Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: Lege nr. 207 din 2 iunie 2009

Lege nr. 207 din 2 iunie 2009 #8118

Lege nr. 207 din 2 iunie 2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86 din 24 iunie 2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 474 din 27 iunie 2008, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I punctul 1, alineatul (1) al articolului 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 27: (1) Persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat pot beneficia de credit a carui dobanda se suporta din bugetul de stat, prin transferuri de la bugetul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap la bugetele directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in baza unui contract privind angajamentul de plata a'dobanzii pentru achizitionarea unui singur autovehicul si pentru adaptarea unei locuinte conform nevoilor individuale de acces, cu conditia platii la scadenta a ratelor creditului, dar si cu conditia ca valoarea creditului sa nu depaseasca 10.000 de euro, iar returnarea creditului sa nu depaseasca 10 ani.
In cazul achizitionarii de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depasi 20.000 de euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani."

2. La articolul I, dupa punctul 1 se introduc doua noi puncte, punctele 11 si 12, cu urmatorul cuprins:
„11. La articolul 27, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
«(11) Persoanele care au contractat un credit in conditiile prevazute la alin. (1) si carora, in urma reevaluarii, li s-a schimbat incadrarea in gradul de handicap beneficiaza in continuare de aceleasi conditii de rambursare pana la achitarea creditului.»
12. La articolul 27, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
«(3) Metodologia de preluare de catre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti a contractelor privind angajamentul de plata a dobanzii incheiate de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap si de asigurare a transferurilor financiare se aproba prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.»"

3. La articolul I, dupa punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu urmatorul cuprins:
„4. La articolul 78, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:
«(41) Fac exceptie de la prevederile alin. (3) lit. b) unitatile protejate infiintate in cadrul organizatiilor persoanelor cu handicap care pot desfasura si activitati de vanzari/intermedieri, cu conditia ca minimum 75% din profitul obtinut sa fie destinat programelor de integrare socioprofesionala pentru persoanele cu handicap din organizatiile respective. Aceste unitati au obligatia prezentarii unui raport financiar la fiecare inceput de an, din care sa rezulte cum au fost utilizate fondurile obtinute prin activitatea comerciala.»"
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art, 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANA


DECRET nr. 883 din 30 mai 2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

In temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata,
Presedintele Romaniei decreteaza:

Articol unic

Se promulga Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap si se dispune publicarea acestei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

-****-

PRESEDINTELE ROMANIEI
TRAIAN BASESCU
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16157
 • Thank you received: 5260
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel. Motiv: edit
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Re:Lege nr. 207 din 2 iunie 2009 #8954

Anexa nr. 1

Programele de interes national în domeniul protectiei si promovării drepturilor persoanelor cu handicap pentru anul 2009

1. Programul ,,Crearea de centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu”

Scop: Cresterea calitătii vietii persoanelor cu handicap, care necesită servicii de
recuperare neuromotorie.
Obiectiv general: Dezvoltarea si diversificarea serviciilor de recuperare si reintegrare
ambulatorii pentru persoanele cu handicap din comunitate si din centrele rezidentiale.

Obiective specifice:

a) cresterea cu un număr de 30 a serviciilor de recuperare neuromotorie de tip
ambulatoriu pentru persoanele cu handicap.
b) cresterea cu 1.500 a numărului de persoane cu handicap din comunitate si din
centrele rezidentiale, beneficiare ale serviciilor create prin program.

Indicatori cantitativi:

a) cel putin 30 de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu înfiintate
pentru persoanele cu handicap din comunitate si din centrele rezidentiale.
b) cel putin 1.500 de persoane cu handicap din comunitate si din centrele
rezidentiale, beneficiare ale serviciilor create prin program.

Indicatori calitativi: Calitatea crescută a serviciilor de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu.
Perioadă de derulare: Programul se derulează pe parcursul anului 2009.
Buget: Bugetul total este de 5.098 mii lei.

2. Programul "Formare pentru personalul implicat în protectia persoanei cu handicap"

Scop: Perfectionarea personalului care îsi desfăsoară activitatea în cadrul directiilor
generale de asistentă socială si protectia copilului judetene, respectiv locale ale
sectoarelor municipiului Bucuresti.
Obiectiv general: Actualizarea si îmbogătirea cunostintelor în domeniul abordării
sociale a persoanelor cu handicap, în concordantă cu prevederile tratatelor europene si
internationale la care România este parte.

Obiective specifice:

a) perfectionarea unui număr de 100 de persoane care îsi desfăsoară activitatea în
cadrul directiilor generale de asistentă socială si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti;
b) elaborarea suportului de curs necesar în procesul de perfectionare si editarea în
500 de exemplare.

Indicatori cantitativi:

a) cel putin 100 de persoane a căror cunostinte în domeniul abordării sociale a
persoanelor cu handicap au fost actualizate si îmbogătite;
b) cel putin 80 de persoane obtin certificatul de perfectionare;
c) cel putin 500 de exemplare de suport de curs în domeniul abordării sociale a
persoanelor cu handicap au fost editate.

Indicatori calitativi: Cresterea calitătii informatiei detinute de personalul care îsi
desfăsoară activitatea în cadrul directiilor generale de asistentă socială si protectia
copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
Perioadă de derulare: Programul se derulează pe parcursul anului 2009.
Buget: Bugetul total este de 200 mii lei.
Atașamente:
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16157
 • Thank you received: 5260
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan