Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: Legea 1/2016

Legea 1/2016 #42875

Legea 1/2016 pentru modificarea si completarea Legii dialogului social nr. 62/2011

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 26 din 14 ianuarie 2016

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I

Legea dialogului social nr. 62/2011, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 625, din 31 august 2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, litera r) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"r) sectoare de activitate - sectoarele economiei nationale care se stabilesc de catre Consiliul National Tripartit si se aproba prin hotarare a Guvernului;"

2. Articolul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 24
(1) La cererea organizatiei sindicale si cu acordul membrilor acestora, angajatorii vor retine si vor vira sindicatului cotizatia de sindicat pe statele lunare de plata.
(2) Cotizatia platita de membrii de sindicat este deductibila in cuantum de maximum 1% din venitul brut realizat, potrivit prevederilor Codului fiscal."

3. La articolul 41, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Un sindicat poate fi afiliat, la nivel national, la o singura federatie sindicala. De asemenea, o federatie sindicala poate fi afiliata, la nivel national, unei singure confederatii sindicale."

4. La articolul 55, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Un angajator poate fi afiliat, la nivel national, la o singura federatie patronala. De asemenea, o federatie patronala poate fi afiliata, la nivel national, la o singura confederatie patronala de rang superior."

5. La articolul 78, dupa litera f) se introduce o noua litera, lit. f^1), cu urmatorul cuprins:
"f^1) stabileste sectoarele de activitate, care se aproba prin hotarare a Guvernului;"

6. Articolul 134 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 134
Partile contractului colectiv de munca sunt angajatorul sau organizatia patronala si angajatii, prin organizatiile sindicale, reprezentati dupa cum urmeaza:

1. Angajatorul sau organizatiile patronale:
a) la nivel de unitate, de catre organul de conducere al acesteia, stabilit prin lege, statut ori regulament de functionare, dupa caz;
b) la nivel de sector de activitate si grup de unitati, de catre organizatiile patronale legal constituite si reprezentative potrivit legii;
c) la nivelul institutiei bugetare si al autoritatilor si institutiilor publice care au in subordine sau in coordonare alte persoane juridice care angajeaza forta de munca, de catre conducatorul institutiei, respectiv de conducatorii autoritatilor si institutiilor publice, dupa caz, ori de catre loctiitorii de drept ai acestora;
d) la nivel de sector de activitate bugetar, de catre reprezentantul legal al autoritatii publice centrale competente.

2. Angajatii:
a) la nivel de unitate, de catre sindicatele legal constituite si reprezentative. In cazul in care sindicatul nu este reprezentativ, reprezentarea se face de catre federatia la care este afiliat sindicatul, daca federatia este reprezentativa la nivelul sectorului din care face parte unitatea; acolo unde nu sunt constituite sindicate, de catre reprezentantii alesi ai angajatilor;
b) la nivelul grupurilor de unitati si al sectoarelor de activitate, de catre organizatiile sindicale legal constituite si reprezentative potrivit legii;
c) la nivelul institutiilor bugetare si al autoritatilor si institutiilor publice care au in subordine sau in coordonare alte persoane juridice care angajeaza forta de munca, de catre organizatiile sindicale reprezentative potrivit legii."

7. Articolul 137 se abroga.

8. Dupa articolul 138 se introduce un nou articol, art. 138^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 138^1
(1) Contractele colective de munca se negociaza si la nivelul regiilor autonome, companiilor nationale, asimilate grupurilor de unitati, precum si la nivelul autoritatilor si institutiilor publice care au in subordine sau in coordonare alte persoane juridice care angajeaza forta de munca. In cazul autoritatilor si institutiilor publice care au in subordine sau in coordonare alte persoane juridice care angajeaza forta de munca, contractul colectiv se incheie intre conducatorul autoritatii sau institutiei publice si sindicatele legal constituite si reprezentative, potrivit legii.
(2) In contractele colective de munca incheiate la nivel de sector de activitate, pentru personalul din sectorul bugetar, partile vor stabili expres modalitatile de negociere a contractelor colective de munca la nivelul autoritatilor si institutiilor care au in subordine sau in coordonare alte persoane juridice care angajeaza forta de munca, autoritati/institutii aflate in coordonarea sau in subordonarea autoritatii publice centrale."

Art. II
Legea dialogului social nr. 62/2011, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 625 din 31 august 2012, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei in conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16143
 • Thank you received: 5260
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

Legea 1/2016 #42876

In Monitorul Oficial Partea I nr. 26/2016 a fost publicata Legea 1/2016 pentru modificarea si completarea Legii dialogului social nr. 62/2011.

Astfel, a cererea organizatiei sindicale si cu acordul membrilor acestora, angajatorii vor retine si vor vira sindicatului cotizatia de sindicat pe statele lunare de plata.
Cotizatia platita de membrii de sindicat este deductibila in cuantum de maximum 1% din venitul brut realizat, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Un angajator poate fi afiliat, la nivel national, la o singura federatie patronala. De asemenea, o federatie patronala poate fi afiliata, la nivel national, la o singura confederatie patronala de rang superior.

Un sindicat poate fi afiliat, la nivel national, la o singura federatie sindicala. De asemenea, o federatie sindicala poate fi afiliata, la nivel national, unei singure confederatii sindicale.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16143
 • Thank you received: 5260
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan