Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: Legea 448/2006 se modifica

Legea 448/2006 se modifica #47762

Fisier atasat:

Nume fișier: 21b616EM.pdf
Dimensiune fișier: 1,601 KB


Fisier atasat:

Nume fișier: 21b616FG.pdf
Dimensiune fișier: 2,702 KB
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6725
 • Thank you received: 732
 • Karma: 15
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Ultima editare: by Mona si Dan.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Legea 448/2006 se modifica #47789

Mara Calista

Persoanele încadrate anterior reevaluării cu grad de handicap grav pot face o solicitare prin care următoarea evaluare de încadrare în grad de handicap se va putea face la domiciliu. Alături de colegii de la Comisia de Muncă am adoptat această inițiativă pentru pentru completarea art.87 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Le mulțumesc colegilor deputați care au votat pentru adoptarea acestei legi (280 de voturi pentru).

Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială
Comisia pentru sănătate şi familie

Nr. 4c-9/1209 Nr. 4c-10/478

Bucureşti, 12 octombrie 2021

Către
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative pentru completarea art.87 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, trimisă Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru sănătate și familie, cu adresa nr. Plx 496/2017 din 27 noiembrie 2017, pentru dezbatere şi examinare pe fond.

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE,

Oana Silvia Țoiu Dr.Nelu TătaruParlamentul României
Camera Deputaţilor

Comisia pentru muncă şi protecţie socială
Comisia pentru sănătate şi familie

Nr. 4c-9/1209 Nr. 4c-10/478

Bucureşti, 12 octombrie 2021RAPORT COMUN
asupra propunerii legislative pentru completarea art.87 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

În temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru sănătate și familie, au fost sesizate, prin adresa nr. Plx 496/2017 din 27 noiembrie 2017, cu dezbaterea pe fond, a propunerii legislative pentru completarea art.87 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.87 din Legea nr.448/2006 cu un nou alineat, alin. (12), în vederea stabilirii unui tratament corespunzător pentru persoanele încadrate în grad de handicap. Astfel, pentru persoanele cu handicap, pentru care comisia de evaluare a stabilit anterior încadrarea în gradul de handicap grav, reevaluarea periodică se poate face la domiciliul persoanei, la cererea acesteia sau a reprezentantului ei legal. Comisia de evaluare se deplasează la domiciliul persoanei după o prealabilă programare și informare a acesteia cu privire la data și ora efectuării evaluării periodice.


La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere:
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.447/12.06.2017)
• avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale (nr.4c/5/557/06.12.2017)
• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi (nr.4c/17/18/5.02.2018).

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 20 noiembrie 2017.

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, Comisiile au dezbătut inițiativa legislativă în şedinţe separate.

Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut inițiativa legislativă în şedinţa din 20 aprilie 2021 şi au hotărât, cu majoritate de voturi (o abţinere), aprobarea propunerii legislative cu amendamente.
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 21 de deputaţi, din totalul de 21 de membri ai comisiei.
La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 şi 56 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Vass Levente, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății.

Membrii Comisiei pentru sănătate și familie au dezbătut inițiativa legislativă în şedinţa din 12 octombrie 2021 şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, aprobarea propunerii legislative cu amendamente.
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa deputaţii, membri ai comisiei, conform listei de prezenţă.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată.

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României şi ale art.91 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

În urma finalizării dezbaterilor, cele două Comisii propun Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea propunerii legislative pentru completarea art.87 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport comun.

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE,

Oana Silvia Țoiu Dr.Nelu Tătaru

SECRETAR, SECRETAR,

Eugen Neaţă Liviu Ioan Balint

Șef birou Lidia Vlădescu

Întocmit,
Consilier parlamentar Sorina Szabo Consilier parlamentar Cristina Bologan
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6725
 • Thank you received: 732
 • Karma: 15
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Ultima editare: by Mona si Dan.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.