Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: Ordin nr. 517 din 4.11.2009

Ordin nr. 517 din 4.11.2009 #13110

<strong>ORDIN nr. 517 din 4 noiembrie 2009 privind efectuarea platii dobanzii suportate din bugetul de stat de catre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in baza art. 27 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap</strong>

Avand in vedere prevederile art. 27 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 17 din Hotararea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum si ale Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap nr. 277/2009 pentru aprobarea Metodologiei de preluare de catre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti a contractelor privind angajamentul de plata a dobanzii, incheiate de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap si de asigurare a transferurilor financiare,

In temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 239/2003, cu modificarile si completarile ulterioare,

<strong>Presedintele Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap</strong> emite urmatorul ordin:

<strong>Art. 1</strong>

In intelesul prezentului ordin, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) ANPH - Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap;

b) Legea nr. 448/2006 - Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) Ordinul presedintelui ANPH nr. 277/2009 - Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap nr. 277/2009 pentru aprobarea Metodologiei de preluare de catre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti a contractelor privind angajamentul de plata a dobanzii, incheiate de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap si de asigurare a transferurilor financiare;

d) beneficiari - persoanele adulte cu handicap grav si accentuat, familia sau persoana care are in ingrijire cel putin un copil cu handicap grav ori accentuat;

e) DGASPC - directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti;

f) contracte - contractele privind angajamentul de plata a dobanzii incheiate intre ANPH si beneficiari.

<strong>Art. 2</strong>

In procesul de derulare a contractelor incheiate de ANPH cu beneficiarii si preluate in conditiile stabilite prin Ordinul presedintelui ANPH nr. 277/2009, DGASPC se substituie ANPH in cazul efectuarii de modificari ale clauzelor contractuale prin act aditional.

<strong>Art. 3</strong>

La inceputul fiecarui an bugetar, DGASPC va incheia cu beneficiarii un act aditional de acceptare a platii in conditiile legii, pe baza ultimului grafic de rambursare aferent contractului.

<strong>Art. 4</strong>

Ori de cate ori graficul de rambursare se modifica, beneficiarul este obligat sa-l aduca la cunostinta DGASPC, in vederea efectuarii platilor in concordanta cu acesta.

<strong>Art. 5</strong>

(1) Sumele necesare pentru plata dobanzii suportate din bugetul de stat sunt cuprinse in bugetul ANPH, pe baza necesarului de fonduri transmis de catre DGASPC.

(2) In vederea asigurarii transferului sumelor aferente platii dobanzilor, dispozitiile prezentului ordin se completeaza cu prevederile Ordinului presedintelui ANPH nr. 277/2009.

<strong>Art. 6</strong>

DGASPC si directiile de specialitate din cadrul ANPH vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

<strong>Art. 7</strong>

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


-****-

Presedintele Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap,
<strong>Ioana Mihaela Lese</strong>


Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 780 din data de 16 noiembrie 2009
  • daniel
  • Avatarul lui daniel
  • Deconectat
  • Administrator
  • Cuget, deci exist!
  • Posts: 16139
  • Thank you received: 5257
  • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan