Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: HG nr. 77/2014

HG nr. 77/2014 #36125

HG nr. 77/2014 pentru modificarea Normelor de aplicare a Codului fiscal

Hotararea Guvernului nr. 77/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 108 din 12.02.2014 (M.Of. nr. 108/2014).

In vigoare de la 12.02.2014

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I.
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

A. Titlul II “Impozitul pe profit”

1. Dupa punctul 142 se introduce un nou punct, punctul 143, cu urmatorul cuprins:

“143. Cheltuielile reprezentand pierderile din creante inregistrate ca urmare a aducerii creantelor preluate prin cesionare de la valoarea nominala la costul de achizitie, potrivit reglementarilor contabile aplicabile, sunt cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil.”

2. Punctul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Codul fiscal:
Venituri neimpozabile
Art. 20.
Urmatoarele venituri sunt neimpozabile la calculul profitului impozabil:
a) dividendele primite de la o persoana juridica romana sau de la o persoana juridica straina platitoare de impozit pe profit sau a unui impozit similar impozitului pe profit, situata intr-un stat tert, astfel cum acesta este definit la art. 201 alin. (3) lit. c), cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri, daca persoana juridica romana care primeste dividendele detine, la persoana juridica romana sau la persoana juridica straina din statul tert, la data inregistrarii acestora potrivit reglementarilor contabile, pe o perioada neintrerupta de 1 an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende;
b) diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare, inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de participare. Acestea sunt impozabile la data cesionarii, transmiterii cu titlu gratuit, retragerii capitalului social sau lichidarii persoanei juridice la care se detin titlurile de participare, cu exceptia celor aferente titlurilor de participare pentru care sunt indeplinite conditiile prevazute la lit. e) si h);

[...]
Norme metodologice:
18. In aplicarea prevederilor art. 20 lit. a) din Codul fiscal, pentru dividendele primite de la o persoana juridica straina platitoare de impozit pe profit sau a unui impozit similar impozitului pe profit, situata intr-un stat tert, astfel cum acesta este definit la art. 201 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal, cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri, persoana juridica romana care primeste dividendele trebuie sa detina:
a) certificatul de atestare a rezidentei fiscale a persoanei juridice straine, emis de autoritatea competenta din statul tert al carui rezident fiscal este;
b) declaratia pe propria raspundere a persoanei juridice straine din care sa rezulte ca aceasta este platitoare de impozit pe profit sau a unui impozit similar impozitului pe profit in statul tert respectiv;
c) documente prin care sa faca dovada indeplinirii conditiei de detinere, pe o perioada neintrerupta de 1 an, a minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende.”


3. Punctul 211 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Codul fiscal:
Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene
Art. 201.
(1) Dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana sunt, de asemenea, neimpozabile si:
a) dividendele primite de o persoana juridica romana, societate-mama, de la o filiala a sa situata intr-un stat membru, daca persoana juridica romana intruneste cumulativ urmatoarele conditii:
1. plateste impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari;
2. detine minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice situate intr-un alt stat membru, care distribuie dividendele;
3. la data inregistrarii venitului din dividende detine participatia minima prevazuta la pct. 2, pe o perioada neintrerupta de cel putin 1 an.
Sunt, de asemenea, neimpozabile si dividendele primite de persoana juridica romana prin intermediul sediului sau permanent situat intr-un stat membru, in cazul in care persoana juridica romana indeplineste cumulativ conditiile prevazute la pct. 1-3;
b) dividendele primite de sediile permanente din Romania ale unor persoane juridice straine din alte state membre, societati-mama, care sunt distribuite de filialele acestora situate in state membre, daca persoana juridica straina intruneste, cumulativ, urmatoarele conditii:
1. are una dintre formele de organizare prevazute la alin. (4);
2. in conformitate cu legislatia fiscala a statului membru, este considerata a fi rezident al statului membru respectiv si, in temeiul unei conventii privind evitarea dublei impuneri incheiate cu un stat tert, nu se considera ca are sediul fiscal in afara Uniunii Europene;
3. plateste, in conformitate cu legislatia fiscala a unui stat membru, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari, impozit pe profit sau un impozit similar acestuia;
4. detine minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice situate intr-un alt stat membru, care distribuie dividendele;
5. la data inregistrarii venitului din dividende de catre sediul permanent din Romania, persoana juridica straina detine participatia minima prevazuta la pct. 4, pe o perioada neintrerupta de cel putin 1 an. [...]

Norme metodologice:
211. In aplicarea prevederilor art. 201 din Codul fiscal, conditia legata de perioada minima de detinere de 1 an va fi inteleasa luandu-se in considerare hotararea Curtii Europene de Justitie, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. C 9 din 11 ianuarie 1997, in cazurile conexate: Denkavit International BV, VITIC Amsterdam BV and Voormeer BV v Bundesamt fur Finanzen – C-283/94, C-291/94 si C-292/94. Astfel, in situatia in care, la data inregistrarii dividendului de catre societatea-mama, persoana juridica romana, respectiv de catre sediul permanent al unei societati-mama, persoana juridica straina dintr-un stat membru, conditia referitoare la perioada minima de detinere de 1 an nu este indeplinita, venitul din dividende este supus impunerii. Ulterior, in anul fiscal in care conditia este indeplinita, contribuabilul urmeaza sa beneficieze de recalcularea impozitului pe profit al anului in care venitul a fost impus. In acest sens, contribuabilul trebuie sa depuna declaratia rectificativa privind impozitul pe profit.”


4. Punctul 491 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Codul fiscal:
Cheltuieli
Art. 21.
[...]
(4)
[...]
p) cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care acorda burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente in limita minima precizata mai jos:
1. 3 la mie din cifra de afaceri; pentru situatiile in care reglementarile contabile aplicabile nu definesc indicatorul «cifra de afaceri» aceasta limita se determina potrivit normelor;
2. 20% din impozitul pe profit datorat.
Sumele care nu sunt scazute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se reporteaza in urmatorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua in ordinea inregistrarii acestora, in aceleasi conditii, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit.


Norme metodologice:
491. In cazul in care reglementarile contabile aplicabile nu definesc «cifra de afaceri», aceasta se determina astfel:
a) pentru contribuabilii care aplica reglementarile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, cu exceptia institutiilor de credit – persoane juridice romane si sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit – persoane juridice straine, «cifra de afaceri» cuprinde veniturile din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii din care se scad sumele reprezentand reduceri comerciale acordate si se adauga subventiile de exploatare aferente cifrei de afaceri;
b) pentru institutiile de credit – persoane juridice romane si sucursalele din Romania ale institutiilor de credit – persoane juridice straine, “cifra de afaceri” cuprinde:
- venituri din dobanzi;
- venituri din dividende;
- venituri din taxe si comisioane;
- castiguri (pierderi) realizate aferente activelor si datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere – net;
- castiguri sau pierderi privind activele si datoriile financiare detinute in vederea tranzactionarii – net;
- castiguri sau pierderi privind activele si datoriile financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere – net;
- castiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire – net;
- diferente de curs de schimb [castig (pierdere)] – net;
- castiguri (pierderi) din derecunoasterea activelor, altele decat cele detinute in vederea vanzarii – net;
- alte venituri din exploatare;
c) pentru institutiile prevazute la art. 2 lit. a) -d) din Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 27/2011 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare, «cifra de afaceri» cuprinde:
(i) venituri din dobanzi si venituri asimilate;
(ii) venituri privind titlurile;
- venituri din actiuni si din alte titluri cu venit variabil;
- venituri din participatii;
- venituri din parti in cadrul societatilor comerciale legate;
(iii) venituri din comisioane;
(iv) profit sau pierdere neta din operatiuni financiare;
(v) alte venituri din exploatare.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16143
 • Thank you received: 5260
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

Rasp: HG nr. 77/2014 #36126

Exemplu de calcul privind scaderea din impozitul pe profit datorat a cheltuielilor reprezentand sponsorizarea.

Un contribuabil platitor de impozit pe profit incheie un contract de sponsorizare conform legii privind sponsorizarea, in calitate de sponsor, care are ca obiect plata unei sume de 15.000 lei. Contractul de sponsorizare se incheie in data de 2 noiembrie 2014, in aceeasi luna efectuandu-se si plata sumei de 15.000 lei.

La calculul profitului impozabil pentru anul 2014, contribuabilul prezinta urmatoarele date financiare:
Venituri din vanzarea marfurilor= 1.000.000 lei
Venituri din prestari de servicii= 2.000 lei
Total cifra de afaceri= 1.002.000 lei
Cheltuieli privind marfurile= 750.000 lei
Cheltuieli cu personalul= 20.000 lei
Alte cheltuieli de exploatare din care: 15.000 lei sponsorizare= 90.000 lei
Total cheltuieli860.000 lei

Calculul profitului impozabil pentru anul 2014:


Profitul impozabil = 1.002.000 - 860.000 + 15.000 = 157.000 lei.
Impozitul pe profit inainte de scaderea cheltuielii cu sponsorizarea:
157.000 x 16% = 25.120 lei.
Avandu-se in vedere conditiile de deducere prevazute la art. 21 alin. (4) lit. p) din Codul fiscal, prin aplicarea limitelor, valorile sunt:
- 3 la mie din cifra de afaceri reprezinta 3.006 lei;
- 20% din impozitul pe profit inainte de deducerea cheltuielilor de sponsorizare reprezinta 5.024 lei.

Suma de scazut din impozitul pe profit este 3.006 lei.
Pentru anul 2014 impozitul pe profit datorat este de:
25.120 - 3.006 = 22.114 lei.continuarea ;)
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16143
 • Thank you received: 5260
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan