asistent personal sau indemnizatie pentru insotitorPersoanele cu handicap grav cu drept la asistent personal, care au si calitatea de pensionar de invaliditate gradul I (avand inainte calitatea de "angajat" cativa ani), pot opta pentru a avea asistent personal sau pentru a primi indemnizatia de insotitor (pe numele lor, pe acelasi Talon cu Pensia de invaliditate).

Diferenta consta in faptul ca prin alegerea primirii indemnizatiei de insotitor direct de catre persoana cu handicap, aceasta isi asuma raspunderea de a-si asigura singura serviciile necesare traiului zilnic, fara a depinde permanent de o singura persoana.

Este vorba despre Ordinul Ministerului Muncii nr. 2272/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 691, din 12 noiembrie 2013.

Atentie! Dreptul la angajarea unui asistent personal sau acordarea indemnizatiei lunare nu poate fi cumulat cu dreptul la acordarea indemnizatiei pentru insotitor.

Beneficiarii isi pot exprima optiunile incepand cu data de la care se incadreaza atat in categoria pensionarilor de invaliditate gradul I, cat si in cea a persoanelor cu handicap grav, cu drept la asistent personal.

Unde se depun cererile de exprimare a optiunilor?

Potrivit Procedurii publicate recent in Monitor, in situatia in care incadrarea persoanei in grad de handicap grav, cu drept la asistent personal, este ulterioara inscrierii la pensie de invaliditate gradul I, beneficiarii vor completa o cerere in care vor alege intre asistent personal si indemnizatia de insotitor.

Cererea (anexa 1-2) va fi adresata Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, din raza teritoriala de domiciliu a persoanei.

Documentul se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar se pastreaza la DGASPC, iar celalalt exemplar se transmite, de catre DGASPC, casei teritoriale/sectoriale de pensii in evidenta careia se afla dosarul de pensie de invaliditate gradul I al persoanei in cauza. Daca beneficiarul opteaza pentru asistent personal/indemnizatie lunara aferenta asistentului, DGASPC transmite o copie a cererii primariei in raza careia se afla domiciliul persoanei cu handicap.

Detalii pe Forum: Ordinul MMFPSPV nr. 2272/2013

PROCEDURA
de aplicare a prevederilor art. 42 din
Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
coroborate cu cele ale art. 77 din
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Avand in vedere prevederile art. 35 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 448/2006, potrivit carora persoana cu handicap grav are dreptul, in baza evaluarii medico-psihosociale, la un asistent personal,
luand in considerare dispozitiile art. 77 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 263/2010, potrivit carora pensionarii de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate au dreptul, in afara pensiei, la o indemnizatie pentru insotitor, in cuantum fix,
se stabilesc urmatoarele:

Art. 1. - (1) Persoana cu handicap grav cu drept la asistent personal, care are si calitatea de pensionar de invaliditate gradul I, poate opta pentru indemnizatia pentru insotitor prevazuta la art. 77 din Legea nr. 263/2010 sau pentru asistent personal;
(2) In situatia in care optiunea se exprima pentru asistent personal, persoana cu handicap grav, care are si calitatea de pensionar de invaliditate gradul I, poate opta pentru angajarea asistentului personal sau pentru primirea indemnizatiei lunare prevazute la art. 43 din Legea nr. 448/2006, respectiv a indemnizatiei de insotitor prevazuta la art. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, in cazul persoanei cu handicap vizual grav;
(3) Dreptul la angajarea unui asistent personal sau acordarea indemnizatiei lunare prevazute la art. 43 din Legea nr. 448/2006, respectiv a indemnizatiei de insotitor prevazute la art. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, in cazul persoanei cu handicap vizual grav, nu poate fi cumulat cu dreptul la acordarea indemnizatiei pentru insotitor prevazute la art. 77 din Legea nr. 263/2010;
(4) Optiunea pentru unul dintre drepturile prevazute la alin. (3) se exercita de la data de la care beneficiarii acestora se incadreaza atat in categoria pensionarilor de invaliditate gradul I, cat si in cea a persoanelor cu handicap grav, cu drept la asistent personal.

Art. 2. - (1) In situatia in care incadrarea persoanei in grad de handicap grav, cu drept la asistent personal, este ulterioara inscrierii la pensie de invaliditate gradul I, optiunea prevazuta la art. 1 alin. (1) se exprima prin cerere adresata directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv a sectorului municipiului Bucuresti, denumita in continuare DGASPC, din raza teritoriala de domiciliu al persoanei;
(2) Cererea se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar se pastreaza la DGASPC, iar celalalt exemplar se transmite, de catre DGASPC, casei teritoriale/sectoriale de pensii in evidenta careia se afla dosarul de pensie de invaliditate gradul I al persoanei in cauza, modelul cererii fiind prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta procedura;
(3) In cazul in care beneficiarul opteaza pentru asistent personal/indemnizatie lunara prevazuta la art. 43 din Legea nr. 448/2006, DGASPC transmite o copie a cererii primariei in raza careia se afla domiciliul persoanei cu handicap.

Art. 3. - (1) In situatia in care inscrierea la pensie de invaliditate gradul I este ulterioara incadrarii in grad de handicap grav cu drept la asistent personal, optiunea prevazuta la art. 1 alin. (1) se exprima prin cerere adresata casei teritoriale/sectoriale de pensii, odata cu depunerea dosarului administrativ de pensie;
(2) Cererea se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar se pastreaza la casa teritoriala/sectoriala de pensii in evidenta careia se afla dosarul de pensie, iar celalalt exemplar se transmite, de catre casa teritoriala/sectoriala de pensii, la DGASPC. In cazul in care optiunea exprimata este pentru asistent personal/indemnizatie lunara prevazuta la art. 43 din Legea nr. 448/2006, DGASPC transmite, ulterior, o copie a cererii catre primaria in raza careia se afla domiciliul persoanei cu handicap, modelul acestei cereri fiind prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta procedura.

Art. 4. - Cererile prin care beneficiarii isi exprima optiunea prevazuta la art. 1, conform prezentei proceduri, pot fi depuse de catre titularul dreptului, personal sau, dupa caz, prin reprezentantul sau legal sau mandatar.

Art. 5. - Prevederile art. 2-4 se aplica si in cazul in care, ca urmare a reevaluarii/revizuirii medicale, persoana detine atat calitatea de persoana cu handicap grav, cu drept la asistent personal, cat si calitatea de pensionar de invaliditate gradul I.

Art. 6. - Schimbarea ulterioara a optiunii prevazute la art. 2 si 3, inclusiv dupa data trecerii la pensie pentru limita de varsta, se exprima prin cerere adresata casei teritoriale/sectoriale de pensii sau, dupa caz, DGASPC, in functie de drepturile pentru care opteaza persoana. In aceasta situatie suspendarea platii drepturilor incompatibile se face incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inregistrata cererea la una din cele doua institutii, in scopul de a evita cumulul celor doua tipuri de drepturi.

Art. 7. - DGASPC gestioneaza toate informatiile referitoare la persoanele cu handicap grav, inclusiv cele referitoare la optiunile acestora: angajarea asistentilor personali si plata indemnizatiilor efectuate de catre DGASPC sau, dupa caz, de catre primaria in raza careia se afla domiciliul persoanei cu handicap grav.

Art. 8. - (1) Schimbul de date intre casele teritoriale/sectoriale de pensii si DGASPC, cu privire la persoanele cu handicap grav cu drept la asistent personal si pensionarii de invaliditate gradul I, se efectueaza lunar, pana la data de 5 a fiecarei luni, pe baza protocoalelor de colaborare incheiate intre aceste institutii
(2) In baza protocolului de colaborare prevazut la alin. (1) se transmit lunar liste cuprinzand urmatoarele informatii:
a) numele/prenumele beneficiarului;
b) adresa de domiciliu a beneficiarului conform actului de identitate;
c) codul numeric personal;
d) dreptul de care beneficiaza: asistent personal/indemnizatie lunara prevazuta la art. 43 din Legea nr. 448/2006, indemnizatie de insotitor prevazuta la art. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, in cazul persoanei cu handicap vizual grav/indemnizatia pentru insotitor prevazuta la art. 77 din Legea nr. 263/2010.

Art. 9. - In cazul in care se constata ca o persoana beneficiaza, prin cumul, atat de indemnizatia pentru insotitor prevazuta la art. 77 din Legea nr. 263/2010, cat si de asistent personal/indemnizatie lunara prevazuta la art. 43 din Legea nr. 448/2006, respectiv de indemnizatie de insotitor prevazuta la art. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, plata drepturilor prevazute de Legea nr. 448/2006 se suspenda pana la data la care beneficiarul isi va exprima optiunea in conditiile prevazute la art. 2-4.

Art. 10. - Sarcina constituirii si recuperarii debitelor, in limita termenului de prescriptie extinctiva, reprezentand drepturi incasate necuvenit, revine institutiei care a acordat dreptul pentru care persoana nu a optat.

COMMENTS 

Postat la
%b %14, %2019
Postat de
Mona si Dan
AM NEVOIE DE INFORMATII...
Domunule Gheoghe Hij,
Dumneavoastra sunteti persoana cu handicap/dizabi litate grava. Acea declaratie nu o aveti pentru ca nu aveti acea persoana insotitor. Drept urmare dumneavoastra va revine si indemnizatia insotitorului. Cu acesti bani ai insotitorului, dumneavoastra platiti pe cineva dispus sa va ajute, sa va insoteasca. N-aveti de unde gasi acte.
Lamuriti aceasta situatie discutand pe fapte concrete cu personalul din primarie. Primaria plateste insotitorul, insa nu poate obliga pe nimeni sa fie insotitor. Aceasta este cea mai spinoasa problema ce nu poate fi rezolvata.
Postat la
%b %02, %2022
Postat de
Ciobanu Cris
Indemnizatie insotior
Buna ziua,
Daca am certificat de handicap grav,( fara optiunea de asistent personal ) pot cere primirea indemnizatiei de insotitor ulterior emiterii certificatului? Sau trebuie sa fac reexaminarea certificatului de handicap, el fiind permanent
Postat la
%b %07, %2022
Postat de
Mona si Dan
INDEMNIZATIE INSOTITOR
Domnule Ciobanu
Precizez ca sunt un simplu om, iar raspunsurile mele le redactez din prietenie si solidaritate cu cei care pun intrebari pe Prostemcell.ro
Aveti Certificatul de incadrare in gradul grav. Acest Certificat este actul prin care beneficiati de toate drepturile dar si obligatiile ce decurc din Legea 448/2006. Conform acestei legi beneficiati de toate facilitatile gradului grav. Indemnizatie si indemnizatia insotitorului ( asistentului personal ) . Sumele le primiti lunar incapand cu data in care a fost eliberat Certificatul de incadrare in grad de dizabilitate/ha ndicap. Toate informatiile le veti primii de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a Judetului in care aveti domiciliul .
Postat la
%b %18, %2022
Postat de
Georgiana F
Indemnizatie insotitor
Buna ziua ! Sunt insotitoare pentru o ruda care are handicap gradul I. In fiecare luna primesc indemnizatia pe care ruda mea o primeste pentru insotitor si care echivaleaza cu salariul minim net pe economie.
Din ce am inteles, de la 1 iunie 2022, se vor mai adauga 200 de lei la acesta, bani neimpozabili ca un fel de ajutor pentru cresteterea preturilor. Este adevarat sau nu se aplica in acest caz ? Vreau sa stiu daca voi primi si eu acesti 200 de lei. Ruda mea este foarte onesta, asa cum sunt si eu cu dansa, deci nu ma indoiesc ca sa o sa mi-i dea, daca ii primeste, dar depinde de statul roman. Deasemenea va rog sa imi spuneti daca exista posibilitatea sa imi fac carte de munca pentru serviciile pe care le prestez. Din ce am inteles asta ar tine de primaria orasului si aceasta ar fi cam reticenta la a angaja asistenti personali ca sa nu le plateasca impozitul pe salariu. Va multumesc pentru raspuns si pentru ajutor !
Postat la
%b %21, %2022
Postat de
Mona si Dan
Indemnizatie insotitor
Doamna Georgiana F.
Precizez de la bun inceput ca eu, sau noi suntem membrii ai acestui ; Forum Prostemcell. Suntem oameni simpli ca si dumneavoastra, dar ne ajutam cu drag prin comunicare si dialog intre noi.
Sa ne intelegem ! Dumneavoastra scrieti ca primiti indemnizatie/ insotitor. Reiese ca nu este salariu. Este indemnizatie . Pe de alta parte, in presa si televiziune stirea despre cei 200 de lei este in ideia ca aceasta suma poate fi adaugata fara a se impozita. Cu alte cuvinte sunt doar vorbe si atat. Este foarte neclara aceasta stire. Nu este o lege sau Ordonanta, Ordin etc. etc.
Insa dumneavoastra pentru a clarifica aceasta situatie, mergeti si adresati-va personal Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din judetul dumneavoastra. Acolo se afla toate actele medicale ale rudei . Veti primii toate informatiile de care aveti nevoie si veti actiona astfel incat sa fiti multumita.
Postat la
%b %02, %2022
Postat de
Tomuta Marinela
Angajare asistent personal
Am optat pt angajare asistent pt tatal meu care are certificat de gandicap grav ...nu am avut dreptul...am actionat in instanta si am pierdut...unde e dreptatea??De ce nu se aplica legea??Am primit doar indemnizatia ...
Postat la
%b %25, %2022
Postat de
Mona si Dan
ANGAJARE ASISTENT PERSONAL
Doamna Tomuta,
Precizez de la bun inceput ca eu, sau noi suntem membrii ai acestui ; Forum Prostemcell. Suntem oameni simpli ca si dumneavoastra, dar ne ajutam cu drag prin comunicare si dialog intre noi.
Forumul Prostemcell.ro este o platforma de dialog al persoanelor cu dizabilitati din Romania. Si comunicam intre noi. Nu avem serviciul in domeniu.

Probabil ca nu aveti capacitate, aptitudine sa fiti asistent personal. Se poate intampla si asa ceva. Ne povestiti despre pierdere in instanta.
Insa, tatal dumneavoastra fiind incadrat in Handicap Grav beneficiaza de toate facilitatile ce decurg din Legea 448/2006. Teoretic primeste o indemnizatie care de fapt ar primi-o asistentul personal. Banii nu se pierd, intra in contul persoanei cu handicap grav. Dumnealui da banii persoanei dispuse sa-l ingrijeasca.
Probabil ca frustrarea dumneavoastra consta in faptul ca nu contabilizati vechime in munca.
Din pacate ne confruntram si cu asemenea situatii.
Postat la
%b %24, %2023
Postat de
Pavel. D Gabriela
Asistent personal
Buna ziua. Mama mea are handicap de gradul 3 si nu are asistent personal, nu se poate deplasa singura, este dependenta de mine, iar deplasariile la medici sau unde mai este nevoie se fac doar cu masina mea personala, toata ziua sunt cu ea din aceeasta cauza eu nu ma pot angaja, Intrebarea mea este: Eu fica ei ,am dreptul sa devin asistent personal legal cu acte, pentru ea?
Postat la
%b %25, %2023
Postat de
Mona si Dan
ASISTENT PERSONAL
Doamna Pavel,
Precizez de la bun inceput ca noi suntem membrii ai acestui ; Forum Prostemcell. Suntem oameni simpli ca si dumneavoastra, dar ne ajutam cu drag prin comunicare si dialog intre noi.
Are dreptul la asistent personal numai persoana incadrata la gradul 1 de invaliditate/ha ndicap grav.
Gradul 3 este invaliditate usoara.
Va rugam sa nu va suparati , sa lamurim situatia !
Una este ca o persoana sa nu poata merge, si altceva este ca o persoana sa doreasca sa sofeze, sa aiba autoturism.
Persoana incapabila sa paseaca, sa mearga este clar in gradul 1 (unu) de invaliditate/ha ndicap.
Incadrarea in grad de handicap/dizabi litate se face in baza diagnosticului medical, (afectiunea persoanei ) . Intre gradul 1 si gradul 3 este o evidenta diferenta. Dumneavoastra stiti mai bine care situatie este in diiscutie . Reveniti cu informatii lamuritoare !

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează