Profesii juridice in RomaniaOrganizarea si etica profesiilor juridice are rolul de a furniza cunoasterea modului de organizare al activitatii principalilor "actori" implicati in organizarea sistemului juridic romanesc, respectiv: magistrati, avocati, notari publici, executori judecatoresti, consilieri juridici.

Aceasta pagina va ofera o imagine de ansamblu asupra profesiilor juridice din Romania.

In Romania exista urmatoarele profesii juridice:

 • procurori;
 • judecatori;
 • avocati;
 • consilieri juridici;
 • notari publici;
 • executori judecatoresti;
 • grefieri.

Procurori

Organizare

In Romania, in cadrul Ministerului Public, functioneaza:

 • Parchete de pe langa curtile de apel, tribunale, tribunale pentru minori si familie si judecatorii;
 • Parchete de pe langa instantele militare.
 • 1. Primul loc in ierarhie este ocupat de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, inclusiv structurile specializate (Departamentul National Anticoruptie si Directia de Investigarea a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism);
 • 2. Primul grad de jurisdictie: parchetele de pe langa Judecatorii (177);
 • 3. Al doilea grad de jurisdictie: parchetele de pe langa Tribunale (41) Parchetele de pe langa Tribunalul pentru Minori si Familie (1);
 • 4. Al treilea grad de jurisdictie: parchetele de pe langa Curtile de Apel (15).

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) este organismul central din cadrul sistemului judiciar responsabil de reglementarea profesiei de procuror. Formarea profesionala initiala si continua a judecatorilor si procurorilor este asigurata de Institutul National al Magistraturii (INM), o institutie publica cu personalitate juridica, aflata in coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii.

Ministerul Public isi exercita atributiile prin procurori constituiti in parchete. Acestea din urma functioneaza pe langa toate instantele, cu exceptia tribunalelor specializate in materie comerciala.

Urmarirea penala efectuata de catre parchetele de pe langa curtile de apel, tribunale, tribunale pentru minori si familie si judecatorii.

Ierarhia institutionala a parchetelor se prezinta dupa cum urmeaza:

 1. In varful ierarhiei se afla Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (Parchetul General), care este condus de Procurorul General al Romaniei. Acesta coordoneaza activitatea parchetelor de pe langa cele 15 curti de apel;
 2. Parchetele de pe langa curtile de apel coordoneaza activitatile parchetelor de pe langa cele 42 de tribunale (inclusiv tribunalul specializat in materie de minori si familie), fiecare dintre acestea fiind condus de un procuror general;
 3. Parchetele de pe langa tribunale coordoneaza activitatile parchetelor de pe langa cele 177 judecatorii functionale, fiecare fiind condusa de un prim-procuror;
 4. Parchetele de pe langa cele 177 de judecatorii functionale reprezinta primul grad de jurisdictie (cel mai de jos) al ierarhiei si sunt conduse de prim-procurori.

In cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie functioneaza doua structuri specializate separate. Acestea sunt:

 1. Directia Nationala Anticoruptie (DNA), responsabila pentru investigarea si efectuarea urmaririi penale a infractiunilor de coruptie. Aceasta este condusa de un procuror sef;
 2. Directia de Investigarea a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), responsabila de investigarea si urmarirea penala a infractiunilor de criminalitate organizata si terorism. Aceasta este condusa de un procuror sef care actioneaza in coordonarea Procurorului General al Romaniei.

 

Ierarhia functionala a procurorilor

Procurorii isi desfasoara activitatea potrivit principiilor legalitatii, ale impartialitatii si ale controlului ierarhic.

Procurorii respectivi isi exercita atributiile in conformitate cu legea, respecta si protejeaza demnitatea umana si apara drepturile indivizilor.

Procurorii din fiecare parchet raporteaza catre seful Parchetului, care la randul sau raporteaza catre seful Parchetului ierarhic superior.

Controlul procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, al procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, al procurorului general al Parchetului de pe langa curtea de apel asupra procurorilor subordonati poate fi exercitat fie direct, fie prin intermediul procurorilor-inspectori.

Roluri si obligatii

In Romania exista doua categorii de procurori:

 • 1. Procurori civili, care sunt responsabili pentru investigarea si urmarirea penala a infractiunilor savarsite de civili;
 • 2. Procurorii militari, care sunt responsabili pentru investigarea si urmarirea penala a infractiunilor savarsite in general de personalul militar.

Categoriile de procurori care isi desfasoara activitatea la nivel national sunt:

 • Procurorul General al Romaniei (sef al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie);
 • Procurorul Sef (sef al DNA si DIOCT);
 • Procurorii Generali (sefi ai Parchetelor de pe langa Curtile de Apel);
 • Prim-procurori (sefi ai Parchetelor de pe langa tribunale si judecatorii);
 • Procurorii sefi de sectie (sefi ai sectiilor interne ale Parchetelor);
 • Procurorii sefi de serviciu (sefi ai serviciilor interne ale Parchetelor);
 • Procurorii sefi de birou (sefi ai birourilor interne ale Parchetelor) si
 • Procurorii.

Ori de cate ori se considera necesar sau la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, Ministrul Justitiei poate numi in functie procurori desemnati de Procurorul General al Romaniei, de Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie sau de insusi Ministrul Justitiei pentru a inspecta urmatoarele:

 • eficienta manageriala a procurorilor;
 • performantele procurorilor si modul de indeplinire a sarcinilor; si
 • calitatea relatiilor de serviciu ale procurorilor cu cetatenii si cu alte persoane implicate in activitatea desfasurata la nivelul parchetelor.

Nici intreaga gama de masuri pe care procurorii le pot lua pe parcursul urmaririi penale si nici deciziile aferente nu vor face obiectul acestei inspectii.

Ministrul Justitiei poate solicita Procurorului General al Romaniei sau, daca este cazul, Procurorului General al Directiei Nationale Anticoruptie diverse raportari cu privire la activitatile parchetelor si poate emite instructiuni scrise referitoare la masurile care se impun pentru prevenirea si combaterea infractiunilor in mod eficient.

Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie transmite Consiliului Superior al Magistraturii si Ministrului Justitiei un raport anual cu privire la activitatile sale, care prezinta concluziile sale in acest sens Parlamentului Romaniei.

Judecatori

Organizare

Organismul central din cadrul sistemului judiciar responsabil cu reglementarea profesiei de judecator este Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Formarea profesionala initiala si continua a judecatorilor si procurorilor este asigurata de Institutul National al Magistraturii (INM) o institutie publica cu personalitate juridica, aflata in coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii.

Roluri si atributii

In Romania, judecatorii sunt specializati in solutionarea urmatoarelor tipuri de cauze:

 • cauze civile si de executare silita in materie civila;
 • cauze penale si de punere in executare a hotararilor pronuntate in materie penala;
 • cauze comerciale (judecator sindic);
 • cauze in materie de dreptul familie si minori;
 • cauze de contencios administrativ si fiscal/financiar;
 • cauze in materie de conflicte de munca si asigurari sociale;
 • cauze de drept constitutional;
 • cauze militare.

Organizarea profesiei juridice

1. Avocati

Organismul central responsabil de reglementarea profesiei de avocat este Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (UNBR). Aceasta asigura exercitarea calificata a dreptului la aparare, competenta si disciplina profesionala, protectia demnitatii si onoarei avocatilor membri. Toate barourile din Romania fac parte din UNBR.

Baze de date legale

Informatii cu privire la avocatii din Romania sunt disponibile pe site-ul web al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania.

Este accesul la aceasta baza de date gratuit?

Da, accesul la baza de date este gratuit.

2. Consilieri juridici

Potrivit legii, consilierii juridici se pot asocia in structuri judetene, pe ramuri sau domenii de activitate, potrivit intereselor profesionale, si, dupa caz, la nivel national, cu respectarea legii privind asociatiile si fundatiile. Dintre asociatiile profesionale constituite in temeiul legii privind asociatiile si fundatiile mentionam Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din Romania (UCCJR). Aceasta este constituita din toate colegiile consilierilor juridici, organizate in fiecare judet. Consilierii juridici se pot asocia si in alte asociatii profesionale.

Lista consilierilor juridici poate fi accesata de pe Internet.

3. Notari publici

Organizare

Prin lege, Ministerul Justitiei din Romania a delegat exercitarea activitatii notariale - serviciu de interes public catre Uniunea Nationala a Notarilor Publici (UNNP), pastrand atributiile de reglementare si control ale profesiei.

Uniunea Nationala a Notarilor Publici este organismul profesional al notarilor publici, responsabil de organizarea profesiei de notar public, apararea intereselor profesionale ale membrilor sai si a prestigiului profesiei. Toti notarii publici sunt membri ai Uniunii. Notarii publici sunt organizati in 15 Camere ale Notarilor Publici, fiecare functionand pe langa curtea de apel corespunzatoare.

Rol si atributii

In Romania, notarii publici furnizeaza urmatoarele servicii juridice:

 • intocmirea actelor necesare in materia mostenirii legale si testamentare;
 • incheierea de contracte (contracte de vanzare-cumparare, contracte de schimb, contracte de intretinere, contracte de donatie, contracte de ipoteca, contracte de gaj si contracte de locatiune, contracte de inchiriere) si de alte acte (acte de garantie solicitate de diverse institutii pentru administratorii acestora);
 • intocmirea actelor constitutive ale societatilor comerciale, asociatiilor si fundatiilor;
 • autentificarea documentelor;
 • legalizarea semnaturilor, a specimenelor de semnatura si a sigiliilor;
 • orice alte operatiuni prevazute de lege.

Alte profesii legale

1. Executori judecatoresti

Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti din Romania (UNEJ) reprezinta organizatia profesionala cu personalitate juridica, formata din toti executorii judecatoresti. Uniunea actioneaza pentru asigurarea prestigiului si autoritatii profesiei de executor judecatoresc, avand ca scop principal reprezentarea si apararea intereselor profesionale ale membrilor sai. Executorii judecatoresti sunt organizati in 15 camere, fiecare functionand pe langa curtea de apel corespunzatoare.

Pagina de internet a Uniunii si pagina de internet a Ministerului de Justitie ofera o lista a executorilor judecatoresti. Cu toate acestea, cele doua baze de date sunt organizate diferit.

2. Grefieri

Organismul central responsabil pentru reglementarea profesiei de grefier este Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

Scoala Nationala de Grefieri (SNG), este o institutie publica cu personalitate juridica, aflata in coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii, responsabila cu formarea initiala si continua a grefierilor.

In cadrul sistemului judiciar roman activeaza diferite categorii de grefieri:

 • grefieri de sedinta;
 • grefieri statisticieni;
 • grefieri documentaristi;
 • grefieri informaticieni;
 • grefieri arhivari;
 • grefieri registratori.

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează