Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: OUG nr. 2/2017

OUG nr. 2/2017 #44164

Ordonanta de urgenta nr. 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si completarea unor acte normative

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 16 din 6 ianuarie 2017

Luand in considerare prevederile Programului de guvernare 2017-2020 referitoare la adoptarea in anul 2017 a unor masuri privind: majorarea salariilor pentru unele categorii de personal din sectorul bugetar, majorarea burselor pentru studenti, majorarea pensiilor din sistemul public, majorarea indemnizatiei sociale pentru pensionari, asigurarea transportului gratuit pe calea ferata pentru studenti,
avand in vedere necesitatea adoptarii, in cel mai scurt timp, a legii bugetului de stat si a legii bugetului asigurarilor sociale de stat,

avand in vedere faptul ca la nivelul administratiei publice locale nivelul de salarizare este unul redus care determina migrari de personal catre alte sectoare de activitate,
tinand cont de faptul ca, pentru a asigura o administratie publica locala eficienta si orientata spre prestarea unor servicii de calitate cetatenilor, este necesara motivarea personalului calificat din administratia publica locala,
avand in vedere ca, in prezent, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 13/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste un numar maxim de posturi al unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale,

in considerarea faptului ca numarul maxim de posturi este in prezent mentinut la nivelul datei de 31.12.2014, ca urmare a faptului ca, in urma modificarii numarului de locuitori, calcularea noilor medii ar avea drept consecinta ca un numar 1.010 unitati administrativ- teritoriale sa disponibilizeze salariati, ceea ce ar conduce la disfunctionalitati la nivelul unor autoritati ale administratiei publice locale,
tinand cont ca prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, aprobata cu completari prin Legea nr. 28/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se prevede finantarea in proportie de maximum 90% de la bugetul de stat a drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizatiilor lunare ale insotitorilor persoanelor cu handicap grav, autoritatile administratiei publice locale intampina in fiecare an dificultati privind acordarea restului de finantat din bugetele locale, fapt care determina in fiecare an alocari suplimentare de la bugetul de stat pentru a acoperi cheltuielile ce nu pot fi suportate din bugetele locale, insa acestea se realizeaza cu intarziere si genereaza disfunctionalitati grave in asigurarea drepturilor persoanelor beneficiare,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1
(1) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2016 privind unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal- bugetare, incepand cu data de 1 februarie 2017, cuantumul brut al salariilor de baza/indemnizatiile de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice din institutiile si autoritatile publice ale administratiei publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, se majoreaza cu 20% fata de nivelul acordat pentru luna ianuarie 2017.
(2) Incepand cu data de 1 februarie 2017, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut de care beneficiaza personalul prevazut la alin. (1) se majoreaza cu acelasi procent de 20%, in masura in care personalul respectiv isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.
(3) Nu intra sub incidenta prevederilor alin. (1) si (2) personalul prevazut la alin. (4), personalul care ocupa functii de demnitate publica alese din cadrul organelor autoritatilor publice locale, respectiv primari, viceprimari, presedinti si vicepresedinti ai consiliilor judetene, precum si personalul prevazut in anexele nr. 1, 2 si 2^1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2016, incepand cu data de 1 februarie 2017, pentru personalul din cadrul institutiilor publice de spectacole sau concerte, indiferent de subordonarea acestora, care ocupa functiile prevazute in anexa nr. IV Familia ocupationala de functii bugetare "Cultura" la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, capitolul I, litera b), cuantumul brut al salariilor de baza se majoreaza cu 50% fata de nivelul acordat pentru luna ianuarie 2017.
(5) Cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, de care beneficiaza personalul prevazut la alin. (4) se majoreaza cu 50% fata de nivelul acordat pentru luna ianuarie 2017, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.

Art. 2
(1) Incepand cu data de 1 iulie 2017, prin derogare de la prevederile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, valoarea punctului de pensie, stabilit potrivit art. 12 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2016, se majoreaza cu 9% si este de 1.000 lei.
(2) Incepand cu 1 martie 2017, nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari, prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobata prin Legea nr. 196/2009, cu modificarile ulterioare, este de 520 lei.


Art. 3
Alineatele (2) si (3) ale articolului 20 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013, aprobata cu modificari prin Legea nr. 28/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, acordate in baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se asigura integral de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, in baza numarului de beneficiari comunicat de unitatile administrativ-teritoriale.
(3) La finele exercitiului financiar, sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata neutilizate pentru plata obligatiilor prevazute la alin. (1) care depasesc procentul de 90% din totalul platilor efectuate se restituie la bugetul de stat."

Art. 4
Legea educatiei nationale nr. 1/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 205, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), in tot cursul anului calendaristic, studentii inmatriculati la forma de invatamant cu frecventa, in institutiile de invatamant superior acreditate, beneficiaza de gratuitate la transport intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a."

2. La articolul 223, dupa alineatul (9) se introduc doua noi alineate, alineatele (9^1) si (9^2), cu urmatorul cuprins:
"(9^1) Cuantumul alocat pentru constituirea fondului de burse si protectie sociala a studentilor este de 201 lei/luna/pe perioada derularii activitatilor didactice/student de la invatamantul cu frecventa, fara taxa de studii.

(9^2) Modificarea cuantumului prevazut la alin. (91) se face prin hotarare a Guvernului."

Art. 5
Dupa alineatul (8 ) al articolului III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 450 din 2 iulie 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 13/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu urmatorul cuprins:
"(8^1) Numarul maxim de posturi al unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, stabilit potrivit pct. 1 din anexa, se revizuieste anual de catre prefect conform alin. (8 ), numai in cazul in care numarul maxim de posturi, rezultat ca urmare a cresterii numarului de locuitori, este mai mare decat cel stabilit in anul anterior."

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
administraţiei publice şi fondurilor europene,
Sevil Shhaideh
Ministrul finanţelor publice,
Viorel Ştefan
Ministrul educaţiei naţionale,
Pavel Năstase
Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
Lia-Olguţa Vasilescu
Ministrul culturii şi identităţii naţionale,
Ioan Vulpescu
Ministrul transporturilor,
Alexandru-Răzvan Cuc

Bucureşti, 6 ianuarie 2017.

Nr. 2.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16157
 • Thank you received: 5261
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

OUG nr. 2/2017 #44167

Sa traiasca toata lumea !
Daniele iti multumec pentru ca existi ! Si acum gasesc postarile tale din anii trecuti foarte utile.
Am un gust amar sa vad ca munca persoanelor cu dizabilitati accentuate si grave nu sunt rasplatite.
Dupa 12 ani de munca am, voi avea putin mai mult decat acesti minimi 520 de lei.
Cat despre munca altor colegi de forum probabil prapastia este si. mai mare si adannca .
:(
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6749
 • Thank you received: 732
 • Karma: 15
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Ultima editare: by Mona si Dan.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.