Venitul minim garantatConditiile de acordare a ajutoarelor sociale au fost modificate, potrivit unui act normativ publicat recent in Monitorul Oficial. In plus, s-a majorat si termenul pana la care pot fi achitate taxele si impozitele pentru cei care primesc ajutor social, alocatie pentru sustinerea familiei sau indemnizatie pentru cresterea copilului.

Venitul minim garantat reprezinta o forma de asistenta sociala si se asigura prin acordarea unui ajutor social lunar. Nivelul lunar al venitului minim garantat este de 0,283 ISR. Avand in vedere ca valoarea ISR, indicatorul social de referinta, este de 500 lei, acest lucru inseamna ca venitul va creste de la 135,5 lei la 141,5 lei pentru o persoana singura.

Nivelul lunar al venitului minim garantat se raporteaza la indicatorul social de referinta, denumit in continuare ISR si, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, este de:

 • 0,283 ISR pentru persoana singura = 141,5 lei;
 • 0,510 ISR pentru familiile formate din 2 persoane = 225 lei;
 • 0,714 ISR pentru familiile formate din 3 persoane = 357 lei;
 • 0,884 ISR pentru familiile formate din 4 persoane = 433,5 lei;
 • 1,054 ISR pentru familiile formate din 5 persoane = 527 lei;
 • cate 0,073 ISR pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane = 36,5 lei.

Din 1 ianuarie 2019, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 2.080 lei lunar (1.264 lei net), pentru un program complet de lucru de 167,333 de ore in medie pe luna in anul 2019, reprezentand 12,43 lei/ora.

Incepand cu data de 1 ianuarie 2019, pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an in domeniul studiilor superioare, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, fara a include sporuri si alte adaosuri, se majoreaza de la 2.080 lei la 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore in medie pe luna, reprezentand 14,044 lei/ora.

Legea nr. 47/2019 a bugetului asigurarilor sociale de stat, stabileste castigul salarial mediu brut la 5.163 lei.

 • Regulile referitoare la acordarea venitului minim garantat, a alocatiei pentru sustinerea familiei si a ajutorului pentru incalzirea locuintei ar putea fi schimbate, conform unui proiect de act normativ initiat de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale. Autoritatile vor, mai exact, sa reuneasca aceste trei ajutoare intr-unul singur: venitul minim de insertie. Venitul Minim de Insertie va reprezenta un beneficiu de asistenta sociala ce va putea fi acordat familiilor si persoanelor singure aflate in dificultate, pentru a preveni si a combate saracia si riscul de excluziune sociala.

Nota: Incepand cu 1 aprilie 2020, sistemul de acordare a ajutoarelor sociale va cunoaste ample modificari. Mai exact, autoritatile vor reuni venitul minim garantat, alocatia pentru sustinerea familiei si ajutorul pentru incalzirea locuintei intr-un singur ajutor: venitul minim de incluziune

Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune a aparut in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 882 din 3 noiembrie 2016 si va intra in vigoare la data de 1 aprilie 2020 In esenta, venitul minim de incluziune va reprezenta un sprijin financiar acordat de stat familiilor si persoanelor singure pentru asigurarea unui nivel de trai minimal. Totodata, acesta va ajuta la prevenirea saraciei in randul copiilor si la stimularea participarii lor in sistemul de educatie.

Cererile pentru obtinerea venitului minim de incluziune vor putea fi depuse incepand cu data de 1 februarie 2020.

Pana cand trebuie sa platesti taxele si impozitele la stat daca primesti ajutor social?

Potrivit Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, familiile si persoanele singure, cetateni romani, au dreptul la un venit minim garantat, care se asigura prin acordarea ajutorului social lunar.

Conform prevederilor legale, odata stabilit dreptul la ajutorul social, titularul acestui ajutor are obligatia de a depune o declaratie pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia. Aceasta declaratie va contine obligatoriu datele de identificare ale titularului si membrilor familiei si va fi depusa din 3 in 3 luni la primaria de care apartine titularul ajutorului.

Pentru a-si putea mentine dreptul la ajutorul social, beneficiarii trebuie, conform normelor legale, sa-si achite taxele si impozitele pentru bunurile pe care le detin in proprietate. 

Termenul de achitare a platilor s-a majorat, pana la data 31 martie a fiecarui an, astfel incat suspendarea ajutorului va fi dispusa de catre primar incepand cu luna aprilie.

Mai mult decat atat, noul act normativ stabileste ca persoanele singure  care se ocupa de cresterea si ingrijirea unuia sau mai multor copii nu sunt obligate sa achite taxele si impozitele, mentinandu-si, chiar daca nu platesc, drepturile de ajutor social.

Ce valoare are indemnizatia de crestere a copilului?

Potrivit legii, atat mama, cat si tatal pot sa intre in concediu crestere copil si sa primeasca indemnizatie crestere copil, cu conditia ca in ultimii doi ani anteriori datei nasterii copilului sa fi realizat venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit, cel putin 12  luni.

De la 1 ianuarie 2019, indemnizatia lunara pentru cresterea copilului are o limita minima de 1.250 de lei.

Apoi, pentru fiecare copil nascut dintr-o sarcina gemelara, de tripleti sau multipleti, incepand cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de nastere, nivelul indemnizatiei lunare se majoreaza, de-acum, cu 1.250 de lei.
Asadar, in prezent, indemnizatia lunara pentru cresterea copilului este cuprinsa intre 1.250 si 8.500 de lei.

Apoi, pentru fiecare copil nascut dintr-o sarcina gemelara, de tripleti sau multipleti, incepand cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de nastere, nivelul indemnizatiei lunare se majoreaza, de-acum, cu 1.250 de lei, iar nu cu 85% din cuantumul salariului minim brut pe tara, asa cum era anterior.

Stimulent de insertie 2019

Stimulentul de insertie e o suma de bani - 650 lei ce se acorda parintilor care se intorc mai repede la munca din concediu crestere a copil. Conform legislatiei in vigoare, stimulentul nu se cumuleaza cu indemnizatie crestere a copil si trebuie cerut de parintele care se intoarce la munca, pentru ca stimulentul nu se acorda automat, ca inlocuitor pentru indemnizatia de crestere.

Plata stimulentului de insertie se face pana cand copilul implineste doi ani (respectiv trei ani, in cazul copilului cu handicap) - e vorba de durata maxima a concediului de crestere. Totusi, in cazul persoanelor care obtin venituri cu minimum 60 de zile inainte de implinirea de catre copil a varstei de 2 ani (respectiv trei ani, in cazul copilului cu handicap), acordarea stimulentului se face pana cand copilul implineste 3 ani (respectiv 4 ani, in cazul copilului cu handicap).

Fireste, nu se poate obtine si indemnizatie de concediu de crestere si stimulent de insertie. Odata ce soliciti stimulentul de insertie, plata indemnizatiei de crestere a copilului inceteaza.

Cine are dreptul la venitul minim garantat?

Au dreptul la venit minim garantat familiile si persoanele singure, cetateni romani.

Termenul familie desemneaza sotul si sotia sau sotul, sotia si copiii lor necasatoriti, care au domiciliul ori resedinta comuna prevazuta in actele de identitate si gospodaresc impreuna.

Se considera familie si persoana care locuieste impreuna cu copiii aflati in intretinerea sa si se afla in una dintre urmatoarele situatii:

 • este necasatorita;
 • este vaduva;
 • este divortata;
 • al carei sot/sotie este declarat/declarata disparut/disparuta prin hotarare judecatoreasca;
 • nu a implinit varsta de 18 ani si se afla in una dintre situatiile prevazute mai sus.

Se considera familie si fratii fara copii, care gospodaresc impreuna si care nu au domiciliul sau resedinta comuna cu parintii. Se asimileaza termenului familie barbatul si femeia necasatoriti, cu copiii lor si ai fiecaruia dintre ei, care locuiesc si gospodaresc impreuna.

Prin termenul persoana singura se intelege persoana care a implinit varsta de 18 ani, locuieste si se gospodareste singura. Beneficiaza de reglementarile privind venitul minim garantat si familiile sau persoanele singure, cetateni ai altor state sau apatrizi, care au resedinta sau, dupa caz, domiciliul in Romania, in conditiile legislatiei romane.

Beneficiaza de reglementarile privind venitul minim garantat si persoanele fara domiciliu sau resedinta si fara locuinta, aflate in situatie de nevoie, pe baza declaratiei pe propria raspundere ca nu au solicitat ajutorul social de la alte primarii.

In completarea veniturilor nete lunare ale familiei sau ale persoanei singure, pentru asigurarea venitului minim garantat, se acorda lunar un ajutor social, in baza urmatoarelor documente:

Documentele mentionate se inregistreaza intr-un registru special la primaria comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala solicitantul are domiciliul ori, dupa caz, resedinta.

Dovada privind componenta familiei se face cu urmatoarele acte, in copie:

 • buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate in termenul de valabilitate, in cazul cetatenilor romani;
 • documentul de identitate, pasaport sau, dupa caz, permis de sedere temporara, permis de sedere permanenta, cartea de rezidenta, cartea de rezidenta permanenta, eliberate de autoritatile romane competente, aflate in termenul de valabilitate, in cazul cetatenilor straini sau apatrizi;
 • certificatele de nastere ale copiilor;
 • livretul de familie;
 • certificatul de casatorie;
 • hotararea definitiva de incuviintare a adoptiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
 • actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
 • acte din care sa rezulte ca un membru al familiei urmeaza o forma de invatamant ;
 • acte din care sa rezulte incadrarea, potrivit legii, in categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori in gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate in intretinere;
 • dupa caz, alte acte doveditoare privind componenta familiei.

Persoanele apte de munca ce nu realizeaza venituri din salarii sau din alte activitati trebuie sa prezinte:

 • adeverinta ca sunt in evidenta agentiilor teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, pentru incadrare in munca, si nu au refuzat un loc de munca,
 • adeverinta privind participarea la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de aceste agentii.

Cererile pentru acordarea ajutorului social se solutioneaza in termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii de catre persoanele din cadrul serviciului public de asistenta sociala sau, dupa caz, de persoanele desemnate prin dispozitie a primarului. Ca masura prealabila solutionarii cererii, primarul dispune, in mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale la domiciliul sau, dupa caz, la resedinta solicitantului ajutorului social, pentru a verifica situatia ce rezulta din datele inscrise in actele doveditoare.

Ancheta sociala se realizeaza de personalul serviciului public de asistenta sociala din subordinea consiliului local sau, dupa caz, de persoanele cu atributii in domeniul asistentei sociale din aparatul de specialitate al primarului, in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii. Daca solicitantul refuza sa furnizeze informatiile necesare pentru intocmirea anchetei sociale se considera ca familia acestuia nu indeplineste conditiile de acordare a ajutorului social.

Dreptul la ajutorul social se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care s-a inregistrat cererea.

Care este cuantumul ajutorului social?

Alocatia pentru sustinerea familiei se acorda in functie de venituri si de numarul copiilor din familie, iar limita maxima de venituri pana la care se acorda aceasta este 370 lei/persoana.

Ministerul Muncii reglementeaza masurile speciale destinate beneficiarilor de ajutor social si de alocatie pentru sustinerea familiei - pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare determinate de eliminarea tarifului social la energie electrica si cresterea pretului la energie electrica si gaze naturale.

Actul normativ propune instituirea ajutorului suplimentar pentru energie electrica si gaze naturale pentru beneficiarii ajutorului social si ai alocatiei pentru sustinerea familiei, diferentiat in functie de veniturile familiei/persoanei singure, respectiv 23 de lei pentru beneficiarii ajutorului social si ai alocatiei pentru sustinerea familiei care au venituri pe membru de familie de pana la 200 lei si 18 lei pentru beneficiarii alocatiei pentru sustinerea familiei care au venituri pe membru de familie cuprinse intre 201 si 370 lei.

Transele de venituri in functie de care se acorda alocatia pentru sustinerea familiei si cuantumurile acestora sunt urmatoarele:

alocatia pentru sustinerea familiei

Cuantumul ajutorului social se stabileste ca diferenta intre nivelul venitului minim garantat si venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure. Daca din calcul rezulta un ajutor social mai mic de 10 lei, se acorda 10 lei. Familiile si persoanele singure cu venituri nete lunare pana la nivelul venitului minim garantat beneficiaza de o majorare cu 15% a cuantumului ajutorului social pe familie, in cazul in care cel putin un membru al familiei face dovada ca lucreaza pe baza de contract individual de munca, are statut de functionar public sau presteaza o activitate, realizand venituri cu caracter salarial.

Daca sotii sunt despartiti in fapt, la stabilirea venitului net lunar al familiei sau al persoanei singure nu se iau in considerare veniturile celuilalt sot, daca se constata prin ancheta sociala ca:

 • nu au domiciliu comun;
 • nu se gospodaresc impreuna.

Cuantumul ajutorului social se majoreaza cu 15%, o singura data, daca un membru al familiei sau persoana singura beneficiara de ajutor social face dovada ca:

 • lucreaza pe baza de contract individual de munca,
 • are statut defunctionar public sau presteaza o activitate realizand venituri cu caracter salarial.

La stabilirea venitului net lunar al familiei si, dupa caz, al persoanei singure se iau in considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizeaza, inclusiv cele care provin din:

 • drepturi de asigurari sociale de stat;
 • asigurari de somaj;
 • obligatii legale de intretinere;
 • indemnizatii;
 • alocatii;
 • ajutoare cu caracter permanent;
 • alte creante legale.

Nu se iau in calcul:

 • bursele de studiu;
 • burselor sociale;
 • sprijinul financiar prevazut de HG nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala "Bani de liceu", actualizata.

In ipoteza in care familia astfel cum e definita de lege, locuieste si se gospodareste impreuna cu alte familii sau persoane, veniturile acestora nu se iau in calcul la stabilirea venitului familiei, cu exceptia partii ce revine de drept din veniturile lunare nete, realizate in comun de persoanele din gospodarie. Daca aceasta suma nu se poate determina fiecare familie sau persoana singura va completa o declaratie pe propria raspundere pentru venitul rezultat din gospodarirea impreuna.

Care este procedura de obtinere a ajutorului social?

 • Ajutorul social se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere, insotite de actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile membrilor acesteia; existenta oricaror alte venituri decat cele care pot fi dovedite cu acte se mentioneaza in declaratia pe propria raspundere a persoanei care solicita ajutorul social.
 • Cererea de acordare a ajutorului social si declaratia pe propria raspundere se inregistreaza la primarul localitatii in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta titularul; in cazul persoanelor care nu domiciliu sau resedinta cererea se inregistreaza la primarul localitatii sau, dupa caz, al sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala traiesc acestea.

La stabilirea DREPTULUI la ajutor social se iau in considerare urmatoarele bunuri ale familiei sau, dupa caz, ale persoanei singure:

Beneficiaza de ajutor social, familiile si persoanele singure care au in proprietate numai categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile familiale, respectiv:

 • bunuri destinate uzului personal sau pentru necesitatile gospodaresti,
 • proviziile pentru gospodarie corespunzatoare unei aprovizionari familiale normale,
 • animalele de casa si cele de tractiune,
 • instrumentele portabile pentru exercitarea profesiunilor libere.

Nu beneficiaza de ajutor social,familiile si persoanele singure care au in proprietate cel putin unul dintre bunurile cuprinse in Lista bunurilor care nu sunt considerate de stricta necesitate pentru nevoile familiale.

In maximum 10 zile lucratoare de la efectuarea anchetei sociale si pe baza documentelor depuse la dosar, secretarul are obligatia sa prezinte primarului, pentru aprobare, dispozitia de acordare sau de respingere a cererii privind ajutorul social, care se comunica solicitantului in termen de maximum 5 zile de la emiterea acesteia.

Dispozitia primarului de acordare a dreptului la ajutorul social, insotita de copia cererii de acordare a ajutorului social, a declaratiei pe propria raspundere, a fisei de calcul precum si situatia centralizatoare privind titularii ajutorului social si sumele de plata, pana la data de 5 a fiecarei luni, pentru luna anterioara, se transmit pe baza de borderou la agentiile pentru prestatii sociale teritoriale.

Plata ajutorului social se asigura de catre agentiile teritoriale, prin decizie a directorului, si se efectueaza lunar, pe baza de mandat postal, in curent personal sau in cont de card, tinand seama de optiunea beneficiarului.  

Dreptul la ajutorul social se acorda incepand cu luna urmatoare inregistrarii cererii.

ACTE necesare pentru acordarea ajutorului social

 • cerere si declaratie pe proprie raspundere pentru acordarea ajutorului social;
 • carte de identitate al titularului si a celorlalti membri de familie trecuti de 14 ani (copie si original);
 • certificate de nastere ale copiilor sub 14 ani (originale si copii);
 • certificate de casatorie/deces daca este cazul (originale si copii);
 • adeverinta de elev/student cu mentiunea ca primeste sau nu bursa, tipul si cuantumul acesteia;
 • hotararea de adoptie sau incredintare/plasament a minorului, potrivit legii (daca este cazul) (original si copie);
 • sentinta de divort definitive, hotarare judecatoreasca actualizata, privind obligatia legala de intretinere (original si copie);
 • adeverinte de la Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca (AJOFM) pentru persoanele apte de munca (adica cele care au varsta cuprinsa intre 16 ani si varsta stabilita de lege pentru pensionare) beneficiare sau nu de ajutor de somaj, alocatie de sprijin sau alocatie de intergrare profesionala;
 • talon de plata a ajutorului de somaj, alocatie de sprijin;
 • adeverinta cu salariul brut si net din luna curenta sau din luna anterioara pentru persoanele incadrate in munca;
 • talon sau adeverinta de pensie, de ajutor pentru persoanele cu handicap;
 • certificate eliberate de Administratia Financiara din care sa rezulte veniturile realizate de membrii familiei, din surse proprii sau din prestarea unor activitati autorizate in conditiile prevazute de lege;
 • adeverinta de la Biroul Agricol (Primarie);
 • adeverinta eliberata de primaria domiciliului (pentru membrii familiei care au domiciliul/resedinta temporara in alta localitate);
 • alte acte doveditoare privind veniturile realizate din munci ocazionale sau alte activitati;
 • alte acte doveditoare necesare in urma anchetei sociale.

Care sunt OBLIGATIILE beneficiarilor de ajutor social?

Persoanele apte de munca pentru care se acorda ajutorul social si care nu realizeaza venituri din salarii sau din alte activitati, au obligatia de a dovedi, lunar, cu adeverinta eliberata de agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca, urmatoarele:

 • ca sunt inregistrate ca persoane in cautarea unui loc de munca in evidenta agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de munca;
 • ca nu au refuzat un loc de munca;
 • ca nu au refuzat participarea la servicii pentru stimularea ocuparii fortei de munca si la servicii de formare profesionala si, dupa caz, ca participa la un program de pregatire profesionala.

new4Persoanele care primesc venit minim garantat sunt obligate sa presteze o munca in folosul comunitatii.

Persoanele care beneficiaza de venitul minim vor avea si asigurare de sanatate, conform Legii nr. 276/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. De asemenea, beneficiarii trebuie sa presteze, in continuare, orele de lucru in folosul comunitatii si sa figureze in evidenta agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de munca.

La solicitarea primarului, una dintre aceste persoane are obligatia de a presta lunar actiuni sau lucrari de interes local, fara a se putea depasi regimul normal de lucru, cu respectarea normelor de securitate si igiena a muncii.

Primarii au urmatoarele obligatii:

 • sa intocmeasca lunar un plan de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca;
 • sa tina evidenta efectuarii orelor prevazute la lit. a) intr-un registru;
 • sa asigure instructajul privind normele de tehnica a securitatii muncii;
 • sa afiseze la loc vizibil planul de actiuni sau de lucrari de interes local prevazut la lit. a), lista cu beneficiarii de ajutor social, precum si cu persoanele care urmeaza sa efectueze orele de munca prevazute la alin. (1);
 • sa transmita agentiilor teritoriale documentele prevazute la lit. d) in luna urmatoare aprobarii acestora.
 • numarul orelor de munca pentru persoanele majore apte de munca din familia beneficiara, se calculeaza proportional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiaza familia sau persoana singura, cu un tarif orar corespunzator salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, raportat la durata medie lunara a timpului de munca.

Obligatia de a presta orele de munca poate fi transferata altor persoane din familia beneficiara de ajutor social, numai cu acordul primarului, in cazul incapacitatii temporare de munca sau al pierderii totale sau partiale a capacitatii de munca a persoanei nominalizate sa efectueze actiunile sau lucrarile de interes local.

Dovada incapacitatii temporare de munca sau, dupa caz, a pierderii totale ori partiale a capacitatii de munca se face cu urmatoarele documente:

 • decizia medicala emisa de medicul expert al asigurarilor sociale din cadrul casei judetene de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, pentru pensionarii de invaliditate;
 • certificatul emis de comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap, pentru persoanele cu handicap;
 • certificatul medical de constatare a capacitatii de munca, emis de medicul expert al asigurarilor sociale din cadrul casei judetene de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, pentru persoanele cu afectiuni cronice invalidante si care nu sunt asigurate in sistemul public de pensii.
 • adeverinta medicala emisa de medicul de familie sau, dupa caz, de medicul specialist, pentru persoanele cu afectiuni e determina incapacitate temporara de munca.

Cuantumul ajutorului social se modifica in situatia in care venitul net lunar al familiei sau, dupa caz, al persoanei singure ori numarul membrilor familiei difera fata de cel avut initial in vedere la calculul ajutorului social.

In ce conditii se suspenda plata ajutorului social?

Dreptul la ajutorul social, respectiv plata acestuia se suspenda pentru intreaga familie sau, dupa caz, pentru persoana singura, prin dispozitie scrisa a primarului, incepand cu luna urmatoare celei in care s-au constatat urmatoarele situatii:

 • daca nu prezinta lunar adeverinta eliberata de agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca, prevazuta la art. 11 alin. (4);
 • daca refuza nejustificat efectuarea actiunilor sau lucrarilor de interes local ;
 • cand se constata ca dreptul la ajutorul social a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenta familiei sau veniturile realizate ori pe parcursul acordarii au intervenit modificari ale acestora;
 • daca nu depune, din 3 in 3 luni, declaratia insotita de o adeverinta eliberata de autoritatea competenta cu privire la veniturile realizate supuse impozitului pe venit.
 • cand agentia teritoriala constata, ca s-a stabilit un cuantum eronat al ajutorului social;
 • in situatia in care timp de 3 luni consecutive se inregistreaza mandate postale returnate pentru titularul ajutorului social;
 • in situatia in care, in urma verificarilor efectuate se constata ca nu sunt respectate conditiile de acordare a dreptului la ajutorul social.

Reluarea platii ajutorului social se face prin decizie a directorului agentiei teritoriale, incepand cu luna urmatoare celei in care s-au indeplinit conditiile prevazute de lege .

In ce conditii inceteaza plata ajutorului social?

Dreptul la ajutorul social, respectiv plata acestuia inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care a fost constatata una dintre urmatoarele situatii:

 • daca veniturile nete lunare ale familiei sau ale persoanei singure depasesc nivelurile prevazute de lege;
 • daca plata ajutorului social a fost suspendata si in termen de 3 luni de la data suspendarii platii nu au fost depuse documentele prevazute de lege si nu au fost efectuate actiunile sau lucrarile de interes local;
 • daca in urma verificarii se constata ca beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege;
 • daca pe parcursul acordarii dreptului la ajutor social, beneficiarii refuza sa furnizeze informatii cu privire la membrii familiei sau veniturile realizate.

De aceleasi drepturi beneficiaza si una dintre persoanele care a adoptat copilul, careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau care are copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta, cu exceptia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii sai, precum si persoana care a fost numita tutore.

In vederea beneficierii de venitul minim garantat (precum si persoanele care beneficiaza de concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, respectiv alocatia pentru sustinerea familiei), persoanele in cauza au obligatia de a-si plati impozitele locale, respectiv impozitul pe imobile, terenuri si autoturisme/autovehicule, altfel acest ajutor va fi sistat. In perioada in care nu primesc banii aferenti venitului minim, beneficiarii nu mai pot fi obligati sa munceasca in folosul comunitatii.

Potrivit normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 38/2011 copiii in varsta de pana la 18 ani, care urmeaza o forma de invatamant in strainatate, vor fi luati in calcul la stabilirea alocatiei de sustinere a familiei, daca si numai daca respectivele unitati de invatamant, prezinta dovezi privind frecventarea cursurilor scolare peste hotare.

De asemenea, tinerii in varsta de pana la 18 ani, care termina cele 10 clase obligatorii de invatamant, vor fi luati in calcul, la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei, ca membri ai familiei.

Venitul minim garantat, alocatia de sustinere a familiei si indemnizatia de crestere a copilului raman la acelasi nivel reglementat in prezent.

REGULI NOI de acordare a ajutoarelor sociale

new4Venitul minim garantat nu va mai fi acordat doar in functie de castigul net realizat, ci si de bunurile pe care le detin persoanele singure sau familiile care solicita acest sprijin financiar.

Au dreptul la ajutor social de urgenta, alocat in baza unor anchete sociale ale reprezentantilor biroului de asistenta sociala a Primariei, cei care se regasesc in situatiile:

 • Familia sau persoana singura care se afla in situatie de necesitate datorita calamitatilor naturale, incendiilor sau accidentelor - ajutor de urgenta pentru compensarea partiala a pagubelor suferite, in functie de nivelul acestora;
 • Deteriorarea locuintei familiale sau persoanei singure datorata si altor cauze decat incendiile si calamitatile naturale face imposibila sau riscanta locuirea, impunandu-se reparatii al caror cost bugetul familiilor sau persoanelor nu-l permite - ajutor de urgenta pentru reparatii urgente si necesare ale locuintei;
 • Situatii de necesitate cauzate de starea de sanatate a unor persoane, care necesita investigatii de specialitate, interventii chirurgicale sau procurarea unor medicamente, hrana pentru regim special sau echipamente medicale al caror cost bugetul familiei nu il permite - ajutor de urgenta pentru achitarea partiala sau integrala, dupa caz, a costului acestora;
 • Pentru familiile sau persoanele singure care sunt lipsite de adapost, nu pot primi o locuinta sociala, nu intrunesc conditiile necesare internarii in institutii de ocrotire si nu dispun de veniturile necesare platii unei chirii la pretul pietei - acordarea unui ajutor de urgenta pentru achitarea partiala sau integrala a costului chiriei la pretul pietei;
 • Pentru persoanele lipsite de apartinatori si aflate in stare de dependenta sociala care nu pot fi internate in institutii de ocrotire pentru ca veniturile nu permit achitarea taxelor aferente internarii - acordarea unui ajutor de urgenta pentru achitarea acestor taxe;
 • Bugetul familiilor sau persoanelor singure, cu venituri sub 400 lei/membru de familie, nu permite acestora asigurarea incalzirii locuintei in timpul sezonului rece si familia sau persoana singura nu poate beneficia de ajutor pentru incalzirea locuintei in temeiul legilor speciale cu reglementare in domeniu - acordarea unui ajutor de urgenta pentru acoperirea partiala a costurilor incalzirii locuintei.

Nu pot primi prestatii sociale cei care au, printre altele, urmatoarele bunuri: obiecte de arta, bijuterii si metalele pretioase de peste 100 de grame, obiecte de cristal si portelan de mare valoare, blanuri de valoare mare, obiecte de colectie.

Ajutorul pentru incalzirea locuintei

Ajutorul pentru incalzirea locuintei poate fi solicitat anual pana la data de 15 octombrie, acesta fiind termenul-limita de baza, potrivit OUG nr. 70/2011. Important de precizat este ca sezonul rece este reprezentat de perioada 1 noiembrie - 31 martie. Categoriile de beneficiari pentru care se acorda aceste ajutoare sunt solicitantii care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie temica in sistem centralizat, energie electrica, gaze naturale sau lemne, carbuni, combustibili petrolieri. Ajutorul se acorda numai pentru un singur sistem de incalzire si anume cel principal.

Familiile sau persoanele singure care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie termica furnizata in sistem centralizat, beneficiaza de ajutor pentru energie termica, sub conditia ca venitul net mediu lunar pe membru de familie sa fie de pana la 786 lei in cazul familiilor si 1.082 lei in cazul persoanei singure.

Veniturile care se iau in calcul la stabilirea venitului net pe membru de familie sunt date de prevederile art. 8 alin.1- 3 din Legea nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

NU se iau in calcul sumele provenite din:

 • alocatia pentru sustinerea familiei;
 • bugetul personal complementar al persoanelor cu handicap;
 • ajutoarele de stat acordate producatorilor agricoli;
 • bursele de studiu si cele sociale;
 • bursele acordate in cadrul Prograului national de protectie sociala "Bani de liceu";
 • veniturile obtinute din activitatile cu caracter ocazional desfasurate de zilieri in conditiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia, insotita de acte doveditoare.

DOCUMENTE UTILE:

Pentru SEZONUL RECE, formularele de cerere si declaratiile pe propria raspundere se transmit la primarii pana la finalul lunii urmatoare (20 noiembrie), fie individual, fie prin asociatiile de proprietari/locatari sau prin furnizorii de energie termica. Conform actului normativ, dispozitiile primarului privind acordarea, respingerea, modificarea sau incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Acordarea ajutorului de incalzire a locuintei cu energie termica furnizata in sistem centralizat, gaze naturale si lemne, carbuni, combusibili petrolieri pentru sezonul rece noiembrie 2018-martie 2019

cuantum ajutor incalzire 2015-2016

Ajutorul pentru incalzirea locuintei se va acorda numai familiilor si persoanelor singure care nu beneficiaza de alte forme de sprijin pentru incalzirea locuintei acordate in baza contractelor de munca sau altor reglementari specifice pentru diverse ramuri economice. De asemenea, nu vor beneficia de ajutoare familiile si persoanele singure care beneficiaza deja de tarif social in conditiile prevazute de Ordinul presedintelui ANRE nr. 40/2013 pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrica livrata de furnizorii de ultima instanta consumatorilor casnici si asimilati consumatorilor casnici.

Familiile sau persoanele singure care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie termica furnizata in sistem centralizat, beneficiaza de ajutor pentru energie termica, sub conditia ca venitul net mediu lunar pe membru de familie sa fie de pana la 786 lei in cazul familiilor si 1.082 lei in cazul persoanei singure. In acest caz, compensarea procentuala aplicata la factura lunara pentru energie termica, se prezinta astfel:

Venit net mediu lunar
pe membru de familie

Compensare
procentuala cu titlu
de subventie buget stat
energie termica
-Familie-
Compensare
procentuala cu titlu
de subventie buget stat
energie termica
-Persoana singura-
Pana la 155 lei 90% 100%
Intre 155,1 lei - 210 lei 80% 90%
Intre 210,1 lei - 260 lei 70% 80%
Intre 260,1 lei - 310 lei 60% 70%
Intre 310,1 lei - 355 lei 50% 60%
Intre 355,1 lei - 425 lei 40% 50%
Intre 425,1 lei - 480 lei 30% 40%
Intre 480,1 lei - 540 lei 20% 30%
Intre 540,1 lei - 615 lei 10% 20%
Intre 615,1 lei - 786 lei 5% 15%
Intre 786,1 lei  -  1.082 lei numai pentru persoana singura 0 10%

In cazul persoanelor singure, care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie termica furnizata in sistem centralizat, si care au venituri pe membru de familie cuprinse 786.1 lei - 1082 lei beneficiaza de o compensare procentuala de 10%.

De asemenea, pentru persoanele singure ale caror venituri se situeaza in limitele prevazute mai sus, se aplica o compensare procentuala mai mare cu 10% fata de proportiile stabilite pentru familie.

Limite venituri

Compensare lunara energie termica

Cuantum lunar ajutor gaze naturale

Cuantum lunar ajutor energie electrica

Cuantum lunar ajutor lemne, carbuni, combustibili petrolieri

Lei

Familii

Persoane singure

Buget local

Lei

Lei

Lei

Pana la 155

90%

100%

5%

262

240

54

155,1 - 210

80%

90%

6%

190

216

48

210,1 - 260

70%

80%

7%

150

192

44

260,1 - 310

60%

70%

8%

120

168

39

310,1 - 355

50%

60%

9%

90

144

34

355,1 - 425

40%

50%

10%

70

120

30

425,1 - 480

30%

40%

11%

45

96

26

480,1 - 540

20%

30%

12%

35

72

20

540,1 - 615

10%

20%

13%

20

48

16

615,1 - 786

5%

15%

14%

     

786,1 - 1082

 

10%

5%

     

786,1 - 1000

   

15%

     

Ajutorul pentru gaze naturale

Pentru familiile si persoanele singure care utilizeaza pentru incalzirea locuintei gaze naturale, lemne, carbuni, combustibili petrolieri, plafonul maxim de venituri este de 615 lei/ membru de familie, cuantumul ajutorului stabilindu-se in functie de acest venit, conform tabelului de mai jos:

Venit net mediu lunar pe membru de familie - in lei Cuantum - in lei
Ajutor pentru gaze naturale
buget stat
Cuantum - in lei
Ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri
Buget stat
Pana la 155 lei 262 54
Intre 155,1 - 210 190 48
Intre 210,1 - 260 150 44
Intre 260,1 - 310 120 39
Intre 310,1 - 355 90 34
Intre 355,1 - 425 70 30
Intre 425,1 - 480 45 26
Intre 480,1 - 540 35 20
Intre 540,1 - 615 20 16

Pentru familiile si persoanele singure beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, ajutorul pentru combustibili solizi (lemne, carbuni) sau petrolieri este de 58 lei.

Ajutorul pentru energie electrica

Consumatorii care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie electrica vor primi un ajutor social lunar in functie de venitul net mediu lunar pe membru de familie sau pe persoana singura, dupa cum urmeaza:

Venit net mediu lunar pe membru de familie - in lei Cuantum - in lei
Ajutor pentru energia electrica
buget stat
Pana la 155 lei 240
Intre 155,1 - 210 216
Intre 210,1 - 260 192
Intre 260,1 - 310 168
Intre 310,1 - 355 144
Intre 355,1 - 425 120
Intre 425,1 - 480 96
Intre 480,1 - 540 72
Intre 540,1 - 615 48

Proprietarul a doua sau mai multe apartamente/cladiri cu destinatie de locuinta NU va putea beneficia de ajutorul pentru incalzirea locuintei. In acest sens, pentru toti solicitantii ajutorului de incalzire, se vor face verificari cu privire la bunurile mobile sau imobile pe care le detin si care se afla in evidentele fiscale. 

In sensul prevederilor ordonantei amintite, prin familie se intelege sotul, sotia, precum si alte persoane, indiferent daca intre acestea exista sau nu relatii de rudenie, care au acelasi domiciliu sau resedinta si/sau care locuiesc si se gospodaresc impreuna, sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei.

Titularul ajutorului pentru incalzirea locuintei este reprezentantul familiei sau, dupa caz, persoana singura care indeplineste conditiile legale de acordare a ajutorului, care solicita acordarea acestuia si care poate fi, dupa caz: proprietarul locuintei, persoana care a instrainat locuinta in baza unui contract cu clauze de intretinere, titularul contractului de inchiriere al acesteia ori alt membru de familie major si legal imputernicit de proprietarul locuintei sau de titularul contractului de inchiriere ori, dupa caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a implinit varsta de 18 ani.

La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie si, dupa caz, al persoanei singure, se iau in calcul toate veniturile nete realizate de membrii acesteia in luna anterioara depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari de somaj, obligatii legale de intretinere, indemnizatii, alocatii si ajutoare cu caracter permanent si alte creante legale, cu exceptia: ajutorului social prevazut de Legea nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, burselor de studiu si  bursele sociale, precum si a sprijinului financiar de tipul  «Bani de liceu», bugetul personal complementar acordat persoanelor cu handicap conform Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Pentru verificarea veridicitatii datelor inscrise in cererile si declaratiile pe propria raspundere privind componenta familiei, veniturile si bunurile acesteia, vor fi efectuate anchete sociale.

In situatia in care familia sau persoana singura refuza sa furnizeze informatiile si documentele necesare pentru intocmirea anchetei sociale, sau se constata ca la completarea cererii si declaratiei pe propria raspundere nu a declarat corect numarul membrilor de familie, veniturile ori bunurile detinute, dreptul la ajutorul pentru incalzirea locuintei inceteaza incepand cu luna urmatoare, iar sumele platite necuvenit cu acest titlu se recupereaza in conditiile legii, prin dispozitie a primarului, care constituie titlu executoriu.

Declararea unui numar mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decat cele reale, in scopul vadit de a obtine foloase materiale necuvenite, constituie infractiune de fals, uz de fals sau inselaciune, dupa caz, si se pedepseste potrivit dispozitiilor Codului Penal.

Titularii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei sunt obligati sa comunice primarului, prin depunerea unei noi cereri-declaratii pe propria raspundere, orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia, in termen de 5 zile de la data modificarii.

Amenzi de pana la 5.000 de lei pentru primarii

Potrivit ordonantei, primariile care nu acorda ajutoarele, lunar, pentru fiecare luna a sezonului rece, pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri risca o amenda de la 1.000 la 5.000 de lei.

De asemenea, aceeasi sanctiune este prevazuta si pentru primariile care nu efectueaza anchete sociale pentru verificarea veridicitatii datelor inscrise in declaratiile pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia pentru cel putin 60% din beneficiarii dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei.

Totodata, in cazul in care nu sunt puse la dispozitia Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, documentele care au stat la baza stabilirii dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei, primarii, furnizorii/distribuitorii de energie termica si gaze naturale, precum si celelalte institutii implicate risca aceeasi sanctiune de pana la 5.000 de lei.

"Declararea unui numar mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decat cele reale, in scopul vadit de a obtine foloase materiale necuvenite, constituie infractiune de fals, uz de fals sau inselaciune, dupa caz, si se pedepseste potrivit dispozitiilor Codului penal", se mai arata in OUG nr. 70/2011.

Persoanele care nu mentioneaza corect componenta familiei, veniturile membrilor acesteia, precum si bunurile mobile si imobile detinute, asa cum sunt acestea trecute in formularul de cerere a ajutorului de incalzire, risca o amenda de la 200 la 1000 de lei.

Baza Legislativa:

1. Ajutorul social lunar (venitul minim garantat)

 • Legea nr. 416/2001 (actualizata) privind venitul minim garantat;
 • Legea nr. 166/2012 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala;
 • Ordonanta de Urgenta nr. 124/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala;
 • Hotararea Guvernului nr. 57/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011, si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 38/2011;
 • Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1474/2011 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 38/2011, si din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011;
 • HG 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
 • Anexe la HG 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
 • OUG 2/2011 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei;
 • HG 38/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei;
 • Anexele 1-4 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei
 • Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 889/2010;
 • Legea nr. 276/2010 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

2. Ajutorul financiar (pentru persoanele si familiile acestora aflate in extrema dificultate in urma starii de sanatate sau a altor cauze justificate)

3. Ajutorul rambursabil pentru refugiati

 • Legea nr. 122/2006 - actualizata, privind azilul in Romania;
 • OUG nr. 194/2002 - republicata privind regimul strainilor in Romania, publicata in Monitorul Oficial nr. 421 din 5 Iunie 2008;

Comentarii 

Postat la
%b %13, %2011
Postat de
culina
pentru ajutor de somaj
dak am 53 de ani si nu am nici un venit pot lua ajutor de somaj si divortata?
Postat la
%b %13, %2011
Postat de
tony-marian
intrebare
buna ziua!as dori sa va intreb legat de o persoana ce nu are niciun venit,e din galati,dar momentan locuieste in bucuresti cu chirie si pe deasupra va trebui sa si nasca.ar putea beneficia de vre-un ajutor social tinand cont ca nu are niciun venit si e singura?
Postat la
%b %13, %2011
Postat de
daniel
re
@culina, cat timp a trecut din momentul in carre ai incetat sa lucrezi, ma refer la starea Cartii tale de Munca? In cazul in care nu te incadrezi,
mergi la Primaria din loc. ta si inscrie-te in programul de asistenta sociala pentru a beneficia macar de ajutorul social obligatoriu. Consulta link-ul de mai jos ptr. detalii. Spor!

***

@tony-marian: Sigur, se incadreaza in situatiile prezentate mai sus insa la Primaria din
Galati trebuie sa faca cerere pentru acordarea unui ajutor social... acolo la Directia de Asistenta sociala trebuie sa se prezinte, sa fie luata in evidenta autoritatilor locale.

Detalii privind legislatia in vigoare se gasesc aici: http://www.prostemcell.ro/asistenta-sociala.html
Postat la
%b %13, %2011
Postat de
iulian
intreb
daca am handicap gr.3,cu un venit de 34roni,benefici ez de aj.social?menti onez ca sotia are un venit de 500 roni,si mai am un copil de 7ani.
Postat la
%b %13, %2011
Postat de
daniel
intreb
@iulian: Conform legii, venitul minim garantat este de 252 lei pentru familiile formate
din 3 persoane; situatia ta materiala casa, pamant, animale, etc daca locuiesti
undeva la tara primaria o cunoaste. Intereseaza-te la primarie despre drepturile
tale de acordare a ajutorului social.
Postat la
%b %13, %2011
Postat de
Ciolanel
Se incurajeaza lenea
Prin acordarea acestui ,, AJUTOR ,, se incurajeaza lenea. Puturosii nici nu mai vor sa auda de munca la camp. Daca vin sa munceasca cu ziua vor tigari si cafea.
Guvernele intretin o masa de puturosi si prosti care voteaza cu li se cere de catre autoritati.
Postat la
%b %13, %2011
Postat de
Cetateanul Roman
Cetateanul Roman platitor de taxe si impozite
replica pt:Ciolanel
Ce lene D'le... nu vezi ca nu sunt locuri de munca in Romania ? Daca omu se prezinta la fortele de munca si de acolo nu primeste loc de munca, corespunzator pregatirii sale,acesta este indrumat catre ajutorul social.
Plus de asta cei ce au ajutor social,muncesc anumite zile/ore in folosul comunitati...de ci unde este lenea?
125 lei/lunar pentru o persoana singura;
Asta inseamna 4 lei pe zi.
Cu acesti 4 lei pe zi, iti cumperi 2 feli de parizer, si o bucata de paine.
Este inadmisibil ...anul 2010 Romania ,membra a Uniunii Europene...
Postat la
%b %13, %2011
Postat de
totu andreea
ajutor de insotitor
as dori sa intreb si eu urmatorul lucru ; locuiesc cu soacra care a suferit 2 accidente vasculare, nu detine nici un venit si nici eu pentru ca am o fetita de 3 ani. as putea sa-i fiu insotitoare?
Postat la
%b %13, %2011
Postat de
daniel
reply
Citez pe totu andreea:
as dori sa intreb si eu urmatorul lucru ; locuiesc cu soacra care a suferit 2 accidente vasculare, nu detine nici un venit si nici eu pentru ca am o fetita de 3 ani. as putea sa-i fiu insotitoare?

@andreea: Cel mai indicat este urmatorul: mergi la Asistenta sociala din Primarie, acolo prezinti cazul tau si documente justificative privind venitul si situatia familiala in care te afli, si DA, poti primi un ajutor financiar. Acum nu generalizez, Legea este una singura, insa modul de aplicare a ei depinde si de functionarii respectivi din localitatea ta. Spor ;)
Postat la
%b %13, %2011
Postat de
Paraschiv Eduard
Bun gasit!
Buna ziua!As dori sa va intreb: Sot si sotie nelegitim cu un copil de 1 an si 6 luni pot obtine un ajutor social avand in vedere ca tatal copilului in varsta de 36 ani,nu a mai lucrat niciodata deoarece cu 8 clase nu te angajeaza nimeni,iar mama a lucrat fara forme legale cu ani in urma. Nu au o locuinta stau intr-o baraca va rog daca se poate sa ma indrumati in ai ajuta sa obtina un venit cat de mic legal,si ce acte trebuie sa prezinte acestia. Astept raspunsurile d-stra.VA MULTUMESC
Postat la
%b %13, %2011
Postat de
lore
o intrebare
am salar de 530ron sotul de 700 si avem 2 copii cel mai mare are un grad de h grav.nu avem proprietati personale nimic ,stam la mama .am avea dreptul la ajutor social?
Postat la
%b %13, %2011
Postat de
daniel
Dreptul la asistenta sociala, conditionat
Persoanele cu handicap care nu merg la evaluare cu 30 de zile inainte de expirarea certificatului vor ramane fara ajutorul social, potrivit unui proiect al Ministerului Muncii.

De asemenea, beneficiarii de indemnizatii de handicap vor fi obligati sa se prezinte la control ori de cate ori vor fi chemati de autoritatile competente.

Proiectul se va afla in dezbatere publica pana la data de 9 septembrie 2010.

http://www.mmuncii.ro/ro/
Postat la
%b %13, %2011
Postat de
daniel
Dreptul la asistenta sociala, conditionat
Citez pe lore:
am salar de 530ron sotul de 700 si avem 2 copii cel mai mare are un grad de h grav.nu avem proprietati personale nimic ,stam la mama .am avea dreptul la ajutor social?


Conform legislatiei in vigoare, nu :(
Postat la
%b %13, %2011
Postat de
claudia
buna ziua
buna ziua!ma numesc claudia si am 33 ani,am beneiciat de ajutorul social inca de la inceput..am un copil de 6 ani,locuiesc impreuna cu mama in varsta de 71 de ani care are o pensie de 350 ron,nu detin bunuri indiferent de natura lor iar in luna a 4a 2010 s-a facut ancheta de la primarie si pe baza ca locuiesc cu mama mea care are pe pensia pe care o are nu mai beneficiez de ajutorul social,va rog frumos sa ma ajutati si sa imi raspunde-ti la mesaj ca sa stiu ce fac,multumesc!
Postat la
%b %13, %2011
Postat de
petru
mama singura bolnava fara nici un venit
cine verivica la st Var nr 149 com Obreja jud Caras Severin
Mama Mea Ambrus Silvia din luna Martie nu mai beneficiaza de ajutor social
Este singura are 72 de ani si este si bolnava
NU ARE NICI UN BAN DACA EU NU AM SA-I DAU MOARE DE FOAME CINE APLICA LEGEA IN ACEST CAZ
VREAU DAR SA SE FACA ANCHETA
VREAU SA SE APLICE DREPTUL DE CETATEAN ROMAN
NU E NORMAL DE LOC CA SE FAC ACESTE INTRERUPERI FARA MOTIV
Petru Ambrus
Postat la
%b %13, %2011
Postat de
ana maria petre
raspuns
Citez pe Paraschiv Eduard:
Buna ziua!As dori sa va intreb: Sot si sotie nelegitim cu un copil de 1 an si 6 luni pot obtine un ajutor social avand in vedere ca tatal copilului in varsta de 36 ani,nu a mai lucrat niciodata deoarece cu 8 clase nu te angajeaza nimeni,iar mama a lucrat fara forme legale cu ani in urma. Nu au o locuinta stau intr-o baraca va rog daca se poate sa ma indrumati in ai ajuta sa obtina un venit cat de mic legal,si ce acte trebuie sa prezinte acestia. Astept raspunsurile d-stra.VA MULTUMESC

buna ziua sfatul meu e sa mergeti la birou de asistenta sociala din cadru primariei unde locuiti sau la protectia copilului sa mearga mama la un centru de asistenta maternala faceti-va acte sa luati indemnizatie ptr cresterea copilului. daca e cu handicap copilu cei de la protectia copilului fac ancheta acasa sa vada conditiile; o dovada ca stai intr-o baraca de ex
Postat la
%b %13, %2011
Postat de
ana maria petre
raspuns
Citez pe petru:
cine verivica la st Var nr 149 com Obreja jud Caras Severin
Mama Mea Ambrus Silvia din luna Martie nu mai beneficiaza de ajutor social
Este singura are 72 de ani si este si bolnava
NU ARE NICI UN BAN DACA EU NU AM SA-I DAU MOARE DE FOAME CINE APLICA LEGEA IN ACEST CAZ
VREAU DAR SA SE FACA ANCHETA
VREAU SA SE APLICE DREPTUL DE CETATEAN ROMAN
NU E NORMAL DE LOC CA SE FAC ACESTE INTRERUPERI FARA MOTIV
Petru Ambrus

BUNA ziua da aveti dreptu la salariu de asistent personal mergeti cu copilu la protectia copilului la comisia pentru expertiza a persoanelor minore din cadru protectiei copilului si cei de acolo il evalueaza pe copil. Cred ca ii vor da gradul unu cu asistent personal cum am eu
Postat la
%b %13, %2011
Postat de
alina
intrebare
termin somajul in dec, locuiesc in apart de peste 22 mp, 30 aprox singura, sotul e plecat ,are somaj, am drept la aj social?
Postat la
%b %13, %2011
Postat de
doina
raspuns
sigur se incadreaza la ajutor social si la Bucuresti acolo unde locuieste .In legea 416/2001 spune ca pot beneficia si persoanele cu domiciliul in alta parte daca se face ancheta sociala de catre Serv. de asistenta sociala din cadrul Primariei unde locuieste actualmente. Nu e nevoie sa se duca la Primaria Galatia.Isi face dosar de ajutor social la locul de domiciliu al persoanei unde locuieste ea acuma.Consultat i legea 416 actualizata din articol.
Postat la
%b %07, %2011
Postat de
bodoga alina
Buna ziua
Buna ziua sunt insarcinata in 5 luni,.. nu am nici un venit. stau la parintii mei in bucuresti si nu muncesteste nici sotul meu nici parintii,,, pot sa primesc ajutor social? suntem 5 membrii ai familiei, va multumesc.Astep t un raspuns va rog
Postat la
%b %24, %2011
Postat de
Flaor
Nedumerire
Daca ajutorul social este stabilit de lege cu suma de 125lei pentro o singura persoana ,de ce la Corabia ,Jud. Olt se acorda doar 90 lei pentru o singura persoana fara nici un venit? Este corect? Sau fiecare primar isi face legea "DUPA BUGET"coane Leonida, vorba lui Caragiale. Ce inseamna "lucrari in interes lucal"poate in interes personal pentru angajatii primariei.
Inchidem ochii si ne facem ca nu vedem.
Postat la
%b %14, %2011
Postat de
iochebed
nelamurire
Buna ziua,
Am aflat de la o persoana care isi creste singura 6 copii minori si care si-a depus toate actele la primarie pentru a primi ajutorul social in locul alocatiei complementare ca nu se incadreaza deoarece baiatul cel mare (15 ani) nu merge la scoala (dupa ce a terminat 8 clase in satul unde locuieste nu a mai avut bani de naveta ca sa continuie scoala, nu a fost rea vointa, ci doar nu a avut posibilitatea sa continue scoala).
Este posibil, exista o asemenea conditie care trebuie indeplinita, ca toti copii sa frecventeze scoala???
Postat la
%b %03, %2011
Postat de
turcanu ana maria
alocatie complementara
Buna ziua!
Am dreptul la alocatie complementara daca am venitul in familie de 313 lei, inclus si ajutorul social?
Postat la
%b %03, %2011
Postat de
daniel
Rasp. alocatia complementara
Incepand cu data de 1 ianuarie 2011 vor beneficia de alocatie complementara sau monoparentala doar acele familii care realizeaza un venit lunar pe membru de familie de pana la 370 lei.

Pentru familiile al carei venit lunar pe membru nu depaseste 200 lei cuantumul alocatiei complementare este urmatorul: 30 lei pentru familia cu un copil, 60 lei pentru familia cu 2 copii, 90 lei pentru familia cu 3 copii si 120 lei pentru familia cu 4 copii sau mai multi.

Pentru familia al carei venit net lunar pe membru de familie se situeaza intre 201 si 370 lei cuantumul alocatiei este: 25 lei pentru familia cu un copil, 50 lei pentru familia cu 2 copii, 75 lei pentru familia cu 3 copii si 100 lei pentru familia cu peste 4 copii.

Pentru familia formata dintr-un singur parinte si copiii aflati in intretinere al carei venit pe familie se situeaza intre 201 si 370 lei cuantumul alocatiei este: 45 lei pentru familia cu un copil, 90 lei pentru familia cu 2 copii, 135 lei pentru familia cu 3 copii si 180 lei pentru familia cu peste 4 copii.
Postat la
%b %03, %2011
Postat de
daniel
Continuare
Stabilirea dreptului la aceasta alocatie se va realiza prin dispozitie a primarului pe baza cererii, a documentelor doveditoare si a anchetei sociale. Vor beneficia de alocatie inclusiv persoanele fara domiciliu sau resedinta si fara locuinta, pe baza declaratiei pe propria raspundere ca nu au solicitat alocatia de la alte primarii.

Potrivit legii, la stabilirea veniturilor pe baza carora se acorda alocatia se iau in considerare toate veniturile pe care membrii familiei le realizeaza sau, dupa caz, le-au realizat in ultima luna inainte de solicitarea dreptului, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari pentru somaj, obligatii legale de intretinere, indemnizatii cu caracter permanent, precum si alte creante legale.

Chiulul scolar va fi sanctionat

Alocatia pentru sustinerea familiei va fi acordata familiilor care au in crestere si ingrijire copii in varsta de pana la 18 ani cu conditia ca acestia sa participe la cursurile scolare.

Familiile care beneficiaza de alocatie si au copiii de varsta scolara, vor avea obligatia sa transmita primarului din 3 în 3 luni, dovada frecventarii cursurilor. In situatia in care se constata pentru unul dintre copii ca frecventarea cursurilor de catre copiii de varsta scolara scade la nivelul prevazut de lege pentru aplicarea unor sanctiuni scolare, primarul va avertiza familia ca repetarea situatiei va conduce la diminuarea cuantumului alocatiei. Daca si in urmatoarele trei luni se mentine frecventa scolara redusa, cuantumul alocatiei se diminueaza proportional cu numarul de copii care au probleme cu scoala.
Postat la
%b %02, %2011
Postat de
margarit claudiu
INTREBARE
MAMA MEA ARE O PENSIE PE CAZ DE BOALA NEVINDECABILA IN VALOARE DE 380 DE LEI SI SUNTEM 2 FRATI UNU MINOR SI CELALALT MAJOR FAR NICI UN VENIT LOCUIM TOTI 3 LA ACEIASI ADRESA TATA ESTE DECEDAT SI TRAIM DIN ACESTI 380 DE LEI PE CARE AI IA MAMA MEA DREPT PENSIE NE INTERESEAZA DACA AVEM DREPTU LA AJUTOR SOCIAL ....VA MULTUMESC CU MULT RESPECT
Postat la
%b %02, %2011
Postat de
daniel
raspuns
Sigur, aveti dreptul la 313 lei ajutor social. Mergeti la primarie pentru a solicita inscrierea voastra in evidentele lor. De ei depinde totul...
Postat la
%b %14, %2011
Postat de
Veronica
Intrebare
Buna seara as dori sa va intreb si eu daca pot beneficia de ajutor social mentionez ca sunt divortata de 4 ani jumatate aproape primesc o pensie alimentara de doua milioane jumate si alocatia copilului de 420 de mi am 31 de ani nu detin propietati bunuri etc si nu am un servici copilu mergand la scoala in cls 1 daca beneficiaza de vreun ajutor social ce acte ne trebuie si unde sa depun mentionez ca nu am depus niciodata pt nici un fel de ajutor va multumesc
Postat la
%b %14, %2011
Postat de
daniel
Buna Veronica
In principiu DA, ai dreptul la ajutor social. Mergi la Primaria din localitate, in speta la Serviciul de Asistenta sociala si ei te vor indruma ce sa faci mai departe.
Ajutorul ti se va da incepand cu 1.01.2012
Pana atunci fa actele si ptr ajutorul de incalzire in perioada rece.
Postat la
%b %15, %2011
Postat de
Veronica
Multumesc
Multumesc pt rasp eu sunt din Buc mai exact sec 5 am intrebat azi la tel unde ma pot adresa si de la primarie mi sa spus sa merg la asistenta sociala din Bulevardul Regina Elisabeta 29-31
si de acolo ma trimis la primaria sec 5 undeva pe langa policlinica eforie sfatuiti ma dumneavoastra unde anume sa merg ca vad ca le place sa ne plimbe pe drumuri nu am cerut ajutor pt mine pt ca eu sunt apta de munca am vechime pe cartea de munca dar sa intimplat sa descopar la copil o pb de sanatate cu inima si anul acesta ne am plimbat prin sp si dr nimeni nu ma inteles sa ma invoiasca si a trebuit sa mi dau demisia acum nu cer decat un sprijin pt copil o bursa un ajutor ceva si ei ne plimba de colo colo astept rasp dumneavoastra va multumesc din suflet
Postat la
%b %15, %2011
Postat de
daniel
Sfat
Cererea si declaratia pe propria raspundere, precum si celelalte acte doveditoare privind componenta familiei si veniturile realizate, se inregistreaza la Serviciul Ajutor Social din cadrul D.G.A.S.P.C Sector 5

http://www.prostemcell.ro/articole-prestatii-sociale/dgaspc.html

Pentru solutionarea cererii privind acordarea ajutorului social, se va afectua ancheta sociala la domiciliul tau.
De asemenea, daca esti apta de munca si soliciti ajutorul social dar nu realizeazi venituri din salarii sau din alte activitati, trebuie sa:

1. dovedesti lunar, cu adeverinta eliberata de Agentia Teritoriala pentru Ocuparea Fortei de Munca ca: esti inregistrata ca persoana in cautarea unui loc de munca, nu ai refuzat un loc de munca, nu ai refuzat participarea la servicii pentru stimularea fortei de munca, la servicii de formare profesioanala sau participarea la un program de pregatire profesionala.
2. prestezi lunar, la solicitarea primarului, actiuni sau lucrari de interes local.

Acordarea sau, dupa caz, neacordarea dreptului la ajutor social se face prin dispozitia scrisă a primarului.

In vederea urmaririi respectarii conditiilor de acordare a dreptului la ajutorul social, se efectueaza anchete sociale la interval de 3 luni.

Baza legislativa:

Legea nr.416/2001 actualizata la 3 Iunie 2010 privind venitul minim garantat;

HG 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

Anexe la HG 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

Toate le gasesti mai sus, in articol.

Spor!
Postat la
%b %15, %2011
Postat de
daniel
Atentie!!!
Familiile si persoanele singure care au in proprietate cel putin unul dintre bunurile cuprinse in aceasta lista nu beneficiaza de ajutor social:

http://www.prostemcell.ro//images/stories/download/bunuri_care_nu_sunt_de_stricta_necesitate.pdf
Postat la
%b %16, %2011
Postat de
Veronica
Multumesc
Multumesc pentru raspuns
Postat la
%b %26, %2011
Postat de
valeria
valeria
buna ziua am si eu o intrebare mama mea e vaduva si nu are nici un venit lunar are 2.39 ha pamant in uzul fruct din cauza asta i sa taiat ajutorul social ce se pote face sa primiasca din nou ajutorul.VA MULTUMESC
Postat la
%b %03, %2011
Postat de
anca
intrebare
am ciroza hepatica de 1 an si 4 luni , nu imi gasesc niciunde ceva de munca si nu mi se da nici pensie pe caz de boala pentru ca nu am 20 de ani de munca ; pot beneficia de ajutor social ?
Postat la
%b %13, %2011
Postat de
niko nik
nu am
buna ziua! sunt din galati am 41 de ani doi copii de 19 si respectiv 16(div de 12 ani
).pensionata pe caz de boala de 19 ani cu grad de handicap 2 accentuat..plat esc de mai bine de 7 ani chirie la altii ..ce pot face sa obtin o locuinta sociala??? tin sa mentionez ca unul din fii mei care de altfel este si clauza in caz de deteriorare a sanatati mele este arestat..suntem singuri fara ajutorul nimanui.. nu mai fac fata la plata chiriei la altii ..acestea sunt imense mult peste pensia mea ...exista vreo solutie?? astept raspuns., urgent..ms mult..
Postat la
%b %11, %2012
Postat de
Petru
Rapuns
Buna ziua niko nik.

Incearca sa discuti cu cei de la Asistenta Sociala din Primarie si poate ceri consiliere si de la Asociatiile pentru persoanele cu handicap din Galati. Nu garantez ca o sa gasiti rezolvare dar ei au experienta in cazurile acestea.
Postat la
%b %20, %2012
Postat de
ovidiu
ajutor handicap
Buna ziua.Intrebarea pe care as vrea sa o pun este urmatoarea:
Avand in vedere ca iau suma de 234 lei acesta insemnand un ajutor social la persoanele cu handicap(handic ap nevizibil fizic)si as vrea sa ma angajez acum cu un salar de 1000 lei ce ar trebui sa fac?
1.sa renunt obligatoriu la acest ajutor
2.sa nu renunt chiar daca ma angajez fara sa anunt firma angajatoare
3.sa nu renunt fara sa anunt organele care imi acorda acest ajutor.
As vrea daca se poate la fiecare optiune sa imi explicati de ce si riscurile la care m-as putea expune.Va multumesc
Postat la
%b %20, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Domnule Ovidiu,daca sunteti posesorul unui certificat de handicap aveti posibilitatea sa va angajati fara sa va pierdeti nici un drept obtinut ca persoana cu handicap.

Dimpotriva, persoanele cu andicap accetuat si grav care sunt salariate beneficiaza de scutire de impozit pe salariu , concediu de odihna marit cu 3 zile etc.

Succes !
Postat la
%b %02, %2012
Postat de
bianca
buna ziua
buna ziua ma numesc bianca am 23 ani si sunt mama singura am un copil de 4 ani si locuiesc cu parintii mei si ei au o pensie mica ... as dori sa va antreb daca am dreptul la ajutor social . multumesc
Postat la
%b %06, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

In partea de sus a acestei pagini gasiti conditiile de obtinere a ajutorului social.

Adresati-va primariei pentru primi mai multe informatii.
Postat la
%b %05, %2012
Postat de
mirela
Indemnizatie de crestere a copilului
Buna ziua,ma numesc Mirela si sunt din Galati. Va rog sa ma ajutati cu urmatoarea problema. In anul 2009 m-am inscris la o Scoala Postliceala Sanitara,eram insarcinata in 2 saptamani,am nascut in primul ansi nu am luat indemnizatie de crestere a copilului,nu ma indrumat nimeni;macar sa ma interesez daca as putea sa beneficiez de aceasta indemnizatie.M- am interesat eu pe la diferite persoane,dar se pare ca am facut o greseala foarte mare.Eu acum am absolvit cei 3 ani de scoala si am aflat ca alte colege de ale mele au beneficiat si beneficiaza de aceasta indemnizatie.Ac um copilul meu a implinit varsta de 2 ani,credeti ca mi s-ar mai da retroactiv indemnizatia?
Va multumesc frumos,astept raspunsurile voastre
Postat la
%b %20, %2012
Postat de
stan t
ajutor social
intreb --cine cunoaste--perso anele care beneficiaza de ajutorul social si au varstra de peste 50 sau 55 de ani--mai presteaza zile munca ?? --deoarece cei care deja sant pensionari de drept,si au pensie mica si se incadreaza la ajutorul social,nu mai sant obligati sa presteze zile munca --si sa auzit ca la ajutorul social persoanele de peste 50 de ani beneficiaza de scutire de zile munca si nu mai sant obligate sa presteze zile munca
Postat la
%b %13, %2012
Postat de
fuirerea adrian
ajutor social
buna ziua am si eu o intrebare eu si sotia avem ajutor social sotia mea este insarcinata in luna a 7a si aduce adeverinta de la medic ca nu poate face orele in folosul comunitatii pe mine ma obliga sa fac orele in locul ei este normal sa le fac eu daca ea este scutita va multumesc anticipat
Postat la
%b %16, %2012
Postat de
daniel
Rasp
Obligatia de a presta orele de munca poate fi transferata altor persoane din familia beneficiara de ajutor social, numai cu acordul primarului, in cazul incapacitatii temporare de munca sau al pierderii totale sau partiale a capacitatii de munca a persoanei nominalizate sa efectueze actiunile sau lucrarile de interes local.
Baza legala Legea 276/2010
Postat la
%b %03, %2013
Postat de
mara
ajutor social
buna ziua,am si eu o intrebare.Sunt divortata ,cu 2 copii din prima casatorie(pensi e alimentara de 88 de lei de copil)...acum am un bebelus de cateva luni ,concubinul este in cresterea copilului ....intrebarea este daca eu pot beneficia de ajutor social,eu neavand nici un venit.Va multumesc
Postat la
%b %15, %2013
Postat de
irina violeta
ajutor social
buna ziua,am si eu o intrebare.sunt casatorita cu cetatean tunisian,sotul are permis de sedere in romania si locuim cu parinti dar nici eu si nici sotul nu avem un loc de munca,suntem ajutati de parintii mei,tatal meu este pensionar si nu lucreaza decat mama mea,intrebarea mea este daca eu si sotul meu putem beneficia de ajutor social,niciunul din noi neavand un loc de munca,si daca putem beneficia as vrea sa stiu unde trebuie sa ma duc si ce acte imi sunt necesare.Va multumesc
Postat la
%b %08, %2013
Postat de
Simion AnaMaria
ajutor social
Buna ziua, soacra mea are jutor social dar locuieste cu mama ei care are o pensie de 500 lei iar in urma unei anchete sociale i s-a transmis ca va fi scoasa de la ajutor pt ca locuieste cu mama ei si pot sa se descurce cu pensia ei. Soacra mea are si grad de handicap. Putem face ceva in aceasta privinta? Multumesc
Postat la
%b %15, %2013
Postat de
Cateliu
ajutor social si incalzire
Buna ziua! Am rugamintea sa-mi raspundeti la urmatoarele probleme; Sint din Constanta ,divortata,am 58 ani si stau la o sora la casa.Nu am nici un venit ,nu pamint,nu casa ,nu masina!Am 15 ani de munca ,dar nu ma incadrez inca,pina atunci pot primi ajutor social si ajutor pt incalzire?Va multumesc!
Postat la
%b %11, %2014
Postat de
Luca
Ajutor ca imi ingrijesc mama
Pot primi un ajutor daca am ramas fara servici si nu primesc somaj daca imi ingrijesc mama cu grad de handicap gr.2?
Postat la
%b %12, %2014
Postat de
cristina
intrebare
buna ziua! Am o intrebare. bunica mea a suferit un accident vascular cerebral in urma caruia nu se poate ingriji singura are ajutor social de 140 lei pe luna bani ce nu ii ajung nici de medicamente. pt recuperari statul ii va acoperii macar o parte din cheltuieli?
Postat la
%b %13, %2014
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Prezentati-va cu actele medicale la DAGASPC (Directia de handicap) si solicitati o evaluare.

In functie de dosarul cu actele medicale si ancheta sociala care certifica ca nu se poate autoingriji, bunica are sanse sa obtina incadrarea in grad de handicap si unele drepturi ce recug din aceasta.
Postat la
%b %16, %2014
Postat de
george
fara ajutoare
Ajutoarele trebuie acordate numai pensionarilor care au muncit care cum au putut, dar au pensii sub limita decentii. Mila acordata celor care nu au muncit nici o ora cu carte de munca, si nu au contribuit la sistemul de impozitare cu nimic NU TREBUIE SA PRIMEASCA NICI-UN BAN. Am scris cu majuscule sa vada toti puturosii din tara asta ca vechiul slogan "nici paine fara munca, dar nici munca fara paine", este de actualitate. S-au fofilat prin viata si acum primesc ajutor din munca altora. NU ESTE DREPT. Daca statul totusi vrea sa-i ajute, sa-i stranga pe toti la un loc, sa le ofere adapost si hrana in modul cel mai decent, dar fara sa le dea BANI. Sant posibilitati destule de ajutorare a nevoiasilor adevarati, nu cersatori cu firma si BMW sau MERCEDES. Sa ne lasati in pace cu pomenile electorale. Unde intorci capul dai de tigani in ajutor social ca are copii. Ei si? La munca nu se duc, dar au drepturi de numa. Dati-le locuri de munca nu banii munciti de noi, sa vedem cati vin la munca, si mai vorbim.
Postat la
%b %29, %2014
Postat de
ana
intrebare
eu stau cu tata,fratele si cobbina lui,dar eu si tata platim separat toate facturile si maincarea.intre barea mea este urmatoarea daca el ia ajutorul social,eu pot sa il mai iau?
multumesc mult
Postat la
%b %25, %2014
Postat de
SERGIU
intrebare
Buna seara sunt din vrancea, marasesti; am si eu o intrebare la dumneavoastra. m-au gasit cu 8 zile lucratoare la o firma si am ajutor social de la focsani. mi-au suspendat ajutorul im dus adeverinta cu bani care i-am luat. acum n-am mai luat bani nici pe octombrie si nici pe noiembrie. ce se intimpla, mai imi da bani? am facut actele le am la zi. va rog sa ma ajutati
Postat la
%b %07, %2014
Postat de
diana bogdan
Ajutor
Buna ziua. Sunt de 2 ani intr-un sat din Dolj si primaria nu vrea nici macar sa ma ia in evidenta ptr un ajutor. Ce trebuie sa fac ptr un ajutor din partea primariei sau a statului? Sunt somera fara indemnizatie de 2 ani. Multumesc anticipat.
Postat la
%b %20, %2015
Postat de
rozy
ajutor social
Daca beneficiezi de ajutor social, poți sa faci dosar de indemnizație creștere copil.Va mulțumesc daca îmi răspundeți.
Postat la
%b %27, %2015
Postat de
Cristina B
intrebare
Buna ziua, daca eu si sotul beneficiem de ajutor social si avem in inrijire 2 batrani de 84 si 78 de ani care au nevoie permanenta de noi, mai trebuie sa facem orele de prestari servicii?
Postat la
%b %31, %2015
Postat de
Mona si Dan
INTREBARE
Primaria din localitate sau Inspectoratul Judetean pentru persoanele cu dizabilitati ar trebuii sa va intocmeasca un dosar din care sa reiasa ca aveti grija de aceste persoane.
Conform legii 448/2006 ati devenii asistent personal al acestor persoane.
Aveti dreptul; la o indemnizatie lunara.
Vi se schimba situatia financiara dar trebuie sa faceti demersuri ,cerere in acest sens la inspectorat.

Interesati-va la Primarie sau la inspetorat !
Postat la
%b %24, %2015
Postat de
radu.b
ce drepturi am
sant divortat de nevasta si am doi copii in ingrijire, si nu am servici. va rog sa-mi spuneti ce drepturi am din partea statului?
Postat la
%b %07, %2018
Postat de
Dumitriu Diana Ramon
Ajutor
Buna ziua.Beneficiez de un ajutor social plus alocatie complementara.C resc singura 3 copii de 14,13/respectiv 9 luni.Venitul meu lunar este in jur de 1120 lei insumand ajutorul social,alocatia complementara si alocatia de stat a copiilor.Nu am o locuinta proprie .Locuiesc cu chirie unde platesc 500 lei lunar plus cheltuielile de intretinere.Men tionez ca unul din copii este sportiv ,de 3 ori campion national la categoria lui la K1 plus ca invata foarte bine.Cu greu fac fata cheltuielilor!I ntrebarea mea este: pot beneficia de o locuinta sociala daca eu nu muncesc dat fiind faptul ca am bebelusul de 9 luni ?Va multumesc anticipat ptr raspuns.
Postat la
%b %08, %2018
Postat de
Mona si Dan
Raspuns
Va salutam, doamna Dumitru Diana Ramon !
Raspunsul cel mai competent il veti primi daca va inscrieti si veti obtine o audienta la primarul din localitate.

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează

Prin accesarea acestui site, ești de acord cu faptul că folosim cookies .