Care sunt tipurile de handicap?

Care sunt tipurile de handicap

Tipurile de handicap sunt:

 • fizic - cod 1
 • somatic - cod 2
 • auditiv - cod 3
 • vizual - cod 4
 • mental - cod 5
 • neuropsihic - cod 6
 • asociat - cod 7
 • HIV/SIDA - cod 8
 • boli rare - cod 9
 • surdocecitate - cod 10

CUPRINS

2. Care sunt gradele de handicap?

Gradele de handicap reprezinta un sistem de evaluare a infirmitatii unei persoane si de incadrare a acesteia intr-o anumita categorie, in functie de severitate.

Potrivit legislatiei romanesti actuale si actelor normative in vigoare, gradele de handicap sunt: usor (IV), mediu (III), accentuat (II), grav (I) cu sau fara asistent personal.

Circa 3,95% din populatia Romaniei este alcatuita din persoane cu dizabilitati, potrivit datelor Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale prin Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitati. Din acest procent, jumatate sunt incadrate la categoria de handicap accentuat (gradul doi).

3. Cine face incadrarea in grad de handicap?

Serviciul de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap (SECPAH) - structura din cadrul DGASPC, infiintata in baza art. 88 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, responsabila pentru evaluarea/reevaluarea complexa a adultului cu handicap.

Domeniul de competenta: evaluare complexa a persoanei adulte in scopul incadrarii in grad de handicap/ orientarii profesionale/ acordarii masurii de protectie.

Incadrarea in grad si tip de handicap a copiilor cu handicap se face de Comisia pentru Protectia Copilului, infiintata in baza art. 115 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului.

Clasificarea internationala a maladiilor - Denumire boala (Cod boala)

Incadrarea in gradele de handicap se face in functie de tipul de handicap si in functie de severitatea acestuia. In acest sens, in baza actelor normative prezente in Monitorul Oficial al Romaniei, au fost publicate urmatoarele criterii medico-sociale de incadrare in grade de handicap.

Criterii de incadrare in grad de handicap

Criteriile medico-sociale pentru incadrare difera de la o infirmitate sau boala la alta. Ele sunt in acord cu toate cele 4 grade mentionate si descriu impactul tulburarilor asupra capacitatilor motorii, senzoriale, sociale sau intelectuale. De exemplu, in cazul afectarii functiilor mentale, se iau in calcul IQ-ul, autonomia, capacitatea de scriere si citire, adaptabilitatea la activitatile cotidiene si situatii noi, orientarea, abilitatile de socializare, s.a. In cazul afectarii functiilor senzoriale, criteriile fac referire la gradul de severitate al disfunctiilor.

Exista criterii de incadrare in grade de handicap si pentru problemele de sanatate cardiovasculare, hematologice, osteo-articulare, urogenitale, digestive, metabolice, endocrine, hepatice si respiratorii. Criteriile iau in calcul gravitatea problemelor de sanatate, incapacitatea persoanei de a face efort sau de a se expune la anumiti factori. Pentru persoanele cu afectare imunitara din cauza HIV, criteriile depind de bolile asociate si de severitatea lor.

Criterii noi de incadrare in grad de handicap

4. Procedura pentru evaluarea persoanelor adulte cu handicap

Serviciul de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap (SECPAH) este format din persoane care au cel putin urmatoarele specializari: asistent social cu studii superioare, medic de specialitate, psiholog, psihopedagog, kinetoterapeut, instructor de educatie, pedagog de recuperare.

PROCEDURA-CADRU de evaluare a persoanelor adulte in vederea incadrarii in grad si tip de handicap

SECPAH are urmatoarele atributii principale:

 • efectueaza evaluarea/reevaluarea complexa a adultului cu handicap, la sediul propriu sau la domiciliul persoanei;
 • intocmeste raportul de evaluare complexa pentru fiecare persoana cu handicap evaluata;
 • recomanda sau nu recomanda incadrarea, respectiv mentinerea incadrarii in grad si tip de handicap a unei persoane, precum si programul individual de reabilitare si integrare sociala a acesteia;
 • avizeaza planul individual de servicii al persoanei cu handicap intocmit de managerul de caz;
 • evalueaza indeplinirea conditiilor necesare pentru atestarea ca asistent personal profesionist, intocmeste raportul de evaluare complexa si face recomandari comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • recomanda masurile de protectie a adultului cu handicap, in conditiile legii.

Prevederile prezentei proceduri-cadru se aplica pentru:

 • persoanele care solicita incadrarea in grad si tip de handicap;
 • persoanele adulte cu handicap care, din diferite motive, solicita reevaluarea in vederea obtinerii unui nou certificat de incadrare in grad si tip de handicap;
 • persoanele adulte cu handicap pentru care se solicita reevaluarea de catre DGASPC sau de catre Comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

Documentele necesare in vederea evaluarii complexe (cazuri noi):

 • a) cerere-tip de evaluare complexa;
 • b) copie de pe documentele de identitate;
 • c) documente medicale:
  • 1. referat privind situatia medicala prezenta, intocmit de medicul specialist;
  • 2. scrisoare medicala-tip de la medicul de familie, numai in situatia primei prezentari la SECPAH;
  • 3. copie fisa personala de consultatii;
  • 4. copii de pe biletele de externare;
  • 5. investigatii paraclinice (bilete de iesire din spital, analize, radiografii) solicitate de SECPAH.
 • d) ancheta sociala efectuata de serviciul social specializat din cadrul primariei in a carei raza are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap;
 • e) copie livret militar pentru persoanele declarate APT SERVICIUL MILITAR
 • f) documente privind venitul (dupa caz, in functie de statutul social):
  • 1. adeverinta din care sa rezulte calitatea de salariat, in cazul salariatilor (data angajarii, perioada, functia, salariul net) sau
  • 2. copie deciziei de pensionare invaliditate (Casa de Pensii) + Decizia medicala cu gradul de invaliditate - ultima, eliberata de Comisia de Expertiza a Capacitatii de Munca + talon (original si copie) sau
  • 3. decizie pensie de urma + talon (original si copie) sau
  • 4. decizie pensie limita de varsta + talon( original si copie) sau
  • 5. adeverinta ANAF pentru persoana fara venit - original.

!!! Avand in vedere Dispozitia Metodologica nr. 1372/Cabinet/23.01.2020 emisa de catre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale prin Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitati, va informam ca puteti transmite cererea tip, insotite de toate documentele necesare, privind incadrarea in grad de handicap a persoanei adulte cu dizabilitati, sau dupa caz, a copilului si online. Datele de contact ale acestor institutii sunt disponibile pe site-ul nostru la urmatorul link.

DOCUMENTELE de evaluare anexate cererii de evaluare complexa si incadrare in grad de handicap in functie de afectiune (boala)

 1. Afectarea functiei vestibulare
 2. Afectarea functiilor activitatilor corticale (epilepsie)
 3. Afectarea functiilor auzului
 4. Afectarea functiilor cardiovasculare
 5. Afectarea functiilor de control al comportamentului motor sidroame extrapiramidale
 6. Afectarea functiilor endocrine
 7. Afectarea functiilor fonatorii si de comunicare verbala
 8. Afectarea functiilor hepatice
 9. Afectarea functiilor in boli neoplazice
 10. Afectarea functiilor intelectuale (dementa)
 11. Afectarea functiilor mentale (retard)
 12. Afectarea functiilor metabolice
 13. Afectarea functiilor osteoarticulare congenitale sau dobandite precoce
 14. Afectarea functiilor pielii
 15. Afectarea functiilor renale
 16. Afectarea functiilor sistemelor de coagulare
 17. Afectarea functiilor sistemului digestiv
 18. Afectarea functiilor sistemului hematologic (leucemii, anemii)
 19. Afectarea functiilor sistemului imunitar
 20. Afectarea functiilor sistemului respirator
 21. Afectarea functiilor vederii
 22. Amputatii
 23. Cifoscolioze idiopatice
 24. Evaluarea afectiunilor musculare (Miastenia Gravis)
 25. Evaluarea gradului de handicap cu tumori cerebrale
 26. Evaluarea gradului de handicap in angioedem ereditar
 27. Evaluarea gradului de handicap in mastocitoza
 28. Evaluarea gradului de handicap in narcolepsie
 29. In boli de colagen (Sclerodermie, Dermatomiozita, Boala mixta de tesut conjuctiv)
 30. Lupus eritematos sistemic
 31. Poliartrita reumatoida
 32. Scleroza multipla
 33. Sechele majore ale arsurilor complexe
 34. Spondilita anchilozanta
 35. Tulburari psihice
 36. Afectarea functiilor sistemului nervos
 37. Afectarea functiilor sistemului limfoid

Documentele de mai sus se constituie intr-un dosar care va sta la baza evaluarii persoanei in vederea incadrarii in grad si tip de handicap. SECPAH poate solicita completarea dosarului cu rezultate ale investigatiilor paraclinice necesare intocmirii raportului de evaluare complexa, atat in faza de analiza a dosarului, cat si in cea de evaluare propriu-zisa.

In cazul persoanelor nedeplasabile, evaluarea complexa se va efectua la domiciliul/resedinta persoanei in cauza, in baza scrisorii medicale si a anchetei sociale. Cheltuielile de deplasare, in vederea asigurarii evaluarii complexe la domiciliu/resedinta, se suporta din bugetul DGASPC.

Prin Legea nr. 40/2022, s-a stabilit ca reevaluarea periodica prin care se face incadrarea unei persoane in gradul si tipul de handicap sa poata avea loc, in cazul persoanelor cu handicap grav, si la domiciliul persoanei in cauza, la cererea acesteia sau a reprezentantului ei legal.

Persoanele care vor putea primi certificate cu valabilitate nelimitata vor fi cele "a caror afectiune a generat deficiente functionale si/ sau structural-anatomice intr-un stadiu ireversibil si care nu pot urma programe de recuperare".

NU se incadreaza in handicap toate afectiunile, ci doar cele care indeplinesc conditiile prevazute in Ordinul nr. 762/1.992/2007, pentru aprobarea criteriilor medico-psiho-sociale pe baza carora se stabilese incadrarea in grad de handicap.

 • Incadrarea in grad de handicap a unor afectiuni este posibila doar daca dosarul contine documente justificative care sa ateste ca afectiunea a fost diagnosticata precoce: congenital, in copilarie-adolescenta:
  • pana la varsta de 18 ani (retard mental);
  • pana la varsta de 26 de ani (afectiuni psihice, auditive, cardiace, respiratorii, hepatice, osteo-articulare, musculare, epilepsie, diabet zaharat);
  • pana la varsta de 35 de ani (schizofrenia).
 • Afectiunile diagnosticate trebuie sa fie evaluate de medicul specialist pentru afectiunea respectiva (concretizat printr-un referat de stare prezenta).
 • Nu se iau in calcul afectiunile pentru care nu s-au depus la dosar referate de specialitate si investigatiile necesare (vezi Ordinul nr. 762/1992/2007).
 • Incadrarea in grad de handicap a adultilor difera de incadrarea in handicap a minorilor si de incadrarea in grad de invaliditate (care apatine de Casa de Pensii), realizandu-se in baza unor reglementari legale diferite.
 • Evaluarea complexa se realizeaza in termen de 60 zile, dupa care dosarul va fi transmis Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, aceasta urmand sa stabileasca, in termen de 15 zile lucratoare, incadrarea sau neincadrarea in grad si tip de handicap.
 • In cazul dosarelor revizuibile, cererea de evaluare se depune cu 60 de zile inainte de expirarea certificatului.

LISTA Comisiilor de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

Comisia Superioara de Evaluare a persoanelor adulte cu handicap

Comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, functioneaza in conformitate cu prevederile art. 90 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 • stabileste reevaluarea persoanelor adulte cu handicap, prin decizie de reevaluare. Pe baza deciziei de reevaluare, emisa in 5 zile de la raportare, directorul DGASPC suspenda dreptul la asistenta sociala sub forma de prestatii sociale, pana la incheierea procesului de reevaluare;
 • desemneaza specialisti din domeniul medicina, psihologie si asistenta sociala in vederea reevaluarii, conform procedurii aprobate prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii;
 • emite decizia privind incadrarea corespunzatoare in grad si tip de handicap pentru persoanele adulte cu handicap supuse reevaluarii sau in situatia in care se sesizeaza din oficiu in cazul eliberarii unor certificate de incadrare in grad de handicap fara respectarea prevederilor legale, daca in urma reevaluarii se schimba incadrarea in grad de handicap;
 • emite decizia privind anularea certificatului de incadrare in grad si tip de handicap in situatia in care diagnosticul si reevaluarea nu sustin incadrarea in unul dintre gradele de handicap pentru persoanele adulte cu handicap supuse reevaluarii, daca in urma reevaluarii nu se mentine incadrarea in grad de handicap, conform modelului prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul regulament;
 • dispune, prin decizie, incetarea suspendarii dreptului la asistenta sociala sub forma de prestatii sociale, daca in urma reevaluarii se mentine incadrarea in grad de handicap. In aceasta situatie, persoana cu handicap va primi drepturile aferente perioadei suspendarii.

Punerea in executare a deciziilor se face de catre DGASPC care a stabilit initial gradul si tipul de handicap si dreptul la prestatiile sociale.

Deciziile emise de Comisia superioara pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, cererile adresate instantei fiind scutite de taxa judiciara de timbru. In situatia in care, in urma atacarii in instanta a deciziei Comisiei superioare, s-a obtinut o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, investita cu formula executorie, Comisia superioara emite decizie de incadrare in grad si tip de handicap, al carei model este prevazut in anexa nr. 6.

Modelele deciziilor emise sunt prevazute in anexele 1-7 din Ordinul Nr. 949/2022 din 9 iunie 2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

Procedura de reevaluare

 • Reevaluarea este procedura dispusa de catre Comisia superioara ca urmare a recomandarilor cuprinse in documentele intocmite in urma unor actiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale sau in situatia in care Comisia superioara se sesizeaza din oficiu in cazul eliberarii unui certificat de incadrare in grad si tip de handicap asupra caruia exista suspiciuni in ceea ce priveste nerespectarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap;
 • Decizia de reevaluare, al carei model este prevazut in anexa nr. 5, este actul administrativ emis de Comisia superioara in baza caruia se incepe procedura de reevaluare;
 • Raport de reevaluare - document elaborat de serviciul de evaluare complexa in urma procesului de reevaluare, al carui model este prevazut in anexa nr. 7;
 • Decizie privind incadrarea/neincadrarea in grad si tip de handicap - actul administrativ emis de Comisia superioara in urma reevaluarii, al carui model este prevazut in anexa nr. 4 / anexa nr. 3.

Se pot prezenta la reevaluare numai acele persoane cu handicap care au fost instiintate de serviciul de evaluare complexa in acest sens si care vor prezenta:

 • actul de identitate;
 • comunicarea serviciului de evaluare complexa cu privire la reevaluare;
 • documente relevante in vederea stabilirii gradului si tipului de handicap, altele decat cele existente la dosar.

Procedura de solutionare a contestatiilor

In cazul admiterii, Comisia superioara emite decizia de admitere a contestatiei, al carei model este prevazut in anexa nr. 2, stabilind incadrarea in grad si tip de handicap. Decizia de admitere a contestatiei are valabilitate de la data emiterii certificatului de incadrare in grad de handicap de comisia de evaluare si care este contestat la Comisia superioara.

In cazul respingerii, Comisia superioara emite decizia de respingere a contestatiei, al carei model este prevazut in anexa nr. 1. Decizia de respingere a contestatiei are valabilitate de la data emiterii acesteia.

5. Criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru copii

Certificatele de incadrare in grad de handicap pentru copii au de acum termene de valabilitate diferite, in functie de situatia concreta. Certificatele sunt de acum valabile intre sase luni si doi ani, in functie de cum stabileste comisia pentru protectia copilului.

Parintii copiilor cu afectiuni permanente, precum boli degenerative, membre amputate sau autism, nu mai sunt nevoiti de-acum sa mai mearga in fata Comisiei pentru protectia copilului, in scopul emiterii unui nou certificat de incadrare in grad de handicap grav. Decizia comisiei de a emite un certificat de incadrare in grad de handicap grav valabil pana in momentul in care copilul implineste varsta de 18 ani se bazeaza acum pe o serie de criterii biopsihosociale ce au fost incluse in Ordinul 1.472/20.539/2022.

In cazul in care unui copil cu dizabilitati ii sunt eliberate succesiv doua certificate de incadrare in grad de handicap grav, fiecare dintre ele avand termenul maxim de valabilitate permis de lege, adica 2 ani, autoritatile ii vor elibera acestuia un certificat valabil pana la implinirea varstei de 18 ani.

In plus, copiii cu handicap grav care au nevoie de ingrijiri paliative nu mai trebuie sa mearga anual la comisia de evaluare, pentru ca certificatele obtinute de acum incolo sunt valabile pana la 18 ani, conform actului: "(...) pentru copiii cu handicap a caror afectiune necesita ingrijire medicale paliative, certificate de medicul de specialitate, Comisia pentru protectia copilului stabileste un termen de valabilitate a certificatului pana la varsta de 18 ani".

Anexa 1 - Lista bolilor care fac improbabila supravietuirea pana la varsta de 18 ani si pentru care copilul necesita ingrijiri paliative pentru care se acorda certificat de incadrare in grad de handicap pana la varsta de 18 ani

Anexa 2 - Criteriile biopsihosociale specifice care stau la baza eliberarii unui certificat de incadrare in grad de handicap cu termen de valabilitate pana la 18 ani, in continuarea a doua certificate consecutive cu gradul de handicap grav cu durata de 2 ani fiecare

Evaluarea copiilor cu dizabilitati se realizeaza direct, odata cu solicitarea parintilor copilului sau a reprezentantului sau legal exprimata in scris catre Comisia pentru Protectia Copilului. Solicitarea parintilor copilului sau a reprezentantilor sai legali se refera la evaluarea complexa a copilului in scopul obtinerii unui certificat de incadrare a acestuia intr-o categorie de persoane cu handicap. Serviciul de Evaluare Complexa a Copilului analizeaza toate aspectele legate de caz si formuleaza propunerile privind incadrarea copilului cu dizabilitati intr-un grad de handicap.

Incadrarea in grad de handicap a copiilor cu dizabilitati si/sau CES

Incadrarea in grad de handicap a copiilor cu dizabilitati se face in raport cu intensitatea deficientei/afectarii functionale individuale - datorate unor probleme de structura si/sau functie a organismului - corelata cu limitarile de activitate si restrictiile de participare - datorate atat deficientei/afectarii functionale, cat si barierelor din mediu.

Pentru a se realiza asimilarea pe grade de handicap in cazul diverselor entitati nozologice se va tine seama ca nu boala in sine determina severitatea handicapului, ci gradul tulburarilor functionale determinate de acestea, in raport cu stadiul de evolutie, de complicatii in activitatea si participarea sociala, de factori personali, etc. Deci, pentru aceeasi boala - ca premisa a identificarii si incadrarii - incadrarea in grade de handicap poate merge de la gradul usor la gradul grav.

Masurile de protectie speciala si serviciile de interventie si sprijin sunt, in cadrul legal existent, foarte variate; pentru viitor, in functie de nevoile individuale si disponibilitatile comunitatii, ele vor fi dezvoltate in mod corespunzator.

Gradul grav de handicap se poate acorda copiilor care au, in raport cu varsta, capacitatea de autoservire inca neformata sau pierduta, respectiv au un grad de dependenta ridicat fizic si psihic. In aceasta situatie autonomia persoanei este foarte scazuta din cauza limitarii severe in activitate, ceea ce conduce la restrictii multiple in participarea sociala a copilului. Drept urmare, copilul necesita ingrijire speciala si supraveghere permanenta din partea altei persoane.

Gradul accentuat de handicap se poate acorda copiilor la care incapacitatea de a desfasura activitatea potrivit rolului social corespunzator dezvoltarii si varstei se datoreaza unor limitari functionale importante motorii, senzoriale, neuropsihice sau metabolice rezultate din afectiuni severe, in stadii inaintate, cu complicatii ale unor aparate si sisteme. In aceasta situatie participarea sociala a copilului este substantial restrictionata.

Gradul mediu de handicap se poate acorda copiilor care au capacitate de prestatie fizica (motorie, metabolica) sau intelectuala redusa, corespunzând unei deficiente functionale scazute, ceea ce duce la limitari in activitate, in raport cu asteptarile corespunzatoare varstei. In aceasta situatie ele se reflecta in restrictii relativ semnificative ale participarii sociale a copilului.

6. Lista afectiunilor care creeaza handicap ireversibil

Lista afectiunilor care creeaza handicap ireversibil si pentru care se pot emite CERTIFICATE de persoana cu handicap cu CARACTER PERMANENT in contextul criteriilor medico-psihosociale din Ordinul nr. 762/1992/2007, consolidat la data de 09.11.2022.

A - LA PRIMA EXAMINARE:

 1. Nevazatori (vederea sub 1/25 la ambii ochi cu pmm, pl, fpl - cecitate practica sau absoluta);
 2. Amputatii:
 3. - membrul superior: mana, antebrat, brat - bilateral;
 4. - membru inferior: gamba, coapsa - bilateral;
 5. Lipsa membrului superior prin dezarticulatie scapulo-humerala;
 6. Lipsa membrului inferior prin dezarticulatie coxo-femurala;
 7. Lipsa prin dezarticulatie a unui membru pelvin asociat cu o amputatie sau dezarticulatie de membru toracic;
 8. Cretinismul;
 9. Oligofria, forme cu imbecilitate sau idiotenie: IQ sub 33;
 10. Tulburarea autista (sindrom Langdon Down);
 11. Bala Alzheimer, dementa senila, dementa Pick - forme avansate;
 12. Boala Parkinson - forme accentuate sau grave;
 13. Sechele AVC (atac vascular cerebral) cu deficit motor (cum sunt paraparezele/ paraplegiile, tetraparezele/ tetraplegiile, monoparezele/ monoplegiile si hemiparezele/ hemiplegiile) - conform anchetei sociale anexate la dosar;
 14. Sindromul imunodeficitar cronic, stadiul clinico imunologic A3, B3, C1, C2, C3;
 15. Surdomutitatea congenitala sau surditate bilaterala dobandita inaintea achizitionarii limbajului cu demutizare slaba/nula, cu pierdere peste 90% db (cofoza);
 16. Surdocecitatea;
 17. Pensionarii de limita de varsta ca persoana cu handicap in conditiile Legii 57/1992, art.11, OUG 102/1999, art. 44 sau Legii 19/2000 art. 47 alin. 1, lit. a), b), c).

B - LA A DOUA EXAMINARE:

 1. Scleroza laterala amiotrofica forma avansata;
 2. Coree cronica;
 3. Sindrom extrapiramidal de cauza diversa - sever;
 4. Boala Westphall Strumpell;
 5. Dstrofia musculara progresiva, forma avansata;
 6. Amiotrofia degenerativa de tip Aran-Duchenne si Charcot Marie - forme avansate;
 7. Parapareza, paraplegia, tetrapareza, tetraplegia, tripareza;
 8. Epilepsia cu crize frecvente cu tulburari psihice interaccesuale;
 9. Schizofrenia - in formele cu evolutie provredienta severa a personalitatii si comportamentului cu potential antisocial, in formele care au instituita interdictia;
 10. Tulburarea de personalitate antisociala si alte afectiuni psihice care determina punerea sub interdictie;
 11. Mania cronicizata, tulburarile afective bipolare, ciclotimia rapida, depresia severa cronicizata;
 12. Monoculari, incadrati in handicap usor sau mediu;
 13. Tulburarile de auz congenitale sau dobandite precoce (copilarie - adolescenta), care se protezeaza greu, cu pierdere de auz de peste 70 db asociate cu tulburari psihice si de limbaj;
 14. Laringectomia totala cu tarhep stoma permanenta determinata de procesele maligne sau zdrobirea laringelui;
 15. Cancerul de colon cu anus iliac (sigma-anus definitiv);
 16. Cancerul de vezica urinara sau alte tipuri de cancere cu implantare de ureter (indiferent unde este implantul);
 17. Gastrectomia larga pentru ADK cu gastostoma;
 18. Spondilita anchilozanta stadiul IV;
 19. Poliartrita evolutiva stadiul IV;
 20. Luxatia de sold congenitala bilaterala cu coxactroza sau anchiloza secundara;
 21. Leuconevraxita - forme cu evolutie progresiva sau cu pusee acute frecvente;
 22. Cifoscolioze sau scolioze deformante cu insuficienta respiratorie accentuata sau grava sau cu tulburari neurologice;
 23. Talasemia majora (forma majora);
 24. Anemiile aplastice, in formele severe cu complicatii accentuate sau grave;
 25. Purpura trombocitopenica idiopatica cu sangerari in SNC cu deficit motor de tip paretic sau plegic;
 26. Trombofilia ereditara (primara), in formele cu accidente trombotice - sechele durabile;
 27. Boala Waldenstrom - formele avansate cu complicatii;
 28. Mielomul multiplu in formele cu sindrom de compresiune medulara;
 29. Hemofilia cu anchiloze in pozitii vicioase, amiotrofii si deformari articulare, cu implicatii in statica si mers;
 30. Amputatie membru toracic: brat, antebrat sau mana - unilateral;
 31. Amputatie unilaterala de gamba, coapsa, picior;
 32. Degenerescenta hepato-lenticulara (boala Wilson), forme avansate;
 33. Boala Little - forma avansata si severa;
 34. Ataxia coreo-atetozica, forme accentuate si grave;
 35. Distrofia miotonica Steinert, forme accentuate si grave;
 36. Miotonia congenitala Thompson cu hipotrofie musculara difuza;
 37. Eredo-ataxia spino-cerebeloasa Friedrich, forma accentuata si grava;
 38. Eredo-ataxia spino-cerebeloasa Pierre - Marie cu tulburari piramido-cerebeloase accentuate sau grave;
 39. Sechele dupa poliomielita insotita de deficienta accentuata sau grava;
 40. Cardiomiopatiile primare, primitive sau ideopatics, cu ICC NYHA ¾ si 4;
 41. Angiocardiopatiile congenitale, cianogene sau necianogene, operate sau neoperate, cu insuficienta cardiaca clinic manifesta;
 42. Tulburarile de ritm si de conducere persistente si severe contractate precoce (purtatori de peace-maker);
 43. Tumorile hipofizare cu sindrom oftalmologic accentuat sau grav (cecitate practica sau absoluta);
 44. Nanism hipofizar;
 45. Condrodisplazia;
 46. Mixedemul primar cu visceralizare;
 47. Insuficienta renala cronica in stadiul de uremie depasita in program de hemodializa sau de dializa peritoniala ambulatorie continua permanenta.
 48. Afectiuni osteoarticulare invalidante (ex. coxartrozele);
 49. Hemofilie
 50. Afectiuni neurologice mai rare, care produc tulburari clinice semnificative (exemplu sindromul Prader-Willi (SPW) - disfunctie neuro-comportamentala, distoniile musculare (primare si secundare) - boli neurologice manifestate prin contractii tonice involuntare sustinute, repetitive sau permanente.

Baza legislativa

 1. Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati (actualizata);
 2. Ordinul nr. 762 din 31/08/2007 privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru adulti si se aplica masurile de protectie speciala a acestora;
 3. ORDIN Nr. 949/2022 din 9 iunie 2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
 4. Ordinul nr. 1.472/20.539/2022 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de incadrare a copiilor cu dizabilitati in grad de handicap si a modalitatilor de aplicare a acestora;
 5. Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 din 4 octombrie 2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea si interventia integrata in vederea incadrarii copiilor cu dizabilitati in grad de handicap, a orientarii scolare si profesionale a copiilor cu cerinte educationale speciale, precum si in vederea abilitarii si reabilitarii copiilor cu dizabilitati si/sau cerinte educationale speciale;
 6. Hotarare nr. 927/2016 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea Metodologiei privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 430/2008
 7. Ordinul nr. 1306/1883/2016 din 17.11.2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de incadrare a copiilor cu dizabilitati in grad de handicap si a modalitatilor de incadrare a acestora;
 8. Ordinul nr. 725/12709 din 01 octombrie 2002 privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru copii si se aplica masurile de protectie speciala a acestora;
 9. HOTARARE Nr. 430 din 16 aprilie 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap,
 10. Lista afectiunilor care creeaza handicap ireversibil si pentru care se poate emite certificate de persoana cu handicap cu caracter permanent in contextual criteriilor medico-psihosociale aprobate prin Ordinul comun nr. 762 al MMFES si nr. 1992 al MSF, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei cu nr. 885 bis din 27.12.2007.

COMMENTS 

Postat la
%b %01, %2018
Postat de
TARZIU VASILE
incontinenta urinara severa
Buna ziua,
Sufar de incontinenta urinara severa,fiind barbat am fost indrumat la urolog,pentru tratamentul hiperplaziei benigne de prostata; prostata sa dezumflat devenind normala,inconti nenta urinara a ramas.Daca merg la neurologie primesc diagnostic de boala neurodegenerati va,pentru incadrare handicap?
Sunt pensionar pentru limita de varsta,am implinit 65 de ani si am o pensie mica.
Multumesc pentru amabilitate,
Postat la
%b %14, %2019
Postat de
ELENAA
CONTESTATIA
DE CE,CHIAR DACA FACI CONTESTATIE SI LA DIRECTIA GENERALA PTR HANDICAP ,SI LA TRIBUNAL NU SPECIFICA ,CLAR PE INTELESUL OMULUI DE RAND ,DE CE NU NE INCADRAM CA PERS, CU HANDICAP,,FACEM DEGEABA CONTESTATIE ,SE IA IN CALCUL DECIZIA COMISIEI LOCALE ,CHIAR DACA AI DOVEZI NU LE CITESTE NIMENI =VOR SA FIE CAT MAI PUTINE PERSOANE INCADRATE IN GRAD DE HANDICAPP,SA RAMANA DOAR CEI GRAVI SI CU INSOTITOR...
Postat la
%b %22, %2019
Postat de
ANTON
DISABILITATE IN ALTA TARA
BUNA ZIUA AS VREA SI EU O LAMURIRE ,AM AVUT UN ACCIDENT DE MUNCA IN ITALIA SI DUPA AM RAMAS CU 30 GRADE DE IN VALIDITATE CUM O SA FIU INCADRAT DAK VIN ACASA ???
VREAU SA MA INTORC IN TARA DA NU STIU CUM O SA FIU INCADRAT SI DAK O SA FIU INCADRAT LA MUNCA PROTEJAT CA IN ITALIA ,
MULTUMESC ANTICIPAT
Postat la
%b %10, %2020
Postat de
Elena V
handicap somatic
Buna ziua! am handicap somatic si as dori sa ma angajez,se poate?
Postat la
%b %18, %2022
Postat de
Mona si Dan
HANDICAP SOMATIC
Doamna / Domnisoara Elena V.
Angajarea dumneavoastra este posibila. Singura conditie care trebuie indeplinita este aceia de a indeplinii cerintele acelui loc de munca. Asta doreste angajatorul.
Postat la
%b %11, %2022
Postat de
Marilena I.
Grad de handicap
Buna ziua,
Sufar de infectie HIV stadiul B3 si schizofrenie paranoida. Legal am dreptul la indemnizatie de insotitor? Multumesc pt un raspuns!
Postat la
%b %13, %2022
Postat de
Mona si Dan
GRAD DE HANDICAP
Doamna Marinela,

Precizez de la bun inceput ca eu, sau noi suntem membrii ai acestui ; Forum Prostemcell. Suntem oameni simpli ca si dumneavoastra, dar ne ajutam cu drag prin comunicare si dialog intre noi.
Forumul Prostemcell.ro este o platforma de dialog al persoanelor cu dizabilitati din Romania. Si comunicam intre noi. Nu avem serviciul in domeniu.
Schizofrenia este o dizabilitate/ha ndicap psihic se incadreaza in grad de handicap. Si infecia HIV stadiul B3 cred ca se incaareaza in grad de handicap.
Cu certificat de la medicul psihiatru spe[censored]t (schizofrenia) . Certificat de la medical spe[censored]t in infectioase (infectie HIV) va prezentati la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din judetul de resedinta al persoanei cu aceste afectiuni.
Comisia va va emite Certificat de incadrare in grad de handicap. Aceasta comisie stabileste daca persoana respective are dreptul la indemnizatie de insotitor .

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează