Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: OUG nr. 68/2014

OUG nr. 68/2014 #39347

Potrivit Ordonantei de Urgenta nr. 68/2014 privind modificarea si completarea unor acte normative publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 803/04.11.2014, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, aprobata cu modificări si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificările si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

Recenta ordonanta de urgenta modifica reglementarile privind persoanele asigurate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul asigurarilor de asigurari sociale de sanatate.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16157
 • Thank you received: 5260
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: OUG nr. 68/2014 #39348

In cadrul actului normativ se arata:

Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

In caz de vacanta a functiei de primar, precum si in caz de suspendare din functie a acestuia, atributiile ce ii sunt conferite prin prezenta lege vor fi exercitate de drept de viceprimar sau, dupa caz, de unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local cu votul secret al majoritatii consilierilor locali in functie, cu respectarea drepturilor si obligatiilor corespunzatoare functiei, si care va primi o indemnizatie lunara unica egala cu cea a functiei de primar pe perioada exercitarii functiei.

In situatia prevazuta anterior, consiliul local poate delega, prin hotarare, din randul membrilor sai, un consilier local care va indeplini temporar atributiile viceprimarului, cu respectarea drepturilor si obligatiilor corespunzatoare functiei, si care va primi o indemnizatie lunara unica egala cu cea a functiei de viceprimar pe perioada exercitarii functiei.

In situatia in care sunt suspendati din functie, in acelasi timp, atat primarul, cat si viceprimarul, consiliul local deleaga un consilier local care va indeplini atat atributiile primarului, cat si pe cele ale viceprimarului, pana la incetarea suspendarii, cu respectarea drepturilor si obligatiilor corespunzatoare functiei de primar, si care va primi o indemnizatie lunara unica egala cu cea a functiei de primar.

Proiectele tehnice realizate prin derularea unor contracte de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in cadrul Programului national de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se pot transmite cu titlu gratuit catre unitatile administrativ-teritoriale beneficiare.

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii, destinata exclusiv finantarii cheltuielilor cu plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (1), este prevazuta la art. 29618 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privindCodul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru persoanele prevazute la art. 1alin. (2), cota de contributie pentru concedii si indemnizatii, destinata exclusiv finantarii cheltuielilor cu plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, este de 0,85% si se aplica asupra veniturilor supuse impozitului pe venit, pentru persoanele prevazute la art. 1alin. (2) lit. a), c) si d), asupra veniturilor cuprinse in contractul de asigurari sociale incheiat de persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. e) sau asupra veniturilor declarate la casele de asigurari de sanatate de persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. f) si se achita la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii, persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) sunt obligate sa depuna declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii la casa de asigurari de sanatate la care sunt luate in evidenta ca platitori de contributie de asigurari sociale de sanatate. Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii de 0,85% se datoreaza asupra veniturilor supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, asupra veniturilor declarate in contractele de asigurare sociala, pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. e), sau asupra veniturilor declarate la casele de asigurari de sanatate de persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. f).”

De aceleasi drepturi beneficiaza si femeile care nu se mai afla, din motive neimputabile lor, daca nasc in termen de 9 luni de la data pierderii calitatii de asigurat. Faptul ca pierderea calitatii de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei in cauza se dovedeste cu acte oficiale eliberate de catre angajatori sau asimilatii acestora, iar indemnizatia se achita din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate de catre casele de asigurari de sanatate unde medicul de familie al asiguratului are incheiata conventie.

In cazul in care, potrivit legii, angajatorul isi suspenda temporar activitatea sau activitatea acestuia inceteaza prin divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciara, lichidare judiciara, faliment sau prin orice alta modalitate prevazuta de lege, drepturile prevazute la art. 2 alin. (1), care s-au nascut anterior ivirii acestor situatii, se achita din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate de catre casele de asigurari de sanatate unde medicul de familie al asiguratului are incheiata conventie.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16157
 • Thank you received: 5260
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan