Venitul minim garantatVenitul minim garantat reprezinta o forma de asistenta sociala si se asigura prin acordarea unui ajutor social lunar. Nivelul lunar al venitului minim garantat este de 0,283 ISR. Avand in vedere ca valoarea ISR din 2023, indicatorul social de referinta, este de 598 lei, acest lucru inseamna ca venitul va creste de la 141,5 lei la 169 lei pentru o persoana singura.

Venitul minim garantat sau ajutorul social va creste de la 1 martie 2023, iar de acesta vor beneficia atat familii cat si persoane singure care au nevoie de sprijin material.

Venitul minim garantat este reglementat prin Legea 416/2001, iar de la 1 martie 2023 va avea urmatoarele valori:

 • 0,283 ISR pentru persoana singura 169 lei;
 • 0,510 ISR pentru familiile formate din 2 persoane = 305 lei;
 • 0,714 ISR pentru familiile formate din 3 persoane = 427 lei;
 • 0,884 ISR pentru familiile formate din 4 persoane = 529 lei;
 • 1,054 ISR pentru familiile formate din 5 persoane = 630 lei;
 • cate 0,073 ISR pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane = 44 lei.

Potrivit legii, valoarea indicatorului social de referinta se actualizeaza, din oficiu, in fiecare an, la data de 1 martie, cu rata medie anuala a inflatiei din anul precedent, indicator definitiv, comunicat de Institutul National de Statistica. In situatia in care rata medie anuala a inflatiei are valoare negativa se pastrează ultima valoare a indicatorului social de referinta.

Venitul minim de incluziune

Indemnizatia de somaj din martie 2023

Conform art. 39 alin. (2) din Legea 76/2002, cuantumul indemnizatiei de somaj este o suma acordata lunar si in mod diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:

 1. valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data stabilirii acestuia (598 lei, de la 1 martie 2023), pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an;
 2. suma prevazuta la pct. 1, la care se adauga o suma calculata prin aplicarea, asupra mediei veniturilor care constituie baza de calcul al indemnizatiei de somaj pe ultimele 12 luni in care s-a realizat stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare.

Valoarea ISR, la care se adauga o suma calculata prin aplicarea (asupra mediei salariului de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare) unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare:

 • 3% - pentru persoanele cu un stagiu de minimum trei ani;
 • 5% - pentru persoanele cu un stagiu de minimum cinci ani;
 • 7% - pentru persoanele cu un stagiu de minimum zece ani;
 • 10% - pentru persoanele cu un stagiu de minimum 20 de ani.

Indemnizatia lunara pentru persoanele cu handicap 2023

In plus, indemnizatia lunara pentru persoanele cu handicap se majoreaza la 419 lei (70% din ISR), in cazul existentei unui handicap grav, si la 317 lei (53% din ISR), in cazul handicapului accentuat - Legea 448/2006.

Majorarea indemnizatiei de handicap in 2023

Alocatia pentru sustinerea familiei 2023

Se va majora, din martie, si alocatia pentru sustinerea familiei, prevazuta in Legea 277/2010. Astfel, potrivit legii, in functie de cat de mare este venitul net mediu lunar pe membru de familie (raportat la ISR), cuantumul lunar al alocatiei este stabilit in functie de ISR (598 lei):

 

Venit net mediu lunar/membru de familie

Cuantumul alocatiei

Cuantumul alocatiei pentru familia monoparentala

pana la 0,40 ISR inclusiv (239 lei)

0,1640 ISR (98 lei) pentru familia cu un copil

0,214 ISR (128 lei) pentru familia cu un copil

0,3280 ISR (196 lei) pentru familia cu doi copii

0,428 ISR (256 de lei) pentru familia cu doi copii

0,4920 ISR (294 lei) pentru familia cu trei copii

0,642 ISR (384 lei) pentru familia cu trei copii

0,6560 ISR (392 lei) pentru familia cu patru sau mai multi copii

0,856 ISR (512 de lei) pentru familia cu patru sau mai multi copii

intre 0,40 ISR (239 lei)

si

1,06 ISR inclusiv (634 lei)

0,1500 ISR (90 lei) pentru familia cu un copil

0,204 ISR (122 lei) pentru familia cu un copil

0,3000 ISR (179 lei) pentru familia cu doi copii

0,408 (244 lei) ISR pentru familia cu doi copii

0,4500 ISR (269 lei) pentru familia cu trei copii

0,612 (366 lei) ISR pentru familia cu trei copii

0,6000 ISR (359 lei) pentru familia cu patru sau mai multi copii

0,816 ISR (488 lei) pentru familia cu patru sau mai multi copii

!!! Incepand din 2016, plata alocatiei de sustinere a familiei nu mai este conditionata de plata taxelor si impozitelor locale. 

Indemnizatia de crestere a copilului 2023

Potrivit legii, atat mama, cat si tatal pot sa intre in concediu crestere copil si sa primeasca indemnizatie crestere copil, cu conditia ca in ultimii doi ani anteriori datei nasterii copilului sa fi realizat venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit, cel putin 12  luni.

Potrivit OUG 111/2010, valoarea indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului nu poate fi mai mica decat suma rezultata din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea ISR, pragul minim al acesteia va ajunge, incepand din martie 2023, la 1.495 de lei.

Apoi, pentru fiecare copil nascut dintr-o sarcina gemelara, de tripleti sau multipleti, incepand cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de nastere, nivelul indemnizatiei lunare se majoreaza, de-acum, cu 1.495 de lei.
Asadar, in prezent, indemnizatia lunara pentru cresterea copilului este cuprinsa intre 1.495 si 8.500 de lei.

Alocatia lunara de plasament, indemnizatia de acomodare si de sprijin 2023

Alocatia de plasament este acordata, conform legii, pentru fiecare copil care a fost preluat in plasament de o familie, sau de o singura persoana, ori asistent material, "intr-un serviciu de tip rezidential al unui organism privat acreditat sau s-a instituit tutela".

"Suma se plateste persoanei, asistentului maternal, reprezentantului familiei, al organismului privat acreditat care a luat in plasament copilul sau tutorelui si este destinata asigurarii de hrana, imbracaminte, incaltaminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/ manuale, jucarii, sprijin pentru integrare sociala, transport, conditii adecvate de locuit si pentru a acoperi cheltuieli de intretinere - incalzire, apa calda, energie electrica", se arata in Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului.

Alocatia lunara de plasament va ajunge la 1.081 de lei (1,808 ISR - Legea 272/2004), in timp ce, potrivit Legii 273/2004, valoarea minima a indemnizatiei lunare de acomodare, in cazul adoptiei unui copil, va fi de 2.033 de lei (3,4 ISR), iar valoarea indemnizatiei de sprijin - de 718 lei (1,2 ISR).

Drepturile copiilor cu dizabilitati si ale insotitorilor personali

Tinerii care au implinit 18 ani, dar merg la scoala sau muncesc, vor primi 2.522 de lei, pana la varsta de 26 de ani. Persoanele care au in plasament copii vor primi lunar 420 de lei pentru fiecare copil in parte, in plus fata de alocatia de plasament.

Stimulent de insertie 2023

Stimulentul de insertie e o suma de bani - 650 lei ce se acorda parintilor care se intorc mai repede la munca din concediu crestere a copil. Conform legislatiei in vigoare, stimulentul nu se cumuleaza cu indemnizatie crestere a copil si trebuie cerut de parintele care se intoarce la munca, pentru ca stimulentul nu se acorda automat, ca inlocuitor pentru indemnizatia de crestere.

Plata stimulentului de insertie se face pana cand copilul implineste doi ani (respectiv trei ani, in cazul copilului cu handicap) - e vorba de durata maxima a concediului de crestere. Totusi, in cazul persoanelor care obtin venituri cu minimum 60 de zile inainte de implinirea de catre copil a varstei de 2 ani (respectiv trei ani, in cazul copilului cu handicap), acordarea stimulentului se face pana cand copilul implineste 3 ani (respectiv 4 ani, in cazul copilului cu handicap).

Fireste, nu se poate obtine si indemnizatie de concediu de crestere si stimulent de insertie. Odata ce soliciti stimulentul de insertie, plata indemnizatiei de crestere a copilului inceteaza. 

Ajutorul de inmormantare

In cazul decesului unei persoane din familia beneficiara de ajutor de incluziune sau al persoanei singure beneficiare de ajutor de incluziune, primarii pot dispune acordarea unui ajutor financiar pentru cheltuielile de inmormantare persoanelor care pot fi, dupa caz, sotul/sotia supravietuitor/supravietuitoare, copilul, parintele, tutorele, curatorul, mostenitorul in conditiile dreptului comun sau, in lipsa acestuia, persoana care dovedeste ca a suportat cheltuielile cu inmormantarea.

Ajutorul se acorda pe baza de cerere insotita de copia urmatoarelor acte, dupa caz:

a) certificatul de deces, in original si in copie;

b) actul de identitate al solicitantului;

c) acte de stare civila ale solicitantului din care sa rezulte relatia de rudenie cu decedatul sau, dupa caz, acte care atesta calitatea de mostenitor, tutore, curator;

d) dovezi privind suportarea cheltuielilor cu inmormantarea.

Cererea si actele doveditoare se inregistreaza la primaria comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti unde familia din care a facut parte persoana decedata sau, dupa caz, persoana singura decedata a beneficiat de venit minim de incluziune.

Cine are dreptul la venitul minim garantat?

Au dreptul la venit minim garantat familiile si persoanele singure, cetateni romani.

Termenul familie desemneaza sotul si sotia sau sotul, sotia si copiii lor necasatoriti, care au domiciliul ori resedinta comuna prevazuta in actele de identitate si gospodaresc impreuna.

Se considera familie si persoana care locuieste impreuna cu copiii aflati in intretinerea sa si se afla in una dintre urmatoarele situatii:

 • este necasatorita;
 • este vaduva;
 • este divortata;
 • al carei sot/sotie este declarat/declarata disparut/disparuta prin hotarare judecatoreasca;
 • nu a implinit varsta de 18 ani si se afla in una dintre situatiile prevazute mai sus.

Se considera familie si fratii fara copii, care gospodaresc impreuna si care nu au domiciliul sau resedinta comuna cu parintii. Se asimileaza termenului familie barbatul si femeia necasatoriti, cu copiii lor si ai fiecaruia dintre ei, care locuiesc si gospodaresc impreuna.

Prin termenul persoana singura se intelege persoana care a implinit varsta de 18 ani, locuieste si se gospodareste singura. Beneficiaza de reglementarile privind venitul minim garantat si familiile sau persoanele singure, cetateni ai altor state sau apatrizi, care au resedinta sau, dupa caz, domiciliul in Romania, in conditiile legislatiei romane.

Beneficiaza de reglementarile privind venitul minim garantat si persoanele fara domiciliu sau resedinta si fara locuinta, aflate in situatie de nevoie, pe baza declaratiei pe propria raspundere ca nu au solicitat ajutorul social de la alte primarii.

In completarea veniturilor nete lunare ale familiei sau ale persoanei singure, pentru asigurarea venitului minim garantat, se acorda lunar un ajutor social, in baza urmatoarelor documente:

Documentele mentionate se inregistreaza intr-un registru special la primaria comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala solicitantul are domiciliul ori, dupa caz, resedinta.

Dovada privind componenta familiei se face cu urmatoarele acte, in copie:

 • buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate in termenul de valabilitate, in cazul cetatenilor romani;
 • documentul de identitate, pasaport sau, dupa caz, permis de sedere temporara, permis de sedere permanenta, cartea de rezidenta, cartea de rezidenta permanenta, eliberate de autoritatile romane competente, aflate in termenul de valabilitate, in cazul cetatenilor straini sau apatrizi;
 • certificatele de nastere ale copiilor;
 • livretul de familie;
 • certificatul de casatorie;
 • hotararea definitiva de incuviintare a adoptiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
 • actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
 • acte din care sa rezulte ca un membru al familiei urmeaza o forma de invatamant ;
 • acte din care sa rezulte incadrarea, potrivit legii, in categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori in gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate in intretinere;
 • dupa caz, alte acte doveditoare privind componenta familiei.

Persoanele apte de munca ce nu realizeaza venituri din salarii sau din alte activitati trebuie sa prezinte:

 • adeverinta ca sunt in evidenta agentiilor teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, pentru incadrare in munca, si nu au refuzat un loc de munca,
 • adeverinta privind participarea la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de aceste agentii.

Cererile pentru acordarea ajutorului social se solutioneaza in termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii de catre persoanele din cadrul serviciului public de asistenta sociala sau, dupa caz, de persoanele desemnate prin dispozitie a primarului. Ca masura prealabila solutionarii cererii, primarul dispune, in mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale la domiciliul sau, dupa caz, la resedinta solicitantului ajutorului social, pentru a verifica situatia ce rezulta din datele inscrise in actele doveditoare.

Ancheta sociala se realizeaza de personalul serviciului public de asistenta sociala din subordinea consiliului local sau, dupa caz, de persoanele cu atributii in domeniul asistentei sociale din aparatul de specialitate al primarului, in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii. Daca solicitantul refuza sa furnizeze informatiile necesare pentru intocmirea anchetei sociale se considera ca familia acestuia nu indeplineste conditiile de acordare a ajutorului social.

Dreptul la ajutorul social se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care s-a inregistrat cererea.

Cuantumul ajutorului social se stabileste ca diferenta intre nivelul venitului minim garantat si venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure. Daca din calcul rezulta un ajutor social mai mic de 10 lei, se acorda 10 lei. Familiile si persoanele singure cu venituri nete lunare pana la nivelul venitului minim garantat beneficiaza de o majorare cu 15% a cuantumului ajutorului social pe familie, in cazul in care cel putin un membru al familiei face dovada ca lucreaza pe baza de contract individual de munca, are statut de functionar public sau presteaza o activitate, realizand venituri cu caracter salarial.

Care este procedura de obtinere a ajutorului social?

Actele necesare pentru stabilirea dreptului se inregistreaza la primaria in a carei raza teritoriala familia isi are domiciliul ori resedinta si sunt CEREREA si DOCUMENTELE DOVEDITOARE PRIVIND COMPONENTA FAMILIEI SI VENITURILE MEMBRILOR ACESTEIA realizate in ultima luna inainte de solicitarea dreptului, precum si cele privind SITUATIA SCOLARA a copiilor de varsta scolara din familie.

CEREREA se completeaza potrivit "Formularului de cerere si declaratie pe proprie raspundere" aprobat prin Normele metodologice.

Actele doveditoare:
- privind componenta familiei;
- privind veniturile familiei;
- adeverinta eliberata de unitatea de invatamant la care sunt inscrisi copiii, care sa ateste frecventarea cursurilor de invatamant organizate potrivit legii.

Pentru familiile ai caror copii sunt de varsta scolara, cuantumul alocatiei pentru sustinerea familiei se poatediminua pe o perioada de 3 luni in raport cu numarul de absente inregistrate de fiecare copil in parte:
- cu 20% pentru fiecare copil cu un numar de 10 absente
- cu 50% pentru fiecare copil cu un numar de 20 absente
- la mai mult de 20 absente acordarea alocatiei se suspenda.

In vederea stabilirii dreptului, primarii dispun efectuarea anchetei sociale pentru verificarea situatiei socio-economice a familiei. Daca ancheta sociala nu confirma cele declarate de solicitant cu privire la componenta familiei, veniturile realizate si bunurile detinute, atunci dreptul la alocatie poate sa nu fie acordat.

In maximum 10 zile lucratoare de la efectuarea anchetei sociale si pe baza documentelor depuse la dosar, secretarul are obligatia sa prezinte primarului, pentru aprobare, dispozitia de acordare sau de respingere a cererii privind ajutorul social, care se comunica solicitantului in termen de maximum 5 zile de la emiterea acesteia.

Dispozitia primarului de acordare a dreptului la ajutorul social, insotita de copia cererii de acordare a ajutorului social, a declaratiei pe propria raspundere, a fisei de calcul precum si situatia centralizatoare privind titularii ajutorului social si sumele de plata, pana la data de 5 a fiecarei luni, pentru luna anterioara, se transmit pe baza de borderou la agentiile pentru prestatii sociale teritoriale.

Plata ajutorului social se asigura de catre agentiile teritoriale, prin decizie a directorului, si se efectueaza lunar, pe baza de mandat postal, in curent personal sau in cont de card, tinand seama de optiunea beneficiarului.  

Dreptul la ajutorul social se acorda incepand cu luna urmatoare inregistrarii cererii.

Care sunt OBLIGATIILE beneficiarilor de ajutor social?

Persoanele apte de munca pentru care se acorda ajutorul social si care nu realizeaza venituri din salarii sau din alte activitati, au obligatia de a dovedi, lunar, cu adeverinta eliberata de agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca, urmatoarele:

 • ca sunt inregistrate ca persoane in cautarea unui loc de munca in evidenta agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de munca;
 • ca nu au refuzat un loc de munca;
 • ca nu au refuzat participarea la servicii pentru stimularea ocuparii fortei de munca si la servicii de formare profesionala si, dupa caz, ca participa la un program de pregatire profesionala.

new4Persoanele care primesc venit minim garantat sunt obligate sa presteze o munca in folosul comunitatii.

Persoanele care beneficiaza de venitul minim vor avea si asigurare de sanatate, conform Legii nr. 276/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. De asemenea, beneficiarii trebuie sa presteze, in continuare, orele de lucru in folosul comunitatii si sa figureze in evidenta agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de munca.

La solicitarea primarului, una dintre aceste persoane are obligatia de a presta lunar actiuni sau lucrari de interes local, fara a se putea depasi regimul normal de lucru, cu respectarea normelor de securitate si igiena a muncii.

Primarii au urmatoarele obligatii:

 • sa intocmeasca lunar un plan de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca;
 • sa tina evidenta efectuarii orelor prevazute la lit. a) intr-un registru;
 • sa asigure instructajul privind normele de tehnica a securitatii muncii;
 • sa afiseze la loc vizibil planul de actiuni sau de lucrari de interes local prevazut la lit. a), lista cu beneficiarii de ajutor social, precum si cu persoanele care urmeaza sa efectueze orele de munca prevazute la alin. (1);
 • sa transmita agentiilor teritoriale documentele prevazute la lit. d) in luna urmatoare aprobarii acestora.
 • numarul orelor de munca pentru persoanele majore apte de munca din familia beneficiara, se calculeaza proportional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiaza familia sau persoana singura, cu un tarif orar corespunzator salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, raportat la durata medie lunara a timpului de munca.

Obligatia de a presta orele de munca poate fi transferata altor persoane din familia beneficiara de ajutor social, numai cu acordul primarului, in cazul incapacitatii temporare de munca sau al pierderii totale sau partiale a capacitatii de munca a persoanei nominalizate sa efectueze actiunile sau lucrarile de interes local.

Dovada incapacitatii temporare de munca sau, dupa caz, a pierderii totale ori partiale a capacitatii de munca se face cu urmatoarele documente:

 • decizia medicala emisa de medicul expert al asigurarilor sociale din cadrul casei judetene de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, pentru pensionarii de invaliditate;
 • certificatul emis de comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap, pentru persoanele cu handicap;
 • certificatul medical de constatare a capacitatii de munca, emis de medicul expert al asigurarilor sociale din cadrul casei judetene de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, pentru persoanele cu afectiuni cronice invalidante si care nu sunt asigurate in sistemul public de pensii.
 • adeverinta medicala emisa de medicul de familie sau, dupa caz, de medicul specialist, pentru persoanele cu afectiuni e determina incapacitate temporara de munca.

Cuantumul ajutorului social se modifica in situatia in care venitul net lunar al familiei sau, dupa caz, al persoanei singure ori numarul membrilor familiei difera fata de cel avut initial in vedere la calculul ajutorului social.

In ce conditii se suspenda plata ajutorului social?

Dreptul la ajutorul social, respectiv plata acestuia se suspenda pentru intreaga familie sau, dupa caz, pentru persoana singura, prin dispozitie scrisa a primarului, incepand cu luna urmatoare celei in care s-au constatat urmatoarele situatii:

 • daca nu prezinta lunar adeverinta eliberata de agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca, prevazuta la art. 11 alin. (4);
 • daca refuza nejustificat efectuarea actiunilor sau lucrarilor de interes local ;
 • cand se constata ca dreptul la ajutorul social a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenta familiei sau veniturile realizate ori pe parcursul acordarii au intervenit modificari ale acestora;
 • daca nu depune, din 3 in 3 luni, declaratia insotita de o adeverinta eliberata de autoritatea competenta cu privire la veniturile realizate supuse impozitului pe venit.
 • cand agentia teritoriala constata, ca s-a stabilit un cuantum eronat al ajutorului social;
 • in situatia in care timp de 3 luni consecutive se inregistreaza mandate postale returnate pentru titularul ajutorului social;
 • in situatia in care, in urma verificarilor efectuate se constata ca nu sunt respectate conditiile de acordare a dreptului la ajutorul social.

Reluarea platii ajutorului social se face prin decizie a directorului agentiei teritoriale, incepand cu luna urmatoare celei in care s-au indeplinit conditiile prevazute de lege .

In ce conditii inceteaza plata ajutorului social?

Dreptul la ajutorul social, respectiv plata acestuia inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care a fost constatata una dintre urmatoarele situatii:

 • daca veniturile nete lunare ale familiei sau ale persoanei singure depasesc nivelurile prevazute de lege;
 • daca plata ajutorului social a fost suspendata si in termen de 3 luni de la data suspendarii platii nu au fost depuse documentele prevazute de lege si nu au fost efectuate actiunile sau lucrarile de interes local;
 • daca in urma verificarii se constata ca beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege;
 • daca pe parcursul acordarii dreptului la ajutor social, beneficiarii refuza sa furnizeze informatii cu privire la membrii familiei sau veniturile realizate.

De aceleasi drepturi beneficiaza si una dintre persoanele care a adoptat copilul, careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau care are copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta, cu exceptia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii sai, precum si persoana care a fost numita tutore.

In vederea beneficierii de venitul minim garantat (precum si persoanele care beneficiaza de concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, respectiv alocatia pentru sustinerea familiei), persoanele in cauza au obligatia de a-si plati impozitele locale, respectiv impozitul pe imobile, terenuri si autoturisme/autovehicule, altfel acest ajutor va fi sistat. In perioada in care nu primesc banii aferenti venitului minim, beneficiarii nu mai pot fi obligati sa munceasca in folosul comunitatii.

Potrivit normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 38/2011 copiii in varsta de pana la 18 ani, care urmeaza o forma de invatamant in strainatate, vor fi luati in calcul la stabilirea alocatiei de sustinere a familiei, daca si numai daca respectivele unitati de invatamant, prezinta dovezi privind frecventarea cursurilor scolare peste hotare.

De asemenea, tinerii in varsta de pana la 18 ani, care termina cele 10 clase obligatorii de invatamant, vor fi luati in calcul, la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei, ca membri ai familiei.

Baza Legislativa:

1. Ajutorul social lunar (venitul minim garantat)

 • Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
 • Legea nr. 166/2012 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala;
 • Ordonanta de Urgenta nr. 124/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala;
 • Hotararea Guvernului nr. 57/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011, si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 38/2011;
 • Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1474/2011 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 38/2011, si din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011;
 • HG 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
 • Anexe la HG 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
 • OUG 2/2011 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei;
 • HG 38/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei;
 • Anexele 1-4 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei
 • Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 889/2010;
 • Legea nr. 276/2010 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

2. Ajutorul financiar (pentru persoanele si familiile acestora aflate in extrema dificultate in urma starii de sanatate sau a altor cauze justificate)

3. Ajutorul rambursabil pentru refugiati

 • Legea nr. 122/2006 - actualizata, privind azilul in Romania;
 • OUG nr. 194/2002 - republicata privind regimul strainilor in Romania, publicata in Monitorul Oficial nr. 421 din 5 Iunie 2008;

COMMENTS 

Postat la
%b %07, %2018
Postat de
Dumitriu Diana Ramon
Ajutor
Buna ziua.Beneficiez de un ajutor social plus alocatie complementara.C resc singura 3 copii de 14,13/respectiv 9 luni.Venitul meu lunar este in jur de 1120 lei insumand ajutorul social,alocatia complementara si alocatia de stat a copiilor.Nu am o locuinta proprie .Locuiesc cu chirie unde platesc 500 lei lunar plus cheltuielile de intretinere.Men tionez ca unul din copii este sportiv ,de 3 ori campion national la categoria lui la K1 plus ca invata foarte bine.Cu greu fac fata cheltuielilor!I ntrebarea mea este: pot beneficia de o locuinta sociala daca eu nu muncesc dat fiind faptul ca am bebelusul de 9 luni ?Va multumesc anticipat ptr raspuns.
Postat la
%b %08, %2018
Postat de
Mona si Dan
Raspuns
Va salutam, doamna Dumitru Diana Ramon !
Raspunsul cel mai competent il veti primi daca va inscrieti si veti obtine o audienta la primarul din localitate.

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează