Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: Normativ privind adaptarea cladirilor si spatiului urban

Normativ privind adaptarea cladirilor si spatiului urban #33849

Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu dizabilitati

Ordinul 189/2013 pentru aprobarea reglementarilor tehnice Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban aferent la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap indicativ NP-051-2012, revizuire NP-051/2000.

In conformitate cu prevederile art. 10 si art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, ale art. 2 alin. (3) si (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementari tehnice si de cheltuieli aferente activitatii de reglementare in constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 203/2003, cu modificarile si completarile ulterioare,
avand in vedere Procesul-verbal de avizare nr. 44/2011 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 11 "Cerinte functionale pentru constructii si fizica constructiilor" si Procesul-verbal de avizare nr. 3/2011 al Comitetului tehnic de coordonare generala,
In temeiul art. 4 pct. II lit. e) si al art. 12 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice,
viceprim-ministrul, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, emite prezentul ordin.

Art. 1
Se aproba reglementarea tehnica "Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000", elaborata de Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" - Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiza si Consulting - Bucuresti, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii.

Art. 3

(1)La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 649/2001 privind aprobarea Normativului pentru adaptarea cladirilor civile si spatiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2000, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 287 din 31 mai 2001, se abroga.
(2)La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Normativul1) pentru adaptarea cladirilor civile si spatiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2000, isi inceteaza aplicabilitatea.
_______
1)Normativul pentru adaptarea cladirilor civile si spatiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2000, a fost publicat in Brosura Institutului de Proiectare, Cercetare si Tehnica de Calcul in Constructii - S.A.

*
Reglementarea tehnica aprobata prin prezentul ordin a fost adoptata cu respectarea procedurii de notificare nr. RO/250/2012 din 20 iulie 2012, prevazuta de Hotararea Guvernului nr. 1.016/2004 privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana, cu modificarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, care transpune Directiva 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene seria L, nr. 204 din 21 iulie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare.

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice,
Iulian Matache
secretar de stat

Bucuresti, 12 februarie 2013

Descarca in format PDF: NP-051-2012 Normativ privind acesibilizarea spatiului urban
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16157
 • Thank you received: 5262
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Normativ privind adaptarea cladirilor si spatiului urban #33850


CUPRINS:

I. GENERALITATI;
I.1. Obiect;
I.2. Domeniu de aplicare si conditii de utilizare;
I.3. Referinte;

II. DEFINITII, TERMENI UTILIZATI;

III. PERSOANE CU HANDICAP - ELEMENTE ANTROPOMETRICE SI ANTROPODINAMICE;

IV. SPATIUL URBAN ACCESIBIL;
Sectiunea 1. Generalitati;
Sectiunea 2. Amenajarea si conformarea cailor de acces pietonale;
Sectiunea 3. Rampe de acces pietonale intre trotuar si carosabil;
Sectiunea 4. Legatura trotuar-carosabil;
Sectiunea 5. Statii pentru transport in comun urban;
Sectiunea 6. Parcaje;
Sectiunea 7. Ghidaje pentru orientare si alte sisteme de informare;
Sectiunea 8. Echipamente si mobilier stradal;

V. SPATIUL CONSTRUIT ACCESIBIL;
Sectiunea 1. Circulatii orizontale;
Sectiunea 2. Circulatii verticale - rampe si scari;
Sectiunea 3. Echipamente destinate circulatiei - ascensoare, platforme, scari si trotuare rulante;
Sectiunea 4. Usi si ferestre;
Sectiunea 5. Intrari in cladiri;
Sectiunea 6. Configurarea si echiparea spatiilor pentru igiena personala - camere de baie si grupuri sanitare;
Sectiunea 7. Configurare si echipare pentru bucatarii;
Sectiunea 8. Logii si balcoane;
Sectiunea 9. Depozitari;

VI. PROIECTAREA LOCUINTELOR IN CONFORMITATE CU NEVOILE INDIVIDUALE ALE PERSOANELOR CU HANDICAP;
VI.1. Prevederi generale;
VI.2. Adaptarea locuintelor existente la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap;

VII. CLADIRI DE INTERES SI UTILITATE PUBLICA ADAPTATE NEVOILOR INDIVIDUALE ALE PERSOANELOR CU HANDICAP;
VII.1. Generalitati;
VII.2. Cladiri pentru ocrotirea sanatatii si asistenta sociala - spitale, policlinici, dispensare, sanatorii, centre de recuperare, camine de batrani cu specific medical si altele de aceasta natura;
VII.3. Cladiri pentru invatamant;
VII.4. Cladiri pentru activitati administrative/birouri;
VII.5. Cladiri pentru activitati culturale si de divertisment - sali pentru spectacole, auditorii, sali de conferinte, sali de concert;
VII.6. Cladiri pentru muzee si biblioteci;
VII.7. Cladiri pentru activitati sportive, terenuri de sport si piscine;
VII.8. Cladiri pentru activitati comerciale;
VII.9. Cladiri pentru alimentatie publica;
VII.10. Cladiri turistice - hoteluri, pensiuni, moteluri;

ANEXE:

Anexa A - Referinte tehnice si legislative;
A1. Legislatie;
A2. Reglementari tehnice;
A3. Standarde;

Anexa B - informativa - Semnalistica;

Anexa C - informativa - Abilitati umane si aspecte legate de proiectare;

Anexa D - informativa - Echiparea cabinei ascensorului (a se vedea SR EN 81-70);

Anexa E - informativa - Sisteme de control si semnalizare pentru ascensoare;

Anexa F - informativa - Grila de verificare a accesibilitatii.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16157
 • Thank you received: 5262
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Normativ privind adaptarea cladirilor si spatiului urban #33851

 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16157
 • Thank you received: 5262
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Normativ privind adaptarea cladirilor si spatiului urban #33852

 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16157
 • Thank you received: 5262
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Normativ privind adaptarea cladirilor si spatiului urban #33853

 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16157
 • Thank you received: 5262
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Normativ privind adaptarea cladirilor si spatiului urban #33854

 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16157
 • Thank you received: 5262
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Normativ privind adaptarea cladirilor si spatiului urban #33855

 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16157
 • Thank you received: 5262
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Normativ privind adaptarea cladirilor si spatiului urban #33856

 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16157
 • Thank you received: 5262
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Normativ privind adaptarea cladirilor si spatiului urban #33857

 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16157
 • Thank you received: 5262
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Normativ privind adaptarea cladirilor si spatiului urban #33858

 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16157
 • Thank you received: 5262
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Normativ privind adaptarea cladirilor si spatiului urban #33859

 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16157
 • Thank you received: 5262
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Normativ privind adaptarea cladirilor si spatiului urban #33860

 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16157
 • Thank you received: 5262
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Normativ privind adaptarea cladirilor si spatiului urban #33861

 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16157
 • Thank you received: 5262
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Normativ privind adaptarea cladirilor si spatiului urban #33862

 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16157
 • Thank you received: 5262
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Normativ privind adaptarea cladirilor si spatiului urban #33863

 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16157
 • Thank you received: 5262
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.