Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: Ordinul nr. 741/2019

Ordinul nr. 741/2019 #47081

ORDIN nr. 741 din 9 aprilie 2019 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap

Având în vedere prevederile art. 85 alin. (10) şi art. 902 alin. (1) lit. a1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii şi justiţiei sociale şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin:

Art. I
- Anexa la Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 şi 885 bis din 27 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.La capitolul 2 "Funcţiile senzoriale", la punctul I "Evaluarea persoanelor cu afectarea funcţiilor vizuale în vederea încadrării în grad de handicap*", la nota *, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"3. Ochiul unic, chiar cu vedere normală, se poate încadra în grad de handicap accentuat, timp de 12 luni de la pierderea ochiului - vederii - congener. Ulterior încadrarea se realizează în raport cu deficienţa vizuală, conform tabelului."

2.La capitolul 2 "Funcţiile senzoriale", la punctul III "Evaluarea persoanelor cu afectarea funcţiilor vestibulare în vederea încadrării în grad de handicap*", rândul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"DEFICIENŢĂ GRAVĂ HANDICAP GRAV Afectare vestibulară obiectivată prin teste
Ortostatismul este imposibil în criză, însoţit de tulburări vegetative.
Probele spontane şi provocate (dacă se pot practica) sunt pozitive.
Tulburări funcţionale echivalente cu 80-100%
Pentru perioade limitate de 12 luni, în funcţie de durată şi reversibilitatea tulburărilor majore de echilibru la acţiunile de recuperare"

3.La capitolul 7 "Funcţiile neuro-musculo-scheletice şi ale mişcărilor aferente", la punctul III "Evaluarea persoanelor cu afectarea funcţiilor motorii (a staticii şi mobilităţii - locomoţiei sau/şi gestualităţii) în vederea încadrării în grad de handicap", la punctul 1 "Amputaţii*", la rândul 3, "NOTA" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"NOTĂ:
Pentru perioade de 12 luni, în vederea adaptării la unimanualitate, transfer gestualitate - handicap accentuat."

4.La capitolul 7 "Funcţiile neuro-musculo-scheletice şi ale mişcărilor aferente", la punctul III "Evaluarea persoanelor cu afectarea funcţiilor motorii (a staticii şi mobilităţii - locomoţiei sau/şi gestualităţii) în vederea încadrării în grad de handicap", la punctul 1 "Amputaţii"*, rândul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"DEFICIENTĂ GRAVĂ HANDICAP GRAV Deficienţă locomotorie gravă:
- Amputaţie bilaterală a membrelor pelvine la nivelul coapselor;
- Lipsa prin dezarticulaţie sau amputaţie a unui membru pelvin asociată cu anchiloza sau plegia membrului pelvin opus;
- Lipsa prin dezarticulaţie sau prin amputaţie a unui membru pelvin, asociată cu amputaţie, dezarticulaţie sau plegie de membru toracal;
- Amputaţie bilaterală a membrelor toracice la nivelul braţelor;
- Amputaţie bilaterală a membrelor pelvine de la nivelul gambelor;
- Amputaţie bilaterală a membrelor toracice la diferite nivele cu/fără redori strânse ale articulaţiilor
NOTĂ:
Pentru situaţiile menţionate se va stabili termen permanent de valabilitate a încadrării în grad de handicap, de la prima evaluare.
Pentru a menţine/îmbunătăţi starea de sănătate şi pentru a evita excluziunea socială, persoanele încadrate au obligaţia de a urma activităţile şi serviciile prevăzute în Programul individual de reabilitare şi integrare socială a adultului cu handicap şi în Planul individual de servicii."

5.La capitolul 7 "Funcţiile neuro-musculo-scheletice şi ale mişcărilor aferente", la punctul III "Evaluarea persoanelor cu afectarea funcţiilor motorii (a staticii şi mobilităţii - locomoţiei sau/şi gestualităţii) în vederea încadrării în grad de handicap, la punctul 2 "Afecţiuni ale sistemului nervos central şi periferic*", la rândul 4, în coloana 3, se introduce NOTĂ cu următorul cuprins:
"NOTĂ:
Se va stabili un termen permanent de valabilitate a încadrării în grad de handicap, pentru situaţiile:
- Sechele boli cerebrovasculare cu deficit motor tip plegic, la un interval de peste 2 ani de la data accidentului vascular;
- Paraplegie sau tetraplegie, indiferent de cauză, la un interval de peste 2 ani de la data diagnosticării."

6.La capitolul 7 "Funcţiile neuro-musculo-scheletice şi ale mişcărilor aferente", după punctul VII se introduce un nou punct, punctul VIII, cu următorul cuprins:
"VIII. Evaluarea persoanelor cu tumori cerebrale maligne în vederea încadrării în grad de handicap.
Glioblastom: în primii doi ani de la iniţierea terapiei specifice - deficienţă funcţională gravă; ulterior, evaluarea se realizează luând în considerare afectarea neurologică sechelară, prezenţa recidivelor sau a determinărilor la distanţă."

Art. II
Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, serviciile de evaluare complexă a persoanelor adulte din cadrul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi comisiile judeţene de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
Marius-Constantin Budăi
Ministrul sănătăţii,
Sorina Pintea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 293 din data de 16 aprilie 2019


Fisier atasat:

Nume fișier: ORDIN-nr-741-2019.pdf
Dimensiune fișier: 89 KB
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16157
 • Thank you received: 5261
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

Ordinul nr. 741/2019 #47082

 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16157
 • Thank you received: 5261
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

Ordinul nr. 741/2019 #47145

ORDIN-nr.-721-din-2019-privind-aprobarea-Procedurii-de-acordare-a-subventiilor-p

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII NR. 481 DIN 3 APRILIE 2019
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 310 din 2 aprilie 2019
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 3 aprilie 2019
Data intrarii in vigoare : 3 aprilie 2019
Având în vedere:
- Referatul comun al ministrului muncii şi justiţiei sociale, al
ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate nr. 1.251/MCB/1.04.2019, SP4.323/2.04.2019, DRC 249/2.04.2019;
- Avizul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1.084/2.04.2019,
în temeiul prevederilor:
- art. 924-941 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 4^1 din Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea,
funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu
Dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 17 alin. (5) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 972/2006
pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu
modificările şi completările ulterioare,
ministrul muncii şi justiţiei sociale, ministrul sănătăţii şi
preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:
ART. 1
Se aprobă Procedura de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea
persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi
dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin
Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de
asigurări sociale de sănătate, cuprinsă în anexa care face parte integrantă
din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
Adrian Marius Rîndunică,
secretar de stat
p. Ministrul sănătăţii,
Tiberius-Marius Brădăţan,
secretar de stat
Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
Adriana Cotel
ANEXA 1
PROCEDURA
PROCEDURĂ din 1 aprilie 2019
de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în
accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii
de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări
sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE Nr. 721 din 1 aprilie
2019
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII NR. 481 DIN 3 APRILIE 2019
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 310 din 2 aprilie 2019
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 3 aprilie 2019
Data intrarii in vigoare : 3 aprilie 2019
Forma actualizata valabila la data de : 3 aprilie 2019
Prezenta forma actualizata este valabila de la 3 aprilie 2019 pana la 5
aprilie 2019
PROCEDURĂ din 1 aprilie 2019
de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în
accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii
de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări
sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE Nr. 721 din 1 aprilie
2019
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII NR. 481 DIN 3 APRILIE 2019
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 310 din 2 aprilie 2019
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 3 aprilie 2019
Data intrarii in vigoare : 3 aprilie 2019
Forma actualizata valabila la data de : 3 aprilie 2019
Prezenta forma actualizata este valabila de la 3 aprilie 2019 pana la 5
aprilie 2019
──────────
Aprobată prin Ordinul nr. 721/481/310/2019, publicat în Monitorul
oficial, Partea I, nr. 258 din 3 aprilie 2019.
──────────
ART. 1
Prezenta Procedură de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea
persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi
dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin
Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de
asigurări sociale de sănătate, denumită în continuare procedură, are rolul de
a stabili etapele, responsabilităţile şi documentele aferente în procesul de
acordare a subvenţiilor cu această destinaţie în vederea asigurării accesului
persoanelor cu dizabilităţi, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, la mediul
fizic, informaţional şi comunicaţional, în cadrul proiectelor cofinanţate din
Programul operaţional Capital uman (POCU) - axa prioritară 3 - Locuri de
muncă pentru toţi, activităţile cuprinzând şi acordarea de tehnologii şi
dispozitive asistive şi tehnologii de acces persoanelor cu dizabilităţi
beneficiare de servicii de informare şi consiliere profesională, mediere şi
formare profesională.
ART. 2
În înţelesul prezentei proceduri, prin tehnologii şi dispozitive asistive
şi tehnologii de acces se înţelege orice produs de asistare, inclusiv
dispozitive, echipamente, instrumente şi software, utilizat de către sau
pentru persoanele cu dizabilităţi pentru:
a) participare;
b) protecţie, suport, training, măsurarea sau înlocuirea funcţiilor sau
structurilor corpului şi a unor activităţi;
c) prevenirea deficienţelor, limitărilor de activitate şi restricţiilor
de participare.
ART. 3
Subvenţia menţionată la art. 1 se acordă sub forma unui voucher, care
poate fi utilizat exclusiv pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive
asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul
naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de
asigurări sociale de sănătate, menţionate în Lista tehnologiilor şi
dispozitivelor asistive şi tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare,
cuprinsă în anexa nr. 1 la prezenta procedură, denumită în continuare lista.
ART. 4
Persoanele care pot beneficia de voucher sunt persoanele adulte încadrate
în grad de handicap grav, accentuat, mediu sau uşor, denumite în continuare
persoane îndreptăţite.
ART. 5
(1) Voucherul se eliberează la cererea persoanei îndreptăţite, care
depune, în scris sau electronic, la registratura/adresa de e-mail a direcţiei
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv
locale a sectorului municipiului Bucureşti în evidenţa căreia se află,
denumită în continuare DGASPC, o cerere, care va cuprinde următoarele
elemente:
a) domiciliul sau reşedinţa, seria, numărul BI/CI;
b) numărul şi perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în
grad de handicap eliberat de către comisia de evaluare a persoanelor adulte
cu handicap din judeţele, respectiv sectoarele municipiului Bucureşti sau a
deciziei eliberate de Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu
handicap;
c) număr de telefon fix sau mobil, e-mail;
d) recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii şi
dispozitive asistive şi tehnologii de acces;
e) document din care reiese că beneficiază de servicii de informare şi
consiliere profesională, medierea muncii sau formare profesională;
f) semnătura solicitantului.
(2) Modelul cererii menţionate la alin. (1) este prevăzut în anexa nr. 2
la prezenta procedură şi va fi postat pe site-ul fiecărei DGASPC. Cererea
poate fi depusă şi de reprezentantul legal, precum şi de către organizaţia
neguvernamentală al cărei membru este persoana cu handicap.
(3) Modelul recomandării menţionate la alin. (1) lit. d) este prevăzut
în anexa nr. 3 la prezenta procedură.
ART. 6
DGASPC transmite lunar către Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu
Dizabilităţi cererile centralizate privind eliberarea voucherelor.
ART. 7
(1) Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi asigură
tipărirea voucherelor, precum şi transmiterea acestora către DGASPC.
Distribuirea voucherelor persoanelor îndreptăţite revine DGASPC competente.
(2) Modelul voucherelor, precum şi modalitatea de acordare şi
distribuire a acestora se stabilesc în metodologia aprobată prin decizie a
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, care
se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 8
Voucherul conţine următoarele informaţii:
a) datele de identificare ale persoanei îndreptăţite: numele şi
prenumele, data naşterii, CNP, serie/nr. BI/CI, domiciliul;
b) valoarea maximă;
c) perioada de valabilitate;
d) numărul - format din indicativul judeţului aferent fiecărei DGASPC în
evidenţa căreia se află persoana cu dizabilităţi (de exemplu: AB pentru
judeţul Alba, AG pentru judeţul Argeş, B1 pentru sectorul 1 al municipiului
Bucureşti etc.), urmat de cinci cifre în ordine crescătoare, pornind de la
00001 pentru fiecare judeţ, respectiv sector al municipiului Bucureşti;
e) tipul recomandat de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii
de acces;
f) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
ART. 9
(1) Voucherul este nominal şi netransmisibil, având o perioadă de
valabilitate în care poate fi utilizat de 6 luni. În cazul neutilizării
voucherului în perioada de 6 luni, există posibilitatea eliberării, la
cerere, a unui nou voucher cu aceeaşi valabilitate. Termenul de valabilitate
a unui voucher nu depăşeşte luna decembrie 2023.
(2) Voucherul este folosit exclusiv la achiziţionarea de tehnologii şi
dispozitive asistive şi tehnologii de acces recomandate de medicul
specialist, care se regăsesc în lista cuprinsă în anexa nr. 1.
(3) Dacă valoarea produsului achiziţionat este mai mare decât cea a
voucherului, diferenţa este suportată de persoana îndreptăţită sau
reprezentantul legal al acesteia, după caz.
(4) Voucherul este utilizat exclusiv de către persoana îndreptăţită sau
reprezentantul legal al acesteia, în baza actului de identitate, o singură
dată, în perioada de valabilitate a voucherului.
(5) Voucherul este utilizat doar la operatorii economici -
furnizori/producători de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de
acces prevăzuţi în lista disponibilă pe site-ul Autorităţii Naţionale pentru
Persoanele cu Dizabilităţi, www.anpd.gov.ro.
(6) Produsele achiziţionate în baza voucherelor fac obiectul decontării
doar cu operatorii economici menţionaţi la alin. (5), la valoarea prevăzută
în documentul care atestă transferul dreptului de proprietate al produsului,
în condiţiile legii, fără a depăşi valoarea maximă prevăzută la art. 8 lit.
b).
ART. 10
(1) Pentru a fi inclus în Lista furnizorilor/producătorilor de
tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, operatorul
economic prevăzut la art. 9 alin. (5) trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii:
a) să îşi declare disponibilitatea de a fi inclus în listă, printr-o
cerere adresată Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi,
precizând produsele pe care intenţionează să le comercializeze şi preţul
acestora;
b) să desfăşoare activităţi de comercializare a produselor de tip
tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces;
c) să aibă punct de lucru (magazine)/reprezentant zonal; în sensul
prezentei proceduri, prin reprezentant zonal se înţelege persoana desemnată
de operatorul economic să prezinte şi să comercializeze produsele asistive;
d) să aibă aviz de funcţionare pentru activităţi în domeniul
dispozitivelor medicale, valabil pentru sediul/punctul de lucru, eliberat de
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, potrivit
dispoziţiilor art. 926 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
e) produsele de tip tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de
acces să fie înregistrate/notificate la Agenţia Naţională a Medicamentului şi
a Dispozitivelor Medicale, după caz, potrivit dispoziţiilor legale în
vigoare;
f) să aibă o evidenţă cantitativ-valorică pentru produsele de tip
tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces comercializate;
g) să aibă sediul/punctul de lucru într-un spaţiu accesibilizat, destinat
recepţiei beneficiarilor;
h) să deţină site accesibil persoanelor cu dizabilităţi, care să cuprindă
informaţii referitoare la produsele comercializate şi preţurile acestora;
i) activitatea să se desfăşoare cu personal calificat;
j) să aibă o firmă vizibilă din exterior, la intrarea în incinta
unităţii, şi program de lucru afişat la loc vizibil;
k) să aibă afişată în sala de aşteptare lista completă, actualizată, cu
toate produsele, care să includă preţul de vânzare a acestora;
l) pentru fiecare produs comercializat să existe o fişă cu specificaţiile
tehnice ale produsului şi care să fie accesibilă;
m) să ofere instrucţiuni/manual de utilizare pentru tehnologii şi
dispozitive asistive şi tehnologii de acces comercializate, în limba română.
Primirea instrucţiunilor este confirmată prin semnătura beneficiarului;
n) să deţină declaraţii de conformitate CE emise de producător şi/sau
reprezentantul autorizat al producătorului în Uniunea Europeană şi, după caz,
certificate de conformitate CE emise de un organism notificat, valabile,
pentru tehnologiile şi dispozitivele asistive şi tehnologiile de acces
comercializate, şi să elibereze certificate de garanţie pentru tehnologiile
şi dispozitivele asistive şi tehnologiile de acces comercializate;
o) să deţină un registru de garanţie cu rubrică pentru service, în care
beneficiarii să confirme primirea fişei de garanţie şi reparaţiile;
p) să dea o declaraţie privind menţinerea preţului pe o perioadă de
minimum 6 luni.
(2) Evaluarea furnizorilor de tehnologii şi dispozitive asistive şi
tehnologii de acces în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor menţionate
la alin. (1) se realizează de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu
Dizabilităţi.
(3) Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi lansează
periodic, la intervale de 3 luni, invitaţia de înscriere/completare în lista
furnizorilor/producătorilor de tehnologii şi dispozitive asistive şi
tehnologii de acces.
ART. 11
Modelul cererii menţionate la art. 10 alin. (1) lit. a), precum şi
modalitatea de decontare a voucherelor se aprobă prin ordin al ministrului
muncii şi justiţiei sociale.
ANEXA 1
la procedură
LISTA
tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi tehnologiilor de acces
prioritare pentru angajare

*T*
┌────┬──────────────────────┬──────────────────────┬─────────┬────────────┬──
──────────────┐
│ │ │ │Cod │Diviziune │

│Nr. │Clasa │Subclasa │produs │(denumire
│Scopul propus al│
│crt.│ │ │ISO │produs)
│dispozitivului │
│ │ │ │9999:2016│ │

├────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────────┼──
──────────────┤
│ │ │ │ │
│Echipament │
│ │ │ │ │
│pentru │
│ │ │ │ │
│stimularea unui │
│ │ │04 27 Stimulatoare │ │
│muşchi sau a │
│ │ │Produse asistive │ │
│unei arii │
│ │ │pentru creşterea, │
│Stimulatoare│musculare │
│ │ │descreşterea sau │ │musculare
│particulare care│
│ │ │stabilizarea │04 27 09 │neutilizate │îi
produce │
│ │ │funcţiilor corpului, │ │ca orteze
│contractarea sau│
│ │ │prin stimulatoare │ │
│relaxarea │
│ │ │nonortotice │ │
│Sunt incluse, de│
│ │ │ │ │
│exemplu, │
│ │ │ │ │
│stimulatoarele │
│ │ │ │ │
│care tratează │
│ │04 PRODUSE ASISTIVE │ │ │
│incontinenţa. │
│ │PENTRU MĂSURAREA,
├──────────────────────┼─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │SPRIJINIREA, │ │ │Perne
pentru│Dispozitive │
│ │ANTRENAREA SAU │ │ │şezut şi
│pentru │
│ │ÎNLOCUIREA FUNCŢIILOR │ │ │salteluţe
│integritatea │
│ │ORGANISMULUI │ │04 33 03 │pentru
│ţesutului prin │
│ │Produse care │ │
│integritatea│redistribuirea │
│ │monitorizează şi │ │ │ţesutului
│greutăţii pe │
│ │atestă condiţia │ │ │
│şezut │
│ │medicală a unei │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │persoane şi produse │ │ │
│Produse │
│1 │care sprijină sau │ │ │
│proiectate │
│ │asigură un înlocuitor │ │ │
│pentru │
│ │pentru o funcţie │ │ │Produse
│redistribuirea │
│ │specifică a │ │ │asistive
│greutăţii pe │
│ │organismului │04 33 Produse asistive│ │pentru
│părţile │
│ │Produse asistive │pentru menţinerea │04 33 06
│integritatea│vulnerabile ale │
│ │ataşate organismului │integrităţii ţesutului│ │ţesutului
în│corpului în │
│ │pentru sprijinirea │Sunt incluse, de │ │poziţia
│poziţia culcat │
│ │neuromusculoscheletală│exemplu, produse care │ │culcat │şi
pentru │
│ │sau a funcţiilor │previn rănile produse │ │
│prevenirea │
│ │legate de mişcare │de presiune şi │ │
│echimozelor şi a│
│ │ │ulcerele de decubit. │ │
│ulcerelor de │
│ │ │ │ │
│decubit │
│ │ │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │
│Echipament │
│ │ │ │ │
│pentru evaluarea│
│ │ │ │ │
│sau prevenirea │
│ │ │ │ │Echipament
│excesului de │
│ │ │ │ │special
│presiune asupra │
│ │ │ │04 33 09 │pentru
│unor părţi ale │
│ │ │ │
│integritatea│corpului │
│ │ │ │ │ţesutului
│Sunt incluse, de│
│ │ │ │ │
│exemplu, │
│ │ │ │ │
│alarmele pentru │
│ │ │ │ │
│integritatea │
│ │ │ │ │
│pielii. │
├────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────────┼──
──────────────┤
│ │05 PRODUSE ASISTIVE │ │ │ │

│ │PENTRU EDUCAŢIE ŞI │ │ │ │

│ │ANTRENAREA │ │ │ │

│ │ABILITĂŢILOR │ │ │ │

│ │Produse proiectate în │ │ │ │

│ │scopul de a furniza │ │ │ │

│ │instruire pentru │ │ │ │

│ │îmbunătăţirea │ │ │ │

│ │capacităţii şi │ │ │ │

│ │performanţei fizice, │ │ │ │

│ │mentale şi a │ │ │ │

│ │activităţilor sociale │ │ │Alarme de │

│ │ale unei persoane în │05 09 Produse asistive│ │incontinenţă│

│ │scopul de a creşte │pentru antrenarea │ │Dispozitive │

│ │participarea persoanei│continenţei │ │care produc │

│2 │în toate domeniile │Dispozitive pentru │05 09 13 │un semnal │

│ │relevante (cum ar fi │antrenarea persoanei │ │când are loc│

│ │comunicarea, │să îşi controleze │ │urinarea sau│

│ │îngrijirea personală, │vezica şi intestinele │ │defecaţia │

│ │mobilitatea, │ │ │involuntară │

│ │gospodărirea, munca, │ │ │ │

│ │educaţia şi recreerea)│ │ │ │

│ │Dispozitivele care au │ │ │ │

│ │o altă funcţie decât │ │ │ │

│ │cea de antrenare, dar │ │ │ │

│ │care pot fi folosite │ │ │ │

│ │şi pentru antrenare, │ │ │ │

│ │trebuie să fie incluse│ │ │ │

│ │în clasa care acoperă │ │ │ │

│ │funcţia lor │ │ │ │

│ │principală. │ │ │ │

├────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────────┴┬─
──────────────┤
│ │ │ │ │Orteze
│Orteze care │
│ │ │ │06 03 21 │craniene
│înconjoară │
│ │ │ │ │
│craniul │
│ │ │06 03 Orteze pentru
├─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │coloana vertebrala şi │ │
│Orteze purtate │
│ │ │craniene │ │
│în gură │
│ │ │Orteze proiectate să │ │
│utilizate │
│ │ │modifice │ │
│pentru a │
│ │ │caracteristicile │ │
│permite │
│ │ │structurale şi │ │Dispozitive
│modificarea │
│ │ │funcţionale ale │ │de posturare
│poziţiei │
│ │ │sistemului │06 03 39 │avansată a
│manidibulei │
│ │ │neuromusculoscheletic,│ │mandibulei
│(maxilarului │
│ │ │ale coloanei │ │(maxilarului
│inferior) faţă │
│ │ │vertebrale şi ale │ │inferior)
│de maxilarul │
│ │ │craniului │ │
│superior. Sunt │
│ │ │ │ │
│incluse, de │
│ │ │ │ │
│exemplu, atele │
│ │ │ │ │
│pentru avans │
│ │ │ │ │
│mandibular. │
│ │
├──────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │
│Dispozitive │
│ │ │ │ │
│proiectate să │
│ │ │ │ │
│compenseze │
│ │ │ │ │
│pierderea │
│ │ │ │ │
│funcţiei │
│ │ │ │ │
│motorii prin │
│ │ │ │ │
│stimulare │
│ │ │ │ │
│electrică (FES)│
│ │ │06 15 Orteze hibrid şi│ │
│Sunt incluse, │
│ │ │orteze funcţionale cu │ │
│de exemplu, │
│ │ │stimulare │ │
│stimulatoare │
│ │ │neuromusculară │ │
│electrice │
│ │ │ │ │
│funcţionale, │
│ │ │ │ │
│sisteme │
│ │ │ │ │
│ortotice │
│ │ │ │ │
│hibride │
│ │ │ │ │
│utilizate în │
│ │ │ │ │
│combinaţie cu │
│ │ │ │ │
│orteze │
│ │ │ │ │
│mecanice. │
│ │
├──────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Proteză de
│Dispozitiv │
│ │ │ │ │braţ cu
│inteligent care│
│ │ │ │ │articulaţii
│înlocuieşte o │
│ │ │ │ │mobile şi cu
│parte a │
│ │ │ │ │cupă cu
│membrului │
│ │06 PRODUSE ASISTIVE │ │ │manşon
│superior │
│ │ATAŞATE DE CORP CARE │ │
├─────────────┼───────────────┤
│ │SUSŢIN FUNCŢIILE │ │ │Proteză de
│Dispozitiv │
│ │NEUROMUSCULOSCHELETALE│ │ │antebraţ cu
│inteligent care│
│ │SAU LEGATE DE MIŞCARE │ │06 18 │articulaţii
│înlocuieşte o │
│ │(ORTEZE) SAU │ │ │mobile şi cu
│parte a │
│ │ÎNLOCUIESC STRUCTURI │ │ │cupă cu
│membrului │
│ │ANATOMICE (PROTEZE) │ │ │manşon
│superior │
│ │Ortezele sunt │ │
├─────────────┼───────────────┤
│ │dispozitive aplicate │ │ │Cupă
│Dispozitiv │
│ │extern utilizate │ │ │protetică
│inteligent care│
│ │pentru a modifica │ │ │membru
│înlocuieşte o │
│ │caracteristicile │ │ │superior cu
│parte a │
│ │structurale şi │ │ │manşon
intern│membrului │
│ │funcţionale ale │ │ │
│superior │
│ │sistemului │
├─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │neuromusculoscheletic;│ │ │
│Componente │
│ │protezele sunt │ │ │
│funcţionale ale│
│ │dispozitive aplicate │ │ │
│protezelor de │
│3. │extern utilizate │ │ │
│membru superior│
│ │pentru a înlocui, în │ │ │
│care substituie│
│ │întregime sau parţial,│ │ │ │o
parte din │
│ │un segment al corpului│ │ │
│atributele │
│ │absent sau cu │ │ │
│senzoriale şi │
│ │deficienţă. │ │ │
│dinamice ale │
│ │Sunt incluse, de │ │ │
│membrului │
│ │exemplu, orteze │ │ │
│normal; mâinile│
│ │externe acţionate de │ │ │
│protetice sunt │
│ │energia corpului uman │06 18 Proteze pentru │ │
│proiectate să │
│ │sau acţionate de o │membrul superior │ │
│substituie │
│ │energie exterioară │ │ │Mâini şi
│câteva din │
│ │acestuia, proteze, │ │06 18 24 │degete
│funcţiile │
│ │încălţăminte │ │ │protetice
│mâinii normale │
│ │ortopedică. │ │ │
│şi pot fi │
│ │Sunt excluse │ │ │
│statice, │
│ │endoprotezele, care nu│ │ │
│pasive, active │
│ │sunt incluse în acest │ │ │
│sau combinate │
│ │standard │ │ │
│pasive/active; │
│ │internaţional. │ │ │
│mâinile │
│ │ │ │ │
│protetice pot │
│ │ │ │ │
│fi acţionate de│
│ │ │ │ │
│energia │
│ │ │ │ │
│corpului uman │
│ │ │ │ │
│sau acţionate │
│ │ │ │ │
│de o energie │
│ │ │ │ │
│exterioară │
│ │ │ │ │
│acestuia. │
│ │ │
├─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │
│Componente │
│ │ │ │ │
│funcţionale ale│
│ │ │ │ │Dispozitiv
│protezelor de │
│ │ │ │ │terminal
│membru superior│
│ │ │ │ │cârlig şi
│care substituie│
│ │ │ │ │alte │o
parte din │
│ │ │ │ │dispozitive
│atributele │
│ │ │ │06 18 25 │terminale
│senzoriale şi │
│ │ │ │ │care
│dinamice ale │
│ │ │ │ │angajează o
│membrului │
│ │ │ │ │mişcare de
│normal, cum ar │
│ │ │ │ │prindere tip
│fi cârligul │
│ │ │ │ │pensă
│care angajează │
│ │ │ │ │ │o
mişcare de │
│ │ │ │ │
│prindere tip │
│ │ │ │ │
│pensă │
│ │
├──────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │
│Dispozitiv │
│ │ │ │ │
│inteligent care│
│ │ │ │ │
│înlocuieşte o │
│ │ │ │ │
│parte a │
│ │ │ │ │
│membrului │
│ │ │ │ │Proteză de
│inferior, │
│ │ │ │ │gambă
│format din: │
│ │ │ │ │modulară cu │•
Picior │
│ │ │ │ │sistem de
│Pro-Flex XC cu │
│ │ │ │ │vacuum
Ossur,│unitate │
│ │ │06 24 Proteze pentru │06 24 │picior │•
Silicon │
│ │ │membrul inferior │ │Pro-Flex XC,
│Iceross Dermo │
│ │ │ │ │ţeavă,
│Seal-In │
│ │ │ │ │adaptor │•
Cupă │
│ │ │ │ │ţeavă, │•
Burete │
│ │ │ │ │cosmetică
│cosmetic │
│ │ │ │ │ │•
Ciorap │
│ │ │ │ │
│cosmetic │
│ │ │ │ │ │•
Sistem de │
│ │ │ │ │
│vacuum Ossur: │
│ │ │ │ │ │-
Ţeavă │
│ │ │ │ │ │-
Adaptor ţeavă│
├────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────────┼─
──────────────┤
│ │ │ │ │
│Dispozitiv │
│ │ │ │ │
│inteligent care│
│ │ │ │ │
│înlocuieşte o │
│ │ │ │ │
│parte a │
│ │ │ │ │
│membrului │
│ │ │ │ │Proteză de
│inferior, │
│ │ │ │ │gambă
│format din: │
│ │ │ │ │modulară cu │•
Picior │
│ │ │ │ │sistem de
│Pro-Flex Foot │
│ │ │ │ │vacuum
Ossur,│Balance │
│ │ │ │ │picior │•
Silicon │
│ │ │ │ │ProFlex Foot
│Iceross Dermo │
│ │ │ │ │Balance,
│Seal-In │
│ │ │ │ │ţeavă, │•
Cupă │
│ │ │ │ │adaptor │•
Burete │
│ │ │ │ │ţeavă,
│cosmetic │
│ │ │ │ │cosmetică │•
Ciorap │
│ │ │ │ │
│cosmetic │
│ │ │ │ │ │•
Sistem de │
│ │ │ │ │
│vacuum Ossur: │
│ │ │ │ │ │-
Ţeavă │
│ │ │ │ │ │-
Adaptor ţeavă│
│ │ │ │
├─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │
│Dispozitiv │
│ │ │ │ │
│inteligent care│
│ │ │ │ │
│înlocuieşte o │
│ │ │ │ │
│parte a │
│ │ │ │ │
│membrului │
│ │ │ │ │Proteză de
│inferior, │
│ │ │ │ │gambă
│format din: │
│ │ │ │ │modulară cu │•
Picior │
│ │ │ │ │sistem de
│Pro-Flex Foot │
│ │ │ │ │vacuum
Ossur,│Assure │
│ │ │ │ │picior │•
Silicon │
│ │ │ │ │ProFlex Foot
│Iceross Dermo │
│ │ │ │ │Assure,
│Seal-In │
│ │ │ │ │ţeavă, │•
Cupă │
│ │ │ │ │adaptor │•
Burete │
│ │ │ │ │ţeavă,
│cosmetic │
│ │ │ │ │cosmetică │•
Ciorap │
│ │ │ │ │
│cosmetic │
│ │ │ │ │ │•
Sistem de │
│ │ │ │ │
│vacuum Ossur: │
│ │ │ │ │ │-
Ţeavă │
│ │ │ │ │ │-
Adaptor ţeavă│
│ │ │ │
├─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │
│Dispozitiv │
│ │ │ │ │
│inteligent care│
│ │ │ │ │
│înlocuieşte o │
│ │ │ │ │Proteză de
│parte a │
│ │ │ │ │coapsă
│membrului │
│ │ │ │ │modulară cu
│inferior, │
│ │ │ │ │sistem de
│format din: │
│ │ │ │ │vacuum Ossur,│•
Picior Flex │
│ │ │ │ │picior Flex
│Foot Assure │
│ │ │ │ │Foot Assure, │•
Articulaţie │
│ │ │ │ │silicon
│de genunchi OP4│
│ │ │ │ │Iceross │•
Silicon │
│ │ │ │ │Seal-In,
│Iceross Seal-In│
│ │ │ │ │genunchi
│TF │
│ │ │ │ │Ossur OP4, │•
Cupă │
│ │ │ │ │ţeavă, │•
Burete │
│ │ │ │ │adaptor
│cosmetic │
│ │ │ │ │ţeavă, │•
Ciorap │
│ │ │ │ │cosmetică
│cosmetic │
│ │ │ │ │ │•
Sistem de │
│ │ │ │ │
│vacuum Ossur: │
│ │ │ │ │ │-
Ţeavă │
│ │ │ │ │ │-
Adaptor ţeavă│
│ │ │ │
├─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │
│Dispozitiv │
│ │ │ │ │
│inteligent care│
│ │ │ │ │
│înlocuieşte o │
│ │ │ │ │
│parte a │
│ │ │ │ │Proteză de
│membrului │
│ │ │ │ │coapsă
│inferior, │
│ │ │ │ │modulară cu
│format din: │
│ │ │ │ │sistem de │•
Picior Flex │
│ │ │ │ │vacuum
Ossur,│Foot Assure │
│ │ │ │ │picior Flex │•
Articulaţie │
│ │ │ │ │Foot Assure,
│de genunchi │
│ │ │ │ │silicon
│OFM2 │
│ │ │ │ │Iceross │•
Silicon │
│ │ │ │ │Seal-In,
│Iceross Seal-In│
│ │ │ │ │genunchi
│TF │
│ │ │ │ │Ossur OFM2, │•
Cupă │
│ │ │ │ │ţeavă, │•
Burete │
│ │ │ │ │adaptor
│cosmetic │
│ │ │ │ │ţeavă, │•
Ciorap │
│ │ │ │ │cosmetică
│cosmetic │
│ │ │ │ │ │•
Sistem de │
│ │ │ │ │
│vacuum Ossur: │
│ │ │ │ │ │-
Ţeavă │
│ │ │ │ │ │-
Adaptor ţeavă│
│ │ │ │
├─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │
│Dispozitiv │
│ │ │ │ │
│inteligent care│
│ │ │ │ │
│înlocuieşte o │
│ │ │ │ │Proteză de
│parte a │
│ │ │ │ │coapsă
│membrului │
│ │ │ │ │modulară cu
│inferior: │
│ │ │ │ │sistem de │•
Talpă şi │
│ │ │ │ │vacuum
Ossur,│gleznă mobilă │
│ │ │ │ │talpă şi │•
Articulaţie │
│ │ │ │ │gleznă
│de genunchi │
│ │ │ │ │mobilă,
│OFM2 │
│ │ │ │ │silicon │•
Silicon │
│ │ │ │ │Iceross
│Iceross Seal-In│
│ │ │ │ │Seal-In,
│TF │
│ │ │ │ │genunchi │•
Cupă │
│ │ │ │ │Ossur OFM2, │•
Burete │
│ │ │ │ │ţeavă,
│cosmetic │
│ │ │ │ │adaptor │•
Ciorap │
│ │ │ │ │ţeavă,
│cosmetic │
│ │ │ │ │cosmetică │•
Sistem de │
│ │ │ │ │
│vacuum Ossur: │
│ │ │ │ │ │-
Ţeavă │
│ │ │ │ │ │-
Adaptor ţeavă│
├────┼─────────────────────┬┴──────────────────────┼─────────┼─────────────┼─
──────────────┤
│ │ │ │ │
│Componentă a │
│ │ │ │ │
│unui dispozitiv│
│ │ │ │ │Articulaţie
│inteligent care│
│ │ │ │ │de genunchi
│înlocuieşte o │
│ │ │ │ │
│parte a │
│ │ │ │ │
│membrului │
│ │ │ │ │
│inferior │
│ │
├───────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │
│Componentă a │
│ │ │ │ │
│unui dispozitiv│
│ │ │ │ │
│inteligent care│
│ │ │ │ │
│înlocuieşte o │
│ │ │ │ │Cupă vacuum
│parte a │
│ │ │ │ │şi silicon -
│membrului │
│ │ │ │ │proteză de
│inferior, │
│ │ │ │ │gambă
│formată din: │
│ │ │ │ │
│cupă gambă, │
│ │ │ │ │
│sistem de │
│ │ │ │ │
│vacuum Ossur, │
│ │ │ │ │
│silicon Iceross│
│ │ │ │ │
│Dermo Seal-In │
│ │
├───────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │
│Componentă a │
│ │ │ │ │
│unui dispozitiv│
│ │ │ │ │
│inteligent care│
│ │ │ │ │
│înlocuieşte o │
│ │ │ │ │Cupă cu
│parte a │
│ │ │ │ │vacuum şi
│membrului │
│ │ │ │ │silicon -
│inferior, │
│ │ │ │ │proteză de
│formată din: │
│ │ │ │ │coapsă
│cupă coapsă, │
│ │ │ │ │
│sistem de │
│ │ │ │ │
│vacuum Ossur, │
│ │ │ │ │
│silicon Iceross│
│ │ │ │ │
│Dermo Seal-In │
│ │ │ │ │
│TF │
│ │
├───────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │
│Dispozitive │
│ │ │ │06 30 21 │Proteze
│care reproduc │
│ │ │ │ │oculare
│estetica │
│ │ │ │ │
│ochiului │
│ │ │
├─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │
│Dispozitive │
│ │ │ │06 30 24 │Proteze
│care reproduc │
│ │ │ │ │aurale
│estetica │
│ │ │ │ │
│urechilor │
│ │ │
├─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │
│Dispozitive │
│ │ │ │06 30 27 │Proteze
│care reproduc │
│ │ │06 30 Alte proteze │ │nazale
│estetica │
│ │ │decât protezele de │ │
│nasului │
│ │ │membre
├─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │Dispozitive utilizate │ │
│Dispozitive │
│ │ │pentru a înlocui în │ │
│care reproduc │
│ │ │întregime sau parţial │ │
│estetica feţei │
│ │ │funcţia şi estetica │ │
│în întregime │
│ │ │unui segment corporal │ │
│sau parţial │
│ │ │absent, altul decât │ │
│Sunt incluse, │
│ │ │membre │ │Proteze
│de exemplu, │
│ │ │ │06 30 30 │faciale
│protezele de │
│ │ │ │ │compuse
│ochi, protezele│
│ │ │ │ │
│de ureche, │
│ │ │ │ │
│proteze de nas │
│ │ │ │ │
│şi protezele │
│ │ │ │ │
│care combină │
│ │ │ │ │
│câteva sau │
│ │ │ │ │
│toate acestea. │
│ │ │
├─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │
│Dispozitive │
│ │ │ │06 30 33 │Proteze
│care reproduc │
│ │ │ │ │palatine
│funcţia boltei │
│ │ │ │ │
│palatine │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┼─
──────────────┤
│ │ │ │ │
│Produse │
│ │ │ │ │
│adăugate la │
│ │ │ │ │
│produsele │
│ │ │ │ │
│asistive de │
│ │ │ │ │
│mers pentru a │
│ │ │ │ │
│permite │
│ │ │ │ │
│utilizatorului │
│ │ │ │ │
│să se deplaseze│
│ │ │ │ │
│în direcţia │
│ │ │ │ │
│dorită şi să │
│ │ │ │ │
│controleze │
│ │ │ │ │
│viteza │
│ │ │ │ │Accesorii
│Sunt incluse, │
│ │ │ │ │care permit
│de exemplu, │
│ │ │ │ │unei
persoane│bare de │
│ │ │ │12 07 30 │să
manipuleze│împingere, roţi│
│ │ │ │ │produse
│antirăsucire, │
│ │ │ │ │asistive de
│dispozitive │
│ │ │ │ │mers
│pentru a depăşi│
│ │12 PRODUSE ASISTIVE │ │ │
│praguri şi │
│ │PENTRU ACTIVITĂŢI ŞI │ │ │
│curbe, frâne │
│ │PARTICIPARE │ │ │
│continue. │
│ │REFERITOARE LA │ │ │
│Handbike │
│ │MOBILITATE PERSONALĂ │ │ │
│(ataşabil │
│ │ŞI TRANSPORT │ │ │
│fotoliului │
│ │Produse destinate să │ │ │
│rulant, ajută │
│ │susţină sau să │ │ │
│persoana │
│ │înlocuiască │12 07 Accesorii pentru │ │
│utilizatoare să│
│ │capacitatea unei │produse asistive de │ │
│devină │
│ │persoane de a se │mers │ │
│independentă în│
│ │deplasa în interior │Dispozitive proiectate │ │
│spaţiul │
│4 │sau în exterior, de a│pentru a fi utilizate │ │
│înconjurător) │
│ │se transfera dintr-un│cu dispozitivele de
├─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │loc în altul sau de a│mers cu un scop │ │Dispozitive │

│ │utiliza mijloace de │specific │ │de ridicare │

│ │transport personale │ │ │pentru a │

│ │sau publice │ │ │transfera o │

│ │Produse asistive │ │ │persoană fără│

│ │pentru controlul, │ │ │scaun cu │

│ │transportul, mutarea │ │ │rotile în │

│ │şi manipularea │ │ │interiorul │

│ │obiectelor şi │ │ │sau în afara │

│ │dispozitivelor │ │ │vehiculelor │

│ │ │ │ │Produse
│Elevator │
│ │ │ │ │asistive
│electric pentru│
│ │ │ │ │pentru
│transferul unei│
│ │ │ │12 12 15 │transferul
│persoane │
│ │ │ │12 12 18 │persoanei
│tetraplegice │
│ │ │ │12 12 21 │aşezate în
│din scaunul │
│ │ │ │ │scaun cu
│rulant în │
│ │ │ │ │rotile în
│maşină şi │
│ │ │ │ │interiorul
│invers │
│ │ │ │ │sau în afara │

│ │ │ │ │vehiculelor │

│ │ │ │ │Produse │

│ │ │ │ │asistive │

│ │ │ │ │pentru │

│ │ │ │ │încărcarea │

│ │ │ │ │scaunului cu │

│ │ │ │ │rotile │

│ │ │ │ │(neocupat) pe│

│ │ │ │ │sau în │

│ │ │ │ │vehicule │

├────┼─────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┼─
──────────────┤
│ │ │ │ │Sisteme │

│ │ │ │ │electrice de │

│ │ │ │ │transport │

│ │ │ │ │pentru
│Liftkar - │
│ │ │ │ │urcatul
│dispozitive de │
│ │ │ │12 17 03 │scărilor
│urcat scări │
│ │ │ │12 18 12 │Scutere fără
│pentru toate │
│ │ │ │ │motor
│tipurile de │
│ │ │ │ │propulsate
│scaun rulant │
│ │ │ │ │prin │

│ │ │ │ │împingerea cu│

│ │ │ │ │un picior │

│ │ │
├─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │
│Scaune cu roţi │
│ │ │ │ │
│proiectate │
│ │ │ │ │
│pentru a fi │
│ │ │ │ │
│propulsate şi │
│ │ │ │ │
│direcţionate de│
│ │ │ │ │
│ocupant prin │
│ │ │ │ │
│împingerea cu │
│ │ │ │ │
│ambele mâini a │
│ │ │ │ │
│roţilor sau a │
│ │ │ │ │
│mânerelor de │
│ │ │ │ │
│acţionare a │
│ │ │ │ │
│roţilor │
│ │ │ │ │
│Sunt incluse, │
│ │ │ │ │
│de exemplu, │
│ │ │ │ │Scaune cu
│roţi cu │
│ │ │ │ │roţi
│acţionare pe │
│ │ │ │12 22 03 │bimanuale şi
│faţă şi roţi cu│
│ │ │ │ │mânere de
│acţionare pe │
│ │ │ │ │acţionare
│spate. │
│ │ │ │ │
│Scaun rulant │
│ │ │ │ │
│activ, │
│ │ │ │ │
│recomandat │
│ │ │ │ │
│persoanelor cu │
│ │ │ │ │
│mobilitate a │
│ │ │ │ │
│trenului │
│ │ │ │ │
│superior de la │
│ │ │ │ │
│moderat la │
│ │ │ │ │
│foarte bună. │
│ │ │12 17 Diverse vehicule │ │
│Este │
│ │ │motorizate │ │
│confecţionat │
│ │ │12 18 Tricicluri │ │
│din materiale │
│ │ │12 22 Scaune cu roţi │ │
│ultrauşoare (de│
│ │ │manuale │ │
│exemplu, │
│ │ │Dispozitive care │ │
│carbon) │
│ │ │asigură mobilitatea
├─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │prin intermediul │ │
│Scaune cu roţi │
│ │ │roţilor cu un sistem de│ │
│proiectate │
│ │ │sprijin al şezutului │ │
│pentru a fi │
│ │ │pentru o persoană cu │ │
│propulsate şi │
│ │ │limitare a mobilităţii │ │
│direcţionate de│
│ │ │şi care permite unui │ │
│ocupant │
│ │ │ocupant sau unui │ │
│folosind o │
│ │ │asistent să furnizeze │ │
│singură mână │
│ │ │energie de operare │ │Scaune cu
│Sunt incluse, │
│ │ │Sunt incluse, de │ │roţi cu
│de exemplu, │
│ │ │exemplu, verticalizator│12 22 09 │antrenare
│scaune cu roţi │
│ │ │care permite unei │ │manuală de o
│cu acţionare │
│ │ │persoane să se ridice │ │singură
parte│manuală, │
│ │ │şi să menţină │ │
│unilaterală, cu│
│ │ │ortostatismul, scaune │ │ │o
singură mână,│
│ │ │cu roţi, manuale, │ │
│prin sistem │
│ │ │pentru posturare în │ │
│bielă-manivelă,│
│ │ │clinostatism, scaun cu │ │
│scaun cu roţi │
│ │ │roţi pentru zăpadă, │ │
│acţionat │
│ │ │scaun cu roţi pentru │ │
│unilateral, cu │
│ │ │plajă, scaun cu roţi │ │
│mâner de │
│ │ │pentru uzul în piscină,│ │
│acţionare. │
│ │ │scaun cu roţi cu saşiu
├─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │
│Ocupantul │
│ │ │ │ │
│operează │
│ │ │ │ │
│scaunul cu roţi│
│ │ │ │ │
│printr-o │
│ │ │ │ │
│combinaţie │
│ │ │ │ │
│între energia │
│ │ │ │ │
│corpului uman │
│ │ │ │ │
│şi energia │
│ │ │ │ │
│electrică, unde│
│ │ │ │ │
│activarea prin │
│ │ │ │ │
│energie │
│ │ │ │ │
│electrică este │
│ │ │ │ │
│aplicată │
│ │ │ │ │Scaune cu
│printr-un │
│ │ │ │ │roţi
│moment de │
│ │ │ │12 22 12 │antrenate
│forţă, distanţă│
│ │ │ │ │manual şi
│sau forţă, │
│ │ │ │ │electric
│aplicat la │
│ │ │ │ │
│mâner/mânere. │
│ │ │ │ │
│Fotoliu rulant │
│ │ │ │ │
│de poziţionare,│
│ │ │ │ │
│dispozitiv ce │
│ │ │ │ │
│ajută persoana │
│ │ │ │ │
│să îşi │
│ │ │ │ │
│poziţioneze │
│ │ │ │ │
│membrele │
│ │ │ │ │
│individual, pe │
│ │ │ │ │
│diferite │
│ │ │ │ │
│unghiuri pe │
│ │ │ │ │
│verticală şi │
│ │ │ │ │
│orizontală │
│ │ │
├─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │
│Scaune cu roţi │
│ │ │ │ │
│proiectate │
│ │ │ │ │
│pentru a fi │
│ │ │ │ │Scaune cu
│propulsate şi │
│ │ │ │12 22 15 │roţi
│direcţionate │
│ │ │ │ │acţionate cu
│prin contactul │
│ │ │ │ │piciorul
│dintre piciorul│
│ │ │ │ │
│/picioarele │
│ │ │ │ │
│ocupantului şi │
│ │ │ │ │
│podea │
│ │
├───────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │
│Scaune cu roţi │
│ │ │ │ │
│acţionate │
│ │ │ │ │
│electric cu │
│ │ │ │ │
│controlul │
│ │ │ │ │
│mecanic al │
│ │ │ │ │
│direcţiei prin │
│ │ │ │ │
│schimbarea │
│ │ │ │ │
│orientării │
│ │ │ │ │
│roţii de │
│ │ │ │ │
│antrenare, fără│
│ │ │ │ │
│sursă de │
│ │ │ │ │
│energie │
│ │ │ │ │
│electrică Sunt │
│ │ │ │ │Scaune cu
│incluse, de │
│ │ │ │ │roţi
│exemplu, │
│ │ │ │ │acţionate
│scutere │
│ │ │ │12 23 03 │electric cu
│electrice şi │
│ │ │ │ │direcţionare
│trotinete │
│ │ │ │ │manuală
│electrice. │
│ │ │ │ │
│Handbike │
│ │ │ │ │
│electric │
│ │ │12 23 Scaune cu roţi │ │
│(dispozitiv │
│ │ │acţionate electric │ │
│ataşabil │
│ │ │Dispozitive care │ │
│fotoliului │
│ │ │asigură mobilitatea │ │
│rulant, ajută │
│ │ │prin intermediul │ │
│persoana │
│ │ │roţilor cu un sistem de│ │
│utilizatoare să│
│ │ │sprijin al şezutului │ │
│devină │
│ │ │pentru o persoană cu │ │
│independentă în│
│ │ │limitare a mobilităţii;│ │
│spaţiul │
│ │ │puterea motorului este │ │
│înconjurător, │
│ │ │derivată doar dintr-o │ │
│în afara │
│ │ │sursă de energie │ │
│locuinţei) │
│ │ │electrică sau doar
├─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │dintr-o sursă de │ │
│Scaune cu roţi │
│ │ │energie de combustie. │ │
│acţionate │
│ │ │ │ │
│electric cu │
│ │ │ │ │
│controlul │
│ │ │ │ │
│electronic al │
│ │ │ │ │
│direcţiei │
│ │ │ │ │
│acţionat de │
│ │ │ │ │
│ocupant │
│ │ │ │ │Scaune cu
│Sunt incluse, │
│ │ │ │ │roţi
│de exemplu, │
│ │ │ │ │acţionate
│scaune cu roţi │
│ │ │ │12 23 06 │electric cu
│autobalansoare.│
│ │ │ │ │direcţionare
│Scaune cu roţi │
│ │ │ │ │electronică
│acţionate │
│ │ │ │ │
│electric cu │
│ │ │ │ │
│controlul │
│ │ │ │ │
│electric │
│ │ │ │ │
│acţionat de │
│ │ │ │ │
│asistent │
│ │ │ │ │
│Scaun rulant │
│ │ │ │ │
│electric cu │
│ │ │ │ │
│control la │
│ │ │ │ │
│bărbie │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┼─
──────────────┤
│ │ │ │ │Scaune cu
│Scaune cu roţi │
│ │ │ │ │roţi
│acţionate │
│ │ │Sunt incluse, de │ │acţionate
│electric │
│ │ │exemplu, verticalizator│12 23 12 │electric cu
│manevrate de │
│ │ │care permite unei │ │controlul
│asistent │
│ │ │persoane să se ridice │ │electric
│printr-un │
│ │ │şi să menţină │ │acţionat de
│control │
│ │ │ortostatismul, scaune │ │asistent
│electronic │
│ │ │cu roţi, manuale,
├─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │pentru posturare în │ │
│Scaune cu roţi │
│ │ │clinostatism, scaun cu │ │
│acţionate │
│ │ │roţi cu sistem de │ │Scaune cu
│electric care │
│ │ │ridicare sau înclinare │ │roţi
│furnizează │
│ │ │spaţială a scaunului, │ │acţionate
│urcarea şi │
│ │ │scaune cu roţi pentru │12 23 15 │electric
│coborârea │
│ │ │zăpadă, scaune cu roţi │ │pentru
│scărilor în │
│ │ │pentru plajă, scaune cu│ │urcarea
│siguranţă, cu │
│ │ │roţi cu saşiu. │ │scărilor
│ocupant, şi │
│ │ │ │ │
│este operat de │
│ │ │ │ │
│ocupant │
│ │
├───────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │
│Dispozitive │
│ │ │ │ │
│pentru │
│ │ │ │ │
│transportul pe │
│ │ │ │ │
│distanţă scurtă│
│ │ │ │ │
│al unei │
│ │ │ │ │
│persoane în │
│ │ │ │ │
│poziţia aşezat,│
│ │ │ │ │
│acţionate şi │
│ │ │ │ │
│controlate de │
│ │ │ │12 27 04 │Scaune de
│un asistent │
│ │ │ │ │transport
│Sunt incluse, │
│ │ │ │ │
│de exemplu, │
│ │ │ │ │
│scaune de │
│ │ │ │ │
│evacuare de │
│ │ │ │ │
│urgenţă, scaune│
│ │ │ │ │
│de transport │
│ │ │ │ │
│adaptate pentru│
│ │ │ │ │
│urcarea sau │
│ │ │ │ │
│coborârea │
│ │ │ │ │
│scărilor. │
│ │ │
├─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │
│Dispozitive cu │
│ │ │ │ │
│roţi pentru │
│ │ │ │ │
│transportul │
│ │ │ │ │
│unei persoane │
│ │ │ │ │
│sau mai multor │
│ │ │12 27 Diverse vehicule │ │
│persoane într-o│
│ │ │acţionate de energie │ │
│poziţie culcat │
│ │ │umană │ │
│sau aşezat, │
│ │ │ │ │
│proiectate │
│ │ │ │ │
│pentru a fi │
│ │ │ │ │Automobile
│împinse şi │
│ │ │ │ │tip buggie
│dirijate de un │
│ │ │ │12 27 07 │pentru
adulţi│asistent │
│ │ │ │ │(mobility
│Sunt incluse, │
│ │ │ │ │scooter)
│de exemplu, │
│ │ │ │ │
│automobilele │
│ │ │ │ │
│tip buggie │
│ │ │ │ │
│pentru adulţi. │
│ │ │ │ │
│Automobile/ │
│ │ │ │ │
│vehicul │
│ │ │ │ │
│electric │
│ │ │ │ │
│special │
│ │ │ │ │
│conceput pentru│
│ │ │ │ │
│persoanele cu │
│ │ │ │ │
│dizabilităţi │
│ │ │
├─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │
│Dispozitive │
│ │ │ │ │
│care sunt │
│ │ │ │ │Dispozitive
│propulsate de │
│ │ │ │ │mobile cu
│ocupant │
│ │ │ │12 27 24 │propulsie
│folosind │
│ │ │ │ │manuală
│braţele şi sunt│
│ │ │ │ │
│utilizate numai│
│ │ │ │ │
│în poziţie │
│ │ │ │ │
│verticală │
│ │
├───────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │
│Lift electric │
│ │ │ │ │
│transfer - │
│ │ │12 36 Produse asistive │ │
│ajută │
│ │ │pentru ridicarea │ │
│utilizatorul la│
│ │ │persoanelor │ │
│transferul din │
│ │ │ │ │
│pat în scaunul │
│ │ │ │ │
│rulant │
│ │
├───────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │
│Dispozitive de │
│ │ │ │ │
│navigaţie sau │
│ │ │ │ │
│de identificare│
│ │ │ │ │Bastoane │a

│ │ │ │12 39 03 │tactile sau
│împrejurimilor │
│ │ │ │ │bastoane
albe│folosite de o │
│ │ │ │ │
│persoană cu │
│ │ │ │ │
│deficienţe de │
│ │ │ │ │
│vedere │
│ │ │
├─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │
│Dispozitive │
│ │ │ │ │
│electronice de │
│ │ │ │ │Produse
│ghidare care │
│ │ │ │ │asistive
│furnizează │
│ │ │ │12 39 06 │pentru
│informaţii │
│ │ │12 39 Produse asistive │ │orientare
│pentru a │
│ │ │pentru orientare │ │electronică
│determina │
│ │ │Dispozitive de │ │
│poziţia │
│ │ │navigaţie, ghidare, │ │
│relativă într-o│
│ │ │identificare sau │ │
│anumită arie │
│ │ │recunoaştere a
mediului├─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │înconjurător │ │
│Dispozitive de │
│ │ │Materiale tactile │ │
│ghidare care │
│ │ │pentru pardoseli şi │ │
│produc un sunet│
│ │ │scări │ │
│sau un mesaj │
│ │ │ │ │
│pentru a │
│ │ │ │ │
│orienta o │
│ │ │ │ │
│persoană cu o │
│ │ │ │ │Produse
│deficienţă │
│ │ │ │ │asistive
│vizuală │
│ │ │ │12 39 09 │pentru
│Sunt incluse, │
│ │ │ │ │navigare
│de exemplu, │
│ │ │ │ │acustică
│balize de │
│ │ │ │ │
│sunet, inclusiv│
│ │ │ │ │
│baston cu │
│ │ │ │ │
│ultrasunete - │
│ │ │ │ │
│în funcţie de │
│ │ │ │ │
│orientare în │
│ │ │ │ │
│spaţiu prin │
│ │ │ │ │
│intermediul │
│ │ │ │ │
│ultrasunetelor.│
├────┼─────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┼─
──────────────┤
│ │ │ │ │
│Dispozitive de │
│ │ │ │ │
│ghidare pentru │
│ │ │ │ │ │a
furniza │
│ │ │ │12 39 12 │Busole
│informaţii │
│ │ │ │ │
│despre │
│ │ │ │ │
│direcţiile │
│ │ │ │ │
│nord, est, sud │
│ │ │ │ │
│şi vest │
│ │ │
├─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │
│Dispozitive de │
│ │ │ │ │
│ghidare care │
│ │ │ │12 39 15 │Hărţi
tactile│asigură │
│ │ │ │ │
│orientarea pe o│
│ │ │ │ │
│hartă prin │
│ │ │ │ │
│atingere │
│ │ │
├─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │
│Materiale │
│ │ │ │ │
│fabricate să │
│ │ │ │ │
│furnizeze │
│ │ │ │ │
│informaţii │
│ │ │ │ │Materiale de
│despre │
│ │ │ │12 39 18 │orientare
│orientare prin │
│ │ │ │ │tactile
│atingere │
│ │ │ │ │
│Sunt incluse, │
│ │ │ │ │
│de exemplu, │
│ │ │ │ │
│suprafeţe │
│ │ │ │ │
│structurate. │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼─────────────┼─
──────────────┤
│ │ │ │ │
│Paturi cu una │
│ │ │ │ │
│sau mai multe │
│ │ │ │ │
│secţiuni ale │
│ │ │ │ │Paturi şi
│platformei │
│ │ │ │ │platforme
│pentru │
│ │ │ │ │detaşabile
│susţinerea │
│ │ │ │ │pentru
paturi│saltelei, care │
│ │ │ │18 12 07 │/platforme
│poate fi │
│ │ │ │ │pentru
│reglată în │
│ │ │ │ │susţinerea
│înălţime sau │
│ │ │ │ │saltelelor
cu│unghi; │
│ │ │ │ │reglare
│reglajele sunt │
│ │ │ │ │manuală
│efectuate │
│ │ │ │ │
│manual de către│
│ │ │ │ │
│ocupant sau de │
│ │ │ │ │
│un asistent. │
│ │ │
├─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │
│Paturi cu una │
│ │ │ │ │
│sau mai multe │
│ │ │ │ │
│secţiuni ale │
│ │ │18 12 Paturi şi │ │
│platformei │
│ │ │echipamente pentru pat │ │
│pentru │
│ │ │Sunt incluse, de │ │Paturi şi
│susţinerea │
│ │ │exemplu, paturi cu │ │platforme
│saltelei, care │
│ │ │poziţia corpului │ │detaşabile
│poate fi │
│ │18 MOBILIER, SISTEME │reglabilă şi │ │pentru
paturi│reglată în │
│ │DE FIXARE ŞI ALTE │nereglabilă, platforme │18 12 10 │/platforme
│înălţime sau │
│ │PRODUSE ASISTIVE │detaşabile pentru pat/ │ │pentru
│unghi; │
│ │PENTRU A SUSŢINE │platforme pentru │ │susţinerea
│reglajele sunt │
│ │ACTIVITĂŢI │susţinerea saltelelor. │ │saltelelor
cu│efectuate de un│
│ │DESFĂŞURATE ÎN MEDII │ │ │reglare
│mecanism │
│ │INTERIOARE ŞI │ │ │electrică
│acţionat │
│ │EXTERIOARE AMENAJATE │ │ │
│electric │
│ │DE OM │ │ │
│comandat de │
│ │Mobilier şi alte │ │ │
│către ocupant │
│ │produse care pot fi │ │ │
│sau de un │
│ │plasate, încorporate │ │ │
│asistent. │
│5 │sau adăugate pentru │
├─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │realizarea unui mediu│ │ │
│Elemente mobile│
│ │care să faciliteze │ │ │
│pentru │
│ │mişcarea şi │ │ │
│ajustarea │
│ │poziţionarea, │ │ │
│înălţimii pe │
│ │inclusiv intrarea şi │ │ │
│care se poate │
│ │ieşirea,
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6749
 • Thank you received: 732
 • Karma: 15
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.