pensia-de-invaliditatePensia de invaliditate se acorda persoanelor care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca, fie din cauza accidentelor de munca sau a bolilor profesionale, fie din cauza altor boli si accidente care nu au legatura cu munca, daca au realizat, in conditiile legii, stagiul de cotizare.

Sistemul asigurarilor sociale se bazeaza pe principiul solidaritatii colective si este conceput pentru a oferi suport celor care, din motive temeinice, se afla in imposibilitatea de a munci, din cele mai diferite motive, de la varsta inaintata pana la pierderea capacitatii de munca, din cauza bolilor sau a unor invaliditati survenite in urma unor accidente care au sau nu legatura cu activitatea profesionala.

CUPRINS:

Sistemul de pensii din Romania este intemeiat pe urmatoarele principii de baza: principiul contributivitatii, principiul solidaritatii sociale, principiul egalitatii si principiul imprescriptibilitatii.

1. Ce este pensia de invaliditate

Pensia de invaliditate este un drept care se acorda lunar persoanelor aflate in incapacitatea de a munci si care indeplinesc o serie de conditii cumulative:

 • un stagiu de cotizare minim cerut de lege, in anumite situatii;
 • o decizie medicala de incadrare intr-unul dintre cele trei grade de invaliditate, emisa de Comisia de Expertiza Medicala din cadrul Casei de Pensii competente teritorial.

De pensia de invaliditate pot beneficia si persoanele care au o serie de afectiuni ce nu sunt produse de conditiile de munca si care nu au legatura cu activitatea desfasurata, dar duc la pierderea sau reducerea capacitatii de munca, pensia de invaliditate fiind numita impropriu "pensie de boala".

Includerea unor anumite afectiuni in categoriile de situatii care justifica acordarea unei pensii de invaliditate face ca dispozitiile legale sa aiba un caracter larg si sa faciliteze aplicarea lor pentru toate situatiile in care o persoana are nevoie de acest tip de ajutor, chiar daca acestea nu sunt mentionate explicit in textele de lege.

Pensia de invaliditate este un drept de care se poate beneficia atat timp cat este necesar. Totodata, in functie de varsta, de stagiul de cotizare si de indeplinirea unor criterii, pensia de invaliditate se poate transforma in pensie pentru limita de varsta sau pensie anticipata.

Pensia de invaliditate nu trebuie confundata cu indemnizatia de invaliditate. Fiecare in parte este acordata si reglementata de texte de lege diferite, pentru situatii separate. Pensia vine din fondurile de asigurari sociale, la care contribuie toti cei care muncesc, cu anumite procente din venituri, iar indemnizatia de invaliditate se acorda in baza prevederilor Legii 448/2006, prin Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii si se calculeaza diferit.

Un alt aspect important de retinut este acela ca o persoana poate primi de la sistemul public de pensii doar una dintre cele patru categorii de pensii:

 • pensia pentru limita de varsta;
 • pensia anticipata;
 • pensia anticipata partiala;
 • pensia de invaliditate;
 • pensia de urmas.

Prin urmare, potrivit legii, daca intrunesti conditiile de pensionare pentru limita de varsta sau alegi sa beneficiezi de pensia anticipata, nu mai poti avea si pensie de invaliditate. Totodata, daca te afli in situatia de a alege o varianta, legea iti permite sa optezi pentru cea cu valoare mai mare.

2. Cadrul legislativ

Conform prevederilor articolului 68 din Legea 263/2010, pensia de invaliditate poate fi obtinuta de persoanele care nu au implinit varsta standard de pensionare pentru limita de varsta sau pensionare anticipata, care nu au stagiul de cotizare minim necesar si care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca, din urmatoarele cauze:

 1. accidente de munca si boli profesionale, ca urmare a mediului sau conditiilor de munca;
 2. afectiuni din categoriile bolilor neoplazice, neurologice si SIDA;
 3. afectiuni care nu au legatura cu cele de la punctul 2), dar care au dus la pierderea capacitatii de munca;
 4. accidente de orice tip, care nu s-au produs in timpul muncii si care au efect invalidant sever sau grav.

Viitoarea lege a pensiilor prevede ca aceasta se va cuveni persoanelor care au realizat stagii de cotizare contributive in sistemul public de pensii, care nu au implinit varsta standard de pensionare si care au capacitatea de munca afectata din cauza:

 • accidentelor de munca si bolilor profesionale, constatate conform legii;
 • altor boli si accidente care nu au legatura cu munca.

3. Gradele de invaliditate

In functie de cat de mult este afectata capacitatea de munca, o persoana poate fi incadrata la unul dintre cele trei grade de invaliditate, gradul I fiind cel mai sever. Aceste grade de invaliditate sunt:

 1. gradul I - deficienta functionala grava, care a dus la pierderea totala a capacitatii de munca si a capacitatii de autoingrijire;
 2. gradul II - deficienta functionala accentuata, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, dar cu pastrarea capacitatii de autoingrijire;
 3. gradul III - deficienta functionala medie, caracterizata prin pierderea a cel putin jumatate din capacitatea de munca, persoana putand sa presteze o activitate profesionala, corespunzatoare a cel mult jumatate din timpul normal de munca.

Incadrarea in grad de invaliditate se realizeaza potrivit criteriilor medicale de diagnostic clinic, diagnostic functional si evaluare a capacitatii de munca, pe baza carora se face incadrarea in gradele I, II, III de invaliditate, conform normelor aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1542/2022, act normativ initiat in comun de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si avizat de Ministerul Sanatatii.

Indiferent de gradul de invaliditate, tinand cont de atributii si de conditiile de lucru, capacitatea de munca poate fi pastrata pentru anumite activitati profesionale. De pilda, pentru gradul III de invaliditate, persoana in cauza ar putea lucra cu jumatate de norma, la distanta (de acasa sau telemunca).

4. Boli pentru care se poate acorda pensia de invaliditate

Termenul de pensie de boala nu este utilizat in legislatie, dar, cu toate acestea, exista o serie de afectiuni care pot duce la invaliditate, astfel ca persoanele respective pot fi incadrate cu unul din cele trei grade de incapacitate de munca si, in consecinta, pot primi acest tip de pensie.

Sunt considerate afectiuni invalidante:

 • bolile profesionale;
 • afectiunile ca urmare a accidentelor de munca;
 • bolile canceroase indiferent de stadiul lor de evolutie;
 • orice alte afectiuni care duc la pierderea capacitatii de munca, de la paralizii la afectiuni neurologice;
 • afectiunile renale ce impun dializa;
 • afectiunile pulmonare invalidante;
 • boli cardiovasculare invalidante;
 • afectiuni degenerative ale aparatului locomotor, care afecteaza capacitatea de miscare si efort fizic;
 • afectiuni cronice, inclusiv SIDA;
 • afectiuni senzoriale - pierderea vederii, auzului;
 • accidentele care nu au legatura cu munca, dar care duc la pierderea capacitatii de munca.

In Romania nu exista pensie de handicap, ci doar pensie de invaliditate si indemnizatie de handicap. Cele doua se pot cumula.

5. Cine poate solicita pensia de invaliditate

Legea 263/2010 prevede in mod specific, la articolul 71, ca solicitarea obtinerii pensiei de invaliditate este o decizie personala, ce ramane la libera apreciere a persoanei in cauza si nu este conditionata de niciuna dintre situatiile care permit accesul la beneficiile oferite de aceasta forma de asigurare sociala.

Persoanele care se considera incapabile sa munceasca, drept urmare a uneia dintre situatiile descrise mai sus, pot solicita o evaluare a capacitatii de munca, in vederea stabilirii gradului de invaliditate. In consecinta, la solicitarea prealabila a persoanei, un medic expert al asigurarilor sociale va emite decizia care confirma incadrarea in unul dintre cele trei grade de invaliditate descrise specific de lege.

Decizia medicului (sau a echipei de medici experti) se ia pe baza documentelor medicale, a evaluarii si, eventual, a unor investigatii medicale pe care le poate solicita. Medicii experti sunt in subordinea Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca (INEMRCM) si activeaza in Cabinetele de Expertiza Medicala a Capacitatii de Munca teritoriale, avand si atestare de la Casa Nationala de Pensii Publice.

Dupa examenul clinic si analiza documentelor medicale, medicul expert completeaza un raport de expertiza a capacitatii de munca si emite decizia medicala. Actul de incadrare intr-un grad de invaliditate este eliberat in cel mult 45 de zile de la data inregistrarii solicitarii si se comunica in cinci zile de la emitere. Decizia poate fi contestata in 30 de zile, la comisiile medicale, iar contestatia este solutionata in 45 de zile de la inregistrare. Hotararile comisiilor medicale pot fi atacate in instanta, in termen de 30 de zile de la comunicare.

6. Acte necesare

Procedura cere ca, pentru inceput, sa fie stabilit gradul de invaliditate, apoi se va formula o cerere catre Casa Nationala de Pensii. Pentru fiecare dintre etape, sunt necesare o serie de acte medicale si documente specifice.

!!! Legea nr.76/2022 pentru completarea art. 106 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice reglementeaza obligatia caselor teritoriale de pensii de a comunica angajatorului - in 5 zile de la emiterea unei decizii de pensionare - o informare care va cuprinde numele si prenumele persoanei, tipul deciziei de pensionare, precum si data emiterii acesteia.

Pentru a putea comunica angajatorului informatiile cu privire la emiterea deciziei de pensionare, persoana care solicita inscrierea la pensie trebuie sa prezinte, pe langa documentele prevazute de legislatia cadru in domeniul pensiilor, o adeverinta eliberata de angajatorul la care isi desfasoara activitatea la data solicitarii inscrierii la pensie, din care sa rezulte datele de identificare ale angajatorului, (adresa, e-mail, fax, nr. telefon).

Facem precizarea ca, in cazul persoanelor care desfasoara concomitent activitate la mai multi angajatori, la dosarul de pensie se vor depune adeverinte eliberate de fiecare angajator in parte.

Actele pentru incadrarea in gradul de invaliditate

Pentru a obtine pensia de invaliditate, solicitantul trebuie sa intocmeasca un dosar care sa contina:

 • cerere tip;
 • actul de identitate;
 • actele medicale prin care se dovedesc afectiunile ce influenteaza capacitatea de munca;
 • rezultatele investigatiilor necesare pentru sustinerea diagnosticului clinic si functional;
 • adeverinta de la angajator prin care se atesta numarul de zile de concediu medical cumulat in ultimele 12/24 de luni, cu precizarea clara a datei ultimei zile de concediu medical;
 • acte din care sa rezulte cauza invaliditatii;
 • documentul care atesta data la care a intervenit invaliditatea, daca este cazul.

De la caz la caz, si alte documente pot atesta gradul de invaliditate:

 • fisa BP2/adeverinta emisa de Directia de Sanatate Publica pentru boala profesionala;
 • avizul Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM), prin care se atesta ca persoana este victima unui accident de munca, sau adeverinta de confirmare a inregistrarii la Inspectoratul Teritorial de Munca a accidentului de munca;
 • actele medicale ce atesta diagnosticul de schizofrenie, neoplazie, SIDA, iar pentru afectiunile de natura neoplazica, si rezultatul examenului histopatologic;
 • certificatul emis de Comisia de Expertiza Medico-Militara, daca accidentul sau boala a survenit in timpul ori din cauza indeplinirii serviciului militar sau a scolii militare.

Actele pentru a obtine pensia de invaliditate

Dupa incadrarea intr-un grad de invaliditate, persoana in cauza poate solicita pensia de invaliditate. Cererea trebuie sa fie insotita de:

 • cerere adresata Casei Nationale de Pensii;
 • carnetul de munca in original si copie ori alte acte inlocuitoare ale acestuia;
 • carnetul de asigurari sociale, pentru agricultori;
 • actele suplimentare care pot sa ateste vechimea in munca;
 • acte de stare civila;
 • livret militar - original si copie, pentru barbati;
 • diploma de absolvire a invatamantului universitar sau adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior, care atesta durata studiilor si ca au fost efectuate la zi;
 • dovada echivalarii de catre statul roman a cursurilor facute in strainatate;
 • adeverinta privind sporurile reglementate de lege sau prin contractul individual de munca;
 • adeverinta care atesta incadrarea in grupele I si II de munca, in conditii speciale si deosebite;
 • certificat de incadrare in grad de handicap, daca este cazul;
 • decizia medicala de incadrare in gradul de invaliditate corespunzator, emisa de medicul expert al asigurarilor sociale;
 • adeverinta din care sa rezulte ca plata indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca a incetat;
 • documente care atesta accidentul de munca sau boala profesionala produsa de activitatea profesionala si documentele medicale doveditoare;
 • procura speciala pentru mandatar, daca este cazul;
 • extras de cont bancar daca se doreste virarea pensiei in cont;
 • alte acte necesare stabilirii dreptului de pensie.

7. Cine poate beneficia de pensia de invaliditate

De pensia de invaliditate pot beneficia persoanele care au cotizat la sistemul public de pensii. Perioada de cotizare este utilizata pentru a se stabili valoarea lunara a pensiei de invaliditate.

Vor beneficia de pensie de invaliditate, chiar daca nu au cotizat la sistemul public de pensii, urmatoarele categorii de persoane:

 • care au satisfacut serviciul militar ca militari in termen sau militari cu termen redus, pe durata legal stabilita, iar invaliditatea a intervenit dupa sau in timpul perioadei in care au fost concentrati, mobilizati sau in prizonierat;
 • elevii, ucenicii si studentii care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca in urma unor accidente, accidente de munca sau a unor boli profesionale care au survenit in timpul si din cauza practicii profesionale ori din alte cauze.

8. Calculul pensiei de invaliditate

Modul de calcul pentru determinarea punctajului mediu anual, in cazul pensiei de invaliditate, este acelasi cu cel utilizat la stabilirea pensiei pentru limita de varsta, dar ia in calcul, acolo unde este cazul, stagiul de cotizare si depinde de gradul de invaliditate.

Conform prevederilor din articolul 94 din Legea 263/2010, cuantumul pensiei se determina prin inmultirea punctajului mediu anual, realizat de asiguratul care solicita pensia de invaliditate, cu valoarea unui punct de pensie.

 1. Punctajul mediu anual realizat de asigurat se determina prin impartirea numarului de puncte, rezultat din insumarea punctajelor anuale ale asiguratului, la numarul de ani in care acesta a cotizat.
 2. Punctajul anual al asiguratului se determina prin impartirea la 12 a sumei punctajelor lunare, realizate in anul calendaristic respectiv.
 3. Punctajul lunar se calculeaza prin raportarea castigului salarial brut/solda bruta sau, dupa caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale, la castigul salarial mediu brut din luna respectiva, comunicat de Institutul National de Statistica. Pentru lunile in care Institutul National de Statistica nu comunica castigul salarial mediu brut, se utilizeaza, pentru intreaga luna, ultimul castig salarial mediu brut comunicat.

La stabilirea pensiei de invaliditate, se acorda un stagiu potential, determinat ca diferenta dintre stagiul complet de cotizare prevazut in anexa nr. 5 la lege si stagiul de cotizare realizat pana la data acordarii/solicitarii pensiei de invaliditate. Stagiul potential rezultat nu poate fi mai mare decat stagiul de cotizare pe care persoana l-ar fi putut realiza de la data acordarii pensiei de invaliditate pana la implinirea varstei standard de pensionare, prevazuta de lege, la care poate solicita pensie pentru limita de varsta.

Stagiul potential se acorda doar in situatia persoanelor incadrate in gradul I sau II de invaliditate, in conditiile in care au realizat la data emiterii deciziei medicale asupra capacitatii de munca, stagiul de cotizare in raport cu varsta conform tabelului nr. 3 din lege.

Tabel nr. 3

Varsta persoanei la data emiterii deciziei medicale asupra capacitatii de munca (ani) Stagiul de cotizare necesar (ani)
   
sub 20 1
20 - 23 2
23 - 25 3
25 - 29 6
29 - 33 9
33 - 37 11
37 - 41 14
41 - 45 17
45 - 49 20
49 - 53 23
53 - 57 25
57 - 60 26
peste 60 27

In situatia gradului III de invaliditate, stagiul potential se acorda numai:

 • persoanelor care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca, din cauza accidentelor de munca si bolilor profesionale;
 • persoanelor care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca, din cauza neoplaziilor, schizofreniei si SIDA;
 • persoanelor care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca din cauza ca au satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, au fost concentrate, mobilizate sau in prizonierat;
 • elevilor, ucenicilor si studentilor care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca, ca urmare a accidentelor de munca sau bolilor profesionale survenite in timpul si din cauza practicii profesionale;
 • persoanelor care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca si marii mutilati, ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989 ori in legatura cu evenimentele revolutionare din decembrie 1989, care erau cuprinsi intr-un sistem de asigurari sociale anterior datei ivirii invaliditatii din aceasta cauza;
 • persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare ca nevazator sau in conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat li se acorda un stagiu potential, determinat ca diferenta intre stagiile de cotizare cerute de art. 58 si 59 din lege si stagiile de cotizare realizate pana la data acordarii pensiei de invaliditate.

Potrivit articolului 75 din Legea 263/2010, la stabilirea pensiei de invaliditate se acorda un stagiu potential, determinat ca diferenta intre stagiul complet de cotizare si stagiul de cotizare realizat pana la data acordarii/ solicitarii pensiei de invaliditate.
Pentru stagiul potential, punctajul lunar este de:

 • 0,70 puncte pentru gradul I de invaliditate;
 • 0,55 puncte pentru gradul II de invaliditate;
 • 0,35 puncte pentru gradul III de invaliditate.

Valoarea punctului de pensie luat in calcul este cel din momentul emiterii deciziei de plata a pensiei de invaliditate.

9. Reguli cumul pensie cu alte venituri

Situatii pentru care legislatia NU permite cumulul pensiei cu alte venituri

I. Pensionarii de invaliditate cu gradul I si II de invaliditate NU pot cumula pensia de invaliditate cu venituri obtinute in baza unui contract individual de munca.

II. Pensionarul de invaliditate, incadrat in gradul I sau II NU poate obtine simultan cu pensia venituri din salarii, insa nu are limitari in legislatie in ceea ce priveste obtinerea veniturilor din activitati independente.

Exceptie: In cazul in care pensionarul de invaliditate, incadrat in gradul grav sau acentuat de handicap, suspenda dreptul de pensie in baza unei cereri adresate CNPP pe o perioada limitata de timp sau pana la iesirea la pensie pentru limita de varsta, dupa caz, acesta poate obtine venituri in baza unui contract individual de munca prevazut de lege.

III. Pensia de urmas a sotului supravietuitor incadrat in gradul I sau II de invaliditate NU se cumuleaza cu venituri obtinute in baza unui contract individual de munca (daca acestea nu depasesc 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat).

Situatii pentru care legislatia permite cumulul pensiei cu alte venituri

I. Pensionarii de invaliditate cu gradul III, POT cumula pensia de invaliditate cu venituri din activitate profesionala dar nu pot lucra cu contract de munca pe o perioada ce depaseste jumatate din programul normal de lucru al locului de munca respectiv.

II. Pensia pentru gradul I si II de invaliditate POATE fi cumulata cu veniturile din activitati independente in mod nelimitat, potrivit Legii pensiilor. Cei cu pensie de gradul III de invaliditate au posibilitatea sa cumuleze si ceva venituri din salarii, fara sa le fie suspendat dreptul la pensie.

III. Sotul supravietuitor, beneficiar al unei pensii de urmas, cu exceptia celui incadrat in gradul I si II de invaliditate, POATE cumula pensia cu venituri obtinute din activitati independente, astfel cum sunt reglementate de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora, precum si din activitati dependente (daca acestea nu depasesc 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat).

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii permite acestora sa obtina venituri din activitati independente, indiferent de cuantum, fara sa li se suspende plata pensiei.

Veniturile din activitati independente cuprind veniturile din activitati de productie, comert, prestari de servicii si veniturile din profesii liberale, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente.

Cand vorbim de veniturile din activitati independente ne gandim, in primul rand, la cei care au PFA-uri ori la cei care castiga din drepturi de proprietate intelectuala.

 1. Veniturile din activitati INDEPENDENTE sunt definite in Codul fiscal (Art. 67) drept veniturile obtinute de catre persoana care dispune de libertatea de alegere a locului si modului de desfasurare a activitatii, precum si a programului de lucru, de libertatea de a desfasura activitatea pentru mai multi clienti, de catre persoana care isi asuma riscurile inerente activitatii, care are personal angajat sau care indeplineste oricare dintre celelalte criterii din Codul fiscal.
 2. Veniturile din activitati DEPENDENTE cuprind veniturile din orice activitate desfasurata in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, declarata angajatorului ca functie de baza de catre angajat; in cazul in care activitatea se desfasoara pentru mai multi angajatori, angajatul este obligat sa declare numai angajatorului ales ca locul respectiv este locul unde exercita functia pe care o considera de baza.

In ceea ce priveste pe cei pensionati in gradul III de invaliditate (si copilul cu pensie de urmas incadrat in gradul III de invaliditate), cumulul cu veniturile din salarii este permis daca nu se depaseste jumatate din programul normal de lucru al locului de munca. Cat despre obtinerea veniturilor din activitati independente, e valabil acelasi lucru ca la gradul I si II: nu exista limitari.

10. Indemnizatia de insotitor

Pensionarii de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate au dreptul, in afara pensiei, la o indemnizatie pentru insotitor, in cuantum fix. Indemnizatia pentru insotitor este in cuantum egal cu 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilita anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

!!! Din 1 ianuarie 2023, valoarea punctului de pensie este de 1.586 lei, iar pensia minima garantata ajunge la valoarea de 1.125 lei (OUG nr. 168/2022).

 1. Cuantumul indemnizatiei pentru insotitor (pe cuponul de pensie) prin Casele de Pensii in cazul pensionarilor de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate este de 1.427 lei.
 2. Cuantumul indemnizatiei pentru insotitor (pe card) prin PRIMARIE/AJPIS in cazul pensionarilor de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate este de 2.079 lei.

Optarea primirii indemnizatiei de insotitor

!!! Plata prestatiilor sociale pentru persoanele cu handicap grav se face direct de catre agentiile teritoriale pentru plati si inspectie sociala (OUG nr. 51/2017).

Datorita numeroaselor nemultumiri din teritoriu cu privire la diferenta neechitabila, in prezent de 652 lei (2.079 - 1.427 = 652), dintre cuantumurile indemnizatiilor de insotitor primite prin PRIMARIE/AJPIS si cele primite prin Casele de Pensii, dorim sa va aducem la cunostinta cadrul legal prin care puteti beneficia de cuantumul mai mare in baza unei cereri adresate AJPIS-ului judetean.

Persoanele care au calitatea de pensionar de invaliditate gradul I, inclusiv dupa trecerea la pensie pentru limita de varsta si primesc indemnizatia pentru insotitor prevazuta la art. 77 din Legea nr. 263/2010 prin Casa Nationala de Pensii Publice, calculata la 80% din valoare punctului de pensie, pot opta pentru primirea indemnizatiei de insotitor prevazuta la art. 43 si art. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, prin AJPIS.

Pentru modelul de Cerere optiune asistent personal precum si pentru alte precizari, puteti consulta Ordinul nr. 2.272/2013, AICI

Asistent personal sau indemnizatie pentru insotitor

11. Revizuirea, recalcularea, suspendarea, incetarea si reluarea platii

In functie de starea de sanatate, gradul de invaliditate poate fi revizuit, iar pensiile de invaliditate pot fi recalculate. In alte situatii, plata sumelor cuvenite poate fi suspendata, poate inceta sau poate fi reluata.

Revizuirea medicala

Dupa incadrarea intr-un anumit grad de invaliditate si obtinerea pensiei aferente, trebuie sa mergi periodic la medicul expert al asigurarilor sociale. In functie de afectiunea pe care o ai, periodicitatea poate fi intre 1 si 3 ani, pana cand implinesti varsta standard de pensionare.

Sunt exceptate de la revizuirea medicala pensionarii care:

 • au invaliditati permanente, iar capacitatea de munca este afectata ireversibil;
 • au implinit varsta standard de pensionare;
 • au cu pana la cinci ani mai putin fata de varsta standard de pensionare, dar au stagii complete de cotizare.

!!! Neprezentarea, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medicala atrage suspendarea platii pensiei incepand cu luna urmatoare celei in care era prevazuta revizuirea medicala sau, dupa caz, incetarea platii pensiei, in conditiile legii.

Revizuirea medicala poate fi facuta si la solicitarea persoanei in cauza, daca starea de sanatate s-a ameliorat sau dimpotriva, gradul de invaliditate s-a accentuat.

Recalcularea pensiei de invaliditate

Daca revizuirea medicala duce la emiterea unei decizii medicale noi, pensia se va recalcula in conformitate cu noul grad de invaliditate, iar drepturile banesti vor fi mai mari sau mai mici, in functie de evolutia gradului de incapacitate de munca.

Pensia de invaliditate se poate recalcula prin:

 • adaugarea veniturilor si/sau a stagiilor de cotizare, perioadelor asimilate stagiilor de cotizare;
 • valorificarea altor documente de natura sa conduca la modificarea drepturilor de pensie, care nu au fost valorificate la stabilirea acesteia;
 • depunerea unor declaratii rectificative, de natura a modifica veniturile si/sau stagiile de cotizare valorificate initial la stabilirea acesteia.

Documente necesare:

 • cerere de recalculare;
 • talon de pensie;
 • actul de identitate al solicitantului: BI/CI
 • adeverinte pentru valorificarea eventualelor venituri/sporuri cu caracter permanent/stagii de cotizare realizate anterior perioadei de 01.04.2001 si nevalorificate la stabilirea drepturilor initiale.

!!! Nu sunt necesare adeverinte pentru perioadele de stagiu realizate ulterior datei de 01.04.2001, aceste informatii fiind in evidenta CNPP, in baza declaratiei nominale de asigurare depuse de angajator.

Revizuirea pensiei de invaliditate se face din oficiu sau la solicitarea pensionarului in situatia in care, ulterior stabilirii/platii pensiei se constata diferente intre sumele stabilite si/sau platite si cele legal cuvenite. Sumele rezultate in urma revizuirii drepturilor de pensie se acorda sau se recupereaza, dupa caz, in cadrul termenului general de prescriptie de 3 ani, calculat de la data constatarii acestor diferente.

Suspendarea pensiei de invaliditate

Suspendarea platii pensiei de invaliditate poate sa survina in mai multe situatii. Una dintre acestea este neprezentarea, din motive care iti sunt imputabile, la termenele pentru revizuirea medicala. In acest caz, pensia este suspendata incepand cu luna urmatoare celei in care era prevazuta revizuirea.

Alte situatii in care plata pensiei de invaliditate poate fi suspendata:

 • stabilirea domiciliului in alt stat. Romania nu are incheiate conventii pentru plata pensiei de invaliditate in alte state;
 • refuzul de a participa la programele de recuperare indicate de medicul expert;
 • existenta unui contract individual de munca, altul decat cel din activitati independente.

Incetarea platii pensiei de invaliditate

Plata pensiei de invaliditate inceteaza in urmatoarele conditii:

 • deces;
 • nu mai sunt indeplinite criteriile legale;
 • redobandirea capacitatii de munca;
 • absenta de la revizuirea medicala obligatorie;
 • refuzul participarii la programe de recuperare.

Reluarea platii pensiei de invaliditate

Plata pensiei de invaliditate poate fi reluata, la cerere, incepand cu luna urmatoare celei in care a fost eliminata cauza care a dus la suspendare.

Asadar, daca ai suferit un accident de munca sau ai o boala si ti-ai pierdut partial ori total capacitatea de munca, poti beneficia de pensie de invaliditate. Ai acelasi drept si daca boala sau accidentul in urma caruia a intervenit invaliditatea nu are legatura cu serviciul tau. Ca sa beneficiezi de acest drept, trebuie sa indeplinesti conditiile legale.

12. Angajatii cu handicap se pot pensiona mai repede

Persoanele angajate care au handicap grav, accentuat sau mediu beneficiaza, mai nou, de o pensionare mai rapida, fara sa se tina seama de momentul la care au capatat dizabilitatea, potrivit OUG 94/2021 publicata in Monitorul Oficial nr. 830 din 31 august 2021. Astfel prin OUG nr. 94/2021, s-a eliminat din Legea pensiilor (263/2010) o discriminare care permitea pensionarea mai rapida a celor care au capatat un handicap inainte de asigurarea in sistemul public de pensii.

Concret, OUG-ul prevede ca beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare si a stagiilor de cotizare toate persoanele care au realizat un stagiu de cotizare in conditii de handicap, si nu doar cei care au capatat handicapul inainte de asigurarea la pensii.

Prin urmare, toti angajatii aflati in aceasta situatie beneficiaza, in functie de gradul de handicap, de reducerea varstei de pensionare cu:

 • 15 ani, in situatia asiguratilor cu handicap grav, daca au realizat, in conditiile handicapului, cel putin o treime din stagiul complet de cotizare;
 • 10 ani, in situatia asiguratilor cu handicap accentuat, daca au realizat, in conditiile handicapului, cel putin doua treimi din stagiul complet de cotizare;
 • 10 ani, in situatia asiguratilor cu handicap mediu, daca au realizat, in conditiile handicapului, stagiul complet de cotizare.

De asemenea, potrivit OUG-ului publicat, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare ca nevazator sau in conditii de handicap li se acorda un stagiu potential, determinat ca diferenta intre stagiile de cotizare amintite mai sus si cele realizate pana la data acordarii pensiei de invaliditate.

In prezent, varsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru barbati si de 63 de ani pentru femei, iar stagiul complet de cotizare, adica perioada in care o persoana a lucrat legal, este, indiferent de sex, de 35 de ani.

13. Trecerea de la pensia de invaliditate la pensia pentru limita de varsta

La pensie de invaliditate au dreptul atat persoanele asigurate la momentul solicitarii, cat si persoanele care nu mai au calitatea de asigurat. Asiguratii sistemului public care si-au pierdut capacitatea de munca pot solicita pensie de invaliditate daca sunt incadrati intr-un grad de invaliditate prin decizie emisa de medicul expert al asigurarilor sociale, indiferent de stagiul de cotizare realizat in sistemul public de pensii.

Trecerea de la pensia de invaliditate la pensia pentru limita de varsta se face astfel: la implinirea varstei standard de pensionare sau a varstei standard reduse potrivit legii; daca pensia pentru limita de varsta este mai mica decat pensia de invaliditate poate primi in continuare pensia de invaliditate.

In situatia in care se trece de la pensia de invaliditate gradul I la pensia pentru limita de varsta, indemnizatia de insotitor se pastreaza indiferent de pensia pentru care se opteaza. Trecerea de la pensia de invaliditate la pensia pentru limita de varsta se realizeaza din oficiu.

!!! Conform Legii pensiilor, la data indeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta, pensia de invaliditate devine pensie pentru limita de varsta. Pensionarii de invaliditate care au varsta mai mică cu pana la cinci ani fata de varsta standard de pensionare si au realizat stagiile complete de cotizare nu mai sunt supusi revizuirii medicale.

Cat despre pensia anticipata partiala, ea se cuvine, cu cel mult cinci ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum si celor care au depasit stagiul complet de cotizare cu pana la opt ani.

Daca pensionarul de invaliditate indeplineste conditiile din lege pentru pensionare anticipata partiala, ar putea sa opteze fie pentru mentinerea pensiei de invaliditate, fie pentru statutul de pensionar anticipat partial.

14. Baza legala:

 • Lege 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (actualizata);
 • HOTARARE nr. 1542/2022 pentru aprobarea criteriilor si normelor de diagnostic clinic, diagnostic functional si de evaluare a capacitatii de munca pe baza carora se face incadrarea in gradele I, II si III de invaliditate;
 • OUG nr. 94/2021 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • HOTARARE Nr. 291/2017 din 5 mai 2017 pentru completarea art. 134 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 • HG 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 • Legea nr. 37 din 08.03.2013 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 • HOTARARE nr. 155 din 23 februarie 2011 pentru aprobarea criteriilor si normelor de diagnostic clinic, diagnostic functional si de evaluare a capacitatii de munca pe baza carora se face incadrarea in gradele I, II si III de invaliditate;
 • Anexele nr. 1-16 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 • ORDIN nr. 1.418 din 11 octombrie 2010 privind aprobarea Procedurii de incadrare in grade de invaliditate in vederea inscrierii la pensia de invaliditate si a Procedurii de verificare a incadrarii in grad de invaliditate;
 • HG 1284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de munca in conditii speciale prevazute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
 • Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca;
 • NORME METODOLOGICE din 20 februarie 2002 de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca;
 • LEGE nr. 448/2006 din 6 decembrie 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - actualizata

COMMENTS 

Postat la
%b %15, %2018
Postat de
Gigel
Pensie Urmas + Invaliditate
Bună seara.
Vă deranjez cu o întrebare.
Dacă am pensie de urmaș, pot beneficia totodată de pensia de invaliditate (medicală) ?
Sau ce alte beneficii pot fii cumulate cu pensia de urmaș având în vedere că sunt persoană cu handicap grad I permanent .
Vă mulțumesc anticipat !
Postat la
%b %27, %2018
Postat de
Flori
Pensia handicap
Sunt cu pensie de handicap, nu am primit nici pâna azi 27 februarie pensia pe luna aceasta! De asemenea as vrea sa intreb când intra in cont ajutorul de 500 lei\luna, acordat de Primaria Bucuresti, când am depus actele au spus ca intra in cont in luna februarie. Pina azi, nimic...!
Postat la
%b %01, %2019
Postat de
alex alex
alex
ba poate primi pensie de invalid de la casa de pensii in valoare de 640 in 2019 .chiar daca primeste indemnizatie de handicap .mergeti la casa de pensii a judetului si acolo va prezentati la cabinetul de expertiza medicala cu acte medicale noi recente care dovedesc afectiunile plus buletin si certififact de handicap mai cautati informatiii despre subiect pe net sun ff multe .se poate sigur eu primesc si pensie de invadiliditate si indemnizatie de la handicap
Postat la
%b %06, %2019
Postat de
adella florica
pensie de boala
pentru pensie de boala trebuie sa ai mai multe boli?am mai multe operatii sufar cu glanda tiroida diabet la ficat virus c. m-as incadra la pensia de boala si vechime de 20 ani ? as dori un raspuns va multumesc
Postat la
%b %08, %2019
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Nu conteaza vechimea sau numarul de boli
Pentru a ajunge la Comisia de expertiza a muncii trebuie sa prezentati referate medicale de medicii spe[censored]ti care va au un evidenta..
Postat la
%b %20, %2019
Postat de
Cornel
Informatii....c u handicap!
Puneti titlul: incadrarea in gradele de handicap si vorbiti despre invalizii.Sunt doua notiuni diferite cu proceduri si incadrari diferite.Pe deasupra folositi si termenul dizabilitate care este generalist si da bine in exprimare fara a avea relevanta si impact in realitate.Roman ia ca de obicei folosete 3 termeni pt. acelasi lucru,nefiind in stare pana acum sa uniformizeze si sa armonizeze folosirea unui singur termen.Intro situatie reala invalidul gradul 1 nu beneficiaza de parcare gratuita ca handicapul gradul 1.Dupa lege,invalidul gradul 1 trebuie sa-si ia si certificat de handicap gradul 1 pt. a beneficia de acest minim drept.Cu alte cuvinte va fi si invalid si handicapat dar ca sa de-a bine ii vom spune persoana cu dizabilitate.Da ca nu ar fi TRIST pt. acesti oamenii situatia ar fi chiar amuzanta.
Postat la
%b %25, %2019
Postat de
Mona si Dan
Raspuns
Domnule Cornel, dumneavoastra sunteti suparat, insa nu cititi legile in asamblul lor.
Conform Legii 448 din 2006, reactualizata in 2017 prevede ca;
ART. 86
(1) Gradele de handicap sunt: uşor, mediu, accentuat şi grav.
(2) Tipurile de handicap sunt: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare.

Insa atunci cand este expertizata capacitatea de munca a persoanei Comisiile de incadrare in grade precizeaza invaliditatea. Sunt 3 grade de invaliditate si anume;
Gradul 1 de invaliditate echivaleaza cu gradul grav de dizabilitate;
Gradul 2 de invaliditate echivaleaza cu gradele accentuat si gradiul mediu de dizabilitate.
Gradul 3 de invaliditate echivaleaza cu gradul usor de dizabilitate.
Este adevarat ca dizabilitatea este sinonim cu invaliditate. Dar si cu handicapul.
Este vorba de o incapacitate a persoanei din cauza unei afectiuni medicale.

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează