roviniete gratuite pentru persoanele cu dizabilitatiPotrivit Legii nr. 193/2015 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, incepand cu data de 13.07.2015 se modifica conditiile de acordare a scutirii de rovinieta, iar in conformitate cu Actul aditional la Conventia incheiata intre Ministerul Transporturilor, CNADNR si DGASPC se modifica continutul documentatiei necesare in vederea eliberarii rovinietelor.

Exista 3 situatii distincte in ce priveste solicitarea rovinietei gratuite:

1Proprietarul / copropietarul autoturismului este persoana cu handicap:
In acest caz pentru obtinerea rovinietei sunt necesare:

 • Cererea tip Anexa 1;
 • Copia CI/ BI al persoanei cu handicap;
 • Copia certificatului de incadrare in grad de handicap;
 • Documentul care atesta calitatea de insotitor
 • Copia cartii de identitate sau a talonului autoturimului.

Copiile trebuie certificate pentru conformitate cu originalul. Documentatia poate fi depusa fie prin intermediul primariei din localitatea de domiciliu, fie direct la sediul DGASPC judetean/local al sectoarelor municipiului Bucuresti, cel tarziu pana la data de 19 a lunii pentru rovinietele ce se emit din luna urmatoare.

Nota: Rovinieta este gratuita doar pentru persoanele cu handicap grav si insotitorul legal sau asistentul personal proprietar de autoturism. Pentru persoanele cu handicap accentuat sau mediu, acestea trebuie sa fie proprietare de autoturism (in niciun caz coproprietare, sot-sotie) pentru a beneficia de rovinieta gratuita.

2Proprietarul autoturismului asigura transportul persoanei cu handicap, ca insotitor al acesteia pe durata deplasarii:
In acest caz pentru obtinerea rovinietei sunt necesare:

 • Cererea tip Anexa 2;
 • Copia CI/ BI al proprietarului autoturismului si al persoanei cu handicap;
 • Copia certificatului de incadrare in grad de handicap;
 • Copia cartii de identitate sau a talonului autoturimului;
 • Ancheta sociala asupra proprietarului autoturismului, din care sa reiasa daca proprietarul autoturismului asigura transportul persoanei cu handicap.

Copiile trebuie certificate pentru conformitate cu originalul. Documentatia poate fi depusa fie prin intermediul primariei din localitatea de domiciliu, fie direct la sediul DGASPC judetean/local al sectoarelor municipiului Bucuresti, cel tarziu pana la data de 19 a lunii pentru rovinietele ce se emit din luna urmatoare.

3Proprietarul autoturismului este totodata asistentul personal al persoanei cu handicap grav:
In acest caz pentru obtinerea rovinietei sunt necesare:

 • Cererea tip Anexa 3;
 • Copia CI/ BI al proprietarului autoturismului si al persoanei cu handicap;
 • Copia certificatului de incadrare in grad de handicap;
 • Copia cartii de identitate sau a talonului autoturimului;
 • Adeverinta emisa de primaria angajatoare, din care sa reiasa calitatea de asistent personal a proprietarului autoturismului.

Copiile trebuie certificate pentru conformitate cu originalul. Documentatia poate fi depusa fie prin intermediul primariei din localitatea de domiciliu, fie direct la sediul DGASPC judetean/local al sectoarelor municipiului Bucuresti, cel tarziu pana la data de 19 a lunii pentru rovinietele ce se emit din luna urmatoare.

CNADNR elibereaza rovinietele solicitate si le trimite, pana in ultima zi lucratoare a lunii, catre Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului.

Tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale este diferentiat in functie de tipul vehiculului. In cazul autoturismelor, valabilitatea rovinietei poate fi de sapte, 30, 90 de zile sau de un an.

De asemenea, persoanele incadrate intr-un grad de handicap beneficiaza de carduri-legitimatii de parcare gratuita a autoturismelor, eliberate de Serviciul Public de Asistenta Sociala din cadrul primariei de pe raza carora domiciliaza.

Modelele tip ale cererilor pentru roviniete pot fi descarcate de mai jos:

Formulare tipizate:

Taxa de pod Fetesti-Cernavoda

Autoturismele folosite de persoanele cu handicap accentuat sau grav sau detinute de persoanele care au in ingrijire aceste persoane vor putea trece pe podurile de la Fetesti si Cernavoda fara a plati taxa de pod.
Aceasta exceptare de la plata se va realiza in baza unor permise de libera trecere eliberate pe o durata de 12 luni de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta. Permisele vor fi emise in urma unei cereri din partea persoanelor cu handicap sau din partea persoanelor care le au in grija, iar exceptarea va fi valabila pentru un singur autoturism.

Trecerea pe baza acestor permise se va face, in cazul Agentiei de Incasare Fetesti, prin benzile marginale, inscriptionate cu semnul "cash".

"pentru fiecare persoana cu handicap accentuat sau grav se acorda exceptarea de la plata tarifului de trecere pentru un singur autoturism detinut sau, dupa caz, utilizat în baza unui drept legal conform datelor inscrise in certificatul de inmatriculare, sau detinut de persoanele indreptatite sa beneficieze de gratuitate in numele persoanei cu handicap (sot/sotie, copil/parinte, frati)".

In consecinta, taxa de pod de la Fetesti NU VA FI PLATITA de catre persoanele cu handicap care detin autoturisme, dar si de persoanele care le au in ingrijire, asa cum sunt descrise mai sus (3 situatii distincte).

30.04.2015 tarifele pentru utilizarea podurilor peste Dunare intre Fetesti si Cernavoda

Informatii privind achitarea tarifului de trecere se regasesc si pe site-ul CNADNR la sectiunea Peaj Fetesti (e-Tarif). De asemenenea, se poate cumpara rovinieta online de aici.

Cand avem nevoie de rovinieta?

Tariful de utilizare se aplica pe reteaua de drumuri nationale din Romania. Drumurile de interes national apartin proprietatii publice a statului si cuprind drumurile nationale, care asigura legaturile cu capitala tarii, cu resedintele de judet, cu obiectivele de interes national, intre ele, precum si cu tarile vecine, si pot fi clasificate ca:

 • autostrazi;
 • drumuri expres;
 • drumuri nationale europene (E);
 • drumuri nationale principale (DN);
 • drumuri nationale secundare (DN.

NU aveti nevoie de rovinieta daca va deplasati:

 • pe drumuri judetene;
 • pe drumuri comunale.

Legislatie rovinieta in vigoare:

 • Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 82/01.02.2002 - actualizata;
 • NORME METODOLOGICE din 28 aprilie 2015 pentru aplicarea de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. a tarifului de utilizare si a tarifului de trecere;
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protectia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - Republicare;
 • HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează