Prestatii sociale si facilitati pentru copilul cu handicap - se acorda copiilor cu dizabilitati in conformitate cu prevederile Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata. Cine poate beneficia? Copiii care poseda certificat de incadrare in grad de handicap eliberat prin hotare a Comisiei pentru Protectia Copilului, in termen de valabilitate.

CUPRINS:

De ce beneficii pot beneficia minorii cu handicap?

Dreptul la asistenta sociala sub forma prestatiilor sociale se acorda din oficiu, pentru persoanele posesoare de certificat de incadrare in grad de handicap emis de catre Serviciul de Evaluare Complexa a Copilului cu Dizabiltati (SECCD). Dreptul la asistenta sociala sub forma facilitatilor se acorda la cerere.

Dreptul la prestatii sociale se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care persoana minora a fost incadrata in grad de handicap si inceteaza cu luna urmatoare celei in care persoana nu mai este incadrata in grad de handicap sau, dupa caz, a depunerii cererii in situatia in care persoana incadrata in grad de handicap sau reprezentantul legal nu doreste sa beneficieze de prestatii sociale.

Beneficiile pentru sustinerea copilului si a familiilor au in vedere nasterea, educatia si intretinerea copiilor:

 1. Alocatia de stat pentru copii;
 2. Indemnizatia lunara de insotitor/ tutore/ curator;
 3. Indemnizatia pentru cresterea copilului sau, dupa caz, stimulentul de insertie;
 4. Concediul de crestere a copilului pana la implinirea catre copil/copii a varstei de 3 ani.

1. Drepturile copiilor cu dizabilitati

Copilul cu handicap grav are dreptul la un asistent personal. Acesta poate fi unul dintre parinti, un alt membru al familiei sau o persoana desemnata de apartinatori. Asistentul personal este angajat la Direcția de protecție a copilului din cadrul primariei de îngrijire a familiei copilului cu grad grav de handicap.

Parintii au optiunea de a nu angaja un asistent personal si, in acest caz, unul dintre ei poate primi lunar sau indemnizatie de insotitor cu handicap. In cazul incadrarii "grav cu asistent personal", indemnizatia valoare de 2.086 lei va fi acordata dupa transmiterea cererii de optiune, potrivit prevederilor art. 42, al. 5 din Legea nr. 448/2006.

Minorii incadrati in grad de handicap beneficiaza de urmatoarele prestatii si facilitati sociale:

MINORI CU HANDICAP GRAV

 • buget personal complementar lunar in cuantum de 397 lei;
 • indemnizatie de insotitor in cuantum de 2.096 lei sau asistent personal;
 • alocatia de stat in conditiile si in cuantumul prevazut de lege - 719 lei;
 • card-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare pentru copilul cu handicap sau reprezentantii legali ai acestora, acesta este eliberat de catre autoritatile administratiei publice locale - se acorda Primaria de domiciliu;
 • legitimatie de dizabilitate - disability card, republicata, valabila pe intreg teritoriul tarii;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata;
 • decont lunar abonament Metrorex - cu număr nelimitat calatorii;
 • optiune intre gratuitatea transportului interurban ( feroviar, rutier sau naval pentru transport fluvial) pentru 24 calatorii pe an calendaristic pentru minorul cu handicap grav si insotitorul acestuia sau decont carburant pentru autoturismul aflat in proprietatea parintelui, tutorelui sau persoana care se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului. . . cu handicap grav, în limita de 1.500 lei anual;
 • rovinieta - scutire de la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale pentru insotitorul copilului cu handicap grav, detinator de autoturism, aceasta este eliberata catre directia generala de asistenta sociala si protectia copilului;
 • un bilet gratuit de tratament balnear , in cursul unui an pe baza programului individual de reabilitare si integrare sociala si a recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist;
 • asistenta medicala gratuita, inclusiv de medicamente gratuite, atat pentru tratamentul ambulatoriu, cat si pe spitalizarii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, in conditii de stabilitate prin contractul-cadru;
 • dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu, conform listei si in conditiile prevazute in contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul asigurarilor sociale de sanatate si a normelor sale de aplicare;
 • gratuitate pentru obtinerea documentelor medicale si pentru evaluarile medicale si psihologice solicitate in vederea intocmirii dosarului de evaluare complexa pentru persoane care solicita incadrarea in grad de handicap;
 • persoana/ familia care are in ingrijire un copil cu handicap grav beneficiaza de suportarea dobanzii pentru creditul contractat pentru achizitionarea unui singur autovehicul si pentru adaptarea unei locuinte, conform nevoilor individuale de acces, cu conditia platii la scadenta a ratelor creditului, dar si cu conditia ca valoarea creditului sa nu depaseasca 10.000 euro, iar restituirea sa nu depaseasca 10 ani; in situatia achizitionarii de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netrasferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depasi 20.000 euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani;
 • credit a carui dobanda se suporta din bugetul de stat, prin transferuri ale bugetului ANPDPD la bugetele directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in baza unui contract privind angajamentul de plata a dobanzii pentru tehnologii asistive si de acces, cu condiția ca valoare creditului sa nu depaseasca 10.000 de euro, iar returnarea creditului sa nu depaseasca 10 ani - art. 27 (1 2 ) din Legea 448/2007;
 • la Directia de Impozite si Taxe Locale - scutire de la plata impozitului/taxei pt. cladirea (si terenul) de domiciliu inclusiv pentru reprezentantii legali, pe perioada in care au in ingrijire, supravegherea si intretinerea persoanelor cu handicap;
 • acordarea unei camere de locuit, suplimentar fata de normele minime de locuit prevazute de lege, pe baza contractelor de inchirie pentru locuintele care apartin domeniului public sau privat al statului ori ale unitatilor administrativ-teritoriale ale acestuia;
 • scutirea de la plata chiriei pentru suprafetele locative cu destinatie de locuinte detinute de stat sau de unitati administrativ-teritoriale ale acestora si care sunt in folosinta acestor persoane;
 • permis accesarii la DGASMB a stimulentului financiar de 1.000 lei pentru copiii cu handicap, pe perioada derularii proiectului, de catre Primaria Mun. Bucuresti;
 • indemnizatie de crestere a copilului pana in varsta de 18 ani pentru parintele care are in ingrijire copilul cu handicap grav si are program de lucru redus la 4 ore;
 • servicii gratuite de cazare si masa pentru copil cu handicap grav sau accentuat si insotitorul acestuia in unitatile sanitare cu paturi, sanatorii si statiuni balneare, recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist, conform Contractului-cadru;
 • bilete de intrare gratuite la spectacole, muzee, manifestari artistice si sportive pentru copilul cu handicap si persoana care il insoteste;

MINORI CU HANDICAP ACCENTUAT

 • buget personal complementar lunar in cuantum de 232 lei;
 • alocatia de stat in conditiile si in cuantumul prevazut de lege - 719 lei;
 • card-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare pentru copilul cu handicap sau reprezentantii legali ai acestora, acesta este eliberat de catre autoritatile administratiei publice locale - se acorda Primaria de domiciliu;
 • legitimatie de dizabilitate - disability card, republicata, valabila pe intreg teritoriul tarii;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata;
 • decont lunar abonament Metrorex - cu număr nelimitat calatorii;
 • optiune intre gratuitatea transportului interurban ( feroviar, rutier sau naval pentru transport fluvial) pentru 12 calatorii pe an calendaristic pentru minorul cu handicap grav si insotitorul acestuia sau decont carburant pentru autoturismul aflat in proprietatea parintelui, tutorelui sau persoana care se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului. . cu handicap accentuat, in limita de 750 lei anual;
 • rovinieta - scutire de la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale pentru insotitorul copilului cu handicap grav, detinator de autoturism, aceasta este eliberata catre directia generala de asistenta sociala si protectia copilului;
 • un bilet gratuit de tratament balnear , in cursul unui an pe baza programului individual de reabilitare si integrare sociala si a recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist;
 • asistenta medicala gratuita, inclusiv de medicamente gratuite, atat pentru tratamentul ambulatoriu, cat si pe spitalizarii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, in conditii de stabilitate prin contractul-cadru;
 • gratuitate pentru obtinerea documentelor medicale si pentru evaluarile medicale si psihologice solicitate in vederea intocmirii dosarului de evaluare complexa pentru persoane care solicita incadrarea in grad de handicap;
 • dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu, conform listei si in conditiile prevazute in contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul asigurarilor sociale de sanatate si a normelor sale de aplicare;
 • persoana/ familia care are in ingrijire un copil cu handicap accentuat beneficiaza de suportarea dobanzii pentru creditul contractat pentru achizitionarea unui singur autovehicul si pentru adaptarea unei locuinte, conform nevoilor individuale de acces, cu conditia platii la scadenta a ratelor creditului, dar si cu conditia ca valoarea creditului sa nu depaseasca 10.000 euro, iar restituirea sa nu depaseasca 10 ani; in situatia achizitionarii de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netrasferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depasi 20.000 euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani;
 • credit a carui dobanda se suporta din bugetul de stat, prin transferuri ale bugetului ANPDPD la bugetele directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in baza unui contract privind angajamentul de plata a dobanzii pentru tehnologii asistive si de acces, cu condiția ca valoare creditului sa nu depaseasca 10.000 de euro, iar returnarea creditului sa nu depaseasca 10 ani - art. 27 (12) din Legea 448/2007;
 • la Directia de Impozite si Taxe Locale - scutire de la plata impozitului/taxei pt. cladirea (si terenul) de domiciliu inclusiv pentru reprezentantii legali, pe perioada in care au in ingrijire, supravegherea si intretinerea persoanelor cu handicap;
 • posibilitatea accesarii la DGASMB a stimulentului financiar de 1.000 lei, pe perioada derularii proiectului, de catre Primaria Mun. Bucuresti;
 • indemnizatie de crestere a copilului pana in varsta de 18 ani pentru parintele care are in ingrijire copilul cu handicap accentuat si are program de lucru redus la 4 ore;
 • servicii gratuite de cazare si masa pentru copil cu handicap grav sau accentuat si insotitorul acestuia in unitatile sanitare cu paturi, sanatorii si statiuni balneare, recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist, conform Contractului-cadru;
 • bilete de intrare gratuite la spectacole, muzee, manifestari artistice si sportive pentru copilul cu handicap si persoana care il insoteste.

MINORI CU HANDICAP MEDIU

 • buget personal complementar lunar in cuantum de 80 lei;
 • alocatia de stat in conditiile si in cuantumul prevazut de lege - 719 lei;
 • card-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare pentru persoanele cu handicap sau reprezentantii legali ai acestora, acesta este eliberat de catre autoritatile administratiei publice locale - se acorda Primaria de domiciliu;
 • legitimatie de dizabilitate - disability card, republicata, valabila pe intreg teritoriul tarii;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul;
 • rovinieta - scutire de la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale pentru insotitorul copilului cu handicap usor, detinator de autoturism, aceasta este eliberata catre directia generala de asistenta sociala si protectia copilului;
 • un bilet gratuit de tratament balnear , in cursul unui an pe baza programului individual de reabilitare si integrare sociala si a recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist;
 • asistenta medicala gratuita, inclusiv de medicamente gratuite, atat pentru tratamentul ambulatoriu, cat si pe spitalizarii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, in conditii de stabilitate prin contractul-cadru;
 • dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu, conform listei si in conditiile prevazute in contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul asigurarilor sociale de sanatate si a normelor sale de aplicare;
 • posibilitatea accesarii la DGASMB a stimulentului financiar de 1.000 lei, pe perioada derularii proiectului, de catre Primaria Mun. Bucuresti;
 • bilete de intrare gratuite la spectacole, muzee, manifestari artistice si sportive pentru copilul cu handicap si persoana care il insoteste.

MINORI CU HANDICAP USOR

 • alocatie lunara de hrana, calcula pe baza alocatiei zilnice de hrana stabilitate pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice - 33 lei/zi
 • alocatia de stat dubla in conditiile si in cuantumul prevazut de lege - 719 lei
 • card-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare pentru persoanele cu handicap sau reprezentantii legali ai acestora, acesta este eliberat de catre autoritatile administratiei publice locale - se acorda Primaria de domiciliu;
 • legitimatie de dizabilitate - disability card, republicata, valabila pe intreg teritoriul tarii;
 • rovinieta - scutire de la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale pentru insotitorul copilului cu handicap usor, detinator de autoturism, aceasta este eliberata catre directia generala de asistenta sociala si protectia copilului;
 • un bilet gratuit de tratament balnear , in cursul unui an pe baza programului individual de reabilitare si integrare sociala si a recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist;
 • asistenta medicala gratuita, inclusiv de medicamente gratuite, atat pentru tratamentul ambulatoriu, cat si pe spitalizarii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, in conditii de stabilitate prin contractul-cadru;
 • dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu, conform listei si in conditiile prevazute in contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul asigurarilor sociale de sanatate si a normelor sale de aplicare;
 • copii/elevii/tinerii cu CES, integrati in unitatile de invatamant de masa, beneficiaza de alocatie zilnica de hrana, rechizite scolare, cazarmament, imbracaminte si incaltaminte in cuantum egal cu cel asigurat copiilor aflati in sistemul de protectie al copilului.

Copilul seropozitiv HIV va fi incadrat in gradul de handicap grav pana la varsta de 18 ani, urmand ca apoi sa fie incadrat in functie de stadiul infectiei - Legea 185/2021.

Copilul cu afectiuni renale care necesita HEMODIALIZA in alte localitati decat cele de domiciliu beneficiaza de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet de tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial si peste numarul de calatorii prevazut, in functie de recomandare centrului de dializa sau decontarea carburantului in limita a 1.500 lei sau 750 lei, dupa caz. Beneficiaza de aceste prevederi legale si asistentii personali sau insotitorii copiilor cu handicap care necesita hemodializa.

Reducerea programului de lucru pentru parintele care are in ingrijire un copil cu handicap

Conform legii 448/2006 se acorda program de lucru redus la 4 ore pentru parintele care are in ingrijire copilul cu handicap grav sau accentuat, pana la implinirea de catre acesta a varstei de 18 ani, la solicitarea parintelui.
In acest caz persoana care se ocupa efectiv de cresterea copilului cu handicap si care a optat pentru reducerea programului de lucru la jumatate de poate benefia de un "stimulet de insertie" in valoare lunara de 650 de lei.

Acte necesare obtinerii stimulentului de insertie pentru parintele cu program redus la 4 ore:

Obligatorii pentru toate situatiile (acte in copii + originale):

 • actul de identitate parinti;
 • certificat nastere copil - copie si original;
 • certificat de casatorie - copie si original;
 • certificatul de incadrare intr-un grad de handicap;
 • declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • opis dosar

In anumite cazuri se pot solicita si:

 • acte doveditoare privind componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica;
 • adeverinta/decizie suspendare activitate angajator;
 • adeverinta eliberata de catre Administratia Financiara;
 • extras de cont in original cu semnatura si stampila bancii pe numele titularului (daca se doreste plata in cont);
 • alte acte.

Terapie gratuita pentru copiii cu dizabilitati

Copiii din Romania pot beneficia - in premiera - de consiliere psihologica si psihoterapie in mod gratuit. Peste 70.000 de ore de terapii - interventie psihologica si psihoterapeutica - sunt disponibile copiilor din Romania prin intermediul Programului National al Guvernului - DIN GRIJA PENTRU COPII.

Hotararea de Guvern nr. 1.389 din 16 noiembrie 2022 privind aprobarea metodologiei de decontare a serviciilor de interventie psihologica si psihoterapeutica si modalitatile de inscriere in Programul national - "Din grija pentru copii” a fost publicata in Monitorul Oficial in data de 25 noiembrie 2022.

Prezentam mai jos modalitatea de acces si pasii inscrierii in Program:

Pasul 1 - Cine poate sesiza nevoie de sprijin psihologic a copilului?
- parintele
- cadrele didactice din invatamantul preuniversitar,
- asistentii sociali,
- asistentii medicali comunitari,
- mediatorii scolari,
- expertii locali pentru persoanele apartinand minoritatilor rome
Pasul 2 - Cine poate face recomandarea oficiala?
- medicii de familie,
- medicii de medicina scolara,
- medicii de psihiatrie pediatrica consilierii scolari emit, in baza unei consultatii o recomandare de evaluare psihologica in vederea inscrierii in Program
Pasul 3 - Selectarea psihologului
- dupa emiterea recomandarii, parintele/reprezentantul legal al copilului selecteaza un psiholog membru al Colegiului Psihologilor din Romania, inscris in Registrul psihologilor acreditati sa furnizeze serviciile de interventie psihologica si psihoterapeutica pentru copii din cadrul Programului national — „Din grija pentru copii”;
- Listele cu psihologii disponibili in fiecare judet/localitate/sector vor fi disponibile in fiecare scoala si la medicii de familie.
Pasul 4 - Serviciile de terapie
- psihologul evalueaza situatia copilului pe baza recomandarii si realizeaza un raport
- daca se constata necesitatea interventiei, copilul intra in Program.

Bursele sociale medicale pentru copiii cu dizabilitati

200 lei pe luna se acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat inscrisi la cursurile cu frecventa, la cerere, in functie de situatia materiala a familiei sau a sustinatorilor legali.

Bursele de ajutor social se acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, inscrisi la cursurile cu frecventa, inclusiv celor scolarizati la domiciliu sau care urmeaza cursurile in scoala de spital. Lista cu afectiuni/ dizabilitati ale copiilor care pot beneficia de bursa medicala este structurata tipologic conform Ordinului ministrului sanatatii si al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de incadrare a copiilor cu dizabilitati in grad de handicap si a modalitatilor de aplicare a acestora, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

 1. boli si tulburari ale sistemului nervos si ale functiilor mentale globale;
 2. boli ale structurilor si functiilor senzoriale;
 3. boli ale structurii laringelui si functiilor sale;
 4. boli ale structurii sistemului cardiovascular si ale functiilor sale;
 5. boli ale structurii aparatului respirator si ale functiilor sale;
 6. boli ale structurii sistemului imunitar si ale functiilor sale;
 7. boli ale structurii si functiilor sistemelor digestiv, metabolic si endocrin;
 8. boli ale structurii functiilor aparatului urinar cu sau fara insuficienta renala cronica (IRC), indiferent de cauza;
 9. boli ale structurii si functiilor aparatului locomotor si corespunzatoare miscarii;
 10. boli ale structurii pielii, anexelor si functiilor tegumentului;
 11. boala canceroasa (indiferent de localizare, inclusiv recidivele si metastazele);
 12. boli genetice;
 13. transplantul de organe, tesuturi si celule, starile posttransplant;
 14. orice alta boala, tulburare sau afectiune, de exemplu, cronica/genetica/care necesita tratament indelungat pentru cel putin 6 luni sau servicii de abilitare si reabilitare pentru cel putin 6 luni sau ingrijiri paliative si care se inscrie in vreuna dintre categoriile enumerate la punctele 1-13 este luata in considerare.

Informare cu privire la decontarea carburantului

Procedura de acordare a drepturilor la transport gratuit pentru persoane cu dizabilitati a fost simplificata si a fost introdus cardul electronic de carburant.

Guvernul a procedurii de acordare a drepturilor la transportul interurban gratuit pentru persoanele cu handicap grav a introduce o nouă modalitate de a acorda și acordarea, respectiv cardul electronic de carburant.

Cheltuielile asigurate anual pentru alimentarea cu carburant si/sau pentru incarcarea mijloacelor de transport electrice sunt in valoare de 1.500 lei pentru persoanele cu handicap grav, respectiv 750 lei pentru cele cu handicap accentuat.

Acordarea dreptului la transport interurban prin card electronic de carburant se adauga celorlalte metode alternative, respectiv bonurilor de carburant pe suport hartie si decontarii bonurilor fiscale de combustibil pentru alimentarea mijloacelor de transport electric, cu conditia ca autoturismul sa fie in proprietatea acestora sau a familiilor, ori. a asistentului personal, asistentului personal profesionist ori insotitorului.

Metoda alternativa pentru cei care nu detin autoturisme sunt biletele de transport interurban cu trenul sau autocarul.

Optiunea pentru una dintre variante se face prin cererea scrisa, depusa electronica sau la inregistrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC), de catre persoana cu dizabilitate ori de catre oricare dintre urmatoarele persoane: reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist. . sau insotitorul, parintele, tutorele, asistentul maternal sau persoana care se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat, in baza unei masuri de protectie sociala.

In conditiile prevazute la art. 24 alin. (9) si (10) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republica, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele cu handicap grav sau accentuat, reprezentantii legali ai acestora, precum si parintele, tutorele sau persoana care se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului cu handicap grav. . sau accentuat in baza unei masuri de protectie speciala, stabilitate in conditiile legii, isi exprima optiunea pentru acordarea gratuitatii la transportul interurban (biletelor de calatorie) sau pentru decontarea carburantului necesar deplasarii cu autoturismul.

ORDINUL Nr. 160/2023 privind aprobarea METODOLOGIEI din 20 februarie 2023 pentru acordarea si decontarea de bonuri de carburant si/sau de bonuri valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electric ori pentru decontarea carburantului necesar deplasarii cu autoturismul, pentru aplicarea art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

HOTARARE Nr. 1118/2020 din 17 decembrie 2020 privind modificarea și completarea Hotarii Guvernului nr. 1.017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoane cu handicap, precum și pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 24 alin. (9) si (10) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

In cursul unui an, numarul de calatorii pentru care se deconteaza carburant este de maxim 24 de calatorii pentru persoana cu handicap grav si 12 calatorii pentru persoana cu handicap accentuat. Suma maxima ce se poate deconta este de 1.500 lei in persoanele cu handicap grav si 750 lei in persoanele cu handicap accentuat.

Acordarea bonurilor de carburant si/ sau a bonurilor valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electric ori decontarea carburantului necesar deplasarii cu autoturismul aflat in proprietatea persoanelor cu handicap si/ sau a familiilor, asistentului personal, asistentului personal profesionist sau insotitorului, pentru persoanele cu handicap grav sau. . accentuat, a parintelui, a tutorelui, asistentului maternal sau persoane care se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat se face astfel:

 1. semestrial , daca documentul care atesta incadrarea in grad de handicap are valabilitate permanenta;
 2. trimestrial sau chiar lunar , in functie de perioada de valabilitate a documentului care atesta atestarea incadrarii in grad de handicap.

Cererea de acordare a bonurilor de carburant ori decontare a carburantului si/sau a bonurilor valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice, depusa (fie fizic, fie prin mijloace electronice) la DGASPC, trebuie sa sa cuprinda sau declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte. ca deplasarile facute cu autoturismul sunt in interesul persoanelor cu handicap, precum si acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Bonurile de carburant pot fi folosite doar pe teritoriul Romaniei, in termenul de valabilitate pentru care au fost emise si doar in retelele de benzinarii care au incheiat contract cu DGASPC.

In cazul pierderii sau furtului bonurilor de carburant, nu se acorda altele in schimb si nu se emit duplicate. De asemenea, nu se poate acorda rest in bani la folosirea bonurilor de carburant.

Cereri decontare carburant:

MODEL cerere optiune prevazuta la art. 24 alin. (9) si (10) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

MODEL cerere pentru decontarea carburantului in baza art. 24 alin. (9) si (10) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Pentru decontarea carburantului, DGASPC depune pana la data de 10 a lunii, decontul pentru decontarea carburantului conform anexa 4. Cheltuielile pentru decontarea carburantului necesar deplasarii cu autoturismul se deconteaza din bugetul DGASPC prin transferul bugetului Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale pana la sfarsitul lunii in care incheiat necesarul de fonduri. DGASPC deconteaza carburantul catre persoana indreptatita in termen de maxim 60 zile calendaristice ale datelor inregistrarii cererii si a documentelor aferente.

Cine face calculul sumei?

Decontul se intocmeste de catre structura de specialitate din cadrul DGASPC , pe baza informatiilor cuprinse in centralizatorul borderourilor de decont, al carui model este prevazut in anexa nr. 5.

 • ANEXELE pot fi gasite AICI

Numarul de km aferenti distantei parcurse de catre persoana cu handicap, cuprinsa intre localitatea de plecare si localitatea de destinatie declarata, se stabileste (la decontare) utilizeaza site-ul htts://distanta.ro

 1. Daca a fost exprimata optiunea pentru decontarea carburantului, nu se mai acorda bilete de transport interurban asistentului personal al persoanelor cu handicap grav.
 2. Daca se opteaza pentru acordarea gratuitatii la transportul interurban in baza biletelor de transport interurban, persoana nu poate solicita decontarea carburantului necesar deplasarii cu autoturismul.

NOUA mod de decontare a transportului în persoane cu dizabilitati

Daca persoana cu dizabilitate/apartinatorul nu are masina proprietate personala si roaga pe cineva sa-l transporta cu masina, se va deconta carburantul?

Da. Decontarea carburantului necesar deplasarii cu autoturismul se efectueaza atat pentru autoturismul aflat in proprietatea persoanelor cu handicap, cat si a familiilor, asistentului personal, insotitorului sau furnizorului de servicii sociale. Insotitorul poate fi orice persoana care acompaniaza persoana cu handicap si asigurarea conducerii autovehiculului in timpul deplasarii, inclusiv asistentul personal profesionist, insa beneficiul decontarii carburantului revine persoane cu dizabilitate. Procedura este prevazuta in Anexa nr. 3 din HG nr. 1118/2020.

NU pot beneficia de drepturi prevazute mai sus copiii cu handicap care se afla in internate sau centru de plasament aferent unitatilor ori institutiilor de invatamant special sau in alte tipuri de institutii publice cu caracter social, cu exceptia centrului de tip respiro, in care se asigura intretinere. . completa din partea autoritatii administratiei publice.

Drepturile persoanelor cu handicap

Copiii cu dizabilitati beneficiaza de:

 • ocrotirea sanatatii (tratament si recuperare);
 • dreptul la educație și formare profesională;
 • servicii sociale si prestatii sociale;
 • accesul la cultura, sport si turism - gratuitate la bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestari artistice si sportive;
 • evaluarea si reevaluarea conditiei fizice de catre Comisie la domiciliu in cazul in care copilul nu se poate deplasa;
 • asistenta medicala gratuita;
 • medicamente gratuite;
 • alocatie de stat in conditii si in cuantumul prevazut de lege, majorata cu 100%;
 • alocatie lunara de hrana, calcula pe baza alocatiei zilnice de hrana stabilitate pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice;
 • dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu;
 • servicii gratuite de cazare si masa si pentru insotitorul copilului cu handicap grav sau accentuat in unitatile sanitare cu paturi, sanatorii si statiuni balneare, recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist;
 • un bilet gratuit de tratament balnear, in cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare si integrare sociala si a recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist;
 • dreptul la asistenta juridica;
 • optiune intre gratuitatea transportului interurban (feroviar, rutier sau naval pentru transport fluvial) pentru 24/12 calatorii pe an calendaristic pentru minorul cu handicap grav/accentuat si insotitorul acestuia sau decont carburant pentru autoturismul aflat in proprietatea parintelui, tutorelui sau persoana care se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului cu handicap grav, in limita de 1.500/750 lei anual;
 • facilitati fiscale - scutirea de la plata taxelor si impozitelor pe cladirile detinute in proprietate cat si a reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat sau a celor cu gradul I de invaliditate, scutire ce se aplica si in cazul proprietatii de teren. Codul Fiscal prevede facilitati si in ceea ce privesc mijloacele de transport aflate in proprietate, scutirea platii de impozit, doar a unui singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.

Accesul la educație a copilului cu dizabilitati

Accesul in unitatile de invatamant al copiilor cu dizabilitati, inclusiv al celor cu handicap, precum si al celor cu dificultati de adaptare scolara se realizeaza prin hotare a comisiei pentru protectia copilului, care elibereaza certificatul de orientare scolara si/sau profesionala, pe baza raportului de studii. evaluare complexa intocmit de serviciul de evaluare complexa din cadrul directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Drepturile elevului cu dizabilitati

Educatia copiilor cu dizabilitati este parte integranta a sistemului national de educatie, coordonata de Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintific. In vederea asigurarii accesului persoanelor cu handicap in unitatile si institutiile de invatamant, autoritatile publice au obligatia sa asiguram domiciliul persoanelor cu handicap nedeplasabil pe durata perioadei de scolarizare obligatorie, precum si pregatirea, indiferent de locul in care persoana cu handicap se afla, inclusiv prin cadru. . didactice de sprijin/itinerante.

 • masa si cazare gratuita in internatele scolare;
 • unitati de invatamant special, formate din: scoala speciala, cantina si, dupa caz, internat scolar, in conditiile legii;
 • integrarea individuala in unitati de invatamant de masa, inclusiv in unitati cu predare in limbile minoritatilor nationale;
 • grupe sau clase speciale compacte, integrate in unitati prescolare si scolare de masa;
 • servicii educationale prin cadre didactice itinerante/de sprijin la recomandarea comisiei interne de evaluare continua si cererea parintilor;
 • scolarizare la domiciliu pana la absolvirea studiilor liceale, dar nu mai tarziu de implinirea varstei de 26 de ani, prin grija Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului;
 • educatia "la patul de spital", pe durata spitalizarii la recomandarea comisiei interne de evaluare continua si cererea parintilor. Pentru copiii, elevii si tinerii cu boli cronice sau cu boli care necesita spitalizare mai mari de 4 saptamani se organizeaza, dupa caz, grupe sau clasa in cadrul unitatii sanitare in care acestia sunt internati. Scolarizarea la domiciliu, respectiv infiintarea de clasa sau de grup in spitale se fac de catre inspectoratul scolar, la propunerea CJRAE/CMBRAE, conform unei metodologii-cadru elaborat de Ministerul Educatiei;
 • scolarizarea in alt judet/sector al municipiului Bucuresti decat cel de domiciliu, cu suportarea cheltuielilor din bugetul judetului/sectorului in care se afla unitatea de invatamant;
 • invatamantul special si special integrat care reprezinta o forma de instruire scolara diferentiata, adaptata, precum si o forma de asistenta educationala, sociala si medicala complexa, destinata persoanelor cu cerinte educationale speciale;
 • studentii cu handicap grav si accentuat beneficiaza, la cerere, de reducere cu 50% a taxelor cazare si masa la cantinele si caminele studentilor, valoarea reducerii asiguandu-se din bugetul institutiilor de invatamant public sau privat. In situatia in care studentul cu handicap grav sau accentuat adreseaza cererea de reducere cu 50% a taxelor pentru cazare si masa la cantinele si caminele studentilor, iar aceasta nu este rezolvata favorabila, persoana lezata se poate adresa instantei de contencios administrativ competent, in conditii legale;
 • locuri gratuite in tabere de odihna, o data pe an, indiferent de forma de invatamant impreuna cu asistentii personali. In vederea obtinerii unui loc gratuit in tabere de odihna pentru prescolarul sau elevul cu handicap, parintele ori reprezentantul legal al acestuia va depune sau cerere la unitatea de invatamant de care apartine, insotita de copiere a documentului care atesta incadrarea in grad de handicap. Studentul cu handicap va depune cererea personal sau prin reprezentant;
 • gratuitate la bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestari artistice si sportive;
 • gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata, cu metroul si cu navele pentru transport fluvial;
 • legitimatie de dizabilitate - disability card, valabila pe intreg teritoriul tarii;
 • card-legitimatie parcare gratuita;

2. Drepturile financiare ale copiilor cu CES

Drepturile financiare ale copiilor cu CES sunt cuprinse si in Legea Educatiei Nationale, conform art. 51 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011. Mai exact, textul legii prevede: "Copiii si tinerii cu cerinte educationale speciale, scolarizati in unitatile de invatamant special sau de masa, inclusiv cei scolarizati in alt judet decat cel de domiciliu, beneficiaza de asistenta sociala constand in asigurarea alocatiei zilnice de hrana, a rechizitelor scolare, a cazarmamentului, a imbracamintei si a incaltamintei in cuantum egal cu cel pentru copiii aflati in sistemul de protectie a copilului, precum si de gazduire gratuita in internate sau centrele de asistenta pentru copiii cu cerinte educationale speciale din cadrul directiilor generale judetene/a municipiului Bucuresti de asistenta sociala si protectia copilului" .

Probleme de integrare socială a copiilor cu CES

Care sunt drepturile financiare ale copiilor cu CES?

1. Alocatia zilnica de hrana

Cuantum minim de hrana pentru 2022 - 2023 este de 22 de lei si este stabilit prin Legea nr. 143 din 20 mai 2022. Se plateste in primele 10 zile lucratoare ale lunii pentru luna/lunile precedente.

 • Alocatia zilnica de hrana se acorda lunar, in functie de numarul de zile de scolarizare si de prezenta scolara, indiferent de numarul de ore de curs pe zi la care participa copilul, pe perioada de valabilitate a certificatului de orientare scolara si profesionala, HG nr. 564 din 2017;
 • Alocatia zilnica de hrana nu se acorda pentru zilele in care copiii cu CES au absentat nemotivat, zilele de sambata, duminica, sarbatorile legale si nici in perioada vacantelor scolare;
 • Fac exceptie de la conditia de acordare a alocatiei de hrana, in functie de prezenta scolara, copiii cu CES scolarizati la domiciliu si/sau internati in unitatile sanitare.

2. Cazarmament

Cazarmamentul consta in bani pentru imbracaminte, incaltaminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucarii, transport, materiale cultural-sportive. Este vorba de o suma fixa care se acorda pe an scolar, in functie de varsta copilului, in doua transe. Hotararea Guvernului nr. 838 din 29 iunie 2022 stabileste valoarea, in functie varsta.

Cuantum minim cazarmament 2022 - 2023

 • De la 0 pana la 2 ani inclusiv 580 lei
 • De la 3 pana la 6 ani inclusiv 789 lei
 • De la 7 pana la 13 ani inclusiv 968 lei
 • De la 14 pana la 17 ani inclusiv 1.195 lei
 • De la 18 pana la 26 de ani inclusiv 1.338 lei
 • Mama protejata in centru maternal 1.338 lei

Cum se acorda, practic, aceste drepturi?

Drepturile financiare ale copiilor si tinerilor cu cerinte educationale speciale scolarizati in sistemul de invatamant preuniversitar se acorda potrivit Hotaririi de guvern nr. 564 din 4 august 2017. Copiii cu CES beneficiaza de alocatie zilnica de hrana si de alocatie pentru rechizite scolare, cazarmament, imbracaminte si incaltaminte, denumite in continuare drepturi.

Ce trebuie sa faca parintii pentru a obtine aceste drepturi

Se acorda pe baza cererii scrise, depusa la unitatea de invatamant la care este inscris copilul cu CES, in perioada 1-30 septembrie a fiecarui an scolar, de catre beneficiarul major, parintele sau alt reprezentant legal al copilului cu CES, dupa caz. , insotita de urmatoarele documente, in copie:

 • certificatul de nastere al beneficiarului;
 • actul de identitate al beneficiarului, dupa caz;
 • actul de identitate al parintelui sau, dupa caz, al reprezentantului legal;
 • certificatul de orientare scolara si profesionala eliberat de CJRAE/CMBRAE;
 • declaraie pe propria raspundere a beneficiarului major sau reprezentantului legal al copilului cu CES conform careia acesta nu beneficiaza de aceleasi drepturi acordate ca urmare a stabilitatii unei masuri de protectie speciala, al carei model este prevazut in anexa nr. 1;
 • declaratii pe propria raspundere a beneficiarului major, parintelui sau reprezentantului legal al copilului cu CES conform careia alocatiile prevazute la art. 3 alin. (1) vor fi folosite doar în acest scop, conform modelelor prevazute în anexele nr. 2.a) si 2.b).

Cerere-indemnizatie-CES-si-declaratii

Ce pot face parintii cand nu se respecta drepturile copiilor cu CES

„Copiii cu CES au nevoie de sprijinul nostru al tuturor pentru a avea acces la educație. copii" , potrivit site-ului Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale pe care parintii pot gasi model de sesizare catre Inspectoratul Scolar si model pentru cazul in care parintele semnaleaza o situatie de discriminare.

Sesizare-ISJ-pentru-elevii-cu-CES

3. Drepturile insotitorilor copiilor cu handicap

Incepand cu date de 1 ianuarie 2024, cuantumul brut al salariilor de baza/ soldelor de functie/ salariilor de functie/ indemnizatiilor de incadrare lunara de care beneficiaza a personalului platit din fonduri publice potrivit prevederilor legale in vigoare se majoreaza cu 5% fata de nivel. acordat pentru luna decembrie 2023.

Ca urmare a acestui majorarl salariatii incadrati in luna decembrie 2023 cu salariul de baza 3.300 lei stabilitate de HG nr. 900/2023 privlnd salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata vor avea incepand de la 1 ianuarie 2024 un salariu de baza brut de 3.465 lei.

OUG 19/2024, in vigoare din 11 martie, prevede majorari salariale pentru personalul din sanatate, asistența sociala si alte sectoare de activitate bugetara.
Majorarea se acorda in doua transe egale, incepand cu data de 1 martie 2024, respectiv 1 iunie 2024.

Functia de asistent personal, care este prevazuta in Cap. I, pct. 3.2, nr. crt. 45 din Anexa nr. II - Familia Ocupationala de Functii Bugetare "Sanatate si Asistenta Soctala" din Legea-cadru nr. 153/2017, nu se regaseste ln Anexa 2 · Unitati de asistenta sociala/Servicii sociale cu sau fara cazare · la O.U.G. nr.19/2024, si, prin urmare, nu beneficiaza de majorarea salariului de baza conform acestei anexe.

De la 1 iulie 2024, odata cu cresterea salariului minim, asistentii personali vor avea o crestere la 3.700 lei brut (2.217 lei net).

VENITUL SALARIAL AL ASISTENTULUI PERSONAL LA DATA DE 1.02.2024 

 • GRADATIA 0 - 3.465 lei brut + 347 lei ind. hrana = 3812 lei (2278 lei net)
 • GRADATIA 1 - 3.465 lei brut + 347 lei ind. hrana = 3812 lei (2278 lei net)
 • GRADATIA 2 - 3.465 lei brut + 347 lei ind. hrana = 3812 lei (2278 lei net)
 • GRADATIA 3 - 3.465 lei brut + 347 lei ind. hrana = 3812 lei (2278 lei net)
 • GRADATIA 4 - 3.465 lei brut + 347 lei ind. hrana = 3812 lei (2278 lei net)
 • GRADATIA 5 - 3.465 lei brut + 347 lei ind. hrana = 3812 lei (2278 lei net)

Asistentul personal al persoanelor cu handicap grav beneficiaza si de:

 • INDEMNIZATIE DE HRANA in valoare de 347 lei brut/luna (OUG nr. 130/2021 care completeaza Legea nr. 153/2017, Art. 18 alin. 1).
 • INDEMNIZATIE DE VACANTA in valoare de 1.450 lei net - "Institutiile si autoritatile publice (...) anual, in perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2026, vouchere de vacanta in cuantum de 1.450 lei pentru un salariat" (OUG nr. 131/ 2021 care completeaza Lege nr. 153/2017, Art. 26 alin. 4, 5).

Nota: Ca tratament fiscal, indemnizatia de hrana prezinta venit din salarii si se impoziteaza prin cumulare cu veniturile salariale realizate in luna in care se acorda angajatului catre angajator in conformitate cu prevederile art 78 alin (1) din Legea 227/2015. Indemnizatia de hrana nu poate fi considerata spor in sensul OUG 6/2007 si al Legii nr. 153/2017 si nu este inclusa in baza de calcul a indemnizatiei aferente concediului de odihna.

Asistentul personal al persoanei cu handicap grav

Concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav

Acest tip de concediu poate fi luat de către unul dintre parinti atunci cand cand cand au un copil in varsta de pana la sapte ani, care se imbolnaveste. In cazul parintilor care au un copil cu handicap, acest tip de acord se acorda pana cand acesta implineste 18 ani, pentru afectiuni diferite de cea care are o cauza de handicap. Singura conditie pe care trebuie sa o indeplineasca cei care vor sa beneficieze de un astfel de a concediu este sa fi indeplinit stagiul de cotizare. Baza de calcul se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare. Indemnizatia reprezinta 85% din veniturile brute.

Concediul de ingrijitor si afectiuni grave pentru care se acorda

Cui sunt acordate sporurile salariale?

Toate sporurile se calculeaza prin aplicarea procentului fiecarui spor în parte asupra valorilor salariului brut de incadrare, in functie de tipul sporului, fara a fi depasite plafoanele impuse de lege, in cazul persoanelor care sunt remunerate din fonduri publice. Valorile acestor sporuri sunt stabilitate prin lege, completate de prevederi mentionate in contractul colectiv de munca .

Pentru asistentul personal al persoanelor cu handicap grav nu mai exista dreptul la sporul pentru conditii periculoase sau vatatatoare de 15%, asa cum a decis ICCJ prin Decizia nr. 23/2023.

In noiembrie 2023, Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a dat o hotarare prin care a decis ca asistentii personali sa nu mai primeasca sporul de 15% pentru conditii grele de munca, chiar daca dau statul in judecata. Cei care au castigatul procesul inainte de noiembrie 2023 iau sporul in continuare.

Asistentul personal profesionist insa are dreptul si la un spor de 15% calculat la salariul de baza, pentru suprasolicitare neuropsihica si conditii de munca deosebita in care isi desfasoara activitatea.

 1. Sporul pentru conditii de munca se acorda cf. Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice si HGR nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilitatea locurilor de munca, a categoriilor de personal, a marimi concrete a sporului pentru conditii de munca prevazut in anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a conditiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupationala de functii bugetare "Sanatate si asistenta sociala" - Anexa 9, Cap. IV, lit. A, pct. 2, si este aplicat prin Dispozitia Primarului pentru aprobarea locurilor de munca, categoriilor de personal, marimii concrete si conditiilor de acordare a sporului pentru conditii deosebite de periculoase/ periculoase sau vatamatoare/ conditii deosebite (stres sau risc), dupa caz;
 2. In situatia in care salariul de baza pentru personalul nou-incadrat este stabilit potrivit art. 39 alin.(2) din Legea-cadru nr. 153/2017 prin utilizarea coeficientilor de ierarhizare si a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, cuantumul sporurilor este determinat prin aplicarea procentelor prevazute de Legea-cadru asupra salariului de baza.

Cand vine vorba despre calcul spor vechime bugetari, acesta depinde de anumite transe de vechime, in functie de care se acorda gradatiile in munca (de la I la V) si de alte prevederi legale, specifice fiecarui domeniu de activitate.

In anul 2024, incepand cu date de 1 ianuarie, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor, primilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunara de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se mentine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2023, in masura in care personalul ocupa aceeasi functie si isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.

Indemnizatii pentru persoane care au copii cu handicap in ingrijire 0-18 ani

Act normativ de baza: OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia pentru cresterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru intervalul calendaristic cuprins intre date de 1 martie 2024 - 1 martie 2025, indemnizatia pentru cresterea copilului precum si alte forme de sprijin destinat cresterii copilului, au urmatoarele valori:

1. Cat este indemnizatia pentru cresterea copilului (ICC)?

OUG nr. 82/2017 vine cu modificari dupa cum urmeaza - cuantumul minim al indemnizatiei lunare nu poate fi mai mic decat suma rezultata din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinta (ISR = 660 lei).

Concret, pentru ca, potrivit OUG 11/2010, valoarea indemnizatiei lunare nu poate fi mai mica decat suma rezultata din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea ISR, pragul minim al acesteia va ajunge, incepand din martie 2024, la 1.651 lei.

2. Care sunt drepturile de care pot beneficia parintii cu sau fara dizabilitati care realizeaza venituri supuse impozitului pe venit sau care au realizat perioade asimilate in conditiile art.2 alin.(1), (5) si (6) din OUG nr.111 /2010, care au in crestere si ingrijire un copil cu dizabilitate intre 0-18 ani?

Drepturile de care pot beneficia parintii cu sau fara dizabilitati care realizeaza venituri supuse impozitului pe venit sau care au realizat perioade asimilate in conditiile art.2 alin.(1), (5) si (6) din OUG nr. 111/2010, care au in crestere si ingrijire un copil cu dizabilitate intre 0-18 ani sunt urmatoarele:

 • a) concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea copilului cu handicap de la 0-3 ani in cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului (minim 85% din cuantumul salariului minim pe tara) garantat in plata - 1.651 lei) {art.2 alin.(1) din OUG nr.111/2010 coroborata cu OUG nr. 82/2017};
 • b) stimulent lunar de insertie acordat pana la implinirea copilului cu handicap a varstei de 4 ani, daca parintele se intoarce la munca inainte de finalizarea concediului pentru cresterea copilului cu dizabilitati - 1.500 lei (daca persoane indreptatite obtin venituri inainte de implinirea catre) copil a varstei de 2 an. Cuantumul de 1.500 lei se acorda pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani) si 650 lei net (daca persoanele indreptatite obtin venituri dupa implinirea de catre copil a varstei de 1 an. {art.7 din OUG nr.111/2010). };
 • c) concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea copilului cu handicap, indemnizatie egala cu cuantumul minim al indemnizatiei pentru cresterea copilului acordat pana la 3 ani, respectiv 1.651 lei. Indemnizatia se acorda persoanelor care au in ingrijire copii cu dizabilitate cu varsta cuprinsa intre 3-18 ani si care au beneficiat de drepturile de stabilitate de OUG nr.111/2010 si care doresc sa beneficieze de a concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea de copil a varstei de 18 ani; {art.31 alin.(1) din OUG nr.111/2010 si art.26 alin.(1 1 ) din OUG nr.158/2005 - In cazul copilului cu afectiuni grave, asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copil bolnav in varsta de pana la 18 ani .};
 • d) program de lucru redus la 4 ore pentru unul dintre parinti, pana la implinirea de catre acesta a varstei de 18 ani , la solicitarea parintelui, in conditiile prevazute de Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile. ulterioare; {art.32 alin.(1) lit.a) din OUG nr.111/2010}
 • e) concedii medicale, acordate in conditiile legii, pentru ingrijirea copilului cu dizabilitate care necesita internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afectiuni intercurente, precum si pentru recuperare/reabilitare, pana la implinirea catre copil a varstei de 18 ani. {art.32 alin.(1) lit.b) din OUG nr.111/2010}

3. Care sunt drepturile de care pot beneficia parintii care realizeaza veniturile supuse impozitului pe venit, dar NU au indeplinit conditiile de acordare a ICC stabilite la art.2 alin.(1) din OUG nr. 111/2010 si care au in crestere si ingrijire un copil cu dizabilitate intre 0-18 ani?

Drepturile de care pot beneficia parintii care realizeaza venituri supuse impozitului pe venit, dar nu au indeplinit conditiile de acordare a ICC stabilite la art.2 alin.(1) din OUG nr.111/2010 si care au in crestere si ingrijire un copil cu dizabilitate intre 0-18 ani sunt urmatoarele:

 • a) sprijin lunar pentru cresterea copilului dizabilitate, in cuantum de 578 lei (35% din cuantumul indemnizatiei minime - 1.651 lei), acordate persoanei care are in ingrijire copii cu dizabilitate, cu varsta cuprinsa intre 0 si 3 ani si care nu indeplineste conditiile prevazute. de lege pentru acordarea concediului si indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului; {art.32 alin.(1) lit.d) din OUG nr.111/2010};
 • b) concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea copilului cu handicap, indemnizatie egala cu cuantumul minim al indemnizatiei pentru cresterea copilului acordat pana la 3 ani, respectiv 1.651 lei. Concediul si indemnizatia se acorda persoanei care are in ingrijire copii cu dizabilitate, care doreste sa beneficieze de concediu pentru cresterea copilului cu varsta cuprinsa intre 3-7 ani si care in ultimele 12 luni inainte de solicitarea acestui lucru a concediat a realiza venituri supuse impozitului pe venit { art.31 alin.(1) lit.c) si alin.(2) din OUG nr.111/2010};
 • c) sprijin lunar pentru cresterea copilului cu dizabilitate, in cuantum de 248 lei (15% din cuantumul indemnizatiei minime - 1.651 lei), acordate persoanei care are in ingrijire copii cu dizabilitate, cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani si care nu indeplineste conditiile prevazute. de lege pentru acordarea concediului si indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului si nici conditiile de acordare a concediului si indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului cu handicap prevazute la lit.b) {art.32 alin.(1) lit.d) din OUG nr.111 /2010}.
 • d) program de lucru redus la 4 ore pentru unul dintre parinti, pana la implinirea de catre acesta a varstei de 18 ani, la solicitarea parintelui, in conditiile prevazute de Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile. ulterioare; {art.32 alin.(1) lit.a) din OUG nr.111/2010}
  e) concedii medicale, acordate in conditiile legii, pentru ingrijirea copilului cu dizabilitate care necesita internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afectiuni intercurente, precum si pentru recuperare/reabilitare, pana la implinirea catre copil a varstei de 18 ani. {art.32 alin.(1) lit.b) din OUG nr.111/2010}

4. Care sunt drepturile de care pot beneficia parintii care nu realizeaza venituri si care au in crestere si ingrijire un copil cu dizabilitate intre 0-18 ani?

Drepturile de care pot beneficia parintii care nu realizeaza venituri si care au in crestere si ingrijire un copil cu dizabilitate intre 0-18 ani (art.26 alin.(1 1 ) din OUG nr.158/2005) sunt urmatoarele:

 • a) sprijin lunar pentru cresterea copilului dizabilitate, in cuantum de 578 lei (35% din cuantumul indemnizatiei minime - 1.651 lei), acordate persoanei care are in ingrijire copii cu dizabilitate, cu varsta cuprinsa intre 0 si 3 ani si care nu indeplineste conditiile prevazute. de lege pentru acordarea concediului si indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului; {art.32 alin.(1) lit.d) din OUG nr.111/2010};
 • b) sprijin lunar pentru cresterea copilului dizabilitate, in cuantum de 248 lei (15% din cuantumul indemnizatiei minime - 1.651 lei), acordate persoanei care are in ingrijire copii cu dizabilitate, cu varsta cuprinsa intre 3 si 16 ani si care nu indeplineste conditiile prevazute. de lege pentru acordarea concediului si indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului si nici conditiile de acordare a concediului si indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului cu handicap prevazute la lit.b) {art.32 alin.(1) lit.d) din OUG nr.111 /2010}.

5. Care sunt drepturile de care pot beneficia parintii cu dizabilitati care nu realizeaza venituri si care au in crestere si ingrijire copil cu dizabilitate cu varsta cuprinsa intre 0 -18 ani?

Drepturile de care pot beneficia parintii cu dizabilitati care nu realizeaza venituri si care au in crestere si ingrijire copil cu dizabilitate cu varsta cuprinsa intre 0-18 ani (art.26 alin.(1 1 ) din OUG nr.158/2005) sunt urmatoarele :

 • a) sprijin lunar pentru cresterea copilului cu dizabilitate, in cuantum de 743 lei (45% din cuantumul indemnizatiei minime - 1.651 lei), acordat persoanei cu dizabilitate grava sau accentuata care au in ingrijire copii cu dizabilitate, cu varsta cuprinsa intre 0 si 3 ani. si care nu realizeaza alte venituri in afara beneficiarilor de asistenta sociala acordata persoanelor cu dizabilitati, potrivit prevederilor Legii nr.448/2006. {art.32 alin.(1) lit.c) din OUG nr.111/2010}
 • b) sprijin lunar pentru cresterea copilului cu dizabilitate, in cuantum de 578 lei (35% din cuantumul indemnizatiei minime - 1.651 lei), acordat persoanei cu dizabilitate grava sau accentuata care au in ingrijire copii cu dizabilitate, cu varsta cuprinsa intre 3 si 18 ani. si care nu realizeaza alte venituri in afara beneficiarilor de asistenta sociala acordata persoanelor cu dizabilitati, potrivit prevederilor Legii nr.448/2006. {art.32 alin.(1) lit.c) din OUG nr.111/2010}

6. Care sunt drepturile de care pot beneficia parintii cu dizabilitati care au in crestere si ingrijire copii fara dizabilitati?

Drepturile de care pot beneficia parintii cu cu dizabilitati care au in crestere si ingrijire copii fara dizabilitati sunt urmatoarele:

 • a) sprijin lunar pentru cresterea copilului, in cuantum de 743 lei (45% din cuantumul indemnizatiei minime - 1.651 lei), acordate persoanei cu dizabilitate grava sau accentuata care are in intretinere un copil cu varsta cuprinsa intre 0 si 2 ani si care nu indeplineste. conditiile prevazute de lege pentru acordarea concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului. {art.32 alin.(2) din OUG nr.111/2010}
 • b) sprijin lunar pentru cresterea copilului, in cuantum de 248 lei (15% din cuantumul indemnizatiei minime - 1.651 lei), acordate persoanei cu dizabilitate grava sau accentuata care are in intretinere un copil cu varsta cuprinsa intre 2 si 7 ani si care nu indeplineste. conditiile prevazute de lege pentru acordarea concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului. {art.32 alin.(2) din OUG nr.111/2010}

7. Se pot cumula drepturile de ICC/stimulent prevazute la art.2 alin.(1) si art.7 acordate pentru un copil cu sau fara dizabilitate cu cele prevazute la art.31 si 32 din OUG nr.111/2010 acordate altui copil cu dizabilitat?

Drepturile de ICC/stimulent de insertie pentru un copil se pot cumula cu drepturi prevazute la art.31 si art.32 alin.(1) lit.d) si alin.(2) din OUG nr.111/2010 acordate altui copil cu dizabilitate.

8. Persoana care are in acelasi timp calitatea de asistent personal ori care prima indemnizatie acordata in conditiile art.42 alin.(4) si (5) din Legea nr.448/2006 poate beneficia de drepturi prevazute la art.31 si 32 din OUG nr.111/2010 pentru copilul pe care il are in crestere si ingrijire?

Parintele sau persoana aflata in una dintre situatiile prevazute la art. 8 alin. (2) din OUG nr.111/2010 care, pentru același copil, si in același timp și calitatea de asistent personal ori care primește indemnizatia lunara, NU poate beneficia de drepturi prevazute la art.31 și 32 din OUG nr.111/2010. .

EXCEPTIE: Persoana singura care are in intretinere un copil cu dizabilitate grava poate cumula indemnizatia lunara cu drepturile prevazute la art.31 si 32 din OUG nr.111/2010. {art.33 alin.(1)-(2) din OUG nr.111/2010}

9. Se pot cumula drepturile prevazute la art. 31 alin. (2), art. 32 alin. (1) lit. c) si d), alin. (2) si (3) din OUG nr.111/2010 in situatia persoanelor care au 2 sau mai multi copii cu dizabilitati pentru care sunt indeplinite conditiile de acordare?

Drepturile prevazute la art.31 alin.(2) {concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3-18 ani }, art. 32 alin.(1) lit. c) {sprijin lunar acordat persoane cu dizabilitate pentru cresterea copilului cu dizabilitate cu varsta cuprinsa intre 0-3 ani si 3-7 ani} si art.32 alin.(1) lit.d) {sprijin lunar pentru cresterea copilului cu dizabilitate cu varsta cuprinsa intre 0-3 ani si 3-18 ani}, art.32 alin.(2) {sprijin lunar acordate persoanei cu dizabilitate grava sau accentuata care are in intretinere un copil cu varsta intre 0-2 ani si 2-18 ani. } si art.32 alin.(3) din OUG nr.111/2010 se acorda pentru fiecare dintre copiii aflati in intretinerea persoanelor.

10. Se pot realiza venituri din activitati profesionale supuse impozitului pe venit pe perioada in care parintele beneficiaza de concediu pentru ingrijirea copilului cu dizabilitate de la 3-7 ani, prevazut la art.31 alin.(1) lit.b) din OUG nr. 111/2010?

Pe perioada acordarii concediului pentru ingrijirea copilului cu dizabilitate prevazut la art.31 din OUG nr.111/2010, persoana indreptatita poate realiza venituri profesionale supuse impozitului prin desfasurarea efectiva a unei activitati (in baza altui contract de munca, prestari servicii etc., decat cel care ia fost suspendat pentru acordarea indemnizatiei), in limita a 3 indemnizatii minime intr-un an calendaristic care, in prezent, se ridica la nivelul de 4.953 lei. {art.37 alin.(3) din OUG nr.111/2010}

Aceste venituri, așa cum se precizeaza la art. 7 alin. (21) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 111/2010 aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011 , pot fi realizate cu conditia mentinerii suspendarii uneia dintre activitatile care au stat la baza stabilirii dreptului.

11. Care sunt conditiile pe care o persoana care are in ingrijire un copil cu dizabilitate trebuie sa le indeplineasca pentru a beneficia de program de lucru redus la 4 ore si de indemnizatie aferenta acestuia, conform art.32 alin.(1) lit.a. ) si alin.(5) din OUG nr.111/2010?

Dreptul la programul de lucru redus la 4 ore se acorda uneia dintre parintii care se ocupa efectiv de ingrijirea copilului cu dizabilitate grava sau accentuata, pana la implinirea catre copil a varstei de 18 ani, in conditiile prevazute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, actualizata cu Lg.283/2022, cu modificarile si completarile ulterioare, conform art. 32 alin.(1) lit. a) din OUG nr.111/2010.

Potrivit Codului Muncii, reducerea numarului de ore normale de 8 ore de lucru/zi ale salariatului implica un contract individual de munca cu timp partial in care numarul de ore este de 4 ore/zi, situatie in care drepturile salariale se acorda proportional cu timpul efectiv. lucrat, raportat la drepturile de stabilitate pentru programul normal de lucru.

Acordarea salariului proportional cu numarul orelor lucrate se aplica si in cazul functionarilor publici.

In acest sens, persoana are dreptul la indemnizatia prevazuta la art.32 alin.(5) din OUG nr.111/2010 in cuantum de 826 lei doar daca opteaza pentru programul de lucru redus la 4 ore.

12. Ce valoare va avea indemnizatia de hrana, acordata cu intarziere in locul tichetelor de masa?

potrivit art. 18, alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, ordonatorii de credit acorda obligatoriu, lunar, indemnizatii de hrana la nivelul anual a doua salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata, cu exceptia personalului MApN, MAI, Ministerului Justitiei - Administratia Nationala a Penitenciarelor, SRI, SIE, SPPSTS, precum si a personalului politiei locale care, potrivit legii, beneficiaza de drepturi de hrana in temeiul OG nr. 26/1994.

Conform precizarilor Guvernului, indemnizatia de hrana se va acorda lunar, intr-un cuantum reprezentand a 12-a parte din doua salarii de baza minime brute pe tara din Legea nr. 153/2017.

(2 x 2.076 lei) / 12 = 346 lei

13. Se va acorda indemnizatia de vacanta parintilor copiilor cu handicap grav?

Salariatii din institutiile si autoritatile publice vor beneficia de indemnizatie de vacanta, sub forma de vouchere, in cuantum de 1.450 de lei pentru fiecare salariat. Acordarea acestora se face potrivit Lege nr. 153/2017, art. 26 alin. 4, 5, cu modificarile ulterioare.

4. Acte necesare pentru obtinerea prestatiilor si facilitatilor sociale

Dosarul pentru obtinerea prestatiilor sociale pentru copiii cu dizabilitati trebuie sa contina urmatoarele documente:

1. Pentru copii cu dizabilitati care obtin pentru prima data un certificat de incadrare in grad de handicap (cazuri noi):

 • Certificat handicap si Hotarare incadrare in grad de handicap;
 • Cerere pentru acordarea prestatiilor sociale (model cerere copii, copii cu HIV);
 • Copie plan recuperare;
 • Copie ancheta sociala;
 • Copie certificat de nastere copil (pentru copiii pana in 14 ani);
 • Copie carte de identitate al copilului cu handicap (pentru copiii peste 14 ani);
 • Copie act identitate reprezentant legal (parinte, tutore, curator, asistent personal, asistent maternal profesionist);
 • Copie act ce atesta calitatea de reprezentant legal a solicitantului - daca este divortat copie dupa de pe hotararea de divort definitiva si irevocabila; sentinta judecatoreasca pentru asistentul maternal profesionist care are in ingrijire un copil cu handicap;
 • Adeverinta scolara din care sa rezulte daca frecventeaza cursuri de zi, la fiecare inceput de an scolar (daca copilul urmeaza o forma de invatamant) sau declaratie pe propria raspundere ca nu frecventeaza o forma de invatamant;
 • Adeverinta din care sa rezulte numarul de zile de spitalizare (pentru copilul cu handicap de tip HIV/SIDA);

2. Pentru copii detinatoari de certificat de incadrare in grad de handicap, care se afla deja in plata in evidenta DGASPC (prelungiri):

 • Certificat handicap de incadrare in grad de handicap;
 • Copie carte de identitate al copilului cu handicap (pentru copiii peste 14 ani);
 • Copie act identitate reprezentant legal (parinte, tutore, curator, asistent personal, asistent maternal profesionist);
 • Copie act ce atesta calitatea de reprezentant legal a solicitantului - daca este divortat copie dupa de pe hotararea de divort definitiva si irevocabila; sentinta judecatoreasca pentru asistentul maternal profesionist care are in ingrijire un copil cu handicap;
 • Adeverinta scolara din care sa rezulte daca frecventeaza cursuri de zi, la fiecare inceput de an scolar (daca copilul urmeaza o forma de invatamant) sau declaratie pe propria raspundere ca nu frecventeaza o forma de invatamant;
 • Adeverinta din care sa rezulte numarul de zile de spitalizare (pentru copilul cu handicap de tip HIV/SIDA).

Beneficiaza de facilitati (RATB, METROU , bilete CFR , AUTO) si urmatoarele persoane:

 1. insotitorii copiilor cu handicap grav, in prezenta acestora;
 2. insotitorii copiilor cu handicap accentuat, in prezenta acestora;
 3. asistentii personali ai copiilor cu handicap grav.

Reprezentantii legali ai copiilor cu handicap grav si accentuat, la cerere, mai pot beneficia de:

 • un card-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare din locurile publice special amenajate. Autovehiculul care transporta un copil cu handicap posesor de card-legitimatie beneficiaza de parcare gratuita in locurile publice special amenajate.

Acte necesare:

 • actul de identitate al persoanei cu handicap - copie si original;
 • certificat de incadrare in grad de handicap - copie si original;
 • certificate de nastere (in cazul minorilor) - copie si original;
 • act identitate tutore (in cazul minorilor) - copie si original;
 • o fotografie tip buletin a persoanei cu handicap.

Persoanele cu handicap, detinatoare de autoturisme adaptate handicapului, precum şi persoanele care le au in ingrijire beneficiaza, la cerere, de:

 • scutire de la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale in baza rovinietei.

In cazul ingrijitorului persoanei cu handicap se depun urmatoarele documente:

 • actul de identitate al persoanei cu handicap - copie si original;
 • actul de identitate ingrijitor - copie si original;
 • certificat de incadrare in grad de handicap - copie si original;
 • talon si cartea de identitate a autoturismului;
 • ancheta sociala.

!!! Toate documentele pot fi depuse online, prin posta sau direct la sediul DGASPC din judetul de domiciliu, datele de contact ale acestor institutii fiind disponibile pe site-ul nostru la urmatorul link.

5. Drepturile universale ale copilului, pe scurt

La 20 noiembrie 1989 Adunarea Generala a Natiunilor Unite a adoptat Conventia Drepturilor Copilului. Conventia privind Drepturile Copilului incorporeaza, mai mult decat oricare alt document, intreg spectrul drepturilor omului - civile, politice, economice, sociale si culturale si prevede o dezvoltare completa a potentialului copilului într-o atmosfera de libertate, demnitate si justitie.

In Romania autoritatile publice, organismele private autorizate, precum si persoanele fizice si persoanele juridice responsabile de protectia copilului sunt obligate sa respecte si sa garanteze drepturile copilului stabilite prin Constitutie si Legea 272/2004, in concordanta cu prevederile Conventiei Organizatiei Natiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, ratificata prin Legea nr. 18/1990, republicata, si ale celorlalte acte internationale in materie, la care Romania este parte.

Libertatea de expresie

Copilul este liber sa primeasca si sa dea mai departe orice informatie care corespunde interesului lui. Parintii sau persoanele care au copii in ingrijire sunt obligati sa ofere informatii, sfaturi si explicatii copiilor si sa le permita sa isi exprime propriile idei si pareri. Copiii sunt liberi sa practice propria lor religie.

Drepturi cu privire la discriminare

Act normativ de baza: Ordonanta nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare.

Persoana care se considera discriminata poate sesiza Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, in termen de un an de la data savarsirii faptei sau de la data la care putea sa ia cunostinta de savarsirea ei. Hotararea se emite in termen de 90 de zile de la data sesizarii. Competenta pentru solutionare este si instanta civila de judecata care dispune acordarea de daune/restabilirea situatiei anterioare si eliminarea efectelor discriminarii.

Dreptul la asistenta pentru copiii aflati in conflict cu legea

Pana la varsta de 14 ani, copiii nu raspund in fata legii. Dupa varsta de 14 ani daca fapta prevazuta de legea penala savarsita de copilul care nu raspunde penal, prezinta un grad ridicat de pericol social, comisia pentru protectia copilului poate decide plasamentul copilului intr-un serviciu de tip rezidential specializat de supraveghere a copiilor care au comis infractiuni.

Dreptul copilului de a fi protejat impotriva exploatarii economice

Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva exploatarii si nu poate fi constrans la o munca ce comporta o posibilitate de risc sau care ii poate compromite educatia sau dauna sanatatii sau dezvoltarii sale fizice, mentale, spirituale. Varsta minima de angajare este 15 ani. Autoritatile publice trebuie sa se asigure ca nici un copil nu este angajat sub varsta legala, in locuri periculoase sau impotriva vointei lui.

Dreptul de a fi protejat de orice forma de violenta, abuz sau neglijenta

Persoanele care lucrează cu copiii au obligația de a raporta servicii publice orice caz suspect de abuz sau neglijenta. Legea interzice orice fel de pedeapsa fizica, acasa sau intr-o institutie care ar trebui sa se ocupe de protejarea sau educatia copilului.

In Romania exista linia telefonica gratuita pentru protectia copilului 116 111 ce ofera sprijin si consiliere pentru parinti si copii.

Legislatie:

 • Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata;
 • HG nr. 502 /2017 privind organizarea si metodologia de functionare a comisiei pentru protectia copilului;
 • Legea nr. 448/2006 privind protectia persoanelor cu handicap, republicata;
 • ORDINUL nr. 1.472/20.539/2022 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al ministrului muncii, familiilor, protectiei sociale si persoane varstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de incadrare a copiilor cu dizabilitati in grad de handicap si a modalitatilor de aplicare a acestora;
 • Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 din 4 octombrie 2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea si interventia integrata in vederea incadrarii copiilor cu dizabilitati in grad de handicap, a orientarii si profesionale a copiilor cu cerinte educationale speciale, precum si in vederea abilitatilor si reabilitarii copiilor. cu dizabilitati si/sau cerinte educationale speciale.

COMMENTS 

Postat la
%b %15, %2019
Postat de
Mona si Dan
BOLI RARE
Daca detineti acte medicale, (cerrtificate medicale) care atesta ca suferiti de aceste afectiuni, le atasati la o cerere de incadrare in grad de handicap/ dizabilitate pe care o depuneti la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului DGASPC din judetul in care aveti domiciliul. Acolo, Comisia de Expertiza Medicala de Recuperare a Capacitatii de Munca examineaza si decide daca va incadrati sau nu in grad de invaliditate/ dizabilitate.
Postat la
%b %23, %2019
Postat de
Sin
Insotitor
Buna ziua am un copil cu grad grav amputatie de gamba soțul a fost in crestere copil până la 3 ani apoi nu I sa mai acordat până la 7 ani. Acum copilul are 3 ani si 4 luni soțul lucrează poate beneficia de acel stimulent de 188 de lei? Multumesc
Postat la
%b %02, %2020
Postat de
Ispas
Va rog sa ma ajutati
Eu am un baiat de 11 ani . Are cancer . Sunt angajata pt el pina la virsta lui de 18 ani . Intrebarea mea este .... 1 CUM POT LUA INDEMNIZATIA DE HRANA DIN IANUARIE 2020 DE 346 SAU DE 372 LEI , 2 ACEL SPOR DE 15 LA SUTA DIN SALARIUL DE BAZA , 3 POT MUNCI 4 ORE IN ALTA PARTE SI SE POATE PRIMI 673 LEI ASA AM CITI PE SAIT , 4 SPRIJIN LUNAR DE 188 SAU 438 LEI PINA LA 16 ANI AI COPILULUI PT CRESTEREA LUI CU DEZABILITATI , 5 STIMULENT LUNAR DE 1000 LEI PT COPII CU DEZABILITATI. Unde pot merge sa ma interesez de ceea ce vam specificat mai sus . La noi in sat nimeni nu stie de aceste lucruri dar pe sait leam citit . Ce documente am nevoie pt fiecare in parte si unde sa le depun . Specific nimeni nu stie nimic ba mai mult acel spor de 15 la suta la salar primaria nul da ca NU AU DEUNDE . Va rog sa ma ajutati sunt derepturile copilului nu poate beneficia de aceste drepturi , sunt convinsa ca fiul meu nu a vrut sa se imbolnaveasca de cancer . Are probleme nu e vina lui dar macar sa i se dea drepturile lui . CREDETIMA CA A SUFERIT SI SUFERA DESTUL . DE CE SASI BATA ALTI JOC DE EL . SA NU I SE DEA CE ESTE AL LUI . VA ROG SA IMI RASPUNDETI PE MEIL SAU LA NR DE TEL 0751688545 MARIA .
Postat la
%b %07, %2020
Postat de
Mona si Dan
VA ROG SA MA AJUTATI
Doamna Ispas,
Toate intrebarile dumneavoastra primesc un raspuns corespunzator daca va prezentati si cereti sprijin de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din judetul dumneavoastra. Deja exista Dosarul medical inregistrat acolo. Dumneavoastra sustineti ca ‘’ . Sunt angajata pt el pina la virsta lui de 18 ani .” Doamna Maria pretindeti raspuns pe [censored] , dar nu dati adresa de MEIL . Cum sa va raspund ? Nu va dau telefon pentru ca nu va cunosc !

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează