Drepturile persoanelor cu handicapDizabilitatea reprezintă o deficiență de ordin fizic, mental, intelectual sau senzorial și se referă la orice reducere, lipsa sau pierde a aptitudinilor de a desfașura o activitate în condiții considerate normale pentru fiinta umană. Asadar dizabilitatea presupune o limitare a activitatii individuale conditionate de o infirmitate care creeaza un dezavantaj in raport cu factorii contextuali, de mediu si personal.

CUPRINS

Categorii de beneficiari:

 • Adultii care da certificat de incadrare in grad de handicap eliberat de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau, dupa caz, decizie eliberata de comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, in termen de
 • valabilitate;
 • Copiii care poseda certificat de incadrare in grad de handicap eliberat prin hotarare a comisiei pentru protectia copilului, in termen de valabilitate;
 • Persoana care are in ingrijire, supraveghere si intretinere un copil cu handicap;
 • Persoana cu handicap care are in ingrijire, supraveghere si intretinere un copil (cu sau fara handicap) si care nu realizeaza alte venituri in afara celor prevazute la art.57 alin(4) lit.1 si anume indemnizatia lunara care se acorda indiferent de venituri. , diferentiat in functie de gradul de handicap.

1. Drepturile persoanelor cu handicap:

Drepturile persoanelor cu handicap sunt reglementate de Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republica.

Persoanele cu handicap beneficiază de drepturi la:

a) ocrotirea sanatatii - prevenire, tratament si recuperare;
b) educatie si formare profesionala;
c) ocuparea si adaptarea locului de munca, orientare si reconversie profesionala;
d) asistenta sociala, respectiv servicii sociale si prestatii sociale;
e) locuinta, amenajarea mediului de viata personal ambiant, transport, access la mediul fizic, informational si comunicational;
f) petrecerea timpului liber, acces la cultura, sport, turism;
g) asistenta juridica;
h) facilitati fiscale;
i) evaluare si reevaluare prin examinarea domiciliului a persoanelor nedeplasabile de catre membrii comisiei de evaluare, la un interval de 2 ani.

Normele metodologice din HG nr. 268/2007 stabilesc modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata.

2. Prestatii sociale acordate persoanelor cu handicap

Dreptul la asistenta sociala sub forma prestatiilor sociale se acorda din oficiu, pentru persoane care posesoare de certificat de incadrare in grad de handicap, care se afla in plata in evidenta institutiei sau la cerere, pentru persoane care care-si depun pentru prima oara dosarul.

Majorarea indemnizatiei de handicap in 2024

Pentru intervalul calendaristic cuprins intre date de 1 martie 2024 - 1 martie 2025 , nivelul prestatiilor sociale prevazute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republica, cu modificarile si completarile ulterioare, ISR (660 RON), sunt:

ADULTI CU HANDICAP GRAV:

 • indemnizatie lunara, indiferent de venituri in cuantum de 462 RON ;
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 198 RON ;
 • indemnizatie de insotitor in cuantum de 2.086 RON  sau asistent personal.

ADULTI CU HANDICAP ACCENTUAT:

 • indemnizatie lunara, indiferent de venituri in cuantum de 350 RON ;
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 145 RON .

ADULTI CU HANDICAP MEDIU:

 • buget complementar lunar, indiferent de venituri, in cuantum de 79 RON ;

NU POT BENEFICIA de prestatii sociale:

 • adultii cu handicap ingrijiti si protejati in centre rezidentiale publice, cu exceptia centrului de tip respiro;
 • adultii cu handicap care sunt retinuti sau condamnati definitiv la o pedeapsa privativa de libertate, pe perioada retinerii ori detentiei;
 • adultii cu handicap grav sau accentuat care realizeaza venituri, aflati in ingrijirea si protectia asistentului personal profesionist.

MINORI CU HANDICAP GRAV:

 • alocatie de stat in conditii si in cuantumul prevazut de lege - 719 RON ;
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 396 RON ;
 • indemnizatie de insotitor in cuantum de 2.086 RON  sau asistent personal.

MINORI CU HANDICAP ACCENTUAT:

 • alocatie de stat in conditii si in cuantumul prevazut de lege - 719 RON ;
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 231 RON .

MINORI CU HANDICAP MEDIU:

 • alocatie de stat in conditii si in cuantumul prevazut de lege - 719 RON ;
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 79 RON .

MINORI CU HANDICAP USOR:

 • alocatie lunara de hrana, calcula pe baza alocatiei zilnice de hrana stabilitate pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice - 33  lei/zi (Ordinul ministrului sanatatii nr. 1488/2022).

NU POT BENEFICIA de alocatie si buget personal complementar copiilor cu handicap care se afla in aferente interne unitatilor de invatamant special sau in protectie speciala in servicii rezidentiale.

Conform HG nr. 1488/2022 , se actualizeaza nivelul alocatiilor de hrana pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice.

!!! In perioada 01.03.2024 - 01.03.2025 , ISR (660 Lei), valoarea prestatiilor sociale este de:

 • 660  lei (462 lei indemnizatia lunara si 198 lei bugetul personal complementar), pentru persoane adulte cu handicap grav ;
 • 495 lei (350 lei indemnizatia lunara si 145 lei bugetul personal complementar), pentru persoane adulte cu handicap accentuat ;
 • 79 lei (bugetul personal complementar), pentru persoane adulte cu handicap mediu .
 • 398 lei (bugetul personal complementar) pentru parintele sau persoana desemnata pentru protectia si ingrijirea copilului cu handicap grav ;
 • 231 lei (bugetul personal complementar) pentru parintele sau persoana desemnata pentru protectia si ingrijirea copilului cu handicap accentuat ;
 • 79 lei (bugetul personal complementar) pentru parintele sau persoana desemnata pentru protectia si ingrijirea copilului cu handicap mediu .

3. Facilitati sociale acordate persoanelor cu handicap

Dreptul la asistenta sociala sub forma facilitatilor sociale se acorda la cerere. Cererea insotita de actele mentionate mai jos - Sectiunea 9 pct. (1)-(10), in vederea acordarii prestatiilor si facilitatilor sociale, se depune de catre persoana cu handicap/ reprezentantul legal/ tutore/ asistent personal/ asistent personal profesionist, dupa caz, in cadrul DGASPC-urilor judetene respective ale sectoarelor municipiului Bucuresti .

Se pot solicita la DGASPC cu date de 1 a lunii urmatoare dobandirii certificatului de incadrare in grad de handicap.

ADULTI CU HANDICAP GRAV:

 • card de parcare ;
 • legitimatie de dizabilitate - disability card, republicata, valabila pe intreg teritoriul tarii;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata;
 • decont lunar  abonament Metrorex  - cu număr nelimitat calatorii;
 • optiune intre gratuitatea transportului interurban ( feroviar,  rutier sau naval pentru transport fluvial) pentru 24 calatorii pe an calendaristic pentru adulti cu handicap grav si insotitorul acestuia sau decont carburant pentru autoturismul aflat in proprietatea persoanelor cu handicap, a insotitorului, familiei sau asistentul personal al acestuia. in limita de 1.500 lei anual in conditiile prevazute in HG 1118/2020;
 • scutire de la plata tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale in baza rovinietei , pentru persoanele cu handicap, precum si pentru insotitorii sau asistentii personali ai acestora, dupa caz;
 • suportarea dobanzii pentru creditul contractat pentru achizitionarea unui singur autovehicul si pentru adaptarea unei locuinte, conform nevoilor individuale de acces, cu conditia platii la scadenta a ratelor creditului, dar si cu conditia ca valoare creditului sa nu depaseasca 10.000 euro, iar restituirea sa nu depaseasca 10 ani; in situatia achizitionarii de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netrasferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depasi 20.000 euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani;
 • suportarea dobanzii pentru creditul contractat pentru tehnologii asistive si de acces, cu conditia ca valoarea creditului sa nu depaseasca 10.000 de euro, iar returnarea creditului sa nu depaseasca 10 ani - art. 27 (1 2) din Legea 448/2007;
 • la Directia de Impozite si Taxe Locale - scutire de la plata impozitului/taxei pt. cladirea (si terenul) de domiciliu, scutire de plata impozitului pentru un singur mijloc de transport, inclusiv pentru reprezentantii legali, pe perioada in care au in ingrijire, supravegherea si intretinerea persoanelor cu handicap;
 • la Administratia Finantelor Publice - scutire de plata impozitului pentru venituri din act. independente, salarii, pensii, act. agricole;
 • exceptare de la plata CASS pentru venituri obtinute in baza Legii 448/2006;
 • asistenta medicala gratuita, inclusiv medicamente gratuite, atat pentru tratamentul ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, in conditii de stabilitate prin contractul-cadru-medicul de familie sau doctor specialist;
 • dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu, conform listei si in conditiile prevazute in contractul-cadru prin Casa de Asigurari de Sanatate;
 • gratuitate pentru obtinerea documentelor medicale si pentru evaluarile medicale si psihologice solicitate in vederea intocmirii dosarului de evaluare complexa pentru persoane care solicita incadrarea in grad de handicap;
 • servicii gratuite de cazare si masa si pentru insotitorul adultilor cu handicap grav in unitatile sanitare recupaturi, sanatorii si statiuni balneare, la recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist;
 • un bilet gratuit de tratament balnear , in cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare si integrare sociala si a recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist - detalii la Casa Locala de Pensii;
 • acordarea unei camere de locuit, suplimentar fata de normele minime de locuit prevazute de lege, pe baza contractelor de inchirie pentru locuintele care apartin domeniului public sau privat al statului ori ale unitatilor administrativ-teritoriale ale acestuia;
 • scutirea de la plata chiriei pentru suprafetele locative cu destinatie de locuinte detinute de stat sau de unitati administrativ-teritoriale ale acestora si care sunt in folosinta acestor persoane;
 • posibilitatea accesarii la DGASMB a stimulentului financiar de 500 lei, pe perioada derularii proiectului, de catre Primaria Mun. Bucuresti;
 • persoanele cu handicap grav psihic si/sau mintal asistate in centrele rezidentiale publice pentru persoane adulte cu handicap si sustinatorii legali ai acestora sunt scutite de plata contributiei lunare de intretinere;
 • studentii cu handicap beneficiaza, la cerere, de reducere cu 50% a taxelor pentru cazare si masa la cantinele si caminele studentilor.

ADULTI CU HANDICAP ACCENTUAT:

 • card de parcare ;
 • legitimatie de dizabilitate - disability card, republicata, valabila pe intreg teritoriul tarii;
 • decont lunar  abonament Metrorex  - cu număr nelimitat calatorii;
 • optiune intre gratuitatea transportului interurban ( feroviar,  rutier sau naval pentru transport fluvial) pentru 12 calatorii pe an calendaristic sau decont carburant pentru autoturismul aflat in proprietatea persoanelor cu handicap, a insotitorului, in limita de 750 lei anual in conditiile prevazute in HG 1118/ 2020;
 • scutire de la plata tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale in baza rovinietei ;
 • suportarea dobanzii pentru creditul contractat pentru achizitionarea unui singur autovehicul si pentru adaptarea unei locuinte, conform nevoilor individuale de acces, cu conditia platii la scadenta a ratelor creditului, dar si cu conditia ca valoare creditului sa nu depaseasca 10.000 euro, iar restituirea sa nu depaseasca 10 ani; in situatia achizitionarii de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netrasferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depasi 20.000 euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani;
 • suportarea dobanzii pentru creditul contractat pentru tehnologii asistive si de acces, cu conditia ca valoarea creditului sa nu depaseasca 10.000 de euro, iar returnarea creditului sa nu depaseasca 10 ani - art. 27 (1 2)  din Legea 448/2007;
 • la Directia de Impozite si Taxe Locale - scutire de la plata impozitului/taxei pt. cladirea (si terenul) de domiciliu inclusiv pentru reprezentantii legali, pe perioada in care au in ingrijire, supravegherea si intretinerea persoanelor cu handicap;
 • la Administratia Finantelor Publice - scutire de plata impozitului pentru venituri din act.independente, salarii, pensii, act. agricole;
 • exceptare de la plata CASS pentru venituri obtinute in baza Legii 448/2006;
 • la Administratia Finantelor Publice - scutire de plata impozitului pentru venituri din act. independente, salarii, pensii, act. agricole;
 • exceptare de la plata CASS pentru venituri obtinute in baza Legii 448/2006;
 • asistenta medicala gratuita, inclusiv medicamente gratuite, atat pentru tratamentul ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, in conditii de stabilitate prin contractul-cadru-medicul de familie sau doctor specialist;
 • dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu, conform listei si in conditiile prevazute in contractul-cadru prin Casa de Asigurari de Sanatate;
 • gratuitate pentru obtinerea documentelor medicale si pentru evaluarile medicale si psihologice solicitate in vederea intocmirii dosarului de evaluare complexa pentru persoane care solicita incadrarea in grad de handicap;
 • servicii gratuite de cazare si masa si pentru insotitorul adultilor cu handicap accentuat in unitatile sanitare recupaturi, sanatorii si statiuni balneare, recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist;
 • un bilet gratuit de tratament balnear , in cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare si integrare sociala si a recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist - detalii la Casa Locala de Pensii;
 • scutirea de la plata chiriei pentru suprafetele locative cu destinatie de locuinte detinute de stat sau de unitati administrativ-teritoriale ale acestora si care sunt in folosinta acestor persoane;
 • posibilitatea accesarii la DGASMB a stimulentului financiar de 500 lei, pe perioada derularii proiectului, de catre Primaria Mun. Bucuresti;
 • studentii cu handicap beneficiaza, la cerere, de reducere cu 50% a taxelor pentru cazare si masa la cantinele si caminele studentilor.

ADULTI CU HANDICAP MEDIU:

 • card de parcare ;
 • legitimatie de dizabilitate - disability card, valabila pe intreg teritoriul tarii;
 • scutire de la plata tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale in baza rovinietei ;
 • asistenta medicala gratuita, inclusiv medicamente gratuite, atat pentru tratamentul ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, in conditii de stabilitate prin contractul-cadru-medicul de familie sau doctor specialist;
 • dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu, conform listei si in conditiile prevazute in contractul-cadru prin Casa de Asigurari de Sanatate;
 • gratuitate pentru obtinerea documentelor medicale si pentru evaluarile medicale si psihologice solicitate in vederea intocmirii dosarului de evaluare complexa pentru persoane care solicita incadrarea in grad de handicap;
 • un bilet gratuit de tratament balnear , in cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare si integrare sociala si a recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist - detalii la Casa Locala de Pensii;
 • posibilitatea accesarii la DGASMB a stimulentului financiar de 500 lei, pe perioada derularii proiectului, de catre Primaria Mun. Bucuresti;
 • studentii cu handicap beneficiaza, la cerere, de reducere cu 50% a taxelor pentru cazare si masa la cantinele si caminele studentilor.

ADULTI CU HANDICAP USOR

 • card de parcare ;
 • legitimatie de dizabilitate - disability card, republicata, valabila pe intreg teritoriul tarii;
 • scutire de la plata tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale in baza  rovinietei ;
 • asistenta medicala gratuita, inclusiv medicamente gratuite, atat pentru tratamentul ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, in conditii de stabilitate prin contractul-cadru-medicul de familie sau doctor specialist;
 • dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu, conform listei si in conditiile prevazute in contractul-cadru prin Casa de Asigurari de Sanatate;
 • gratuitate pentru obtinerea documentelor medicale si pentru evaluarile medicale si psihologice solicitate in vederea intocmirii dosarului de evaluare complexa pentru persoane care solicita incadrarea in grad de handicap;
 • un  bilet gratuit de tratament balnear , in cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare si integrare sociala si a recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist - detalii la Casa Locala de Pensii;
 • studentii cu handicap beneficiaza, la cerere, de reducere cu 50% a taxelor pentru cazare si masa la cantinele si caminele studentilor.
 • posibilitatea solicitarii alocatiei de hrana pentru adultii diagnosticati cu cod tip handicap 8, la  Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala ;

Persoanele cu handicap cu afectiuni renale care necesita hemodializa in alte localitati decat cele de domiciliu beneficiaza de gratuitatea transportului interurban si peste limita prevazuta, la alegere, cu tren clasa II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, in functie de recomandare centrului. de dializa. Beneficiaza de aceste prevederi si asistentii personali sau insotitorii persoanelor cu handicap care necesita hemodializa.
Persoanele cu handicap pot opta , la cerere, pentru acordarea gratuitatii la transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar deplasarii cu autoturismul aflat in proprietatea acestora, familii, asistentului personal, insotitorului sau furnizorului de servicii sociale, fara a depasi suma de 1.500 lei anual, pentru persoanele cu handicap grav, respectiv 750 lei, anual, pentru persoanele cu handicap accentuat (Legea nr. 145/2020).

Persoanele diagnosticate cu tuberculoza , asigurate in cadrul sistemului public de asigurari sociale de sanatate, au dreptul la concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, fara conditii de stagiu de cotizare, pe toata perioada de tratament, pana la vindecare.

MINORI CU HANDICAP GRAV:

 • card-legitimatie  pentru locurile gratuite de parcare pentru copilul cu handicap sau reprezentantii legali ai acestora, acesta este eliberat de catre autoritatile administratiei publice locale - se acorda Primaria de domiciliu;
 • legitimatie de dizabilitate - disability card, republicata, valabila pe intreg teritoriul tarii;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata;
 • decont lunar  abonament Metrorex  - cu număr nelimitat calatorii;
 • optiune intre gratuitatea transportului interurban ( feroviar,  rutier sau naval pentru transport fluvial) pentru 24 calatorii pe an calendaristic pentru minorul cu handicap grav si insotitorul acestuia sau decont carburant pentru autoturismul aflat in proprietatea parintelui, tutorelui sau persoana care se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului. cu handicap grav, în limita de 1.500 lei anual;
 • rovinieta  - scutire de la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale pentru insotitorul copilului cu handicap grav, detinator de autoturism, aceasta este eliberata catre directia generala de asistenta sociala si protectia copilului;
 • un  bilet gratuit de tratament balnear , in cursul unui an pe baza programului individual de reabilitare si integrare sociala si a recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist;
 • asistenta medicala gratuita, inclusiv de medicamente gratuite, atat pentru tratamentul ambulatoriu, cat si pe spitalizarii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, in conditii de stabilitate prin contractul-cadru;
 • dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu, conform listei si in conditiile prevazute in contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul asigurarilor sociale de sanatate si a normelor sale de aplicare;
 • gratuitate pentru obtinerea documentelor medicale si pentru evaluarile medicale si psihologice solicitate in vederea intocmirii dosarului de evaluare complexa pentru persoane care solicita incadrarea in grad de handicap;
 • persoana/ familia care are in ingrijire un copil cu handicap grav beneficiaza de suportarea dobanzii pentru creditul contractat pentru achizitionarea unui singur autovehicul si pentru adaptarea unei locuinte, conform nevoilor individuale de acces, cu conditia platii la scadenta a ratelor creditului, dar si cu conditia ca valoarea creditului sa nu depaseasca 10.000 euro, iar restituirea sa nu depaseasca 10 ani; in situatia achizitionarii de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netrasferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depasi 20.000 euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani;
 • suportarea dobanzii pentru creditul contractat pentru tehnologii asistive si de acces, cu conditia ca valoarea creditului sa nu depaseasca 10.000 de euro, iar returnarea creditului sa nu depaseasca 10 ani - art. 27 (1 2)  din Legea 448/2007;
 • la Directia de Impozite si Taxe Locale - scutire de la plata impozitului/taxei pt. cladirea (si terenul) de domiciliu inclusiv pentru reprezentantii legali, pe perioada in care au in ingrijire, supravegherea si intretinerea persoanelor cu handicap;
 • acordarea unei camere de locuit, suplimentar fata de normele minime de locuit prevazute de lege, pe baza contractelor de inchirie pentru locuintele care apartin domeniului public sau privat al statului ori ale unitatilor administrativ-teritoriale ale acestuia;
 • scutirea de la plata chiriei pentru suprafetele locative cu destinatie de locuinte detinute de stat sau de unitati administrativ-teritoriale ale acestora si care sunt in folosinta acestor persoane;
 • posibilitatea accesarii la DGASMB a  stimulentului financiar  de 1.000 lei pentru copiii cu handicap, pe perioada derularii proiectului, de catre Primaria Mun. Bucuresti;
 • indemnizatie de crestere a copilului pana in varsta de 18 ani pentru parintele care are in ingrijire copilul cu handicap grav si are program de lucru redus la 4 ore;
 • servicii gratuite de cazare si masa pentru copil cu handicap grav sau accentuat si insotitorul acestuia in unitatile sanitare cu paturi, sanatorii si statiuni balneare, recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist, conform Contractului-cadru;
 • bilete de intrare gratuite la spectacole, muzee, manifestari artistice si sportive pentru copilul cu handicap si persoana care il insoteste.

MINORI CU HANDICAP ACCENTUAT:

 • card-legitimatie  pentru locurile gratuite de parcare pentru copilul cu handicap sau reprezentantii legali ai acestora, acesta este eliberat de catre autoritatile administratiei publice locale - se acorda Primaria de domiciliu;
 • legitimatie de dizabilitate - disability card, republicata, valabila pe intreg teritoriul tarii;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata;
 • decont lunar  abonament Metrorex  - cu număr nelimitat calatorii;
 • optiune intre gratuitatea transportului interurban ( feroviar,  rutier sau naval pentru transport fluvial) pentru 12 calatorii pe an calendaristic pentru minorul cu handicap grav si insotitorul acestuia sau decont carburant pentru autoturismul aflat in proprietatea parintelui, tutorelui sau persoana care se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului. cu handicap accentuat, in limita de 750 lei anual;
 • rovinieta  - scutire de la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale pentru insotitorul copilului cu handicap grav, detinator de autoturism, aceasta este eliberata catre directia generala de asistenta sociala si protectia copilului;
 • un  bilet gratuit de tratament balnear , in cursul unui an pe baza programului individual de reabilitare si integrare sociala si a recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist;
 • asistenta medicala gratuita, inclusiv de medicamente gratuite, atat pentru tratamentul ambulatoriu, cat si pe spitalizarii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, in conditii de stabilitate prin contractul-cadru;
 • gratuitate pentru obtinerea documentelor medicale si pentru evaluarile medicale si psihologice solicitate in vederea intocmirii dosarului de evaluare complexa pentru persoane care solicita incadrarea in grad de handicap;
 • dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu, conform listei si in conditiile prevazute in contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul asigurarilor sociale de sanatate si a normelor sale de aplicare;
 • persoana/ familia care are in ingrijire un copil cu handicap accentuat beneficiaza de suportarea dobanzii pentru creditul contractat pentru achizitionarea unui singur autovehicul si pentru adaptarea unei locuinte, conform nevoilor individuale de acces, cu conditia platii la scadenta a ratelor creditului, dar si cu conditia ca valoarea creditului sa nu depaseasca 10.000 euro, iar restituirea sa nu depaseasca 10 ani; in situatia achizitionarii de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netrasferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depasi 20.000 euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani;
 • suportarea dobanzii pentru creditul contractat pentru tehnologii asistive si de acces, cu conditia ca valoarea creditului sa nu depaseasca 10.000 de euro, iar returnarea creditului sa nu depaseasca 10 ani - art. 27 (1 2)  din Legea 448/2007;
 • la Directia de Impozite si Taxe Locale - scutire de la plata impozitului/taxei pt. cladirea (si terenul) de domiciliu inclusiv pentru reprezentantii legali, pe perioada in care au in ingrijire, supravegherea si intretinerea persoanelor cu handicap;
 • posibilitatea accesarii la DGASMB a  stimulentului financiar  de 1.000 lei, pe perioada derularii proiectului, de catre Primaria Mun. Bucuresti;
 • indemnizatie de crestere a copilului pana in varsta de 18 ani pentru parintele care are in ingrijire copilul cu handicap accentuat si are program de lucru redus la 4 ore;
 • servicii gratuite de cazare si masa pentru copil cu handicap grav sau accentuat si insotitorul acestuia in unitatile sanitare cu paturi, sanatorii si statiuni balneare, recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist, conform Contractului-cadru;
 • bilete de intrare gratuite la spectacole, muzee, manifestari artistice si sportive pentru copilul cu handicap si persoana care il insoteste.

MINORI CU HANDICAP MEDIU:

 • card-legitimatie  pentru locurile gratuite de parcare pentru persoanele cu handicap sau reprezentantii legali ai acestora, acesta este eliberat de catre autoritatile administratiei publice locale - se acorda Primaria de domiciliu;
 • legitimatie de dizabilitate - disability card, republicata, valabila pe intreg teritoriul tarii;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu  metroul ;
 • rovinieta  - scutire de la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale pentru insotitorul copilului cu handicap usor, detinator de autoturism, aceasta este eliberata catre directia generala de asistenta sociala si protectia copilului;
 • un  bilet gratuit de tratament balnear , in cursul unui an pe baza programului individual de reabilitare si integrare sociala si a recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist;
 • asistenta medicala gratuita, inclusiv de medicamente gratuite, atat pentru tratamentul ambulatoriu, cat si pe spitalizarii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, in conditii de stabilitate prin contractul-cadru;
 • dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu, conform listei si in conditiile prevazute in contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul asigurarilor sociale de sanatate si a normelor sale de aplicare;
 • posibilitatea accesarii la DGASMB a  stimulentului financiar  de 1.000 lei, pe perioada derularii proiectului, de catre Primaria Mun. Bucuresti;
 • bilete de intrare gratuite la spectacole, muzee, manifestari artistice si sportive pentru copilul cu handicap si persoana care il insoteste.

MINORI CU HANDICAP USOR

 • card de parcare  pentru copiii cu handicap sau reprezentantii legali ai acestora, acesta este eliberat de catre autoritatile administratiei publice locale - se acorda Primaria de domiciliu;
 • legitimatie de dizabilitate - disability card, republicata, valabila pe intreg teritoriul tarii;
 • rovinieta  - scutire de la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale pentru insotitorul copilului cu handicap usor, detinator de autoturism, aceasta este eliberata catre directia generala de asistenta sociala si protectia copilului;
 • un  bilet gratuit de tratament balnear , in cursul unui an pe baza programului individual de reabilitare si integrare sociala si a recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist;
 • asistenta medicala gratuita, inclusiv de medicamente gratuite, atat pentru tratamentul ambulatoriu, cat si pe spitalizarii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, in conditii de stabilitate prin contractul-cadru;
 • dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu, conform listei si in conditiile prevazute in contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul asigurarilor sociale de sanatate si a normelor sale de aplicare;
 • copii/elevii/tinerii cu CES, integrati in unitatile de invatamant de masa, beneficiaza de alocatie zilnica de hrana, rechizite scolare, cazarmament, imbracaminte si incaltaminte in cuantum egal cu cel asigurat copiilor aflati in sistemul de protectie al copilului.
 • posibilitatea solicitarii alocatiei de hrana pentru copiii diagnosticati cu cod tip handicap 8, la  Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala ;

Copilul seropozitiv HIV va fi incadrat in gradul de handicap grav pana la varsta de 18 ani, urmand ca apoi sa fie incadrat in functie de stadiul infectiei - Legea 185/2021.

Copilul cu afectiuni renale care necesita HEMODIALIZA in alte localitati decat cele de domiciliu beneficiaza de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet de tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial si peste numarul de calatorii prevazut, in functie de recomandare centrului de dializa sau decontarea carburantului in limita a 1.500 lei sau 750 lei, dupa caz. Beneficiaza de aceste prevederi legale si asistentii personali sau insotitorii copiilor cu handicap care necesita hemodializa.

Principalele OBLIGATII ale persoanelor adulte cu handicap, ale familiilor sau reprezentantilor legali

Persoanele adulte cu handicap au urmatoarele obligatii:

 1. sa se prezinte din oficiu pentru evaluare/reevaluare la structura competenta in domeniu;
 2. sa se prezinte din oficiu pentru reevaluare la comisiile de evaluare pentru incadrarea in grad si tip de handicap, cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de incadrare in grad si tip de handicap;
 3. sa se prezinte pentru reevaluare, la solicitarea structuralor competente in domeniu, cu exceptia persoanelor cu handicap a caror afectiune a generat deficiente functionale si/sau structural-anatomice intr-un stadiu ireversibil, care nu pot urma programe de recuperare si pentru care comisia de evaluare. a stabilit un termen permanent de valabilitate a certificatului de incadrare in grad si tip de handicap;
 4. sa depuna diligentele necesare pentru a beneficia de drepturi prevazute de lege;
 5. sa urmeze activitatile si servicii prevazute in planul de recuperare pentru copii cu handicap, respectiv in planul individual de servicii al adultilor cu handicap;
 6. sa depuna diligente pentru incadrarea in munca, in conditiile legii, in raport cu pregatirea, posibilitatile fizice si psihice, pe baza recomandarilor comisiei cu competenta in domeniu;
 7. sa colaboreze cu asistentii sociali si echipele de specialisti, in scopul recuperarii, reabilitarii, orientarii profesionale si integrarii sociale;
 8. sa aduca la cunostinta directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termenul de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau resedinta, starea materiala si alte situatii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege.

Persoanele pentru care comisia de evaluare a stabilit un termen permanent de valabilitate a certificatului de incadrare in grad si tip de handicap se prezinta pentru reevaluare in urmatoarele situatii:

 • solicita acest lucru ca urmare a agravarii conditiei lor medico-psihosociale;
 • sunt convocate de catre structurale competente in cazul existentei unor suspiciuni justificate privind incalcarea prevederilor legale referitoare la incadrarea in grad si tip de handicap.

Persoana care are in ingrijire, supraveghere si intretinere un copil sau adult cu handicap are urmatoarele obligatii principale:

 1. sa asigura cresterea si ingrijirea corespunzatoare a persoanei cu handicap;
 2. sa respecte si/sau sa urmeze activitatile si servicii prevazute in planul de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv in planul individual de servicii al adultilor cu handicap;
 3. sa insoteasca persoana cu handicap, la termenul necesar sau la solicitarea, pentru evaluare si reevaluare, la comisiile cu competenta in domeniu;
 4. sa prezinte la solicitarea directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti;
 5. sa colaboreze cu asistentii sociali si specialistii care au ca scop recuperarea, reabilitarea, orientarea profesionala si integrarea sociala;
 6. sa comunice directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termenul de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau resedinta, starea materiala, precum si alte situatii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege.

Sporul de 15%

Conform art. unic din HG 751/2018 toate persoanele care lucreaza la stat si care, in conformitate cu certificatul de incadrare in grad de handicap, sunt incadrate in grad de handicap grav sau accentuat, de oricare tip - fizic, vizual, auditiv, surdocetate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat si boli rare, beneficiaza, pentru activitatea desfasurata in cadrul programului normal de lucru, de un spor de 15% din salariul de baza, prevazut la art. 22 din Legea-cadru nr. 153/2017.

Cum poti obtine sporul de salariu de 15% in instanta?

Persoanele care, in conformitate cu certificatul de incadrare in grad de handicap, sunt incadrate in grad de handicap grav sau accentuat, de oricare tip prevazut de art. 86 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republica, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza, pentru activitatea desfasurata in cadrul programului normal de lucru, de un spor de 15% din salariul de baza/solda de functie/salariul de functie. /indemnizatia de incadrare, prevazut la art. 22 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice , cu modificarile si completarile ulterioare.

In cazul persoanelor care au aceste limitari si lucreaza in mediul privat , sporurile salariale pentru handicap pot fi acordate numai daca au fost negociate intre angajatii cu handicap si angajatori si daca sunt mentionate ca atare in contractul individual de munca.

Legitimatie de dizabilitate - Card de handicap

Legitimatia acordata persoanelor cu dizabilitati este documentul oficial folosit in exercitarea drepturilor acordate persoanelor cu dizabilitati, de legislatia in vigoare, pe intreg teritoriul tarii - ORDIN nr. 1830/2019 .
Legitimatia este eliberata de directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, costurile fiind suportate din bugetul acestora.

MODELUL legitimatiei acordate persoanelor cu dizabilitati

Legitimatia este nominala, netransmisibila si cu o perioada de valabilitate egala cu cea a documentului de incadrare in grad de handicap.

4. Salariile asistentilor personali si indemnizatia de insotitor

Incepand cu date de  1 ianuarie 2024 , cuantumul brut al salariilor de baza/ soldelor de functie/ salariilor de functie/ indemnizatiilor de incadrare lunara de care beneficiaza a personalului platit din fonduri publice potrivit prevederilor legale in vigoare  se majoreaz a cu 5%  fata de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023.

Ca urmare a acestui majorarl salariatii incadrati in luna decembrie 2023 cu salariul de baza 3.300 lei stabilitate de HG nr. 900/2023 privlnd salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata vor avea incepand de la  1 februarie 2024  un salariu de baza brut de  3.465  lei.

In aceasta situatie cu toate ca nu se mai aplica deducerea de 200 de lei stabil!ta de art.LXXIII din 0.UG nr. 115/2023, corespunzator aplicali prevederilor Legii nr.227 /2015 privind codul fiscal de calcul al contributiilor sociale si a impozitului pe venit, salariul net de la 1 ianuarie 2024 calcul sumei de 3.465 lei este de  2.086  lei.

SALARIILE de baza si GRADATIILE

La art. 10 alin.(4) din Legea-cadru 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare sunt prevazute transele de vechime in munca in functie de care se acorda cele 5 gradatii, fiind stabilitate si cotele procentuale corespunzatoare fiecarei gradatii, calculate la salariul de baza. a avut la date indeplinirii conditiilor de trecere in gradatie si incluse in acesta.

Fata de aceste aspecte, apreciem ca stabilitatea salariului de baza pentru personalul care avanseaza intr-o noua gradatie de vechime se face prin aplicarea majorarii aferente transei de vechime la salariul de baza detinut, conform prevederilor art. 10, astfel rezultand noul salariu de baza.

Nota:  Gradatia obtinuta se acorda cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-au implinit conditiile de acordare.

VENITUL SALARIAL AL ​​ASISTENTULUI PERSONAL LA DATA DE 1.02.2024

 • G RADATIA 0 - 3.465 lei brut
 • GRADATIA 1 - 3.465 lei brut
 • GRADATIA 2 - 3.465 lei brut
 • GRADATIA 3 - 3.465 lei brut
 • GRADATIA 4 - 3.465 lei brut
 • GRADATIA 5 - 3.465 lei brut

Asistentul personal al persoanelor cu handicap grav beneficiaza si de:

 • INDEMNIZATIE DE HRANA in valoare de  347 lei brut/luna  (OUG nr. 130/2021 care completeaza Legea nr. 153/2017, Art. 18 alin. 1).
 • INDEMNIZATIE DE VACANTA in valoare de  1.450 lei net  - "Institutiile si autoritatile publice (...) anual, in perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2026, vouchere de vacanta in cuantum de 1.450 lei pentru un salariat"  (OUG nr. 131/ 2021 care completeaza Lege nr. 153/2017, Art. 26 alin. 4, 5).

Nota:  Ca tratament fiscal, indemnizatia de hrana prezinta venit din salarii si se impoziteaza prin cumulare cu veniturile salariale realizate in luna in care se acorda angajatului de catre angajator in conformitate cu prevederile art 78 alin (1) din Legea 227/2015. Indemnizatia de hrana nu poate fi considerata spor in sensul OUG 6/2007 si al Legii nr. 153/2017 si nu este inclusa in baza de calcul a indemnizatiei aferente concediului de odihna.

Cui sunt acordate sporurile salariale?

Atat cei care lucreaza in sectorul public, cat si cei din sectorul privat pot primi sporuri, cu precizarea ca, in cazul celor din urma, ar trebui purtata o negociere intre angajat si angajator privind acordarea si cuantumul lor.

Toate sporurile se calculează prin aplicarea procentului fiecarui spor în parte asupra valorilor salariului brut de incadrare, in functie de tipul sporului, fara a fi depasite plafoanele impuse de lege, in cazul persoanelor care sunt remunerate din fonduri publice. Valorile acestor sporuri sunt stabilitate prin lege, completate de prevederi mentionate in contractul colectiv de munca .

Pentru asistentul personal al persoanei cu handicap grav  nu exista dreptul  la sporul pentru conditii periculoase sau vatatatoare de 15%, asa cum a decis ICCJ prin  Decizia nr. 23/2023 .

Asistentul personal profesionist insa  are dreptul  si la un spor de 15% calculat la salariul de baza, pentru suprasolicitare neuropsihica si conditii de munca deosebita in care isi desfasoara activitatea.

 1. Sporul pentru conditii de munca se acorda cf. Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice si HGR nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilitatea locurilor de munca, a categoriilor de personal, a marimi concrete a sporului pentru conditii de munca prevazut in anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a conditiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupationala de functii bugetare "Sanatate si asistenta sociala" - Anexa 9, Cap. IV, lit. A, pct. 2, si este aplicat prin Dispozitia Primarului pentru aprobarea locurilor de munca, categoriilor de personal, marimii concrete si conditiilor de acordare a sporului pentru conditii deosebite de periculoase/ periculoase sau vatamatoare/ conditii deosebite (stres sau risc), dupa caz;
 2. Sporul pentru persoana cu handicap se acorda in baza Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu HGR nr. 751/2018 pentru stabilirea categoriilor de persoane cu handicap care beneficiaza de un spor de 15 % din salariul de baza/solda de functie/salariul de functie/indemnizatia de incadrare;
 3. In situatia in care salariul de baza pentru personalul nou-incadrat este stabilit potrivit art. 39 alin.(2) din Legea-cadru nr. 153/2017 prin utilizarea coeficientilor de ierarhizare si a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, cuantumul sporurilor este determinat prin aplicarea procentelor prevazute de Legea-cadru asupra salariului de baza.

Cand vine vorba despre calcul spor vechime bugetari, acesta depinde de anumite transe de vechime, in functie de care se acorda gradatiile in munca (de la I la V) si de alte prevederi legale, specifice fiecarui domeniu de activitate.

In anul 2024, incepand cu date de 1 ianuarie, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor, primilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunara de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se mentine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2023, in masura in care personalul ocupa aceeasi functie si isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.

CONCEDII Asistenti Personali

Pentru efectuarea concediului de odihnă al Asistentului personal trebuie completată o cerere de concediu tip + buletin identitate PH, Asistent personal și certificatul de incadrare în gradul de handicap in original.

Pe perioada concediului de odihnă, angajatorul are obligația de asigurare a persoanelor cu handicap grav un inlocuitor al asistentului personal, inclusiv în cazul în care asistentul personal este rudă până la gradul la IV-lea inclusiv a acestuia. (Art. 37. - (2) Lege nr. 448/2006). In situatia in care angajatorul nu poate asigura un inlocuitor al asistentului personal, persoane cu handicap grav i se acorda o indemnizatie echivalenta cu salariul net al asistentului personal gradatia 0 sau gazduirea intr-un centru de tip respiro. (Art. 37. alin. (3) - Lege nr. 448/2006).

Cum nu exista centre de tip respiro in majoritatea judetelor, sau acolo unde exista sunt in permanenta ocupate si nu exista o procedura de inlocuire a asistentului persoanal, pe perioada concediului medical, persoanele cu dizabilitati primesc indemnizatia prevazuta la art. 43 alin. (1), iar asistentul personal primeste o indemnizatie intre 75% - 100 % din venitul brut obtinut in functie de problema de sanatate avuta.

In concluzie, asistentii personali ai persoane cu dizabilitati grave pot sa solicite concediu medical cand au nevoie de persoane cu dizabilitati primesc indemnizatia prevazuta la art. 43 alin. (1) din Legea 448/2006.

Indemnizatia de insotitor (optional) se acorda si persoanele incadrate in gradul I (grav) de handicap care au specificat pe Certificatul de incadrare mentiunea poate beneficia de Asistent Personal sau reprezentantilor legali ai acestora, in situatia in care persoana cu handicap are angajat un asistent personal. .

Masuri ale Guvernului pentru majorarea pensiilor

Conform OUG nr.168/2022, se aplica urmatoarele modificari legislative:

 • Incepand cu 1 ianuarie 2024 , valoarea punctului de pensie se majoreaza cu 13,8% si este de 2.032  lei.
 • Incepand cu 1 ianuarie 2024  nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari este de 1.281  lei.

Indemnizatia de insotitor in 2024

Din luna februarie 2024 , indemnizatia de insotitor prevazuta de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice acordate prin Primarie/AJPIS in cazul pensionarilor de invaliditate, incadrati in gradul I cu asistent personal, este de 2.086  lei.

Pensionarii cu grad I de invaliditate vor primi o indemnizatie de insotitor egala cu 80% din valoarea unui punct de pensie, conform OUG nr. 108/2008, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 661.

Din luna februarie 2024 , cuantumul indemnizatiei pentru insotitor acordata prin Casele de Pensii in cazul pensionarilor de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate este de 1.626  lei.
Aceasta indemnizatie se acorda, in afara pensiei, celor care care beneficiaza de pensie de invaliditate si nu au cerut un asistent personal .

Pensia de invaliditate

Indemnizatia pentru insotitor se acorda si dupa ce persoane trec de la pensia de invaliditate la pensia pentru limita de varsta.

Optarea primirii indemnizatiei de insotitor se poate face prin Primarie/AJPIS

!!! Datorita din numeroasele nemultumiri cu privire la diferita neechitabila, in prezent de 460 lei  (2.086 - 1.626 = 460), dintre cuantumurile indemnizatiilor de insotitor primite prin Primarie si cele primite prin Casele de Pensii, dorim sa va aducem la cunostinta. poti beneficia de cuantumul mai mare in baza unei cereri adresate Primariei/AJPIS.

CERERE optiune asistent personal, indemnizatie lunara sau indemnizatie de insotitor

Persoanele care au calitatea de pensionare de invaliditate gradul I cu Asistent Personal, inclusiv dupa trecerea la pensie pentru limita de varsta si primesc indemnizatia pentru insotitor prevazuta la art. 77 din Legea nr. 263/2010 pe cuponul de pensie, calcula la 80% din valoare punctului de pensie, pot opta pentru primirea indemnizatiei de insotitor prevazuta la art. 43 si art. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, prin Primarie/AJPIS.

Optiunile privesc persoana cu handicap grav care are si calitatea de pensionare de invaliditate gradul I. persoana aflata in aceasta situatie, cu drept la asistent personal, poate opta pentru indemnizatia pentru insotitor prevazuta la art. 77 din Legea nr. 263/2010 (care reprezintă 80% din valoarea unui punct de pensie) sau pentru asistent personal.
In situatia in care optiunea se exprima pentru asistent personal, se poate face optiunea pentru:

 • angajarea asistentului personal sau pentru
 • primirea indemnizatiei lunare prevazute la art. 43 din Legea nr. 448/2006, respectiv a indemnizatiei de insotitor prevazuta la art. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, in cazul persoanei cu handicap vizual grav.

Mai multe detalii AICI

Indemnizatia de insotitor: cu cat va creste, de la 1 septembrie 2024

Legea nr. 360/2023  prevede o crestere a indemnizatiei pentru insotitor. Mai exact, din toamna anului 2024, calculul indemnizatiei se va face dupa noi reguli.

În prezent, Legea nr. 263/2010 ca valoare indemnizatiei prevede pentru insotitor reprezinta 80% din valoarea unui punct de pensie. Avand in vedere ca punctul de pensie a crescut, la inceputul acestui an, la 2.032 de lei, valoarea indemnizatiei este acum de 1.626 de lei.

Potrivit noii legi, de la 1 septembrie 2024, cuantumul indemnizatiei pentru insotitor va reprezenta 50% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, aferent lunii pentru care se face plata.

Daca salariul minim isi va pastra valoarea actuala de 3.465 de lei, indemnizatia de insotitor va fi de 1.733 de lei. Astfel, dupa noul mod de calcul, indemnizatia de insotitor va creste cu 83 de lei.

Exista si anumite situatii in care insotitorii pot pierde acesti bani. In sistemul public de pensii, plata pensiei/indemnizatiei pentru insotitor se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care a intervenit una dintre urmatoarele cauze:

a) pensionarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care Romania a incheiat conventie de reciprocitate in domeniul asigurarilor sociale, daca, potrivit prevederilor, pensia se plateste de catre celalalt stat;
b) pensionarul de invaliditate sau pensionarul urmas nu se prezinta la revizuirea medicala la, din motivele imputate lui, ori nu prezinta documentele medicale si mai departe investigatiilor medicale solicitate de medic expert al asigurarilor sociale ori nu urmeaza programele recuperatorii;
c) copilul beneficiar al pensiei de urmas care a implinit varsta de 16 ani si nu face dovada continuarii studiilor;
d) sotul supravietuitor sau copilul urmas, beneficiar al unei pensii din sistemul public de pensii, opteaza pentru o alta pensie, potrivit legii, din acelasi sistem si/sau-un alt sistem de asigurari sociale dintr-un sistem public de pensii.
e) a expirat termenul de valabilitate al procurii speciale referitoare la plata pensiei.

5. Drepturile insotitorilor copiilor cu dizabilitati

Act normativ de baza: OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia pentru cresterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Drepturile copiilor cu dizabilitati si ale insotitorilor personali

Pentru intervalul calendaristic cuprins intre date de 1 martie 2023 - 1 martie 2024 , indemnizatia pentru cresterea copilului precum si alte forme de sprijin destinat cresterii copilului, au urmatoarele valori:

 • CONCEDIU SI INDEMNIZATIE pentru cresterea copilului pana la implinirea catre copil a varstei de 7 ani (in cazul copilului incadrat in grad de handicap) - 1.495 lei (OUG nr. 111/2010, Art. 2 alin (2));
 • STIMULENT DE INSERTIE daca parintele se intoarce la inainte de finalizarea concediului pentru cresterea copilului cu dizabilitati - 1.500 lei (daca persoanele indreptatite obtine venituri inainte de implinirea catre copil a varstei de 1 an. Cuantumul de 1.500 lei se acorda pana la implinirea catre 1.500 lei). copil a varstei de 3 ani) si 650 lei net (daca persoanele indreptatite obtine venituri dupa implinirea catre copil a varstei de 1 an. (OUG nr. 111/2010, Art. 7 alin (1));
 • CONCEDIU SI INDEMNIZATIE pentru ingrijirea copilului incadrat in grad de handicap pana la varsta de 18 ani - 1.495 lei net (OUG nr. 111/2010, Art. 31 alin (1) si (2));
 • PROGRAM DE LUCRU REDUS la 4 ore pentru unul dintre parinti sau pentru persoana care se ocupa efectiv de ingrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat), pana la implinirea de catre acesta a varstei de 18 ani, in conditiile prevazute de Codul muncii si o indemnizatie compensatorie. - 748 lei net (OUG nr. 111/2010, Art. 32 alin (1) lit. (a) si alin (5));
 • CONCEDII MEDICALE, acordate in conditiile legii, pentru ingrijirea copilului cu handicap care necesita internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afectiuni intercurente, precum si pentru recuperare/reabilitare, pana la implinirea catre copil a varstei de 18 ani (OUG nr. 185/). 2005, Art. 32 alin (1) lit. (b));
 • SPRIJIN LUNAR acordă persoane cu handicap grav sau accentuat care nu realizează alte venituri în afara beneficiarilor de asistentă socială destinate persoanelor cu handicap, pana la implinirea către copil a varstei de 3 ani - 673 lei net (OUG nr. 111/2010, Art. 32 alin (1) lit. (c));
 • SPRIJIN LUNAR acordate persoane cu handicap grav sau accentuat care nu realizeaza alte venituri in afara beneficiarilor de asistenta sociala destinate persoanelor cu handicap, pentru copilul cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani - 523 lei net (OUG nr. 111/2010, Art. 32 alin (1) lit. (c));
 • SPRIJIN LUNAR acordate persoane care nu indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului si indemnizatiei lunare aferente, pana la implinirea copilului cu handicap a varstei de 3 ani - 523 lei net (OUG nr. 111/2010, Art. 32). alin (1) lit. (d));
 • SPRIJIN LUNAR acordate persoane care nu indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului si indemnizatiei lunare aferente, pentru copilul cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani - 224 lei net (OUG nr. 111/2010, Art. 32 alin (1) lit. (d));
 • SPRIJIN LUNAR pentru persoana cu handicap grav sau accentuat, care nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului si indemnizatiei lunare aferente si care are in intretinere un copil in varsta de pana la 2 ani - 673 lei net (OUG nr. 111). /2010, Art. 32 alin (2));
 • SPRIJIN LUNAR pentru persoana cu handicap grav sau accentuat, care nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului si indemnizatiei lunare aferente si care are in intretinere un copil cu varsta cuprinsa intre 2 si 7 ani - 224 lei net (OUG nr. 111/2010, Art. 32 alin (2)).
 • INDEMNIZATIE DE HRANA in valoare de 347  lei (Lege nr. 153/2017, Art. 18 alin. 1)
 • INDEMNIZATIE DE VACANTA in valoare de 1.450 lei (Lege nr. 153/2017, Art. 26 alin. 4, 5)

Pentru depunerea dosarului privind acordarea sprijinului lunar sau indemnizatiei, sunt necesare urmatoarele acte in copie xerox si original:

 1. cerere tip;
 2. actele de identitate ale parintilor copilului;
 3. certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul;
 4. certificatul de casatorie;
 5. certificatul si hotararea de incadrare intr-un grad de handicap (adult/copil);
 6. acte doveditoare privind componentele familiilor, filiația copiilor și situația lor juridică;
 7. adeverinta angajator (ICC 3-7 ani si indemnizatie compensatorie);
 8. decizie de suspendare a contractului de munca pentru efectuarea concediului de crestere a copilului de la 3-7 ani;
 9. adeverinta eliberata de catre Administratia Financiara;
 10. talon indemnizatie;
 11. decizie de pensionare eliberata de Casa de Pensii;
 12. decizie medicală privind incapacitatea temporară de muncă;
 13. adeverinta din care sa reiasa daca figureaza sau nu in evidentele Serviciului Prestatii Sociale pentru Persoane cu Handicap, cu indemnizatie de insotitor/ indemnizatie echivalenta (doar pentru copii cu handicap grav);
 14. extras de cont pentru persoane care solicita plata prin transfer bancar (lista bancilor se poate consulta pe site-ul ANPIS); titularul extrasului de cont trebuie să fie același cu titularul dosarului;

!!!  Avand in vedere Dispozitia Metodologica nr. 1372/Cabinet/23.01.2020 emisa de catre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale prin Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitati, va informam ca puteti transmite toate documentele necesare, privind incadrarea in grad de handicap a persoanelor adulte cu dizabilitati. , sau dupa caz, a copilului si  online . Datele de contact ale acestor institutii sunt disponibile pe site-ul nostru la  urmatorul link .

Facilitati ale reprezentantilor legali ai copiilor cu dizabilitati pe perioada in care ii au in ingrijire, supraveghere si intretinere

 • Reprezentantii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat beneficiaza de scutire a plata impozitului/taxa pe cladirea folosita ca domiciliu si terenul aferent aflat in proprietate sau coproprietate;
 • Reprezentantii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat sunt scutiti de la plata taxei (impozit) asupra autoturismelor, motocicletelor cu ata si mototriciclurilor, pentru un singur mijloc de transport aflate in proprietate sau coproprietate, la alegere;
 • Parintii care au in ingrijire cel putin un copil cu handicap grav ori accentuat pot contracta un credit, a carui dobanda se suporta din bugetul de stat, stat pentru achizitionarea unui singur autovehicul si pentru adaptarea unei locuinte conform nevoilor individuale de acces, prin transferuri de la bugetul Ministerului Muncii la bugetele directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in baza unui contract privind angajamentul de plata a dobanzii, cu conditia platii la scadenta a ratelor creditului, dar si cu conditia ca valoarea creditului sa. nu depaseasca 10.000 de euro, iar returnarea creditului sa nu depaseasca 10 ani;
 • Reprezentantii legali ai copiilor cu dizabilitati grava sau accentuata beneficiaza de credit a carui dobanda se suporta din bugetul de stat, prin transferurile bugetului ANPDPD la bugetele directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in baza unui. contract privind angajamentul de plata a dobanzii pentru tehnologii asistive si de acces, cu conditia ca valoare creditului sa nu depaseasca 10.000 de euro, iar returnarea creditului sa nu depaseasca 10 ani - art. 27 (1 2 ) din Legea 448/2007;
 • Insotitorii sau, dupa caz, asistentii personali ai acestora, detinatori de autoturisme, beneficiaza de scutire de plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale in baza rovinietei . Scutirea se aplica pentru un singur autoturism detinut de fiecare din persoane indreptatite potrivit prevederilor legale;
 • Un card-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare. Autovehiculul care transporta o persoana cu handicap posesoare de card parcare beneficiaza de parcare gratuita.
 • Gratuitate privind transportul cu metroul pentru insotitorii persoanelor cu handicap grav si accentuat (in prezenta acestora); insotitorii adultilor cu handicap auditiv si mintal accentuat (in prezenta acestora), pe baza anchetei sociale realizate de catre asistentul social din cadrul compartimentului special al primariei in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoanei cu handicap; asistentii personali a persoanelor cu handicap grav; asistentii personali profesionisti ai persoane cu handicap grav sau accentuat.

INCADRAREA in grad de handicap - DREPTURILE copiilor cu dizabilitati

Una dintre dilemele celor care sunt alaturi de acesti copii este daca un parinte poate fi asistent personal si insotitor in acelasi timp. In informatiile publicate pe site-ul Ministerului Muncii se explica ca termenul de "insotitor" al persoanelor cu handicap este mentionat de lege numai pentru acordarea facilitatilor privind transportul, in prezenta copilului. In consecinta, insotitor poate fi atat asistentul personal al copilului cu handicap grav, cat si o alta persoana.

Metodologia si raportul de evaluare medicala si psihologica a persoanelor cu dizabilitati intelectuale si psihosociale

ORDIN al ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 3.423/11.11.2022 si al ministrului sanatatii nr. 2.128/16.11.2022 privind aprobarea metodologiei si a raportului de evaluare medicala si psihologica a persoanelor cu dizabilitati intelectuale si psihosociale in contextul dispunerii, prelungirii, inlocuirii sau ridicarii masurii de ocrotire, publicat in Monitorul oficial nr. 1.1128/23.11.2022;
LEGE nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor acte normative.

6. Informare cu privire la decontarea carburantului

Procedura de acordare a drepturilor la transport gratuit pentru persoane cu dizabilitati a fost simplificata si a fost introdus cardul electronic de carburant

Guvernul a simplificat procedura de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat si a introdus o noua modalitate de acordare, respectiv cardul electronic de carburant.

Cheltuielile asigurate anual pentru alimentarea cu carburant si/sau pentru incarcarea mijloacelor de transport electrice sunt in valoare de 1.500 lei pentru persoanele cu handicap grav, respectiv 750 lei pentru cele cu handicap accentuat.

Acordarea dreptului la transport interurban prin card electronic de carburant se adauga celorlalte metode alternative, respectiv bonurilor de carburant pe suport hartie si decontarii bonurilor fiscale de combustibil pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice, cu conditia ca autoturismul sa fie in proprietatea acestora sau a familiei, ori a asistentului personal, asistentului personal profesionist ori insotitorului.

Metoda alternativa pentru cei care nu detin autoturisme sunt biletele de transport interurban cu trenul sau autocarul.

Optiunea pentru una dintre variante se face prin cerere scrisa, depusa electronic sau la registratura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC), de catre persoana cu dizabilitate ori de catre oricare din urmatoarele persoane: reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau insotitorul, parintele, tutorele, asistentul maternal sau persoana care se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat, in baza unei masuri de protectie sociala.

In conditiile prevazute la art. 24 alin. (9) si (10) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele cu handicap grav sau accentuat, reprezentantii legali ai acestora, precum si parintele, tutorele sau persoana care se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat in baza unei masuri de protectie speciala, stabilita in conditiile legii, isi exprima optiunea pentru acordarea gratuitatii la transportul interurban (biletelor de calatorie) sau pentru decontarea carburantului necesar deplasarii cu autoturismul.

ORDINUL Nr. 160/2023 privind aprobarea METODOLOGIEI din 20 februarie 2023 pentru acordarea si decontarea de bonuri de carburant si/sau de bonuri valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice ori pentru decontarea carburantului necesar deplasarii cu autoturismul, pentru aplicarea art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

HOTARARE Nr. 1118/2020 din 17 decembrie 2020 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, precum si pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 24 alin. (9) si (10) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

In cursul unui an, numarul de calatorii pentru care se deconteaza carburant este de maxim 24 de calatorii pentru persoana cu handicap grav si 12 calatorii pentru persoana cu handicap accentuat. Suma maxima ce se poate deconta este de 1.500 lei in cazul persoanei cu handicap grav si 750 lei in cazul persoanei cu handicap accentuat.

Acordarea bonurilor de carburant si/ sau a bonurilor valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice ori decontarea carburantului necesar deplasarii cu autoturismul aflat in proprietatea persoanelor cu handicap si/ sau a familiei, asistentului personal, asistentului personal profesionist sau insotitorului, pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, a parintelui, a tutorelui, asistentului maternal sau persoanei care se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat se face astfel:

 1. semestrial, daca documentul care atesta incadrarea in grad de handicap are valabilitate permanenta;
 2. trimestrial sau chiar lunar, in functie de perioada de valabilitate a documentului care atesta incadrarea in grad de handicap.

Cererea de acordare a bonurilor de carburant ori decontare a carburantului si/ sau a bonurilor valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice, depusa (fie fizic, fie prin mijloace electronice) la DGASPC, trebuie sa cuprinda o declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca deplasarile facute cu autoturismul sunt in interesul persoanei cu handicap, precum si acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Bonurile de carburant pot fi utilizate doar pe teritoriul Romaniei, in termenul de valabilitate pentru care au fost emise si doar in retelele de benzinarii care au incheiate contracte cu DGASPC.

In cazul pierderii sau furtului bonurilor de carburant, nu se acorda altele in schimb si nu se emit duplicate. De asemenea, nu se poate acorda rest in bani la utilizarea bonurilor de carburant.

Cereri decontare carburant:

Pentru decontarea carburantului, DGASPC depune pana la data de 10 a lunii, decontul pentru decontarea carburantului conform anexa 4. Cheltuielile pentru decontarea carburantului necesar deplasarii cu autoturismul se deconteaza din bugetul DGASPC prin transfer din bugetul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale pana la sfarsitul lunii in care s-a incheiat necesarul de fonduri. DGASPC deconteaza carburantul catre persoana indreptatita in termen de maxim 60 zile calendaristice de la data inregistrarii cererii si a documentelor aferente.

Cine face calculul sumei?

Decontul se intocmeste de catre structura de specialitate din cadrul DGASPC, pe baza informatiilor cuprinse in centralizatorul borderourilor de decont, al carui model este prevazut in anexa nr. 5.

 • ANEXELE pot fi gasite AICI

Numarul de km aferenti distantei parcurse de catre persoana cu handicap, cuprinsa intre localitatea de plecare si localitatea de destinatie declarate, se stabileste (la decontare) utilizand site-ul htts://distanta.ro

 1. Daca a fost exprimata optiunea pentru decontarea carburantului, nu se mai acorda bilete de transport interurban asistentului personal al persoanei cu handicap grav.
 2. Daca se opteaza pentru acordarea gratuitatii la transportul interurban in baza biletelor de transport interurban, persoana nu poate solicita decontarea carburantului necesar deplasarii cu autoturismul.

NOUA modalitate de decontare a transportului in cazul persoanelor cu dizabilitati

Daca persoana cu dizabilitate/apartinatorul nu are masina proprietate personala si roaga pe cineva sa-l transporte cu masina, se va deconta carburantul?

Da. Decontarea carburantului necesar deplasarii cu autoturismul se efectueaza atat pentru autoturismul aflat in proprietatea persoanelor cu handicap, cat si a familiei, asistentului personal, insotitorului sau a furnizorului de servicii sociale. Insotitorul poate fi orice persoana care acompaniaza persoana cu handicap si asigura conducerea autovehiculului in timpul deplasarii, inclusiv asistentul personal profesionist, insa beneficiul decontarii carburantului revine persoanei cu dizabilitate. Procedura este prevazuta in Anexa nr. 3 din HG nr. 1118/2020.

7. Subventii sub forma de voucher pentru persoane cu dizabilitati

Pot beneficia de vouchere persoane adulte cu dizabilitati, avand capacitate de munca, inregistrate la Agentia Judetena pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM), ca fiind in cautarea unui loc de munca sau ca beneficiar de servicii de consiliere, mediere si orientare pe piata muncii. Voucherul este folosit exclusiv la achizitionarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces recomandate de doctor specialist, care se regasesc in Lista tehnologiilor si tehnologiilor asistive si de acces prioritar pentru angajare.

Voucherul este utilizat exclusiv de catre persoana indreptatita, in baza actului de identitate, sau singura data, in perioada de valabilitate a voucherului, doar la operatorii economici - furnizori/ producatori de tehnologii si dispozitive asistive si de acces - prevazuti in lista disponibila pe site-ul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati, www.anpd.gov.ro. Daca valoarea produsului achizitionat este mai mare decat cea a voucherului, diferenta este suportata de persoana indreptatita sau reprezentantul legal al acesteia, dupa caz.

Detalii AICI

8. Procedurile legale in cazul obtinerii Ajutorului de Deces

In cazul decesului pensionarului de invaliditate, ajutorul de deces se achita de catre Casa de Pensii unei singure persoane care poate fi, dupa caz: sotul supravietuitor,copilul, parintele, tutorele, curatorul, oricare persoana care dovedeste cu acte ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces, daca nu exista alta solicitare din partea persoanelor mentionate, in baza certificatului de deces in original si o copie a unei facturi (factura de achizitie a sicriului sau a serviciilor funerare).

In cazul incasarii indemnizatiei unei persoane cu handicap care a decedat, plata drepturilor inceteaza incepand cu luna urmatoare decesului. Persoana desemnata in certificatul de deces sau mentionata anterior, se prezinta la comisia de incadrare in grad de handicap din cadrul DGASPC local cu CI, certificatul de deces in original si o copie a certificatului de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap. In baza unei declaratii, se elibereaza 2 adeverinte pentru urmatoarele 2 luni, care vor fi prezentate postasului (daca indemnizatia de handicap se primea prin posta) in vederea incasarii drepturilor banesti. In cazul in care plata indemnizatiei se primea pe card, trebuie mers la banca si intrebat procedura.

Daca persoana decedata avea si asistent personal, incadrat de primarie, se anunta Primaria unitatii administrativ-teritoriale cu certificatul de deces (original) in vederea incetarii contractului de munca al asistentului personal, in termen de 3 zile de la data incetarii din viata a persoanei, daca a fost produs decesul din cauze naturale sau in termen de 48 de ore daca decesul se datoreaza unei sinucideri, unui accident sau unui act de violenta, precum si in cazul descoperirii unui cadavru. Plata prestatiei sociale se achita si luna urmatoare declararii incetarii din viata a persoanei cu handicap.

In cazul decesului copilului inapt pentru munca, indiferent de varsta, prestatia se acorda cu conditia prezentarii certificatului de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap sau, in lipsa acestuia, a actului medical vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta boala care l-a facut inapt pentru munca si data ivirii acesteia.

Cuantumul ajutorului de deces:

Odata cu majorarea salariului mediu brut, in 2024 s-a majorat si cuantumul ajutorului de deces. Astfel, in cazul asiguratului sau pensionarului ajutorul de deces este de 7.567 lei (similar cu valoarea castigului salarial mediul brut), iar in cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, acest ajutor este de 3.784 lei. Ajutorul de deces se achita in termen de 24 de ore de la solicitare.

Actele necesare acordarii ajutorului de deces sunt:

 • cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurari sociale;
 • certificatul de deces - in original si copie;
 • actul de identitate al solicitantului;
 • acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, dupa caz, actul care atesta calitatea de mostenitor, tutore, curator;
 • acte din care sa rezulte ca s-au suportat cheltuieli ocazionate de deces;
 • certificatul de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap sau actul medical prin care se atesta boala care l-a facut inapt pentru munca pe copil si data ivirii acesteia.

9. Actele/documentele necesare pentru:

(1) Acte necesare pentru pentru acordarea indemnizatiei lunare si a bugetului personal complementar:

 • Cerere;
 • Copie de pe documentul care atesta incadrarea in grad de handicap (in termen de valabilitate);
 • Copie dupa C.I.

Dosarul se depune la Primaria localitatii de domiciliu sau de resedinta a persoanei cu handicap sau la D.G.A.S.P.C. judeteana, respectiv locala a sectoarelor Mun. Bucuresti.

(2) Actele necesare pentru obtinerea prestatiilor sociale si a transportului pentru adulti:

 • actul de identitate copie si original al persoanei cu handicap sau reprezentantului legal;
 • dispozitia de tutore/curator in copie si original, in situatia in care persoana cu handicap a fost pusa sub interdictie;
 • certificatul de incadrare in grad de handicap copie si original;
 • talonul de pensie in copie (pentru pensionari);
 • adeverinta de la Casa de Pensii din care rezulta ca a predat sau nu a beneficiat de bilete CFR in anul in curs;
 • adeverinta de salariu ( pentru salariati);
 • certificat fiscal ca nu realizeaza venituri ( pentru cei fara venit);
 • 1 poza tip C.I.

(3) Actele necesare pentru obtinerea prestatiilor sociale si a transportului pentru copii:

 • certificat de nastere copil copie si original (pentru copii pana in 14 ani);
 • actul de identitate al reprezentantului legal copie si original;
 • actul de identitate al celuilalt parinte copie si original, daca acesta este decedat copie dupa certificatul de deces, iar daca este divortat copie dupa hotararea de divort definitiva si irevocabila;
 • buletinul de identitate al copilului copie si original (pentru copii peste 14 ani);
 • adeverinta de la scoala din care rezulta ca frecventeaza cursuri de zi;
 • certificate medical tip A5 in copie;
 • certificatul de incadrare in grad de handicap copie si original;
 • 1 poza tip C.I.

(3) Acte necesare pentru eliberarea cardurilor-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare pentru persoanele cu handicap

 • cerere;
 • copie a certificatului de incadrare in grad si tip de handicap in termen de valabilitate;
 • copie a actului de identitate al solicitantului;
 • 1 poza tip C.I.
 • cardul-legitimatie expirat, in original, in cazul in care solicitantul a detinut un astfel de card.

(4) Actele necesare pentru obtinerea rovinietei:

I. Solicitare rovinieta in cazul autoturismului aflat in proprietatea persoanei cu dizabilitate

 • cerere pentru rovinieta - persoana cu dizabilitati;
 • certificatul de incadrare al persoanei cu handicap grav;
 • cartea de identitate/certificatul de nastere (in cazul copilului) a/al persoanei cu handicap;
 • certificatul de inmatriculare/ cartea de identitate al/a autoturismului.

II. Solicitare rovinieta in cazul autoturismului aflat in proprietatea asistentului personal

 • cerere pentru rovinieta - asistent personal;
 • certificatul de incadrare al persoanei cu handicap grav;
 • cartea de identitate/certificatul de nastere (in cazul copilului) al persoanei cu handicap;
 • cartea de identitate al asistentului personal;
 • certificatul de inmatriculare/ cartea de identitate al/a autoturismului;
 • contractul de munca valabil la data cererii asistentului personal (este foarte important ca in contractul de munca sa fie mentionata persoana cu handicap pentru care este angajat solicitatul rovinietei ca asistent personal);

III. Solicitare rovinieta in cazul autoturismului aflat in proprietatea insotitorului persoanei cu gradul grav

 • cerere pentru rovinieta - insotitor;
 • claratie pe proprie raspundere insotitor;
 • certificatul de incadrare al persoanei cu handicap grav;
 • cartea de identitate/certificatul de nastere (in cazul copilului) a/al persoanei cu handicap;
 • cartea de identitate a insotitorului;
 • certificatul de inmatriculare/ cartea de identitate al/a autoturismului;
 • declaratia persoanei cu handicap/reprezentantului legal al persoanei cu handicap (declaratia tip).

Pentru obtinerea cardului legitimatie / rovinieta de parcare este necesara o poza tip BI recenta.

(5) Actele necesare pentru obtinerea cartelei de metrou si a legitimatiei RATB pentru persoana cu handicap si pentru asistentul personal

 • certificatul de incadrare in grad de handicap valabil (copie+original);
 • actul de identitate (copie+original);
 • poza color tip BI recenta;
 • pentru beneficiarii de legitimatii in baza altor acte normative adeverinta de la RATB care atesta scoaterea din evidenta a acesteia.

(6) Acte necesare pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului 0-7 ani, in situatia in care copilul si/sau un parinte / persoana care are copilul in ingrijire sunt persoane cu handicap

NOU! Aceste drepturi se acorda prin O.U.G. 111/2010 actualizata.

 • cerere tip;
 • originale si copii dupa actele de identitate (buletine/carti de identitate sau certificate de nastere) ale membrilor familiei: sot, sotie, copii;
 • certificat de casatorie;
 • certificatul de incadrare in grad de handicap pentru titular si/sau minorul pentru care se solicita dreptul;
 • cerere de acordare a concediului pentru cresterea copilului pana la 7 ani, daca este cazul;
 • decizia de suspendare a contractului de munca sau act aditional la contractul de munca, vizata ITM, daca este cazul;
 • documente care dovedesc ca parintii nu sunt angajati ca asistent personal pentru minor, doar pentru handicap de grad 1 al copilului;
 • documente privind venitul solicitantilor;
 • alte acte, dupa caz.
 • Atentie!
  • Pentru mentinerea drepturilor la indemnizatie si ajutorul pentru cresterea copilului, beneficiarii au obligatia sa isi achite obligatiile legale fata de bugetul local pentru bunurile pe care le detin in proprietate, conform prevederilor Codului fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Nu mai este nevoie sa fie prezentat certificatul de atestare fiscala.

(7) Actele necesare pentru acordarea indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 de care beneficiaza persoana care are in ingrijire, supraveghere si intretinere un copil cu handicap

 • certificatul de nastere al copilului pentru care se solicitala serviciul dreptul copie;
 • declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca celalalt parinte natural sau, dupa caz, o alta persoana dintre cele prevazute la art.12 alin.(3) din Legea nr.448/2006 nu beneficiaza de drepturile prevazute de art.12 alin. (1) lit. b), e) - g) si alin. (2) si, dupa caz, de art.42 alin.(4) din Legea nr. 448/2006;
 • dovada eliberata de autoritatile competente din care sa rezulte ca persoana indreptatita nu beneficiaza de drepturile prevazute de art. 42 alin.(4) din Legea nr.448/2006;
 • certificatul de incadrare intr-un grad de handicap al copilului;
 • certificatul de incadrare in grad de handicap al parintelui sau persoanei care solicita dreptul;
 • dovada eliberata de organele competente (administratia financiara) care atesta ca solicitantul nu realizeaza alte venituri in afara celor prevazute la art.57 alin.(4) lit.a) din Legea nr. 448/2006;
 • dovada eliberata de angajatori sau, dupa caz, declaratia pe propria raspundere a persoanei indreptatite, din care sa rezulte ca aceasta se afla in concediu pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani.

Cererea insotita de actele doveditoare va fi inregistrata la registratura institutiei si va fi inaintata Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale, in vederea efectuarii platii.

(8) Acte necesare pentru acordarea platii - dobanzii la creditele de care pot beneficia persoanele cu handicap grav sau accentuat ori persoana care are in ingrijire cel putin un copil cu handicap grav sau accentuat

Beneficiari:

 • Persoanele adulte posesoare de certificat de incadrare in grad de handicap grav sau accentuat;
 • Familia sau persoana care are in ingrijire cel putin un copil cu handicap grav sau accentuat.

Conditii:

 • Creditul sa fie folosit exclusiv pentru achizitionarea unui singur autovehicul sau pentru adaptarea unei locuinte conform nevoilor individuale de acces;
 • Valoarea creditului sa nu depaseasca 10.000 de euro;
 • Returnarea creditului sa nu depaseasca 10 ani;
 • Sa se efectueze plata ratelor creditului la scadenta.

Persoanele care au in ingrijire persoane cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile

Conditii:

 • Creditul sa fie folosit exclusiv pentru achizitionarea unui singur autovehicul special adaptat pentru transportul unei persoane cu handicap netransferabila, dependenta de scaunul cu rotile;
 • Valoarea creditului sa nu depaseasca 20.000 de euro;
 • Returnarea creditului sa nu depaseasca 15 ani;
 • Sa se efectueze plata ratelor creditului la scadenta.

(9) Actele necesare eliberarii adeverintei referitoare la acordul platii dobanzii:

 • Cererea - Anexa 1A sau Anexa 1B;
 • Certificatul de incadrare in grad de handicap (copie);
 • Documentul de identitate (copie);
 • Hotarare de punere sub interdictie/dispozitie de curatela, dupa caz (copie);
 • Declaratie pe propria raspundere ca indeplineste conditiile art.27 din lege si ca nu a mai beneficiat de acestea (pentru auto) - Anexa 2A;
 • Declaratie pe propria raspundere ca indeplineste conditiile art.27 din lege si ca nu a mai beneficiat de acestea (pentru adaptarea locuintei) - Anexa 2B;
 • Declaratie pe propria raspundere referitoare la faptul ca va comunica directiei orice actualizare a certificatului de incadrare sau orice modificare a domiciliului. (cuprinsa in Anexele 2A si 2B)

Dupa obtinerea adeverintei, persoana cu handicap grav sau accentuat se adreseaza unei unitati bancare in vederea obtinerii creditului.

Ulterior, beneficiarul se va prezenta la Serviciul Prestatii Sociale si Facilitati cu urmatoarele documente, in vederea intocmirii dosarului:

 • Contractul de credit bancar incheiat cu unitatea bancara;
 • Graficul de rambursare in baza caruia se efectueaza plata;
 • Extras de cont;
 • Copie de pe factura finala a autovehiculului sau copia legalizata a contractului de vanzare-cumparare a acestuia;

(10) Documentatia necesara pentru adaptarea locuintei potrivit nevoilor individuale de acces ale persoanei cu handicap, care cuprinde:

 • proiectul tehnic de adaptare a locuintei conform nevoilor individuale de acces, intocmit de un organ abilitat;
 • devizul de lucrari aferente adaptarii, intocmit de un organ abilitat;
 • declaratia pe propria raspundere a organului abilitat din care sa reiasa faptul ca proiectul lucrarii respecta cerintele de accesibilitate in conformitate cu actele normative in vigoare.

Formulare:

10. Baza legislativa:

 • Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap actualizata 2023;
 • Hotararea nr. 268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata;
 • HG nr. 502/2017 privind organizarea si metodologia de functionare a comisiei pentru protectia copilului;
 • Hotararea nr. 1542/2022 pentru aprobarea criteriilor si normelor de diagnostic clinic, diagnostic functional si de evaluare a capacitatii de munca pe baza carora se face incadrarea in gradele I, II si III de invaliditate;
 • Ordinul nr. 1.472/20.539/2022 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de incadrare a copiilor cu dizabilitati in grad de handicap si a modalitatilor de aplicare a acestora;
 • Ordin nr. 3.975 din 7 iunie 2022 privind aprobarea Planului-cadru de invatamant pentru grupele de interventie timpurie organizate pentru copiii cu dizabilitati senzoriale/dizabilitati senzoriale multiple;
 • Ordin Nr. 949/2022 din 9 iunie 2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • HG nr. 1118/2020 din 17 decembrie 2020 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, precum si pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 24 alin. (9) si (10) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Ordin nr. 1830/2019/30.12.2019 pentru aprobarea modelului legitimatiei acordate persoanelor cu dizabilitati;
 • Ordin nr. 1.360/12.09.2019 al ministrului muncii si justitiei sociale pentru aprobarea modelului Cererii privind includerea operatorului economic in Lista furnizorilor/producatorilor de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, precum si a Procedurii de decontare a voucherelor acordate persoanelor cu dizabilitati, utilizate exclusiv pentru achizitionarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, altele decat cele finantate prin Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate;
 • Ordin nr. 1221/12.08.2019 al ministrului muncii si justitiei sociale, nr. 1283/21.08.2019 al ministrului sanatatii si nr. 765/22.08.2019 al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Procedura de acordare a subventiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilitati in accesarea si utilizarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, altele decat cele finantate prin Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Ordinul ministrului muncii si justitiei sociale, al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 721/481/310/2019;
 • Ordin nr. 1.263/23.08.2019 al ministrului muncii și justiției sociale privind aprobarea Metodologiei de acordare și distribuire a voucherelor folosesc exclusiv pentru achiziția de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, altele decat cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului. de asigurari sociale de sanatate;
 • Hotare 507/17.07.2019 pentru modificarea alin. (1) al art. 11 din Normele metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transportul interurban gratuit persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.017/2018;
 • Ordin nr. 940/12.06.2019 al ministrului muncii si justitiei sociale, nr. 944/26.06.2019 al ministrului sanatatii si nr. 650/03.07.2019 al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Procedura de acordare a subventiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilitati in accesarea si utilizarea tehnologiilor si dispozitivelor asistive si tehnologii de acces, altele decat cele finantate prin Fondul national unic de asigurare sociala de sanatate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Ordinul ministrului muncii si justitiei sociale, ministrului sanatatii si presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 721/481/310/2019;
 • Ordinul nr. 1690/2018 din 21 mai 2018 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare si control al activitatii asistentului personal profesionist;
 • HG nr. 548/2017 din 27 iulie 2017 privind aprobarea condițiilor de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului personal profesionist;
 • Legea nr.  272/2004  privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata;

Fiecare are dreptul la dezamagire!

COMMENTS 

Postat la
%b %09, %2023
Postat de
Marilena
Handicap mediu
Ce bine că la copiii cu handicap mediu le ați tăiat orice speranță! Bine că terapii tot trebuie să facă dar fără niciun ajutor din partea sistemului ăstuia de tot rahatul, 64 de lei...pe bune? Nici un adidas nu poți cumpăra, ce să mai vorbim despre terapii!? Ce bine că ne am străduit sa I ducem la terapii , să facă progrese, și datorită faptului că a ajuns la un QI ridicat li s au luat gradul deși pe certificatul A5 se enumeră și se recomandă în continuare zeci de terapii... ce bine că, deși, au un QI ridicat nu se mai tine cont de celelalte probleme! BRAVO, SISTEM DIN ROMÂNIA, BRAVO ! Dacă nu te ocupi de ei , intervin asistenții sociali, anchete peste anchete, îți iau copilul...dacă te strădui și încerci să lupți că el sa ajungă cât de cât la un nivel , statul îți dă un șut în cur și multă indiferență! TOMMAS VA MULȚUMEȘTE CĂ ATI REUSOT SĂ I TĂIAȚI DIN ARIPILE PE CARE MAMI ȘI TATI S AU CHINUIT , 2 ANI SĂ I LE DESCHIDĂ!
Postat la
%b %12, %2023
Postat de
Mona si Dan
HANDICAP MEDIU
Doamna Marilena ,
Precizez de la bun inceput ca eu, sau noi suntem membrii ai acestui ; Forum Prostemcell. Suntem oameni simpli ca si dumneavoastra, dar ne ajutam cu drag prin comunicare si dialog intre noi.
Mesajul de protest al dumneavoastra este pe deplin justificat. Ramane postat aici unde l-ati plasat.
Insa noi nu avem ce sa facem. Nu suntem institutie sau organizatie al statului roman. Suntem asociatie al persoanelor cu dizabilitati. Vrem sa beneficiem de facilitati in sprijinul nostru.
Va dorim multa sanatate si putere de a invinge greutatile vietii !
Postat la
%b %14, %2023
Postat de
Macavei Gabriela
transport/indem nizatie
Buna ziua,
Va multumesc pentru efortul de a informa oamenii.
Am citit cu atentie informatiile, totusi nu am inteles anumite aspecte, daca se poate cateva lamuriri, va rog frumos.
1.La persoanele adulte cu handicap medeiu am inteles ca este o indemnizatie lnara de 72 de lei .De unde si cum se poate obtine? Am inteles doar ca trebuie facuta cerere+ copie certificat+copi e buletin, dar n-am inteles catre cine trebuie facuta cererea si unde trebuie depusa. Precizez ca nu sunt din Bucuresti, locuiesc in Cluj.
2. Mai jos , la titlul indemnizatie compensatorie este mentionat si o suma de 64 de lei la persoanele cu handicap mediu. Deci adultul cu handicap mediu beneficiaza de o indemnizatie de 72 lei si o indemnizatie compensatorie de 64 de lei ? Daca da, aceasta din urma de unde se obtine si cum ?
3. Persoanele cu handicap mediu beneficiaza de transport in comun gratuit sau nu ?
4. Persoanele adulte cu handicap mediu , beneficiaza de scutiri la impozite pe cladiri sau nu ?
Multumesc.
Postat la
%b %02, %2023
Postat de
Mona si Dan
TRANSPORT/INDEM INIZATIE
Domna/ Domnisoar , Macavei Gabriela

Cele 4 intrebari sunt facilitate in baza Legii 446 din 2006
Scrieti despre persoana cu handicap mediu. Rezulta ca aveti Certificat de incadrare in grad de handicap.
Depuneti cerere scrisa la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din judetul dumneavoastra ! D.G.A.S.P.C. Cluj
Astfel in baza cererii depuse la D.G.A.S.P.C. veti primii indemnizatia.
Cititi dumneavostra Legea 448/2006 !
Gradul mediu de handicap/dizabi litate nu beneficiaza de gratuitatea transportului in comun si nici sctutirea impozitului pe cladiri.
Dar nu-mi dati mie crezare ! Mergeti la D.G.A.S.P.C. pentru a intocmii dosar sa primiti indemnizatia de 72 de lei ? ! Si intrebati acolo ! Veti primii toate informatiile solicitate.
Postat la
%b %02, %2023
Postat de
Mona si Dan
TRANSPORT/INDEM NIZATIE
ADULTI CU HANDICAP MEDIU:
• card de parcare;
• legitimatie de dizabilitate - disability card, valabila pe intreg teritoriul tarii;
• scutire de la plata tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale in baza rovinietei;
• asistenta medicala gratuita, inclusiv medicamente gratuite, atat pentru tratamentul ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, in conditiile stabilite prin contractul-cadr u-medicul de familie sau medicul spe[censored]t;
• dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu, conform listei si in conditiile prevazute in contractul-cadr u prin Casa de Asigurari de Sanatate;
• gratuitate pentru obtinerea documentelor medicale si pentru evaluarile medicale si psihologice solicitate in vederea intocmirii dosarului de evaluare complexa pentru persoanele care solicita incadrarea in grad de handicap;
• un bilet gratuit de tratament balnear, in cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare si integrare sociala si a recomandarii medicului de familie sau a medicului spe[censored]t - detalii la Casa Locala de Pensii;
• posibilitatea accesarii la DGASMB a stimulentului financiar de 500 lei, pe perioada derularii proiectului, de catre Primaria Mun. Bucuresti;
• studentii cu handicap beneficiaza, la cerere, de reducere cu 50% a taxelor pentru cazare si masa la cantinele si caminele studentesti.
Postat la
%b %02, %2023
Postat de
Mona si Dan
TRANSPORT/INDEM INIZATIE
Legea 448/2006 - Art. 58
(4)Adultul cu handicap beneficiază, în condiţiile prezentei legi, de următoarele
prestaţii sociale:
a)indemnizaţie lunară, indiferent de venituri:
(iii)12% din indicatorul social de referinţă, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru adultul cu handicap mediu.

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează