Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: Legea Sistemului de Sanatate din Romania

Legea Sistemului de Sanatate din Romania #25629

LEGE
PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA
SISTEMULUI DE SANATATE DIN ROMANIA

TITLUL I
SANATATEA PUBLICA

Cap. 1. Dispozitii generale


Art. 1
(1) Sistemul de sanatate este reprezentat de ansamblul tuturor structurilor medicale, organizatiilor publice si private, institutiilor si resurselor mandatate sa previna, mentina, sa imbunatateasca si sa redea sanatatea populatiei.
(2) Asistenta de sanatate publica reprezinta serviciile de sanatate individuale, serviciile de sanatate adresate populatiei sau anumitor grupuri populationale, cat si activitatile menite sa influenteze politicile si actiunile din alte sectoare care se adreseaza determinatilor socio-economici si de mediu asupra sanatatii.

Art. 2
Obiectul prezentului titlu il constituie reglementarea domeniului sanatatii publice pe plan national, sanatatea publica reprezentand un obiectiv de interes social si de securitate nationala, in contextul strategiei globale pentru bunastare si sanatate.

Art. 3
Asistenta de sanatate publica este garantata de stat si finantata prin bugetul Ministerului Sanatatii, de la bugetul de stat sau din veniturile proprii, bugetele locale, bugetele asigurarilor de sanatate si din alte surse, dupa caz, potrivit legii.

Art. 4
Responsabilitatea si coordonarea sistemului de sanatate publica revine Ministerului Sanatatii si structurilor sale de specialitate, organizate pe criterii de competente si responsabilitati la nivel national si teritorial.

Art. 5
Protectia starii de sanatate constituie o obligatie a tuturor autoritatilor administratiei publice centrale si locale, precum si a tuturor persoanelor fizice si juridice.

Art. 6
(1) In intelesul prezentului titlu, termenii si notiunile folosite au urmatoarea semnificatie:
a) Sanatatea publica: stiinta prevenirii bolilor, promovarii sanatatii si prelungirii vietii prin efortul organizat al intregii societati;
b) Asistenta de sanatate publica reprezinta ansamblul masurilor fundamentale care se adreseaza determinantilor starii de sanatate, protejarii sanatatii populatiei si tratarii bolilor cu impact asupra starii de sanatate a populatiei;
c) Supravegherea epidemiologica: activitatea de colectare sistematica si continua, analiza, interpretare, evaluare si diseminare a datelor si informatiilor privind starea de sanatate a populatiei, bolile transmisibile si netransmisibile, pe baza carora sunt identificate prioritatile de sanatate publica si sunt instituite masurile de prevenire si control a bolilor.
d) Prevenire si control: aplicarea unor masuri cu valoare predictiva pozitiva, pentru eliminarea si evitarea sau influentarea favorabila a unor riscuri si evenimente cu impact negativ asupra starii de sanatate a populatiei.
e) Monitorizarea riscurilor: identificarea, evaluarea si estimarea gradului in care expunerea la factorii de risc din mediul natural, de viata si de munca si cei rezultati din stilul de viata individual si comunitar influenteaza starea de sanatate a populatiei.
f) Promovarea sanatatii: procesul care ofera individului si colectivitatii posibilitatea de a-si controla si imbunatati sanatatea sub raport fizic, psihic si social si de a contribui la reducerea inechitatilor in sanatate.
g) Inspectia sanitara – exercitarea controlului aplicarii prevederilor legale de sanatate publica.

(2) Insensul prevederilor prezentei legi, prin ministere si institutii cu retele sanitare proprii se inteleg eautoritatile si institutiile care au in subordine unitati sanitare, altele decat Ministerul Sanatatii, respectiv Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Justitiei, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, Academia Romana si autoritatile administratiei publice locale.

Cap. 2.Principii si domenii de interventie ale sanatatii publice


Art. 7
Principiile care guverneaza sanatatea publica sunt:
a) responsabilitatea societatii pentru sanatatea publica
b) focalizarea actiunilor de prevenire pe grupuri populationale vulnerabile
c) preocuparea fata de determinantii starii de sanatate
d) abordarea multidisciplinara si intersectoriala;
e) parteneriat activ cu populatia, autoritatile publice centrale si locale, alte instituții si organizatii guvernamentale si nonguvernamentale cu activitate in domeniul sanatatii publice, precum si organisme nationale si internationale cu competente in sanatate publica
f) decizii bazate pe dovezi stiintifice
g) decizii fundamentate conform principiului precautiei in conditii specifice
h) descentralizarea sistemului de de sanatate publica
i) utilizarea unui sistem informational si informatic integrat pentru managementul sanatatii publice.

Art. 8
Modalitatile de implementare a principiilor de sanatate publica sunt:
a) reglementarea in domeniile sanatatii publice;
b) interventiile si activitatile desfasurate in cadrul programelor nationale de sanatate publica;
c) avizarea/autorizarea/notificarea unitatilor, activitatilor si produselor cu impact asupra sanatatii individuale, a comunitatilor si a populatiei;
d) evaluarea impactului asupra sanatatii comunitatilor si populatiei in relatie cu programe, strategii si politici de sanatate ale tuturor sectoarelor de activitate cu impact asupra determinantilor starii de sanatate a populatiei
e) activitatea de inspectie sanitara de stat.

Art. 9
Functiile principale ale sistemului de sanatate publica vizeaza:
a) dezvoltarea politicilor, strategiilor si programelor pentru asigurarea sanatatii populatiei;
b) monitorizarea si analiza starii de sanatate a populatiei, monitorizarea factorilor de risc cu impact asupra starii de sanatate;
c) sanatatea reproducerii
d) sanatatea mamei si copilului
e) supravegherea epidemiologica, prevenirea si controlul bolilor transmisibile si netransmisibile
f) managementul activitatilor de prevenire primara prin imunoprofilaxie activa
g) prevenirea si controlul epidemiilor si evenimentelor neasteptate in starea de sanatate, dupa caz, instituirea starii de alerta locala, nationala sau transfrontaliera
h) sanatatea in relatie cu mediul
i) asigurarea capacitatilor de raspuns la dezastre sau amenintari la adresa vietii si sanatatii populatiei
j) promovarea sanatatii si a unui stil de viata sanatos
k) evaluarea si asigurarea calitatii serviciilor de asistenta de sanatate publica;
l) cercetarea, dezvoltarea si implementarea unor mecanisme eficiente de comunicare pentru schimbarea comportamentelor, de informare, educare si comunicare pentru prevenirea imbolnavirilor si promovarea starii de sanatate;
m) colaborarea la procesul de invatamant medical si educational pentru integrarea conceptului de prevenire si precautie specifica;
n) asigurarea fluxului informational specific national si international;
o) siguranta alimentului si promovarea politicilor de nutritie sanatoasa;
p) sanatatea ocupationala;
q) integrarea prioritatilor de sanatate publica in politicile si strategiile sectoriale si in strategiile nationale de dezvoltare durabila.

Art. 10
Principalele directii de interventie in domeniul sanatatii publice sunt urmatoarele:
a) Elaborarea, implementarea si realizarea obiectivelor Strategiei Nationale de Sanatate Publica;
b) Realizarea obiectivelor Strategiei Nationale de Sanatate Publica prin Programe Nationale de Sanatate coordonate de Ministerul Sanatatii, precum si prin proiecte si parteneriate, cu implicarea activa a institutiilor publice si private, organizatii guvernamentale, nationale si internationale, precum si organizatii neguvernamentale care actioneaza in domeniul sanatatii publice ;
c) Asigurarea implementarii, monitorizarii si evaluarii interventiilor si activitatilor prevazute de Strategia Nationala de Sanatate Publica si de Programele Nationale de Sanatate privind prevenirea, supravegherea si controlul bolilor transmisibile si netransmisibile prin:
1. asigurarea imunizarii populatiei impotriva bolilor infectioase cu impact major asupra starii de sanatate a populatiei;
2. asigurarea unui sistem eficient de supraveghere, prevenire si control al bolilor transmisibile si netransmisibile;
3. reglementarea normativa pentru prevenirea si combaterea bolilor transmisibile si netransmisibile;
4. programe si interventii de prevenire si control organizate la nivel national si/sau local;
5. controlul epidemiilor si supravegherea bolilor cu pondere semnificativa in populatie;
6. pregatirea si planificarea pentru urgentele de sanatate publica;
7. organizarea actiunilor de screening pentru depistarea precoce a bolilor;
8. supravegherea infectiilor nosocomiale si monitorizarea utilizarii antibioticelor;
9. Coordonarea activitatilor de implementare a prevederilor Regulamentului Sanitar International la nivel national
d) Protejarea sanatatii in relatie cu mediul inconjurator prin:
1. monitorizarea si influentarea favorabila a factorilor de mediu in relatie cu sanatatea
2. evaluarea factorilor de mediu nou identificati, cu risc pentru starea de sanatate
3. definirea standardelor pentru factorii de mediu in relatie cu starea de sanatate
4. reglementarea calitatii principalilor factori de mediu
5. stabilirea si reglementarea normelor de igiena comunitara
6. reglementarea circulatiei produselor si serviciilor cu impact asupra sanatatii publice
e) Siguranta alimentului si nutritia populatiei prin:
1. supravegherea si controlul calitatii si sigurantei alimentelor;
2. reglementarea calitatii principalilor factori alimentari
3. elaborarea de reglementari in domeniul sigurantei alimentelor
4. supravegherea starii de nutritie a populatiei
5. implementarea de masuri pentru asigurarea unei nutritii sanatoase in randul populatiei
f) Sanatatea ocupationala prin:
1.elaborarea reglementarilor tehnice necesare protecției sanatații in relație cu mediul de munca, pentru promovarea sanatații la locul de munca precum și normelor specifice de medicina muncii;
2.cercetarea, inregistrarea, declararea bolilor profesionale precum și evidența bolilor legate de profesie
3. evaluarea riscurilor asupra starii de sanatate a lucratorilor cauzate de expunerea la factorii nocivi prezenți in mediul de munca.
g) Colaborarea pe domeniul de competenta cu alte ministere și instituții implicate in activitați cu impact asupra sanatații și securitații in munca a lucratorilor.
h) Evaluarea starii de sanatate prin:
1. monitorizarea indicatorilor starii de sanatate conform standardelor nationale si internationale
2. analiza evolutiei morbiditatii si a determinantilor starii de sanatate
3. evaluarea eficacitatii si eficientei interventiilor si activitatilor din cadrul programelor nationale de sanatate
4. managementul nevoilor populatiei privind serviciile de sanatate publica
5. identificarea problemelor si riscurilor de sanatate in comunitati
i) Promovarea sanatatii si a unui stil de viata sanatos si educatia pentru sanatate prin:
1. programe de educatie pentru sanatate in scopul promovarii starii de sanatate, care sa raspunda problemelor prioritare de sanatate publica identificate la nivel național si local
2. campanii de informare-educare-comunicare adresate populației generale, unor grupuri populationale la risc sau grupurilor populaționale vulnerabile
3. implicarea comunitatilor locale in protejarea si promovarea starii de sanatate
j) Managementul sanatatii publice bazat pe:
1. coordonare si inițiativa in formularea si implementarea politicilor de sanatate publica pe baze stiintifice;
2. evaluarea calitatii resursei umane si a serviciilor de sanatate publica la nivelul comunitatilor
3. asigurarea coordonarii si cooperarii intersectoriale si multisectoriale in sanatate publica si evaluarea periodica a acesteia, in conformitate cu conceptul european “Sanatate in toate politicile”
4. evaluarea impactului politicilor din alte sectoare asupra starii de sanatate
5. cercetare in managementul sanatatii publice si a sistemelor de sanatate
k) Inspectia sanitara de stat prin:
a) verificarea conformitatii cu normele legale in domeniul sanatatii publice a amplasamentelor, activitatilor, proceselor, serviciilor, produselor, inclusiv produselor de origine umana destinate utilizarii terapeutice, precum si a factorilor de mediu;
b) verificarea respectarii reglementarilor privind starea de sanatate a personalului angajat, cunostintele, atitudinile si practicile acestuia in raport cu normele igienico-sanitare si domeniul de activitate ;
c) depistarea riscurilor pentru sanatate si impunerea masurilor de eliminare sau, dupa caz, de diminuare a acestora;
d) comunicarea datelor despre existenta si dimensiunea riscului identificat persoanelor responsabile cu managementul riscului, consumatorilor si altor potentiali receptori interesati.

Cap. 3. Autoritatile sistemului de sanatate publica


Art. 11
(1) In sensul prezentei legi, prin autoritati ale sistemului de sanatate publica se intelege:
a) Ministerul Sanatatii, autoritatea centrala in domeniul sanatatii publice, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, ordonator principal de credite, in subordinea Guvernului;
b) Institutul National de Sanatate Publica, unitate de specialitate in domeniul sanatatii publice la nivel national si regional, cu personalitate juridica, ordonator secundar de credite, in subordinea Ministerului Sanatatii;
c) Directiile de sanatate publica teritoriale, servicii publice deconcentrate ale Ministerului Sanatatii, cu personalitate juridica, ordonator secundar de credite, reprezentand autoritatea de sanatate publica la nivel administrativ teritorial;
d) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Microbiologie si Imunologie „Prof. Cantacuzino”, institut de importanta strategica in domeniul cercetarii in domeniul microbiologiei si imunologiei, precum si al productiei nationale de vaccinuri si seruri, institutie cu personalitate juridica, aflat in coordonarea Ministerului Sanatatii
e) Scoala Nationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti, institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii, cu sediul in municipiul Bucuresti, Str. Vaselor nr. 31, sectorul 2.
f) Institutiile, autoritatile sau agentiile desemnate prin prezenta lege in calitate de autoritati competente pe domenii specifice de activitate;
(2) Pentru realizarea obiectivelor specifice de prevenire, supraveghere, monitorizare si control a prioritatilor de sanatate publica nationale, institutiile prevazute la alin.(1) literele b,c, d si e, sunt finantate prin bugetul Ministerului Sanatatii, de la bugetul de stat sau din veniturile proprii.
(3) Pentru diagnosticul bolilor transmisibile prioritare, precum si pentru productia de vaccinuri si seruri, strict necesare actiunilor de prevenire a imbolnavirilor populatiei prin boli transmisibile, Ministerul Sanatatii asigura finantarea necesara, de la bugetul de stat sau din veniturile proprii ale acestuia, pe baza de contract de finantare, incheiat cu INCDMI Cantacuzino.

Art. 12
Ministerul Sanatatii are in principal urmatoarele atributii si responsabilitati:
a) elaboreaza politici, strategii si programe de actiune in domeniul sanatatii populatiei, in acord cu prioritatile de sanatate publica nationale si internationale;
b) coordoneaza si controleaza implementarea politicilor, strategiilor si programelor din domeniul sanatatii populatiei, la nivel national, regional si local;
c) evalueaza si monitorizeaza starea de sanatate a populatiei, ia masuri pentru imbunatatirea acesteia si informeaza Guvernul referitor la indicatorii de sanatate, tendintele de evolutie si despre masurile necesare pentru imbunatatirea acestora;
d) reglementeazamodul de organizare sifunctionare a sistemului de sanatate;
e) monitorizeaza, controleaza si evalueaza activitatea institutiilor sanitare si ia masuri pentru imbunatatirea calitatii asistenteimedicale acordate populatiei;
f) asigura, in colaborare cu institutiile administratiei publice centrale si locale, resursele umane, materiale si financiare necesare functionarii institutiilor din sistemul public de sanatate;
g) colaboreaza cu reprezentantii autoritatilor administratiei publice centrale si locale, cu cei ai societatii civile si cu mass-media in scopul educatiei pentru sanatate a populatiei si adoptarii unui stil de viata sanatos;
h) stabileste prioritatile nationale de sanatate publica si asigura coordonarea si monitorizarea derularii la nivel national a programelor nationale de sanatate, conform actelor normative care reglementeaza modul de organizare, derulare si finantare a programelor nationale de sanatate
i) elaboreaza si avizeaza reglementari in domeniul asistentei de sanatate publica
j) evalueaza periodic si prezinta informari periodice Guvernului privind indicatorii starii de sanatate a populatiei si realizarea obiectivelor programelor nationale de sanatate
k) coordoneaza, implementeaza si monitorizeaza proiectele finantate din fonduri europene, prin acorduri bilaterale, si alte acorduri internationale in domeniul de competenta
l) coordoneaza din punct de vedere stiintific si metodologic, prin departamentele de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii, prin structurile de specialitate, aflate in subordinea sau coordonarea acestuia, precum si prin comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii, sistemul de sanatate publica
m) organizeaza si coordoneaza la nivel national activitatea de inspectie sanitara de stat
n) aproba, prin ordin al ministrului, ghidurile si protocoalele de practica medicala si de sanatate publica, cu participarea Comisiilor de specialitate ale ministerului sanatatii si/sau a institutiilor din subordine, dupa caz.
o) Ministerul Sanatatii coordoneaza la nivel national de implementarea activitatilor care decurg din obligatiile asumate prin Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana si procedurile de implementare a actelor normative comunitare privind domeniul sanatatii publice.
p) propune, elaboreaza si implementeaza masurile de prevenire si combatere a fraudei si coruptiei din sistemul public de sanatate, in concordanta cu documentele strategice nationale si europene.

Art. 13
Alte atributii si responsabilitati, organizarea, reorganizarea si functionarea Ministerului Sanatatii sunt reglementate prin hotarare a Guvernului si ordine ale ministrului sanatatii, dupa caz.

Art. 14
Directiile de sanatate publica teritoriale au, in principal, urmatoarele atributii si responsabilitati:
a) evalueaza si controleaza modul de asigurare a asistentei medicale profilactice si curative la nivel teritorial;
b) organizeaza actiuni de prevenire a imbolnavirilor si de promovare a sanatatii;
c) colecteaza, inregistreaza, evalueaza si transmit date privind sanatatea populatiei, utilizand informatiile in scopul identificarii problemelor locale de sanatate publica;
d) identifica si intervin in rezolvarea problemelor de sanatate publica sau amenintarile la adresa sanatatii populatiei;
e) intervin in rezolvarea problemelor de sanatate publica aparute in randul comunitatilor/populatiei sau ale persoanelor apartinand grupurilor defavorizate;
f) organizeaza culegerea si prelucrarea informatiilor statistice medicale primite de la furnizorii de servicii de sanatate si transmit rapoarte statistice lunare catre institutiile desemnate in acest scop;
g) intocmesc rapoarte privind starea de sanatate a populatiei, care sunt inaintate Ministerului Sanatatii prin Institutul National de Sanatate Publica precum si partenerilor institutionali la nivel local, dupa caz;
h) implementeaza, coordoneaza, monitorizeaza si evalueaza modul de derulare a programelor nationale de sanatate la nivel local, si incheie contracte de furnizare de servicii, in conditiile prevazute in actele normative care regelementeaza modul de derulare si finantare a programelor nationale de sanatate;
i) monitorizeaza si coordoneaza activitatile de evaluare a impactului asupra starii de sanatate, a politicilor si programelor din alte sectoare de activitate;
j) participa activ la programele de instruire a personalului din serviciile de sanatate publica;
k) coordoneaza la nivel local implementarea activitatilor care decurg din obligatiile asumate prin Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana si planurile de implementare a actelor comunitare referitoare la domeniul sanatatii;
l) organizeaza si desfasoara activitatea de inspectie sanitara de stat la nivel teritorial.

Art. 15
Alte atributii si responsabilitati, organizarea, reorganizarea si functionarea directiilor de sanatate publica teritoriale sunt reglementate prin ordin al ministrului sanatatii.

Art. 16
Institutul National de Sanatate Publica, in principal, are urmatoarele atributii si responsabilitati:
a) reprezinta autoritatea nationala competenta in domeniul bolilor transmisibile;
b) asigura indrumarea tehnica si metodologica a sistemului de sanatate publica, e pe domeniile de competenta, stabilite conform legislatiei in vigoare;
c) participa la elaborarea strategiilor si politicilor din domeniul de competenta;
d) participa la elaborarea de proiecte de acte normative, norme, metodologii si instructiuni privind domeniile specifice din domeniul sanatatii publice
e) efectueaza expertize si evaluari, ofera asistenta tehnica si realizeaza servicii de sanatate publica, la solicitarea unor persoane fizice sau juridice;
f) supravegheaza starea de sanatate a populatiei, bolile transmisibile si netransmisibile, pentru identificarea problemelor de sanatate comunitara
g) asigura sistemul de supraveghere epidemiologica, precum si de alerta precoce si raspuns rapid si participa la schimbul de informatii in cadrul retelei nationale si europene de supraveghere epidemiologica in domeniul bolilor transmisibile;
h) participa la efectuarea de investigatii epidemiologice de teren, din proprie initiativa, la solicitarea Ministerului Sanatatii sau la solicitarea autoritatilor administratiei publice locale;
i) elaboreaza metodologia, instrumentele si indicatorii de monitorizare si evaluare a serviciilor si programelor de sanatate publica, de promovare a sanatatii si de educatie pentru sanatate, stabilite conform actelor normative care reglementeaza modul de derulare si finantare a programelor nationale de sanatate;
j) avizeaza, autorizeaza si notifica activitatile si produsele cu impact asupra sanatatii populatiei, in baza metodologiei si procedurilor aprobate de ministrul sanatatii;
k) participa la procesul de invatamant medical de baza si de specializare si perfectionare, in domeniile specifice din cadrul sanatatii publice;
l) desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare in domeniul sanatatii publice;
m) asigura organizarea si functionarea unui sistem informational si informatic standardizat pentru managementul sanatatii publice;
n) coordoneaza la nivel national si teritorial implementarea activitatilor care decurg din obligatiile asumate prin Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana si planurile de implementare a actelor comunitare referitoare la domeniul sanatatii;
o) implementeaza, ca ordonator secundar de credite Programele Nationale de Sanatate stabilite prin actele normative care reglementeaza modul de organizare, monitorizare, control si finantare a programelor nationale de sanatate.

Art. 17
Alte atributii si responsabilitati, organizarea, reorganizarea si functionarea Institutului National de Sanatate Publica sunt reglementate prin hotarare a guvernului si/sau ordine ale ministrului sanatatii, dupa caz.

Art. 18.
(1)Scoala Nationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti, denumita in continuare SNSPMPDSB, are in principal, urmatoarele atributii si responsabilitati:
a. SNSPMPDSB reprezinta autoritatea nationala in domeniul evaluarii tehnologiilor medicale.
b. SNSPMPDSB organizeaza si desfasoara cursuri de atestat, cursuri de scurta durata si alte tipuri de cursuri specifice in domeniul managementului sanitar si in alte domenii stabililte prin hotarare de guvern si Ordine ale Ministrului Sanatatii, cu precadere pentru personalul ce lucreaza in domeniul sanitar, inclusiv in administratia publica sanitara, avand dreptul de a elibera certificate de absolvire si diplome, fiind responsabil national pentru atestatele de pregatire complementara in managementul serviciilor de sanatate, economie sanitara si management financiar si in managementul cabinetului medical si promovarea sanatatii.
c. SNSPMPDSB organizeaza si desfasoara cursuri universitare de masterat, in parteneriat cu institutii de profil nationale si internationale, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
d. SNSPMPDSB este institutie specializata care asigura formarea si perfectionarea functionarilor publici din sistemul sanitar si al asigurarilor de sanatate, conform obligatiei prevazute in legislatia aplicabila functionarilor publici, fiind abilitata si recunoscuta in acest sens.
e. Certificatele si diplomele eliberate de SNSPMPDSB sunt recunoscute de Ministerul Sanatatii si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si sunt opozabile tertilor.
(2) Organizarea si functionarea SNSPMPDSB sunt reglementate de Hotararea Guvernului nr. 1421 din 18 noiembrie 2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Scolii Nationale de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti, publicata in Monitorul Oficial nr. 848 din 8 decembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 19. Alte institutii din sistemul de sanatate publica:
a) institute nationale de cercetare dezvoltare si alte unitati cu personalitate juridica, care functioneaza potrivit legii, in coordonarea Ministerului Sanatatii;
b) alte institutii, structuri, servicii cu sau fara personalitate juridica, care desfasoara activitati in domeniul asistentei de sanatate publica la nivel national, regional, judetean sau local, aflate in subordonarea sau coordonarea ministerului sanatatii, respectiv, in subordonarea sau coordonarea altor ministere sau ale autoritatilor administratiei publice locale, nominalizate prin hotarare a guvernului, la propunerea sau cu avizul Ministerului Sanatatii.

Art. 20.
(1) Institutiile care desfasoara activitati in domeniul asistentei de sanatate publica la nivel national si teritorial, cu personalitate juridica, aflate in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sanatatii, se infiinteaza, se reorganizeaza sau se desfiinteaza, la propunerea Ministerului Sanatatii, prin hotarare a guvernului.
(2) Directiile, unitatile si serviciile care desfasoara activitati in domeniul asistentei de sanatate publica aflate in subordonarea sau coordonarea altor ministere sau ale autoritatilor administratiei publice localese infiinteaza, se reorganizeaza sau se desfiinteaza, la propunerea autoritatii ierarhice a acestora, cu avizul Ministerului Sanatatii,prin hotarare a guvernului.

Cap. 4. Dispozitii privind obligatiile persoanelor fizice si juridice


Art. 21.
Orice persoana fizica sau juridica, avand calitatea de angajator, este obligata sa asigure fondurile si conditiile necesare pentru:
a) efectuarea controlului medical periodic, conform normelor de sanatate publica si securitate in munca;
b) aplicarea masurilor de igiena, dezinfectie, dezinsectie si deratizare periodica la locul de munca;
c) vaccinarea si profilaxia specifica impusa de riscurile de la locul de munca.

Art. 22.
(1) Cetatenii romani si orice alta persoana aflata pe teritoriul Romaniei, precum si unitatile si agentii economici au obligatia sa respecte masurile de prevenire si combatere a bolilor transmisibile, sa respecte intocmai normele de igiena si sanatate publica si sa aplice masurile legale in vigoare stabilite privind instituirea conditiilor pentru prevenirea imbolnavirilor si pentru promovarea sanatatii individului si a populatiei.
(2) Furnizorii de servicii medicale din sectorul public si privat sunt obligati sa respecte prevederile prezentului titlu.

Art. 23.
(1) Informatiile privind sanatatea populatiei se pastreaza la autoritatile de sanatate publica teritoriale sau nationale, la autoritatile de sanatate publica ale ministerelor cu retea de servicii medicale proprie, precum si la institutiile desemnate specific in acest scop si pot fi folosite in scopul intocmirii rapoartelor statistice nenominalizate, in vederea evaluarii starii de sanatate a populatiei.
(2) Folosirea in alte scopuri a informatiilor inregistrate se poate admite numai daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:
a) exista o dispozitie legala in acest sens;
b) exista acordul persoanei in cauza;
c) datele sunt necesare pentru prevenirea imbolnavirii unei persoane sau a comunitatii, dupa caz;
d) datele sunt necesare pentru efectuarea urmaririi penale, in conditiile legii.
(3) Pastrarea confidentialitatii informatiilor referitoare la persoane este obligatorie pentru toti salariatii care prin activitatea pe care o desfasoara au acces la acestea in mod direct sau indirect.

Art. 24
(1) Pentru situatii speciale, cu impact major asupra sanatatii publice, se constituie stocul de rezerva al Ministerului Sanatatii, denumit Rezerva pentru situatii speciale, care cuprinde medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale si alte materiale specifice, iar la nivelul autoritatilor de sanatate publica teritoriale, rezerva antiepidemica.
(2) Normele metodologice de constituire, pastrare si utilizare a rezervei pentru situatii speciale a Ministerului Sanatatii si a rezervei antiepidemice se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii.
(3) In cazul in care nu exista situatii speciale pe perioada de valabilitate a produselor achizitionate in vederea constituirii Rezervei pentru situatii speciale a Ministerului Sanatatii, produsele se caseaza si se inregistreaza ca pierdere, cu o marja acceptata de pana la 30% pentru medicamentele de uz uman si produsele biologic active destinate prevenirii bolilor cu transmitere in masa si a infectiilor nosocomiale.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin.(3), marja de pierdere acceptata pentru produsele achizitionate pentru situatiile de tip pandemic este de pana la 100%.

Art. 25.
(1) Pentru servicii de asistenta in domeniul sanatatii publice, efectuate de catre autoritatile de sanatate publica teritoriale la cererea unor persoane fizice si juridice, se percep tarife potrivit reglementarilor in vigoare.
(2) Veniturile proprii obtinute potrivit alin. (1) se folosesc in conditiile legii.
Cap. 5. Utilizarea mass-media in interesul sanatatii publice


Art. 26
(1) Campaniile nationale de schimbare a comportamentelor si de informare, educare si comunicare cu privire la teme care privesc sanatatea publica trebuie sa fie avizate de Ministerul Sanatatii, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sanatatii.
(2) Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune sunt obligate ca in cadrul grilelor de programe sa rezerve gratuit spatiu de emisie necesar promovarii campaniilor nationale de schimbare a comportamentelor si de informare, educare si comunicare referitoare la teme care privesc sanatatea publica.
(3) In situatii speciale, de interes public national sau de risc epidemiologic major asupra starii de sanatate a populatiei, toate societatile de televiziune si radio sunt obligate sa preia si sa transmita, in mod gratuit, mesajele de avertizare sau informare -educare elaborate de Ministerul Sanatatii.

Cap. 6. Inspectia sanitara de stat


Art. 27.
(1) Activitatea de inspectie sanitara de stat se organizeaza pe domenii specifice de activitate coordonata de catre structura de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii si derulata prin structurile de specialitate din directiile de sanatate publica teritoriale, conform competentelor stabilite prin ordin al ministrului sanatații.

(2) Furnizorii de servicii medicale din sectorul public si privat precum si toate unitatile supuse inspectiei sanitare, conform legislatiei in vigoare din domeniul sanatatii publice, au obligatia de a permite accesul persoanelor imputernicite de catre Ministerul Sanatatii in vederea efectuarii inspectiei.

Art. 28
(1) Personalul care exercita activitatea de inspectie sanitara de stat are calitatea de functionar public si este imputernicit, de catre Ministerul Sanatatii, conform competentelor.
(2) Activitatea de inspectie sanitara se organizeaza si se deruleaza conform normelor generale si specifice elaborate si aprobate prin ordin al ministrului sanatatii , cu respectarea prevederilor legale privind sanatatea publica.

Art. 29.
(1) Pentru exercitarea activitatii de inspectie in sanatatea publica, personalul imputernicit are drept de:
a) acces in orice tip de unitati, la documente, informatii, conform competentelor;
b) recoltare a produselor in vederea analizarii si evaluarii riscului pentru sanatatea publica;
c) constatare si sanctionare a contraventiilor prevazute de legislatia din domeniul sanatatiipublice.
d) aplicare de sigilii sau semne distinctive cu valoare de sigiliu.
(2) In situatii de risc pentru sanatatea publica, personalul imputernicit interzice punerea in consum a produselor, decide retragerea produselor, suspendarea activitatilor, inchiderea unitatilor, retragerea sau anularea autorizatiei sanitare de functionare, a avizului, a notificarilor pentru activitati si produse si dispune orice alte masuri pe care situatia le impune, conform legii.
(3) Concluziile activitatilor de control, abaterile de la normele legale, recomandarile si termenele de remediere a deficientelor, precum si alte masuri legale aplicate se consemneaza in procese-verbale de control, rapoarte de inspectie, procese-verbale de constatare a contraventiilor, procese verbale de recoltare a probelor, decizii de suspendare a activitatilor, decizii de inchidere a unitatilor, dupa caz.
(4) In exercitarea activitatii, personalul imputernicit asigura pastrarea confidentialitatii datelor, cu exceptia situatiilor care constituie un risc pentru sanatatea publica, caz in care comunicarea se va face prin reprezentantul legal.

Cap. 7. Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 30
(1) Strategia nationala de Sanatate Publica va fi elaborata de ministerul sanatatii in termen de 90 zile de la intrarea in vigoare a prezentului titlu, si va fi aprobata prin hotarare a guvernului.
(2) In termen de 90 zile de la intrarea in vigoare a prezentului titlu, ministerul sanatatii Ministerul Sanatatii va elabora reglementarile legale privind organizarea si functionarea institutiilor prevazute in prezentul titlu.
(3) In 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului titlu se abroga Titlul I din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul oficial al Romaniei Nr. 372 din 28 aprilie 2006.

Art. 31
Prevederile specifice ale prezentului titlu se aplica si de catre ministerele si institutiile cu retele sanitare proprii, definite conform prezentei legi.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16143
 • Thank you received: 5260
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Legea Sistemului de Sanatate din Romania #25630

TITLUL II
PROGRAMELE NATIONALE DE SANATATE

Cap. 1 Dispozitii Generale
Art. 32
(1) Programele Nationale de Sanatate reprezinta un ansamblu de actiuni multianuale, organizate in scopul evaluarii, prevenirii, tratamentului si controlului bolilor cu impact major asupra starii de sanatate a populatiei.
(2) Programele Nationale de Sanatate cuprind programe nationale de evaluare, profilactice si cu scop curativ.
(3) Ministerul Sanatatii asigura elaborarea si coordonarea realizarii Programelor Nationale de Sanatate.

Art. 33
(1) Programele Nationale de Sanatate sunt elaborate si derulate in mod distinct sau in comun de catre Ministerul Sanatatii si CNAS, dupa caz, si se finanteaza fie de la bugetul de stat si din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii, fie din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (FNUASS) si din transferuri de la bugetul de stat si din venituri proprii prin bugetul Ministerului Sanatatii catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. Programele Nationale de Sanatate se aproba prin hotarare a guvernului, la propunerea Ministerului Sanatatii, inclusiv programele preluate, respectiv transferate, de la Ministerul Sanatatii la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS).
(2) Hotararea Guvernului privind aprobarea Programelor Nationale de Sanatate cuprinde obiectivele, structura acestora, precum si orice alte conditii si termene necesare derularii programelor.
(3) Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate se aproba prin ordin al ministrului sanatatii sau, dupa caz, prin ordin comun al ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS.
(4) Ministerul Sanatatii poate retine la dispozitia sa, din veniturile proprii, o cota de rezerva calculata din totalul fondurilor aprobate pentru Programele Nationale de Sanatate, al carei nivel si mod de utilizare se stabilesc prin hotararea guvernului prevazuta la alin.(2).
(5) Acordarea medicamentelor, materialelor sanitare si dispozitivelor medicale, pentru pacientii cuprinsi in cadrul programelor nationale de sanatate nominalizate prin hotarare a guvernului, se poate realiza inclusiv pe baza de contracte cost-volum si contracte cost-volum-rezultat, in conditiile prevazute in hotarare a guvernului privind aprobarea programelor nationale.

Art. 34
(1) Programele Nationale de Sanatate se pot derula prin unitati de specialitate, selectate pe baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii.
(2) In intelesul prezentei legi, unitatile de specialitate sunt: unitati medicale publice si private, institutii publice, furnizori de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale autorizati aflati in relatie contractuala cu asiguratorii de sanatate, precum si alte institutii si organizatii guvernamentale si neguvernamentale.
(3) Unitatile de specialitate prevazute la alin. (2) pot angaja personal pentru derularea programelor nationale de sanatate ca actiuni multianuale pe toata perioada de derulare a acestora.
(4) Pentru realizarea atributiilor si activitatilor prevazute in cadrul programelor nationale de sanatate, unitatile de specialitate prevazute la alin. (2) pot incheia contracte/conventii civile cu medici, asistenti medicali si alte categorii de personal, dupa caz, precum si cu persoane juridice, potrivit dispozitiilor Codului civil si in conditiile stabilite prin Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate.
(5) Contractele/conventiile civile incheiate in conditiile alin. (4) de catre unitatile de specialitate stabilite la alin. (2) prevad actiuni multianuale, sunt de natura civila si se incheie pentru toata perioada de derulare a programelor nationale de sanatate.
(6) Sumele necesare pentru derularea contractelor prevazute la alin. (4) sunt cuprinse in fondurile alocate programelor nationale de sanatate.

Art. 35
(1) Furnizorii de servicii de sanatate din reteaua autoritatilor administratiei publice locale pot derula programe nationale de sanatate finantate din urmatoarele surse:
a) bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, in baza contractelor incheiate cu asiguratorii de sanatate;
b) bugetul Ministerului Sanatatii, din sumele alocate de la bugetul de stat si din veniturile proprii, in baza contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica teritoriale,, in conditiile stabilite prin Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate.
(2) Unitatile medicale din subordinea ministerelor si institutiilor cu retea de servicii medicale proprie pot derula programe nationale de sanatate finantate din sursele prevazute la alin. (1) lit. a). Programele Nationale de Sanatate finantate din sursele prevazute la alin. (1) lit. b) pot fi derulate cu conditia indeplinirii criteriilor de selectie stabilite conform prevederilor legale in vigoare

Cap. 2 Atributii in realizarea programelor nationale de sanatate


Art. 36
Ministerul Sanatatii ca autoritate centrala in domeniul asistentei de sanatate, asigura coordonarea tuturor programelor nationale de sanatate prin indeplinirea urmatoarelor atributii:
a) aproba domeniile prioritare de actiune si strategia programelor nationale de sanatate pe termen scurt, mediu si lung;
b) propune obiectivele anuale ale programelor nationale de sanatate si ale subprogramelor de sanatate, structura programelor nationale de sanatate si a subprogramelor de sanatate, necesarul de resurse financiare pentru realizarea programelor nationale de sanatate;
c) aproba normele tehnice de implementare a programelor nationale de sanatate, dupa caz, impreuna cu CNAS;
d) propune Guvernului spre aprobare programele nationale de sanatate.

Art. 37
CNAS asigura organizarea si monitorizarea programelor nationale de sanatate, aprobate prin hotarare a guvernului, avand urmatoarele atributii:
a) implementeaza si deruleaza programele nationale de sanatate, conform strategiei aprobate de Ministerul Sanatatii
b) raspunde de asigurarea, urmarirea, evidentierea si controlul fondurilor alocate pentru derularea programelor nationale de sanatate, precum si de monitorizarea, controlul si analiza indicatorilor fizici si de eficienta, prin intermediul asiguratorilor de sanatate, si raporteaza Ministerului Sanatatii modul de utilizare a sumelor transferate din bugetul Ministerului Sanatatii
c) transmite Ministerului Sanatatii, trimestrial, anual si ori de cate ori este nevoie, analiza modului in care au fost derulate programele nationale de sanatate.

Cap. 3 Finantarea programelor nationale de sanatate


Art. 38
(1) Finantarea programelor nationale de sanatate se realizeaza de la bugetul de stat, din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii, din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, din transferuri de la bugetul de stat si din veniturile proprii prin bugetul Ministerului Sanatatii catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, precum si din alte surse, inclusiv din donatii si sponsorizari, in conditiile legii.
(2) Sumele alocate programelor nationale de sanatate multianuale sunt aprobate prin legea bugetului de stat in conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Sumele alocate pentru programele nationale de sanatate, respectiv pentru subprograme, sunt cuprinse in bugetele de venituri si cheltuieli ale unitatilor medicale prin care acestea se deruleaza si se utilizeaza potrivit destinatiilor stabilite.
(4) Sumele mentionate la alin. (1) vor fi publicate pe site-ul Ministerului Sanatatii impreuna cu bugetul de venituri si cheltuieli si executia acestuia.
Cap. 4 Dispozitii finale


Art. 39
(1)Unitatile care deruleaza programele nationale de sanatate, respectiv subprograme, au obligatia utilizarii fondurilor in limita bugetului alocat si potrivit destinatiei specificate, cu respectarea dispozitiilor legale, precum si obligatia gestionarii eficiente a mijloacelor materiale si banesti si a organizarii evidentei contabile a cheltuielilor pentru fiecare subprogram si pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, atat pentru bugetul aprobat, cat si in executie.
(2) Sumele prevazute la alin.(1) ramase neutilizate la finele anului se restituie bugetului de la care au fost finantate.
Art. 40
Ministerul Sanatatii, respectiv Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, asigura fondurile pentru finantarea programelor nationale de sanatate, respectiv a subprogramelor, pe baza cererilor fundamentate ale ordonatorilor de credite secundari si tertiari, care vor solicita finantarea in functie de realizarea indicatorilor.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16143
 • Thank you received: 5260
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Legea Sistemului de Sanatate din Romania #25631

TITLUL III
ASISTENTA MEDICALA PRIMARA

Cap. 1 Dispozitii generale


Art. 41
(1) Domeniul asistentei medicale primare priveste serviciile medicale specifice de prim contact asigurate populatiei
(2) In cuprinsul prezentei legi urmatorii termeni sunt definiti astfel:
a) asistenta medicala primara – servicii medicale de baza furnizate unei populatii desemnate, cu asigurarea continuitatii actului medical, indiferent de absenta sau prezenta bolii, cu integrarea aspectelor fizice, psihologice si sociale ale starii de sanatate si cu accent principal pe preventie, promovarea sanatatii, ingrijirea afectiunilor acute si cronice, ingrijiri la domiciliu si activitati de ingrijiri medicale la nivelul comunitatii.
b) medicina de familie – specialitate care asigura servicii medicale de prim-contact din asistenta medicala primara, in contextul unei relatii continue cu pacientii, in prezenta bolii sau in absenta acesteia.
c) medicul de familie – medicul specialist in specialitatea medicina de familie;
d) cabinetul de medicina de familie – unitatea medicala de interes public care furnizeaza servicii medicale in asistenta medicala primara.
e) praxisul de medicina de familie – patrimoniul si infrastructura cabinetului de medicina de familie, de afectatiune profesionala aflata in proprietatea sau in folosinta medicului, si clientela;
f) grup de practica – asocierea a doi sau mai multi medici de familie titulari de cabinete de medicina de familie, in vederea furnizarii de servicii medicale si/sau a utilizarii in comun a unor resurse;
g) asistenta medicala comunitara – ansamblul de activitati si servicii de sanatate organizate la nivelul asistentei medicale primare, pentru solutionarea problemelor medico-sociale in special ale populatiei vulnerabile, in vederea prevenirii imbolnavirilor si mentinerii starii de sanatate a acesteia in propriul mediu de viata.
h) echipa de asistenta medicala comunitara – constituita la nivel comunitar din asistent medical comunitar, mediator sanitar, precum si din moasa, asistent social, fizioterapeut si alte profesii, in raport cu necesitatile comunitatii.
i) echipa de asistenta medicala primara multidisciplinara – include cabinetul de medicina de familie si echipa de asistenta medicala comunitara.

(3) Aplicarea prevederilor prezentei legi se face in baza urmatoarelor principii:
a) principiul competentei profesionale – conform caruia furnizarea serviciilor de asistenta medicala primara se face in baza competentelor profesionale dobandite
b) principiul echilibrului si al concurentei – conform caruia, infiintarea unui cabinet de medicina de familie se va face avandu-se in vedere asigurarea serviciilor medicale in primul rand pentru populatia lipsita de astfel de servicii, pe baza principiilor concurentei loiale, in cadrul reglementarilor in vigoare;
c) principiul stabilitatii si continuitatii serviciilor medicale – conform caruia trebuie asigurata populatiei asistenta medicala neintrerupta, pe baza integrarii serviciilor oferite intre toate nivelurile de asistenta medicala si medico-sociala.
d) principiul raspunderii personale – conform caruia, medicul de familie, indiferent de calitatea sa de titular sau angajat al cabinetului medical, este independent din punct de vedere al actului profesional, are drept de decizie si poarta intreaga raspundere a actelor sale.

Art. 42
(1) Medicul de familie este un specialist care a dobandit specialitatea corespunzatoare si care isi desfasoara activitatea:
a. pe baza unei liste de pacienti;
b. ca specialist, fara o lista de pacienti.
(2) Medicul de familie acorda ingrijiri persoanelor in contextul familiei si, respectiv, familiilor in cadrul comunitatii, fara discriminare;
(3) Caracteristicile asistentei acordate de medicul de familie sunt urmatoarele:
a) constituie punctul de prim-contact in cadrul sistemului de sanatate, oferind acces nediscriminatoriu pacientilor si ocupandu-se de problemele de sanatate ale acestora;
b) foloseste eficient resursele sistemului de sanatate, coordonand asistenta medicala acordata pacientilor;
c) colaboreaza cu ceilalti furnizori de servicii medicale si sociale si asigura continuitatea ingrijirilor acordate pacientilor;
d) promoveaza sanatatea si starea de bine a pacientilor prin interventii adecvate si eficiente;
e) urmareste rezolvarea problemelor de sanatate ale comunitatii, colaborand in acest sens cu autoritatile administratiei publice locale din zona in care isi desfasoara activitatea.
Cap. 2 Derularea si coordonarea activitatii de asistenta medicala primara


Art. 43
(1) Cabinetul de medicina de familie furnizeaza servicii de asistenta medicala primara, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului sanatatii, catre urmatoarele categorii de pacientii:
- asigurati, inscrisi pe lista proprie sau a altor cabinete de medicina de familie
- neasigurati.
(2) Cabinetul de medicina de familie poate desfasura urmatoarele activitati:
a) interventii de prima necesitate in urgentele medico-chirurgicale;
b) activitati de medicina preventiva;
c) activitati medicale curative;
d) activitati de ingrijire la domiciliu;
e) activitati de ingrijiri paliative;
f) activitati medico-sociale;
g) alte activitati medicale, in conformitate cu atestatele de studii complementare;
h) activitati de invatamant si de cercetare stiintifica, in cabinetele medicilor acreditati pentru acest scop;
i) activitati de suport.
(3) Asistenta medicala comunitara furnizeaza servicii de ingrijiri comunitare in conditiile stabilite prin ordin al ministrului sanatatii,
(4) Serviciile furnizate de catre echipa de asistenta medicala comunitara pot fi :
a) educarea, informarea, comunicarea pentru sanatate;
b) promovarea unor atitudini si comportamente favorabile unui stil de viata sanatos;
c) educatie si actiuni directionate pentru asigurarea unui mediu si stil de viata sanatos;
d) activitati de profilaxie primara, secundara si tertiara;
e) promovarea sanatatii reproducerii si a planificarii familiale;
f) asistenta medicala de urgenta in limita competentelor.
(5) Derularea activitatii in asistenta medicala primara se realizeaza, de regula, cu o echipa de asistenta medicala primara multidisciplinara.
a) Echipele astfel constituite pot deservi colectivitati mai mari, in functie de specificul zonei.
b) Mai multe echipe se pot asocia in retele de asistenta medicala primara prin care se poate asigura continuitatea in acordarea ingrijirilor medicale si in afara orelor de program, in cadrul centrelor de permanenta sau in alte forme organizatorice, in conformitate cu prevederile Contractului- cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, numit in continuare Contract cadru si a altor prevederi legale aplicabile.
c) Retelele de asistenta medicala primara vor avea acces cu prioritate la finantarea din fondurile publice cu aceasta destinatie.
d) Echipa de asistenta medicala primara multidisciplinara poate prelua atributii de asistenta medicala de la ambulatoriile de specialitate si de la spitale, atributii pentru care pot incheia contracte suplimentare cu asiguratorii de sanatate sau cu respectivii furnizori de servicii, in conformitate cu prevederile contractului cadru.
e) Echipa de asistenta medicala primara multidicpilinara participa la implementarea programelor nationale de sanatate, in conditiile stabilite prin reglementarile legale in vigoare
f) Coordonarea echipei de asistenta medicala primara multidisciplinara se face de catre directiile de sanatate publica si autoritatile administratiei publice locale conform metodologiei elaborate de Ministerul Sanatatii.

Art. 44
Forma de organizare a cabinetului de medicina de familie
(1) Medicii de familie pot profesa independent, sub forma cabinetelor de medicina de familie, grupati in grupuri de practica, in asociere sau sub forma unor societati de asistenta medicala primara.
(2) Societatile care furnizeaza servicii de asistenta medicala primara pot fuziona numai cu alti furnizori de servicii medicale
(3) Societatile care furnizeaza servicii de asistenta medicala primara nu pot fi fi asociati sau actionari ai producatorilor, distribuitorilor si furnizorilor de medicamente, produse sanitare sau echipamente medicale.
(4) Producatorii, distribuitorii si furnizorii de medicamente, produse sanitare sau echipamente medicale nu pot infiinta, detine sau administra societati de asistenta medicala primara.
(5) In cadrul societatilor de asistenta medicala primara pot detine calitatea de fondator, asociat sau actionar urmatoarele persoane:
a) medici de familie care furnizeaza servicii in cadrul societatii;
b) autoritati ale administratiei publice locale in a carei raza administrativ-teritoriala isi are sediul ;
c) asiguratori de sanatate;
d) un alt furnizor de servicii medicale
(6) Preluarea activitatii unui praxis de medicina de familie existent, de catre un alt medic de familie sau structura asociativa prevazuta la alin. (1) in conditiile incetarii activitatii medicului titular, se face prin transmiterea patrimoniului de afectatiune profesionala detinut catre medicul sau organizatia care preia praxisul.
(7) Noul detinator va aduce la cunostinta autoritatilor de sanatate publica teritoriale, asiguratorului de sanatate, respectiv pacientilor, preluarea praxisului cu respectarea metodologiei aprobate. Criteriile si metodologia de preluare se stabilesc prin norme aprobate prin ordin al ministrului sanatatii.
(8) Coordonarea activitatii cabinetelor medicale se exercita de catre medicul titular sau reprezentantul legal al cabinetului.
(9) Cabinetele medicale de medicina de familie si societatile de asistenta medicala primara pot infiinta sedii secundare, sub forma punctelor de lucru.
(10) Punctele de lucru secundare se pot infiinta , cu avizul autoritatilor administratiei publice locale, in localitatea in care isi are sediul cabinetul sau societatea ori intr-o localitate limitrofa, daca in aceasta nu functioneaza cabinete de medicina de familie sau daca acestea nu acopera nevoile de asistenta primara in localitatea respectiva.
(11) Punctele de lucru sunt administrate de medicul titular, de medicii asociati sau grupati, sau de medici de medicina generala care nu au inca drept de a fi titulari de cabinet desemnati de reprezentantul legal.
(12) Conditiile si metodologia de infiintare, organizare si functionare a formelor de organizare a medicinei primare se stabilesc prin norme elaborate de Ministerul Sanatatii si aprobate prin hotarare a guvernului.

Art. 45
(1) Serviciile de medicina de familie furnizate de cabinetele medicale sau societatile de asistenta medicala primara sunt centrate pe nevoile populatiei din comunitatile deservite.
(2) Autoritatile administratiei publice locale pot sustine activitatea furnizorilor de servicii de asistenta medicala primara la nivelul comunitatilor locale din punct de vedere financiar, material si administrativ.
(3) Autoritatile administratiei publice locale pot sprijiniri furnizorii de servicii de medicina primara cu dotarea cu aparatura medicala si materiale, in scopul cresterii gamei de servicii oferite populatiei deservite.
(4) Participarea materiala a autoritatilor administratiei publice locale consta si in punerea la dispozitia furnizorilor de asistenta medicala primara a spatiilor cu destinatie de sediu corespunzator prevederilor legale aplicabile
(5) Acolo unde necesarul de servicii de asistenta medicala primara nu este acoperit, total sau partial, autoritatile administratiei publice locale pot infiinta cabinete medicina de familie sau societati de asistenta medicala primara si contracta servicii de asistenta medicala primara pentru populatia de a caror stare de sanatate raspund.

Art. 46
(1) Evidenta activitatii medicale derulate la nivelul asistentei medicale primare se tine in format electronic, conform strategiei informationale a Ministerului Sanatatii si a prevederilor contractului cadru, precum si a celorlalte acte normative din domeniu.
(2) Aplicatiile informatice trebuie sa permita integrarea verticala cu asistenta ambulatorie de specialitate si cea spitaliceasca in vederea facilitarii continuitatii ingrijirilor medicale.
(3) Colectarea si transmiterea de date referitoare la supravegherea epidemiologica pentru bolile transmisibile si bolile cronice, implementarea programelor nationale de sanatate, precum si datele referitoare la utilizarea serviciilor medicale se realizeaza in conformitate cu strategia informationala a Ministerului Sanatatii si in conformitate cu prevederile Contractului Cadru.
(4) Calitatea serviciilor medicale prestate de catre furnizorii de asistenta medicala primara se asigura prin aplicarea recomandarilor elaborate de catre ANCIS.
(5) Elaborarea si implementarea ghidurilor de practica medicala se realizeaza de catre ANCIS, in colaborare cu organizatiile profesionale ale profesiilor medicale reglementate si se aproba prin ordin al ministrului sanatatii.
(6) Evaluarea calitatii serviciilor medicale furnizate se va face in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Cap. 3 Finantarea activitatii furnizorilor de servicii de medicina primara


Art. 47
(1) In sistemul de asigurari sociale de sanatate finantarea serviciilor de asistenta medicala primara se realizeaza pe baza de contract intre furnizorii de servicii de asistenta medicala primara si asiguratorii de sanatate conform contractului cadru.
(2) Prevederile din contractul cadru privind serviciile medicale de medicina de familie se stabilesc de catre CNAS si Ministerul Sanatatii pentru indeplinirea obiectivelor de sanatate si vizeaza:
a) volumul de servicii contractate
b) nivelul finantarii
c) mecanismele de plata
d) modalitati de asigurare a continuitatii ingrijirii asiguratilor
e) mecanisme de colaborare cu celelalte unitati de asistenta medicala aflate in contract cu asiguratorul
f) alte elemente, dupa caz.
(3) Finantarea asistentei medicale comunitare se face de la bugetul de stat si bugetele locale conform metodologiei elaborate de Ministerul Sanatatii, in 30 de zile de la intrarea in vigoarea prezentei legi, si aprobate prin hotarare de Guvern.

Art. 48
(1) Plata furnizorilor de servicii de medicina primara finantati din FNUASS se face in conformitate cu prevederile contractului cadru aprobat prin hotarare a guvernului si pe baza altor reglementari aplicabile
(2) Cabinetul de medicina de familie poate realiza venituri si din:
a) contracte incheiate cu directiile de sanatate publica
b) contracte suplimentare incheiate cu asiguratorii de sanatate
c) contracte incheiate cu autoritatile administratiei publice locale
d) contracte incheiate cu terti, pentru servicii aferente unor competente suplimentare
e) plata directa de la pacientii, pentru serviciile necontractate cu terti platitori, si suportate de catre acestia
f) coplata aferenta unor activitati si servicii medicale
g) contracte de cercetare si pentru activitate didactica
h) donatii, sponsorizari
i) alte surse, conform legii.
(3) Sistemul de plata pentru serviciile de asistenta medicala primara poate cuprinde una sau mai multe din urmatoarele forme de plata:
a) tarif pe persoana asigurata
b) tarif pe serviciu medical
c) tarif pe caz rezolvat
d) tarif pe episod de boala
e) pret de decontare
f) buget global
g) pret de referinta
h) plata prin capitatie activa
i) plata prin capitatie pasiva
j) suma de inchiriere
k) bonusuri
l) salariu
m) alte forme prevazute de reglementarile in vigoare
Cap. 4 Rolul si obligatiile asistentei medicale primare in sistemul de sanatate

Art. 49
Obligatiile personalului furnizorilor de servicii de asistenta medicala primara se reglementeaza dupa cum urmeaza:
a) obligatiile de etica si deontologie profesionala – prin actele normative si codurile de deontologie profesionala care guverneaza exercitarea profesiilor reglementate;
b) obligatiile privind sanatatea publica – conform reglementarilor legale in vigoare si dispozitiilor autoritatilor de sanatate publica;
c) obligatiile fata de sistemul asigurarilor sociale de sanatate – prin contractul-cadru, normele de aplicare si contractele cu asiguratorii de sanatate;
d) obligatiile privind relatiile de munca – prin contractele individuale/colective de munca ale angajatilor, precum si prin alte prevederi legale speciale;
e) obligatiile fata de pacienti – prin indeplinirea prevederilor specifice din actele normative prevazute la lit. a) si c), precum si din legislatia privind drepturile pacientului;
f) obligatiile privind managementul evidentei medicale primare si a informatiei medicale gestionate – prin reglementarile legale in vigoare;
g) obligatiile privind protectia mediului si gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala – prin reglementarile legale in vigoare;
a) obligatia de educatie/formare continua si de dezvoltare profesionala a resurselor umane din asistenta medicala primara – prin reglementarile legale in vigoare.

Cap. 5 Dispozitii finale


Art. 50
In termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi, Ministerul Sanatatii va elabora norme metodologice de aplicare a prezentului titlu, aprobate prin hotarare a guvernului.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16143
 • Thank you received: 5260
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Legea Sistemului de Sanatate din Romania #25632

TITLUL IV. ASISTENTA MEDICALA DIN STRUCTURILE AMBULATORII

Cap 1. Dispozitii generale


Art. 51
(1) Obiectul prezentului titlu il constituie reglementarea domeniului asistentei medicale din structurile ambulatorii, asigurate prin serviciile specialitatilor clinice, paraclinice si de medicina dentara.
(2) In cuprinsul prezentului titlu urmatorii termeni sunt definiti astfel:
a) asistenta medicala de specialitate – servicii medicale furnizate de medicii specialisti in limitele competentei dobandite prin formarea profesionala specifica, pentru ingrijirea afectiunilor acute si cronice, preventia complicatiilor si promovarea sanatatii;
b) medic specialist – medicul abilitat sa exercite activitatile profesionale specifice unei specialitati medicale cu titlul de specialist dobandit in conditiile legii;
c) medic specialist dentist – medicul dentist abilitat sa exercite activitatile profesionale specifice unei specialitati medico-dentare cu titlul de specialist dobandit in conditiile legii;
d) medic dentist – absolvent al facultatilor de medicina dentara;
e) centrele de sanatate multifunctionale - unitati fara personalitate juridica, in structura spitalelor judetene sau municipale, administrate de comunitatea locala si reprezinta structuri de prim ajutor si de supraveghere, cu internare de zi;
f) cabinete medicale de specialitate/cabinete medico-dentare – cabinete medicale organizate conform reglementarilor legale in vigoare, autorizate si care desfasoara o activitate medicala intr-un anumit domeniu specializat/activitati medico-dentare;
g) laboratoare de investigatii si tratament – unitati specializate, acreditate si/sau autorizate, dupa caz, conform reglementarilor legale in vigoare si in care se desfasoara activitati de investigatii, prelucrare probe biologice, tratament, precum si alte activitati cu caracter tehnologic, de educare si reeducare a limbajului si a comportamentului psihologic.

Art. 52
(1) Asistenta medicala din structurile ambulatorii se asigura de catre medicii de specialitate impreuna cu alt personal specializat si autorizat in conditiile legii, si se acorda in:
a) cabinete medicale organizate conform legislatiei in vigoare privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, autorizate si/sau acreditate potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
b) unitati medicale ambulatorii de specialitate, autorizate si/sau acreditate potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
c) ambulatorii integrate ale spitalelor;
d) ambulatorii de specialitate/ambulatorii integrate din structura spitalelor din reteaua ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti;
e) laboratoare de radiologie si imagistica medicala, analize medicale, explorari functionale, recuperare, medicina fizica si balneologie, endoscopie digestiva, radioterapie, etc. care indeplinesc standardele de calitate conform reglementarilor in vigoare;
f)centre de diagnostic si tratament si centre medicale, unitati cu sau fara personalitate juridica, autorizate potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
g) cabinet medicale din structura spitalului care nu fac parte din ambulatoriul de specialitate/ambulatoriul integrat al spitalului;
e) cabinete medicale ambulatorii de specialitate din structura spitalului care nu fac parte din ambulatoriul de specialitate unic al spitalului;
f) ingrijiri de specialitate la domiciliu.
(2) Servicii medicale de specialitate se acorda si in:
a) dispensare TBC;
b) laboratoare de sanatate mintala/centre de sanatate mintala;
c) stationare de zi cu profil de psihiatrie;
d) cabinete de medicina dentara.

Cap. 2. Derularea si coordonarea activitatilor din structurile ambulatorii


Art. 53
In structurile ambulatorii nominalízate la art. 52, se desfasoara urmatoarele activitati:
a) interventii de prima necesitate in urgentele medico-chirurgicale;
b) activitati medicale curative;
c) activitati de investigatii si diagnostic;
d) activitati de logopedie;
e) activitati de psihologie;
f) activitati de fizioterapie si recuperare medicala;
g) activitati conexe actului medical;
h) activitati de asistenta medicala de specialitate pe baza de competente acreditate si autorizate de Ministerul Sanatatii.

Art. 54
(1) Medicii specialisti/medicii dentisti pot profesa:
a) ca persoana fizica independenta in baza certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania si a inregistrarii la administratia financiara in a carei raza domiciliaza ;
b) organizati sub forma cabinetelor de specialitate individuale, asociate, grupate sau sub forma de societati civile medicale, cu sau fara personalitate juridica.
(2) Cabinetele medicale care furnizeaza servicii medicale de specialitate se pot asocia cu alti furnizori de servicii medicale de specialitate.
(3) Cabinetele medicale care furnizeaza servicii medicale de specialitate nu pot fi asociati sau actionari ai producatorilor, distribuitorilor si furnizorilor de medicamente, produse sanitare sau echipamente medicale.
(4) Producatorii, distribuitorii si furnizorii de medicamente, produse sanitare sau echipamente medicale nu pot infiinta, detine sau administra cabinete de servicii medicale de specialitate, indiferent de forma lor de organizare.
(5) Preluarea activitatii unui praxis cu activitate medicala de specialitate poate fi realizata de catre un medic specialist cu aceeasi specializare, persoana fizica, ori de o unitate sanitara cu profil, in formele de organizare prevazute la alin.(1), prin reprezentantul legal, in care cel putin un medic este confirmat in specialitatea medicala respectiva.
(6) Noul detinator va aduce la cunostinta autoritatilor de sanatate publica teritoriale,asiguratorului de sanatate, respectiv pacientilor, preluarea praxisului cu respectarea metodologiei aprobate. Pentru a nu produce perturbãri in activitatea de asistentã medicalã de specialitate, persoana fizicã sau juridicã prevãzutã la alin. (5) va prelua si contractele in derulare care fac parte din patrimoniul de afectatiune profesionalã, precum si contractele care au ca obiect angajatii, pacientii, furnizorii de servicii si utilitãti.
(8) Coordonarea activitatii cabinetelor medicale de specialitate/laboratoarelor se exercita de catre medicul titular sau reprezentantul legal al cabinetului/laboratorului.

Art. 55
(1) Serviciile medicale de specialitate furnizate de cabinetele medicale de specialitate, indiferent de forma de organizare, sunt centrate pe nevoile populatiei deservite.
(2) Autoritatile administratiei publice locale pot sustine activitatea furnizorilor de servicii medicale de specialitate la nivelul comunitatilor locale din punct de vedere financiar, material si administrativ.
(3) Autoritatile administratiei publice locale pot sprijiniri furnizorii de servicii medicale de specialitate cu dotarea cu aparatura medicala si materiale, in scopul cresterii gamei de servicii oferite populatiei deservite.
(4) Participarea materiala a autoritatilor administratiei publice locale consta si in punerea la dispozitia furnizorilor de servicii medicale de specialitate a spatiilor cu destinatie de cabinete medicale/laboratoare.

Art. 56
(1) Evidenta activitatii medicale derulate la nivelul cabinetelor medicale de specialitate se tine in format electronic, conform strategiei informationale a Ministerului Sanatatii si a celorlalte acte normative din domeniu.
(2) Aplicatiile informatice trebuie sa permita integrarea verticala cu asistenta medicala primara si cea spitaliceasca in vederea facilitarii continuitatii ingrijirilor medicale.
(3) Colectarea si transmiterea de date referitoare la supravegherea epidemiologica pentru bolile transmisibile si bolile cronice, implementarea programelor nationale de sanatate, precum si datele referitoare la furnizarea serviciilor medicale se realizeaza in conformitate cu strategia informationala a Ministerului Sanatatii.

Art. 57
(1) Calitatea serviciilor medicale furnizate de cabinetele medicale din asistenta medicala de specialitate se asigura prin aplicarea recomandarilor din ghidurile de practica medicala.
(2) Elaborarea si implementarea ghidurilor de practica medicala se pot realizeaza de catre organizatiile profesionale ale medicilor specialisti sub coordonarea Agentiei Nationale pentru Calitate si Informatie in Sanatate si aprobate prin ordin de ministru pentru implementare.
(3) Evaluarea calitatii activitatii cabinetelor medicale din asistenta medicala de specialitate se face in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

Art. 58
(1) Laboratoarele de specialitate, organizate, autorizate si acreditate conform reglementarilor legale in vigoare pot furniza servicii de specialitate intr-o forma de organizare independenta sau in cadrul unei forme asociative, grupate sau sub forma de societate medicala civila.
(2) Laboratoarele care furnizeaza servicii de specialitate nu pot fi asociati sau actionari ai producatorilor, distribuitorilor si furnizorilor de materiale sanitare, substante si reactivi sau echipamente medicale si tehnologice.
(3) Producatorii, distribuitorii si furnizorii de materiale sanitare, substante si reactivi sau echipamente medicale si tehnologice nu pot infiinta, detine sau administra laboratoare de specialitate, indiferent de forma de organizare.
(4) Coordonarea activitatii laboratoarelor care furnizeaza servicii de specialitate se exercita de reprezentantul legal al laboratorului.

Art. 59
(1) Evidenta activitatii serviciilor de specialitate furnizate de laboratoerele de specialitate se tine in format electronic, conform strategiei informationale a Ministerului Sanatatii si a celorlalte acte normative din domeniu.
(2) Aplicatiile informatice trebuie sa permita integrarea verticala cu asistenta medicala primara ambulatoriile de specialitate si cea spitaliceasca in vederea facilitarii continuitatii ingrijirilor medicale.

Art. 60
(1) Calitatea serviciilor furnizate de laboratoarele de specialitate se asigura prin respectarea standardelor calitative elaborate de Ministerul Sanatatii.
(2) Evaluarea calitatii activitatii laboratoarelor de specialitate se face in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.


Cap 3. Finantarea activitii furnizorilor de servicii medicale de specialitate din ambulatoriile de specialitate, din structurile ambulatorii


Art. 61
(1) Plata furnizorilor de servicii medicale de specialitate din structurile ambulatorii se face din Fondul national al asigurarilor sociale de sanatate se face in conformitate cu prevederile acordului cadru aprobat prin hotarare de Guvern in baza contractelor negociate de furnizori sau reprezentantii furnizorilor cu asiguratorii de sanatate, conform prezentei legi.
(2) Prevederile din acordul- cadru privind serviciile medicale din structurile ambulatorii se stabilesc prin negociere de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Ministerul Sanatatii impreuna cu reprezentantii asiguratorilor si cei ai furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate, laboratoare si centre medicale multifunctionale pentru indeplinirea obiectivelor de sanatate si vizeaza:
a) volumul de servicii contractate;
b) nivelul finantarii;
c) mecanismele de plata;
d) modalitati de asigurare a continuitatii ingrijirii asiguratilor;
e) mecanisme de colaborare cu celelalte unitati de asistenta medicala aflate in contract cu asiguratorul;
f) alte elemente, dupa caz.
(3) Cabinetele medicale de specialitate, prin reprezentantii legali, incheie contracte cu asiguratori de sanatate in baza specialitatii obtinute prin ordin al ministrului sanatatii.
(4) De asemenea, pot incheia contracte cu asiguratori de sanatate dentistii acreditati si laboratoarele tehnice, organizate conform reglementarilor legale in vigoare.
(5) Laboratoarele de investigatii de radiologie si imagistica medicala, analize medicale, explorari functionale, recuperare, medicina fizica si balneologie, endoscopie digestiva, radioterapie, etc., pentru servicii medicale paraclinice si tratament,, care indeplinesc criteriile de selectie conform reglementarilor in vigoare incheie, prin reprezentantii legali, contracte cu asiguratorii de sanatate in baza specialitatii obtinute prin ordin al ministrului sanatatii.

Art.62
(1) Plata furnizorilor de servicii medicale din structurile ambulatorii finantate din Fondul national al asigurarilor sociale de sanatate se face in conformitate cu prevederile contractului-cadruaprobat prin Hotarare de Guvern in baza contractelor negociate si incheiate cu asiguratorii de sanatate, conform prezentei legi.
(2) Cabinetule medicale dinstructurile ambulatorii mai pot realiza venituri, dupa caz, si din:
a) contracte incheiate cu directiile de sanatate publica;
b) contracte incheiate cu asiguratorii de sanatate pe asigurari voluntare suplimentare si complementare;
c) contracte incheiate cu autoritatile administratiei publice locale;
d) contracte incheiate cu cabinetele medicale din asistenta medicala primara;
e) contracte incheiate cu terti, pentru servicii aferente unor competente suplimentare;
f) plata directa de la pacienti, pentru serviciile necontractate cu terti platitori, si suportata de acestia;
g) coplata aferenta unor activitati si servicii medicale;
h) contracte de cercetare si pentru activitate didactica;
i) donatii, sponsorizari;
j) alte surse, conform legii.

Cap. 4. Rolul si obligatiile furnizorilor de servicii medicale din structurile ambulatorii in sistemul de sanatate


Art.63
(1) Rolul furnizorilor de servicii medicale din structurile ambulatorii este de a rezolva cazurile medicale intrate in circuitul sistemului asigurarilor de sanatate si realizarea preventiei secundare si tertiare.
(2) Obligatiile personalului furnizorilor de servicii din structurile ambulatorii se reglementeaza dupa cum urmeaza:
a) obligatiile de etica si deontologie profesionala – prin actele normative si codurile de deontologie profesionala care guverneaza exercitarea profesiilor reglementate;
b) obligatiile privind sanatatea publica – conform reglementarilor legale in vigoare ale Ministerului Sanatatii;
c) obligatiile fata de sistemul asigurarilor de sanatate –prin respectarea prevederilor contractului-cadru si a Normelor metodologice de aplicare a acordului-cadru;
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16143
 • Thank you received: 5260
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Legea Sistemului de Sanatate din Romania #25633

TITLUL V
SISTEMUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA DE URGENTA SI DE PRIM AJUTOR CALIFICAT

Cap. 1 Dispozitii generale


Art. 64
(1) In sistemul national de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat, termenii si notiunile folosite au urmatoarea semnificatie:
a) sistemul national de asistenta medicala de urgenta si prim ajutor calificat – ansamblul de structuri, forte, mecanisme si relatii, organizate dupa aceleasi principii si reguli, care utilizeaza proceduri integrate de management specializat si/sau calificat;
b) asistenta integrata de urgenta – asistenta asigurata de institutiile medicale omologate de catre Ministerului Sanatatii pentru participarea la sistemul national de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat, institutii ale Ministerului Administratiei si Internelor si/sau din structura autoritatilor publice locale, precum si de Serviciul de Telecomunicatii Speciale prin Directia pentru apel unic de urgenta 1-1-2. Ea include ansamblul de masuri si activitati cu caracter logistic, tehnic si medical, destinate in principal salvarii si pastrarii vietii
c) asistenta medicala de urgenta – ansamblul de masuri si activitati cu caracter logistic si medical furnizate in situatiile in care amanarea acestora sau lipsa furnizarii lor pot cauza moartea sau deteriorarea permanenta a starii de sanatate a persoanei care necesita ingrijire;
d) primul ajutor de baza – efectuarea unor actiuni salvatoare de viata unor persoane care au suferit o accidentare sau imbolnavire acuta, de catre persoane fara pregatire medicala, fara utilizarea unor echipamente specifice acestui scop.
e) primul ajutor calificat – efectuarea unor actiuni salvatoare de viata unor persoane care au suferit o accidentare sau imbolnavire acuta, de catre personal paramedical care a urmat cursuri speciale de formare si care are in dotare echipamentele specifice acestui scop, functionand sub forma de echipe de prim ajutor intr-un cadru institutionalizat;
f) urgenta medicala – accidentarea sau imbolnavirea acuta, care necesita acordarea primului ajutor calificat si/sau a asistentei medicale de urgenta, la unul sau mai multe niveluri de competenta, dupa caz. Ea poate fi urgenta medicala cu pericol vital, unde este necesara/sunt necesare una sau mai multe resurse de interventie in faza prespitaliceasca, continuand ingrijirile intr-un spital, sau urgenta medicala fara pericol vital, unde ingrijirile pot fi efectuate, dupa caz, cu sau fara utilizarea unor resurse prespitalicesti, la un furnizor de servicii medicale autorizat sau, dupa caz, la un spital.
g) Personalul paramedical – personalul fara pregatire medicala, instruit special la diferite niveluri in acordarea primului ajutor calificat, utilizand echipamente specifice, inclusiv defibrilatoarele semiautomate externe, activand in echipe de prima ajutor intr-un cadru institutionalizat.

Cap. 2 Primul ajutor de baza si primul ajutor calificat


Art. 65
(1) Acordarea primului ajutor de baza, fara echipamente specifice, se efectueaza de catre orice persoana instruita in acest sens sau de catre persoane fara instruire prealabila, actionand la indicatiile personalului specializat din cadrul dispeceratelor medicale de urgenta sau al serviciilor de urgenta prespitaliceasca de tip SMURD si serviciului de ambulanta avand ca scop prevenirea complicatiilor si salvarea vietii pana la sosirea unui echipaj de interventie.
(2) Fiecare cetatean are obligatia sa anunte direct sau sa se asigure ca un caz de urgenta a fost anuntat deja, la numarul unic de urgenta 1-1-2, inainte sau concomitent cu acordarea primului ajutor, fiind obligat sa respecte indicatiile specializate oferite de personalul dispeceratului de urgenta.
(3) Persoanele fara pregatire medicala care acorda primul ajutor de baza in mod voluntar, pe baza indicatiilor furnizate de un dispecerat medical sau a unor cunostinte in domeniul primului ajutor de baza, actionand cu buna-credinta si cu intentia de a salva viata sau sanatatea unei persoane, nu raspund penal sau civil.
(4) Primul ajutor calificat se acorda intr-un cadru institutionalizat, de echipe aflate sub coordonarea inspectoratelor pentru situatii de urgenta, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale si structuri ale Ministerului Sanatatii
(5) Formarea si certificarea personalului specializat in acordarea primului ajutor calificat se va efectua pe baza unei metodologii stabilite de catre Ministerul Sanatatii si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta.
(6) Salvamontul, Salvamarul, Jandarmeria Montana, Unitatea Speciala de Interventie in Situatii de Urgenta din subordinea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta si alte institutii publice similare pot avea personal instruit in primul ajutor calificat, care actioneaza in cadrul misiunilor specifice de salvare asigurate de aceste institutii.
(7) Personalul paramedical nu raspunde penal ori civil, dupa caz, daca se constata, potrivit legii, indeplinirea de catre acesta, cu buna-credinta, a oricarui act in legatura cu acordarea primului ajutor calificat, cu respectarea competentei acordate, protocoalelor si procedurilor stabilite in conditiile legii.
(8) Primul ajutor calificat si asistenta medicala de urgenta se acorda fara nici o discriminare legata de, dar nu limitata la, venituri, sex, varsta, etnie, religie, cetatenie sau apartenenta politica, indiferent daca pacientul are sau nu calitatea de asigurat medical.

Cap. 3 Asistenta medicala de urgenta


Art. 66
(1) Asistenta integrata de urgenta prespitaliceasca include misiunile de salvare terestra,aeriana si navala.
(2) Asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca terestra din cadrul sistemului national integrat de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat este asigurata de servicii de ambulanta omologate de Ministerul Sanatatii, precum si de echipajele integrate ale Serviciilor mobile de urgenta, reanimare si descarcerare (SMURD), aflate in structura inspectoratelor pentru situatii de urgenta, a autoritatilor administratiei publice locale si a spitalelor omologate prin ordin al ministrului sanatatii in acest sens
(3) Organizarea si functionarea serviciilor de ambulanta ce nu se incadreaza in prevederile de la alineatul (2) se aproba de catre Ministerul Sanatatii.
(4) Ministerele si institutiile cu retele sanitare proprii pot avea in administrarea lor servicii proprii de ambulanta. Modul de organizare a acestora se stabileste prin norme aprobate de catre ministerul sau institutia in structura careia functioneaza serviciul de ambulanta, cu avizul ministerului sanatatii
(5) In spitale pot opera unitati proprii de transport sanitar medicalizat, pentru transportul interclinic al pacientilor proprii, precum si al nou-nascutilor aflati in stare critica. Modul de organizare si functionare a acestor unitati se va stabili prin norme aprobate de catre Ministerul Sanatatii.
(6) Echipajele de salvare aeriana si navala functioneaza conform reglementarilor specifice prevazute de lege.
(7) Asistenta de urgenta prespitaliceasca din cadrul sistemului national integrat de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat este coordonata de dispeceratele medicale specializate, utilizand infrastructura Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare
(8) Asistenta medicala de urgenta spitaliceasca din cadrul sistemului national integrat de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat este asigurata in unitati si compartimente de primiri urgente din structura spitalelor. Ministerul Sanatatii omologheza periodic UPU si CPU incluse in structura sistemului national integrat de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat.
(9) Spitalele care nu se incadreaza in prevederile de la alineatul (8), indiferent de forma de organizare a structurilor de urgenta (UPU, CPU sau camera de garda) sau forma de proprietate, au obligatia de a acorda, in limitele competentelor, asistenta medicala de urgenta pentru pacientii ce prezinta o urgenta medicala, pana la rezolvarea starii de urgenta, sau dupa caz, pana la internarea sau transferul acestora in conditii de siguranta la un spital care are competenta de diagnostic si tratament a afectiunilor prezentate de pacienti.
(10) Asistenta medicala de urgenta se asigura, gratuit, tuturor pacientilor indiferent de statutul de asigurat al acestuia.
(11) Spitalele din cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate au obligatia de a accepta transferul pacientilor aflati in stare critica, daca spitalul sau centrul unde se afla pacientul respectiv nu are resursele umane si/sau materiale necesare acordarii asistentei de urgenta in mod corespunzator si definitiv si daca transferul este necesar in vederea salvarii vietii pacientului. Protocoalele de transfer interclinic al pacientului critic se aproba prin ordin al ministrului sanatatii.
(12) Furnizorii de servicii medicale din cadrul sistemului national de asistenta medicala de urgenta pot achizitiona echipamente, autospeciale si alte mijloace de interventie direct, in sistem leasing sau contractand credite avand ca sursa de finantare veniturile proprii si/sau bugetul de stat, precum si alte surse prevazute de lege, inclusiv donatii si sponsorizari.
(13) Organizarea si functionarea sistemului national de asistenta medicala urgenta si prim ajutor calificat se reglementeaza prin hotarare de guvern la propunerea ministerului sanatatii in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
Cap. 4 Asistenta de urgenta in caz de accidente colective, calamitati si dezastre


Art. 67
(1) Asistenta de urgenta in cazul accidentelor colective, calamitatilor si dezastrelor va fi coordonata de catre inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta, respectiv al municipiului Bucuresti, sau direct de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta conform planurilor nationale aprobate.
(2) In cazul epidemiilor si/sau pandemiilor, coordonarea activitatii de interventie se face de catre comitetele judetene pentru situatii de urgenta sau de Comitetul pentru Situatii de urgenta al Ministerului Sanatatii, dupa caz, potrivit legii.
(3) Pentru situatii de accidente colective, calamitati sau dezastre, cu urmari deosebit de grave, se vor intocmi planuri de actiune comune si cu celelalte institutii cu atributii in domeniu, care vor fi puse in aplicare la solicitarea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.
(4) In situatii de accidente colective, calamitati sau dezastre, cu urmari deosebit de grave, acordarea asistentei medicale de urgenta la nivel spitalicesc se va face si in unitatile spitalicesti apartinand ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie.
(5) In caz de accident colectiv, calamitati naturale sau dezastre, serviciile de ambulanta si spitalele indiferent de modul de organizare sau proprietate ce nu au contract pentru servicii medicale cu asiguratori din sistemul asigurarilor sociale de sanatate au obligatia de a efectua servicii medicale de urgenta, la solicitarea comitetelor judetene/al municipiului Bucuresti, respectiv Comitetului pentru Situatii de Urgenta al Ministerului Sanatatii ori Comitetului National pentru Situatii de Urgenta. Contravaloarea cheltuielilor prestate ca urmare a acestor solicitari va fi decontata, la tarifele din sistemul de asigurari sociale de sanatate, din FNUASS, din bugetul de stat ori din bugetul local, potrivit dispozitiilor legale.

Cap. 5 Finatarea asistentei medicale de urgenta


Art. 68
(1) Finantarea structurilor si serviciilor medicale din cadrul sistemului national integrat de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat, inclusiv a UPU si CPU din spitalele omologate de catre Ministerul Sanatatii se face de la bugetul de stat, bugetul autoritatilor locale si din alte surse in conditiile legii; criteriile si procedura de omologare sunt stabilite prin ordin al Ministrului Sanatatii
(2) UPU, CPU din structura spitalelor ce nu se incadreza in prevederile de la alineatul (1) sunt finantate din veniturile spitalului obtinute din contractul cu asiguratorul de sanatate in conditiile legii.

Cap. 6 Dispozitii finale


Art. 69
(1) Normele de aplicare a prevederilor prezentului titlu se aproba prin hotarare a guvernului la propunerea ministrului sanatatii si al ministrului administratiei si internelor, in termen de 30 zile de la intrarea in vigoare a prezentului titlu, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) In scopul apararii dreptului cetatenilor la sanatate, securitate si viata, precum si in scopul prevenirii si limitarii consecintelor unei calamitati naturale sau ale unui dezastru, personalului din cadrul serviciilor omologate de urgenta spitalicesti si prespitalicesti i se interzice participarea la greve sau la alte actiuni revendicative menite sa afecteze activitatea prin scaderea capacitatii de interventie sau a calitatii actului medical, organizate de sindicate sau de alte organizatii, in timpul programului de lucru, normal sau prelungit.
(3) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage raspunderea juridica a persoanelor vinovate, in conditiile legii.
(4) Legislatia secundara elaborata in baza Legii nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ramane in vigoare in masura in care nu contravine cu prezentul titlu.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16143
 • Thank you received: 5260
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Legea Sistemului de Sanatate din Romania #25634

TITLUL VI
SPITALELE

Cap. 1 Dispozitii generale


Art. 70
(1) Spitalul este unitatea medicala cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, ce furnizeaza servicii de sanatate.
(2) Serviciile acordate de spital pot fi preventive, curative, de recuperare si/sau paleative, precum si alte tipuri de servicii de sanatate

Art. 71
(1) Organizarea si functionarea spitalelor este reglementata de dispozitii legale si se supune controlului Ministerului Sanatatii, iar in spitalele din subordinea ministerelor, institutiilor cu retea de sanatate proprie si autoritatilor administratiei publice locale, controlul este efectuat de Ministerul Sanatatii si de structurile specializate ale acestora.
(2) Spitalul poate furniza servicii medicale numai daca functioneaza in conditiile autorizatiei sanitare de functionare emisa de catre Ministerul Sanatatii, in caz contrar, activitatea spitalelor se suspenda, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii.
(3) Spitalele pot contracta servicii de asistenta medicala primara sau ambulatorie, asigurand integrarea verticala a serviciilor de sanatate in vederea asigurarii continuitatii in ingrijirea pacientilor.

Art. 72
(1) In spital se pot desfasura si activitati de invatamant medico-farmaceutic, postliceal, universitar si postuniversitar, precum si activitati de cercetare stiintifica medicala, in conformitate cu clasificarea in functie de competente stabilita prin ordin al ministrului sanatatii.
(2) Colaborarea dintre spitale si institutiile de invatamant superior medical, respectiv unitatile de invatamant medical, se desfasoara pe baza de contract, incheiat conform metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului educatiei si cercetarii.
(3) Cercetarea stiintifica medicala, inclusiv studiile clinice se efectueaza exclusiv pe baza de contract de cercetare, incheiat intre spital si finantatorul cercetarii.
(4) Spitalele au obligatia sa asigure activitatea de educatie medicala continua pentru medici, asistenti medicali si alt personal. Costurile acestor activitati sunt suportate de catre personalul beneficiar. Spitalul poate suporta astfel de costuri, in conditiile prevederii acestora in bugetul de venituri si cheltuieli si a prevederilor codului muncii.
(5) Promovarea produselor medico-farmaceutice in spital se face conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului sanatatii.

Art. 73
(1) Spitalul asigura conditii de investigatii medicale si tratament medical conform nivelului de competenta stabilit pe baza criteriilor aprobate de Ministerul Sanatatii.
(2) Spitalul asigura conditii de cazare, igiena, alimentatie si de prevenire a infectiilor nozocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii.
(3) Spitalele care incheie contracte cu asiguratorii de sanatate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, indiferent de forma de organizare, sunt obligate sa asigure cel putin 70% din numarul de paturi aprobat in structura cu conditii de cazare pentru care nu se solicita tarife suplimentare din partea pacientilor.
(4) Spitalul raspunde, in conditiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea conditiilor de cazare, igiena, alimentatie si de prevenire a infectiilor nozocomiale.

Art. 74
(1) Ministerul Sanatatii reglementeaza si aplica masuri de crestere a eficientei si calitatii serviciilor medicale spitalicesti si de asigurare a accesului echitabil al populatiei la aceste servicii.
(2) Ministerul Sanatatii propune, o data la 3 ani, Planul national de paturi din sistemul de asigurari sociale de sanatate care se aproba prin hotarare a Guvernului.

Art. 75
(1) Toate spitalele au obligatia de a acorda primul ajutor si asistenta medicala de urgenta oricarei persoane care se prezinta la spital cu o urgenta medicala, indiferent de statutul de asigurat al acesteia.
(2) Spitalul va fi in permanenta pregatit pentru asigurarea asistentei medicale in caz de conflicte armate, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situatii de criza reglementate prin hotarare a Guvernului si este obligat sa participe cu toate resursele la inlaturarea efectelor acestora.
(3) Cheltuielile efectuate de spitale, in cazurile prevazute la alin. (2), se ramburseaza de la bugetul de stat, prin bugetele ministerelor, ale institutiilor in reteaua carora functioneaza, precum si prin bugetul unitatii administrativ-teritoriale, dupa caz, prin hotarare a guvernului, in termen de maximum 30 de zile de la data incetarii cauzei care le-a generat.

Cap. 2 Organizarea si functionarea spitalelor


Art. 76
(1) Spitalele pot fi organizate ca institutii publice, asociatii, fundatii. sau societati comerciale.
(2) Administratorul spitalului public poate decide schimbarea statutului organizatoric al spitalului intr-una din formele de la alin. (1), cu avizul Ministerului Sanatatii.
(3) Spitalele de interes national, nominalizate ca atare prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Sanatatii, sunt spitalele care raspund unor prioritati clar definite de sanatate publica si de strategie sanitara si a caror functionare este esentiala pentru asistenta medicala acordata populatiei.
(4) Spitalele de interes national sunt organizate numai ca institutii publice sau fundatii de utilitate publica, a caror infiintare/ reorganizare se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Sanatatii.
(5) Spitalele organizate ca fundatii si asociatii, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr 39 din 31 ianuaria 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial.
(6) Prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, spitalele care sunt reorganizate sub forma de asociatii sau fundatii de catre autoritati sau institutii publice dobandesc recunoasterea caracterului de utilitate publica de la data infiintarii si inscrierii in registrul asociatiilor si fundatiilor.
(7) Spitalele pot fi organizate si ca societati comerciale, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1066 din 17 noiembrie 2004.
(8) Indiferent de forma de organizare a spitalelor, acestea trebuie sa respecte integral reglementarile referitoare la acordarea de servicii medicale, precum si pe cele referitoare la clasificarea, autorizarea, omologarea si acreditarea spitalelor si a structurilor din componenta lor.
(9) Modalitatile de infiintare, desfiintare, organizare, reorganizare si conducere a spitalelor se stabilesc prin Norme metodologice la prezenta lege, aprobate prin hotarare de Guvern.
(10) In functie de competente, spitalele sunt clasificate pe categorii. Criteriile in functie de care se face clasificarea, precum si incadrarea in fiecare categorie, se aproba prin ordin al ministrului sanatatii.
(11) Pentru asigurarea continuitatii si complementaritatii serviciilor medicale, spitalele incheie acorduri cu alti furnizori de servicii de sanatate care sa asigure finalizarea cazului medical de la prezentarea in spital pana la vindecare sau ameliorare, in conformitate cu reglementarile in vigoare.
(12) Spitalele se pot organiza in retele de asistenta medicala in conditiile prevazute in Normele de aplicare ale prezentului Titlu.

Art. 77
(1) Autorizatia sanitara de functionare se emite in conditiile stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si permite spitalului sa functioneze. Dupa obtinerea autorizatiei sanitare de functionare, spitalul intra, la cerere, in procedura de acreditare.
(2) Acreditarea garanteaza faptul ca spitalele functioneaza la standardele stabilite potrivit normelor legale, privind acordarea serviciilor medicale, certificand calitatea serviciilor medicale in conformitate cu clasificarea spitalelor, pe categorii de acreditare.
(3) Acreditarea se acorda pe baza raportului de evaluare efectuat de catre Agentia Nationala pentru Calitate si Informatie in Sanatate (ANCIS), care are in structura sa Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor.
(4) Procedura initiala de acreditare pentru spitalele care au autorizatie de functionare la data intrarii in vigoare a prezentului Titlu nu se poate extinde pe o perioada mai mare de 5 ani incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(5) Neobtinerea acreditarii in termenul prevazut la alin. (4) conduce la rezilierea contractului din sistemul asigurarilor sociale de sanatate al spitalului in cauza.
(6) Pentru obtinerea acreditarii se percepe o taxa de acreditare, al carei nivel se aproba prin ordin al ministrului sanatatii, la propunerea ANCIS.
(7) Veniturile incasate din activitatea de acreditare sunt venituri proprii ale ANCIS, care urmeaza a fi utilizate pentru organizarea si functionarea ANCIS, in conditiile legii.
(8) Procedurile, standardele si metodologia de acreditare se elaboreaza de catre ANCIS si se aproba prin ordin al ministrului sanatatii.
(9) Lista cu spitatele acreditate si categoria acreditarii se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 78
(1) Acreditarea este valabila 5 ani.
(2) Inainte de expirarea termenului prevazut la alin. (1), spitalul trebuie sa solicite evaluarea in vederea reacreditarii.
(3) Reevaluarea unui spital in vederea reacreditarii se poate face si la solicitarea Ministerului Sanatatii, a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate sau, dupa caz, a ministerelor si institutiilor cu retea de servicii medicale proprie, precum si a asiguratorului de sanatate. In acest caz, taxele legate de reevaluare sunt suportate de solicitant.
(4) Daca in urma evaluarii se constata ca nu mai sunt indeplinite standardele de acreditare, ANCIS acorda un termen pentru conformare sau retrage acreditarea pentru categoria solicitata, conform reglementarilor elaborate de ANCIS si aprobate prin ordin al ministrului sanatatii.
Cap. 3 Finantarea spitalelor


Art. 79
(1) Spitalele organizate ca institutii publice sunt finantate integral din venituri proprii si functioneaza pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii ale spitalelor publice provin din sumele incasate pentru serviciile medicale, alte prestatii efectuate pe baza de contract, precum si din alte surse, conform legii.
(2) Prin autonomie financiara a spitalelor organizate ca institutii publice se intelege:
a) organizarea activitatii spitalului pe baza bugetului de venituri si cheltuieli propriu, aprobat de catre conducerea unitatii si cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior;
b) elaborarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli pe baza evaluarii veniturilor proprii din anul bugetar respectiv si a repartizarii cheltuielilor pe baza propunerilor fundamentate ale sectiilor si compartimentelor din structura spitalului.
(3) Spitalele organizate ca fundatii si asociatii functioneaza in conditiile prevazute de OG 26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, activitatea lor fiind fara scop patrimonial.
(4) Spitalele organizate ca societati comerciale functioneaza in conditiile prevazute de Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Indiferent de forma de organizare, spitalele pot sa incheie contracte de furnizare de servicii medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, cu conditia respectarii Planului national de paturi, elaborat de catre Ministerul Sanatatii, precum si a conditiilor de contractare stabilite prin Contractul Cadru.
(6) In vederea derularii programelor nationale de sanatate si a desfasurarii unor activitati specifice, spitalele pot incheia contracte specifice de furnizare de servicii medicale cu asiguratorii de sanatate, precum si cu directiile de sanatate publica teritoriale sau cu alte unitati din din subordinea Ministerului Sanatatii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(7) Pentru spitalele organizate ca asociatii, fundatii sau societati comerciale care ofera servicii finantate din FNUASS, grila de salarizare a personalului medical stabilita de reglementarile in vigoare reprezinta nivelul minim de salarizare a personalului medical angajat, indiferent de forma de angajare sau contractare a acestuia.
(8) Prin derogare de la prevederile din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, personalulul spitalelor organizate ca fundatii, asociatii sau societati comerciale finantate din fonduri publice va putea fi remunerat pe baza negocierii veniturilor, cu respectarea prevederilor alin. 7 din cadrul prezentului Articol si a conditiilor specifice prevazute in OG 26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare si respectiv in Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(9) Indiferent de forma de organizare sau de reteaua in cadrul caruia functioneaza, cheltuielile aferente drepturilor de personal stabilite potrivit alin. (8) pentru spitalele aflate in relatie contractuala cu asiguratorii din sistemul de asigurari sociale de sanatate reprezinta maximum 70% din sumele decontate de asiguratorii de sanatate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru serviciile medicale furnizate, precum si din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sanatatii cu aceasta destinatie.

Art. 80
(1) Spitalele de interes national pot primi, in completare fata de veniturile proprii finantare de la bugetul de stat, care va fi utilizata numai pentru destinatiile pentru care a fost alocata, in conditiile legii.
(2) Indiferent de forma de organizare a spitalelor infiintate sau reorganizate de autoritatile administratiei publice locale, acestea participa la finantarea unor cheltuieli de administrare si functionare ale spitalelor din subordine, respectiv cheltuieli pentru bunuri si servicii, investitii, reparatii capitale, consolidare, extindere si modernizare, dotari cu echipamente medicale, in limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie in bugetele autoritatilor administratiei publice locale.

Art. 81
Bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului, executia bugetara si raportul anual de activitate al acestuia se publica pe website-ul fiecarui spital si al autoritatii publice care il detine sau este responsabila de activitatea acestuia, dupa caz.

Art. 82
(1) Controlul asupra activitatii financiare a spitalului organizat ca institutie publica se face, in conditiile legii, de catre Curtea de Conturi, Ministerul Sanatatii, de ministerele si institutiile cu retea de servicii medicale proprie sau de alte institutii abilitate prin lege.
(2) Controlul asupra activitatii financiare a spitalului organizat ca asociatie, fundatie sau societate comerciala se face, in conditiile legii, de catre organele statutare sau institutiile abilitate.

Art. 83
Decontarea contravalorii serviciilor medicale contractate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate se face conform contractului de furnizare de servicii medicale, pe baza de documente justificative, in functie de realizarea acestora, cu respectarea prevederilor privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate.

Art. 84
(1) Normativele minime de personal prevazute in reglementarile in vigoare reprezinta baza minima de incadrare pentru furnizarea serviciilor medicale de catre spitale, indiferent de forma de organizare a acestora.
(2) In situatia in care spitalul organizat ca institutie publica nu are personal propriu angajat suficient, pentru acordarea asistentei medicale corespunzatoare structurii organizatorice aprobate in conditiile legii, poate incheia contracte de prestari servicii pentru asigurarea acestora.
Cap. 4 Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 85
(1) Spitalul, indiferent de forma de organizare si de reteaua in cadrul caruia functioneaza, are obligatia sa inregistreze, sa stocheze, sa prelucreze si sa transmita informatiile legate de activitatea sa, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii.
(2) Raportarile se fac catre Ministerul Sanatatii, serviciile publice deconcentrate cu personalitate juridica ale Ministerului Sanatatii, ANCIS si, dupa caz, catre ministerele si institutiile cu retea de servicii medicale proprie, pentru constituirea bazei de date, la nivel national, in vederea fundamentarii deciziilor de politica de sanatate, precum si pentru raportarea datelor catre organismele internationale.
(3) Spitalele au obligatia sa raporteze catre CNAS si catre asiguratori toate datele mentionate in contracte, conform metodologiei aprobate de CNAS.
(4) Documentatia primara, ca sursa a acestor date, se pastreaza securizata si asigurata, sub forma de document scris si electronic, constituind arhiva spitalului, conform reglementarilor legale in vigoare.
(5) Informatiile prevazute la alin. (1), care constituie secrete de stat si de serviciu, vor fi accesate si gestionate conform standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate.

Art. 86
(1) Imobilele din domeniul public al statului sau al unor unitati administrativ-teritoriale, aflate in administrarea unor spitale publice, care se reorganizeaza si devin disponibile, precum si aparatura medicala din cadrul acestor spitale pot fi, in conditiile legii, inchiriate sau concesionate, dupa caz, unor persoane fizice sau juridice, in scopul organizarii si functionarii unor furnizori de servicii medicale sau pentru alte forme de asistenta medicala ori sociala, in conditiile legii.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) spatiile destinate desfasurarii activitatii de invatamant superior medical si farmaceutic uman, a caror destinatie nu poate fi modificata fara avizul Ministerului Sanatatii si al Ministerului Educatiei Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(3) Sumele obtinute in conditiile legii din inchirierea sau concesionarea bunurilor constituie venituri proprii ale spitalului si se utilizeaza pentru cheltuieli curente si de capital, in conformitate cu bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.

Art. 87
Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage raspunderea disciplinara, contraventionala, civila sau penala, dupa caz, in conditiile legii, a persoanelor vinovate.

Art. 88
Prezentul titlu intra in vigoare in termen de 30 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei,.
Art. 89
In termen de 90 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Ministerul Sanatatii elaboreaza normele metodologice ale prezentului titlu, pe care le va supune aprobarii Guvernului.

Art. 90
La data intrarii in vigoare a normelor metodologice prevazute la art.89, se abroga Titlul VII – Spitalele din Legea nr. 95/2006.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16143
 • Thank you received: 5260
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Legea Sistemului de Sanatate din Romania #25635

TITLUL VII
MEDICAMENTUL SI ASISTENTA FARMACEUTICA A POPULATIEI

Cap. 1 Medicamentul


Art. 91
Prin medicament se intelege orice substanta sau combinatie de substante prezentata ca avand proprietati pentru tratarea sau prevenirea bolilor la om, sau orice substanta sau combinatie de substante care poate fi folosita sau administrata la om, fie pentru restabilirea, corectarea sau modificarea functiilor fiziologice prin exercitarea unei actiuni farmacologice, imunologice sau metabolice, fie pentru stabilirea unui diagnostic medical.

Art. 92
Nici un medicament nu poate fi pus pe piata in Romania fara o autorizatie de punere pe piata emisa de catre Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, in conformitate cu prevederile legale, sau fara o autorizatie eliberata de Agentia Europeana a Medicamentelor prin procedura centralizata.

Art. 93
Exceptiile de la art. 91 pot aparea in urmatoarele situatii:
(1) Pentru rezolvarea unor nevoi speciale se pot exclude de la aplicarea prevederilor prezentului titlu medicamentele furnizate pentru a raspunde comenzilor nesolicitate, dar facute cu buna-credinta, conform specificatiilor unei persoane calificate autorizate, si destinate pacientilor aflati sub responsabilitatea sa directa. Conditiile de excludere se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii.
(2) Ministerul Sanatatii autorizeaza temporar distributia unui medicament neautorizat, in situatia unei suspiciuni de epidemie sau in cazul unei epidemii confirmate cu agenti patogeni, toxine, precum si in cazul unei suspiciuni de raspandire ori raspandire confirmata de agenti chimici sau radiatii nucleare care ar putea pune in pericol sanatatea populatiei ori in alte cazuri de necesitate neacoperite de medicamentele autorizate.

Art. 94
La eliberarea autorizatiilor de punere pe piata, Agentia Nationala a Medicamentului specifica clasificarea medicamentelor in:
a) medicamente care se elibereaza cu prescriptie medicala;
b) medicamente care se elibereaza fara prescriptie medicala (OTC).

Art. 95
Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale elaboreaza si actualizeaza anual Nomenclatorul cuprinzand medicamentele autorizate pentru punere pe piata in Romania, precizand pentru fiecare medicament clasificarea pentru eliberare.

Art. 96
Ministerul Sanatatii stabileste, avizeaza si aproba, prin ordin al ministrului sanatatii, preturile maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizatie de punere pe piata in Romania, cu exceptia medicamentelor care se elibereaza fara prescriptie medicala (OTC).

Art. 97
Cu respectarea prevederilor Art. 95, Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale ia toate masurile corespunzatoare pentru a se asigura ca numai medicamentele pentru care a fost acordata o autorizatie de punere pe piata conform prevederilor prezentului titlu sunt distribuite pe teritoriul Romaniei.

Art. 98
Distributia angro si depozitarea medicamentelor, precum si distributia cu amanuntul se efectueaza numai pentru medicamente care au autorizatie de punere pe piata si numai de catre posesorii unei autorizatii pentru desfasurarea activitatii de distribuitor angro sau distribuitor cu amanuntul.

Art. 99
Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca distributia angro si cu amanuntul de medicamente se face de catre posesorii unei autorizatii pentru desfasurarea activitatii de distribuitor angro sau cu amanuntul.

Art. 100
Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca persoanele autorizate sa furnizeze medicamente catre populatie pot furniza informatiile necesare pentru trasabilitatea caii de distributie a fiecarui medicament.

Art. 101
Fabricatia medicamentelor pe teritoriul Romaniei se efectueaza numai de catre detinatorii unei autorizatii de fabricatie emisa de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale; aceasta autorizatie este necesara chiar daca medicamentele fabricate sunt destinate exclusiv exportului.

Art. 102
Autorizatia de fabricatie conform art.101 nu este necesara pentru prepararea, divizarea, schimbarea formei de ambalare sau prezentare atunci cand aceste procese sunt efectuate in scopul livrarii cu amanuntul, de catre farmacistii din farmacii sau de persoane legal autorizate in Romania sa efectueze astfel de procese.

Art. 103
Etichetarea ambalajelor primare si secundare precum si prospectul insotitor al medicamentelor se face conform criteriilor stabilite de lege.

Art. 104
Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale interzice publicitatea pentru un medicament care nu are autorizatie de punere pe piata valabila in Romania. Publicitatea pentru un medicament trebuie sa incurajeze utilizarea rationala a medicamentului, prin prezentarea lui obiectiva si fara a-i exagera proprietatile; publicitatea nu trebuie sa fie inselatoare.

Art. 105
Publicitatea pentru medicament destinata publicului larg se face in conditiile legii. Este interzisa pe teritoriul Romaniei publicitatea destinata publicului larg pentru medicamentele prescrise, eliberate si compensate in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate
Cap. 2 Asistenta farmaceutica a populatiei


Art. 106
Asistenta farmaceutica a populatiei urmareste asigurarea accesului populatiei la medicamente sigure, eficiente si de buna calitate. Pe langa medicamente, asistenta farmaceutica asigura accesul, potrivit legii, si la alte produse stabilite prin ordin al ministrului sanatatii, cum ar fi: cosmetice, produse parafarmaceutice, dispozitive si aparatura medicala de uz individual si consumabile pentru acestea, suplimente alimentare si alimente cu destinatie speciala, plante anodine si produse pe baza de plante anodine, produse de puericultura, articole destinate intretinerii igienei personale, echipamente, materiale sau produse destinate protectiei ori imbunatatirii sanatatii, produse pentru protectia impotriva bolilor cu transmitere sexuala sau cu actiune contraceptiva, produse homeopate, produse destinate aromaterapiei, alte produse destinate utilizarii in unele stari patologice.

Art. 107
Asistenta farmaceutica a populatiei se asigura, in conditiile prezentei legi, prin intermediul urmatoarelor unitati farmaceutice: farmacie comunitara, care poate deschide puncte de lucru, denumite oficine, farmacie cu circuit inchis si drogherie.

Art. 108
Farmacia comunitara, farmacia cu circuit inchis si drogheria functioneaza pe baza autorizatiei de functionare emise de Ministerul Sanatatii, in conditiile legii.

Art. 109
Infiintarea, organizarea si functionarea, precum si preschimbarea autorizatiilor de functionare ale farmaciilor comunitare, a farmaciilor cu circuit inchis precum si ale drogheriilor se stabilesc prin norme de aplicare a prezentei legi, aprobate prin ordin al ministrului sanatatii.

Art. 110
Distributia cu amanuntul a medicamentelor se face numai prin farmacii comunitare, oficine locale de distributie si drogherii.

Art. 111
Eliberarea medicamentelor in unitatile farmaceutice se face numai cu amanuntul, cu exceptia medicamentelor eliberate prin farmaciile cu circuit inchis si a produselor destinate truselor de urgenta, impuse prin lege.

Art. 112
Modul de distribuire, stocare si eliberare de medicamente de catre farmaciile comunitare, oficine, farmaciile cu circuit inchis si drogherii, se face in conditiile legii si prin norme aprobate de Ministerul Sanatatii.
Cap. 3 Supravegherea


Art. 113
Pentru a se asigura adoptarea deciziilor de reglementare adecvate si armonizate privind medicamentele autorizate in Uniunea Europeana, avand in vedere informatiile privind reactiile adverse aparute la medicamente in conditii normale de utilizare, in Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale functioneaza un sistem de farmacovigilenta; acest sistem trebuie sa fie folosit pentru colectarea informatiilor utile in supravegherea medicamentelor, cu referire speciala la reactiile adverse aparute la om si pentru evaluarea stiintifica a acestora.

Art. 114
Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale ia masurile necesare pentru a se asigura ca informatiile adecvate colectate prin acest sistem de farmacovigilenta sunt comunicate statelor membre ale Uniunii Europene si Agentiei Europene a Medicamentelor. Acest sistem trebuie sa ia in considerare si orice alta informatie disponibila privind utilizarea gresita si abuzul de medicamente ce poate avea un impact asupra evaluarii riscurilor si beneficiilor.

Art. 115
Ministerul Sanatatii ia toate masurile adecvate pentru incurajarea medicilor si profesionistilor din sistemul de sanatate sa raporteze la Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale reactii adverse suspectate la medicamente. Ministerul Sanatatii poate impune cerinte specifice medicilor, farmacistilor si altor profesionisti din domeniul sanatatii privind raportarea reactiilor adverse grave suspectate sau neasteptate.

Art. 116
(1) Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale se asigura ca cerintele legale privind medicamentele sunt respectate, prin inspectii periodice si, daca este cazul, inspectii neanuntate; dupa caz, Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale cere laboratoarelor proprii de control sau unui laborator certificat/recunoscut de Agentia Nationala a Medicamentului in acest scop sa efectueze teste asupra probelor de medicamente.
(2) Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale poate, de asemenea, sa efectueze inspectii neanuntate la locatiile fabricantilor de substante active folosite ca materii prime sau la locatiile detinatorilor autorizatiei de punere pe piata, ori de cate ori considera ca exista motive pentru a suspecta nerespectarea principiilor si ghidurilor de buna practica de fabricatie mentionate de lege.

Art. 117
Inspectia de autorizare si inspectiile de supraveghere in farmacii comunitare, farmacii cu circuit inchis si in drogherii se exercita de catre Ministerul Sanatatii. Controlul privind exercitarea profesiei de farmacist se face de catre Colegiul Farmacistilor din Romania, prin filialele teritoriale, in conformitate cu prevederile legii.

Art. 118
Contrafacerea sau punerea in circulatie de medicamente fara respectarea prevederilor prezentului titlu constituie infractiune si se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 119
Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

Art. 120
Masurile pentru implementarea prevederilor prezentului titlu sunt justificate prin protectia sanatatii publice si trebuie sa fie proportionale cu obiectivele acestei protectii, conform regulilor Tratatului Uniunii Europene, in special cele privind libera circulatie a marfurilor si concurenta.

Art. 121
Dispozitii finale si tranzitorii
(1) La data intrarii in vigoare a prezentului titlu, se abroga orice dispozitie legala contrara.
(2) Legislatia secundara elaborata in baza Legii nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ramane in vigoare in masura in care nu contravine prezentului titlu.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16143
 • Thank you received: 5260
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Legea Sistemului de Sanatate din Romania #25636

TITLUL VIII
DONAREA SI UTILIZAREA ORGANELOR, TESUTURILOR SI CELULELOR DE ORIGINE UMANA IN SCOP TERAPEUTIC

Cap.1. Dispozitii generale


Art. 122
(1)Prezentul titlul stabileste cadrul legal privind activitatea de donare si prelevarea de organe, tesuturi si celule de origine umana, in scop terapeutic, precum si de transfuzie sanguina, donarea de sange si componente sanguine de origine umana.
(2) Prelevarea si transplantul de organe, tesuturi si celule de origine umana se realizeaza numai in scop terapeutic, in conditiile prevazute in prezentul titlu si normele metodologice de aplicare.

Art. 123
Autoritatile competente in domeniul transplantului si transfuziei sanguine :
(1) Ministerul Sanatatii este autoritatea nationala competenta privind reglementarea, organizarea si controlul activitatilor din domeniul transplantului, al transfuziei sanguine, al securitatii sanitare a sangeluisi al componentelorsanguineumane.
(2) Agentia Nationala de Transplant este autoritatea competenta pentru coordonarea si supravegherea activitatii de transplant precum si pentru implementarea oricaror dispozitii legale referitoare la activitatile de transplant de organe, tesuturi si celule umane pentru utilizare terapeutica.
(3) Institutul National de Transfuzie Sanguina este autoritatea competenta pentru coordonarea si supravegherea activitatii de recoltare, testare, prelucrare, conservare, distribuire si utilizare terapeutica a sangelui si a componentelor sanguine umane, cercetare stiintifica medicala, precum si invatamant medical de specialitate in domeniul transfuziei sanguine.
(4) Registrul National al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice – institutie responsabila cu procesarea cererilor, din tara sau din strainatate, pentru utilizarea de celule stem hematopoietice de la donatori neinruditi cu pacientii, precum si pentru coordonarea colectarii si distributiei celulelor hematopoetice centrelor de donare, de la donatori neinruditi.

Art. 124
Principiile generale ale activitatii de transplant si transfuzie sanguina sunt:
a) Donarea de organe, tesuturi si/sau celule de origine umana este voluntara, benevola si neurmata de avantaje de orice natura pentru sine sau pentru terti cu exceptia serviciilor funerare oferite pentru donatorii decedati si a drepturilor prevazute pentru donatorii de sange in Legea nr.282/2005 privind organizarea activitatii de transfuzie sanguina, donarea de sange si componente sanguine de origine umana, precum si asigurarea calitatiisisecuritatii sanitare, invedereautilizariilorterapeutice, cumodificarileșicompletarileulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romanieinr. 915 din 13 octombrie 2005.
b) Principiul autosuficientei in domeniul transfuziei sanguine este un obiectiv national si comunitar, prin care se garanteaza disponibilitatea sangelui si a componentelor sanguine de origine umana pentru tratamente medicale.
c) Donarea de organe, tesuturi si celule de origine umana nu poate face obiectul tranzactiilor comerciale. Incalcarea principiului donarii voluntare si neremunerate in vederea obtinerii unor castiguri financiare sau a unor avantaje pentru sine sau terti, precum si constrangerea de orice fel a donatorului este interzisa si sanctionata.
d) Prelevarea si tranplantul de organe, tesuturi si celule de origine umana se realizeaza numai in unitati acreditate de Ministerul Sanatatii, la propunerea Agentiei Nationale de Transplant, prin ordin al ministrului sanatatii.
e) Tesuturile si celulele de origine umana prelevate pot fi utilizate imediat pentru transplant sau pot fi procesate si depozitate in bancile de tesuturi si celule acreditate de Ministerul Sanatatii, la propunerea Agentiei Nationale de Transplant, prin ordin al ministrului sanatatii.
f) Activitatea de transfuziesanguina, donarea de sangesi componente sanguine de origine umanaeste reglementata de Legea nr. 282/2005, cu completarile si modificarile ulterioare si prin ordine ale Ministrului Sanatatii.

Cap.2 Donarea si transplantul de organe, tesuturi si celule umane in scop terapeutic


Art. 125.
(1) Prezentul capitol se aplica urmatoarelor activitati:
a) donarii, testarii, evaluarii, prelevarii, transportului si transplantului de organe umane.
b) donarii, testarii, procesarii, conservarii, stocarii si distribuirii tesuturilor si a celulelor umane, inclusiv celulelor stem hematopoietice din sangele periferic, din cordonul ombilical (sange) si din maduva hematopoetica, celulelor reproductive (ovule, spermatozoizi) si celulelor stem adulte destinate utilizarii la om.
c) inspectiei sanitare a unitatilor acreditatepentru activitatea de transplantde organe, tesuturi si celule de origine umana, utilizate in scop terapeutic.
(2) Sunt excluse din domeniul de aplicare a acestui capitol tesuturile si celulele utilizate ca grefe autologe (tesuturi prelevate si transplantate aceluiasi individ) in cadrul aceleiasi interventii chirurgicale, fara ca acestea sa fie conservate la o banca.

Art. 126
(1) Prelevarea de organe, tesuturi si celule de origine umana, in scop terapeutic, se poate efectua in urmatoarele conditii:
a) de la donatorul in viata, avand capacitate de exercitiu deplina, dupa obtinerea consimtamantului informat, scris, liber, prealabil si expres al acestora. Se interzice prelevarea de organe, tesuturi si celule de la persoane lipsite de discernamant;
b) prelevarea de organe, tesuturisaucelule de la donatorulviu se va efectuacuavizulcomisiei de avizare a donarii de la donatorulviu, constituitaincadrulspitaluluiincare se efectueazatransplantul, conformmetodologieielaborate de Agentianationala de Transplantsiaprobataprinordin al ministruluisanatatii;
c) de la donatori decedati, care si-au exprimat in timpul vietii, optiunea in favoarea donarii, printr-un act notarial de consimtamant pentru prelevare, inregistrat in Registrul national al donatorilor de organe, tesuturi si celule;
d) in lipsa acordului exprimat in timpul vietii al persoanei decedate, prelevarea de organe, tesuturi si/sau celule, se poate realiza numai cu consimtamantul scris al cel putin unuia din membrii majori ai familiei sau al rudelor, in ordinea prevazuta la art. 81 din Codul Civil.
(2) in sensul prezentul titlu, donatorul decedat se defineste astfel :
a) donator decedat fara activitate cardiaca - persoana la care s-a constatat oprirea cardiorespiratorie iresuscitabila si ireversibila, confirmata in spital de 2 medici primari. Confirmarea donatorului decedat fara activitate cardiaca se face conform protocolului de resuscitare, elaborat de Agentia Nationala de Transplant
b)donator decedat cu activitate cardiaca - persoana la care s-a constatat incetarea ireversibila a tuturor functiilor creierului, conform protocolului de declarare a mortii cerebrale, elaborat de Agentia Nationala de Transplant. Declararea mortii cerebrale se face de catre medici care un fac parte din echipele de coordonare, prelevare, transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana.

Art. 127
Se interzice prelevarea de organe, tesuturi si celule de la potentiali donatori minori in viata, cu exceptia cazurilor prevazute in prezenta lege.

Art. 128
In cazul in care donatorul este minor, prelevarea de celule stem hematopoietice medulare sau periferice se face in urmatoarele conditii:
(1) prelevarea de celule stem hematopoietice medulare sau periferice de la minori se poate face numai cu consimtamantul minorului daca acesta a implinit varsta de 14 ani si cu acordul scris al ocrotitorului legal, respectiv al parintilor, tutorelui sau al curatorului. Daca minorul nu a implinit varsta de 14 ani, prelevarea se poate face cu acordul ocrotitorului legal;
(2) in cazul donatorului care are cel putin 14 ani, consimtamantul acestuia, scris sau verbal, se exprima in fata Comisiei de avizare a donarii de la donatorul viu din centrul unde se efectueaza transplantul, dupa efectuarea obligatorie a unei anchete de catre autoritatea tutelara competenta.
(3) Refuzul scris sau verbal al minorului impiedica orice prelevare.
Cap.3. Finantarea activitatii de transplant si transfuzie sanguina


Art. 129
Sursele de finantare a activitatii de transplant sunt urmatoarele:
(1) Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate,
(2) bugetul Ministerului Sanatatii, atat din bugetul de stat, cat si din venituri proprii;
(3) contributia personala a pacientului platita in mod direct sau printr-un sistem de asigurari voluntare de sanatate;
(4) donatii si sponsorizari de la persoane fizice sau juridice, organizatii neguvernamentale ori alte organisme interesate.

Art. 130.
Sursele de finantare a activitatii de transfuzie sanguina sunt urmatoarele :
(1) Activitatea Institutului National de Transfuzie Sanguina este finantata integral din bugetul Ministerulu iSanatatii, de la bugetul de stat sau din veniturile proprii.
(2) Din fondurile aprobate, Institutul National de Transfuzie Sanguina finanteaza activitatea proprie si a centrelor de transfuzie sanguina teritoriale.
(3) Veniturile realizate de Institutul National de Transfuzie Sanguina si centrele de transfuzie sanguina teritoriale din efectuarea unor activitati medicale pentru care se percep tarife conform actelor normative in vigoare, constituie venituri proprii si se utilizeaza in conditiile legii.
(4) Situatiile financiare de executie si bilanturile contabile trimestriale si anuale ale centrelor de transfuzie sanguina teritoriale se raporteaza la Institutul National de Transfuzie Sanguina.
(5) Situatiile financiare de executie si bilanturile contabile trimestriale si anuale ale Institutului National de Transfuzie Sanguina se raporteaza si sunt aprobate de Ministerul Sanatatii.

Cap.4. Sanctiuni


Art. 131
Organizarea, efectuarea prelevarii si/sau transplantului de organe, tesuturi si/sau celule de origine umana, sange si/sau componente sanguine umane precum si depozitarea tesuturilor si celulelor de origine umana in alte conditii decat cele prevazute de prezentul titlu, constituie infractiune si se pedepseste conform legii penale.

Art. 132
Prelevarea si/sau transplantul de organe si/sau tesuturi si/sau celule de origine umana, sange si/sau componente sanguine umane fara consimtamant dat in conditiile prezentului titlu constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 7 ani.

Art. 133
Fapta persoanei care a dispus sau a efectuat prelevarea atunci cand prin aceasta se compromite o autopsie medico-legala, solicitata in conditiile legii, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 3 ani.

Art. 134
(1) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 5 ani fapta persoanei de a dona organe si/sau tesuturi si/sau celule de origine umana, sange si/sau componente sanguine umanein scopul obtinerii de foloase materiale sau de orice alta natura, pentru sine sau pentru altul.
(2) Determinarea cu rea-credinta sau constrangerea unei persoane sa doneze organe si/sau tesuturi si/sau celule de origine umana, sange si/sau componente sanguine umane constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani.
(3) Publicitatea in folosul unei persoane, in scopul obtinerii de organe si/sau tesuturi si/sau celule de origine umana, sange si/sau componente sanguine umane precum si publicarea sau mediatizarea unor anunturi privind donarea de organe si/sau tesuturi si/sau celule umane, sange si/sau componente sanguine umane in scopul obtinerii unor avantaje materiale sau de alta natura pentru sine, familie ori terte persoane fizice sau juridice constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.

Art. 135
(1) Organizarea si/sau efectuarea prelevarii si/sau transplantului de organe si/sau tesuturi si/sau celule de origine umana, sange si/sau componente sanguine umane in scopul obtinerii unui profit material pentru donator, constituie infractiune de trafic de organe si/sau tesuturi si/sau celule de origine umana, sange si/sau componente sanguine umane si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si cumpararea de organe, tesuturi si/sau celule de origine umana, sange si/sau componente sanguine umane in scopul revanzarii, in vederea obtinerii unui profit.
(3) Tentativa se pedepseste conform legislatiei in vigoare.

Art. 136
Introducerea sau scoaterea din tara de organe, tesuturi si/sau celule de origine umana, precum si sange si/sau componente sanguine umane fara autorizatie emisa de Agentia Nationala de Transplant in domeniu constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani.

Cap.5.Dispozitii tranzitorii si finale


Art.137
(1) In termen de 90 zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Ministerul Sanatatii va elabora normele metodologice de aplicare ale prezentului titlu si supuse aprobarii prin hotarare a guvernului.
(2) Normele tehnice de aplicare ale prezentului titlu vor transpune inclusiv reglementarile pentru:
a) donarea si transplantul de organe: Directiva 2010/53/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 iulie 2010 privind standardele de calitate si siguranta referitoare la organele umane destinate transplantului.
(b) donarea si transplantul de celule si tesuturi: Directiva 23/2004/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 31 martie 2004 asupra stabilirii standardelor de calitate si siguranta asupra donarii, procurarii, testarii, procesarii, conservarii, depozitarii si distribuirii tesuturilor si celulelor umane;
(3) Standardele de acreditare referitoare la operatiunile de donare si transplant, inclusiv standardele pentru registrele de donatori si registrele pentru pacientii trasplantati, vor fi elaborate de catre Agentia Nationala de Transplant, in concordanta cu prevederile in vigoare la nivel comunitar si international, si vor fi aprobate prin ordin ale ministrului sanatatii.

Art. 138.
(1) Prezentul titlu nu se refera la tesuturi si celule care fac obiectul unor cercetari stiintifice sau care intra in componenta unor dispozitive medicale/cosmetice, precum si produse terapeutice anexe folosite pentru prepararea grefonului terapeutic.
(2) Standardele si normele privind utilizarea plasmei pentru prepararea farmacologica a produselor plasmatice labile se reglementeaza si se aproba prin ordin al ministrului sanatatii.
(3) Prezentul titlu intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial a prezentei legi.
(4) La data intrarii in vigoare a prezentului titlu, Titlul VI din Legea nr.95/2006, se abroga.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16143
 • Thank you received: 5260
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Legea Sistemului de Sanatate din Romania #25637

Titlul IX
PERSONALUL DIN SISTEMUL DE SANATATE


Art. 139
(1) Asistenta medicala in sistemul de sanatate se asigura de catre urmatoarele categorii de personal:
a) personal cu studii universitare medicale si nemedicale
b) personal cu studii medii medicale si nemedicale;
c) personal sanitar auxiliar;
(2) Profesiile din sistemul de sanatate reglementate la nivelul Uniunii Europene sunt cele de medic, farmacist, medic-dentist, asistent medical si moasa si se practica numai de persoanele cu diploma de licenta sau certificate de absolvire a unei institutii de invatamint de specialitate care sunt autorizate potrivit prevederilor legale in vigoare si in acord cu cerintele din Codul profesiilor medicale reglementate prezentat in anexa 1 a prezentei Legi.

Art. 140
(1) Personalul cu studii universitare cuprinde, in afara profesiilor reglementate la nivelul Uniunii Europene si alte categorii precum biologi, chimisti, psihologi, kinetoterapeuti si alt personal de specialitate cu studii superioare, care lucreaza in domeniul prevenirii, mentinerii si imbunatatirii starii de sanatate a populatiei. Atributiile acestora sunt reglementate prin prevederi legale specifice, iar obligatiile ce le revin in cadrul unitatilor medicale sunt definite prin regulamentele de organizare si functionare ale unitatilor medicale.
(2) Personalul de specialitate cu studii superioare din unitatile medicale are obligatia sa participe, potrivit pregatirii sale, alaturi de profesiile medicale reglementate, la activitatea acordare de asistenta medicala populatiei.

Art. 141
(1) Personalul cu studii medii nereglementat in UE este format din laboranti, tehnicieni si alte cadre cu pregatire medie de specialitate.
(2) Personalul cu studii medii nereglementat conform alin. (1) isi desfasoara activitatea sub indrumarea si controlul direct al medicului sau farmacistului.

Art. 142
Personalul sanitar auxiliar cuprinde infirmiere, ingrijitori, brancardieri, ambulantieri, paramedici si alt personal, care include dar nu se limiteaza la: personalul care asigura curatenia si pastrarea igienei unitatilor medicale, pregatirea materialelor si echipamentelor necesare activitatii medicale si de ingrijire, insotirea la nevoie a bolnavilor spitalizati; indeplineste alte sarcini prevazute de regulamentul de organizare si functionare a unitatii medicale.

Art. 143
Medicii, farmacistii, intreg personalul din sistemul de sanatate raspund, potrivit legii, de calitatea asistentei medicale acordate si au obligatia sa actioneze cu responsabilitate profesionala si la cele mai inalte standarde etice si deontologice, sa aiba o atitudine profund umana in intreaga lor activitate, sa-si perfectioneze continuu pregatirea profesionala.

Art. 144
(1) In vederea dezvoltarii celor mai adecvate politici de resurse umane pentru asigurarea starii de sanatate a populatiei se infiinteaza prin hotarare a guvernului Registrul national al personalului medical pentru profesiile reglementate care activeaza in sistemul de sanatate, denumit in continuare Registrul national al personalului medical
(2) Scopul Registrului national al personalului medical este:
a) de a inregistra personalul medical din sistemul de sanatate, pentru a asigura protectia consumatorilor de servicii de sanatate, pentru asigurarea furnizarii de servicii medicale numai de catre persoanele care au calificarile necesare
b) de a furniza datele necesare pentru managementul si politicile de resurse umane in sanatate.
(3) Ministerul Sanatatii este autoritatea care detine, organizeaza si actualizeaza (inclusiv conform cerintelor cu privire la Sistemul de informare al pietii interne – IMI) Registrul National al personalului medical, pe care il publica anual, cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind protectia datelor personale
(4) Pentru realizarea Registrul National al personalului medical, Ministerul Sanatatii va colabora cu organizatiile profesionale ale personalului din sistemul de sanatate, organizatii care sunt obligate sa transmita datele solicitate la procesorul de date autorizat de catre Ministerul Sanatatii.
(5) Personalul medical este obligat sa transmita informatii la procesorul de date autorizat, atunci cand sunt solicitate.
(6) Procesorul autorizat are dreptul sa solicite si sa verifice informatiile primite de la personale fizice si juridice, in scopul de a obtine informatii pentru inscrierea in registru si de a obtine informatii de la alte registre, cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind protectia datelor personale
(7) Urmatoarele sunt informatiile minimale privind personalul medical care trebuie colectate in baza de date protejata a Registrului national al personalului medical:
a) Date de identificare personala;
b) Informatii privitoare la calificari
c) Informatii cu privire la locul de munca;
d) Informatii privind certificarea si autorizarea
e) Alte date, conform reglementarilor in vigoare

Art. 145
Dispozitii tranzitorii si finale
(1) Prezentul titlu intre in vigoare la 30 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial.
(2) Primul Registru national al personalului medical se publica de catre Ministerul Sanatatii in anul calendaristic ulterior intrarii in vigoare a prezentului titlu.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16143
 • Thank you received: 5260
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Legea Sistemului de Sanatate din Romania #25638

TITLUL X
RASPUNDEREA CIVILA A PERSONALULUI MEDICAL SI A FURNIZORULUI DE PRODUSE SI SERVICII MEDICALE, SANITARE SI FARMACEUTICE


Cap. 1. Raspunderea civila a personalului medical


Art. 146
(1) In sensul prezentului titlu, urmatorii termeni se definesc astfel:
a) personalul medical este medici, medici dentisti, farmacisti, asistenti medicali generalisti, asistenti medicali / tehnicieni cu alta formare specializata in domeniul ingrijirilor de sanatate, moase, fizioterapeuți, care acorda servicii medicale;
b) malpraxisul este eroarea profesionala savarsita in exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare si farmaceutice.
(2) Personalul medical raspunde civil pentru prejudiciile produse din eroare, care includ si neglijenta, imprudenta sau cunostinte medicale insuficiente in exercitarea profesiunii, prin acte individuale in cadrul procedurilor de preventie, diagnostic sau tratament.
(3) Personalul medical raspunde civil si pentru prejudiciile ce decurg din nerespectarea reglementarilor prezentului titlu privind confidentialitatea, consimtamantul informat si obligativitatea acordarii asistentei medicale.
(4) Personalul medical raspunde civil pentru prejudiciile produse in exercitarea profesiei si atunci cand isi depaseste limitele competentei, cu exceptia cazurilor de urgenta in care nu este disponibil personal medical ce are competenta necesara.
(5) Raspunderea civila reglementata prin prezenta lege nu inlatura angajarea raspunderii penale, daca fapta care a cauzat prejudiciul constituie infractiune conform legii.

Art. 147
(1) Toate persoanele implicate in actul medical vor raspunde proportional cu gradul de vinovatie al fiecaruia.
(2) Personalul medical nu este raspunzator pentru daunele si prejudiciile produse in exercitarea profesiunii:
a) cand acestea se datoreaza conditiilor de lucru, dotarii insuficiente cu echipament de diagnostic si tratament, infectiilor nosocomiale, efectelor adverse, complicatiilor si riscurilor in general acceptate ale metodelor de investigatie si tratament, viciilor ascunse ale materialelor sanitare, echipamentelor si dispozitivelor medicale, substantelor medicale si sanitare folosite;
b) cand actioneaza cu buna-credinta in situatii de urgenta, cu respectarea competentei acordate.

Cap. 2. Raspunderea civila a furnizorilor de servicii medicale, materiale sanitare, aparatura, dispozitive medicale si medicamente


Art. 148
(1) Unitatile sanitare publice sau private, in calitate de furnizori de servicii medicale, raspund civil, potrivit dreptului comun, pentru prejudiciile produse in activitatea de preventie, diagnostic sau tratament, in situatia in care acestea sunt consecinta:
a) infectiilor nosocomiale, cu exceptia cazului cand se dovedeste o cauza externa ce nu a putut fi controlata de catre institutie;
b) defectelor cunoscute ale dispozitivelor si aparaturii medicale folosite in mod abuziv, fara a fi reparate;
c) folosirii materialelor sanitare, dispozitivelor medicale, substantelor medicamentoase si sanitare, dupa expirarea perioadei de garantie sau a termenului de valabilitate a acestora, dupa caz;
d) acceptarii de echipamente si dispozitive medicale, materiale sanitare, substante medicamentoase si sanitare de la furnizori, fara asigurarea prevazuta de lege, precum si subcontractarea de servicii medicale sau nemedicale de la furnizori fara asigurare de raspundere civila in domeniul medical.
(2) Unitatile prevazute la alin. (1) raspund in conditiile legii civile pentru prejudiciile produse de personalul medical angajat, in solidar cu acesta.

Art. 149
Unitatile sanitare publice sau private, furnizoare de servicii medicale, raspund civil si pentru prejudiciile cauzate, in mod direct sau indirect, pacientilor, generate de nerespectarea reglementarilor interne ale unitatii sanitare.

Art. 150
Unitatile sanitare publice sau private, furnizoare de servicii medicale, si producatorii de echipamente si dispozitive medicale, substante medicamentoase si materiale sanitare raspund potrivit legii civile pentru prejudiciile produse pacientilor in activitatea de preventie, diagnostic si tratament, generate in mod direct sau indirect de viciile ascunse ale echipamentelor si dispozitivelor medicale, substantelor medicamentoase si materiale sanitare, in perioada de garantie/valabilitate, conform legislatiei in vigoare.

Art. 151
Prevederile art. 150 se aplica in mod corespunzator si furnizorilor de servicii medicale sau nemedicale, subcontractate de catre unitatile sanitare publice sau private furnizoare de servicii medicale, in cazul prejudiciilor aduse pacientilor in mod direct sau indirect, ca urmare a serviciilor prestate.


Art. 152
Furnizorii de utilitati catre unitatile sanitare publice sau private furnizoare de servicii medicale raspund civil pentru prejudiciile cauzate pacientilor, generate de furnizarea necorespunzatoare a utilitatilor.


Art. 153
(1) La cererea oricarei persoane, sau dupa caz, a reprezentantului legal al acesteia, care se considera victima unui malpraxis, savarșit in exercitarea unei activitați de prevenție, diagnostic și tratament, furnizorul de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice este obligat sa informeze asupra circumstanțelor și cauzelor producerii prejudiciilor pretinse, in termen de cel mult 15 zile de la data depunerii cererii pentru comunicarea informațiilor.
(2) In cazul decesului unei persoane, care ar putea fi urmare a unui act de malpraxis imputabil unei activitați de prevenire, diagnostic și tratament, informațiile prevazute la alin. (1) sunt comunicate la solicitarea succesorilor acesteia.
Cap. 3. Acordul pacientului informat


Art. 154
(1) Pentru a fi supus la metode de preventie, diagnostic si tratament, cu potential de risc pentru pacient, dupa explicarea lor de catre medic, medic dentist, asistent medical/moasa, conform prevederilor alin. (2) si (3), pacientului i se solicita acordul scris.
(2) In obtinerea acordului scris al pacientului, medicul, medicul dentist, asistentul medical/moasa sunt datori sa prezinte pacientului informatii la un nivel stiintific rezonabil pentru puterea de intelegere a acestuia.
(3) Informatiile trebuie sa contina: diagnosticul, natura si scopul tratamentului, riscurile si consecintele tratamentului propus, alternativele viabile de tratament, riscurile si consecintele lor, prognosticul bolii fara aplicarea tratamentului.

Art. 155
Varsta legala pentru exprimarea consimtamantului informat este de 18 ani. Minorii isi pot exprima consimtamantul in absenta parintilor sau reprezentantului legal, in urmatoarele cazuri:
a) situatii de urgenta, cand parintii sau reprezentantul legal nu pot fi contactati, iar minorul are discernamantul necesar pentru a intelege situatia medicala in care se afla;
b) situatii medicale legate de diagnosticul si/sau tratamentul problemelor sexuale si reproductive, la solicitarea expresa a minorului in varsta de peste 16 ani.

Art. 156
(1) Medicul curant, asistentul medical/moasa raspund atunci cand nu obtin consimtamantul informat al pacientului sau al reprezentantilor legali ai acestuia, cu exceptia cazurilor in care pacientul este lipsit de discernamant, iar reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiata nu poate fi contactat, datorita situatiei de urgenta.
(2) Atunci cand reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiata nu poate fi contactat, medicul, asistentul medical/moasa pot solicita autorizarea efectuarii actului medical autoritatii tutelare sau pot actiona fara acordul acesteia in situatii de urgenta, cand intervalul de timp pana la exprimarea acordului ar pune in pericol, in mod ireversibil, sanatatea si viata pacientului.

Cap. 4. Obligativitatea asigurarii asistentei medicale


Art. 157
(1) Medicul, medicul dentist, asistentul medical/moasa au obligatia de a acorda asistenta medicala/ingrijiri de sanatate unei persoane doar daca au acceptat-o in prealabil ca pacient, criteriile de acceptare urmand a fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentului titlu.
(2) Medicul, medicul dentist, asistentul medical/moasa nu pot refuza sa acorde asistenta medicala/ingrijiri de sanatate pe criterii etnice, religioase si orientare sexuala sau pe alte criterii de discriminare interzise prin lege.
(3) Medicul, medicul dentist, asistentul medical/moasa au obligatia de a accepta pacientul in situatii de urgenta, cand lipsa asistentei medicale poate pune in pericol, in mod grav si ireversibil, sanatatea sau viata pacientului.

Art. 158
(1) Atunci cand medicul, medicul dentist, asistentul medical/moasa au acceptat pacientul, relatia poate fi intrerupta:
a) odata cu vindecarea bolii;
b) de catre pacient;
c) de catre medic, in urmatoarele situatii:
(i) atunci cand pacientul este trimis altui medic, furnizand toate datele medicale obtinute, care justifica asistenta altui medic cu competente sporite;
(ii) pacientul manifesta o atitudine ostila si/sau ireverentioasa fata de medic.
(2) Medicul va notifica pacientului, in situatia prevazuta la alin. (1) lit. c) pct. (ii), dorinta terminarii relatiei, inainte cu minimum 5 zile, pentru ca acesta sa gaseasca o alternativa, doar in masura in care acest fapt nu pune in pericol starea sanatatii pacientului.

Art. 159
(1) Medicul, asistentul medical/moasa, angajati ai unei institutii furnizoare de servicii medicale, au obligatia acordarii asistentei medicale/ingrijirilor de sanatate pacientului care are dreptul de a primi ingrijiri medicale/de sanatate in cadrul institutiei, potrivit reglementarilor legale.
(2) Medicul poate refuza asigurarea asistentei medicale in situatiile mentionate la art. 158 alin. (1) lit. c).

Art. 160
In acordarea asistentei medicale/ingrijirilor de sanatate, personalul medical are obligatia aplicarii standardelor terapeutice, stabilite prin ghiduri de practica in specialitatea respectiva, aprobate la nivel national, sau, in lipsa acestora, standardelor recunoscute de comunitatea medicala a specialitatii respective.

Cap. 5. Asigurarea obligatorie de raspundere civila profesionala pentru medici, farmacisti si alte persoane din domeniul asistentei medicale


Art. 161
(1) Personalul medical definit la art. 146 alin. (1) lit. a) care acorda asistenta medicala, in sistemul public si/sau in cel privat, intr-o locatie cu destinatie speciala pentru asistenta medicala, precum si atunci cand aceasta se acorda in afara acestei locatii, ca urmare a unei cereri exprese din partea persoanei sau a persoanelor care necesita aceasta asistenta ori a unui tert care solicita aceasta asistenta pentru o persoana sau mai multe persoane care, din motive independente de vointa lor, nu pot apela ele insele la aceasta asistenta, va incheia o asigurare de malpraxis pentru cazurile de raspundere civila profesionala pentru prejudicii cauzate prin actul medical.
(2) O copie dupa asigurare va fi prezentata inainte de incheierea contractului de munca, fiind o conditie obligatorie pentru angajare.

Art. 162
Furnizorii de produse și servicii medicale, sanitare sau farmaceutice prevazuți la art. 147 sunt obligați sa incheie o asigurare de raspundere civila pentru prejudiciile produse pacienților in activitatea de prevenție, diagnostic și tratament, generate in mod direct sau indirect de viciile ascunse ale echipamentelor și dispozitivelor medicale, substanțelor medicamentoase și materiale sanitare, in perioada de garanție sau valabilitate, conform legislației in vigoare.

Art. 163
(1) Asiguratorul acorda despagubiri pentru prejudiciile de care asiguratii raspund, in baza legii, fata de terte persoane care se constata ca au fost supuse unui act de malpraxis medical, precum si pentru cheltuielile de judecata ale persoanei prejudiciate prin actul medical.
(2) Despagubirile se acorda indiferent de locul in care a fost acordata asistenta medicala.
(3) Asigurarea obligatorie face parte din categoria B clasa 13 de asigurari de raspundere civila si va cuprinde toate tipurile de tratamente medicale ce se efectueaza in specialitatea si competenta profesionala a asiguratului si in gama de servicii medicale oferite de unitatile de profil.

Art. 164
(1) Despagubirile se acorda pentru sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de dezdaunare si cheltuieli de judecata persoanei sau persoanelor pagubite prin aplicarea unei asistente medicale neadecvate, care poate avea drept efect inclusiv vatamarea corporala ori decesul.
(2) In caz de deces, despagubirile se acorda succesorilor in drepturi ai pacientului care au solicitat acestea.
(3) Despagubirile se acorda si atunci cand asistenta medicala nu s-a acordat, desi starea persoanei sau persoanelor care au solicitat sau pentru care s-a solicitat asistenta medicala impunea aceasta interventie.
(4) Despagubirile vor include si eventualele cheltuieli ocazionate de un proces in care asiguratul este obligat la plata acestora; cheltuielile de judecata sunt incluse in limita raspunderii stabilita prin polita de asigurare.

Art. 165
Despagubirile se platesc si atunci cand persoanele vatamate sau decedate nu au domiciliul sau resedinta in Romania, cu exceptia cetatenilor din Statele Unite ale Americii, Canada si Australia.

Art. 166
(1) In cazul in care pentru acelasi asigurat exista mai multe asigurari valabile, despagubirea se suporta in mod proportional cu suma asigurata de fiecare asigurator.
(2) Asiguratul are obligatia de a informa asiguratorul despre incheierea unor astfel de asigurari cu alti asiguratori, atat la incheierea politiei, cat si pe parcursul executarii acesteia.

Art. 167
(1) Limitele maxime ale despagubirilor de asigurare se stabilesc prin ordin comun de ministrul sanatații și președintele CNAS, dupa consultarea asociatiilor profesionale din domeniul asigurarilor si CMR, CFR, CMDR, OAMMR si OBBC.
(2) Nivelul primelor, termenele de plata si celelalte elemente privind acest tip de asigurari se stabilesc prin negociere intre asigurati si asiguratori.

Art. 168
Despagubirile se pot stabili pe cale amiabila, in cazurile in care rezulta cu certitudine raspunderea civila a asiguratului.

Art. 169
Despagubirile se platesc de catre asigurator nemijlocit persoanelor fizice, in masura in care acestea nu au fost despagubite de asigurat.

Art. 170
Despagubirile pot fi solicitate si se platesc si catre persoanele care nu au platit contributia datorata la sistemul public de sanatate.

Art. 171
(1) Drepturile persoanelor vatamate sau decedate prin aplicarea unei asistente medicale neadecvate se pot exercita impotriva celor implicati direct sau indirect in asistenta medicala.
(2) Aceste drepturi se pot exercita si impotriva persoanelor juridice care furnizeaza echipamente, instrumental medical si medicamente care sunt folosite in limitele instructiunilor de folosire sau prescriptiilor in asistenta medicala calificata, conform obligatiei acestora, asumata prin contractele de furnizare a acestora.

Art. 172
(1) Despagubirile nu se recupereaza de la persoana raspunzatoare de producerea pagubei cand asistenta medicala s-a facut in interesul partii vatamate sau a decedatului, in lipsa unei investigatii complete ori a necunoasterii datelor anamnezice ale acestuia, datorita situatiei de urgenta, iar partea vatamata sau decedatul nu a fost capabil, datorita circumstantelor, sa coopereze cand i s-a acordat asistenta.
(2) Recuperarea prejudiciilor de la persoana raspunzatoare de producerea pagubei se poate realiza in urmatoarele cazuri:
a) vatamarea sau decesul este urmare a incalcarii intentionate a standardelor de asistenta medicala;
b) vatamarea sau decesul se datoreaza unor vicii ascunse ale echipamentului sau a instrumentarului medical sau a unor efecte secundare necunoscute ale medicamentelor administrate;
c) atunci cand vatamarea sau decesul se datoreaza atat persoanei responsabile, cat si unor deficiente administrative de care se face vinovata unitatea medicala in care s-a acordat asistenta medicala sau ca urmare a neacordarii tratamentului adecvat stabilit prin standarde medicale recunoscute sau alte acte normative in vigoare, persoana indreptatita poate sa recupereze sumele platite drept despagubiri de la cei vinovati, altii decat persoana responsabila, proportional cu partea de vina ce revine acestora;
d) asistenta medicala a partii vatamate sau a decedatului s-a facut fara consimtamantul acestuia, dar in alte imprejurari decat cele prevazute la alin. (1).

Art. 173
Asiguratii sau reprezentantii acestora sunt obligati sa instiinteze in scris asiguratorul sau, daca este cazul, asiguratorii despre existenta unei actiuni in despagubire, in termen de 3 zile lucratoare de la data la care au luat la cunostinta despre aceasta actiune.
Cap. 6. Procedura de stabilire a cazurilor de raspundere civila a personalului medical sau a furnizorilor de produse și servicii medicale, sanitare sau farmaceutice


Art. 174
(1) La nivelul structurilor teritoriale ale oranizațiilor profesionale de profil cu rol de reglementare a profesiilor medicale se constituie comisii de monitorizare si competenta profesionala pentru cazurile de malpraxis, denumite in continuare Comisii.
(2) La ședințele Comisiei participa un reprezentant al societații de asigurari la care a fost incheiata polița de asigurare de catre personalul medical sau furnizorul de produse și servicii medicale, sanitare sau farmaceutice, in calitate de invitat.
(3) Normele metodologice cuprinzand Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei se elaboreaza de catre oranizațiile profesionale de profil cu rol de reglementare a profesiilor medicale, se aproba prin decizia președintelui, cu avizul conform Ministerului Sanatații si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art.175
Comisia are ca atribuții principale stabilirea existenței sau inexistenței unui caz de malpraxis și facilitatea soluționarii amiabile a conflictelor dintre pacienți și personal medical, furnizorul de produse și servicii medicale, sanitare sau farmaceutice.

Art. 176
Comisia poate fi sesizata de:
a) persoana sau, dupa caz, reprezentantul legal al acesteia, care se considera victima unui act de malpraxis savarsit in exercitarea unei activitati de preventie, diagnostic si tratament;
b) succesorii persoanei decedate ca urmare a unui act de malpraxis imputabil unei activitati de preventie, diagnostic si tratament.

Art. 177
(1) In cazul in care asiguratorul sau oricare dintre partile implicate nu este de acord cu decizia Comisiei, o poate contesta la instanta de judecata competenta, in termen de 15 zile de la data comunicarii deciziei.
(2) Procedura stabilirii cazurilor de malpraxis nu impiedica liberul acces la justitie potrivit dreptului comun.

Art. 178
(1) Intreaga procedura de stabilire a cazurilor de malpraxis, pana in momentul sesizarii instantei, este confidentiala.
(2) Incalcarea confidentialitatii de catre persoana care a facut sesizarea duce la pierderea dreptului de a beneficia de procedura de conciliere.
(3) Incalcarea confidentialitatii de catre membrii Comisiei sau expertii desemnati de aceasta atrage sanctiuni profesionale si administrative, conform regulamentelor aprobate.

Art. 179
(1) Daca Comisia a reținut ca s-a produs un prejudiciu pacienților, asiguratorul, care garanteaza raspunderea civila a personalului medical sau furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare sau farmaceutice, transmite victimei prejudiciului sau succesorilor acesteia o oferta pentru despagubirea integrala a prejudiciului suferit, in limita plafonului asigurat prin contractele de asigurare.
(2) Oferta prevazuta la alin. (1) trebuie sa acopere și daunele morale, in cazul producerii și solicitarii acestora.
(3) Oferta pentru despagubirea integrala a prejudiciului suferit este transmisa de asigurator in termen de 2 luni de la primirea deciziei Comisiei.

Art. 180
(1) Daca victima prejudiciului sau succesorii acesteia accepta oferta prevazuta la art. 179, aceștia incheie in condițiile legii un contract de tranzacție privind prejudiciile produse, cu personalul medical sau furnizorul de produse și servicii medicale, sanitare sau farmaceutice, in termen de o luna de la data plații despagubirii.
(2) O copie a contractului de tranzacție, prevazut la alin. (1) este transmisa Comisiei de catre personalul medical sau furnizorul de produse și servicii medicale, sanitare sau farmaceutice in termen de o luna de la data incheierii acestuia.

Art. 181
Conflictul dintre pacient și personalul medical sau furnizorul de produse și servicii medicale, sanitare sau farmaceutice poate fi supus soluționarii unui mediator autorizat, in condițiile legii.

Cap. 7. Dispozitii finale


Art. 182
Organizațiile profesionale de profil cu rol de reglementare a profesiilor medicale intocmesc și transmit un raport anual detaliat pe care il prezinta Ministerului Sanatatii,in primul trimestru al anului urmator.

Art. 183
Instanta competenta sa solutioneze litigiile prevazute in prezenta lege este judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala a avut loc actul de malpraxis reclamat.

Art. 184
Actele de malpraxis in cadrul activitatii medicale de preventie, diagnostic si tratament se prescriu in termen de un an de la producerea prejudiciului, cu exceptia faptelor ce reprezinta infractiuni.

Art. 185
(1) Omisiunea incheierii asigurarii de malpraxis medical sau asigurarea sub limita legala de catre persoanele fizice si juridice prevazute de prezenta lege constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza cu suspendarea dreptului de practica sau, dupa caz, suspendarea autorizatiei de functionare.
(2) Aceasta sanctiune nu se aplica daca asiguratul se conformeaza in termen de 30 de zile obligatiei legale.

Art. 186
Prevederile prezentului titlu nu se aplica activitatii de cercetare biomedicala.

Art. 187
Normele metodologice prevazute la art.174 alin.(3) se aproba in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului titlu.

Art. 188
La data intrarii in vigoare a normelor metodologice prevazute la art. 187 se abroga TITLUL XV- Raspunderea civila a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16143
 • Thank you received: 5260
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Legea Sistemului de Sanatate din Romania #25639

TITLUL XI
ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE

Cap. 1 Dispozitii generale


Art. 189
(1) Asigurarile sociale de sanatate reprezinta principalul sistem de finantare a ocrotirii sanatatii populatiei si care asigura accesul asiguratilor la un pachet de servicii de baza decontat din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, denumit in continuare FNUASS.
(2) Obiectivele sistemului de asigurari sociale de sanatate sunt:
a) protejarea asiguratilor fata de costurile serviciilor medicale in caz de boala sau accident, precum si fata de costurile serviciilor preventive si de promovare a sanatatii;
b) asigurarea protectiei asiguratilor in mod universal, echitabil si nediscriminatoriu in conditiile utilizarii eficiente a Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
(3) Asigurarile sociale de sanatate functioneaza ca un sistem unitar, pe baza urmatoarelor principii:
a) solidaritate si subsidiaritate in constituirea si utilizarea Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
b) alegerea libera de catre asigurati a asiguratorului si a furnizorilor de servicii medicale, de medicamente si de dispozitive medicale, numiti in continuare FURNIZORI, in conditiile prezentei legi, ale legislatiei secundare aferente si ale contractelor dintre asigurat si asigurator;
c) libera concurenta intre asiguratori si intre furnizorii care incheie contracte cu acestia;
d) autonomie in conducerea si administrarea Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
e) participarea obligatorie la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru formarea Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
f) transparenta activitatii sistemului de asigurari sociale de sanatate;
(4) Pot functiona si forme voluntare de asigurare a sanatatii. Participarea la acestea nu exonereaza de obligatia de a plati contributia pentru asigurarea sociala de sanatate.

Art. 190
(1) In intelesul prezentei legi, termenii si notiunile folosite au urmatoarele semnificatii:
a) serviciile medicale – servicii nominalizate in pachetele de servicii, furnizate de catre persoanele fizice si juridice, potrivit prezentului titlu;
b) furnizorii – persoane fizice sau juridice autorizate de Ministerul Sanatatii pentru a furniza servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale si alte servicii de sanatate in conditiile legii;
c) pachetul de servicii de baza – cuprinde serviciile medicale, serviciile de ingrijire a sanatatii, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale si alte servicii la care au dreptul asiguratii si care se suporta din fond, in conditiile stabilite prin legislatia specifica contractului-cadru;
d) asigurator de sanatate –asigurator, persoana juridica romana autorizata ca societate de asigurari in conditiile legii sa exercite activitati de asigurare de sanatate, precum si sucursala unei societati de asigurare sau a unei societati mutuale dintr-un stat membru, care a primit o autorizatie de la autoritatea competenta a statului membru de origine si indeplineste conditiile legale necesare pentru a functiona pe teritoriul Romaniei;
e) asigurati – cetatenii romani, precum si cetatenii straini si apatrizii care au drept de sedere temporara sau au domiciliul in Romania si fac dovada platii contributiei la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate;
f) autorizarea – procesul in urma caruia autoritatea in drept emite un certificat care permite unei entitati sa exercite activitatea pe domeniul reglementat reprezinta un control al calificarii si al respectarii legislatiei existente in domeniu, efectuat de catre institutiile abilitate pentru toate tipurile de furnizori, necesar pentru a obtine permisiunea de a furniza servicii medicale in Romania;
g) evaluarea serviciilor medicale – procedura externa de verificare a unui furnizor de servicii medicale cu privire la conformitatea cu standardele prealabil stabilite pentru acordarea serviciilor medicale, conform contractului cadru;
h) contractare CNAS - asigurator de sanatate – procesul prin care se reglementeaza relatiile dintre CNAS si asiguratorii de sanatate, in vederea alocarii sumelor pentru asigurarea drepturilor pentru asiguratii din cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si conditiile acordarii serviciilor medicale din pachetul de baza;
i) contractare asigurator de sanatate-furnizor – procesul prin care se reglementeaza relatiile dintre asiguratorii de sanatate si furnizori, in vederea asigurarii drepturilor pentru asigurati in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate;
j) contract-cadru de asigurare – model al contractului de asigurari de sanatate, care reglementeaza drepturile si obligatiile pe care contractantul asigurarii, asiguratul si asiguratorul de sanatate le vor avea unul fata de celalalt in cazul in care vor incheia un contract dupa modelul respectiv;
k) contractantul asigurarii – persoana fizica sau juridica ce incheie o asigurare de sanatate cu un asigurator de sanatate in numele si beneficiul asiguratului; poate fi identic cu asiguratul in cazul persoanelor fizice.
l) asigurare sociala de sanatate – asigurare obligatorie incheiata intre un asigurator de sanatate si contractantul asigurarii in beneficiul persoanei care face obiectul asigurarii obligatorii, cu respectarea prezentei legi si a celorlalte reglementari aplicabile;
m) asigurare voluntara concomitenta de sanatate – asigurare de sanatate incheiata de un asigurator cu asiguratul pentru care are incheiata si asigurare sociala de sanatate, avand acelasi statut fiscal de deductibilitate pentru angajat si angajatorca si asigurarea sociala de sanatate; incepand cu 1 ianuarie 2012 limita maxima a deductibilitatii este de 300 Euro intr-un an fiscal pentru fiecare asigurat;
(2) Definitiile care pot exista in alte legi si care sunt diferite de cele prevazute la alin. (1) nu se aplica in cazul prezentei legi.

Cap.2 Constituirea si utilizarea Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate


SECTIUNEA 1 Constituirea Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate

Art. 191
1) Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, denumit in continuare fondul, este un fond special care se constituie si se utilizeaza potrivit prezentei legi si este gestionat de catre CNAS.
2) Constituirea fondului se face din contributia pentru asigurari sociale de sanatate, denumita in continuare contributie, suportata dupa caz, de asigurati, de persoanele fizice si juridice care angajeaza personal salariat, din alte surse stabilite prin prezenta lege pentru diferite categorii de persoane asigurate, din subventii primite de la bugetul de stat, din contributia trimestriala datorata de detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor conform prevederilor legale in vigoare, precum si din alte surse – donatii, sponsorizari, dobanzi, precum si alte venituri, potrivit legii.
3) Contributiile de asigurari sociale de sanatate obligatorii sunt cele prevazute de Codul fiscal si se administreaza de catre organele fiscale din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala potrivit Codului de procedura
4) Sursele si modalitatile de plata ale contributiei pentru categoriile de asigurati prevazuti la alin. (3) lit c) se vor stabili prin hotarare a Guvernului.
5) Colectarea contributiilor se face de catre Ministerul Finantelor Publice, prin ANAF, in contul unic deschis pe seama CNAS, in conditiile legii. Ministerul Finantelor Publice informeaza lunar CNAS cu privire la contul curent, si despre:
- soldul final al fiecarei luni;- toate mutatiile zilnice sau tranzactiile care au avut loc in contul curent in luna respectiva.
6) Ministerul Finantelor Publice nu percepe nici un cost cu privire la administrarea si gestionarea Fondului si stabileste in colaborare cu CNAS regulile cu privire la dobanda ce trebuie platita respectiv primita, pentru soldurile contului curent.
7) Ministerul Finantelor Publice deschide lunar in contul CNAS sumele necesare in vederea acoperirii obligatiilor financiare ale CNAS rezultate in urma contractelor incheiate de catre aceasta cu asiguratorii de sanatate.
8) Angajatorii transmit lunar sau trimestrial, dupa caz, declaratia privind plata contributiei virate la fond catre ANAF si catre CNAS, conform procedurilor stabilite prin hotarare a guvernului.
9) Din sumele colectate in contul fondului potrivit alin. (2), o cota de 1% se constituie in fondul de rezerva al CNAS, o cota de 1% pentru administrarea, functionarea si cheltuielile de capital ale CNAS si o cota de 5% se utilizeaza de catre CNAS ca fond de echilibrare a riscurilor intre asiguratorii de sanatate.
10) In mod exceptional, in situatii motivate, pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, dupa epuizarea fondului de rezerva veniturile bugetului fondului se completeaza cu sume care se aloca de la bugetul de stat.
11) Fondul de rezerva se constituie in anii in care bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate este excedentar, nu primeste sume in completare de la bugetul de stat potrivit alin. (4) si se constituie numai dupa acoperirea deficitelor din anii precedenti ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

12) Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, destinata exclusiv finantarii cheltuielilor cu plata acestor drepturi, este de 0,85%, aplicata la fondul de salarii sau, dupa caz, la drepturile reprezentand indemnizatie de somaj ori asupra veniturilor supuse impozitului pe venit, si se achita la bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale in conditiile legii, metodologia stabilindu-se prin hotarare de Guvern
13) Persoanele care realizeaza venituri impozabile au obligatia platii contributiei de asigurari sociale de sanatate asupra tuturor veniturilor impozabile realizate, asa cum sunt ele definite prin reglementarile legale in vigoare, in cotele stabilite la Capitolul 4 – sectiunea 1 –Persoane asigurate.

SECTIUNEA 2 Utilizarea si administrarea Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate

Art. 192
(1) Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate se repartizeaza de catre CNAS asiguratorilor de sanatate pe baza unei metodologii si a criteriilor elaborate de CNAS si aprobate prin hotarare a Guvernului.
(2) Formula de egalizare a riscurilor ex ante reprezinta formula de repartizare a fondurilor care va fi stabilita in conditiile alin. (1) pe baza urmatoarelor date minimale: varsta, sexul asiguratilor, mediul de rezidenta si profilul de morbiditate al acestora.
(3) Sumele colectate in conditiile art.192 alin. (2) se utilizeaza pentru:o cota de 93% se distribuie direct asiguratorilor de sanatate, conform contractelor incheiate cu CNAS, pentru plata serviciilor medicale inclusiv a celor acordate in baza documentelor internationale cu parteneri in domeniul sanatatii la care Romania este parte, in conditiile stabilite prin acordul-cadru, de catre asiguratorii de sanatate;
(4) o cota de 1% se distribuie pentru cheltuielile de administrare, functionare si de capital ale Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;
(5) o cota de 6% ramane in contul CNAS, din care: 1% se utilizeaza pentru constituirea Fondului de rezerva, iar 5% pentru echilibrarea ex post a riscurilor intre asiguratorii de sanatate.

(6) Criteriile de alocare a fondului de echilibrare a riscurilor se elaboreaza de catre CNAS cu consultarea Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (CSA) si se aproba prin ordin comun al presedintelui CNAS si al Ministrului Sanatatii.
(7) CNAS nu poate utiliza si aloca direct fonduri pentru:
a) investitii pentru construirea si consolidarea de unitati medicale;
b) achizitionarea de aparatura medicala ;
c) finantarea unor masuri profilactice si tratamente instituite obligatoriu prin norme legale, altele decat cele prevazute de prezenta lege.
(8) Cheltuielile prevazute la alin. (5) se pot suporta din bugetul propriu al furnizorilor, de la bugetul autoritatilor adinistratiei publcie locale si de la bugetul de stat, precum si din alte surse prevazute de lege.
(9) Bugetul fondului se aproba de catre Parlament, la propunerea Guvernului, ca anexa la legea bugetului de stat.

Art. 193
(1) Sumele ramase neutilizate la nivelul CNAS la sfarsitul fiecarui an se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza pentru destinatiile prevazute la art.192 alin. (3) lit.a) .
Sumele alocate de la bugetul de stat si din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii pentru realizarea programelor nationale de sanatate cu scop curativ, ramase neutilizate la sfarsitul anului, se vireaza de CNAS in contul bugetuluidin care au provenit.
(2) Fondul de rezerva ramas neutilizat la finele anului se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.
(3) Utilizarea fondului de rezerva se stabileste prin legile bugetare anuale sau hotarari ale guvernului.
(4) Din disponibilitatile fondului de rezerva si din excedentele inregistrate de fond din anii precedenti pot fi constituite depozite la termen la trezoreria statului purtatoare de dobanda, in conditiile stabilite prin conventie incheiata intre CNAS si Ministerul Finantelor Publice.

Cap. 3 Organizarea sistemului de asigurari sociale de sanatate


Art. 194
(1) Sistemul de asigurari sociale de sanatate este constituit din Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, denumita in continuare CNAS, asiguratorii de sanatate in contract cu CNAS, furnizori si asigurati, conform legii.
(2) Sistemul de asigurari sociale de sanatate este reglementat si supravegheat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, denumita in continuare CNAS si de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, denumita in continuare CSA, conform legii

SECTIUNEA 1 Rolul si atributiile CNAS

Art. 195
(1) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate este institutie publica, cu personalitate juridica, aflata sub coordonarea Ministerului Sanatatii, care reglementeaza, supravegheaza si controleaza sistemul de asigurari sociale de sanatate si care are sediul in municipiul Bucuresti, Calea Calarasilor nr. 248, sectorul 3.
(2) CNAS asigura functionarea unitara si coordonata a sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania, pe baza statutului propriu aprobat prin hotarare a Guvernului.

Art. 196
1) Atributiile Casei Nationale de Asigurari de Sanatate sunt urmatoarele:
a) implementeaza, in domeniul asigurarile sociale de sanatate, politicile generale si specifice in domeniul sanatatii elaborate de catre Ministerul Sanatatii;
b) reglementeaza, monitorizeaza si administreaza sistemul de asigurari sociale de sanatate;
c) elaboreaza si actualizeaza Registrul unic de evidenta a asiguratilor;
d) elaboreaza si actualizeaza Registrul unic de evidenta a furnizorilor autorizati si evaluati in sistemul de asigurari sociale de sanatate;
e) asigura indrumarea metodologica a asiguratorilor de sanatate si controleaza aplicarea legislatiei in domeniu;
f) gestioneaza Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate;
g) asigura organizarea, gestionarea si dezvoltarea sistemului informatic si informational unic integrat din sistemul de asigurari sociale de sanatate;
h) participa inclusiv financiar la evaluarea tehnologiilor medicale in vederea optimizarii pachetului de baza de servicii medicale;
i) asigura pregatirea si formarea profesionala in domeniul asigurarilor sociale de sanatate a personalului propriu si a personalului din sistemul de asigurari sociale de sanatate;
j) initiaza, negociaza si incheie cu institutii similare documente de cooperare internationala in domeniul sau de activitate;
k) indeplineste functia de organism de legatura, care asigura comunicarea cu organismele similare din statele care au incheiat cu Romania documente internationale cu prevederi in domeniul sanatatii;
l) prezinta un raport anual al activitatii din sistemul de asigurari sociale de sanatate Guvernului, precum si alte rapoarte la solicitarea acestuia;
m) negociaza si contracteaza cu institutii abilitate de lege colectarea si prelucrarea datelor privind unele servicii medicale furnizate asiguratilor, inclusiv decontarea pe caz rezolvat DRG, in vederea contractarii si decontarii acestora de catre asiguratorii de sanatate;
n) verifica indeplinirea conditiilor prevazute de reglementarile in vigoare de catre asiguratorii de sanatate si incheie contracte cu cei care indeplinesc conditii de eligibilitate si sunt selectati in baza criteriilor de selectie elaborate de CNAS si aprobate prin hotarare a Guvernului;
o) poate realiza venituri din exploatarea patrimoniului propriu, precum si din alte activitati desfasurate potrivit domeniului de competenta;
p) aproba metodologia si modalitatile de gestionare si de distribuire ale cardului national si european de asigurari de sanatate;
q) elaboreaza acordul – cadru aprobat prin hotarare de guvern si normelor sale aplicare aprobate prin ordin al presedintelui CNAS, cu consultarea organizatiilor patronale si sindicale reprezentative din domeniul medical precum si cu asociatiile reprezentative ale asiguratilor;
q) supravegheaza prudential activitatea din sistemul asigurarilor de sanatate si propune masuri necesare pentru a evita aparitia situatiilor de monopol ;
r) supravegheaza, evalueaza periodic si ia masuri pentru a asigura calitatea serviciilor oferite atat de asiguratori cit si de furnizorii de servicii ;
s) colectarea datelor si informatiilor primare necesare pentru aducerea la indeplinire a atributiilor sale legale, cu asigurarea masurilor de protectie a datelor care se refera la subiecti individuali - persoane juridice sau fizice - date obtinute direct sau indirect, din surse administrative sau din alte surse ;
t) elaboreaza algoritmul de calcul al mecanismului de egalizare a riscului si repartizeaza suma aferenta procentului de 91% din bugetul Fondului, catre asiguratorii cu care se afla in contract;
u) alte atributii prevazute de acte normative in domeniul sanatatii.
(2) Pentru solicitarea de studii, date si informari care nu sunt legate de drepturile si obligatiile asiguratului, modul de derulare a relatiei contractuale de furnizare de servicii dintre asiguratorii de sanatate si furnizori sau asistenta pentru angajatori pe domeniul asigurarilor sociale de sanatate pentru proprii angajati, CNAS percepe tarife care constituie venituri la fond. Modalitatea de acordare a datelor si de calcul a acestor tarife se stabilesc prin ordin al presedintelui CNAS, cu avizul consiliului de administratie al CNAS.

SECTIUNEA 2 Conducerea CNAS

Art. 197
(1) CNAS este condusa de un presedinte numit de catre Primul Ministru pentru un mandat de 4 ani.
(2) Functia de presedinte al CNAS este asimilata celei de ministru delegat Nomenclatorul de functii al aparatului propriu, conditiile de incadrare pe functii, de promovare, de salarizare, precum si incompatibilitatile atributiile fiecarei functii se stabilesc prin Statutul CNAS aprobat prin hotarare de Guvern. cu respectarea reglementarilor privind functia publica si functionarii publici si a reglementarilor privind salarizarea personalului din sectorul bugetar.
(3) Organele de conducere ale CNAS sunt :
a)Consiliul de administratie, din a carui componenta fac parte reprezentanti ai Ministerului Sanatatii, Ministerului de Finante Publice, Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, asiguratilor si ai persoanelor varstnice, in conditiile stabilite prin Statutul CNAS.
b) presedintele CNAS
c) directorul general, numit de presedintele CNAS.
(4) Presedintele CNAS este si Presedintele Consiliului de administratie.
(5) Atributiile Consiliului de administratie al CNAS sunt stabilite prin statutul propriu aprobat prin hotarare a guvernului.

Art. 198
(1) Persoanele care fac parte dintre organele de conducere ale CNAS trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fie cetateni romani si sa aiba domiciliul pe teritoriul Romaniei;
b) sa aiba calitatea de asigurat;
c) sa nu aiba cazier judiciar sau fiscal;
(2) Membrii consiliului de administratie au obligatia de a depune declaratie de avere si o declaratie de interese cu privire la incompatibilitatile prevazute de lege, in termen de 15 zile de la numirea in Consiliul de administratie al CNAS. Declaratia de interese va fi actualizata ori de cate ori intervin modificari. Actualizarea se face in termen de 30 de zile de la data modificarii respective. Declaratiile se vor afisa pe pagina de internet (web) proprie a CNAS. Modelul declaratiei de interese se aproba prin ordin al presedintelui CNAS.
(3) Pe timpul executarii mandatului, presedintele nu poate exercita nici o alta functie sau demnitate publica, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior.
(4) Membrii Consiliului de administratie al CNAS, pe perioada exercitarii mandatului, nu sunt salariati ai CNAS, cu exceptia presedintelui. Membrii Consiliului de administratie al CNAS nu pot exercita activitati la societati comerciale sau la alte unitati care se afla in relatii contractuale cu CNAS sau cu asiguratorii de sanatate.
(5) Constituie conflict de interese detinerea de catre membrii Consiliului de administratie al CNAS de parti sociale, actiuni sau interese la furnizori care stabilesc relatii contractuale cu asiguratorii de sanatate, precum si la orice asigurator de sanatate. Aceasta dispozitie se aplica si in cazul in care astfel de parti sociale, actiuni sau interese sunt detinute de catre sot, sotie, rudele sau afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei in cauza.
(6) Membrii Consiliului de administratie al CNAS care, fie personal, fie prin sot, sotie, afini sau rude pana la gradul al IV-lea inclusiv, au un interes patrimonial in problema supusa dezbaterii consiliului de administratie nu pot participa la dezbaterile consiliului de administratie si nici la adoptarea hotararilor.
(7) Prevederile alin.(2)-(6) se aplica si directorului general precum si tuturor persoanelor cu functie de conducere din cadrul CNAS.

Art. 199
(1) Atributiile principale ale presedintelui CNAS sunt urmatoarele:
a) exercita atributiile prevazute de lege, in calitate de ordonator principal de credite, pentru gestionarea fondului;
b) organizeaza si coordoneaza activitatea de audit si control in sistemul de asigurari sociale de sanatate, potrivit atributiilor specifice ale CNAS;
c) participa ca invitat la sedintele Guvernului in care sunt dezbatute aspecte referitoare la sanatatea populatiei;
d) numeste, sanctioneaza si elibereaza din functie personalul CNAS;
e) reprezinta CNAS in relatiile cu tertii;
f) aproba normele, regulamentele si procedurile administrative specifice indeplinirii atributiilor CNAS;
g) analizeaza periodic activitatea CNAS si a asiguratorilor de sanatate, modul de realizare a obiectivelor si dispune masuri pentru imbunatatirea activitatii acestora, conform actelor normative in materie;
h) alte atributii stabilite prin Statutul CNAS.
(2) In exercitarea atributiilor ce ii revin, precum si pentru punerea in aplicare a hotararilor consiliului de administratie, presedintele CNAS emite ordine care devin executorii dupa ce sunt aduse la cunostinta persoanelor interesate. Ordinele cu caracter normativ, emise in aplicarea prezentei legi, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 200
Consiliul de administratie al CNAS are urmatoarele atributii principale:
a) aproba planul anual de activitate pentru indeplinirea prevederilor programului de asigurari sociale de sanatate;
b) avizeaza statutul propriu al CNAS, care se aproba prin hotarare a guvernului;
c) aproba propriul regulament de organizare si functionare;
d) aproba strategia sistemului de asigurari sociale de sanatate cu privire la utilizarea fondului;
e) avizeaza proiectul bugetului fondului;
f) avizeaza, in conditiile legii, repartizarea pe asiguratori a bugetului fondului;
g) avizeaza utilizarea fondului de rezerva;
h) analizeaza semestrial stadiul derularii contractelor avizeaza rapoartele de gestiune anuale, prezentate de presedintele CNAS, contul de incheiere a exercitiului bugetar, precum si raportul anual de activitate;
i) aproba, in baza raportului Curtii de Conturi, bilantul contabil si descarcarea gestiunii anului precedent pentru CNAS;
j) avizeaza proiectul contractului-cadru si al normelor metodologice de aplicare a acestuia;
k) avizeaza lista medicamentelor de care beneficiaza asiguratii cu sau fara contributie personala;
l) aproba criteriile privind calitatea asistentei medicale acordate asiguratilor;
m) avizeaza organigrama CNAS;
n) alte atributii acordate prin acte normative in vigoare.

Art. 201
Atributiile principale ale directorului general sunt urmatoarele:
a) aplica normele de gestiune, regulamentele de organizare si de functionare si procedurile administrative unitare;
b) organizeaza si coordoneaza activitatea de control al executiei contractelor de furnizare de servicii medicale;
c) propune programe de actiuni de imbunatatire a disciplinei financiare;
d) stabileste modalitatea de contractare, cu respectarea contractului-cadru;
e) organizeaza impreuna cu alte structuri abilitate controale privind respectarea drepturilor asiguratilor si propune masuri in caz de nerespectare a acestora;
f) supravegheaza si controleaza organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate si prezinta anual rapoarte, pe care le da publicitatii;
g) numeste, sanctioneaza si elibereaza din functie personalul casei de asigurari.
h) alte atributii acordate prin acte normative in vigoare.

Art. 202
(1) Personalul CNAS este constituit din functionari publici si personal contractual, in conditiile legii, si care nu pot desfasura activitati ca angajati sau personal contractual la furnizorii de servicii medicale.
(2) Constituie conflict de interese detinerea de catre personalul CNAS de parti sociale, actiuni sau interese la furnizori care stabilesc relatii contractuale cu asiguratorii de sanatate, precum si la orice asigurator de sanatate. Aceasta dispozitie se aplica si in cazul in care astfel de parti sociale, actiuni sau interese sunt detinute de catre sot, sotie, rudele sau afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei in cauza.

Art. 203
(1) Asigurarea calitatii serviciilor din pachetul de baza se realizeaza prin :
a) reglementarea conditiilor de negociere si incheiere a contractelor intre asiguratorii de sanatate si furnizori;
b) implementarea unui sistem informational si informatic corespunzator asigurarii unei evidente primare la nivel de asigurat privind serviciile medicale;
c) controlul respectarii calitatii serviciilor medicale furnizate asiguratilor.
(2) Realizarea atributiilor care revin CNAS, potrivit prezentei legi, este supusa controlului Guvernului si Curtii de Conturi, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

SECTIUNEA 3 Asiguratorii de sanatate

Art. 204
(1) Asiguratorii de sanatate care pot intra in sistemul de asigurari sociale de sanatate au obligatia indeplinirii cumulative a urmatoarelor conditii de eligibilitate:
a) sa fie autorizati de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor din Romania;
b) sa fi incheiat la nivelul grupului national sau international din care fac parte polite de asigurare de sanatate pentru cel putin un milion de asigurati in anul fiscal anterior intrarii in vigoare a titlului XI din prezenta lege;
c) valoarea totala a primelor de asigurare subscrise pentru persoanele prevazute la lit.b) sa fi fost de cel putin 250 (doua sute cincizeci) milioane de euro la nivelul grupului national sau international din care fac parte in anul fiscal anterior intrarii in vigoare a titlului XI din prezenta lege;
(2) Intre CNAS si asiguratorii de sanatate se incheie contracte de tip civil care reglementeaza conditiile de alocare a sumelor de catre CNAS si conditiile acordarii serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale din pachetul de baza pentru asigurati. Din sumele incasate de la CNAS, asiguratorii de sanatate pot retine pentru plata serviciilor de administrare ale asiguratorului o cota de 2,8%, iar diferenta va fi utilizata pentru plata serviciilor medicale din pachetul de baza pentru persoanele asigurate. Eventualele sume aferente platii serviciilor medicale ramase neutilizate la finele anului pot fi utilizate de catre asiguratorul de sanatate in anul curent, cu aceeasi destinatie.
(3) Asiguratorii de sanatate incheie contracte de tip civil, dupa caz, cu furnizorii de servicii medicale din pachetul de baza si modalitatea de decontare a acestora. Conditiile minime privind modalitatea de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale din pachetul de baza si modalitatea de decontare a acestora se stabilesc prin Contractul-cadru, care se aproba prin hotarare a Guvernului si normele metodoclogice de aplicare a acestuia.
(4) Asiguratorii de sanatate incheie contracte de tip civil, dupa caz cu asiguratii sau cu reprezentantii legali ai acestora privind conditiile de acordare a pachetului de servicii medicale de baza; modelul contractului cadru de asigurare intre asiguratorii de sanatate si asigurati sau reprezentantii legali ai acestora se aproba prin ordin al presedintelui CNAS.

Art. 205
Atributiile si drepturile asiguratorilor de sanatate sunt urmatoarele:
(1) Sa incheie in mod nediscriminatoriu contracte de asigurari sociale de sanatate cu asiguratii din sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania; asiguratorii nu au dreptul sa rezilieze contractele de asigurari sociale de sanatate incheiate cu asiguratii. Incheierea contractelor de asigurari sociale de sanatate se poate face direct sau prin intermediari autorizati de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, in conformitate cu normele emise in aplicarea legii 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Asiguratorul de sanatate poate stabili de comun acord cu un angajator sa ofere avantaje suplimentare legate de pachetul de servicii asigurate si/sau avantaje financiare legate de asigurari voluntare suplimentare pentru angajatii proprii, daca angajatii sai actuali sau fostii angajati sau familiile acestora incheie asigurari de sanatate in baza unui contract cadru, indicat in acordul respectiv; pentru aceasta este necesar ca angajatorul sa obtina acordul prealabil al angajatilor pentru care va incheia contractul; avantajul oferit nu poate duce la diminuarea pachetului de servicii stabilit prin Contractul cadru.
(3) Sa informeze asiguratii, in mod nediscriminatoriu si corect asupra beneficiilor si serviciilor acordate in cadrul modelului de asigurare de baza oferit, precum si asupra drepturilor si obligatiilor lor;
(4) Sa contracteze pentru asiguratii proprii din sistemul de asigurari sociale de sanatate, servicii medicale cu furnizorii selectati in baza criteriilor de evaluare stabilite de CNAS;
(5) Sa negocieze cu furnizorii de servicii medicale volumul si pretul/tarifele in limita celor maximale stabilite de CNAS, precum si calitatea serviciilor medicale cumparate pentru asigurati, calitate care indeplineste criteriile ANCIS;
(6) Sa transmita CNAS si CSA toate informatiile stabilite prin ordine ale Presedintelui CNAS si CSA
(7) Sa elaboreze si sa publice raportul anual si planul de activitate pentru anul urmator cu privire la atributiile ce le revin potrivit prezentei legi;
(8) Sa furnizeze gratuit informatii si asistenta in problemele asigurarilor sociale de sanatate si ale serviciilor medicale persoanelor asigurate, angajatorilor si furnizorilor de servicii medicale;
(9) Sa contracteze si sa deconteze serviciile medicale contractate cu furnizorii de servicii medicale in conditiile contractului-cadru;
(10) Sa monitorizeze serviciile medicale furnizate cantitativ si valoric, precum si respectarea criteriilor de calitate;
(11) Sa asigure, in calitate de institutii competente, activitatile de aplicare a documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii incheiate de Romania cu alte state, inclusiv cele privind rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale si a altor prestatii catre cetatenii UE, in conditiile respectivelor documente internationale;
(12) Sa incheie asigurari voluntare concomitente de sanatate pentru asiguratii din sistemul de asigurari sociale de sanatate, care sunt deductibile, la determinarea profitului impozabil, incepand cu 1 ianuarie 2012, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 300 euro intr-un an fiscal, pentru fiecare asigurat si nu constituie avantaj de natura salariala asa cum este acesta definit in Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului in euro este cursul de schimb LEU/EUR comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data inregistrarii cheltuielilor.
(13) Sa poata constitui, pe baza contractuala, retele de furnizori care sa ofere servicii medicale, cu indeplinirea prevederile legale referitoare la furnizorii de servicii medicale;
(14) Sa intreprinda si sa prevada in contractele cu furnizorii toate masurile necesare care sa asigure un management eficient al pacientului asigurat, pe baza prevederilor acestei legi;
(15) Sa utilizeze sistemul informatic unic integrat al CNAS. In situatia in care se utilizeaza un alt sistem informatic acesta trebuie sa fie interconectat cu SIUI si sa furnizeze toate datele solicitate intr-un format compatibil cu acesta, cu aceeasi ritmicitate si periodicitate cu care sunt transmise datele in sistemul de asigurari de sanatate.
(16) Alte atributii prevazute de acte normative in domeniul asigurarilor si al sanatatii
Cap. 4 Asiguratii

SECTIUNEA I Persoanele asigurate

Art. 206
(1) Sunt asigurati, potrivit prezentei legi, toti cetatenii romani cu domiciliul in tara, precum si cetatenii straini si apatrizii care au solicitat si obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara sau au domiciliul in Romania si fac dovada platii contributiei la fond, in conditiile prezentei legi. In aceasta calitate, persoana in cauza incheie un contract de asigurare cu un asigurator de sanatate, la alegere, direct sau prin angajator cu acordul asiguratului, in conditiile prezentei legi.
(2) toti copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenti si daca nu realizeaza venituri din munca, in conditiile in care unul dintre parinti este asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate;
(3) persoanele cu handicap care nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte surse, cu exceptia celor obtinute in baza Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;
(4) femeile insarcinate si lauzele, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata.
(3) Sunt asigurate persoanele aflate in una dintre urmatoarele situatii, pe durata acesteia, cu plata contributiei din alte surse, in conditiile prezentei legi:
a) sotul, sotia sau parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate;in aceasta situatie persoana care are in intretinere o astfel de persoana are obligatia platii contributiei de 5,5 % calculata la jumatate din salariul de baza minim brut pe tara garantat in
plata;
b) se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca, acordat in urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale;
c) se afla in concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani sau se afla in concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani;
d) pensionarii cu venituri din pensii mai mici de 740 lei;
e) persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj;
f) executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv, precum si cele care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 105, 113 si 114 din Codul penal, respectiv cele care se afla in perioada de amanare sau intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate, daca nu au venituri;
g) persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) strainii aflati in centrele de cazare in vederea returnarii ori expulzarii, precum si cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii si sunt cazati in centrele special amenajate potrivit legi;
i) persoanele cetateni romani, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioada de cel mult 12 luni, daca nu au venituri;
j) personalul monahal al cultelor recunoscute, aflat in evidenta Secretariatului de Stat pentru Culte, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte surse.
k).tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului si nu realizeaza venituri din munca sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat in temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Dovada calitatii de asigurat se realizeaza cu cardul national de asigurari sociale de sanatate sau dupa caz, cu alte documente care se stabilesc prin ordin al presedintelui CNAS.
(6) Persoanele asigurate din statele cu care Romania a incheiat documente internationale cu prevederi in domeniul sanatatii beneficiaza de servicii medicale si alte prestatii acordate pe teritoriul Romaniei, in conditiile prevazute de respectivele documente internationale.
(7) Urmatoarele categorii de persoane pot incheia asigurari sociale de sanatate:
a) membrii misiunilor diplomatice acreditate in Romania;
b) cetatenii straini si apatrizii care se afla temporar in tara, fara a solicita viza de lunga sedere;
c) cetatenii romani cu domiciliul in strainatate care se afla temporar in tara.
(8) Pentru persoanele care se asigura facultativ in conditiile alin. (5), contributia lunara la fond se calculeaza prin aplicarea cotei de 10,7% la valoarea a doua salarii de baza minime brute pe tara, pentru pachetul de servicii stabilit prin contractul-cadru
(9) Persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiaza de servicii medicale numai in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemo-epidemic si cele prevazute in Programul national de imunizari, monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauzei, servicii de planificare familiala, in cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul cadru, la valoarea tarifelor pentru serviciile de sanatate respective prevazute in Contractul Cadru.
(10) Nerespectarea obligatiilor de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate potrivit prevederilor prezentei legi duce la diminuarea pachetului de servicii de baza. Diminuarea pachetului de servicii de baza are loc dupa 3 luni de la ultima plata a contributiei.
(11) Asiguratii au dreptul la pachetul de baza de servicii medicale de la data inceperii platii contributiei la fond, urmand ca sumele restante sa fie recuperate in conditiile legii, inclusiv accesoriile aplicate pentru creantele bugetare.
(12) Datele necesare pentru stabilirea calitatii de asigurat vor fi transmise in mod gratuit CNAS de catre autoritatile, institutiile publice si alte institutii, pe baza de protocol.
(13) Veniturile asupra carora se calculeaza contributia de asigurari sociale de sanatate sunt
veniturile definite in cuprinsul Codului fiscal si sunt reprezentate de urmatoarele:
a) veniturile din salarii sau asimilate salariilor, precum si orice alte venituri realizate din desfasurarea unei activitati dependente;
b) veniturile din activitati independente;
c) veniturile din agricultura
d) veniturile din cedarea folosintei bunurilor;
e) veniturile din investitii;
f) veniturile din premii si din jocuri de noroc;
g) veniturile din alte surse, cu exceptia veniturilor din transferul proprietatilor imobiliare, dobanzi;
i) veniturile din pensii care depasesc 740 de lei
(14) In cazul in care veniturile lunare enumerate la alin. (13) sunt sub nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata, persoanele care le realizeaza au obligatia platii contributiei calculate la nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata.
(15) Persoanele care nu realizeaza venituri de natura celor mentionate la alin. (13) si care nu se incadreaza in categoriile de persoane care beneficiaza de asigurarea de sanatate fara plata contributiei, dar care au obligatia sa se asigure, platesc contributia lunara de asigurari sociale de sanatate calculata la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.
(16) Pentru persoanele prevazute la alin.(3) contributia de asigurari sociale de sanatate se suporta, dupa cum urmeaza:
a) de la bugetul de stat pentru persoanele prevazute la lit. c), d), f), g), h), i), j) si k);
b) de catre angajator sau din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale constituit in conditiile legii, pentru persoanele prevazute la lit. b);
c) de catre bugetul asigurarilor de somaj, pentru persoanele prevazute la lit. e);
d) de catre persoana asigurata in grija careia se afla persoana prevazuta la lit.a).

SECTIUNEA 2 Principalele drepturi si obligatii ale asiguratilor

Art. 207
(1) Asiguratii au urmatoarele drepturi:
a) sa beneficieze de un pachet de servicii de baza in conditiile prezentei legi, stabilit prin contractul-cadru;
b) sa beneficieze de pachetul de servicii de baza in caz de boala sau de accident, din prima zi de imbolnavire sau de la data accidentului si pana la vindecare, in conditiile stabilite de prezenta lege si contractul-cadru;
c) sa aleaga asiguratorul de sanatate dintre cei cu care CNAS a incheiat contracte, precum si furnizorii de servicii medicale dintre cei cu care asiguratorul de sanatate ales a incheiat contracte de furnizare de servicii, in conditiile prezentei legi si ale contractului-cadru;
d) sa schimbe asiguratorul de sanatate la interval de minimum un an de la data incheierii cu acesta a contractului de asigurare sociala de sanatate, cu exceptia situatiilor stabilite prin contractul-cadru; aceasta schimbare se poate face doar in perioada octombrie-noiembrie a fiecarui an calendaristic pentru anul urmator; procedura de schimbare a contractului de asigurare sociala de sanatare va fi stabilita prin norme specifice stabilite prin ordin al Presedintelui CNAS;
e) sa isi schimbe medicul de familie ales in conditiile stabilite in contractul-cadru;
f) sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale cuprinse in pachetul de baza, in conditiile prezentei legi si ale contractului-cadru, in mod nediscriminatoriu;
g) sa li se garanteze confidentialitatea privind datele cu caracter personal, in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul, conform legilor in vigoare;
h) sa fie informati, de catre asiguratorul de sanatate, in mod nediscriminatoriu si corect, asupra beneficiilor si serviciilor acordate in cadrul modelului de asigurare de baza, precum si asupra altor forme de asigurare oferite de asigurator.
(2) Obligatiile asiguratilor pentru a putea beneficia de drepturile prevazute la alin.(1) sunt urmatoarele:
a) sa opteze pentru un asigurator de sanatate si sa achite contributia datorata fondului si alte plati, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
b) sa se inscrie pe lista unui medic de familie;
c) sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate;
d) sa se prezinte la controalele profilactice si la cele periodice stabilite prin contractul-cadru si prin contractul cu asiguratorul de sanatate;
e) sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si asiguratorul de sanatate asupra modificarilor datelor de identitate sau a modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati;
f) sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;
g) sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medical;
h) sa prezinte furnizorilor de servicii medicale, cardul national sau dupa caz, documentele justificative care atesta calitatea de asigurat.
(3) In cazul in care un asigurat, in baza asigurarii sale sociale de sanatate, apeleaza la serviciile unui alt furnizor decat unul dintre cei cu care asiguratorul sau de sanatate este in relatii contractuale, asiguratul are dreptul la plata de catre asigurator a cheltuielilor realizate in legatura cu serviciile medicale de care beneficiaza conform contractului-cadru, furnizorul putand solicita o plata suplimentara din partea asiguratului, care nu poate insa sa depaseasca 5% din valoarea stabilita de CNAS pentru respectivul serviciu.

Art. 208
In intelesul prezentei legi termenii de mai jos, au urmatoarea semnificatie:
a) coplata - suma care reprezinta plata contributiei banesti a asiguratului in temeiul obligatiei prevazute la art. 206 alin.(2) lit.a) pentru a putea beneficia de serviciile medicale din pachetul de servicii de baza, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate ;
b) tichetul moderator pentru sanatate – formular cu regim special al carui model si modaliate de utilizare se aproba prin ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS.

Art. 209
Asigurarile voluntare de sanatate de tip complementar suporta coplata datorata de asigurat in conditiile prezentei legi.

Art. 210
Suma prevazuta drept coplata se calculeaza procentual din valoarea serviciilor medicale prevazute in pachetul de baza, in conditiile acordului cadru. Cuantumul coplatii in procente, precum si valoarea serviciilor medicale sunt stabilite prin acordul cadru.

Art.211
Suma prevazuta drept coplata se incaseaza suplimentar de catre furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, fata de cea decontata din Fond de catre asiguratorii de sanatate.

Art.212
Suma perceputa drept coplata in cursul unui an nu poate depasi a douasprezecea parte din valoarea veniturilor nete anuale realizate.

Art.213
Documentul justificativ prin care se face dovada coplatii este tichetul moderator pentru sanatate.

Art.214
Sumele incasate din coplata constituie venituri ale furnizorilor si se utilizeaza pentru imbunatatirea calitatii serviciilor medicale si pentru achizitionarea tichetului moderator pentru sanatate.

Art.215
Urmatoarele categorii de asigurati sunt scutite de la coplata, dupa cum urmeaza:
i) copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenti si daca nu realizeaza venituri din munca,
j) bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pentru serviciile medicale aferente bolii de baza respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte resurse;
k) pensionarii cu venituri numai din pensii de pana la 740 lei/luna.

Cap. 5 Furnizorii de servicii medicale

SECTIUNEA 1 Furnizorii de servicii medicale medicamente si dispozitive medicale

Art. 216
Furnizorii de servicii medicale organizati, autorizati, evaluati si selectati conform reglementarilor legale in vigoare, care pot fi in relatii contractuale cu asiguratorii de sanatate sunt:
a) unitati medicale publice sau private;
b) farmacii, distribuitori si producatori de medicamente si materiale sanitare;
c) alte persoane fizice si juridice care furnizeaza servicii medicale.

SECTIUNEA 2 Principalele drepturi si obligatii ale furnizorilor de servicii medicale

Art. 217
(1) Furnizorii au urmatoarele drepturi:
a) sa incheie contracte cu asiguratorii de sanatate in conditiile prezentei legi si ale contractului-cadru;
b) sa fie informati de catre asiguratorul de sanatate asupra motivului pentru care nu au fost selectati pentru incheierea contractului, in termen de 60 de zile de la transmiterea unei oferte;
c) sa li se deconteze contravaloarea serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale acordate in baza contractelor incheiate cu asiguratorii; decontarea serviciilor medicale, medicamentelor si a dispozitivelor medicale aferente lunii decembrie a anului in curs se face in luna ianuarie a anului urmator;
d) sa incheie contracte de furnizare de servicii cu unul sau mai multi asiguratori.
(2) Furnizorii au urmatoarele obligatii:
a) sa puna la dispozitia asiguratorilor de sanatate si CNAS documentele justificative medicale cu privire la tipul serviciilor acordate si calitatea acestora;
b) sa aiba o conduita civilizata fata de asigurati;
c) sa utilizeze sistemul informatic si informational unic integrat;
d) sa utilizeze documentele si formularele electronice sau pe suport de hartie utilizate in sistemul de asigurari sociale de sanatate;
e) sa acorde servicii medicale decontate din fond numai la prezentarea cardului national sau a altor documente justificative care atesta calitatea de asigurat, in conformitate cu prevederile prezentei legi;
f) sa acorde servicii medicale pe baza protocoalelor de ingrijire si a traseelor clinice ale pacientului elaborate in vederea decontarii si agreate cu asiguratorii de sanatate cu care au contract.
g) sa incaseze coplata/contributia personala de la asigurati in conditiile acordului-cadru.

SECTIUNEA 3 Contractul-Cadru


Art. 218
(1) Contractul-cadru se elaboreaza de catre CNAS pentru o perioada de pana la 5 ani si se aproba prin hotarare a Guvernului si reglementeaza, in principal urmatoarele:
a) modalitatile de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale;
b) conditiile de negociere si contractare intre CNAS si asiguratori;
c) conditiile de negociere, contractare si decontare intre asiguratori si furnizori;
d) conditiile de negociere si contractare intre si asiguratorii si asigurati;
e) modalitatile de prescriere, eliberare si decontare a medicamentelor;
f) pachetul de servicii medicale de baza;
g) pachetul minim de servicii pentru persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat.
(2) In aplicarea contractului cadru se elaboreaza anual norme metodologice de aplicare, aprobate prin ordin al presedintelui CNAS, avizat de ministrul sanatatii si ministrul finantelor publice.
(3) Modalitatile de plata a furnizorilor de servicii medicale care se detaliaza prin contractul-cadru si normele de aplicare ale acestuia pot fi:
a) tarif pe persoana asigurata
b) tarif pe serviciu medical
c) tarif pe caz rezolvat
d) tarif pe zi de spitalizare
e) prin pret de referinta
f) prin pret de decontare
g) prin buget global
h) tarif pe episod de boala
i) plata prin capitatie activa
j) plata prin capitatie pasiva
k) bonusuri
l) alte forme prevazute de reglementarile in vigoare
(4) Pachetul de servicii medicale de baza acordate cuprinde urmatoarele tipuri de servicii:
a) servicii medicale profilactice
b) servicii medicale de consultatie si diagnostic
c) servicii medicale curative si servicii de recuperare
d) servicii paleative
e) medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale si alte mijloace terapeutice
f) serviciile de urgenta medico-chirurgicale

(5) Contractul cadru contine reglementari privind serviciile medicale acordate asiguratilor romani pe teritoriul altor state membre UE sau a altor state cu care Romania a incheiat documente internationale cu prevederi in domeniul sanatatii.
(6) Serviciile care nu sunt cuprinse in pachetul de baza nu se suporta din fond. Pentru aceste servicii pot exista forme voluntare de asigurari de sanatate.
(7) Lista cu medicamente de care beneficiaza asiguratii cu sau fara contributie personala se elaboreaza de catre Ministerul Sanatatii si CNAS, cu consultarea Colegiului Farmacistilor din Romania si a asiguratorilor inregistrati la CNAS, si se aproba prin hotarare a guvernului.
(8) In lista se pot include numai medicamente prevazute in Nomenclatorul cuprinzand medicamentele autorizate pentru punere pe piata in Romania.
(9) Modalitatea de suportare din fond a medicamentelor pentru copiii pana la varsta de 18 ani, tineri intre 18 si pana la 26 de ani, femei gravide si lauze, precum si pentru persoanele prevazute in legi speciale se stabileste prin Acordul cadru.

SECTIUNEA 4 Servicii medicale acordate asiguratilor pe teritoriul altor state

Art. 219
(1) Persoanele asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania, aflate pe teritoriul statelor cu care Romania a incheiat documente internationale cu prevederi in domeniul sanatatii, beneficiaza de servicii medicale pe teritoriul acestor state, in conditiile prevazute de respectivele documente internationale.
(2) Rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale in baza documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii la care Romania este parte este efectuata de asiguratorii de sanatate conform reglementarilor in vigoare.
(3) Pentru efectuarea operatiunilor prevazute la alin. (1) CNAS poate deschide conturi la o institutie bancara in care asiguratorii de sanatate vor vira sumele reprezentand cheltuielile ocazionate de acordarea serviciilor medicale si a altor prestatii persoanelor mentionate la alin. (1), in conditiile documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii la care Romania este parte. Metodologia de efectuare a acestor plati se stabileste prin ordin al presedintelui CNAS, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

Cap. 6 Controlul


Art. 220
(1) Asiguratorul de sanatate controleaza modul in care furnizorii de servicii medicale respecta clauzele contractuale privind serviciile furnizate, furnizorii avand obligatia sa permita accesul la evidentele referitoare la serviciile medicale prestate in derularea contractului.
(2) Furnizorii de servicii medicale au obligatia de a pune la dispozitia organelor de control ale asiguratorilor de sanatate documentele justificative medicale si financiar contabile conform contractului dintre parti.
(3) Controlul asupra activitatii asiguratorilor de sanatate este exercitat de catre CSA, potrivit Legii nr.32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare si de catre CNAS conform atributiilor acesteia si de catre organele abilitate, in conditiile legii.

Cap. 7 Raspunderi si sanctiuni


Art. 221
Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

SECTIUNEA 1: Sanctiuni


Art. 222
Sanctiunile pentru nerespectarea obligatiilor contractuale de catre furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, cuprinse in contractele incheiate cu asiguratorii de sanatate, se stabilesc prin contractul-cadru, impreuna cu celelalte sanctiuni prevazute de legislatia in vigoare.

SECTIUNEA 2: Infractiuni

Art. 223
Fapta persoanei care dispune utilizarea in alte scopuri sau nevirarea la fond a contributiei retinute de la asigurati constituie infractiunea de deturnare de fonduri si se pedepseste conform prevederilor din Codul penal.

Art. 224
Completarea declaratiei angajatorilor privind obligatiile de plata a contributiilor sociale si evidenta nominala a persoanelor asigurate cu date nereale, avand ca efect denaturarea evidentelor privind asiguratii, stadiul de cotizare sau contributiile fata de fond, constituie infractiunea de fals intelectual si se pedepseste conform prevederilor din Codul penal.

SECTIUNEA 3: Contraventii

Art. 225
Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) nedepunerea la termen a declaratiei angajatorilor privind obligatiile de plata a contributiilor sociale si evidenta nominala a persoanelor asigurate;
b) nedepunerea la termen a declaratiei individuale privind obligatiile fata de fond;
c) nevirarea contributiei datorate legii de catre persoanele fizice si juridice angajatoare;
d) refuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale ANAF si ale asiguratorilor a documentelor justificative si a actelor de evidenta necesare in vederea stabilirii obligatiilor la fond;
e) refuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale asiguratorilor si ale CNAS a documentelor justificative medicale si financiar contabile, cu privire la tipul serviciilor acordate si calitatea acestora, decontate din fond nerespectarea in orice mod, de catre asiguratorii de sanatate a ordinelor si normelor adoptate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor in aplicarea prezentei legi, precum si a legislatiei din domeniul asigurarilor si reasigurarilor.

Art. 226
Contraventiile prevazute la art. 224 de mai sus se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cele prevazute la lit. a) si d), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;
b) cele prevazute la lit. c) si e), cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei.
c) cele prevazute la lit. b), cu amenda de la 50 lei la 100 lei;
d) cele prevazute la lit. f se sanctioneaza conform Legii nr.32/2000 privind activitatea de asigurare ti supraveghere a asigurarilor

Art. 227
(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele de control ale ANAF, CSAsi CNAS.
(2) Amenzile contraventionale aplicate de catre ANAF si CNAS conform prezentei legi constituie venituri la bugetul de stat

Art. 228
Prevederile art. 225 si 226 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


Art. 229
(1) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 180 de mai sus, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
(2) Dispozitiile prezentei legi referitoare la obligatiile fata de fond se completeaza cu prevederile Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale.

Art. 230
In cazul nerespectarii de catre asiguratorii de sanatate a obligatiilor prevazute in contractul incheiat cu CNAS se aplica sanctiunile prevazute in contractul cadru de asigurare precum si alte sanctiuni prevazute de legislatia in vigoare.

Cap. 8 Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 231
(1) La elaborarea normelor si reglementarilor privind asigurarile sociale de sanatate CNAS poate consulta organizatiile profesionale in domeniu.
(2) Criteriile de selectie a asiguratorilor de sanatate in contract cu CNAS, se aproba prin ordin comun al Presedintelui CNAS si al Ministrului Sanatatii in termen de 60 zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei.
(3) Hotararea Guvernului care aproba Contractul-cadru se va elabora si cu consultarea asiguratorilor inregistrati la CNAS la momentul elaborarii acesteia. Pana la 30 aprilie 2012, CNAS va elabora contractul-cadru pentru anul 2013, cu consultarea companiilor de asigurari private agreate.
(4) Contractul cadru de asigurare se va elabora de CNAS in termen de 30 de zile de la publicarea Contractului Cadru in Monitorul Oficial al Romaniei.
(5) Asiguratorii de sanatate autorizati de CSA si inregistrati la/ agreati de CNAS conform prezentei legi au la dispozitie 8 luni de la intrarea in vigoare a legii in vederea inscrierii pe propriile liste ale asiguratilor din sistemul de asigurari sociale de sanatate si prezentarii catre CNAS in vederea contractarii. Dupa incheierea primei perioada de inscriere, orice persoana care intra in sistemul de asigurari sociale de sanatate si va beneficia de prevederile prezentei legi trebuie sa-si aleaga asiguratorul de sanatate in termen de maximum 60 de zile de la data la care devine eligibila calitatea de asigurat asa cum este ea definita titlul XI al prezentei legi; in caz contrar, asiguratorii vor deconta doar serviciile din pachetul minim de servicii medicale asa cum este el definit la art. 217 alin. (7)
(6) CSA va emite in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi precizari privind criteriile pe care trebuie sa le indeplineasca intermediarii inregistrati la sau autorizati de catre CSA si care vor dori sa intermedieze incheierea contractelor de asigurare de sanatate, precum si modalitatile si nivelul de plata a comisioanelor aferente asigurarii obligatorii de sanatate.
(7) Titlul XI– Asigurarile sociale de sanatate, asa cum este el reglementat in prezenta lege, se implementeaza in termen de 10 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Pana la data implementarii prezentului Titlu, functioneaza sistemul de asigurari sociale de sanatate reglementat de Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.
(8) Personalul CNAS si al caselor de asigurari de sanatate din subordine poate fi preluat de catre CNAS in noua forma de organizare si respectiv de catre asiguratorii de sanatate.
(9) Patrimoniul caselor judetene de asigurari de sanatate va fi preluat de catre CNAS in conditiile stabilite prin statutul propriu aprobat prin Hotarare a Guvernului.
(10) Casele de asigurari de sanatate din subordinea CNAS se pot reorganiza ca asiguratori de sanatate autorizati de CSA potrivit prevederilor acestei legi si legislatiei din domeniul asigurarilor in termen de 8 luni de la intrarea in vigoare a prezentului titlu.
(11) Hotararea Guvernului care aproba sursele si modalitatile de plata pentru categoriile de asigurati prevazute in legi speciale se va elabora, aproba si publica in termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi.
(12) Hotararea Guvernului care aproba categoriile de asigurati pentru care plata contributiei se suporta din alte surse, precum si obligatiile platitorilor de contributii se va elabora aproba si publica in termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi.
(13) Hotararea Guvernului care aproba Contractul-cadru se va elabora si cu consultarea asiguratorilor inregistrati la CNAS si se va aproba si publica in termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi.
(14) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor prin departamentul speial de coordonare a activitatii de asigurari de sanatate, va reglementa si supraveghea solvabilitatea societatilor de asigurare care vor contracta asigurari de sanatate conform Directivei SII. Prezenta lege se completeaza, in mod corespunzator, cu legislatia din domeniul asigurarilor si reasigurarilor si cu Codul Civil.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16143
 • Thank you received: 5260
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Legea Sistemului de Sanatate din Romania #25640

TITLUL XII
CARDUL EUROPEAN SI CARDUL NATIONAL DE SANATATE


Art. 232
(1) Asiguratii din sistemul de asigurari sociale de sanatate au dreptul de a beneficia la cerere de cardul european de asigurari sociale de sanatate, denumit in continuare card european.
(2) Cardul european confera asiguratului dreptul de a beneficia de asistenta medicala necesara in cursul unei sederi temporare intr-un stat membru al Uniunii Europene.
(3) Costul cardului european de asigurari de sanatate se suporta din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.
(4) Modalitatile de eliberarea a cardului european precum si drepturile pe care acesta le confera detinatorului legal impreuna cu responsabilitatile institutiilor implicate in acest proces se stabilesc prin Hotarare a Guvernului.

Art. 233
(1) Cardul national de asigurari sociale de sanatate este un card electronic, distinct de cardul european de asigurari sociale de sanatate.
(2) Cardul national de asigurari sociale de sanatate se emite pentru dovedirea calitatii de asigurat.
(3) Cardul national asigurari sociale de sanatate poate fi utilizat numai pe teritoriul Romaniei.
(4) Cardului national de asigurari sociale de sanatate, prin componenta sa informatica, este parte integranta a sistemului informatic unic integrat al asigurarilor sociale de sanatate.
(5) Cheltuielile necesare pentru producerea cardului national de asigurari sociale de sanatate se suporta atat de CNAS, cat si de asigurat.
(6) Asiguratul suporta cheltuielile reprezentand contravaloarea cardului national de asigurari sociale de sanatate, respectiv a documentului propriu-zis prin care se atesta calitatea de asigurat, precum si costurile aferente distributiei acestuia.
(7) Modalitatile de elaborare, implementare si distribuire in Romania a cardului national de asigurari sociale de sanatate, precum si responsabilitatile institutiilor implicate in acest proces se stabilesc prin Hotarare a Guvernului si ordine ale Presedintelui CNAS.

Art. 234
(1) La data intrarii in vigoare a prezentului titlu, se abroga orice dispozitie legala contrara.
(2) Legislatia secundara elaborata in baza Legii nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ramane in vigoare in masura in care nu contravine prezentului titlu.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16143
 • Thank you received: 5260
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Legea Sistemului de Sanatate din Romania #25641

Titlul XIII
ASIGURARILE VOLUNTARE DE SANATATE

Cap. 1 Dispozitii generale


Art. 235
Asigurarile voluntare de sanatate reprezinta un sistem facultativ prin care un asigurator constituie un fond de asigurare, prin contributia unui numar de asigurati expusi la producerea riscului de imbolnavire.

Art. 236
Asigurari voluntare concomitente cu asigurarile sociale de sanatate reprezinta acele asigurari voluntare oferite de asiguratorii de sanatate care intra in sistemul de asigurari sociale de sanatate si sunt in relatie contractuala cu CNAS conform legii, asa cum sunt definite in titlul XI al prezentei legi.

Art. 237
(1) Asigurarile voluntare de sanatate pot fi oferite in conditiile legii de urmatoarele categorii de asiguratori:
a) Asiguratori de sanatate in relatie contractuala cu CNAS
b) Asociatiile mutuale care au ca obiect de activitate operatiuni de asigurare a riscului de boala sau accidente si activitati de preventie si promovarea sanatatii, in relatie contractuala cu CNAS, pentru pachetul de servicii medicale de baza, membrilor aderenti. Membrii aderenti pot fi persoane asigurate social care au optat pentru un pachet de servicii complementare si suplimentare, asa cum sunt reglementate prin HG.
c) Asiguratori autorizati in conditiile Legii care desfasoara activitati ce fac parte din gama asigurarilor facultative conform Legii nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Asigurarile voluntare de sanatate pot fi, in sensul prezentei legi, asigurari de tip complementar si suplimentar.
a) Asigurarile voluntare de sanatate de tip complementar suporta total sau partial plata serviciilor acoperite partial din pachetul de servicii medicale de baza si/sau coplatile asociate acestora.
b) Asigurarile voluntare de sanatate de tip suplimentar suporta total sau partial plata pentru orice tip de servicii necuprinse in pachetul de servicii medicale de baza si coplati, optiunea pentru un anumit personal medical, solicitarea unei a doua opinii medicale, conditii hoteliere superioare, alte servicii medicale specificate in polita de asigurare.

Art. 238
Sunt eligibile pentru serviciile oferite de sistemul de asigurari voluntare de sanatate orice persoane, cetateni romani, cetateni straini sau apatrizi care au dreptul la pachetul de servicii medicale de baza in temeiul asigurarilor sociale de sanatate, conform prevederilor legale.
Cap. 2 Contractul de asigurare voluntara de sanatate


Art. 239
In cadrul asigurarilor voluntare de sanatate raporturile dintre asigurat si asigurator, precum si drepturile si obligatiile acestora se stabilesc prin vointa partilor, sub forma pachetelor de servicii, si sunt mentionate in contractul de asigurare voluntara de sanatate.

Art. 240
Angajatorii, persoane fizice sau juridice, pot sa incheie contracte de asigurare voluntara de sanatate pentru angajatii lor, individual sau in grup, acordate ca beneficii aditionale la drepturile salariale ale acestora, in scopul atragerii si stabilizarii personalului angajat.

Art. 241
Contractul de asigurare voluntara de sanatate trebuie sa cuprinda, pe langa elementele obligatorii unui contract, si urmatoarele elemente:
a) lista si volumul de acoperire ale coplatilor pentru asigurari voluntare de sanatate de tip complementar, in conformitate cu pretul de referinta stabilit de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;
b) lista serviciilor din asigurarea voluntara suplimentara;
c) lista furnizorilor agreati;
d) modalitatea de contactare a acestora, direct sau prin intermediul unui departament de asistenta a asiguratilor;
e) drepturile si obligatiile partilor, cu evidentierea clara a riscului de imbolnavire individual;
f) modalitatile de decontare a serviciilor medicale;
g) modalitatile de incetare a valabilitatii contractului;
h) modalitatile de solutionare a eventualelor litigii.

Art. 242
Asiguratorii sunt obligati ca la incheierea contractului de asigurare voluntara de sanatate sa ofere asiguratului toate informatiile necesare privind drepturile si obligatiile rezultand din contract, in vederea protejarii intereselor asiguratilor.

Art. 243
(1) Asiguratorul poate solicita, la initierea contractului de asigurare, pe cheltuiala proprie si cu consimtamantul pacientului, informatii privind starea de sanatate a asiguratului, precum si efectuarea unui examen medical pentru evaluarea starii de sanatate a solicitantului de catre un furnizor de servicii medicale desemnat de acesta.
(2) Informatiile cuprinse in contractul de asigurare voluntara, precum si informatiile privind starea de sanatate a asiguratului au caracter confidential si nu pot fi divulgate unor terti de catre asiguratorii care practica asigurari voluntare de sanatate sau persoanele fizice/juridice care, prin natura relatiilor de serviciu, cum ar fi controlor, auditor si alte asemenea functii, intra in posesia informatiilor in cauza, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
(3) Prin contract, asiguratorul care practica asigurari voluntare de sanatate de tip suplimentar poate restrictiona pentru acest tip de asigurare accesul asiguratului, partial sau in totalitate, la anumiti furnizori de servicii si poate conditiona utilizarea unor servicii in caz de imbolnavire de efectuarea prealabila a unor controale periodice profilactice sau de utilizarea unor anumiti furnizori agreati.
(4) Asiguratorii care ofera asigurari voluntare de sanatate complementare sunt obligati sa achite coplata conform contractului cu asiguratul oricarui furnizor de servicii medicale aflat in relatie contractuala cu asiguratorii de sanatate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si nu pot restrictiona pentru acestea accesul asiguratilor.

Cap 3 Relatia furnizorilor de servicii medicale cu asiguratorii ce ofera asigurari voluntare de sanatate


Art. 244
(1) Toti furnizorii care presteaza servicii medicale pentru asigurarile voluntare de sanatate trebuie sa fie autorizati de Ministerul Sanatatii, in baza reglementarilor in vigoare. Pentru prestarea serviciilor care intra sub incidenta asigurarilor de sanatate de tip complementar, furnizorii de servicii medicale trebuie sa fie in relatie contractuala cu asiguratorii de sanatate din sistemul asigurarilor sociale de sanatate.
(2) Furnizorii de servicii medicale care sunt in relatie contractuala cu cu asiguratorii de sanatate din sistemul asigurarilor sociale de sanatate, au obligatia de a accepta coplata de la asiguratorii autorizati de a presta asigurari voluntare de sanatate de tip complementar sau, prin exceptie, de la asigurati, in conformitate cu lista coplatilor si valoarea ce poate fi acoperita prin sistemul asigurarilor voluntare de sanatate.
(3) Furnizorii de servicii medicale care sunt in relatie contractuala cu asiguratorii de sanatate din sistemul asigurarilor sociale de sanatate au dreptul de a incheia contracte si cu asiguratorii autorizati de a presta asigurari voluntare de sanatate de tip suplimentar.

Art. 245
(1) Furnizorii de servicii medicale sunt obligati sa elibereze documente justificative de decontare (factura, chitanta) pentru serviciile medicale prestate acoperite prin asigurarile voluntare de sanatate.
(2) In cazul in care nu exista un contract incheiat intre asigurator si furnizorii de servicii medicale, decontarea cheltuielilor se va face pe baza documentelor justificative emise de furnizorul de servicii medicale.
(3) Unitatile medicale publice au obligatia de a respecta, in relatia cu asiguratorii, tarifele maximale privind asigurarile suplimentare de sanatate, aprobate prin ordin al ministrului sanatatii.
(4) Furnizorii privati pot stabili, prin negociere, alte tarife decat cele mentionate la alin. (3).

Art. 246
Comisia de Supraveghere a Asigurarilor supravegheaza activitatea asiguratorilor autorizati sa practice asigurari voluntare de sanatate in conformitate cu prevederile legale.

Art. 247
(1) Asiguratorul de sanatate controleaza modul in care furnizorii de servicii medicale respecta clauzele contractuale privind serviciile furnizate, furnizorii avand obligatia sa permita accesul la evidentele referitoare la serviciile medicale prestate in derularea contractului.
(2) Intreaga responsabilitate a actului medical ramane in seama furnizorilor de servicii medicale si farmaceutice.

Art. 248
Diferendele survenite intre asigurator si furnizorii de servicii medicale se solutioneaza pe cale amiabila. In cazul imposibilitatii rezolvarii pe cale amiabila, litigiile se aduc la cunostinta directiei de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii si a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, care vor incerca medierea diferendului. In caz de esec al medierii, diferendele sunt deduse instantelor judecatoresti legal competente.

Art. 249
Plangerile privind calitatea serviciilor medicale formulate direct de catre asigurati sau prin intermediul asiguratorilor autorizati sa practice asigurari voluntare de sanatate se adreseaza Ministerului Sanatatii si sunt notificate Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor

Cap. 4 Dispozitii finale si sanctiuni


Art. 250
Infiintarea, autorizarea si functionarea asiguratorilor care practica asigurari voluntare de sanatate se desfasoara in conformitate cu prevederile legislatiei care reglementeaza activitatea de asigurari, asigurari sociale de sanatate si asociatii mutuale din domeniul sanatatii.

Art. 251
(1) Divulgarea cu intentie a informatiilor privind starea de sanatate a asiguratilor de catre un salariat al asiguratorului, fara consimtamantul asiguratului, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda de la 25.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON).
(2) Daca fapta prevazuta la alin. (1) a fost savarsita din culpa, pedeapsa este inchisoarea de la o luna la un an sau amenda de la 25.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON).

Art. 252
(1) Incalcarea prevederilor art. 250 de catre asiguratorii autorizati sa practice asigurari voluntare de sanatate constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 25.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON).
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor contraventionale se fac de catre personalul imputernicit al CSA, potrivit Legii 32/2000.

Art. 253
Dispozitiile art.252 se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 254
Lista coplatilor si pretul de referinta pentru serviciile din pachetul de servicii medicale de baza acoperite partial se stabilesc prin Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.

Art. 255
(1) La data intrarii in vigoare a prezentului titlu, se abroga orice dispozitie legala contrara.
(2) Legislatia secundara elaborata in baza Legii nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ramane in vigoare in masura in care nu contravine prezentului titlu.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16143
 • Thank you received: 5260
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Legea Sistemului de Sanatate din Romania #25642

TITLUL XIV
FINANTAREA UNOR CHELTUIELI DE SANATATE


Art. 256
In scopul combaterii consumului excesiv de produse din grupa tutunului prelucrat si bauturi alcoolice, altele decat bere si vinuri, precum si pentru finantarea cheltuielilor de sanatate, se instituie unele contributii ce se constituie ca venituri proprii ale Ministerului Sanatatii.

Art. 257
Veniturile prevazute la art. 256, gestionate de catre Ministerul Sanatatii, sunt folosite pentru:
a) investitii in infrastructura si dotari la spitale, conform normelor stabilite prin ordin al ministrului sanatatii;
b) finantarea programelor nationale de sanatate
c) rezerva Ministerului Sanatatii pentru situatii speciale;
d) finantarea structurilor si serviciilor medicale din cadrul Sistemului National Integrat de Asistenta Medicala de Urgenta si Prim Ajutor Calificat.
e) transferuri catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru medicamentele acordate in ambulatoriu pensinarilor in cadrul programului social al Guvernului conform prevederilor HG 186/2009.
f) alte destinatii in cadrul sistemului de sanatate stabilite prin Hotarare a Guvernului.

Art. 258
(1) In aplicarea prevederilor art. 256 si 257 se stabilesc urmatoarele masuri:
a) persoanele juridice care produc , efectueaza achizitii intracomunitare sau importa produse din grupa tutunului prelucrat contribuie astfel:
1.pentru tigarete cu suma de 12 euro/1.000 de tigarete;
2.pentru tigari si tigari de foi cu suma de 12 euro/1.000 de bucati;
3.pentru tutun de fumat cu suma de 15 euro/kg;
b) persoanele juridice care produc, efectueaza achizitii intracomunitare sau importa bauturi alcoolice, altele decat bere si vinuri si, produse intermediare, asa cum sunt definite prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, contribuie cu suma de 240 euro/hectolitru alcool pur.
c) persoanele juridice care realizeaza incasari din activitati publicitare la produse din tutun si bauturi alcoolice contribuie cu o cota de 14% din valoarea acestor incasari, dupa deducerea taxei pe valoarea adaugata.
(2) Valoarea in lei a contributiilor prevazute la alin. (1), stabilita potrivit legii in echivalent euro/unitate de masura, se determina prin transformarea sumelor exprimate in echivalent euro la cursul de schimb valutar utilizat pentru calculul accizelor, la data exigibilitatii accizelor.

Art. 259
(1) Contributiile prevazute la art. 258 alin.(1) lit.a) si b) se vireaza,la termenul pentru plata accizelor prevazut in Legea nr.571/2003privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, intr-un cont colector, deschis la Trezoreria Statului.
(2) Pentru neplata la scadenta a contributiilor se calculeaza si se datoreaza accesorii in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Contributiile prevazute la art. 258 alin. (1) lit. a) si b) incasate in vama la momentul inregistrarii declaratiei vamale de import, se vireaza de catre autoritatea vamala in ziua lucratoare urmatoare celei in care au fost incasate contributiile, intr-un cont colector deschis la Trezoreria Statului..
(4) Contributia prevazuta la art. 258 alin. (1) lit. c) se vireaza intr-un cont colector deschis la trezoreria Statului, pana la data de 25 a lunii urmatoare prestarii serviciului.
(5) Pentru neplata la scadenta a contributiilor se calculeaza si se datoreaza accesorii in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare’’.
(6) Contributiile prevazute la art. 258 alin. (1) se administreaza de catre organele fiscale competente din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
(7) Contributiile de la alin. (1) - (4) se transfera de unitatile Trezoreriei Statului la data de 1 si 15 ale fiecarei luni, in contul de venituri proprii al Ministerului Sanatatii

Art. 260
(1) Veniturilor si cheltuielilor prevazute la art. 256 si 257 li se aplica prevederile referitoare la bugetele de venituri si cheltuieli ale unor activitati, instituite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare.
(2) Contributiile pentru finantarea cheltuielilor de sanatate ramase la sfarsitul anului se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza cu aceeasi destinatie.
(3) Disponibilitatile temporare din contributiile constituite ca venituri proprii ale Ministerului Sanatatii se pastreaza la trezoreria statului si sunt purtatoare de dobanda in conditiile stabilite prin conventia incheiata intre Ministerul Sanatatii si Ministerul Finantelor Publice.

Art. 261
Utilizarea veniturilor prevazute la art. 256 in alte scopuri decat cele mentionate la art.257 constituie infractiune de deturnare de fonduri si se pedepseste conform legii.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16143
 • Thank you received: 5260
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Legea Sistemului de Sanatate din Romania #25643

TITLUL XV
Calitatea si informatiile in sistemul de sanatate

Cap. 1 Dispozitii generale


Art. 262
(1) Ministerul Sanatatii, ca autoritate centrala, cu rol de elaborare a politicilor de sanatate, reglementare si control, garanteaza calitatea in sanatate, asigurand dezvoltarea de standarde bazate pe cele mai bune practici si pe evidente, sprijinind implementarea de ghiduri de practica, asigurand educatia medicala continua a personalului din sistem, evaluand continuu calitatea si asigurand organizarea si functionarea unui sistem informational adecvat.
(2) Ministerul Sanatatii elaboreaza si supune aprobarii Guvernului Strategia Nationala pentru Asigurarea Calitatii in Sanatate si Strategia Nationala Informatica pentru Sanatate.
(3) Furnizorii de servicii de sanatate sunt responsabili de calitatea serviciilor de sanatate prestate si de transmiterea de informatii corecte si complete necesare evaluarii acesteia.
Cap. 2 Sistemul de asigurare a calitatii in sistemul de sanatate


Art. 263
Sistemul de asigurare a calitatii in sistemul de sanatate are rolul de a mentine si creste continuu calitatea serviciilor de sanatate si satisfactia pacientului legata de aceasta, si de a eficientiza cheltuirea fondurilor in sistemul de sanatate.

Art. 264
Sistemul de asigurare a calitatii in sistemul de sanatate asigura dezvoltarea, implementarea si evaluarea calitatii serviciilor de sanatate prin culegerea de informatii legate de calitatea furnizarii serviciilor si prin monitorizarea si cercetarea continua a calitatii serviciilor de sanatate.

Art. 265
(1)Sistemul de asigurare a calitatii in sistemul de sanatate este coordonat de catre Agentia Nationala pentru Calitate si Informatie in Sanatate denumita in continuare ANCIS si functioneaza in baza strategiei nationale pentru asigurarea calitatii serviciilor de sanatate si a strategiei nationale informatice in sanatate.
(2)In domeniul evaluarii tehnologiilor medicale ANCIS colaboreaza cu Scoala Nationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar care reprezinta autoritatea nationala in domeniul evaluarii tehnologiilor medicale, in conformitate cu prevederile articolului 15 al Directivei 2011/24/EU.

Cap. 3 Agentia Nationala pentru Calitate si Informatie in Sanatate (ANCIS)


Art. 266
(1) ANCIS este institutie publica, cu personalitate juridica,in coordonarea Ministerului Sanatatii, finantata din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.
(2) Conducerea ANCIS este asigurata de catre Consiliul Director format din experti desemnati astfel: 2 de catre Președintia Romaniei, 2 de catre Ministerul Sanatatii, si cate unul de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Colegiul Medicilor din Romania si Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.
(3) Membrii Consiliului Director aleg prin vot un președinte cu un mandat de 5 ani;
(4) Președintele Consiliului Director are si rol de director general si este ordonator de credite pentru ANCIS.

Art. 267
(1) ANCIS are in structura Centrul de Standarde, Evaluare si Norme pentru Serviciile de Sanatate si Comisia de Acreditare a Spitalelor.
(2) ANCIS poate stabili grupuri de experti nationali sau internationali care sa lucreze pe timp limitat, pe proiecte specifice. Structura ANCIS va fi stabilita de catre Consiliul Director si aprobata prin Ordin al ministrului sanatatii.

Art. 268
Scopul activitatii ANCIS consta in:
(1) Sprijinirea autoritatilor de sanatate publica in elaborarea deciziilor privind rambursarea din fonduri publice de produse si servicii medicale
(2) Promovarea bunelor practici si buna utilizare a serviciilor si produselor medicale, atat in randul profesionistilor din domeniul sanatatii, cat si in randul beneficiarilor serviciilor de sanatate
(3) Evaluarea si imbunatatirea calitatii asistentei medicale in institutiile medicale si de ingrijire, a celor spitalicesti si a cabinetelor medicale
(4) Informarea profesionistilor din domeniul sanatatii precum si a publicului larg referitor la calitatea serviciilor medicale
(5) Colaborarea cu principalii factori implicati in sistemul de sanatate din Romania si cu organisme cu atributii similare din strainatate, in vederea indeplinirii obiectivelor sale .

Art. 269
Principalele obiecte de activitate ale ANCIS sunt:
a) asigurarea conditiilor necesare pentru ca serviciile oferite in sistemul de sanatate sa se bazeze pe standarde nationale si, dupa caz, internationale agreate atat la nivel clinic cat si la nivel managerial;
b) evaluarea modului in care serviciile de sanatate sunt administrate si oferite pentru a se asigura ca se obtin cele mai bune rezultate cu resursele existente;
c) sprijinirea implementarii strategiei nationale a Ministerului Sanatatii pentru asigurarea calitatii prin culegerea de informatii, realizarea de studii si activitati de formare a personalului din sistemul de sanatate.
d) dezvoltarea sistemului de acreditare a institutiilor medicale din Romania, impreuna cu Ministerul Sanatatii, CNAS si asociatiile profesionale din domeniu.

Art. 270
ANCIS are urmatoarele responsabilitati:
(1) colectarea, analiza, diseminarea datelor statistice din sistemul de sanatate, precum si prelucrarea datelor si transmiterea rezultatelor cu privire la aceste date pentru institutiile publice si furnizorii evaluati;
(2) Promovarea si implementarea de programe structurate si integrate de asigurare a calitatii;
(3) Evaluarea si raportarea anuala asupra unor seturi de indicatori de calitate ai serviciilor medicale, catre Ministerul Sanatatii, in primul trimestru al anului urmator;
(4) Acreditarea spitalelor din Romania si evaluarea furnizorilor din asistenta medicala primara si ambulatorie;
(5) Participarea la dezvoltarea si implementarea sistemului informational in sanatate.
(6) Participarea la evaluarea si acreditarea furnizorilor din asistenta medicala primara care deruleaza activitati de educare si formare a rezidentilor in specialitatea medicina de familie.

Art. 271
In vederea indeplinirii responsabilitatilor sale ANCIS are urmatoarele atributii principale:
(1) dezvoltarea, diseminarea si monitorizarea standardelor agreate precum si a ghidurilor/modelelor de buna practica ca si baza pentru dezvoltarea protocoalelor locale de ingrijiri, in colaborare cu asociatiile profesionale din domeniu;
(2) dezvoltarea criteriilor privind procesele de acreditare a furnizorilor de servicii de sanatate;
(3) promovarea programul de evaluare a impactului politicilor altor sectoare asupra sanatatii, in conformitate cu metodologia si recomandarile OMS si UE;
(4) promovarea si consilierea asupra initiativelor nationale in domeniul sigurantei pacientului;
(5) dezvoltarea programelor de evaluare a serviciilor de sanatate, pe grupuri sau domenii de ingrijiri, pe tipuri de boli sau conditii, sau pe sectoare de ingrijire; evaluarile pot fi efectuate la nivel national, dar si regional si pot fi legate de dezvoltarea standardelor de calitate pentru diferitele servicii si acoperind orice aspect al performantei, inclusiv aspectele legate de managementul clinic;
(6) elaborarea, in vederea informarii Ministerului Sanatatii de rapoarte privind acreditarea spitalelor si evaluarea cabinetelor medicale, in conformitate cu atributiile stabilite prin Ordine ale Ministrului Sanatatii;
(7) elaborarea si publicarea unui raport national de evaluare a performantei in relatie cu fiecare domeniu de servicii examinat, in conformitate cu standardele nationale specificate, care detaliaza in mod clar daca standardele cerute au fost indeplinite, neindeplinite sa depasite si masura in care serviciile furnizate au condus la o imbunatatire reala a starii de sanatate pentru pacient;
(8) incurajarea si promovarea dezvoltarii standardelor de calitate.
Cap. 4 Sistemul informational care sta la baza sistemului de asigurare a calitatii in sanatate
Art. 272
(1) Pentru buna functionare a sistemului de asigurare a calitatii in sanatate se vor asigura:
a) accesul rapid la informatii de calitate privind sanatatea, serviciile de sanatate si sociale atat pentru publicul larg, pacienti, cat si pentru specialiștii in domeniu, administratori, manageri si factori decizionali;
b) utilizarea optima a tehnologiei informatiei si comunicarii in vederea eficientizarii serviciilor operationale si sporirii receptivitatii serviciilor;
c) realizarea proceselor decizionale si de planificare pe baza informatiilor disponibile;
d) evaluarea impactului exercitat de deciziile investitionale asupra serviciilor;
e) consolidarea rolului informatiilor in imbunatatirea sanatatii, inclusiv din perspectiva stilului de viata sanatos, educatiei si instruirii, pentru a asigura exploatarea eficienta a cunoștintelor acumulate;
f) comunicarea mai rapida si mai eficienta intre toate sectoarele din domeniul sanatatii;
(2) In vederea aplicarii prevederilor de la alin (1), lit. a)-f), Strategia Nationala Informatica pentru sanatate va crea cadrul, iar ANCIS va infiinta structuri pentru culegerea si analiza informatiilor necesare.

Art. 273
ANCIS are urmatoarele atributii principale referitoare la functionarea sistemului informational din sanatate:
(1) participarea la dezvoltarea informationala, in conformitate cu Strategia Nationala Informatica in Sanatate;
(2) dezvoltarea de standarde informationale, definitii si dictionare de date;
(3) dezvoltarea si stabilirea de seturi de date minimale;
(4) evaluarea si realizarea de recomandari referitoare la calitatea datelor si informatiilor;
(5) promovarea educatiei, formarii si dezvoltarii abilitatilor in domeniul sau de activitate pentru personalul din domeniu;
(6) promovarea si participarea la cercetarea si dezvoltarea nationala in domeniul e-health;
(7) promovarea de actiuni comune pentru asigurarea securitatii confidentialitatii datelor din sanatate;
(8) dezvoltarea de ghiduri referitoare la accesul la informatia detinuta de agentii din sanatate;
(9) dezvoltarea specificatiilor celor mai adecvate pentru achizitionarea de tehnologie din domeniul informatic pentru sistemul de sanatate, in colaborare cu ceilalti parteneri din sistemul de sanatate.

Cap. 5 Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 274
(1) ANCIS se infiinteaza prin reorganizarea Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor (CoNAS) care se desfiinteaza.
(2) ANCIS are sediul in municipiul Bucuresti, Bd. Kiseleff nr.55, vila 9, Sector 1, Bucuresti. Modul de organizare si functionare se aproba prin hotarare a Guvernului .
(3) ANCIS preia patrimoniul CoNAS pe baza protocolului de predare-preluare, stabilit pe baza situatiilor financiare intocmite potrivit art.28 alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, iar personalul se preia in conditiile legii
(4) Regulamentul de organizare si functionare, statutul, statul de functii si structura de personal ale ANCIS se aproba de catre Consiliul director al ANCIS, cu avizul Ministerului Sanatatii, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
(5) ANCIS administreaza bunuri proprietate publica si privata a statului, precum si alte bunuri dobandite in conditiile legii.
(6) Bunurile proprietate publica aflate in administrarea ANCIS, precum si cele dobandite din fonduri publice se evidentiaza distinct in patrimoniul acesteia.
(7) Rezultatele cercetarilor efectuate si finalizate din fonduri publice sau din alte fonduri, concretizate in bunuri de orice fel, inclusiv drepturi de proprietate intelectuala, sunt bunuri dobandite cu titlu de proprietate sau in administrare, dupa caz, de ANCIS daca prin contracte nu se prevede altfel, si se inregistreaza in evidenta contabila ca active corporale sau necorporale, dupa caz, conform reglementarilor legale in vigoare.
(8) In exercitarea drepturilor sale, ANCIS detine si foloseste bunurile aflate in patrimoniul sau si, dupa caz, dispune de acestea, in conditiile legii, in scopul realizarii obiectelor sale de activitate, si beneficiaza de rezultatele utilizarii acestora.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16143
 • Thank you received: 5260
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.