• Pro Stem Cell

  Asociatia PRO STEM CELL urmareste sa cuprinda in randurile sale oameni deosebiti, colaboratori, voluntari...
  Citeste mai mult
 • Celula Stem

  Celulele stem stau la baza formarii oricarui tip de celula din organism si pot fi folosite pentru ...
  Citeste mai mult
 • Comunitate

  Diversitate in Comunitate. Creeaza-ti un cont de utilizator si interactioneaza cu ceilalti membri. Inregistreaza-te!
  Citeste mai mult
 • 1
 • 2
 • 3
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • ARTICOLE PRESTATII SOCIALE
 • ARTICOLE DESPRE DIZABILITATE
 • ARTICOLE PRIVIND SANATATEA
 • ARTICOLE DE ORDIN JURIDIC
 • ARTICOLE ANTI DISCRIMINARE
 • ARTICOLE DE UTILITATE PUBLICA

Omul are nevoie de sanse nu de caritate

Dorim drepturi si sanse egale, nu mila!

Omul are nevoie de sanse nu de caritate

Omul are nevoie de sanse nu de caritate, iar pentru a-si valorifica sansele noi credem ca el are nevoie de educatie, stimulare, apreciere si respect.

Societatea, al carei echilibru si coeziune sunt determinate de valorile morale si de exercitiul libertatii, are datoria de a coopera la eliminarea sau reducerea efectelor dizabilitatii in viata unora dintre membrii sai, adica a unei minoritati mai greu vizibile. Societatea, in ansamblul ei, trebuie sa fie constienta ca, in viata oricaruia dintre componentii sai poate sa survina, oricind, o deficienta.

Drepturile persoanelor cu dizabilitati

Prestatii sociale si facilitati pentru persoanele cu dizabilitati

Domeniu de competenta:

Asigura acordarea dreptului la asistenta sociala sub forma prestatiilor sociale si a facilitatiilor sociale persoanelor posesoare de certificat de incadrare in grad de handicap, in termen de valabilitate, conform prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia persoanelor cu handicap, republicata.

Dreptul la asistenta sociala sub forma prestatiilor sociale se acorda din oficiu, pentru persoanele posesoare de certificate de incadrare in grad de handicap, care se afla in plata in evidenta institutiei sau la cerere, pentru persoanele care-si depun pentru prima oara dosarul. Dreptul la asistenta sociala sub forma facilitatilor sociale se acorda la cerere.

Cererea insotita de actele mentionate, in vederea acordarii prestatiilor si facilitatilor sociale, se depune de catre persoana cu handicap / reprezentantul legal / tutore / asistent personal / asistent personal profesionist, dupa caz.

Categorii de beneficiari:

 • Adultii care poseda certificat de incadrare in grad de handicap eliberat de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau, dupa caz, decizie eliberata de comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, in termen de valabilitate;
 • Copiii care poseda certificat de incadrare in grad de handicap eliberat prin hotarare a comisiei pentru protectia copilului, in termen de valabilitate;
 • Persoana care are in ingrijire, supraveghere si intretinere un copil cu handicap;
 • Persoana cu handicap care are in ingrijire, supraveghere si intretinere un copil (cu sau fara handicap) si care nu realizeaza alte venituri in afara celor prevazute la art.57 alin(4) lit.1 si anume indemnizatia lunara care se acorda indiferent de venituri, diferentiat in functie de gradul de handicap.

Drepturile persoanelor cu dizabilitati:

 • ocrotirea sanatatii - prevenire, tratament si recuperare;
 • educatie si formare profesionala;
 • ocuparea si adaptarea locului de munca, orientare si reconversie profesionala;
 • asistenta sociala, respective servicii sociale si prestatii sociale;
 • locuinta, amenajarea mediului de viata personal ambient, transport, acces la mediul fizic, informational si comunicational;
 • petrecerea timpului liber, acces la cultura, sport, turism;
 • asistenta juridica;
 • facilitate fiscale;
 • evaluare si reevaluare prin examinarea la domiciliu a persoanelor nedeplasabile de catre membrii comisiei de evaluare, la un interval de 2 ani.

Servicii oferite:

I. Prestatii sociale:

Persoanele adulte cu handicap grav beneficiaza de:

 • indemnizatie lunara, indiferent de venituri in cuantum de 202 lei;
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 91 lei ;
 • indemnizatie de insotitor in cuantum de 534 lei sau asistent personal.

Pensionarii cu grad I de invaliditate vor primi o indemnizatie de insotitor egala cu 80% din valoarea unui punct de pensie, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 108/2008, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 661.

Persoanele adulte cu handicap accentuat beneficiaza de:

 • indemnizatie lunara, indiferent de venituri in cuantum de 166 lei;
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 68 lei.

Persoanele adulte cu handicap mediu beneficiaza de:

 • indemnizatie lunara, indiferent de venituri in cuantum de 33.5 lei;
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 40 lei.

Persoanele adulte cu handicap usor beneficiaza de:

 • indemnizatie lunara, indiferent de venituri in cuantum de 50 lei.

Nu pot beneficia de prestatii sociale:

 • adultii cu handicap ingrijiti si protejati in centre rezidentiale publice, cu exceptia centrului de tip respiro;
 • adultii cu handicap care sunt retinuti sau condamnati definitiv la o pedeapsa privativa de libertate, pe perioada retinerii ori detentiei;
 • adultii cu handicap grav sau accentuat care realizeaza venituri, aflati in ingrijirea si protectia asistentului personal profesionist.

Copilul cu handicap grav beneficiaza de:

 • alocatie de stat in conditiile si in cuantumul prevazut de lege, majorat cu 100%, acordata de Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale;
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 91 lei;
 • indemnizatie de insotitor in cuantum de 461 lei sau asistent personal.

Copilul cu handicap accentuat beneficiaza de:

 • alocatie de stat in conditiile si in cuantumul prevazut de lege, majorat cu 100%, acordata de Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale;
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 68 lei.

Copilul cu handicap mediu beneficiaza de:

 • alocatie de stat in conditiile si in cuantumul prevazut de lege, majorat cu 100%, acordata de Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale;
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 33,5 lei.

Copilul cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiaza si de:

 • alocatie lunara de hrana, calculata pe baza alocatiei zilnice de hrana stabilite pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice.

Nu pot beneficia de drepturile prevazute mai sus copiii cu handicap care se afla in internate sau centre de plasament aferente unitatilor ori institutiilor de invatamant special sau in alte tipuri de institutii publice cu caracter social, cu exceptia centrului de tip respiro, in care se asigura intretinere completa din partea autoritatii administratiei publice.

II. Facilitati sociale:

Persoanele adulte cu handicap grav beneficiaza de:

 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele, in limita a 12 calatorii dus-intors pe an calendaristic;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul.

Persoanele adulte cu handicap accentuat beneficiaza de:

 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele, in limita a 6 calatorii dus-intors pe an calendaristic;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul.

Copilul cu handicap grav beneficiaza de:

 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele, in limita a 12 calatorii dus-intors pe an calendaristic;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul.

Copilul cu handicap accentuat beneficiaza de:

 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele, in limita a 6 calatorii dus-intors pe an calendaristic;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul.

Beneficiaza de aceste facilitati si urmatoarele persoane:

 • insotitorii persoanelor cu handicap grav, in prezenta acestora;
 • insotitorii copiilor cu handicap accentuat, in prezenta acestora;
 • insotitorii adultilor cu handicap auditiv si mintal accentuat, in prezenta acestora, pe baza anchetei sociale;
 • asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav;
 • asistentii personali profesionisti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.

Persoanele cu handicap, detinatoare de autoturisme adaptate handicapului, precum si persoanele care le au in ingrijire beneficiaza de:

 • scutire de la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale in baza rovinietei.

Persoanele cu handicap sau reprezentantii legali ai acestora, la cerere, mai pot beneficia de:

 • un card-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare. Autovehiculul care transporta o persoana cu handicap posesoare de card-legitimatie beneficiaza de parcare gratuita.

III. Actele necesare pentru obtinerea prestatiilor si facilitatilor sociale:

Actele necesare pentru obtinerea prestatiilor sociale si a transportului pentru adulti:

 • actul de identitate copie si original al persoanei cu handicap sau reprezentantului legal;
 • dispozitia de tutore/curator in copie si original, in situatia in care persoana cu handicap a fost pusa sub interdictie;
 • certificatul de incadrare in grad de handicap copie si original;
 • talonul de pensie in copie (pentru pensionari);
 • adeverinta de la Casa de Pensii din care rezulta ca a predat sau nu a beneficiat de bilete CFR in anul in curs;
 • adeverinta de salariu ( pentru salariati);
 • certificat fiscal ca nu realizeaza venituri ( pentru cei fara venit);
 • 1 poza tip BI;
 • dosar de plastic.

Actele necesare pentru obtinerea prestatiilor sociale si a transportului pentru copii:

 • certificat de nastere copil copie si original (pentru copii pana in 14 ani);
 • actul de identitate al reprezentantului legal copie si original;
 • actul de identitate al celuilalt parinte copie si original, daca acesta este decedat copie dupa certificatul de deces, iar daca este divortat copie dupa hotararea de divort definitiva si irevocabila;
 • buletinul de identitate al copilului copie si original (pentru copii peste 14 ani);
 • adeverinta de la scoala din care rezulta ca frecventeaza cursuri de zi;
 • certificate medical tip A5 in copie;
 • certificatul de incadrare in grad de handicap copie si original;
 • 1 poza tip BI;
 • dosar de plastic.

