Petitii la Parlamentul EuropeanOrice cetatean al Uniunii Europene sau rezident al unui stat membru are dreptul, in mod individual sau in asociere cu alte persoane, sa adreseze petitii Parlamentului European in legatura cu un subiect care face parte din domeniile de activitate ale Uniunii Europene si care il priveste in mod direct. De asemenea, orice societate, organizatie sau asociatie cu sediul in Uniunea Europeana isi poate exercita dreptul de a adresa petitii, acesta fiind garantat prin Tratat, conform articolului 194.

Petitia poate fi redactata sub forma de plangere sau de cerere si poate avea ca obiect chestiuni de interes public sau privat.

Petitia poate consta intr-o cerere individuala, o plangere, o sesizare referitoare la aplicarea dreptului comunitar sau un apel adresat Parlamentului European pentru a lua pozitie intr-o anumita chestiune. Astfel de petitii ii ofera Parlamentului European posibilitatea de a atrage atentia asupra oricarei incalcari a drepturilor unui cetatean european de catre un stat membru, de catre autoritatile locale sau orice alta institutie.

Proceduri de adresare a unei petitii Parlamentului European

Cine poate adresa petitii?

Are dreptul de a adresa petitii:

 • orice cetatean al Uniunii Europene,
 • orice rezident al unui stat membru al Uniunii Europene,
 • orice membru al unei asociatii, societati, organizatii (persoana fizica sau juridica) cu sediul intr-un stat membru al Uniunii Europene.

Ce subiecte pot fi abordate in petitia dumneavoastra?

Subiectul petitiei trebuie sa tina de domeniile de competenta sau de interes ale Uniunii Europene, precum:

 • drepturile dumneavoastra, ca cetatean european, asa cum sunt stabilite in tratate,
 • aspecte legate de mediu,
 • protectia consumatorului,
 • libera circulatie a persoanelor, marfurilor si serviciilor si piata interna,
 • aspecte legate de ocuparea fortei de munca si politica sociala,
 • recunoasterea calificarilor profesionale,
 • alte aspecte legate de punerea in aplicare a dreptului comunitar.

Nota importanta:

Simplele solicitari de informatii si comentariile generale pe marginea politicii UE nu sunt de competenta Comisiei pentru petitii.

In ce limba trebuie redactata petitia?

Petitia trebuie redactata intr-una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Cum trebuie sa arate o petitie?

Exista doua modalitati de a adresa o petitie:

 • 1. prin posta,
 • 2. pe cale electronica (cu ajutorul formularului electronic).

Petitia trebuie sa fie cuprinzatoare si sa includa toate elementele pertinente referitoare la subiectul abordat, dar sa evite detaliile inutile. Ea trebuie redactata clar si lizibil si poate fi insotita de un rezumat.

 • prin posta:

In cazul in care doriti sa adresati o petitie in format tiparit, nu trebuie sa completati niciun formular si nici sa respectati un format standard.

Totusi, petitia trebuie sa respecte urmatoarele conditii:

 • sa cuprinda numele, nationalitatea si domiciliul dumneavoastra stabil (in cazul unei petitii colective, aceasta trebuie sa cuprinda numele, nationalitatea si domiciliul stabil al persoanei care o adreseaza sau, cel putin, al primului semnatar);
 • sa fie semnata.

Petitia dumneavoastra poate avea anexe constand, in special, in copii ale documentelor justificative de care dispuneti.

Petitia trebuie expediata la:

Parlement européen

Le Président du Parlement européen
Rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

Daca doriti sa adresati o petitie pe cale electronica, trebuie:

 • sa cititi, pe site-ul Parlamentului European, informatiile si instructiunile privind petitiile si apoi
 • sa completati formularul afisat pe internet si sa apasati pe butonul "Trimite".

De indata ce ati expediat petitia dumneavoastra pe cale electronica, veti primi o confirmare de primire pe aceeasi cale.

Petitia dumneavoastra va fi inaintata Comisiei pentru petitii, care are responsabilitatea de a gestiona procesul de petitionare si de a formula recomandari si concluzii referitoare la fiecare petitie in parte. Petitiile care sunt depuse dar care contin un limbaj ofensator sau al caror subiect este lipsit de pertinenta nu vor fi examinate de comisie si nu li se va da un raspuns.

{googleads}Comisia pentru petitii va trimite prin posta toata corespondenta ulterioara privind masurile luate in urma petitiei.

In cazul in care doriti sa insotiti petitia dumneavoastra de informatii suplimentare sau documente justificative, va rugam sa le expediati prin posta, mentionand totodata numarul petitiei, la urmatoarea adresa:

Parlement européen
Commission des pétitions
Secrétariat
Rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

Comisia pentru petitii este compusa din 34 de membri si este condusa de un presedinte si 4 vicepresedinti.

Ce masuri se iau in cazul petitiilor admisibile?

Daca petitia dumneavoastra tine de unul dintre domeniile de activitate ale Uniunii Europene, aceasta este, de regula, declarata admisibila de catre Comisia pentru petitii, care va decide apoi ce tip de masuri trebuie luate, in conformitate cu Regulamentul de procedura.

Comisia pentru petitii va va informa cat de curand posibil dupa ce se ia o decizie, oricare ar fi aceasta.

Comisia pentru petitii poate, dupa caz:

 • sa solicite Comisiei Europene sa efectueze o ancheta preliminara si sa-i furnizeze informatii referitoare la respectarea legislatiei comunitare in domeniu sau sa contacteze SOLVIT,
 • sa inainteze petitia altor comisii ale Parlamentului European, pentru informare sau pentru ca acestea sa ia masuri (de exemplu, o comisie poate tine seama de o petitie in cadrul activitatilor sale legislative),
 • sa elaboreze si sa inainteze un raport complet Parlamentului European, in anumite cazuri exceptionale, pentru ca acesta sa il supuna votului in sedinta plenara, sau sa efectueze o vizita de informare in tara sau regiunea in cauza si sa emita un raport al comisiei care sa contina observatiile si recomandarile sale,
 • sau sa ia orice alta masura considerata adecvata pentru a incerca sa solutioneze problema sau sa ofere un raspuns adecvat petitionarului.

Comisia pentru petitii se reuneste, de regula, in fiecare luna, cu exceptia lunii august, cand Parlamentul European se afla in vacanta. Comisia este asistata, in activitatea sa, de un secretariat permanent care gestioneaza procesul de petitionare, are un rol consultativ si pregateste sedintele comisiei.

Pentru rezolvarea problemelor ridicate de petitionari, Comisia pentru petitii a Parlamentului European poate incerca sa coopereze cu autoritatile nationale sau locale din statele membre. Prin urmare, detaliile legate de petitii pot fi comunicate acestor autoritati, cu exceptia cazului in care petitionarul se opune in mod explicit.

Cu toate acestea, Comisia pentru petitii nu poate trece peste deciziile luate de autoritatile competente din statele membre. Deoarece Parlamentul European nu este o autoritate judiciara, el nu poate pronunta sentinte si nici revoca hotarari ale instantelor judecatoresti din statele membre. Petitiile trimise in acest scop sunt declarate inadmisibile.

Inadmisibilitatea, publicarea petitiilor

Inadmisibilitatea unei petitii

In cazul in care petitia dumneavoastra nu se incadreaza in domeniile de activitate ale Uniunii Europene, ea va fi declarata inadmisibila. Acest lucru se poate intampla din cauza faptului ca subiectul tine, in mod evident, de responsabilitatea si competenta statelor membre.

Petitiile declarate inadmisibile de catre Comisia pentru petitii se arhiveaza fara a mai fi luate alte masuri. Comisia va va informa totusi cu privire la decizia sa.

In functie de subiectul petitiei dumneavoastra, Comisia pentru petitii va poate sugera sa va adresati unui alt organism, care nu apartine Uniunii Europene (de exemplu, Curtea Europeana a Drepturilor Omului) sau unei autoritati nationale (de exemplu, avocatul poporului sau comisiile pentru petitii din cadrul parlamentelor statelor membre).

Va rugam sa retineti faptul ca problemele legate de administrarea defectuoasa in cadrul institutiilor sau organismelor Uniunii Europene trebuie adresate Ombudsmanului European.

Publicarea petitiilor

Numarul petitiei si numele autorului (in cazul unei petitii colective, numele autorului principal) si numarul atribuit unei petitii sunt consemnate intr-un registru in ordinea in care acestea au fost primite si sunt anuntate in cadrul sedintelor plenare ale Parlamentului European. Aceste comunicari sunt mentionate in procesul-verbal al sedintei plenare in care au fost anuntate.

Petitionarii sunt informati despre publicarea acestor procese-verbale in Jurnalul Oficial. Anumite detalii, inclusiv numele petitionarului si numarul petitiei sunt, prin urmare, disponibile pe internet. Acest lucru are implicatii in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal si de aceea li se atrage atentia petitionarilor, in mod deosebit, asupra acestui fapt. Daca, in calitate de petitionar, doriti ca numele dumneavoastra sa nu fie facut public, Parlamentul European va va respecta aceasta dorinta, dar o astfel de solicitare trebuie facuta clar si explicit in petitia dumneavoastra.

In mod similar, daca doriti ca petitia dumneavoastra sa fie tratata in mod confidential, trebuie sa specificati clar acest lucru. Comisia acorda importanta transparentei reuniunilor sale, care pot fi transmise pe internet. Prin urmare, lucrarile pot fi urmarite de pe orice calculator normal, prin intermediul site-ului PE. Reuniunile comisiei sunt publice iar petitionarii pot asista la ele daca solicita acest lucru, daca si atunci cand petitia lor este discutata.

COMMENTS 

Postat la
%b %20, %2011
Postat de
Rostogolea Cristea
Protestul
Domnule Preşedinte,

Subsemnatul Rostogolea Cristea Cosmin Dumitru din Tg-Jiu, str. T. Vladimirescu nr. 64, ţara România reclam abuzurile şi persecutările autorităţilor române cu ocazia desfăşurării manifestaţiilor de protest din data de 04.03.2009:

În fapt, reprezentanţii statuilui român au îndeplinit acte contrare dispoziţiilor legale, contrare instrumentelor internaţionale. Au asociat protestul meu din data de 04.03.2009 cu infracţiuni contra autorităţii şi infracţiuni contra normelor de convieţuire socială, determinându-mă să-mi radicalizez acţiunile de protest. Ulterior m-au sechestrat, torturat, dus la Psihiatrie, învinuit, judecat şi condamnat în contradictoriu cu dispoziţiile Legii 60 din 1991 ce prevede doar două infracţiuni ale protestatarilor (portul armelor în timpul protestului şi opunerea cu violenţă la intervenţia militarilor).
Prin îndeplinirea actelor mi-au provocat deliberat suferinţe psihice şi fizice, determinându-mă să-mi fie frică, teamă, spaimă, să am incertitudinea zilei de mâine, transformându-m ă într-un muribund ce oscilează între ideea de a protesta prin autoincendiere şi ideea de a protesta prin greva foamei şi greva setei. În anul 2010, în faţa Poliţiei Municipale mi-am pus benzină de două ori pe mine. Responsabilitat ea faţă de familie şi cunoaşterea despre ce se întâmplă cu orfanii au fost factorii inhibitori a acestor gesturi.
Detaliez:
La data de 03.04.2009 în timp ce îmi exercitam drepturile de petiţionare şi dreptul de a manifesta la Judecătoria Tg-Jiu 15 militari au intervenit ilegal şi s-au filmat în timp ce mă determinau să apelez la forme de protest extrem (le-a trebuit 15 minute să mă detemine să caut o piatră şi să o arunc asupra Instituţiilor Statului. În cele 15 minute ameninţam cu distrugeri, devastări şi nu foloseam expresii triviale şi obscene aşa cum mint procurorii şi judecătorii —a se vedea primele 2 înregistrări ), m-au lăsat să apelez la forme de protest extreme.
Postat la
%b %20, %2011
Postat de
Rostogolea Cristea
Protestul
Ulterior m-au reţinut ilegal 3-4 ore perioadă în care am leşinat de 4 ori din cauza loviturilor repetate în zona rinichiului şi ficatului, râdeau de mine, vorbeau pe buze, mă umileua şi refuzau să anunţe Protecţia Copilului, refuzau să mă ducă la organele de jursdicţie şi aplicau interogatoriu multiplu în contextul în care refuzam să comunic cu ei.
1. Actele de urmărire penală efectuate de către militari sunt:
- Înregistrările video 1 şi 2. Militarii au filmat cele 15 minute de protest al meu (înregistrările 1 şi 2) ulterior aceştia au asociat manifestaţiile de protest ca fiind infracţiuni şi au folosit aceste înregistrări împotriva mea. În accepţiunea militarilor, procurorilor şi judecătorilor aceste manifestaţii sunt insulte şi ameninţări.
- Înregistrările nr. 4, 5, 6, 7 şi 8 sunt efectuate de militari între reprizele de umilinţă şi de tortură fizică şi psihică la care mă supuneau într-o cameră destinată arestaţilor.
- Fotografii. În timpul exercitării dreptului de protest am fost fotografiat de militari. Aceste poze au devenit probe împotriva mea. În poza 1 sunt eu îmbrăcat în steagul României şi ţin în mâna stângă memoriul **Atac la Realităţile din Justiţie şi MAI**. În poza 2 sunt eu îmbrăcat în steagul României când renunţ la a mai citi acel memoriu, î-l introduc în haină şi îmi desfac pancarta. Poza 3 reprezintă conţinutul pancartei asociat de militari, procurori şi judecători ca fiind insulte şi ameninţări, etc.
- Pancarta La data de 04.03.2009 orele 10 şi 5 minute militarii mi-au furat Pancarta (bun proprietate personală) prin a întocmii un proces-verbal de ridicare a Pancardei mele.
- Proces verbal de constatare a infracţiunilor.
La data de 04.03.2009 orele 12 militarii întocmesc un proces verbal de constatare pe denunţ calomnios.
Postat la
%b %20, %2011
Postat de
Rostogolea Cristea
protestul
- Declaraţia mea. La data de 04.03.2009 orele 13, urmare a faptului că cei 15 militari au fost înlocuiţi cu alţi militari îmbrăcaţi în cagule, a faptului că mi s-a adus Protecţia Copilului şi am predat cheile de acasă, am dat declaraţie prin care am acuzat pe militari de denunţ calomnios, sechestrare, tortură. Militarul care a susţinut că la orele 10 şi 25 m-a audiat minte deoarece militarii m-au reţinut până la orele 13 şi 30 când m-au internat la Psihiatrie. Mai mult pe mine m-a audiat Claudiu Sârbu-un militar îmbrăcat în civil, iar militarii în prezenţa procurorilor militari suţin reţinerea mea pe o perioadă de 4 ore din cauza refuzului meu de a da declaraţie. Deci --- am fost obligat să dau declaraţii.
- La data de 04.03.2009 orele 13 şi 20 militarii mă conduc la Psihiatrie.
- La data de 04.03.2009 orele 13 şi 30 minute medicul Psihiatru Medinuţ Cosmina (ex. Mureşan Cosmina-om al Poliţie) împreună cu militarul Blendea George întocmeşte şi semnează un process verbal de predare-primire a mea la Psihiatrie. Medicul întocmeşte FO nr. 713/10850 şi invocă motive de arestare. Deşi nu am luat niciodată medicamente pe sistem nervos, acest medic Psihiatru îmi administrează fără voinţa mea Blegomazil, Tiapridal şi Depamine. După 3 zile mi se dă drumul datorită intervenţiei unui ONG, a unei televiziuni locale, a familiei mele şi a implicării Cabinetului Procurorului General prin acordarea unei audienţe.
- Militarii îmi distrug memoriul meu **Atac la Realităţile din Justiţie şi MAI**
- La data de 04.03.2009 militarii solicită Tribunalului Gorj comunicarea prejudiciului cauzat de mine. Prin adresa nr. 896 din 04.03.2009 Tribunalul Gorj comunică valoarea pagubei în cuantum de 39,99 RON.
Postat la
%b %20, %2011
Postat de
Rostogolea Cristea
protestul
- La data de 05.03.2009 militarii trimit Judecătoriei Tg-Jiu adresa nr. 1392266 solicitând plângerile mele pe care le-am adresat CSM în perioada anilor 2007-2009 prin Registratura Judecătoriei Tg-Jiu. În acele plângeri reclamam faptul că judecătorii, procurorii, poliţiştii şi militarii mă execută prin tortură psihică prin a asocia drepturile mele cu infracţiuni şi conflicte civile. Judecătoria Tg-Jiu prin adresa nr. 130/12A/09.03.2 009 asociază plângerile mele (80 de plângeri) ca fiind insulte şi ameninţări, trimiţându-le militarilor.
- La data de 13.03.2009 militarii au înaintat dosarul la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Jiu pentru infracţiunile prevăzute de art. 193, 321 şi 217.
2. La data de 18 martie 2009 (nu ştiu nr. de înregistrare ) şi la data de 15.04.2009 (1793/II/6/2009 ) am contestat actele de urmărire penală îndeplinite de militari pe invocarea:
- militarii nu sunt organe de urmărire penală;
- militarii au asociat manifestaţia mea de protest cu infracţiuni contra autorităţii şi infracţiuni care aduc atingere unor relaţii de convieţuire socială. Dispoziţiile Legii 60/1991 îmi permite mie să ameninţ cu distrugeri, devastări şi să folosesc expresii gen: **Ieşiţi afară ... Javre ordinare**
- militarii au săvârşit infracţiuni contra persoanei şi infracţiuni care aduc atingere activităţilor reglementate de Lege. (am solicitat ataşarea înregistrărilor video de la Judecătoria Tg-Jiu în care apar imagini oribile imagini ce constau în obligarea mea să stau în poziţii incomode iar militarii se apropiau de mine şi dăteau din fund—ca şi cum aş întreţine un act oral cu ei…., etc. )
Procurorii şi judecătorii au refuzat să soluţioneze plângerile mele îndreptate împotriva actelor de urmărire penală întocmite de militari şi au îndeplinit acte de tortură prin asocierea protestului cu fapte penale.
Postat la
%b %20, %2011
Postat de
Rostogolea Cristea
protestul
Nu au efactuat cercetări efective şi au refuzat să stabilească în mod cronologic evenimentele din data de 04.03.2009, au distrus înregistrările video-audio de la Judecătoria Tg-Jiu care au suprins în totalitate cele 4 ore de tortură şi umilinţă la care m-au supus militarii în timpul reţinerii ilegale, au refuzat să identifice şi audieze pe cei 15 militari ce au participat la acea intervenţie. În vara anului 2009 au emis ordin Poliţiei să mă ridice de pe stradă pe mine şi pe fiul meu care la acea data avea 2 ani şi vreo 3 luni. Grupul poliţistului Stoichean ne-a dus la Poliţie, m-au separat pe mine de fiul meu, l-au reţinut ilegal pe fiul meu timp de 3 ore la Poliţie, ulterior l-au dus cu Protecţia Copilului la neamurile mele. Poliţia m-a adus la Psihiatrie, unde am stat alte 3 zile. Când am ajuns la Psihiatrie asistenţii m-au legat de pat pe invocarea că aşa zice procedura. În cele 3 zile mi s-au dat medicamente fără acordul meu, am văzut un om care a murit acolo în timp ce era legat cu fitilele de pat, femei care şi-o pun cu bărbaţii, bătăi între bolnavi, 80% din bolnavi internaţi ilegal de Poliţie sau de neamurile lor care le vor moştenirea, dezinteresul medicilor, etc.
- Prin ordonanţa nr. 53/P/2009 emisă de Parchetul Militar, Rezoluţia nr. 4062/P/2009 emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Jiu, Rezoluţia nr. 4667/II/2/2009 emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Jiu, procurorii civili şi procurorii militari asociază manifestaţiile zgomotoase cu injurii şi ameninţări la adresa judecătorilor, procurorilor, poliţiştilor şi militarilor.
Postat la
%b %20, %2011
Postat de
Rostogolea Cristea
protestul
Prin Procesul verbal din data de 09.08.2009 mi s-a adus la cunoştiinţă că sunt învinuit pentru infracţiunile prevăzute la art. 217 CP, art. 239 CP, art. 271 indice 1 CP şi art 321 CP deoarece citez: **la data de 04.03.2009 a adresat insulte şi ameninţări magistraţilor şi militarilor din incinta Tribunalului Gorj, tulburând ordinea şi liniştea publică, aruncând cu o piatră într-o fereastră a clădirii mai sus amintită, distrugându-o**.
În declaraţia nr. 0505402 din 09.08.2009 am arătat activităţile infracţionale ale militarilor, am solicitat să fie audiaţi toţi cei 15, să se depună la dosar înregistrările audio de Judecătoria Tg-Jiu, să mi se dea curs plângerilor mele prin care contestam actele de urmărire penală ale militarilor, am arătat că dispoziţiile Legii 60 din 1991 îmi permit mie să ameninţ cu distrugeri, devastări şi să folosesc expresii gen: **Ieşiţi afară ... Javre ordinare**. Procurorul a refuzat să consemneze cele relatate de mine, eu l-am acuzat că îmi încalcă dreptul la apărare, am protestat prin a nu semna acea declaraţie şi l-am recuzat.
- Prin Rechizitoriul nr. 1543/P/2009 din 28.12.2009 sunt trimis în instanţă pentru infracţiunile prevăzute la art. 217 CP, art. 239 indice 1 şi 5 CP, art. 271 indice 1 CP şi art 321 CP deoarece citez: ** La data de 04.03.2009 învinuitul a avut un comportament neadecvat, tulburând ordinea şi liniştea publică, producând indignarea persoanelor prezente prin aducerea de injurii şi ameninţări magistraţilor şi jandarmilor, distrugând totodată un geam al acestei instituţii**.
- În instanţă m-am opus actelor îndeplinite de procurori şi militari, acuzându-i pe aceştia de încălcarea dreptului la viaţă. Judecătorii mi-au încălcat dreptul la viaţă prin a-mi judeca dreptul de protest.
- Prin sentinţa nr. 1454 din 14 iulie 2010 a dosarului penal nr. 188/318/2010 înlocuită cu sentinţa nr. 2149 din 24.11.2010 a dosarului penal nr. 24249/318/2010 sunt condamnat contrar legii.
Postat la
%b %20, %2011
Postat de
Rostogolea Cristea
protestul
- Judecătorii, procurorii, poliţiştii şi militarii îşi motivează propriile lor acte de tortură la adresa mea prin a susţine că la data de 04.03.2009 eu am avut un comportament neadecvat. Ce lege spune: **un comportament neadecvat al cetăţeanului este infracţiune**?
- La data de 28.12.2010 consilierul de probaţiune Vezure Sorin, împreună cu o colegă, m-a constrâns să semnez planul de supraveghere nr. 3741 din 28.12.2010 cu date inexacte, cu susţineri în numele meu mincinoase refuzând să ateste motivul meu de a mă supune măsurilor de supraveghere:** responsabilitat ea faţă de copil şi lupta împotriva celor ce mi-au încălcat dreptul la viaţă prin a asocia drepturile mele cu fapte penale şi conflicte civile**. Am protestat prin a refuza să semnez.
Am depus la Serviciul de Probaţiune memoriu nr. 3815/31.12.2010 .
Probele care incriminează pe judecători, procurori, poliţişti, militari de constituirea unui grup infracţional şi săvârşirea infracţiunilor de denunţ calomnios, represiune nedreaptă, favorizarea infractorilor, abuz în serviciu, tortură, infracţiuni contra înfăptuirii Justiţiei, Crimă Împotriva Umanităţii sunt susţinerile lor din actele emise de ei, pancarta pe care mi-au furat-o, steagul României, memoriul ** Atac la Realităţile din Justiţie şi MAI** dispoziţiile Legii 60/1991 ce-mi permite mie să ameninţ cu distrugeri, devastări şi să folosesc expresii gen: **Ieşiţi afară ... Javre ordinare** şi să devastez instituţiile statului, şi înregistrările video-audio ce oferă detalii cu privire la acea intervenţie ilegală prin care sunt hărţuit, provocat timp de 15 minute, ulterior sechestrat şi torturat deoarece mi-am exercitat dreptul de a manifesta prin a reclama abuzuri, persecutări, şi a-mi exprima convingerile.
Postat la
%b %20, %2011
Postat de
Rostogolea Cristea
protestul
Arăt faptul că nu este prima dată când judecătorii, procurorii, poliţişti şi militarii asociază manifestaţiile de protest cu infracţiuni contra autorităţii şi infracţiuni contra normelor de convieţuire socială. Astfel în perioada anilor 2007-2009 au emis pe numele meu peste 20 procese verbale de contravenţie. Pe 7 noiembrie 2007 poliţiştii m-au ademenit într-un birou judiciar, mi-au furat pancardele mi-au pus cătuşele pe mâini, m-au aruncat pe jos şi m-au lovit cu picioarele în burtă şi spate până când am leşinat.
- Am depus foarte multe plângeri la Instituţiile statului, ultima plângere am depus-o la data de 10.12.2010. PÎCCJ a refuzat să se pronunţe cu privire la aceste acuzaţii. Ministerul Justiţiei, MAI şi CSM nu înţeleg ce înseamnă asocierea drepturilor omului cu fapte penale şi conflicte civile. Atunci când un judecător asociază un drept constituţional cu o faptă penală el face tortură şi nu Justiţie.
Solicit cheltuieli în sumă de 100 000 Ron reprezentând contravaloare unei părţi a suferinţelor psihice la care m-au supus. Solicit anularea tuturor actelor emise de ei şi emiterea unui act de bun cetăţean pe numele meu.
Ei m-au pedepsit contrar Legii (prin asocierea dreptului de manifestaţie cu infracţiuni datorită convingerilor mele despre Sistemul de Justiţie, convingeri care se rezumă:
** Problema Sistemului de Justiţie nu este satisfacerea lăcomiei miliardarilor în robe ci judecătorul, procurorul, poliţistul, militarul ce asociază drepturile omului ca fiind fapte penale şi conflicte civile.
Postat la
%b %20, %2011
Postat de
Rostogolea Cristea
protestul
Această problemă se rezolvă prin:
- a se unifica practica judiciară. Procurorii şi judecătorii trebuie să facă cercetări efective şi să ştie ce acte să îndeplinească pentru a se constata sau infirma infracţiunile. Nu toţi procurorii şi judecătorii sunt deştepţi. Procedura rezolvării plângerilor şi acţiunilor prin care cetăţenii fac referire la hotar constă în fotografiere la faţa locului şi acte de raportare a Cărţii Cadastrale a părţii vătămate/pârât la hotarul pretins de făptuitor/recla mant sau la gardul construit de făptuitor/pârât .
- a se restructura Sistemul de Justiţie. Prin respectarea Procedurilor de rezolvare a plângerilor obiectul de activitate al miliardarilor în robe scade vertiginos, iar în acest sens ei nu mai au obiectul muncii, fiind nevoie de înjumătăţirea Judecătoriilor, Parchetelor şi Miliţiilor, dar şi desfiinţarea posturilor .
- a se responsabiliza judecătorul, procurorul, poliţistul şi militarul a se reţine în sarcina lor infracţiuni contra persoanei, infracţiuni contra patrimoniului, infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei etc.**

Data: 20.01.2011

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează