Asistentul personal al persoanei cu dizabilitati

Asistentul personal este persoana angajata prin contract individual de munca pentru a se ocupa de persoana cu handicap care nu se descurca singura. Asistentul personal poate fi chiar una din rudele persoanei cu handicap sau poate fi un asistent personal profesionist.

Potrivit art. 38 lit. c) din Legea nr. 448/2006, asistentul personal are obligatia principala sa presteze pentru persoana cu handicap grav toate activitatile si serviciile prevazute in planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav, la domiciliul persoanei cu handicap grav.

Pentru exercitarea atributiilor, contractul individual de munca al asistentului personal se incheie cu primaria localitatii de domiciliu sau resedinta a persoanei cu handicap grav, acesta instituind, potrivit legii, o serie de drepturi si obligatii pentru asistentul angajat.

In urma cresterii salariale in cuantum de 5% aplicata prin OUG 128/2023, din data de 1 ianuarie 2024 cuantumul brut al salariului unui asistent personal este de 3.465 lei, cuantum la care se adauga indemnizatia de hrana.

Incepand cu data de 1 iulie 2024, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevazut la art.164 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste in bani, fara a include indemnizatii, sporuri si alte adaosuri, la suma de 3.700 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 168,000 ore pe luna, reprezentand 22,024 lei/ora. Din aceasta suma, 300 de lei vor fi fara taxe, deci netul va fi 2.363 lei.

Salarizarea Asistentului Personal si Indemnizatia de insotitor in 2024

Asistentul personal angajat cu un contract de munca, are dreptul la un salariu stabilit potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice (Art. I, pct. 7, lit a) din OUG nr. 51/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative la Legea nr. 448/2006).

In perioada calendaristica 1 ianuarie - 30 iunie 2024, un asistent personal are dreptul de a beneficia de un salariu de baza in cuantum brut de 3.465 lei, respectiv 2.086 lei net - (2.278 lei net cu ind. hrana inclusa si fara deducere personala).

De la 1 iulie 2024, dupa aplicarea cotelor procentuale ale contributiilor sociale corespunzatoare, salariul de baza pentru asigurarea personalului cu gradatia 0-5 al adultului cu handicap grav este de 3.700 lei brut, respectiv 2.363 lei net (fara indemnizatia de hrana). Rezulta o crestere neta a salariului de baza cu 277 lei.

Calcul salariu minim 2024
Publicam taxele pentru salariul minim 2024 conform cu salariul brut 3.700 lei.

Calcul salariu minim 2024

VENITUL SALARIAL AL ASISTENTULUI PERSONAL LA DATA DE 1.07.2024

 • GRADATIA 0-5: 3.700 lei brut + 347 lei ind. hrana = 4.047 lei [2.428 lei net]

Asistentul personal beneficiaza si de:

 • Indemnizatie de hrana in cuantum de 347 lei brut/luna, conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 si Legii nr. 296/2023, acordata proportional cu timpul efectiv lucrat in luna anterioara.
 • Voucher de vacanta in valoare de 1.600 lei pe suport electronic (Legea 296/2023), acordat proportional cu durata angajarii si cu durata timpului de munca, raportat la perioada de referinta 1 ianuarie - 31 decembrie 2024.

Nota: Ca tratament fiscal, indemnizatia de hrana reprezinta venit din salarii si se impoziteaza prin cumulare cu veniturile salariale realizate in luna in care se acorda angajatului de catre angajator in conformitate cu prevederile art 78 alin (1) din Legea 227/2015. Indemnizatia de hrana nu poate fi considerata spor in sensul OUG 6/2007 si al Legii nr. 153/2017 si nu este inclusa in baza de calcul a indemnizatiei aferente concediului de odihna.

Voucherele de vacanta se acorda in limitele sumelor prevazute cu aceasta destinatie in bugetul de stat sau, dupa caz, in bugetele locale, pentru unitatile din domeniul bugetar, si in limitele sumelor prevazute cu aceasta destinatie in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori.

Asupra sumei de 1.600 de lei corespunzatoare voucherului de vacanta se aplica cota de impozit pe venit de 10% asupra venitului brut din care se deduce contributia de asigurari sociale de sanatate, conform prevederilor Legii nr. 296/2023, care se calculeaza si retine cu ocazia achitarii drepturilor salariale ale lunii in care au fost primite voucherele, fara diminuarea valorii nominale a voucherului de vacanta.

Ingrijitor informal vs. Asistent personal

Ingrijitorul la domiciliu

Deducerea personala

Deducerea personala este un drept de care pot beneficia angajatii care obtin un venit brut lunar de pana la 2.000 de lei peste nivelul salariului de baza minim brut si care au persoane in intretinere. Numarul acestora din urma determina, alaturi de valoarea venitului, suma pe care contribuabilul trebuie sa o primeasca.

De retinut este faptul ca deducerea personala se acorda angajatului, in functie de venitul brut realizat si de numarul de persoane aflate in intretinere (zero, o persoana, doua, trei sau mai multe). Asadar, angajatul poate beneficia de deducere personala de baza si daca nu are persoane in intretinere, conditia fiind sa aiba venitul lunar brut din salarii de cel mult 5.700 de lei. [iulie 2024]

Deducerea personala si copiii minori
In cazul copiilor minori, acordarea deducerilor personale tine cont de mai multi factori. Potrivit legii, ca regula, copiii sub 18 ani sunt considerati a fi intretinuti, indiferent ca se afla in unitati speciale sanitare sau de protectie sociala si altele similare, precum si in unitati de invatamant (inclusiv atunci cand costul de intretinere intra in bugetul de cheltuieli al acestor institutii).

Deducerea personala se acorda, in conditiile legii (art. 77 din Codul Fiscal), pe baza anumitor documente pe care angajatul trebuie sa le depuna la institutia unde lucreaza si reprezinta un ajutor pentru salariati, prin micsorarea bazei impozabile si, implicit, printr-un salariu net mai mare.

Legea nr. 153/2017 se refera la SALARIUL asistentilor personali si NU la indemnizatia de insotitor.

Cui sunt acordate sporurile salariale?

Toate sporurile se calculează prin aplicarea procentului fiecarui spor în parte asupra valorilor salariului brut de incadrare, in functie de tipul sporului, fara a fi depasite plafoanele impuse de lege, in cazul persoanelor care sunt remunerate din fonduri publice. Valorile acestor sporuri sunt stabilitate prin lege, completate de prevederi mentionate in contractul colectiv de munca.

Pentru asistentul personal al persoanei cu handicap grav NU exista dreptul la spor pentru conditii periculoase sau vatatatoare de 15%, asa cum a decis ICCJ prin Decizia nr. 23/2023.

In noiembrie 2023, Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a dat o hotarare prin care a decis ca asistentii personali sa nu mai primeasca sporul de 15% pentru conditii grele de munca, chiar daca dau statul in judecata. Cei care au castigatul procesul inainte de noiembrie 2023 iau sporul in continuare.

Asistentul personal profesionist insa are dreptul si la un spor de 15% calculat la salariul de baza, pentru suprasolicitare neuropsihica si conditii de munca deosebita in care isi desfasoara activitatea.

Cand vine vorba despre calcul spor vechime bugetari, acesta depinde de anumite transe de vechime, in functie de care se acorda gradatiile in munca si de alte prevederi legale, specifice fiecarui domeniu de activitate [OUG. 6/2007].

 1. Sporul pentru persoana cu handicap de 15% din salariul de baza/ solda de functie/ salariul de functie/ indemnizatia de incadrare este acordat in baza Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice coroborat cu HGR nr. 751/2018 pentru stabilirea categoriilor de persoane cu handicap care beneficiaza de un spor de 15% din salariul de baza /solda de functie /salariul de functie /indemnizatia de incadrare.
 2. In situatia in care salariul de baza pentru personalul nou-incadrat este stabilit potrivit art. 39 alin.(2) din Legea-cadru nr. 153/2017 prin utilizarea coeficientilor de ierarhizare si a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, cuantumul sporurilor este determinat prin aplicarea procentelor prevazute de Legea-cadru asupra salariului de baza.

CONCEDII Asistenti Personali

Pentru efectuarea concediului de odihna al asistentului personal trebuie completata o cerere de concediu tip + buletin identitate persoana cu dizabilitati, carte identitate asistent personal si certificatul de incadrare in gradul de handicap in original.

Pe perioada concediului de odihna, angajatorul are obligatia de a asigura persoanei cu handicap grav un inlocuitor al asistentului personal, inclusiv in cazul in care asistentul personal este ruda pana la gradul al IV-lea inclusiv a acesteia.

Pe langa concediul de odihna, asistentii personali ai persoanelor cu dizabilitati grave au dreptul la concediu medical conform art. 37 - (2) din Legea nr. 448/2006.

In situatia in care angajatorul nu poate asigura un inlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acorda o indemnizatie echivalenta cu salariul net al asistentului personal gradatia 0 sau gazduirea intr-un centru de tip respiro. (Art. 37. alin. (3) - Lege nr. 448/2006).

Cum nu exista centre de tip respiro in majoritatea judetelor, sau acolo unde exista sunt in permanenta ocupate si nu exista o procedura de inlocuire a asistentului persoanal, pe perioada concediului medical, persoanele cu dizabilitati primesc indemnizatia prevazuta la art. 43 alin. (1), iar asistentul personal primeste o indemnizatie intre 75% - 100 % din venitul brut obtinut in functie de problema de sanatate avuta.

In concluzie, asistentii personali ai persoanelor cu dizabilitati grave pot sa solicite concediu medical cand au nevoie iar persoanele cu dizabilitati primesc indemnizatia prevazuta la art. 43 alin. (1) din Legea 448/2006.

Concediul de ingrijitor si afectiunile grave pentru care se acorda

Indemnizatia de insotitor in 2024

Majorarea indemnizatiei de handicap in 2024

Din iulie 2024, indemnizatia de insotitor prevazuta de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice acordata prin PRIMARIE/AJPIS in cazul pensionarilor de invaliditate, incadrati in gradul I cu asistent personal, este de 2.363 lei.

Din ianuarie 2024, cuantumul indemnizatiei pentru insotitor acordata prin CASELE DE PENSII in cazul pensionarilor de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate este de 1.626 lei. Aceasta indemnizatie se acorda, in afara pensiei, celor care beneficiaza de pensie de invaliditate si nu au cerut un asistent personal.

Incepand cu data de 1 iulie 2024, persoanele cu handicap grav beneficiaza de conditiile legale pentru urmatoarele drepturi banesti:

 • Persoanele cu handicap gradul grav cu indemnizatie de insotitor prin Primarie si fara asistent personal, vor primi 2.363 lei net, echivalentul gradatiei zero plus indemnizatia de handicap in valoare de 529 lei si bugetul complementar de 199 lei, in total 3.091 lei in mana.
 • Pensionarii de invaliditate incadrati in gradul grav de invaliditate, cu indemnizatie de insotitor prin Casa de Pensii, deci fara asistent personal, vor primi conform Legii nr. 263/2010 suma de 1.626 lei net, plus indemnizatia de handicap in valoare de 529 lei si bugetul complementar de 199 lei, in total 2.354 lei in mana.
 • Persoanele cu handicap grav care au optat pentru un asistent personal, vor incasa in continuare prestatia sociala alcatuita din indemnizatia de handicap in valoare de 529 lei si bugetul complementar de 199 lei, iar asistentul personal va primi minim 2.363 lei salariu net, plus indemnizatie de hrana in cuantum de 347 lei brut.

Adultul cu handicap grav care are si calitatea de pensionar de invaliditate gradul I poate opta intre a avea un asistent personal sau a primi indemnizatia pentru insotitor acordata de sistemul public de pensii, indemnizatie reprezentand 80 % din valoarea unui punct de pensie, respectiv 80% * 2.032 = 1.626 RON din ianuarie 2024.

In situatia in care optiunea se exprima pentru asistent personal, se poate face optiunea pentru:

 1. angajarea asistentului personal sau pentru
 2. primirea indemnizatiei lunare prevazute la art. 43 din Legea nr. 448/2006, respectiv a indemnizatiei de insotitor prevazuta la art. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, in cazul persoanei cu handicap vizual grav.

Indemnizatia pentru insotitor se acorda si dupa ce persoanele trec de la pensia de invaliditate la pensia pentru limita de varsta.

Optarea primirii indemnizatiei de insotitor se poate face prin PRIMARIE

!!! Datorita numeroaselor nemultumiri cu privire la diferenta neechitabila, in prezent de 737 lei (2.363 - 1.626 = 737), dintre cuantumurile indemnizatiilor de insotitor cu asistent personal primit prin Primarie pe card si cele primite prin Casele de Pensii pe cupon de pensie, dorim sa va aducem la cunostinta cadrul legal prin care puteti beneficia de cuantumul mai mare in baza unei cereri adresate Primariei/AJPIS.

CERERE optiune asistent personal, indemnizatie lunara sau indemnizatie de insotitor

Asistent personal sau indemnizatie pentru insotitor

Ce indemnizatie primeste adultul cu handicap grav din iulie 2024?
Incepand cu luna iulie 2024, indemnizatia de handicap va fi de 529 lei si bugetul complementar de 199 lei. Astfel, prestatia sociala acordata adultilor cu handicap grav va fi de 728 lei.

Ce indemnizatie primeste adultul cu handicap accentuat din martie 2024?
Incepand cu luna apriie 2024, indemnizatia de handicap va fi de 350 lei si bugetul complementar de 146 lei. Astfel, prestatia sociala acordata adultilor cu handicap accentuat va fi de 496 lei.

Ce indemnizatie primeste adultul cu handicap mediu din martie 2024?
Beneficiaza de un buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, in cuantum de 80 lei.

Pensia de invaliditate

!!! Din ianuarie 2024, valoarea punctului de pensie s-a majorat cu 13,8% si ajunge sa fie de 2.032 lei [art.84, alin.(6) din Legea nr. 360/2023] iar pensia minima garantata de 1.281 lei.

Indemnizatia de insotitor: cu cat va creste de la 1 septembrie 2024

Legea nr. 360/2023 prevede o crestere a indemnizatiei pentru insotitor. Mai exact, din toamna anului 2024, calculul indemnizatiei se va face dupa noi reguli.

In prezent, Legea nr. 263/2010 prevede ca valoarea indemnizatiei pentru insotitor reprezinta 80% din valoarea unui punct de pensie. Avand in vedere ca punctul de pensie a crescut, la inceputul acestui an, la 2.032 de lei, valoarea indemnizatiei este acum de 1.626 de lei.

Potrivit noii legi, de la 1 septembrie 2024, cuantumul indemnizatiei pentru insotitor va reprezenta 50% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, aferent lunii pentru care se face plata.

La salariul minim de 3.700 de lei, indemnizatia de insotitor va fi de 1.850 de lei. Astfel, dupa noul mod de calcul, indemnizatia de insotitor prin CNPP va creste cu 224 de lei.

Exista si anumite situatii in care insotitorii pot pierde acesti bani. In sistemul public de pensii, plata pensiei/indemnizatiei pentru insotitor se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care a intervenit una dintre urmatoarele cauze:

a) pensionarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care Romania a incheiat conventie de reciprocitate in domeniul asigurarilor sociale, daca, potrivit prevederilor acesteia, pensia se plateste de catre celalalt stat;
b) pensionarul de invaliditate sau pensionarul urmas nu se prezinta la revizuirea medicala la termen, din motive imputabile lui, ori nu prezinta documentele medicale si rezultatele investigatiilor medicale solicitate de medicul expert al asigurarilor sociale ori nu urmeaza programele recuperatorii;
c) copilul beneficiar al pensiei de urmas care a implinit varsta de 16 ani si nu face dovada continuarii studiilor;
d) sotul supravietuitor sau copilul urmas, beneficiar al unei pensii din sistemul public de pensii, opteaza pentru o alta pensie, potrivit legii, din acelasi sistem si/sau dintr-un alt sistem de asigurari sociale neintegrat sistemului public de pensii.
e) a expirat termenul de valabilitate al procurii speciale referitoare la plata pensiei.

"Pensiile vor fi majorate anual, la 1 ianuarie, in functie de rata medie a inflatiei, plus 50% din cresterea reala a salariului mediu brut”, a spus ministrul muncii.

Rata inflatiei ar urma sa fie 8% in acest an. La care se adauga 50% din cresterea salariul brut prognozata la 3%.

Ar rezulta o crestere a pensiei de 10.5%. Cum pensia medie este, azi, 2.400 de lei, rezulta ca pensia creste, in medie, de la 1 ianuarie 2025 cu 240 de lei (nu si pentru majoritatea persoanelor cu dizabilitati; acestea sunt date statistice).

CONCLUZII

I. Legea nr. 448/2006 privind protec9tia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap specifica clar:

"Art.40. Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa prevada in bugetul local sumele necesare din care se suporta salarizarea, precum si celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii. Sumele se asigura in proportie de cel mult 90% de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, in baza numarului de beneficiari comunicat de unitatile administrativ-teritoriale".

"Art.44. "Autoritatile administratiei publice locale prevazute la art. 43 alin. (2) au obligatia: a) de a angaja si salariza asistentul personal al persoanei cu handicap grav, in conditiile prezentei legi; b) de a asigura si garanta plata indemnizatiei lunare, in cazul in care persoana cu handicap grav sau reprezentantul ei legal a optat pentru aceasta".

Primariile, obligate de a angaja si salariza asistenti personali

In baza contractului individual de munca incheiat de catre asistentul personal cu DGASPC/ DAS sau UAT, angajatorul are obligatia de a respecta, in ceea ce priveste salarizarea, dispozitiile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, si, totodata, de a respecta prevederile Codului Muncii in raport cu aceasta, in calitate de angajat.

Incepand cu 1 octombrie 2023, ordonatorii de credite (primarii) acorda obligatoriu, lunar, pentru personalul incadrat ale carui salarii lunare nete sunt de pana la 8.000 lei inclusiv, indemnizatii de hrana la nivelul anual a doua salarii minime pe economie in vigoare la data de 1 ianuarie 2019, actualizat anual cu indicele pretului de consum comunicat anual de Institutul National de Statistica, incepand cu luna ianuarie 2025. (Legea nr. 296/2023)

SOLUTIE: Finantarea masurilor de protectie sa se asigure de la bugetul de stat, prin bugetul directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului sau al autoritatii administratiei publice locale la nivel de municipiu, oras sau comuna, dupa caz, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata alocate cu aceasta destinatie, in proportie de 100% din necesarul stabilit anual de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale la elaborarea bugetului de stat, in baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale. [Propunere legislativa adoptata de Senat in 2023]

"Trebuie observat ca neplata salariilor catre asistentii personali se datoreaza lipsei coroborarii platii de la bugetul de stat cu existenta resurselor financiare din bugetul local. Prin propunerea legislativa actuala eliminam aceasta disfunctionalitate si revenim la forma initiala a textului legal avand in vedere incapacitatea multor unitati administrativ-teritoriale de a asigura continuitatea platii salariilor catre aceste persoane vulnerabile", precizeaza initiatorii proiectului.

II. Conform Codului Fiscal, voucherele de vacanta sunt taxate cu impozit pe venit in valoare de 10% si cu CASS (10%), introdus de la 1 ianuarie 2024. Totusi, nu putem vorbi despre un impozit fix de 160 de lei (din impozitul pe venit), ci despre un calcul bazat pe grila de salarizare si pe deduceri. Impozitarea se aplica la suma totala primita pe card, indiferent daca folosesti sau nu voucherele de vacanta.

Tichetele de vacanta sunt valabile timp de 12 luni din momentul emiterii. De exemplu, daca primesti voucherele de vacanta pe data de 10 februarie 2024, acestea vor fi valabile pana pe data de 9 februarie 2025.

III. Drepturi castigate in instanta

Avocatul Nicolae Enciu a fost cel care i-a reprezentat pe asistentii personali, intr-un proces colectiv.

Instanta a dispus, prin Sentinta Civila din 14 martie 2024, ca Directia de Asistenta Sociala Galati sa acorde voucherele de vacanta incepand cu 01.01.2024 pana la data 31.12.2026. In plus, DAS este obligat sa plateasca si din urma, voucherele aferente anilor 2020, 2022 si 2023.

Acest litigiu nu reprezinta decat aplicarea in fapt a prevederilor legale. Asistentilor personali ai persoanelor cu dizabilitati nu li s-a facut vreo favoare, ci li s-a acordat, in instanta, un drept prevazut de lege.

Este lipsit de relevanta faptul ca nu au fost alocate in buget sumele necesare platii voucherelor de vacanta, intrucat dispozitiile legale enuntate nu conditioneaza acordarea acestor drepturi de o eventuala alocare bugetara.

Retinand caracterul cert, pur si simplu al dreptului personalului bugetar la acordarea voucherelor de vacanta, precum si dispozitiile art. 1530 NCC, aratam ca prin neacordarea in termen a voucherelor de vacanta, salariatii au suferit un prejudiciu si sunt indreptatiti sa primeasca despagubiri reprezentand contravaloarea acestora, in masura in care nu mai pot fi acordate fizic, prin depasirea termenului maxim de acordare in forma fizica (finalul anului pentru care se acorda). Avocat Nicolae Enciu.

Descrierea ocupatiei de ASISTENT PERSONAL

Asistent personal al persoanei cu handicap grav - persoana care supravegheaza, acorda asistenta si ingrijire copilului sau adultului cu handicap grav, pe baza planului de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv a planului individual de servicii al persoanei adulte cu handicap.

Asistentul personal are obligatia sa comunice directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice modificare survenita in starea fizica, psihica ori sociala a adultului si copilului cu handicap grav si alte situatii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege.

Asistentul personal profesionist este persoana fizica atestata, care asigura, la domiciliul sau ingrijirea si protectia adultului cu handicap grav sau accentuat, precum si, conditii pentru implicarea persoanei cu handicap in activitate, in situatii de viata reale, pentru participare la viata comunitatii si exercitarea tuturor drepturilor cetatenesti.

Asistentul personal profesionist pentru persoane cu handicap

Cine poate beneficia de un asistent personal?

 • In baza evaluarii sociopsihomedicale, persoana adulta cu handicap grav si copilul cu handicap grav au dreptul la un asistent personal.
 • In cazul in care intr-o familie exista doua sau mai multe persoane cu handicap grav cu drept la asistent personal, fiecare dintre acestea beneficiaza de asistent personal.
 • Copilul cu handicap pentru care s-a dispus o masura de protectie speciala la asistent maternal, NU beneficiaza de asistent personal.
 • Ingrijirea si protectia adultilor cu handicap grav sau a copilului cu handicap grav de catre asistentul personal se face pe baza deciziei comisiilor de evaluare a persoanelor adulte si copiilor cu handicap judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Cine poate fi asistent personal?

Poate fi incadrata cu contract individual de munca in functia de asistent personal persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

 • are varsta minima de 18 ani impliniti;
 • nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni care ar face-o incompatibila cu exercitarea ocupatiei de asistent personal;
 • are capacitate deplina de exercitiu;
 • are o stare de sanatate corespunzatoare, atestata de medicul de familie sau pe baza unui examen medical de specialitate;
 • a absolvit cel putin cursurile invatamantului general obligatoriu (10 clase), cu exceptia rudelor si afinilor pana la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum si cu exceptia sotului sau sotiei, dupa caz; in situatii exceptionale, la propunerea asistentului social din cadrul aparatului propriu al consiliului local in a carui raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana care urmeaza sa indeplineasca functia de asistent personal, Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati poate aproba derogarea de la indeplinirea conditiilor de studii si in cazul altor persoane.

Nu pot detine calitatea de asistent personal persoanele care beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 7 ani.

STANDARD OCUPATIONAL: Asistentul personal al persoanei cu handicap grav

Cine angajeaza asistentul personal?

Contractul individual de munca al asistentului personal se incheie cu primaria localitatii de domiciliu sau resedinta a persoanei cu handicap grav, dupa caz, in termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii cererii. Contractul individual de munca se intocmeste in 3 exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta, iar cel de-al treilea exemplar se transmite directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 5 zile de la incheierea acestuia. In aceasta perioada, primaria localitatii de domiciliu sau de resedinta a persoanei cu handicap grav face demersurile necesare in vederea efectuarii anchetei sociale la domiciliul sau resedinta persoanei care doreste sa se angajeze ca asistent personal.

Daca ancheta sociala se finalizeaza cu recomandarea in vederea angajarii, asistentului personal i se intocmesc contractul de munca si un act aditional la contractul individual de munca, pe care le semneaza si prin care isi asuma raspunderea de a realiza integral planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav.

Dosarul de angajare va cuprinde:

 • cererea de angajare;
 • copie de pe actul de identitate al persoanei care solicita angajarea;
 • carnetul de munca; daca solicitantul nu a mai lucrat, va da o declaratie pe propria raspundere in care sa specifice aceasta situatie;
 • copie de pe actele de studii si de pe actele de stare civila;
 • talonul de control medical eliberat de medicul de familie sau de unitatea sanitara la care a efectuat examenele medicale de specialitate;
 • cazierul judiciar;
 • copie de pe certificatul de persoana cu handicap al persoanei cu handicap grav care necesita asistent personal, vizata de functionarul insarcinat cu primirea dosarului;
 • raportul de ancheta sociala intocmit de asistentul social din cadrul aparatului propriu al consiliului local in a carui raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana care solicita angajarea sau de o alta persoana desemnata de angajator, care va cuprinde si mentiuni cu privire la conduita morala a persoanei care solicita angajarea;
 • acordul scris al familiei sau al sustinatorilor legali, in cazul persoanelor cu handicap grav fara discernamant.

Contractul individual de munca se incheie pe durata determinata, in functie de valabilitatea certificatului de persoana cu handicap, dar nu mai mult de un an, cu posibilitatea prelungirii. Pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, al caror certificat de persoana cu handicap are valabilitate permanenta, contractul individual de munca se incheie pe durata nedeterminata.

Contractul individual de munca se suspenda pe perioada in care asistentul personal nu are in ingrijire persoana cu handicap grav, precum si in alte cazuri prevazute de lege.

Pe baza recomandarilor rezultate din ancheta sociala angajatorul poate sa angajeze un asistent personal care sa presteze activitatea la doua persoane cu handicap grav, cand acestea fac parte din aceeasi familie si au acelasi domiciliu sau resedinta, pe baza aceluiasi contract individual de munca, cu respectarea duratei normale a programului zilnic de lucru, stabilita potrivit legii.

Pe perioada absentei temporare a asistentului personal (concediu de odihna), angajatorul are obligatia de a asigura persoanei cu handicap grav un inlocuitor al asistentului personal iar in situatia in care angajatorul nu poate asigura un inlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acorda o indemnizatie lunara, similara cu indemnizatia prevazuta la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 sau gazduirea intr-un centru de tip respiro.

Potrivit prevederilor Art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, parintii sau, dupa caz, reprezentantii legali ai copilului cu handicap grav, persoana sau familia care a primit in plasament un copil cu handicap grav, adultii cu handicap grav ori reprezentantii legali ai acestora, cu exceptia celor cu handicap vizual grav, POT OPTA intre asistent personal si primirea unei indemnizatii lunare.

Care sunt drepturile asistentilor personali?

Pe perioada ingrijirii si protectiei persoanei cu handicap grav cu AP, pe baza contractului individual de munca, asistentul personal are urmatoarele drepturi:

 • salariu stabilit potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si spor de vechime si alte sporuri aferente acordate in conditiile legii;
 • program de lucru care sa nu depaseasca in medie 8 ore pe zi si 40 de ore pe saptamana;
 • concediu anual de odihna si concediu medical (dupa caz), potrivit dispozitiilor legale aplicabile personalului incadrat in institutii publice;
 • transport urban gratuit, in conditiile prevazute la 23 din Legea 448/2006;
 • transport interurban, in conditiile in conditiile prevazute la 24 din Legea 448/2006.

Pe perioada concediului de odihna, angajatorul are obligatia de a asigura persoanei cu handicap grav un inlocuitor al asistentului personal, inclusiv in cazul in care asistentul personal este ruda pana la gradul al IV-lea inclusiv a acesteia. (Art. 37. - (2) Lege nr. 448/2006). In situatia in care angajatorul nu poate asigura un inlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acorda o indemnizatie echivalenta cu salariul net al asistentului personal gradatia 0 sau gazduirea intr-un centru de tip respiro. (Art. 37. alin. (3) Lege nr. 448/2006).

Indemnizatia de insotitor (optional) se acorda si persoanelor incadrate in gradul I (grav) de handicap care au specificat pe Certificatul de incadrare mentiunea poate beneficia de Asistent Personal sau reprezentantilor legali ai acestora, in situatia in care persoana cu handicap are angajat un asistent personal.

Indemnizatia lunara in cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradatia 0, se acorda de angajator persoanei cu handicap grav cu AP pe perioada absentei temporare a asistentului personal (perioada concediului de odihna), o singura data pe an, chiar daca asistentul personal efectueaza concediul de odihna in transe sau concediu medical (dupa caz).

In cazul copilului cu handicap, indemnizatia se acorda parintelui sau reprezentantului legal.

Drepturile copiilor cu dizabilitati si ale insotitorilor personali

Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a angaja si salariza asistentul personal al persoanei cu handicap grav cu asistent personal, in conditiile legii si de a asigura si garanta plata indemnizatiei lunare, in cazul in care persoana cu handicap grav sau reprezentantul ei legal a optat pentru aceasta.

Care sunt obligatiile asistentilor personali?

Asistentul personal are urmatoarele obligatii principale:

 • sa participe, o data la 2 ani, la instruirea organizata de angajator;
 • sa semneze un angajament, ca act aditional la contractul individual de munca, prin care isi asuma raspunderea de a realiza integral planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
 • sa presteze pentru persoana cu handicap grav toate activitatile si serviciile prevazute in contractul individual de munca, in fisa postului si in planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv in planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
 • sa trateze cu respect, buna-credinta si intelegere persoana cu handicap grav si sa nu abuzeze fizic, psihic sau moral de starea acesteia;
 • sa comunice directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termenul de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice modificare survenita in starea fizica, psihica sau sociala a persoanelor cu handicap grav si alte situatii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege.

Cine supraveghează activitatea asistentilor personali?

Serviciul public de asistenta sociala dispune efectuarea de controale periodice asupra activitatii asistentilor personali si prezinta semestrial un raport consiliului local.

Monitorizarea si controlul activitatii de ingrijire si protectie a adultilor si copiilor cu handicap grav de catre asistentul personal se fac de directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

DGASPC

Baza legala

COMMENTS 

Postat la
%b %02, %2023
Postat de
Mona si Dan
REFUZ DOSAR ASISTENT PERSONAL
Doamna Oana ,
Precizam de la bun inceput ca noi suntem membrii ai acestui Forum ProStemCell. Suntem oameni simpli ca si dumneavoastra, dar ne ajutam cu drag prin comunicare si dialog intre noi.
Indiferent ca primaria este comunala sau municipala nu are competenta de a refuza angajarea unui asistent personal sau insotitor al persoanei cu handicap/dizabi litate. Fondurile sunt suportate din bugetul statului. Trimite-ti o reclamatie catre Autoritatea Nationala a persoanelor cu dizabilitati si catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale ! Adresele le gasiti pe Internet. Sunt adrese publice.
Ai da in judecata este costisitor pentru dumneavoastra. Dar aveti dreptate si vi se va da dreptate !
Este regretabil ca sunteti pusa in aceasta situatie !
Postat la
%b %15, %2023
Postat de
Savin
Mulțumim pt sprijin
AS PERSONALI DIN TARA VA MULTUM OK M DIN SUFLET PT SPRIJIN!
Postat la
%b %09, %2024
Postat de
MOISE
Angajare asistent perosnal
Buna ziua, am o intrebare, poate sa fie angajat asistent personal o perosana care detine deja un contract de angajare de 8 ore la o alta companie? Stiind ca sa dat legea care prevede ca poti figura cu doua contracte de munca de cate 8 ore fiecare la doua companii diferite,
Va multumesc!
Postat la
%b %13, %2024
Postat de
Mona si Dan
ANGAJARE ASISTENT PEROSNAL
Domnule Moise ,

Noi credem ca da! Pur si implu persoana doreste sa fie asistentul personal al omului X. In momentul in care semneaza contractul de angajare se stabilesc sarciniile. Nu vedem obstacolul.
Postat la
%b %19, %2024
Postat de
Costache Viorel
Salariul Asistenți personali
Adică AU mărit și nouă la Asistenți personali salariul și ne-au băgat gradațile că nu înțeleg nimic..sau numai La APP SI ÎNGRIJITORI LA DOMICILIU ...

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează