Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: Hotararea nr. 589 din 2 august 2018

Hotararea nr. 589 din 2 august 2018 #46541

Monitorul Oficial nr. 693 din 8 august 2018

 HOTĂRÂRE nr. 589 din 2 august 2018 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Sănătate şi asistenţă socială"

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 23 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ARTICOL UNIC
Hotărârea Guvernului nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Sănătate şi asistenţă socială“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 30 martie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La anexa nr. 8 la Regulamentul-cadru, la litera A, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"3. personalul de specialitate medico-sanitar din cabinetele medicale organizate în grădiniţe, şcoli şi unităţile de învăţământ superior;"

2. La anexa nr. 8 la Regulamentul-cadru, la litera A, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu următorul cuprins:
"3^1. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din creşe;"

3. La anexa nr. 9 la Regulamentul-cadru, partea introductivă a articolului unic se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ARTICOL UNIC
Personalul care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică, cu sau fără cazare, beneficiază de sporul prevăzut la art. 14 din cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:"

4. La anexa nr. 9 la Regulamentul-cadru, la punctul I, litera A se modifică şi va avea următorul cuprins:
"A. Spor de la 50% până la 75% din salariul de bază acordat personalului din:
1. unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/servicii sociale, cu cazare/fără cazare, care acordă servicii persoanelor (adulţi şi copii) cu handicap psihic sau mintal;
2. unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/serviciile sociale, cu cazare/fără cazare, destinate exclusiv persoanelor infectate cu HIV/bolnave de SIDA, TBC;
3. modulele de reabilitare comportamentală şi unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/serviciile sociale, cu cazare/fără cazare, destinate persoanelor cu nevoi de recuperare neuromotorie, neuropsihomotorie, neuromusculară şi neurologică."

5. La anexa nr. 9 la Regulamentul-cadru, la punctul I, litera B, subpunctele nr. 1 şi 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"1. personalului din unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/servicii sociale, cu cazare/fără cazare, pentru copiii care săvârşesc fapte penale şi nu răspund penal, precum şi din serviciile de intervenţie în regim de urgenţă/centrele de primire în regim de urgenţă;
2. asistentului personal profesionist/asistentului maternal profesionist pe perioada în care are în îngrijire o persoană cu handicap grav psihic sau mintal, acordat în plus faţă de cel menţionat la litera E."

6. La anexa nr. 9 la Regulamentul-cadru, la punctul I, litera C se abrogă.
7. La anexa nr. 9 la Regulamentul-cadru, la punctul I, litera F se modifică şi va avea următorul cuprins:
"F. Spor de 15% calculat la salariul de bază acordat asistentului personal profesionist pe perioada în care are în îngrijire o persoană cu handicap grav sau accentuat."

8. La anexa nr. 9 la Regulamentul-cadru, la punctul IV, litera A, subpunctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"2. servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane cu dizabilităţi şi pentru persoane vârstnice."

9. La anexa nr. 9 la Regulamentul-cadru, la punctul V, partea introductivă a literei B se modifică şi va avea următorul cuprins:
"B. Spor de 15% din salariul de bază, acordat pentru personalul din:"

10. La anexa nr. 9 la Regulamentul-cadru, la punctul V, litera C se abrogă.
PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
Contrasemnează:
p. Ministrul sănătăţii,
Dan Octavian Alexandrescu,
secretar de stat
Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
Lia-Olguţa Vasilescu
Ministrul finanţelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

Bucureşti, 2 august 2018.
Nr. 589.
----
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6657
 • Thank you received: 732
 • Karma: 15
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Hotararea nr. 589 din 2 august 2018 #46542

In urma acordarii sporului de 15% conform HG 589/2.08.2018 publicata in MO 693/8.08.2018

GRILA de salarizare pentru asistentul personal va fi urmatoarea:

Gr.O - 1900sal.baza x 15% spor = 2185BRUT - 1321 NET
Gr.1 - 1942sal.baza x 15% spor = 2233BRUT - 1349 NET
Gr.2 - 2040sal.baza x 15% spor = 2346BRUT - 1411 NET
Gr.3 - 2143sal baza x 15% spor = 2464BRUT - 1476 NET
Gr.4 - 2196sal.baza x 15% spor = 2525BRUT - 1510 NET
Gr.5 - 2251sal.baza x15% spor = 2589BRUT - 1546 NET

Contarctele de munca care nu au act aditional cu noul salariu incepind de la 1.01.2018 vor necesita un act aditional in care se vor mentiona atit salariul de baza din grila de salarizare cit si sporul de 15%. Acolo unde actul adiotional la noul salariu a fost intocmit se va face si un act aditional cu sporul de 15% conform actului normativ mai sus mentionat.
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6657
 • Thank you received: 732
 • Karma: 15
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.