Avocatul din oficiu

Exista proceduri si litigii in care asistenta juridica este obligatorie si gratuita pentru cetatean, mai ales procedurile penale. Daca persoana care este cercetata penal nu isi permite sa isi angajeze un avocat, i se desemneaza un avocat din oficiu.

SAJ (Serviciul de asistenta juridica) al Baroului desemneaza din lista avocatilor care au vrut sa faca oficii un avocat si este in ziua respectiva avocat de permanenta (lunar, exista o lista in care sunt mentionati avocatii din oficiu care asigura permanenta). SAJ informeaza avocatul din oficiu ca a fost desemnat, iar acesta din urma poate sa refuze desemnarea (dar, daca refuza de prea multe ori, nu mai este desemnat).

In tot cursul procesului penal, cand asistenta juridica este obligatorie, daca avocatul ales lipseste nejustificat, nu asigura substituirea sau refuza nejustificat sa exercite apararea, desi a fost asigurata exercitarea tuturor drepturilor procesuale, organul judiciar ia masuri pentru desemnarea unui avocat din oficiu care sa il inlocuiasca, acordandu-i acestuia un termen rezonabil si inlesnirile necesare pentru pregatirea unei aparari efective, facandu-se mentiune despre aceasta intr-un proces-verbal ori, dupa caz, in incheierea de sedinta. In cursul judecatii, cand asistenta juridica este obligatorie, daca avocatul ales lipseste nejustificat la termenul de judecata, nu asigura substituirea sau refuza sa efectueze apararea, desi a fost asigurata exercitarea tuturor drepturilor procesuale, instanta ia masuri pentru desemnarea unui avocat din oficiu care sa il inlocuiasca, acordandu-i un termen de minimum 3 zile pentru pregatirea apararii.

Avocatul din oficiu desemnat este obligat sa se prezinte ori de cate ori este solicitat de organul judiciar, asigurand o aparare concreta si efectiva in cauza.

Delegatia aparatorului din oficiu inceteaza la prezentarea aparatorului ales.

Daca la judecarea cauzei avocatul lipseste si nu poate fi inlocuit, cauza se amana.

Asistenta juridica gratuita se acorda independent de venituri, in situatii speciale ce au legatura cu statutul de minor, de dizabilitate sau alte situatii similare pentru apararea drepturilor. Valoarea ajutorului public judiciar acordat nu poate depasi, in cursul unei perioade de un an, suma maxima echivalenta cu 10 salarii minime brute pe tara la nivelul anului in care a fost formulata cererea de acordare.

Avocatilor din oficiu li se vor deconta cheltuielile de transport de la domiciliul sau sediul profesional pana la locul in care isi desfasoara activitatea, iar onorariile vor fi indexate anual cu indicele de inflatie stabilit de INS. In plus, avocații vor primi un onorariu partial daca urmarirea penala depaseste 60 de zile.

ASISTENTA JURIDICA: Protectie impotriva abuzului si neglijarii
Cauzele in fata instantei de judecata care au ca obiect drepturile persoanelor cu dizabilitati se judeca cu celeritate (art. 25, Legea nr. 448/2006).
Victimele violentei domestice pot apela numarul national gratuit: 0800 500 333

Avocatul din oficiu. Cine are dreptul de a primi avocat din oficiu?

Persoana care nu poate face cheltuielilor unei judecati fara a primejdui propria sa intretinere sau a familiei sale poate solicita instantei sa-i incuviinteze asistenta judiciara. Asistenta judiciara poate fi incuviintata pentru toate cheltuieleile judecatii sau numai in parte.

Asistenta judiciara cuprinde:

 • Acordarea de scutiri, reduceri, esalonari sau amanari pentru plata taxelor judiciare de timbru, a timbrului si judiciar si a cautiunilor;
 • Apararea si asitenta gratuita printr-un avocat delegat de baroul avocatilor.

Care este procedura ce trebuie urmata pentru a primi avocat din oficiu?

 • Asistenta judiciara sub forma de scutiri, reduceri, esalonari sau amanari pentru plata taxelor judiciare de timbru, a timbrului si judiciar si a cautiunilor se face pe baza de cerere, in scris, depusa la instanta de judecata;
 • Acordarea unui avocat din oficiu se face pe baza de cerere, in scris, care se depune la baroul avocatilor.

Ce trebuie sa cuprinda cererea de acordare a asistentei judiciare?

Cererea de acordare a asistentei judiciare trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:

 • obiectul si natura procesului pentru care se solicita asistenta;
 • identitatea solicitantului;
 • domiciliul solicitantului;
 • starea materiala a solicitantului.

La cerere se vor atasa dovezi scrise ale veniturilor solicitantului si despre obligatiile de plata pe care le are fata de alte persoane.

Cand inceteaza dreptul la asistenta judiciara/avocat din oficiu?

Dreptul la asistenta judiciara, indiferent de forma acesteia, inceteaza prin moartea partii sau prin imbunatatirea starii sale materiale.

Anchetarea abaterii si exercitarea actiunii disciplinare sunt de competenta consiliului baroului. In cadrul fiecarui barou se organizeaza si functioneaza o comisie de disciplina care judeca, in prima instanta si in complet de 3 membri, abaterile disciplinare savarsite de avocatii din acel barou.

Ce cuprinde activitatea desfasurata de avocati?

Activitatea avocatului se realizeaza prin:

 • Consultatii si cereri cu caracter juridic;
 • Asistenta si reprezentare juridica in fata instantelor judecatoresti, a organelor de urmarire penala, a autoritatilor cu atributii jurisdictionale, a notarilor publici si a executorilor judecatoresti, a organelor administratiei publice si a institutiilor, precum si a altor persoane juridice, in conditiile legii;
 • Redactarea de acte juridice, atestarea identitatii partilor, a continutului si a datei actelor prezentate spre autentificare;
 • Asistarea si reprezentarea persoanelor fizice sau juridice interesate in fata altor autoritati publice cu posibilitatea atestarii identitatii partilor, a continutului si datei actelor incheiate;
 • Apararea si reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice si juridice in raporturile acestora cu autoritatile publice, cu institutiile sau cu orice alta persoana romana sau straina;
 • Activitati de mediere;
 • Activitati fiduciare constand in primirea in depozit, in numele si pe seama clientului, de fonduri financiare si bunuri, rezultate din valorificarea sau executarea de titluri executorii, dupa incheierea procedurii succesorale sau lichidarii, precum si plasarea si valorificarea acestora, in numele si pe seama clientului, activitati de administrare a fondurilor sau a valorilor in care acestea au fost plasate;
 • Stabilirea temporara a sediului pentru societati comerciale la sediul profesional al avocatului si inregistrarea acestora, in numele si pe seama clientului, a partilor de interes, a partilor sociale, sau a actiunilor societatilor astfel inregistrate;
 • Orice mijloace si cai proprii exercitarii dreptului de aparare, in conditiile legii.

Care sunt drepturile avocatilor?

 • Avocatul inscris in tabloul unui barou are dreptul sa asiste si sa reprezinte orice persoana fizica sau juridica, in temeiul unui contract incheiat in forma scrisa, care dobandeste data certa prin inregistarea in registrul oficial de evidenta;
 • Avocatul, precum si clientul au dreptul sa renunte la contractul de asistenta juridica sau sa il modifice de comun acord, in conditiile prevazute de statutul profesiei;
 • Renuntarea unilaterala a clientului nu constituie cauza de exonerare pentru plata onorariului cuvenit, pentru serviciile avocatiale prestate, precum si pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de avocat in interesul procesual al clientului;
 • Pentru activitatea sa profesionala avocatul are dreptul la onorariu si la acoperirea tuturor cheltuielilor facute in interesul procesual al clientului sau;
 • Pentru asigurarea secretului profesional, actele si lucrarile cu caracter profesional aflate asupra avocatului sau in cabinetul sau sunt inviolabile;
 • Contactul dintre avocat si clientul sau nu poate fi stanjenit sau controlat, direct sau indirect, de nici un organ al statului.

Care sunt indatoririle avocatilor?

 • Avocatul este dator sa studieze temeinic cauzele care i-au fost incredintate, angajate sau din oficiu, sa se prezinte la fiecare termen la instantele de judecata sau la organele de urmarire penala ori la alte institutii, conform mandatului incredintat;
 • Avocatul este dator sa manifeste constiinciozitate si probitate profesionala, sa pledeze cu demnitate fata de judecatori si de partile din proces, sa depuna concluzii scrise sau note de sedinta ori de cate ori natura sau dificultatea cauzei cere aceasta ori instanta de judecata dispune in acest sens;
 • Avocatul este obligat sa acorde asistenta juridica in cauzele in care a fost desemnat din oficiu sau gratuit de catre barou;
 • Avocatul este obligat sa se asigure pentru raspunderea profesionala, in conditiile stabilite prin statutul profesiei;
 • Avocatul este obligat sa participe la toate sedintele convocate de consiliul baroului, la activitatile profesionale si la sedintele organelor de conducere din care face parte;
 • Avocatul este obligat sa tina evidentele cerute de lege si de statut cu privire la cauzele in care s-a angajat si sa achite cu regularitate si la timp taxele si contributiile stabilite pentru formarea bugetului baroului si a fondurilor Casei de Asigurari a Avocatilor din Romania si ale filialelor;
 • Avocatul este obligat sa restituie actele ce i s-au incredintat persoanei de la care le-a primit.
 • Avocatul nu poate asista sau reprezenta parti cu interese contrare in aceeasi cauza sau in cauze conexe si nu poate pleda impotriva partii care l-a consultat mai inainte in legatura cu aspectele litigioase concrete ale pricinii;
 • Avocatul nu poate fi ascultat ca martor si nu poate furniza relatii nici unei autoritati sau persoane cu privire la cauza care i-a fost incredintata, decat daca are dezlegarea prealabila, expresa si scrisa din partea tuturor clientilor sai interesati in cauza;
 • Avocatul este obligat sa poarte roba in fata instantelor judecatoresti;
 • Este interzis avocatului ca, in mod nemijlocit sau prin persoane interpuse, sa foloseasca procedee incompatibile cu demnitatea profesiei in scopul dobandirii clientelei.

Cui ma adresez daca un avocat nu isi respecta indatoririle profesionale?

Avocatul raspunde disciplinar pentru nerespectarea prevederilor legii privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat sau ale statutului, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale baroului sau ale uniunii, precum si pentru orice fapte savarsite in legatura cu profesia sau in afara acesteia, care sunt de natura sa prejudicieze onoarea si prestigiul profesiei sau ale institutiei.

Cum este organizata profesia de avocat?

Profesia de avocat este organizata si functioneaza in baza principiului autonomiei. Fiecare avocat trebuie sa faca parte dintr-un barou. Baroul este constituit din toti avocatii dintr-un judet sau din municipiul Bucuresti. Sediul baroului este in orasul de resedinta al judetului, respectiv in municipiul Bucuresti.

Unde sunt inscrisi avocatii?

Baroul are obligatia sa intocmeasca anual tabloul avocatilor definitivi si stagiari in ordine alfabetica, cu mentionarea numelui, prenumelui, titlului stiintific, datei inscrierii in barou, sediului rofesional, formei de exercitare a profesiei si a instantelor la care au dreptul sa puna concluzii.

A doua parte a tabloului va cuprinde cabinetele asociate, societatile civile profesionale si societatile civile profesionale cu raspundere limitata, cu indicarea sediului si a avocatilor care le compun.

Prin grija baroului, tabloul anual al avocatilor si modificarile intervenite sunt comunicate la inceputul fiecarui an instantelor judecatoresti, organelor de urmarire penala si autoritatilor administrative ale judetului sau municipiului Bucuresti, precum si Uniunii Nationale a Barourilor din Romania.

COMMENTS 

Postat la
%b %08, %2013
Postat de
sarbu s.
civil
buna ziua. am cumparat o casa am platit un avans la notar. pana pe 1 octombrie 2012 vanzatorii trebuiau sa faca actele. au trecut si cele 6 luni de la expirarea termenului si vanzatorii nu au facut actele pe casa. ce trebuie sa fac? unde trebuie sa ma duc si care sunt pasii de urmat pe partea legala. va multumesc
Postat la
%b %12, %2013
Postat de
Lungu Maria-Bianca
Pensie alimentara
Buna Ziua ,eu am 18 ani si inca sunt eleva si vreau ca tatal meu sa imi plateasca pensie alimentara in continuare ,ce acte imi trebuie pentru a actiona in instanta?
Postat la
%b %16, %2015
Postat de
Gabriela
Avocat din oficiu proces pe ro
Buna ziua,va rog imi spuneti si mie daca am dreptul la avocat din oficiu?Am 65 ani,pensie 1190 pe luna si rate la banca 750.Nu am intentat eu procesul,mi-a fost intentat dupa 3 ani si jum de la producerea unei pretinse inundatii.Acum se judeca pe fond dar fara avocat deja nu-l mai pot sustine.Multume esc.
Postat la
%b %19, %2016
Postat de
Rodica Barnusca
pensie alimentara
Am o fata minora de 16 ani, sunt divortata de 11 ani, fostul sot pana in 2014, a lucrat in Romania, din 2014 a plecat in Germania cu actuala lui sotie, avand impreuna 2 copii,fostul sot s-a angajat in Germania, oras Starnberg, unde si locuieste ca sofer pe autobuz din acest an.
In Romania din 2014 a platit lunar pensie alimentara echivalentul salariului minim pe economie, adica suma de 150 lei.
As dori sa pot beneficia de un avocat din oficiu care m-ar ajuta sa pot primi pentru minora de 16 ani, care este eleva in clasa 10 a,pensie alimentara echivalenta salariului lui din Germania.
Intrucat am un salariu foarte mic, fiind bugetara, locuind si in chirie impreuna cu fata minora,salariul meu fiind de 1000 lei net,nu pot sa imi permit sa apelez la a-mi angaja un avocat , va rog sa ma ajutati in aceasta privinta.
Va multumesc
Cu mult respect
Postat la
%b %08, %2016
Postat de
dary
buna
va rig am o situatie foarte delicata zic eu..nu stiu cum sa incep pentru ca nu ma pricep ..am poprire pe salasiu jumatate plus penalitati la zi..am sa platesc toata viata..deja am 60..iar cu 600 lei pe luna sa traiesti este foarte greu..multi spun pa cand ai luat banii ..dar nu stiu pentru ce ia m luat..sa mi salvez fiul de la moare..si mai tarziu si nepotul..cred ca orice parinte ar face asa..dar asta este sunt judecata de cine nu stie..oricum eu platesc de doi ani si jumatate ..si sumele nu scad..iar acum a venit o instiintare de la recuperator ca am de plata la telecom suma de 1888 lei..un contract de acum 5 ani...credeti ma ca nu stiu unde sa ma duc la cine sa mi spuna ce sa fac..nu am bani de a plati un avocat..va rog sa ma indrume cineva..nu exista avocati,asociat ie care sa se ocupe de asa ceva..fara bani?va rog ajutati ma sunt disperata la 60..sa nu reusesc sa platesc toate datoriile

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează