Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: ORDIN nr. 1.857/441/2023

ORDIN nr. 1.857/441/2023 #48140

ORDIN nr. 1.857/441/2023
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

EMITENT
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.857 din 30 mai 2023
CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 441 din 29 mai 2023
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 31 mai 2023

Având în vedere Referatul de aprobare nr. AR 9.750 din 30 mai 2023 al Ministerului Sănătății și nr. DG 2.086 din 29 mai 2023 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
în temeiul prevederilor:
– art. 229 alin. (4) și ale art. 291 alin. (2) din titlul VIII „Asigurări sociale de sănătate“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;
– art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
– art. 17 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, prevăzute în anexele nr. 1-50*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.
*) Anexele nr. 1-50 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.
Articolul 2
Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 iulie 2023.
Articolul 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Alexandru Rafila
p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Adela Cojan

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea
pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează
condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a
dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale
de sănătate
  • daniel
  • Avatarul lui daniel
  • Deconectat
  • Administrator
  • Cuget, deci exist!
  • Posts: 16157
  • Thank you received: 5261
  • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan