Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: Legea privind dizabilitatea din Italia

Legea privind dizabilitatea din Italia #47140

Camera Deputaților și Senatul Republicii Italia
au aprobat;

PREȘEDINTELE REPUBLICII

promulgă

următoarea lege:
Legea 104 din 5 februarie 1992

Art. 1

Scopul "

1. Republica:

a) garantează respectarea deplină a demnității umane și a drepturilor la libertate și autonomie ale persoanei cu handicap și promovează integrarea deplină a acestora în familie, școală, muncă și societate;

b) împiedică și înlătură condițiile de invalidare care împiedică dezvoltarea persoanei umane, realizarea unei autonomii maxime posibile și participarea persoanei cu handicap la viața comunității, precum și realizarea drepturilor civile, politice și de proprietate;

c) urmărește redresarea funcțională și socială a persoanei afectate de deficiențe fizice, mentale și senzoriale și asigură serviciile și beneficiile pentru prevenirea, tratarea și reabilitarea dizabilităților, precum și protecția juridică și economică a persoanei cu handicap;

d) pregătește intervenții menite să depășească stările marginalizării și excluderii sociale a persoanei cu handicap.

Art. 2

Principii generale

1. Prezenta lege stabilește principiile legii cu privire la drepturile, integrarea socială și asistența pentru persoana cu handicap. De asemenea, constituie o reformă economico-socială a Republicii, în conformitate cu articolul 4 din Statutul special pentru Trentino-Alto Adige, aprobat prin legea constituțională 26 februarie 1948, nr. 5.

Art. 3

Subiecți eligibili

1. O persoană cu dizabilități este una care prezintă o tulburare fizică, mentală sau senzorială, stabilizată sau progresivă, care este cauza dificultăților de învățare, de relaționare sau de integrare în muncă și care generează un proces de dezavantaj sau marginalizare socială.

2. Persoana cu handicap are dreptul la prestațiile stabilite în favoarea sa în ceea ce privește natura și consecvența handicapului, capacitatea individuală reziduală generală și eficacitatea terapiilor de reabilitare.

3. Dacă dizabilitatea individuală sau multiplă a redus autonomia personală, corelată cu vârsta, pentru a face o intervenție permanentă, continuă și globală în sfera individuală sau în sfera de relație necesară, situația preia conotația gravitate“. Situațiile recunoscute ca fiind grave determină prioritățile în programele și intervențiile în domeniul serviciilor publice.

4. Prezenta lege se aplică și străinilor și apatrizilor, rezidenților, domiciliilor sau rezidenților permanenți pe teritoriul național. Serviciile relative sunt plătite în limitele și în condițiile stabilite de legislația în vigoare sau de acordurile internaționale.

Art. 4

Verificarea handicapului


(1) Evaluările privind handicapul, dificultățile, necesitatea asistenței permanente și capacitatea reziduală individuală generală, menționate la articolul 3, sunt efectuate de către unitățile locale de sănătate prin comisiile medicale menționate în articolul 1 din Legea din 15 octombrie 1990, n. 295, care sunt completate de un asistent social și de un expert în cazurile de examinare, în serviciul unităților locale de sănătate. (2) (16) (19)

(1-bis) În cazul în care evaluările menționate la alineatul (1) privesc persoane de vârstă evolutivă, comisiile medicale menționate în Legea din 29 octombrie 1990, sunt compuse dintr-un examinator medical care își asumă funcțiile de președinte și de către doi specialiști medicali, aleși dintre cei din pediatrie, neuropsihiatria copilului sau în specializarea inerentă stării de sănătate a subiectului. Aceste comisii sunt completate de un asistent de specialitate sau de către operatorul social menționat la alineatul 1, identificat de către autoritatea locală, precum și de către medicul INPS prevăzut la articolul 19 alineatul (11) din Decretul-lege 6 iulie 2011 nr. 98, convertit, cu modificări, prin legea nr. 111 din 15 iulie 2011, fără a aduce atingere prevăzută la articolul 1 alineatele (3) și (4) din Legea nr. 295 din 1990, menționată mai sus.)) ((22))


UPDATE (2)

DL 27 august 1993, nr. 324, convertit cu modificări prin Lege 27 octombrie 1993, n. 423, comandat (conform art. 2, paragraful 2), că „În cazul în care comisia medicală menționată la articolul 4 din Legea 05 februarie 1992, nr. 104, nu răspunde în termen de nouăzeci de zile de la data depunerii cererii, constatările acestea se efectuează, cu titlu provizoriu, numai în scopurile specificate în articolul 33 din aceeași lege, de către un medic specialist în patologia raportată, în serviciul unității locale de sănătate din care persoana în cauză este asistată ".

De asemenea, el (cu articolul 2 alineatul 3-bis) a declarat că "Comisia medicală menționată la articolul 4 din Legea nr. 104 din 5 februarie 1992 trebuie să se pronunțe asupra constatărilor competenței sale în temeiul același articol 4, în termen de o sută optzeci de zile de la data depunerii cererii ".


UPDATE (16)

Decretul legislativ 6 iulie 2011, nr. 98, convertit cu modificări prin Legea 15 iulie 2011, n. 111, a ordonat (cu articolul 19 paragraful 11) că "Comisiile medicale menționate la articolul 4 din Legea din 5 februarie 1992, nr. 104, în cazurile de evaluare a diagnosticului funcțional care constituie dreptul de a atribui profesor care sprijină elevi cu dizabilități, aceștia sunt implicați în mod obligatoriu cu un reprezentant al INPS, care participă gratuit ".


UPDATE (19)

DL 27 august 1993, nr. 324, convertit cu modificări prin Lege 27 octombrie 1993, n. 423, modificată de DL 24 iunie 2014, n. 90, convertit cu modificări prin Legea 11 august 2014, nr. 114 a furnizat:

- (cu articolul 2 alineatul (2)) că "Dacă comisia medicală menționată la articolul 4 din Legea nr. 104 din 5 februarie 1992 nu este pronunțată în termen de 45 de zile de la depunerea cererii, evaluările se efectuează, provizoriu, numai în scopurile prevăzute la articolele 21 și 33 din Legea nr. 104 din 5 februarie 1992 și la articolul 42 din Decretul legislativ nr. 151 din 26 martie 2001, de către un medic specialist în patologia raportată sau de specialiștii medicali din patologiile raportate, în serviciul unității locale de sănătate din care este asistată persoana în cauză. ";

- (cu articolul 2 alineatul 3-bis) că "Comisia medicală menționată la articolul 4 din legea din 5 februarie 1992, nr. 104 trebuie să se pronunțe în ceea ce privește evaluările competenței sale menționate în același articol 4, în termen de nouăzeci de zile de la data depunerii cererii. ".


UPDATE (22)

Decretul legislativ din 13 aprilie 2017, nr. 66 a stabilit (cu articolul 19 alineatul (2) că acest amendament va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2019.

Art. 5

Principii generale privind drepturile persoanei cu handicap

1. Eliminarea cauzelor invalidante, promovarea autonomiei și realizarea integrării sociale sunt urmărite prin următoarele obiective:

a) să dezvolte cercetarea științifică, genetică, biomedicală, psihopedagogică, socială și tehnologică și prin programe specifice convenite cu instituții publice și private, în special cu universitățile, cu Consiliul Național pentru Cercetare (CNR), cu serviciile medicale și sociale , luând în considerare persoana cu handicap și familia sa, dacă este implicată, subiecții participanți și conștienți de cercetare;

b) asigurarea prevenirii, diagnosticării și terapiei prenatale și precoce a dizabilităților și căutarea sistematică a cauzelor acestora;

c) să asigure intervenția în timp util a serviciilor de tratament și reabilitare, care asigură recuperarea permisă de cunoștințele științifice și tehnici disponibile în prezent, întreținerea familiei cu handicap și mediul social, integrarea și participarea la viața socială;

d) să furnizeze familiei persoanei cu handicap informații de sănătate și sociale pentru a facilita înțelegerea evenimentului, inclusiv în ceea ce privește posibilitatea de recuperare și integrare a persoanei cu handicap în societate;

e) asigurarea colaborării familiei, a comunității și a persoanei cu dizabilități în selectarea și implementarea intervențiilor sociale și de sănătate, activarea capacităților lor potențiale;

f) asigură prevenirea primară și secundară în toate etapele maturizării și dezvoltării copilului și a minorului, pentru a evita sau a determina în mod prompt apariția handicapului sau pentru a reduce și a depăși prejudiciul cauzat de minoritatea afectată;

g) punerea în aplicare a descentralizării teritoriale a serviciilor și intervențiilor destinate prevenirii, susținerii și recuperării persoanei cu handicap, asigurarea coordonării și integrării cu celelalte servicii teritoriale pe baza acordurilor de program prevăzute la art. 27 din lege 8 iunie 1990, nr. 142;

h) asigurarea faptului că serviciile de persoana cu handicap și familia corespunzătoare de sprijin psihologic și psiho-educativ, suport personal sau de familie, instrumente și ajutoare tehnice, furnizarea, atunci când este necesar, măsuri suplimentare economice strict necesare și pentru perioada pentru a atinge obiectivele menționate la acest articol;

i) să promoveze, inclusiv prin contribuția organizațiilor și asociațiilor, inițiative permanente de informare și participare a populației pentru prevenirea și tratarea handicapurilor, reabilitarea și incluziunea socială a celor afectați;

l) garantează dreptul de a alege serviciile considerate cele mai potrivite chiar și în afara ariei teritoriale;

m) să promoveze depășirea tuturor formelor de excluziune socială și excludere, inclusiv prin activarea serviciilor prestate de această lege.

Art. 6

Prevenirea și diagnosticarea precoce

1. Intervențiile pentru prevenirea și diagnosticarea prenatală și precoce a dizabilității se desfășoară în cadrul planificării sănătății conform articolelor 53 și 55 din Legea din 23 decembrie 1978, n. 833, și amendamentele ulterioare.

2. Regiunile, în conformitate cu competențele și atribuțiile legii din 8 iunie 1990, nr. 142 și Legea din 23 decembrie 1978, nr. 833 și amendamentele ulterioare guvernează în termen de șase luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:

a) educarea informației și sănătății populației cu privire la cauzele și consecințele handicapului, precum și asupra prevenirii în faza de preconcepție, în timpul sarcinii, nașterii, perioadei neonatale și în diversele etape ale dezvoltării vieții și serviciile care îndeplinesc aceste funcții;

b) desfășurarea nașterii, cu respectarea ritmului și nevoilor naturale ale părinților și ale copilului nenăscut;

c) identificarea și eliminarea în medii de viață și de muncă a factorilor de risc care pot provoca malformații congenitale și patologii invalidante;

d) servicii de consiliere genetică și diagnostic prenatal și precoce pentru prevenirea bolilor genetice care pot fi cauza unor dizabilități fizice, mentale și senzoriale ale neuromotoriei;

e) monitorizarea periodică a sarcinii pentru identificarea și tratamentul oricăror patologii care complică sarcina și prevenirea consecințelor acesteia;

f) îngrijire intensivă pentru sarcină, nașteri și nașteri riscante;

g) în perioada neonatală, concluziile utile pentru diagnosticarea precoce a malformațiilor și caracterul obligatoriu „controlului pentru depistarea si tratamentul la timp a hipotiroidism congenital, fenilcetonurie, si fibroza chistica. Metodele de control și aplicarea acestora sunt reglementate de orientările și documentele de coordonare emise în conformitate cu articolul 5 primul paragraf din Legea din 23 decembrie 1978, n. 833. Prin aceste acte pot fi identificate alte forme de endocrinopatii și erori inbornate ale metabolismului la care să se extindă ancheta pentru întreaga populație neonatală;

h) o activitate de prevenire permanentă care protejează copiii de la naștere, chiar și prin coordonarea cu operatorii grădinițelor și grădinițelor, pentru a constata existența sau apariția bolilor și a cauzelor dezactivării și cu controlul asupra copilului până în a opta zi, în a treizecea zi, în a șasea și nouă lună de viață și la fiecare doi ani după primul an de viață. În acest scop, se stabilește un dosar de sănătate personal, cu caracteristicile menționate la articolul 27 din Legea din 23 decembrie 1978, nr. 833, în care sunt raportate rezultatele controalelor menționate anterior și orice alte informații de sănătate utile pentru stabilirea stării de sănătate a copilului;

i) intervenții informative, educaționale, de participare și de control pentru a elimina nocivitatea mediului și pentru a preveni accidentele în toate mediile de viață și de muncă, în special în ceea ce privește accidentele domestice.

3. Statul promovează măsuri de profilaxie pentru a preveni orice formă de dizabilitate, în special în ceea ce privește vaccinarea împotriva rubeolei.

Art. 7

Îngrijirea și reabilitarea

1. Îngrijirea și reabilitarea persoanei cu handicap se realizează cu programe care includ servicii de sănătate și sociale integrate între ele, care sporesc abilitățile fiecărei persoane cu handicap și acționează asupra naturii globale a situației handicapului, implicând familia și comunitatea . În acest scop, Serviciul Național de Sănătate, prin structuri proprii sau contractate, asigură:

a) intervenții pentru îngrijirea și reabilitarea timpurie a persoanei cu handicap, precum și intervențiile specifice de reabilitare și ambulatoriu, la domiciliu sau în zi, sau centre de recuperare și educare rezidențială menționate la art. 8 alin. 1, litera l);

b) furnizarea și repararea echipamentelor, echipamentelor, protezelor și ajutoarelor tehnice necesare pentru tratarea deficiențelor.

2. Regiunile asigură informații complete și corecte cu privire la serviciile și ajutoarele prezente pe teritoriu, în Italia și în străinătate.

Art. 8

Integrarea și integrarea socială

1. Introducerea și integrarea socială a persoanei cu handicap se realizează de către:

a) intervenții de natură socio-psiho-pedagogică, de asistență socială și de sănătate la domiciliu, ajutor domestic și asistență economică în conformitate cu legislația în vigoare, în sprijinul persoanei cu handicap și a unității familiale în care acestea sunt inserate;

b) servicii de ajutor personal pentru persoanele cu dizabilități în limitarea gravă temporară sau permanentă a autonomiei personale;

c) intervenții directe pentru asigurarea accesului la clădirile publice și private și pentru eliminarea sau depășirea barierelor fizice și arhitecturale care împiedică circulația în locurile publice sau deschise publicului;

d) măsuri care pun în aplicare dreptul la informare și la dreptul la studiu al persoanei cu handicap, în special în ceea ce privește predarea și echipamentul tehnic, programele, limbile de specialitate, testele de evaluare și disponibilitatea personalului calificat, profesor și nu un învățător;

e) adaptarea echipamentului și a personalului serviciilor educaționale, sportive, de agrement și sociale;

f) măsuri de promovare a integrării depline în lumea muncii, în mod individual sau în parteneriat, precum și de protecție a locului de muncă, inclusiv prin stimulente diversificate;

g) măsuri care să asigure utilitatea mijloacelor de transport publice și private și organizarea de transporturi specifice;

h) asignări și inserții cu persoane fizice și gospodării;

i) organizarea și susținerea comunităților de locuințe, a familiilor și a serviciilor rezidențiale similare în zonele rezidențiale pentru a promova dezinstituționalizarea și pentru a se asigura că persoana cu handicap, chiar și temporar, fără o îngrijire familială sau naturală adecvată, are un mediu de viață propriu-zis;

l) înființarea sau adaptarea centrelor de educație și formare educațională cu valoare educațională pe timp de zi, care urmăresc scopul de a face posibilă existența unei relații de viață cu persoanele cu handicap temporar sau permanent, care au absolvit învățământul obligatoriu și al căror potențial a fost verificat reziduurile nu permit forme adecvate de integrare în muncă. Standardele centrelor socio-reabilitare sunt definite de ministrul sănătății, în consultare cu ministrul afacerilor sociale, după consultarea Conferinței permanente pentru relațiile dintre stat, regiuni și provinciile autonome Trento și Bolzano menționate la Articolul 12 din legea din 23 august 1988, nr. 400;

m) organizarea activităților extracurriculare pentru integrarea și extinderea activității educaționale continuu și în concordanță cu acțiunea școlii.

Art. 9

Serviciu de ajutor personal

1. Serviciul de ajutor personal, care poate fi stabilit de municipalități sau de unitățile locale de sănătate, în limitele resurselor bugetare obișnuite, vizează cetățenii aflați în limitarea temporară sau permanentă severă a autonomiei personale, care nu poate fi depășită prin furnizare de tehnică, IT, proteză sau alte forme de sprijin care vizează facilitarea autosuficienței și posibilitatea integrării cetățenilor înșiși și include servicii de interpretare pentru cetățenii surzi.

2. Serviciul de ajutor personal este integrat cu celelalte servicii de sănătate și asistență socială existente pe teritoriu și poate face uz de munca suplimentară a:

a) cei care au obținut recunoașterea obiecțiunii de conștiință în conformitate cu legislația în vigoare, care o solicită;

b) cetățenii cu vârsta peste optsprezece ani care solicită muncă voluntară;

c) organizații voluntare.

(3) Personalul menționat la alineatul (2) literele (a), (b) și (c) trebuie să aibă o formare specifică.

4. Disciplina menționată la articolul 2 alineatul (2) din Legea din 11 august 1991, nr. 266.


Art. 10

Intervenții în favoarea persoanelor cu handicap într-o situație de gravitate

1. Municipalitățile, chiar membrii consorțiului sau cu provinciile, sindicatele, comunitățile de munte și unitățile locale de sănătate, în sfera competențelor privind serviciile sociale care le sunt atribuite prin legea din 8 iunie 1990, nr. 142, pot realiza cu resurse proprii bugetare obișnuite, asigurând, în orice caz, dreptul la integrare socială și școlară în conformitate cu modalitățile stabilite de prezenta lege și în privința priorităților intervențiilor lor la lege 4 mai 1983, n. 184, centre de locuințe comunitare și centre de reabilitare pentru persoanele cu dizabilități în situații de gravitate.

(Entitățile menționate la alineatul (1) pot organiza servicii și beneficii pentru protecția și integrarea socială a subiectelor menționate în acest articol pentru care lipsește sprijinul unității familiale) .

(2) Structurile menționate la litera (l) și activitățile menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (m) se desfășoară în acord cu grupul de lucru pentru integrare educațională menționat la articolul 15 și cu organele colegiului școlii.

3. Entitățile menționate la alineatul (1) pot contribui, printr-o finanțare adecvată, la supunerea opiniei regiunii cu privire la congruența inițiativei în ceea ce privește programele regionale, crearea și sprijinirea centrelor de cazare și centre de socio-reabilitare pentru persoanele cu handicap în situația gravitației, promovată de instituții, asociații, fundații, instituții de asistență publică și de caritate (IPAB), societăți cooperative și organizații de voluntariat înregistrate în registrele regionale.

(4) Intervențiile menționate la alineatele (1) și (3) ale prezentului articol pot fi, de asemenea, puse în aplicare prin acordurile menționate la articolul 38.

5. Pentru locația topografică, organizarea și funcționarea, comunitățile de locuințe și centrele de reabilitare trebuie să fie potrivite pentru a urmări o socializare constantă a invitaților, inclusiv prin inițiative care vizează implicarea serviciilor publice și a voluntariatului.

6. Aprobarea proiectelor de construcții prezentate de entități publice sau private privind clădirile care urmează să fie alocate comunităților de locuințe și centrelor de reabilitare menționate la alineatele (1) și (3), cu o restricție de utilizare de cel puțin douăzeci de ani pentru utilizarea reală a proprietății scopurile prezentei legi, dacă sunt situate în zone cu acces restrâns sau într-o destinație specifică diferită, fără a aduce atingere dispozițiilor legii din 29 iunie 1939, nr. 1497 și modificările ulterioare, precum și prin decretul-lege din 27 iunie 1985, nr. 312, convertit, cu modificări, de lege 8 august 1985, nr. 431, constituie o variantă a planului de reglementare. Pierderea utilizării efective în sensul prezentei legi înainte de al XX-lea an implică restaurarea utilizării urbane originale a zonei.

Art. 11

Stați în străinătate pentru tratament

1. În cazurile în care excepțiile prevăzute la articolul 7 din Decretul ministrului sănătății din 3 noiembrie 1989, publicat în Jurnalul Oficial nr. 273 din 22 noiembrie 1989, în care, în centrul străin specializat înalt, spitalizarea nu este prevăzută pentru întreaga durată a intervențiilor autorizate, șederea persoanei asistate și a însoțitorului său în hoteluri sau facilități legate de centru este echivalentă cu toate efectele asupra șederii în spital și se rambursează în măsura prevăzută de excepție.

2. Comisia centrală din cadrul Ministerului Sănătății menționată la articolul 8 din Decretul Ministrului Sănătății din 3 noiembrie 1989, publicat în Jurnalul Oficial nr. 273 din 22 noiembrie 1989, exprimă opinia cu privire la rambursarea pentru șederi legate de intervențiile autorizate de regiuni pe baza criteriilor stabilite prin intermediul unei adrese și coordonare emise în temeiul articolului 5 primul paragraf din Legea din 23 decembrie 1978, 833, care reglementează, de asemenea, termenii și condițiile de plată a avansurilor acordate familiilor.

Art. 12

Dreptul la educație și educație

1. Asigurarea îngrijirii copiilor de la 0 la 3 ani este garantată ca fiind inclusă în grădinițele.

2. Dreptul la educație și formare a persoanelor cu handicap este garantat în secțiile de grădiniță, în clasele comune de instituții de învățământ de toate nivelurile și în instituțiile universitare.

3. Integrarea educațională urmărește dezvoltarea potențialului persoanei cu handicap în procesul de învățare, comunicare, relații și socializare.

4. Exercitarea dreptului la educație nu poate fi împiedicată de dificultățile de învățare sau de alte dificultăți care decurg din dizabilități legate de handicap.

((5.) În urma constatării stării de invaliditate a fetelor și a copiilor, a studenților și a studenților, a studenților și a studenților conform articolului 3, se întocmește un profil de funcționare în conformitate cu criteriile modelului bio social-social al Clasificării Internaționale a Funcționării, Dizabilității și Sănătății (ICF) adoptat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), în scopul elaborării proiectului individual menționat la articolul 14 din Legea din 8 noiembrie 2000, 328, precum și pentru pregătirea planului educațional individualizat (IEP).)) ((22))

6. Elaborarea profilului inițial dinamic funcțional este urmărit, cu ajutorul operatorilor unităților locale de sănătate, școlii și familiilor, pentru a verifica efectele diferitelor intervenții și influența exercitată de mediul școlar.

7. Sarcinile atribuite unităților locale de sănătate de la punctele 5 și 6 se efectuează în conformitate cu metodele indicate cu actul corespunzător de adresare și coordonare emis în conformitate cu articolul 5 primul paragraf din Legea din 23 decembrie 1978, 833.

8. Profilul dinamic-funcțional este actualizat la sfârșitul gradinitei, școlii elementare și școlii medii și în timpul cursului de învățământ secundar superior.

9. Pentru minorii cu handicap care fac obiectul școlarizării obligatorii, împiedicați temporar să participe la școală din motive de sănătate, garantează în orice caz educația și școlarizarea. În acest scop, administratorul studiilor, în acord cu unitățile locale de sănătate și centrele publice și private de recuperare și reabilitare, afiliate la Ministerul Sănătății și Muncii și Securității Sociale, prevede înființarea, pentru minori spitalizați, de clase obișnuite, cum ar fi secțiunile detașate ale școlii de stat. Aceste clase pot fi, de asemenea, admise la minori spitalizați în centre de spitalizare, care nu se află în situații de invaliditate și pentru care se constată imposibilitatea de a frecventa școala obligatorie pentru o perioadă de cel puțin treizeci de zile.

10. În spitale, clinici și subdiviziuni pediatrice, obiectivele menționate în acest articol pot fi urmărite și prin utilizarea personalului cu psihologie educațională specifică care are experiență dobândită în nasocomus sau care urmează o perioadă de formare a unui an sub îndrumarea unui personal cu experiență.UPDATE (2)

DL 27 august 1993, nr. 324, convertit cu modificări prin Lege 27 octombrie 1993, n. 423, a stabilit (cu articolul 2, paragraful 1) că "articolul 12 alineatul (5) din legea din 5 februarie 1992, n. 104 trebuie interpretat în sensul că identificarea elevului ca persoană cu handicap, necesare pentru asigurarea exercitării dreptului la educație, educație și integrare școlară menționate la articolele 12 și 13 ale aceleiași legi, nu constă în evaluarea prevăzută de articolul 4 al legii însăși, ci se desfășoară în conformitate cu criteriile stabilite în actul de politică și coordonare menționat la punctul 7 din articolul 12 menționat anterior ".


UPDATE (22)

Decretul legislativ din 13 aprilie 2017, nr. 66 a stabilit (cu articolul 19 alineatul (2) că acest amendament va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2019.

Art. 13

Integrarea educațională

1. Se realizează integrarea școlară a persoanei cu handicap în secțiile și clasele comune ale școlilor de orice ordin și nivel și în universități, fără a aduce atingere prevederilor legilor din 11 mai 1976, n. 360 și 4 august 1977, nr. 517 și modificările ulterioare, inclusiv prin:

a) programarea coordonată a serviciilor școlare cu activități de sănătate, asistență socială, culturală, recreativă, sportivă și alte activități pe teritoriul gestionat de organisme publice sau private. În acest scop, autoritățile locale, organismele educaționale și unitățile locale de sănătate, în limitele competențelor lor respective, stipulează acordurile de program menționate la articolul 27 din legea din 8 iunie 1990, nr. 142. În termen de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin decret al ministrului învățământului public, în acord cu miniștrii afacerilor sociale și sănătății, aceștia se stabilesc la adresele pentru stabilirea contractelor de program. Aceste acorduri de programe vizează pregătirea, implementarea și verificarea în comun a proiectelor educaționale, reabilitarea individualizată și socializarea, precum și forme de integrare între activitățile școlare și activitățile integrative extra-curriculare. Acordurile includ, de asemenea, cerințele care trebuie să fie posedate de organismele publice și private pentru a participa la activități de colaborare coordonate;

b) furnizarea către școli și universități a echipamentului tehnic și a materialelor didactice, precum și a oricărei forme de ajutor tehnic, fără a aduce atingere dotării individuale a ajutoarelor și ajutoarelor funcționale pentru exercitarea efectivă a dreptului de studiu, inclusiv prin acorduri cu centre specializată, acționând ca consultanță pedagogică, producție și adaptare a materialelor didactice specifice;

c) programarea de către universitate a intervențiilor adecvate atît nevoii persoanei, cît și particularității planului individual de studiu;

d) atribuirea, prin decret al ministrului universitar și al cercetării științifice și tehnologice, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, a misiunilor profesionale către interpreți care urmează a fi repartizate universităților, pentru a facilita frecventarea și învățarea studenților surzi.

e) experimentarea menționată în decretul Președintelui Republicii 31 mai 1974, n. 419, care se desfășoară în clase la care participă studenți cu handicapuri.

(2) În scopurile menționate la alineatul (1), autoritățile locale și unitățile locale de sănătate pot, de asemenea, să prevadă adaptarea organizării și funcționării grădinițelor la nevoile copiilor cu handicap, pentru a începe recuperarea, socializarea și integrarea, precum și alocarea personalului didactic specializat și a operatorilor și asistenților specializați.

3. În școli de toate nivelele, fără prejudecăți, în conformitate cu decretul Președintelui Republicii, 24 iulie 1977, nr. 616 și modificările ulterioare, obligația autorităților locale de a acorda asistență pentru autonomia și comunicarea personală a elevilor cu handicap fizic sau senzorial, sunt activități de sprijin garantate prin atribuirea de cadre didactice specializate.

(4) Posturile de sprijin pentru învățământul secundar de gradul II se stabilesc în cadrul personalului angajat în serviciu la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru a se asigura o relație cel puțin egală cu cea prevăzută pentru celelalte clase de instrucțiuni și, în orice caz, în limitele disponibilității financiare în acest scop prestabilite de articolul 42 alineatul (6) litera (h).

5. În școlile secundare de gradul I și II sunt garantate activitățile didactice de sprijin, cu prioritate pentru inițiativele experimentale menționate la paragraful 1 litera e), efectuate cu ajutorul unor profesori de specialitate ((...)) . ((18))

6. Sprijinirea cadrelor didactice să coopereze cu secțiile și clasele în care lucrează, să participe la planificarea educațională și didactică și la elaborarea și verificarea activităților de competență ale consiliilor interclass, consiliilor de clasă și colegiilor facultăților.

6-bis. Pentru studenții cu dizabilități înscriși la universitate sunt garantate subvenții tehnice și didactice specifice, realizate și prin convențiile de la lit. b) ale paragrafului 1, precum și prin susținerea unor servicii de specializare specializate specializate, stabilite de universități în limitele propriilor lor bugetul și resursele destinate să acopere taxele menționate în prezentul alineat, precum și la alineatele 5 și 5-bis ale articolului 16.UPDATE (18)

Decretul legislativ 12 septembrie 2013, n. 104, convertit cu modificări prin Legea 8 noiembrie 2013, n. 128, a prevăzut (la art.15, paragraful 3-bis) că "Domeniile disciplinare menționate mai sus vor continua să fie utilizate pentru clasamentele menționate la articolul 401 din Legea consolidată în temeiul Decretului Legislativ 16 aprilie 1994, n. 297 și modificările ulterioare, precum și pentru profesorii incluși în listele întocmite din clasamentele de merit ale procedurilor de insolvență anunțate înainte de data intrării în vigoare a legii care transformă acest decret ".

Art. 14

Modalități de implementare a integrării

1. Ministrul învățământului public prevede formarea și actualizarea cadrelor didactice pentru dobândirea de cunoștințe în domeniul integrării școlare a studenților cu handicap, în conformitate cu articolul 26 din Decretul prezidențial din 23 august 1988, nr. 399, în conformitate cu metodele de coordonare cu Ministerul Universității și cu cercetarea științifică și tehnologică în conformitate cu articolul 4 din Legea din 9 mai 1989, nr. 168. Ministrul învățământului public prevede, de asemenea:

a) activarea unor forme sistematice de orientare, special calificate pentru persoanele cu dizabilități, începând cel puțin din prima clasă a școlii secundare inferioare;

b) organizarea activității educaționale și didactice în funcție de criteriul flexibilității în articularea secțiunilor și claselor, de asemenea deschise, în raport cu programul școlar individualizat;

c) garantarea continuității educației între diferitele clase de școală, furnizarea de forme obligatorii de consultare între cadrele didactice din ciclul inferior și ciclul superior și dezvoltarea maximă a experienței școlare a persoanei cu handicap în toate ordinele și gradele școlare, permițând finalizarea învățământului obligatoriu până la vârsta de optsprezece ani; în interesul elevului, prin hotărârea organului didactic, după consultarea specialiștilor menționați la art. 4 paragraful al doilea litera l) din Decretul Președintelui Republicii 31 mai 1974, nr. 416, la propunerea consiliului de clasă sau interclass, o a treia repetare poate fi permisă în clase individuale.

2. Planurile de studii ale școlilor de specializare menționate la articolul 4 din legea din 19 noiembrie 1990, nr. 341, pentru obținerea diplomei de calificare pentru învățământul liceal, includ, în limitele creditelor deja stabilite în conformitate cu legislația în vigoare pentru definirea planurilor de studii menționate mai sus, discipline opționale, relevante pentru integrarea studenților cu dizabilități, determinate în temeiul art. 4 alin. 3 din Legea nr. 341 din 1990. În diploma de specializare obținută în baza articolului 4 menționat mai sus, trebuie precizat dacă profesorul a promovat examenele legate de activitatea didactică de sprijin pentru disciplinele la care se referă diploma, caz în care specializarea a permis valori și pentru

3. Tabelul cursului de studii definit în temeiul art. 3 alin. 3 din Legea nr. 341 din 1990 include, în limitele creditelor deja stabilite în conformitate cu legislația în vigoare pentru definirea tabelelor de curs, cursuri opționale legate de integrarea școlară a elevilor cu handicap. Gradul universitar de predare în grădinițe și școli primare, conform art. 3 alin. 2 din legea nr. 341 din 1990 constituie o calificare de admitere la concursuri pentru activități de sprijin educațional numai dacă s-au efectuat examenele relative, identificate ca fiind obligatorii pentru pregătirea activităților didactice de sprijin, în cadrul tabelului menționat anterior în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din aceeași lege n. 341 din 1990.

(4) Învățarea disciplinelor facultative prevăzute în programele de învățământ ale școlilor postuniversitare menționate la alineatul (2) și a cursurilor de studii menționate la alineatul (3) pot fi, de asemenea, acordate de organisme sau institute specializate afiliate în mod special la universități , care guvernează procedurile de efectuare a examinărilor și controalele relative. Lectorii cursurilor de specializare trebuie să posede o diplomă și o diplomă de specializare.

5. Până la prima aplicare a articolului 9 din legea nr.

341 din 1990, în ceea ce privește școala de specializare, prevederile decretului Președintelui Republicii 31 mai 1974, nr. 417 și modificările ulterioare ale decretului Președintelui Republicii, 31 octombrie 1975, nr. 970 și la articolul 65 din Legea din 20 mai 1982, nr. 270.

6. Utilizarea în locurile de susținere a cadrelor didactice care nu dispun de calificările prevăzute de specializare este permisă numai dacă nu există profesori de rol deținut sau nespecializat.

(7) Acordurile de program menționate la articolul 13 alineatul (1) litera (a) pot prevedea dezvoltarea unor cursuri de perfecționare comune pentru personalul școlii, unitățile locale de sănătate și autoritățile locale implicate în planuri educaționale și de recuperare individualizată.

Art. 15

((((Grupuri de incluziune școlară).))

(1) La fiecare birou școlar regional (USR), se înființează grupul de lucru interinstituțional regional (GLIR) cu sarcini de:

a) consiliere și propunere către USR pentru definirea, implementarea și verificarea acordurilor de programe menționate la articolele 13, 39 și 40 din prezenta lege, integrate în scopurile legii din 13 iulie 2015, n. 107, referindu-se în special la continuitatea acțiunilor pe teritoriu, la orientarea și la căile de lucru integrate în școală;

b) sprijinirea Grupurilor pentru incluziune teritorială (GIT);

c) sprijinirea rețelelor școlare pentru elaborarea și implementarea planurilor de formare continuă pentru personalul școlii.)) ((22))

(2) GLIR este prezidat de managerul responsabil de USR sau de un delegat al acestuia. În contextul decretului menționat la alineatul (3), este garantată participarea comună a reprezentanților regiunilor, a autorităților locale și a asociațiilor de persoane cu handicap care este mai reprezentativ la nivel regional în domeniul incluziunii școlare.)) ((22))

((3. Compoziția, structura, funcționarea, locația, durata, precum și atribuirea de funcții suplimentare pentru a sprijini includerea școlară a GLIR, fără a aduce atingere prevederilor paragrafului 2, sunt definit prin decret al ministrului educației, universității și cercetării, în cadrul resurselor umane, instrumentale și financiare disponibile, după ce a auzit Observatorul permanent pentru incluziunea școlară înființat la Ministerul Educației, și cercetare.)) ((22))

(4. Pentru fiecare dintre zonele teritoriale menționate la articolul 1 alineatul 66 din Legea din 13 iulie 2015, nr. 107, Grupul pentru Includere Teritorială (GIT) este înființat. administrator tehnic sau de la școală , care îl prezidează, domeniul de aplicare teritoriale trei directori de școli, doi profesori pentru grădiniță și primul ciclu de învățământ și unul pentru nivelul secundar de învățământ, numit de dell'USR decret.)) (( 22))

((5. GIT primește de la administratori de școală propuneri pentru cuantificarea resurselor de sprijin pentru predare, le verifică și formulează propunerea referitoare la USR.)) ((22))

(6. Pentru realizarea sarcinilor suplimentare de consultare și planificare a activităților, precum și pentru coordonarea intervențiilor de competență ale diferitelor niveluri instituționale pe teritoriu, GIT este integrat:

a) asociațiile care reprezintă persoanele cu dizabilități în domeniul incluziunii scolare;

b) din partea autorităților locale și a agențiilor locale de sănătate.)) ((22))

(7. Modalitățile de funcționare, locația, durata, precum și alocarea de funcții suplimentare pentru susținerea incluziunii școlilor GIT sunt definite de Ministerul Educației, Universității și Cercetării în zona de resurse umane, instrumentale și financiare disponibile, în urma audierii Observatorului permanent pentru incluziunea școlară înființat la Ministerul Educației, Universității și Cercetării.)) ((22))

(8. La fiecare instituție de învățământ se înființează Grupul de Lucru pentru Incluziune (GLI), compus din cadre didactice curriculare, profesori de sprijin și, eventual, personal ATA, precum și specialiști din cadrul autorității sanitare locale. a teritoriului de referință al instituției scolastice Grupul este numit și prezidat de director și are sarcina de a sprijini corpul didactic în definirea și punerea în aplicare a planului de includere, precum și al profesorilor și al consiliilor de clasă punerea în aplicare a IEP.)) ((22))

(9. În definirea și implementarea planului de incluziune, GLI se folosește de consilierea și sprijinul studenților, părinților și asociațiilor persoanelor cu cele mai reprezentative dizabilități ale teritoriului în domeniul incluziunii scolare. pentru a implementa planul de incluziune și IEP, GLI colaborează cu instituțiile publice și private prezente pe teritoriu.)) ((22))


UPDATE (22)

Decretul legislativ din 13 aprilie 2017, nr. 66 a oferit:

- (cu articolul 19 alineatul (3)) că "Grupurile de lucru menționate la articolul 15 din Legea nr. 104 din 1992, astfel cum a fost modificată prin articolul 9 din prezentul decret, sunt instituții cu următorii termeni:

a) GLIR și GLI de la 1 septembrie 2017;

b) GIT de la 1 ianuarie 2019 ";

- (cu articolul 19, paragraful 4) că "prevederile paragrafelor 1, 2, 3, 8 și 9 ale art. 15 din Legea nr. 104 din 1992, înlocuite de art. 9 din prezentul decret , se aplică de la 1 septembrie 2017. Între timp, dispozițiile menționate în paragrafele 2 și 4 ale articolului 15 din Legea nr. 104 din 1992 din textul precedent continuă să se aplice de la data intrării în vigoare a prezentului decret ";

- (cu articolul 19 alineatul (5)) că "Dispozițiile paragrafelor 4 până la 7 ale articolului 15 din Legea nr. 104 din 1992, înlocuite de articolul 9 din prezentul decret, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2019. Între timp, prevederile paragrafelor 1 și 3 ale articolului 15 din Legea nr. 104 din 1992 din textul precedent continuă să se aplice de la data intrării în vigoare a prezentului decret. "

Art. 16

Evaluarea performanțelor și testele de examen

1. În evaluarea elevilor cu handicap din partea cadrelor didactice se indică, pe baza planului educațional individualizat, pentru care discipline au fost adoptate criterii educaționale specifice, care au fost realizate activitățile de integrare și suport, chiar și în cazul înlocuirii parțiale a conținutului programatic a unor discipline.

2. În învățământul obligatoriu, pe baza elementelor cognitive menționate la paragraful 1, se pregătesc teste de examinare corespunzătoare învățăturilor predate și potrivite pentru evaluarea progresului elevului în raport cu potențialul său și nivelurile inițiale de învățare .

3. În domeniul învățământului secundar, elevilor cu dizabilități li se permite teste echivalente și perioade mai lungi de timp pentru efectuarea testelor scrise sau grafice și prezența asistenților pentru autonomie și comunicare.

4. Studenții cu dizabilități iau testele pentru a evalua performanțele academice sau pentru a lua examenele universitare cu ajutorul ajutoarelor necesare.

(5) Tratamentul individualizat prevăzut la alin. (3) și (4) în favoarea studenților cu handicap este permis pentru absolvirea examenului universitar, cu acordul profesorului de disciplină și cu ajutorul serviciului de îndrumare prevăzut la art. 13, paragraful 6-bis Se permite, atât utilizarea mijloacelor tehnice specifice în funcție de tipul de handicap, cât și posibilitatea efectuării de teste echivalente la propunerea serviciului specializat de tutoring) .

(Universitățile cu 5-bis, cu prevederi proprii, stabilesc un profesor delegat de rector cu funcții de coordonare, monitorizare și susținere a tuturor inițiativelor privind integrarea în cadrul universității) .

Art. 17

Formare profesională

1. Regiunile, în aplicarea prevederilor art. 3 alin. (1) lit. l) și m) și art. 8 alin. (1) lit. g) și h) din lege, 21 decembrie 1978, 845, efectuează introducerea persoanei cu handicap în cursurile obișnuite de formare profesională a centrelor publice și private și garantează studenților cu dizabilități care nu reușesc să profite de metodele obișnuite de învățare de a dobândi o calificare și prin activități specifice în scopul activităților centrului de formare profesională ținând cont de orientarea care a rezultat din planurile educaționale individuale realizate în timpul procesului școlar. În acest scop, acestea oferă centrelor subvențiile și echipamentele necesare.

2. Cursurile de formare profesională iau în considerare diferitele abilități și nevoi ale persoanei cu handicap care, prin urmare, este inclusă în cursuri comune sau cursuri specifice sau în cursuri de pregătire prealabilă.

3. În centrele de formare profesională se înființează cursuri pentru persoanele cu dizabilități care nu pot participa la cursuri obișnuite. Cursurile pot fi desfășurate în centre de reabilitare, atunci când există programe și programe de ergoterapie destinate formării profesionale sau pot fi desfășurate de organismele menționate la articolul 5 din legea menționată mai sus n. 845 din 1978, precum și de organizațiile și organismele de voluntariat autorizate de legile actuale. În termen de șase luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, regiunile ajustează programele multianuale și planurile anuale de implementare a activităților de formare profesională menționate la articolul 5 din aceeași lege la dispozițiile prezentului alineat n. 845 din 1978.

(4) Elevilor care au urmat cursurile menționate la alineatul (2) li se eliberează un certificat de participare util pentru clasarea plasamentului obligatoriu în cadrul economic-productiv teritorial.

5. Fără a aduce atingere dispozițiilor în favoarea persoanelor cu handicap prin legea menționată mai sus n. 845 din 1978, o parte din fondul menționat la articolul 8 din Legea din 16 mai 1970, n. 281, este destinat inițiativelor de formare și inițiere în forme experimentale, cum ar fi stagii, contracte de formare, inițiative teritoriale pentru munca îndrumată, cursuri de pre-pregătire, pe baza criteriilor și procedurilor stabilite prin decret al Ministerului Muncii și Protecției Sociale în termen de șase luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 18

Integrarea muncii

(1) Regiunile, în termen de șase luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, reglementează înființarea și întreținerea registrului regional al instituțiilor, instituțiilor, cooperativelor sociale, cooperativelor de muncă, serviciilor și centrelor de lucru îndrumate, asociații și organizații voluntare care desfășoară activități adecvate pentru încurajarea integrării și integrării persoanelor cu handicap.

(2) Cerințele pentru înscrierea în registrul menționat la alineatul (1), în plus față de cele impuse de legislația regională, sunt:

a) cu personalitate juridică de drept public sau privat sau cu natura asociației, a cărei cerințe se referă la capitolul II al titlului II din cartea I a Codului civil;

b) să garanteze niveluri adecvate de performanță, calificare a personalului și eficiență operațională.

3. Regiunile reglementează procedurile de revizuire și actualizare de doi ani ale registrului menționat la alineatul (1).

(4) Relațiile municipalităților, ale consorțiilor între municipalități și între municipalități și provincii, comunități montane și unitățile locale de sănătate cu organismele menționate la alineatul (1) sunt reglementate de acorduri în conformitate cu schema standard aprobată prin Decretul Ministerului Muncii și de securitate socială, în consultare cu ministrul sănătății și cu ministrul afacerilor sociale, în termen de o sută douăzeci de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(5) Înregistrarea în registrul menționat la alineatul (1) este o condiție necesară pentru accesul la acordurile menționate la articolul 38.

6. Regiunile pot să prevadă propriile lor legi:

a) să reglementeze facilitățile persoanelor individuale cu handicap pentru a merge la locul de muncă și pentru a începe și desfășura activități de lucru autonome;

b) să reglementeze stimulentele, beneficiile și contribuțiile angajatorilor, de asemenea, în scopul adaptării locului de muncă pentru angajarea persoanelor cu dizabilități.

Art. 19

Persoanele cu drept de plasare obligatorie

1. Până la intrarea în vigoare a noilor reglementări obligatorii privind plasarea, dispozițiile legii din 2 aprilie 1968, nr. 482 și amendamentele ulterioare trebuie înțelese ca aplicabile și celor care sunt afectați de tulburări mintale, care au o capacitate de lucru care le permite utilizarea lor în sarcini compatibile. În scopul începerii activității, evaluarea persoanei cu handicap ia în considerare capacitatea de lucru și relațională a persoanei și nu numai a handicapului fizic sau mental. Capacitatea de lucru este stabilită de comitetele menționate la articolul 4 din prezenta lege, completate în conformitate cu același articol de către un specialist în disciplinele neurologice, psihiatrice sau psihologice.

Art. 20

Teste de examen în concursuri publice și pentru profesii

1. Persoana cu handicap susține examinările la concursurile publice și pentru calificarea în profesii cu ajutorul ajutoarelor necesare și în timpul suplimentar posibil necesar în legătură cu handicapul specific.

2. În cererea de participare la concurs și la examenul de calificare pentru profesii, candidatul precizează ajutorul necesar în raport cu propriul handicap, precum și eventuala necesitate de timp suplimentar.

((2-bis) Persoana cu handicap cu o invaliditate egală sau mai mare de 80% nu este obligată să ia testul preelectiv care ar putea fi necesar.))

Art. 21

Prioritate în atribuirea locației

1. Persoana cu handicap cu grad de invaliditate mai mare de două treimi sau cu dizabilități înscrisă în prima, a doua și a treia categorie din tabelul A anexat la Legea din 10 august 1950, nr. 648, preluat de la organisme publice ca câștigător al concursului sau din orice alt motiv, are dreptul de a alege dintre locurile disponibile.

(2) Subiectele menționate la alineatul (1) au prioritate în cadrul transferului la cerere.

Art. 22

Controale în scopuri de muncă publică și privată

1. În scopul recrutării la angajarea publică și privată, nu este necesară certificarea unei constituții fizice solide.

Art. 23

Eliminarea obstacolelor din calea exercitării activităților sportive, turistice și de agrement

1. Activitatea și practica sportului sunt favorizate fără limitare. Ministerul Sănătății, cu propriul decret care urmează a fi emis în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, definește protocoalele de acordare a caracterului adecvat sportului competitiv persoanelor cu handicap.

(2) Regiunile și municipalitățile, consorțiile municipalităților și Comitetul Național Olimpic Italian (CONI) pun în aplicare, în conformitate cu dispozițiile în vigoare privind eliminarea barierelor arhitecturale, fiecare pentru uzinele proprii de competență, accesibilitate și utilizabilitatea facilităților sportive și a serviciilor conexe de către persoanele cu handicap.

3. Concesiunile de proprietate de stat pentru instalațiile de îmbăiere și reînnoirea acestora sunt supuse vizibilității instalațiilor conform decretului Ministrului Lucrărilor Publice 14 iunie 1989, nr. 236, care implementează legea din 9 ianuarie 1989, nr. 13, precum și posibilitatea reală de acces la mare pentru persoanele cu handicap. ((5))

4. Concesiunile pe autostradă și reînnoirea acestora sunt supuse vizibilității instalațiilor în conformitate cu decretul menționat anterior al Ministrului Lucrărilor Publice, 14 iunie 1989, nr. 236.

5. Orice persoană, în exercitarea activităților menționate la articolul 5 primul paragraf din legea din 17 mai 1983, n. 217 sau alte unități publice discriminează persoanele cu handicap și se pedepsește cu sancțiunea administrativă a plății unei sume de la un milion de lire la zece milioane de lire și la sfârșitul anului de la o lună la șase luni.UPDATE (5)
DL 21 octombrie 1996, nr. 535, convertită cu modificări de la
L. 23 decembrie 1996, nr. 647, a stabilit (cu articolul 16 paragraful 5) că:
"Dispozițiile articolului 23 alineatul (3) din lege 5
Februarie 1992, nr. 104, se aplică începând cu 31 decembrie
1995“.
Art. 24

Eliminarea sau depășirea barierelor arhitecturale

1. Toate lucrările de construcție a clădirilor publice și private deschise publicului, care ar putea limita accesibilitatea și vizibilitatea legii din 9 ianuarie 1989, n. 13 și modificările ulterioare se efectuează în conformitate cu prevederile legii din 30 martie 1971, nr. 118 și modificările ulterioare ale regulamentului aprobat prin decret al Președintelui Republicii 27 aprilie 1978, nr. 384, la Legea nr. 13 din 1989, și amendamentele ulterioare, precum și decretului menționat anterior al Ministrului Lucrărilor Publice, 14 iunie 1989, nr. 236.

2. Pentru clădirile publice și private deschise publicului sub rezerva restricțiilor menționate în legile din 1 iunie 1939, n. 1089, și modificările ulterioare, și 29 iunie 1939, nr. 1497 și modificările ulterioare, precum și la constrângerile stabilite prin legi speciale având același scop, dacă autorizațiile prevăzute la art. 4 și 5 din Legea nr. 13 din 1989 nu poate fi acordată, pentru neexecutarea autorizației autorităților competente la protecția obligațiunii, respectarea normelor actuale privind accesibilitatea și depășirea barierelor arhitecturale se poate realiza prin lucrări provizorii , astfel cum este definit în articolul 7 din Decretul Președintelui Republicii 7 ianuarie 1956, nr. 164, în limitele compatibilității sugerate de constrângerile în sine.

3. Comunicarea către municipalitate a proiectelor de executare a lucrărilor privind clădirile publice deschise publicului, menționate la alineatul (1), efectuate în temeiul articolului 15 al treilea paragraf și al articolului 26 al doilea paragraf din lege din 28 februarie 1985, nr. 47 și modificările ulterioare, se anexează o documentație grafică și o declarație de conformitate cu legislația actuală privind accesibilitatea și depășirea barierelor arhitecturale, în conformitate cu paragraful 2 al acestui articol.

(4) Eliberarea concesiunii sau autorizația de construire pentru lucrările menționate la alineatul (1) este supusă verificării conformității proiectului realizat de biroul tehnic sau de către tehnicianul desemnat de municipalitate. Primarul, în emiterea certificatului de fezabilitate și habitate pentru lucrările menționate la alin. (1), trebuie să se asigure că lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile în vigoare privind eliminarea barierelor arhitecturale. În acest scop, aceasta poate solicita proprietarului proprietății sau titularului concesiunii o declarație făcută sub forma unui raport expert de expertiză pregătit de un tehnician calificat.

(5) În cazul lucrărilor publice, fără a aduce atingere interdicției de finanțare menționate la articolul 32 alineatul (20) din Legea din 28 februarie 1986, n. 41, precum și obligația declarației de proiectant, constatarea conformității cu legislația în vigoare privind eliminarea barierelor arhitecturale este responsabilitatea administrației competente, care acordă atenție la aprobarea proiectului.

(6) Cererea de modificare a destinației clădirilor în locuri publice sau deschisă publicului este însoțită de declarația menționată la alineatul (3). Eliberarea certificatului de accesibilitate și de habitate este condiționată de verificarea tehnică a conformității "a declarației către statul clădirii.

7. Toate lucrările efectuate în clădiri publice și private deschise publicului spre deosebire de dispozițiile actuale privind accesibilitatea și eliminarea barierelor arhitecturale, în care diferențele sunt de natură să facă imposibilă utilizarea lucrării prin de persoane cu handicap, ele sunt declarate nelocuibile și inutilizabile. Designerul, managerul de proiect, managerul tehnic al evaluărilor de adecvare sau habitate și tester, fiecare pentru propria sa competență, sunt direct responsabili. Aceștia sunt pedepsiți cu amendă de la 10 milioane lire la 50 milioane de lire și cu suspendarea din registrele profesionale respective pentru o perioadă cuprinsă între 1 și 6 luni.

8. Comitetul pentru construcții rezidențiale (CER), menționat la articolul 3 din Legea din 5 august 1978, nr. 457, fără a aduce atingere interdicției de finanțare menționată la art. 32 alin. 20 din Legea nr.

41 din 1986 prevede că o parte din fondurile pentru construcția de lucrări de urbanizare și pentru intervențiile de recuperare se utilizează pentru eliminarea barierelor arhitecturale în așezările de locuințe publice realizate înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi.

9. Planurile prevăzute la art. 32 alin. 21 din Legea nr. 41 din 1986 sunt modificate cu completări referitoare la accesibilitatea spațiilor urbane, în special în ceea ce privește identificarea și punerea în aplicare a rutelor accesibile, instalarea de semafoare acustice pentru nevăzători, îndepărtarea semnelor instalate pentru a împiedica circulația a persoanelor cu handicap.

10. Ca parte a sumei totale pe care Fondul pentru Depozite și Credite acordă autorităților locale pentru reducerea ipotecii în scopuri investiționale în fiecare an, o cotă de cel puțin 2% este alocată împrumuturilor pentru operațiunile de restructurare și recuperarea în aplicarea normelor menționate în regulament aprobat prin Decretul prezidențial 27 aprilie 1978, nr. 384.

11. Municipalitățile își adaptează reglementările de construcție la prevederile art. 27 din Legea nr. 118 din 1971, în articolul 2 din regulamentul menționat, aprobat prin decret al Președintelui Republicii n. 384 din 1978, la Legea nr. 13 din 1989, și amendamentele ulterioare, precum și decretului menționat anterior al Ministrului Lucrărilor Publice, 14 iunie 1989, nr. 236, în termen de o sută optzeci de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Odată cu expirarea acestui termen, regulile regulamentelor privind construcțiile municipale care sunt în contradicție cu dispozițiile prezentului articol își vor pierde eficiența.

Art. 25

Accesul la informații și comunicare

1. Ministrul Poștei și Telecomunicațiilor contribuie la realizarea proiectelor elaborate de concesionarii serviciilor de radiodifuziune și de televiziune și de telefonie destinate să favorizeze accesul la informații și telefonie prin radio și televiziune și prin instalarea de decodoare și echipamente complementare, precum și prin adaptarea cabinelor telefonice.

2. În momentul reînnoirii sau cu ocazia modificărilor aduse acordurilor de acordare a serviciilor de radiodifuziune sau de televiziune, sunt avute în vedere inițiative care să încurajeze recepția de către persoanele cu dizabilități senzoriale a programelor de informare, culturale și de divertisment și diseminarea decodoare.

Art. 26

Mobilitate și transport colectiv

1. Regiunile reglementează modalitățile prin care municipalitățile oferă intervenții pentru a permite persoanelor cu handicap posibilitatea de a se deplasa liber pe teritoriu, profitând, în aceleași condiții ca și ceilalți cetățeni, de servicii de transport colectiv special adaptate sau de servicii alternative .

(2) Municipalitățile asigură, în cadrul resurselor bugetare obișnuite, moduri de transport individuale pentru persoanele cu handicap care nu pot utiliza transportul public.

(3) În termen de șase luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, regiunile întocmesc, în cadrul planurilor de transport regional și al planurilor de adaptare a infrastructurii urbane, planurile de mobilitate pentru persoanele cu handicap, inclusiv prin încheierea acorduri de programe în temeiul articolului 27 din legea din 8 iunie 1990, n. 142. Planurile menționate anterior prevăd servicii alternative pentru zonele care nu sunt acoperite de serviciile de transport colectiv. Până la implementarea completă a planurilor, regiunile și autoritățile locale furnizează serviciile deja stabilite. Planurile de mobilitate ale persoanelor cu dizabilități pregătite de regiuni sunt coordonate cu planurile de transport elaborate de municipalități.

4. O cotă de cel puțin 1% din valoarea împrumuturilor autorizate în favoarea Autorității Feroviare de Stat este destinată intervențiilor pentru eliminarea barierelor arhitecturale în structurile de construcție și în materialul rulant aparținând aceluiași organism, prin specificații de licitație formate în baza articolului 20 al regulamentului aprobat prin decret al Președintelui Republicii 27 aprilie 1978, n. 384.

(5) În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministrul transporturilor aprobă cel puțin un prototip de autobuz urbanistic și extraurban, taxi sau vagon de cale ferată, în conformitate cu scopurile prezentei legi.

6. Pe baza planurilor regionale și verificarea funcționalității „prototip aprobate în conformitate cu punctul 5, ministrul Transporturilor pregătește documentele de licitație care conțin cerințe pentru a se adapta la scopurile“ prezentei legi mijloacelor de transport rutier la cu înlocuirea lor.

Art. 27

Transport individual

1. Pentru a beneficia de conducere titularilor de licență de categoria A, B sau C speciale, cu incapacitatea "cu motor permanentă, a unităților de sănătate locale contribuie la cheltuielile pentru schimbarea instrumentelor de conducere, cum ar fi instrument de non-tarifare protetic, în măsura în care cu 20 la sută, de la bugetul de stat.

2. La articolul 1 alineatul 1 din Legea din 9 aprilie 1986, n. 97, cuvintele se elimină: "titularii permisului de conducere F" și după cuvintele "abilități motorii" se adaugă următoarele: "de asemenea, în masă";

3. După alineatul 2 al articolului 1 din legea citată nr. 97 din 1986, se inserează următorul text:

„2-bis. Beneficiul reducerii în raport cu taxa pe valoarea adăugată, prevăzută la alineatul 1, nu se aplică în cazul în care persoana cu handicap nu și-a atins permisul de conducere categoriile A, B sau C speciale, într-un an de la data achiziționării vehiculului. în următoarele trei luni infirmii prevede plata diferenței dintre taxa pe valoarea adăugată plătită și taxa pe rata în vigoare pentru vehiculul achiziționat ".

4. Comitetul tehnic menționat la art. 81 alin. 9 din textul consolidat al regulilor de reglementare a traficului rutier, aprobat prin decret al Președintelui Republicii, 15 iunie 1959, nr. 393, înlocuit de articolul 4, paragraful 1 din Legea din 18 martie 1988, nr. 111, este completat de doi reprezentanți ai asociațiilor persoanelor cu handicap numiți de ministrul transporturilor la propunerea comitetului menționat la art. 41 din prezenta lege.

(5) Unitățile locale de sănătate transmit cererile prezentate de subiectele menționate la alineatul (1) unui fond special, stabilit la Ministerul Sănătății, care prevede plata contribuțiilor în limitele autorizației de cheltuieli menționate la articolul 42.

Art. 28

Facilități pentru vehicule cu handicap

1. Municipalitățile oferă spații speciale rezervate vehiculelor persoanelor cu dizabilități, atât în parcările gestionate direct, cât și în concesiune, precum și în cele create și administrate de persoane particulare.

2. Marca menționată la articolul 6 din regulament, aprobată prin Decretul prezidențial din 27 aprilie 1978, nr. 384, care trebuie să fie vizibil fixată pe parbrizul vehiculului, este valabilă pentru utilizarea parcărilor menționate la alineatul (1).

Art. 29

Exercitarea dreptului de vot

1. Cu ocazia consultărilor electorale, municipalitățile organizează servicii de transport public în așa fel încât să faciliteze accesul alegătorilor cu handicap la secția de votare.

2. Pentru a facilita exercitarea dreptului de vot, unitățile locale de sănătate, în cele trei zile anterioare alegerilor, garantează în fiecare municipalitate disponibilitatea unui număr adecvat de medici autorizați să elibereze certificatele însoțitoare și certificatul medical menționat la articolul 1 din Legea din 15 ianuarie 1991, nr. 15.

3. Un îng
  • Mona si Dan
  • Avatarul lui Mona si Dan
  • Deconectat
  • Platinum Member
  • Posts: 6763
  • Thank you received: 732
  • Karma: 15
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.