Actele necesare pentru obtinerea rovinietei:

 • actul de identitate copie si original al persoanei cu handicap;
 • certificat de incadrare in grad de handicap copie si original;
 • cartea de identitate a masinii din care rezulta ca aceasta este adaptata hanicapului.

Pentru obtinerea cardului legitimatie de parcare este necesara o poza tip BI recenta.

Actele necesare pentru obtinerea cartelei de metrou si a legitimatiei RATB pentru persoana cu handicap si pentru asistentul personal:

 • Certificatul de incadrare in grad de handicap valabil (copie+original);
 • Actul de identitate (copie+original);
 • Poza color tip BI recenta;
 • Pentru beneficiarii de legitimatii in baza altor acte normative adeverinta de la RATB care atesta scoaterea din evidenta a acesteia.

Actele necesare pentru acordarea indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 de care beneficiaza persoana care are in ingrijire, supraveghere si intretinere un copil cu handicap

 • certificatul de nastere al copilului pentru care se solicitala serviciul dreptul copie;
 • declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca celalalt parinte natural sau, dupa caz, o alta persoana dintre cele prevazute la art.12 alin.(3) din Legea nr.448/2006 nu beneficiaza de drepturile prevazute de art.12 alin. (1) lit. b), e) - g) si alin. (2)si, dupa caz, de art.42 alin.(4)dinLegea nr.448/2006;
 • dovada eliberata de autoritatile competente din care sa rezulte ca persoana indreptatita nu beneficiaza de drepturile prevazute de art. 42 alin.(4)dinLegea nr.448/2006;
 • certificatul de incadrare intr-un grad de handicap al copilului;
 • certificatul de incadrare in grad de handicap al parintelui sau persoanei care solicita dreptul;
 • dovada eliberata de organele competente (administratia financiara) care atesta ca solicitantul nu realizeaza alte venituri in afara celor prevazute la art.57 alin.(4) lit.a) din Legea nr. 448/2006;
 • dovada eliberata de angajatori sau, dupa caz, declaratia pe propria raspundere a persoanei indreptatite, din care sa rezulte ca aceasta se afla in concediu pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani.

Cererea insotita de actele doveditoare va fi inregistrata la registratura institutiei si va fi inaintata Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale, in vederea efectuarii platii.

Baza legislativa:

1. Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicata ;

2. Hotararea nr.268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ;

3. Ordinul nr. 62/2007 din 23/04/2007 pentru aprobarea Instructiunilor privind legitimatia pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata pentru persoanele cu handicap si modelul acesteia;

4. Ordinul nr.223 privind implementarea formatului unic al cardului-legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap;

5. Hotararea Guvernului nr. 680/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap ;

6. OUG nr. 86/2008, pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ;

7. OUG nr. 108/2008 din 22/09/2008 pentru modificarea unor acte normmative din domeniul social ;

8. Hotarare nr. 884/2009pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 680/2007.

9. Legea 207/2009 din 20/06/2009 privind privind aprobarea OUG nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ;

10. Legea 360/2009 pentru modificarea lit a) a art. 26 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ;

11. Legea 359/2009 din 20/11/2009 pentru modificarea art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati ;

12. Hotarare nr. 89/2010 din 05/02/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 268/2007 ;

Traumatismul medular

Traumatismul coloanei vertebraleTraumatismul de coloana vertebrala

Afectiunile maduvei sunt rezultatul unor traume ale coloanei vertebrale. Oasele sau discurile deplasate apasa pe maduva. Traumatismele maduvei pot aparea fara fracturi evidente ale vertebrelor si puteti avea fracturi ale coloanei vertebrale fara sa fie afectata maduva.

Citeste mai mult...

Recuperare medicala

Recuperare dupa un TVM Recuperarea sechelelor dupa TVM

In conditiile reducerii miscarii asistam la reducerea activitatii musculare insotita de aparitia atrofiei de repaus, la scaderea metabolismului si la demineralizarea osoasa, modificari ce trebuie atent monitorizate pentru a preveni aparitia unor complicatii grave.

Citeste mai mult...

Manifestul Dizabilitatii

omul in scaun rulantDorim drepturi si sanse egale, nu mila!

In Romania, persoanele cu dizabilitati nu sunt inca respectate, ca persoane cu drepturi egale si nu li se recunoaste, pe deplin, valoarea si demnitatea umana. In acest moment, persoana cu dizabilitati se confrunta cu o serie de handicapuri create de societate.

Citeste mai mult...