Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: Ordinul nr. 741/2019

Ordinul nr. 741/2019 #47081

ORDIN nr. 741 din 9 aprilie 2019 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap

Având în vedere prevederile art. 85 alin. (10) şi art. 902 alin. (1) lit. a1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii şi justiţiei sociale şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin:

Art. I
- Anexa la Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 şi 885 bis din 27 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.La capitolul 2 "Funcţiile senzoriale", la punctul I "Evaluarea persoanelor cu afectarea funcţiilor vizuale în vederea încadrării în grad de handicap*", la nota *, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"3. Ochiul unic, chiar cu vedere normală, se poate încadra în grad de handicap accentuat, timp de 12 luni de la pierderea ochiului - vederii - congener. Ulterior încadrarea se realizează în raport cu deficienţa vizuală, conform tabelului."

2.La capitolul 2 "Funcţiile senzoriale", la punctul III "Evaluarea persoanelor cu afectarea funcţiilor vestibulare în vederea încadrării în grad de handicap*", rândul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"DEFICIENŢĂ GRAVĂ HANDICAP GRAV Afectare vestibulară obiectivată prin teste
Ortostatismul este imposibil în criză, însoţit de tulburări vegetative.
Probele spontane şi provocate (dacă se pot practica) sunt pozitive.
Tulburări funcţionale echivalente cu 80-100%
Pentru perioade limitate de 12 luni, în funcţie de durată şi reversibilitatea tulburărilor majore de echilibru la acţiunile de recuperare"

3.La capitolul 7 "Funcţiile neuro-musculo-scheletice şi ale mişcărilor aferente", la punctul III "Evaluarea persoanelor cu afectarea funcţiilor motorii (a staticii şi mobilităţii - locomoţiei sau/şi gestualităţii) în vederea încadrării în grad de handicap", la punctul 1 "Amputaţii*", la rândul 3, "NOTA" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"NOTĂ:
Pentru perioade de 12 luni, în vederea adaptării la unimanualitate, transfer gestualitate - handicap accentuat."

4.La capitolul 7 "Funcţiile neuro-musculo-scheletice şi ale mişcărilor aferente", la punctul III "Evaluarea persoanelor cu afectarea funcţiilor motorii (a staticii şi mobilităţii - locomoţiei sau/şi gestualităţii) în vederea încadrării în grad de handicap", la punctul 1 "Amputaţii"*, rândul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"DEFICIENTĂ GRAVĂ HANDICAP GRAV Deficienţă locomotorie gravă:
- Amputaţie bilaterală a membrelor pelvine la nivelul coapselor;
- Lipsa prin dezarticulaţie sau amputaţie a unui membru pelvin asociată cu anchiloza sau plegia membrului pelvin opus;
- Lipsa prin dezarticulaţie sau prin amputaţie a unui membru pelvin, asociată cu amputaţie, dezarticulaţie sau plegie de membru toracal;
- Amputaţie bilaterală a membrelor toracice la nivelul braţelor;
- Amputaţie bilaterală a membrelor pelvine de la nivelul gambelor;
- Amputaţie bilaterală a membrelor toracice la diferite nivele cu/fără redori strânse ale articulaţiilor
NOTĂ:
Pentru situaţiile menţionate se va stabili termen permanent de valabilitate a încadrării în grad de handicap, de la prima evaluare.
Pentru a menţine/îmbunătăţi starea de sănătate şi pentru a evita excluziunea socială, persoanele încadrate au obligaţia de a urma activităţile şi serviciile prevăzute în Programul individual de reabilitare şi integrare socială a adultului cu handicap şi în Planul individual de servicii."

5.La capitolul 7 "Funcţiile neuro-musculo-scheletice şi ale mişcărilor aferente", la punctul III "Evaluarea persoanelor cu afectarea funcţiilor motorii (a staticii şi mobilităţii - locomoţiei sau/şi gestualităţii) în vederea încadrării în grad de handicap, la punctul 2 "Afecţiuni ale sistemului nervos central şi periferic*", la rândul 4, în coloana 3, se introduce NOTĂ cu următorul cuprins:
"NOTĂ:
Se va stabili un termen permanent de valabilitate a încadrării în grad de handicap, pentru situaţiile:
- Sechele boli cerebrovasculare cu deficit motor tip plegic, la un interval de peste 2 ani de la data accidentului vascular;
- Paraplegie sau tetraplegie, indiferent de cauză, la un interval de peste 2 ani de la data diagnosticării."

6.La capitolul 7 "Funcţiile neuro-musculo-scheletice şi ale mişcărilor aferente", după punctul VII se introduce un nou punct, punctul VIII, cu următorul cuprins:
"VIII. Evaluarea persoanelor cu tumori cerebrale maligne în vederea încadrării în grad de handicap.
Glioblastom: în primii doi ani de la iniţierea terapiei specifice - deficienţă funcţională gravă; ulterior, evaluarea se realizează luând în considerare afectarea neurologică sechelară, prezenţa recidivelor sau a determinărilor la distanţă."

Art. II
Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, serviciile de evaluare complexă a persoanelor adulte din cadrul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi comisiile judeţene de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
Marius-Constantin Budăi
Ministrul sănătăţii,
Sorina Pintea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 293 din data de 16 aprilie 2019


Fisier atasat:

Nume fișier: ORDIN-nr-741-2019.pdf
Dimensiune fișier: 89 KB
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 15911
 • Thank you received: 5082
 • Karma: 39
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

Ordinul nr. 741/2019 #47082

 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 15911
 • Thank you received: 5082
 • Karma: 39
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

Prin accesarea acestui site, ești de acord cu faptul că folosim cookies .