Incadrarea in munca a persoanelor cu dizabilitatiOrice persoana cu dizabilitati care doreste sa se integreze sau sa se reintegreze in munca are acces gratuit la evaluare si orientare profesionala, indiferent de varsta, tipul si gradul de handicap.

Integrarea socio-profesionala a persoanelor cu dizabilitati reprezinta o preocupare constanta a Agentiilor Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca, care sprijina dezvoltarea capacitatii de ocupare, cresterea sanselor de gasire a unui loc de munca, prevenirea tuturor formelor de discriminare precum si reducerea somajului in randul persoanelor cu dizabilitati.

In Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati, la art. 78 alin. se prevede ca:

 1. Persoanele cu dizabilitati pot fi incadrate in munca conform pregatirii lor profesionale si capacitatii de munca, atestate prin certificatul de incadrare in grad de handicap, emis de comisiile de evaluare de la nivel judetean sau al sectoarelor municipiului Bucuresti;
 2. Pentru integrarea persoanelor cu dizabilitati in munca, angajatorii asigura accesul acestora la ocuparea unui loc de munca adaptat, dupa caz, in conformitate cu potentialul functional si capacitatea de adaptare a acestora.
 3. Persoanei cu handicap i se garanteaza egalitatea de sanse in prestarea activitatii si i se asigura accesibilizarea locului de munca si adaptarea sarcinilor in conformitate cu potentialul sau functional.

De asemenea, persoanele cu dizabilitati beneficiaza de supraveghere speciala din partea medicului de medicina muncii pe baza careia se stabileste aptitudinea in munca a acestui tip de salariati.

!!! Persoanele cu dizabilitati angajate la domiciliu beneficiaza din partea angajatorului de transportul la si de la domiciliu al materiilor prime si materialelor necesare in activitate, precum si al produselor finite realizate.

Incadrarea in munca a persoanelor cu dizabilitati

Persoanele cu nevoi speciale au dreptul sa li se creeze toate conditiile pentru a-si alege si exercita profesia, meseria sau ocupatia, pentru a dobandi si mentine un loc de munca, precum si pentru a promova profesional.

Angajatorii care au salariati persoane cu dizabilitati beneficiaza si de cateva facilitati fiscale. In primul rand, sunt deductibile de la calculul profitului impozabil urmatoarele:

 • Cheltuielile realizate pentru adaptarea la noul loc de munca;
 • Cheltuielile efectuate pentru cumpararea de utilaje sau echipamente care urmeaza a fi folosite de catre persoanele cu dizabilitati;
 • Cheltuielile aferente transportului persoanelor cu dizabilitati intre casa si locul de munca;
 • Cheltuielile necesare transportului materiilor prime, al produselor finite si al altor produse la domiciliul persoanelor cu dizabilitati daca acestea lucreaza de acasa.

De asemenea, cheltuielile necesare pentru integrarea la locul de munca, pentru pregatirea, orientarea si perfectionarea profesionala a persoanelor cu dizabilitati sunt deductibile din bugetul asigurarilor de somaj pe care firma il plateste catre bugetul de stat.

Legislatia actuala arata ca ajutorul financiar poate fi acordat pe o perioada de cel mult 2 ani de la data indeplinirii obligatiei si se vireaza, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, angajatorilor care nu inregistreaza debite provenind din neplata contributiilor sociale, prin plata acestei sume, in termen de 90 de zile de la data aprobarii cererii.

De asemenea, angajatorii care incadreaza in munca, pe durata nedeterminata, absolventi cu dizabilitati, sunt scutiti de la plata asigurarii de somaj si chiar primesc lunar, timp de 18 luni, anumite sume, dupa cum urmeaza:

 • un salariu de baza minim brut, pentru absolventii ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii;
 • 1,2 salarii de baza minime brute, pentru absolventii invatamantului secundar superior sau ai unei scoli postliceale;
 • 1,5 salarii de baza minime brute, pentru absolventii unei institutii de invatamant superior.

Potrivit legislatiei in vigoare, autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu handicap intr -un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati.

Firmele sau institutiile care nu angajeaza persoane cu dizabilitati pot opta pentru una dintre alternativele de mai jos:

 • plata lunara spre bugetul de stat a unei sume echivalente cu 50% din salariul minim brut la nivel de tara inmultit cu numarul de locuri de munca pe care nu au angajat persoane cu dizabilitati;
 • achizitionarea de produse sau servicii realizate de unitati protejate autorizate intr-o suma echivalenta sumei datorate la bugetul de stat.

1. Beneficiari

Persoanele cu dizabilitati au dreptul sa lucreze si sa primeasca si indemnizatia lunara, bugetul complementar si indemnizatia de insotitor. Doar o persoana care are si calitatea de pensionar de invaliditate nu se poate angaja decat daca isi suspenda drepurile primite prin Casa de pensii.

Persoanele cu handicap grav care lucreaza nu si-au pierdut prestatiile sociale. Mai mult, aceste persoane beneficiaza si de facilitati fiscale (scutirea de la plata impozitului pe salariu). Doar persoana cu handicap care are si calitatea de pensionar de invaliditate gradul I sau II nu are drept de munca, deoarece are capacitatea de munca pierduta. Sau se poate angaja cu conditia ca pe timpul desfasurarii contractului de munca sa isi suspende, printr-o cerere adresata Casei de pensii, dreptul cuvenit pensiei de invaliditate.

Nu exista nicio prevedere legala in sensul ca o persoana cu handicap grav, cu insotitor isi pierde gradul de handicap si insotitorul daca se angajeaza. Incadrarea intr-un grad de handicap nu are nicio legatura cu capacitatea de munca. Comisiile de evaluare a adultilor cu handicap nu evalueaza capacitatea de munca, ci pot doar sa orienteze profesional adultul cu handicap.

2. Subventia

Angajatorii care si-au indeplinit obligatia de a incadra in munca persoane cu handicap, precum si angajatorii care nu au aceasta obligatie legala, daca incadreaza in munca pe durata nedeterminata persoane cu handicap si le mentin raporturile de munca sau de serviciu cel putin 18 luni, primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana, o suma in cuantum de 2.300 lei.

Subventia se acorda incepand cu data incheierii conventiei si va fi dedusa din contributia pe care angajatorul este obligat sa o vireze in contul bugetului asigurarilor pentru somaj. In cazul in care suma cuvenita este mai mare, diferenta va fi achitata de catre AJOFM prin virament in contul angajatorului. Conventia cu AJOFM se incheie dupa ce au fost incadrate in munca persoanele. Suma lunara se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de catre persoanele astfel incadrate. Pentru perioada in care raporturile de munca sunt suspendate, subventia nu se acorda.

Nu beneficiaza de aceste facilitati angajatorii care in ultimii 2 ani au fost in raporturi de munca sau de serviciu cu respectivele persoane cu handicap.

Adaptarea rezonabila la locul de munca inseamna totalitatea modificarilor facute de angajator pentru a facilita exercitarea dreptului la munca al persoanei cu handicap; presupune modificarea programului de lucru, achizitionarea de echipament, dispozitive si tehnologii asistive si alte masuri asemenea.

Oportunitati de finantare
Poti beneficia de subventie cu valoarea maxima 15.900 lei fara TVA pentru adaptare rezonabila la locul de munca daca esti angajator care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata cel putin o persoana cu dizabilitati inregistrata la agentia judeteana de ocupare a fortei de munca care beneficiaza de masuri pentru stimularea ocuparii fortei de munca vizand cresterea sanselor de ocupare.

INFOLINE Tehnologie Asistiva : 0751.015.063, de luni pana vineri intre orele 12.00-14.00.

3. Acte necesare pentru acordarea subventiei

 • copie dupa contractul de munca vizat la ITM (daca este cazul);
 • carnetul de munca in original si copie integrala;
 • buletinul de identitate original si copie; copia buletinului de identitate va fi vizata "pentru conformitate cu originalul";
 • declaratie tip a angajatorului referitor la numarul de angajati - declaratie data intr-un exemplar;
 • formularul tip de conventie - Anexa 9 - complectat in 3 ex.;
 • formularul tip - tabel anexa la conventie - complectat in 3 ex.;
 • declararie a angajatorului, pe proprie raspundere din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani nu au mai fost raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele incadrate;
 • certificat eliberat de comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap.

4. Obligatiile beneficiarilor de subventii

Angajatorii care incadreaza pe durata nedeterminata persoane cu handicap, au oblligatia sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale acestora cel putin 2 ani de la data incadrarii in munca.

Angajatorii vor depune lunar pana in data de 25 a fiecarei luni, la AJOFM, odata cu declaratia lunara privind obligatiile de plata catre bugetul asigurarilor de somaj, un tabel nominal intocmit conform modelului prevazut in anexa 9 din Normele Metodologice de aplicare a Legii 76/2002 insotit de o copie dupa statele de plata si foaia de prezenta lunara.

5. Sanctiuni

Angajatorii care inceteaza din motive imputabile lor raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor astfel incadrate, anterior termenului de 1,5 ani prevazut in art. 85 alin. 2 din Legea nr. 76/2002, sunt obligati sa restituie, in totalitate catre AJOFM sumele incasate pentru fiecare persoana, plus dobanda de referinta a B.N.R. in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau serviciu

!!! Nu beneficiaza de aceasta subventie, angajatorul care in ultimii 1,5 ani a mai fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate sau care incadreaza aceste persoane pe locuri de munca devenite vacante ca urmare a incetarii raporturilor de munca.

Care sunt drepturile persoanelor cu dizabilitati aflate in cautarea unui loc de munca sau incadrate in munca?

Persoanele cu dizabilitati aflate in cautarea unui loc de munca sau incadrate in munca beneficiaza de urmatoarele drepturi:

 • cursuri de formare profesionala;
 • adaptare rezonabila la locul de munca;
 • consiliere in perioada prealabila angajarii si pe parcursul angajarii, precum si in perioada de proba, din partea unui consilier specializat in medierea muncii;
 • perioada de proba la angajare, platita, de cel putin 45 de zile lucratoare;
 • un preaviz platit, de minimum 30 de zile lucratoare, acordat la desfacerea contractului individual de munca din initiativa angajatorului pentru motive neimputabile acestuia;
 • posibilitatea de a lucra mai putin de 8 ore pe zi, in conditiile legii, in cazul in care beneficiaza de recomandarea comisiei de evaluare in acest sens;
 • scutirea de plata impozitului pe salariu.

Drepturile salariale si alte beneficii ale persoanelor cu dizabilitati angajate

Persoanele cu dizabilitati au dreptul la o indemnizatie lunara la care se adauga salariul lunar si nu pierd indemnizatia pentru handicap si nici indemnizatia de insotitor odata cu semnarea unui contract de munca. Persoanele cu dizabilitati au aceleasi drepturi in ceea ce priveste salariul ca si persoanele care nu au acest statut, insa ele nu platesc impozit pe salariu.

In ceea ce priveste pensia, persoanele care au realizat un stagiu de cotiz are in conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat beneficiaza de reducerea varstelor standard de pensionare, in functie de gradul de handicap, dupa cum urmeaza:

 • cu 15 ani, in situatia asiguratilor cu handicap grav, daca au realizat, in conditiile handicapului preexistent calitatii de asigurat, cel putin o treime din stagiul complet de cotizare;
 • cu 10 ani, in situatia asiguratilor cu handicap accentuat, daca au realizat, in conditiile handicapului preexistent calitatii de asigurat, cel putin doua treimi din stagiul complet de cotizare;
 • cu 10 ani, in situatia asiguratilor cu handicap mediu, daca au realizat, in conditiile handicapului preexistent calitatii de asigurat, stagiul complet de cotizare.

Dreptul la concediu al unei persoane cu dizabilitati

In ceea ce priveste concediul persoanelor cu dizabilitati, Codul Muncii mentioneaza ca beneficiaza de un concediu de odihna suplimentar de cel putin 3 zile lucratoare:

a) salariatii care lucreaza in conditii grele, periculoase sau vatamatoare;
b) persoanele cu handicap;
c) tinerii in varsta de pana la 18 ani.

In acelasi timp, in cazul in care aceeasi persoana se incadreaza in doua situatii pentru care legea prevede concediu de odihna suplimentar, cuantumul acestuia va reprezenta cel putin suma minimelor prevazute de lege pentru fiecare din situatii.

Sporul de 15%

Conform art. unic din HG 751/2018 toate persoanele care lucreaza la stat si care, in conformitate cu certificatul de incadrare in grad de handicap, sunt incadrate in grad de handicap grav sau accentuat, de oricare tip - fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat si boli rare, beneficiaza, pentru activitatea desfasurata in cadrul programului normal de lucru, de un spor de 15% din salariul de baza, prevazut la art. 22 din Legea-cadru nr. 153/2017.

Persoanele care, in conformitate cu certificatul de incadrare in grad de handicap, sunt incadrate in grad de handicap grav sau accentuat, de oricare tip prevazut de art. 86 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza, pentru activitatea desfasurata in cadrul programului normal de lucru, de un spor de 15% din salariul de baza/solda de functie/salariul de functie/indemnizatia de incadrare, prevazut la art. 22 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cazul persoanelor care au aceste limitari si lucreaza in mediul privat, sporurile salariale pentru handicap pot fi acordate numai daca au fost negociate intre angajatii cu handicap si angajatori si daca sunt mentionate ca atare in contractul individual de munca.

In ce conditii pot munci persoanele cu dizabilitati?

Persoanele cu dizabilitati au dreptul de a munci si de a realiza venituri in conformitate cu prevederile legislatiei muncii, precum si cu dispozitiile speciale din legea privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. In contextul incadrarii in munca, persoana cu handicap reprezinta persoana invalida de gradul III.

Persoanele cu dizabilitti pot fi incadrate in munca conform pregatirii lor profesionale si capacitatii de munca, atestate prin certificatul de incadrare in grad de handicap, emis de comisiile de evaluare de la nivel judetean sau al sectoarelor municipiului Bucuresti.

In ce forme se poate angaja o persoana cu dizabilitati?

Angajarea persoanei cu dizabilitati in munca se realizeaza in urmatoarele forme:

 • pe piata libera a muncii;
 • la domiciliu;
 • in forme protejate.

Formele protejate de angajare in munca sunt:

 • loc de munca protejat;
 • unitate protejata autorizata.

In vederea dezvoltarii potentialului pentru munca, persoanele cu handicap pot beneficia de pregatire pentru munca sau activitati de instruire, dezvoltare personala sau perfectionare a abilitatilor in cadrul atelierelor protejate organizate de structuri guvernamentale sau neguvernamentale, conform unei metodologii aprobate prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitati.

Stimulent de insertie pe piata muncii

In scopul stimularii angajarii persoanelor cu handicap, autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice publice, au obligatia organizarii unor concursuri de angajare exclusiv pentru persoanele cu handicap, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Aceasta masura nu exclude posibilitatea persoanelor cu handicap de a participa la toate celelalte concursuri de angajare organizate de catre institutia publica.

In vederea dezvoltarii potentialului de munca, persoanele incadrate in grad de handicap grav, accentuat sau mediu, cu varsta activa de munca, care urmeaza programe de pregatire pentru munca sau de angajare asistata sau activitati de instruire, dezvoltare personala sau perfectionare a abilitatilor in cadrul atelierelor protejate pot beneficia, pe baza unei evaluari individuale, de un stimulent de insertie pe piata muncii, acordat la cerere, pe perioada determinata, indiferent de venituri.

Stimulentul se suporta din fonduri externe nerambursabile sau de la bugetul de stat, prin transferuri de la bugetul Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitati la bugetele directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Metodologia de finantare si de monitorizare a acordarii stimulentului se aproba prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitati.

Care sunt unitatile protejate?

Unitatile protejate pot fi infiintate de orice persoana fizica sau juridica, de drept public sau privat, care angajeaza persoane cu handicap.

Este asimilata unitatii protejate forma de organizare pentru desfasurarea unei activitati economice de catre persoana fizica detinatoare a unui certificat de incadrare in grad de handicap, daca aceasta:

a)este autorizata in baza unei legi speciale sa desfasoare activitati independente, atat individual, cat si in una din formele de organizare ale profesiei respective, reglementate potrivit legii;
b)este persoana fizica autorizata sau membru titular al unei intreprinderi individuale ori al unei intreprinderi familiale, organizate potrivit legii.

Unitatile protejate sunt acelea infiintate de orice persoana fizica sau juridica, de drept public sau privat, care angajeaza persoane cu dizabilitati.

Unitatile protejate pot fi:

 • cu personalitate juridica;
 • fara personalitate juridica, cu gestiune proprie, sub forma de sectii, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, institutiilor publice ori din cadrul organizatiilor neguvernamentale, care au angajate minimum 3 persoane cu handicap, reprezentand cel putin 30% din totalul angajatilor structurii respective, iar timpul de lucru cumulat al acestora reprezinta cel putin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajatilor sectiei, atelierului sau structurii respective.

Care sunt unitatile obligate sa angajeze persoane cu dizabilitati?

Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu dizabilitati intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati si de a organizeza concursuri de angajare exclusiv pentru persoanele cu handicap. Aceasta masura nu exclude posibilitatea persoanelor cu handicap de a participa la toate celelalte concursuri de angajare organizate de catre institutia publica.

 • ORDIN Nr. 1001/2022 din 13 octombrie 2022 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea art. 78 alin. (2) si (3) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

In aplicarea prevederilor art. 78 alin. (3) din lege, procentul de 4% rezultat conform art. 4 se inmulteste cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata sau, dupa caz, cu 50% din salariul minim brut pe tara garantat in plata, stabilit prin hotarare a Guvernului in vigoare in luna pentru care se plateste, in functie de optiune.

Achizitionarea de produse si/sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate in unitati protejate autorizate se realizeaza pe baza unui acord de parteneriat, modelul acestuia fiind prevazut in anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 268/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

In situatia in care operatorul economic achizitioneaza, partial, produse si/sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate in unitati protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma mai mica decat suma datorata bugetului de stat, acesta datoreaza bugetului de stat diferenta de suma.

In situatia in care operatorul economic achizitioneaza produse si/sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate in unitati protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma mai mare decat suma datorata bugetului de stat in luna respectiva, operatorul economic nu datoreaza nicio suma bugetului de stat, iar diferenta in plus se reporteaza in luna urmatoare, in sensul diminuarii obligatiei de plata.

Unitatile care nu angajeaza persoane cu handicap in conditiile legii, platesc lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap (OUG nr. 60/2017).

In urma inmultirii procentului de 4% cu numarul de salariati determinat conform celor de mai sus rezulta asadar numarul minim de angajati cu handicap care trebuie sa fie salariati ai unei societati intr-o anumita perioada pentru a nu se datora contributia suplimentara de plata pentru persoanele cu handicap. Conform prevederilor din Instructiuni, numarul va fi calculat cu doua zecimale si in cazul in care o societate nu acopera acest efectiv atunci se va proceda la calculul obligatiei de plata.

Persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiaza de scutire de la plata impozitului pe venit pentru veniturile din salarii conform art. 60 din Codul fiscal.

In ceea ce priveste timpul de lucru, conform art. 77 din Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, persoanele cu handicap au dreptul de a munci si de a realiza venituri in conformitate cu prevederile legislatiei muncii, precum si cu dispozitiile speciale din prezenta lege.

In concluzie, persoana incadrata in grad de handicap grav sau accentuat va putea fi angajata cu norma intreaga sau cu timp partial conform indicatiilor date de medicul de medicina muncii. In nici un caz nu va pierde indemnizatia de handicap.

Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajeaza persoane cu dizabilitati in conditiile prevazute mai sus, pot opta pentru indeplinirea uneia dintre urmatoarele obligatii:

 • sa plateasca, lunar, catre bugetul de stat o suma reprezentand salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap;
 • sa plateasca, lunar, catre bugetul de stat o suma reprezentand echivalentul a minimum 50% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap, iar cu suma reprezentand diferenta pana la nivelul sumei prevazute la lit. a) sa achizitioneze, pe baza de parteneriat, produse si/sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate in unitati protejate autorizate.

Fac exceptie unitatile protejate autorizate infiintate in cadrul organizatiilor persoanelor cu handicap, care pot desfasura si activitati de vanzari si/sau intermedieri, cu conditia ca minimum 75% din profitul obtinut sa fie destinat programelor de integrare socioprofesionala pentru persoanele cu handicap din organizatiile respective. Aceste unitati au obligatia prezentarii unui raport financiar la fiecare inceput de an, din care sa rezulte cum au fost utilizate fondurile obtinute prin activitatea comerciala.

De ce facilitati beneficiaza cei care angajeaza persoane cu dizabilitati?

Unitatile protejate autorizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:

 • scutire de plata taxelor de autorizare la infiintare si de reautorizare;
 • alte drepturi acordate de autoritatile administratiei publice locale finantate din fondurile proprii.

Angajatorii persoanelor cu dizabilitati, altii decat unitatile protejate, beneficiaza de urmatoarele drepturi:

 • deducerea, la calculul profitului impozabil, a sumelor aferente adaptarii locurilor de munca protejate si achizitionarii utilajelor si echipamentelor utilizate in procesul de productie de catre persoana cu handicap;
 • deducerea, la calculul profitului impozabil, a cheltuielilor cu transportul persoanelor cu handicap de la domiciliu la locul de munca, precum si a cheltuielilor cu transportul materiilor prime si al produselor finite la si de la domiciliul persoanei cu handicap, angajata pentru munca la domiciliu;
 • decontarea din bugetul asigurarilor pentru somaj a cheltuielilor specifice de pregatire, formare si orientare profesionala si de incadrare in munca a persoanelor cu handicap;
 • o subventie de la stat, in conditiile prevazute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

Subventionarea locurilor de munca pentru cetatenii UE si non-UE in Romania

Angajatorii pot beneficia de plata unei parti din salariu pentru minim 12 luni, daca incadreaza cetateni UE si non - UE in Romania. Suma respectiva, acordata de stat, revine angajatorilor, dar facilitatea priveste, implicit, si viitorii salariati carora li se usureaza astfel drumul spre angajare.

Avem in vedere subventionarea locurilor de munca, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.

In acest sens, precizam ca, potrivit aceleiasi legi, termenul de "strain" desemneaza ambele categorii de cetateni iar acestia sunt beneficiari ai facilitatii mentionate (ca si angajatorii lor).

Sunt necesare unele conditii:

In primul rand, cetatenii UE si non - UE trebuie sa se afle in evidenta agentiei. Pentru aceasta, ei trebuie sa se inregistreze in vederea obtinerii unui loc de munca. O astfel de inregistrare este posibila numai daca anterior au mai fost incadrati in munca sau au realizat venituri in Romania, conform legii.

Aceasta conditie de inregistrare diferentiaza cetatenii UE si non-UE de cei romani, fara a putea fi considerata discriminatorie.

Ca si ultimii, insa, cetatenii UE si non - UE, trebuie sa aiba minimum 16 ani, sa nu indeplineasca conditiile de pensionare, sa fie apti de munca, sa nu aiba loc de munca, sa nu realizeze venituri sau sa realizeze, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca - 500 lei, sa fie disponibili sa inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare inregistrarii

Deci, subventionare locurilor de munca este o forma de stimulare a angajatorilor pentru incadrarea somerilor - deopotriva romani, cetateni U.E. sau non-U.E. - atat indemnizati (beneficiari ai indemnizatiei de somaj si a masurilor de stimulare a ocuparii fortei de munca), cat si neindemnizati (beneficiari numai ale acestora din urma). Calitatile la care ne-am referit nu sunt consacrate ca atare de Legea nr. 76/2002, insa am considerat ca se justifica din considerente de ordin practic.

Categoriile de someri pentru care se poate realiza subventionarea locurilor de munca sunt, potrivit Legii nr. 76/2002, binecunoscutele persoane considerate defavorizate in sansa lor de a ocupa un loc de munca: absolventii unor institutii de invatamant cu sau fara handicap, persoanele in varsta de peste 45 de ani etc.. Este vorba, deci, de o alta conditie ceruta pentru subventionarea locurilor de munca cetatenilor U.E. si non - U.E. in Romania.

In ceea ce priveste absolventii mentionati, precizam ca ei trebuie sa provina din cadrul sistemului national (roman) de invatamant.

Baza legala

COMMENTS 

Postat la
%b %01, %2023
Postat de
fdl
cumul pensie salariu
Buna ziua,mentionez ca am varsta de 66 ani si sunt angajata ca asistent personal al unei persoane cu handicap grav ,deasemenea pensionara limita varsta. Va rog imi puteti spune daca pot cumula in continuare pensia cu salariu dupa noua lege de interzicere a cumului pensie- salariu?
Postat la
%b %03, %2023
Postat de
Mona si Dan
CUMUL PENSIE SALARIU
Buna ziua,

DA, puteti beneficia in continuare de cumulul pensie cu salariul de asistent personal. Legea face exceptie de la aceasta regula pentru asistentii maternali si asistentii personali.

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează