Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: Ordinul nr. 36/2014

Ordinul nr. 36/2014 #35972

Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate

Ordinul nr. 36/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009


În vigoare de la 04.02.2014
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 88 din 04.02.2014.

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale relaţii contractuale nr. DRC/24 din 16 ianuarie 2014,

în temeiul dispoziţiilor art. 236 alin. (3), art. 270 alin. (1) lit. s), art. 271 lit. k) şi art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I.

1 Normele metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 5 august 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Pentru alocarea de prevederi bugetare se utilizează, după caz, modelul de solicitare pentru acordare de prevedere bugetară prevăzut în anexa nr. 1, respectiv în anexa nr. 1a. În situaţia în care există prevederi bugetare neutilizate din solicitările anterioare, la completarea cererii de plată externă se va utiliza cursul valutar de vânzare al instituţiei de credit din ziua completării ordinului de plată."

2. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 7.
(1) În condiţiile în care unui asigurat român aflat pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European, respectiv Confederaţiei Elveţiene i se acordă asistenţă medicală fără ca acesta să prezinte cardul european de asigurări sociale de sănătate sau acesta nu este recunoscut de unitatea sanitară de la locul de şedere, asiguratul român suportă contravaloarea serviciilor medicale acordate."


3. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 8.
(1) În condiţiile în care un asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România se deplasează într-un stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European, respectiv în Confederaţia Elveţiană cu scopul de a primi tratament medical, fără aprobarea prealabilă a casei de asigurări de sănătate unde este luat în evidenţă ca persoană asigurată, acesta suportă contravaloarea serviciilor medicale acordate."


4. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

5. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1a, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

6. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

7. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2a, prevăzută în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
Leana Stoea

Bucureşti, 17 ianuarie 2014.

Nr. 36.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16139
 • Thank you received: 5257
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Petru

Rasp: Ordinul nr. 36/2014 #35973

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la normele metodologice)


Casa de Asigurări de Sănătate . . . . . . . . . . .
SOLICITARE
pentru acordare de prevedere bugetară


Vă rugăm să aprobaţi majorarea bugetului Casei de Asigurări de Sănătate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cu suma de . . . . . . . . . . . . . . lei, pentru a putea efectua plăţile conform art. 6 din anexa la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte, cu modificările ulterioare, astfel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Această sumă este necesară pentru efectuarea plăţii sumei de . . . . . . . . . . . . . . (valuta în care se face plata) pentru serviciile medicale acordate asiguratului . . . . . . . . . . . . . . . . , la instituţia . . . . . . . . . . . . . . din ţara . . . . . . . . . . . . . .

În acest sens s-a primit Solicitarea de rambursare nr. . . . . . . . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., emisă de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . din ţara . . . . . . . . . . . . ., pentru suma de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Asiguratul a efectuat acest tratament în baza:

- Cardului european de asigurări de sănătate nr. . . . . . . . . . . . . . . . . .;

- formularului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Obiectul acestei plăţi îl constituie (Se bifează categoriile de prestaţii în natură.):

□ Îngrijiri medicale

□ Îngrijiri dentare

□ Medicamente

□ Spitalizare

□ Alte prestaţii

Anexăm următoarele documente:

- copia cererii de rambursare (formularul E 125 sau similar);

- copia formularului care a deschis dreptul la prestaţii.

Menţionăm că s-au parcurs toate procedurile conform prevederilor legale în vigoare şi documentaţia existentă la sediul nostru îndeplineşte toate condiţiile de realitate, legalitate şi regularitate pentru efectuarea plăţii.
Preşedinte-director general,Director executiv economic,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Întocmit la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loc rezervat CNAS:

În urma verificării documentelor anexate se constată îndeplinirea procedurii necesare realizării operaţiunii de rambursare.
DIRECŢIA ACORDURI INTERNAŢIONALE
Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16139
 • Thank you received: 5257
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Ordinul nr. 36/2014 #35974

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 1a la normele metodologice)


Casa de Asigurări de Sănătate . . . . . . . . . . . . .

SOLICITARE
pentru acordare de prevedere bugetară


Vă rugăm să aprobaţi majorarea bugetului Casei de Asigurări de Sănătate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cu suma de . . . . . . . . . . . . . . lei, pentru a putea efectua plăţile conform art. 6 din anexa la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte, cu modificările ulterioare, astfel:

Această sumă este necesară pentru efectuarea plăţii sumei de . . . . . . . . . . . . . . (valuta în care se face plata) calculată prin înmulţirea numărului de . . . . . . sume forfetare lunare (poziţia 6.1 din formularul E 127) cu costul mediu lunar (publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene) de . . . . . . . . . . . . (valuta în care se face plata), aferent perioadei (zi/lună/an - zi/lună/an) . . . . . . . . . . . . . . . . ., pentru asiguratul . . . . . . . . . . . . . . . . , cu reşedinţa în ţara . . . . . . . . . . . . ., în baza formularului . . . . . . . . . . . . . . .
În acest sens s-a primit Solicitarea de rambursare nr. . . . . . . . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , emisă de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . din ţara . . . . . . . . . . . . . . .

Anexăm următoarele documente:

- copia cererii de rambursare (formularul E 127 sau similar);

- copia formularului care a deschis dreptul la prestaţii (E 109 sau E 121 sau similar).

Menţionăm că s-au parcurs toate procedurile conform prevederilor legale în vigoare şi documentaţia existentă la sediul nostru îndeplineşte toate condiţiile de realitate, legalitate şi regularitate pentru efectuarea plăţii.
Preşedinte-director general,Director executiv economic,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Întocmit la data de . . . . . . . . . . . . .

Loc rezervat CNAS:

În urma verificării documentelor anexate se constată îndeplinirea procedurii necesare realizării operaţiunii de rambursare.
DIRECŢIA ACORDURI INTERNAŢIONALE
Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16139
 • Thank you received: 5257
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Ordinul nr. 36/2014 #35975

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 2 la normele metodologice)


Casa de Asigurări de Sănătate . . . . . . . . . . . .
CERERE
pentru efectuarea plăţii externe


Casa de Asigurări de Sănătate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul în . . . . . . . . . . . . . . . . . . , prin reprezentanţii săi legali,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., preşedinte-director general, şi . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., director executiv economic (ca instituţie competentă conform prevederilor legale în vigoare), autorizează Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (ca organism de legătură conform prevederilor legale în vigoare) să efectueze în numele şi pentru ea plata sumei de . . . . . . . . . . . . . . . . . (valuta în care se face plata) conform cererilor de rambursare primite din ţara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . şi cuprinse în centralizatorul cererilor pentru efectuarea de plăţi externe către statul . . . . . . . . . . . . . . . . ., pentru care Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a comunicat solicitările de prevedere bugetară aprobate.

În acest sens, cu Ordinul de plată nr. . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . . . . . am virat suma de . . . . . . . . . . . . . . . . . . lei în contul dumneavoastră nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . deschis la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Suma de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . va fi virată:

În ţara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beneficiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

având numărul de cont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Banca beneficiarului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa băncii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod BIC (SWIFT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anexăm următoarele documente:

- copia ordinului de plată cu care v-am virat contravaloarea în lei a valutei necesare transferului. Ordinul de plată se întocmeşte distinct pentru fiecare cerere de plată externă;

- centralizator de cereri pentru efectuarea de plăţi externe către statul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (se completează conform modelului din anexa nr. 2a la normele metodologice);

- copia adresei prin care Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a comunicat solicitările de prevedere bugetară aprobate.

Menţionăm că s-au parcurs toate procedurile conform prevederilor legale în vigoare şi documentaţia existentă la sediul nostru îndeplineşte toate condiţiile de realitate, legalitate şi regularitate pentru efectuarea plăţii.
Preşedinte-director general,Director executiv economic,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Întocmit la data de . . . . . . . . . .
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16139
 • Thank you received: 5257
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Ordinul nr. 36/2014 #35976

ANEXA Nr. 4 (Anexa nr. 2a la normele metodologice)


CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /Data. . . . . . . . . . . .

CENTRALIZATOR DE CERERI
pentru efectuarea de plăţi externe către statul . . . . . . . . . . . . .*)


*) Se va întocmi câte un centralizator pentru fiecare stat membru UE/SEE/Confederaţia Elveţiană, respectiv ţară cu care România a încheiat documente internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.

**) În situaţia în care suma totală din prezentul centralizator nu este egală cu totalul sumelor corespunzătoare solicitărilor de prevedere bugetară aprobate şi comunicate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, se va justifica în scris acest lucru.

Centralizatorul se întocmeşte de casa de asigurări de sănătate. Un exemplar pe suport hârtie şi format electronic se transmite la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate împreună cu cererea pentru efectuarea de plăţi externe.
Preşedinte-director general,Director executiv economic,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Întocmit
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele în clar, telefon/adresa de e-mail)
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16139
 • Thank you received: 5257
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

Rasp: Ordinul nr. 36/2014 #35977

 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16139
 • Thank you received: 5257
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan