Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: ANEXA la Ordinul nr. 1486 din 07.10.2019

ANEXA la Ordinul nr. 1486 din 07.10.2019 #47242

Modelul
Legitimaţiei acordate persoanelor cu dizabilități

ART. 1
(1 ) Legitimaţia acordată persoanelor cu dizabilități, denumită în continuare Legitimația, este documentul
oficial folosit în exercitarea drepturilor acordate persoanelor cu dizabilități, de legislația în vigoare, pe
întreg teritoriul ţării.
(2) Legitimația este eliberată de direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene,
respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, costurile fiind suportate din bugetul acestora.

ART. 2
(1) Legitimaţia are dimensiunea 86 x 54 mm și este tipărită față-verso.
(2) Pe partea din față, legitimația conține următoarele elemente, conform Anexei nr. 1:
a) numărul şi data emiterii format: zz.ll.aaaa;
b) datele de identificare ale persoanei: numele (-surname) şi prenumele persoanei (name), codul numeric
personal;
c) numărul documentului care atestă încadrarea în grad de handicap;
e) gradul de handicap;
f) termenul de valabilitate ( Expiry date);
g) foto tip act de identitate;
h) semnătura și ștampila emitentului.
(3) Pe verso, centrat, legitimația prezintă următoarele înscrisuri, conform modelului prezentat în Anexa
nr. 2:
a) emitentul: pe primul rând - ,,DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA
COPILULUI”; pe rândul al doilea – JUDEȚUL, sau după caz, sectorul municipiului București;
b) pe rândul al treilea - ,,LEGITIMAȚIE”; pe rândul al patrulea - ,, DISABILITY CARD” ,
b) numărul legitimației ( maximum 5 cifre);
c) în partea de jos : ,,Această legitimație îndreptățește titularul la drepturile conferite de legislația în
vigoare.”
(4) Tipul hârtiei folosite pentru tipărirea legitimației va fi IQ Premium 80 gr./mp, de culoare albă, care
conţine filigran de siguranţă, realizat cu polimer transparent care aderă la fibra hârtiei, dispus vertical, cu
inscripţia "DGASPC", conform modelului din anexa nr. 3.
(5) După tipărire, legitimația se plastifiază și se eliberează persoanei cu dizabilități.
(6) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul model.

ART. 3
(1) Legitimaţia este nominală, netransmisibilă şi cu o perioadă de valabilitate egală cu cea a documentului
de încadrare în grad de handicap.
(2) În cazul pierderii, distrugerii sau furtului legitimaţiei, persoana cu dizabilități va publica
pierderea/distrugerea/furtul într-un cotidian de mare tiraj şi va solicita DGASPC eliberarea altei legitimații.
(3) Eliberarea altei legitimații de către DGASPC se realizează în baza cererii scrise a persoanei cu
dizabilități.
(4) Cererea prevăzută la alin.(3) se depune la DGASPC și va fi însoțită de o copie a cotidianului în care sa publicat declararea pierderii/distrugerii/furtului legitimației .

) Se utilizează următoarele dimensiuni ale fonturilor:
- pentru fontul general : Arial 7
- pentru completările marcate cu X, respectiv: zz.ll.aaaa: Arial 12
- pentru ”LEGITIMAȚIE, DISABILITY CARD” și ”RO”: Arial 13 bold
Anexa nr. 2* la Modelul legitimației
Model verso legitimație
.

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ
SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI
JUDEŢUL/ SECTORUL X - BUCUREŞTI
LEGITIMAŢIE
DISABILITY CARD
Nr.: XXXXX
Această legitimație îndreptățește titularul la drepturile conferite de legislația
în vigoare.
*) Se utilizează următoarele dimensiuni ale fonturilor :
- pentru ” DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI”,
”JUDEŢUL/ SECTORUL X – BUCUREŞTI” : Arial 12
- pentru ”LEGITIMAŢIE” și ”DISABILITY CARD” : Arial 13 bold
- pentru ”Nr.: XXXXX” : Arial 12
- pentru ”Această legitimație îndreptățește titularul la drepturile conferite de legislația în vigoare.” : Arial
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6769
 • Thank you received: 732
 • Karma: 15
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

ANEXA la Ordinul nr. 1486 din 07.10.2019 #47259

Fisier atasat:

Nume fișier: Anexa_ordin-model-legitimatie.pdf
Dimensiune fișier: 333 KB
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16157
 • Thank you received: 5262
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan