Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: Legea 192/2015

Legea 192/2015 #41428

Legea 192/2015 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 504 din 8 iulie 2015

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Dupa articolul 169 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.852 din 20 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 169^1, cu urmatorul cuprins:

"Art. 169^1
(1) Pensionarii sistemului public de pensii ale caror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislatiei anterioare datei de 1 ianuarie 2011, care au desfasurat activitati in locuri de munca incadrate in grupa I si/sau grupa a II-a de munca potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, respectiv activitati in locuri de munca incadrate in conditii deosebite si/sau conditii speciale, potrivit legii, beneficiaza de o crestere a punctajelor anuale realizate in aceste perioade, dupa cum urmeaza:

a) cu 50% pentru perioadele in care au desfasurat activitati in locuri de munca incadrate in grupa I de munca sau in locuri de munca incadrate in conditii speciale;
b) cu 25% pentru perioadele in care au desfasurat activitati in locuri de munca incadrate in grupa a II-a de munca sau in locuri de munca incadrate in conditii deosebite.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica pensionarilor ale caror drepturi de pensie s-au deschis anterior datei de 1 ianuarie 2011 si care, conform prevederilor legale in vigoare, nu au beneficiat de majorarea punctajelor anuale conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, aprobata prin Legea nr. 154/2009, Legii nr. 218/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, art. 78^2 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, de prevederile art. 169 din prezenta lege, precum si de majorarea punctajului pentru perioadele realizate in conditii speciale dupa data de 1 aprilie 2001.

(3) In cazul persoanelor prevazute la alin. (2), la numarul total de puncte realizate de acestea pana la data prezentei recalculari se adauga numarul de puncte corespunzator majorarii rezultate in urma aplicarii prevederilor alin. (1), la determinarea punctajului mediu anual utilizandu-se stagiile complete de cotizare prevazute de lege, corespunzatoare fiecarei situatii.

(4) In situatia in care, in urma aplicarii prevederilor alin. (1) – (3), rezulta un punctaj mediu anual mai mic, se mentine punctajul mediu anual si cuantumul aferent aflat in plata sau cuvenit la data recalcularii.

(5) Recalcularea prevazuta la alin. (1) – (4) se efectueaza in termen de 24 luni, calculat de la data de 1 ianuarie 2016.

(6) Drepturile de pensie recalculate potrivit alin.(1) - (5) se cuvin si se platesc incepand cu data de 1 ianuarie 2016


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
  • daniel
  • Avatarul lui daniel
  • Deconectat
  • Administrator
  • Cuget, deci exist!
  • Posts: 16157
  • Thank you received: 5262
  • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan