Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: Legea nr. 272/2004 privind protecţia persoanelor cu dizabilitati reactualizata

Legea nr. 272/2004 privind protecţia persoanelor cu dizabilitati reactualizata #47868

L E G E pentru modificarea și completarea art. 129 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului și pentru stabilirea unor măsuri de asistență sociala

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. – Articolul 129 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 159 din 5 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. Alineatele (1) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 129. – (1) Furnizorii de servicii sociale asigură, pentru copiiiși tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, precum şi pentru mamele protejate în centre maternale, hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, materiale cultural-sportive, sume de bani pentru nevoi personale, sprijin pentru integrare socială, transport, condiții adecvate de locuit, cheltuieli de întreținere – încălzire, apă caldă, energie electrică.
........................................................................................................
(6) Cuantumul alocaţiei de hrană pentru copiii din serviciile de zi publice şi pentru copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială într-un serviciu public de tip rezidenţial, pentru copiii aflaţi în case de tip familial, precum şi pentru mamele protejate în centre maternale este de 22 de lei. Cuantumul alocaţiei de hrană pentru copiii din serviciile de zi este aplicabil şi copiilor din creşe şi alte unităţi de educaţie timpurie.”

2. După alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (61), cu următorul cuprins:
„(61) Cuantumul prevăzut la alin. (6) se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului.”

Art. II. – (1) Nivelul minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de
asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice, se stabileşte în cuantum de 22 de lei. În limita bugetelor aprobate, consiliile judeţene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi consiliile locale alemunicipiilor, oraşelor şi comunelor pot aproba, prin hotărâre, la propunerea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, respectiv a serviciilor publice de asistenţă socială, un cuantum al alocaţiei de hrană mai mare decât cel stabilit potrivit alin.(1).

(3) Sumele destinate acoperirii cheltuielilor pentru alocaţia zilnică de hrană se suportă din aceleaşi fonduri din care sunt finanţate
instituţiile şi unităţile publice de asistenţă socială.

Art. III. – La data intrării în vigoare a prezentei legi, articolul V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 760 din 20 octombrie 2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2015, se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia
României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ION-MARCEL CIOLACU

PREŞEDINTELE SENATULUI
FLORIN-VASILE CÎŢU
  • Mona si Dan
  • Avatarul lui Mona si Dan
  • Deconectat
  • Platinum Member
  • Posts: 6644
  • Thank you received: 732
  • Karma: 15
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Ultima editare: by Mona si Dan.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.