Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: Instrucţiunea nr. 1/2023 pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi

Instrucţiunea nr. 1/2023 pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi #48108

Instrucţiunea nr. 1/2023 cu privire la acordarea, exclusiv în cadrul proiectului "Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi", a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate reglementate prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 721/481/310/2019

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 341 din 24 aprilie 2023.
În vigoare de la 24 aprilie 2023

Având în vedere:

- art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 234/2022 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, cu modificările ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 721/481/310/2019 privind aprobarea Procedurii de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1.263/2019 privind aprobarea Metodologiei de acordare şi distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1.360/2019 pentru aprobarea modelului Cererii privind includerea operatorului economic în Lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, precum şi a Procedurii de decontare a voucherelor acordate persoanelor cu dizabilităţi, utilizate exclusiv pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările ulterioare;

- Contractul de finanţare nr. POCU/605/3/1/130164 pentru implementarea proiectului "Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi", cod SMIS130164, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de faptul că perioada de implementare a proiectului se finalizează în luna octombrie 2023,

în temeiul art. 1 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 234/2022 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, cu modificările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi emite prezenta instrucţiune.

Art. 1. -
(1) În vederea respectării prevederilor Contractului de finanţare nr. POCU/605/3/1/130164, precum şi în vederea respectării prevederilor legale aplicabile în cadrul proiectului "Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi", cod SMIS130164, voucherele se emit până cel târziu la data de 30 iunie 2023.

(2) Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului transmit către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, denumită în continuare Autoritate, solicitările privind emiterea voucherelor, împreună cu dosarul în original, până la data de 31 mai 2023.

(3) Pentru solicitările de vouchere transmise către Autoritate după data menţionată la alin. (2) nu se emit vouchere.

Art. 2. - Voucherul eliberat persoanei cu dizabilităţi poate fi utilizat de către aceasta în perioada de valabilitate, dar nu mai târziu de 31 august 2023.

Art. 3. - În vederea decontării voucherelor utilizate în condiţiile art. 2, furnizorii de tehnologii/dispozitive asistive/tehnologii de acces depun solicitările de decontare a voucherelor în primele 15 zile ale lunii septembrie 2023.

Art. 4. - Prezenta instrucţiune se comunică direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, agenţiilor judeţene de ocuparea forţei de muncă, furnizorilor de tehnologii/dispozitive asistive/tehnologii de acces incluşi în Lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, precum şi persoanelor cu dizabilităţi beneficiare de voucher şi se publică pe site-ul Autorităţii.

Art. 5. - Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, agenţiile judeţene de ocuparea forţei de muncă, furnizorii de tehnologii/dispozitive asistive/tehnologii de acces incluşi în Lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, persoanele cu dizabilităţi beneficiare de voucher, precum şi personalul din cadrul Autorităţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentei instrucţiuni.

Art. 6. - Prezenta instrucţiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi,
Mihai Tomescu
Bucureşti, 13 aprilie 2023.

Nr. 1.
  • daniel
  • Avatarul lui daniel
  • Deconectat
  • Administrator
  • Cuget, deci exist!
  • Posts: 16157
  • Thank you received: 5261
  • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan