Definitia Asistentei SocialeAsistenta Sociala desemneaza un asamblu de institutii, programe, masuri, activitati profesionalizate, servicii specializate de protejare a persoanelor, grupurilor, comunitatilor, cu probleme speciale, aflate temporar in dificultate, care datorita unor motive de natura economica, socio-culturala, biologica sau psihologica nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace si eforturi proprii, un mod normal, decent de viata!

Definitia Serviciilor Sociale!

Serviciile sociale sunt definite ca reprezentand ansamblul de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, in vederea depasirii unor situatii de dificultate, pentru prezervarea autonomiei si protectiei persoanei, pentru prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale si promovarea incluziunii sociale. Serviciile sociale sunt asigurate de catre autoritatile administratiei publice locale, precum si de persoane fizice sau persoane juridice publice ori private, in conditiile actelor normative in vigoare.

Asistenta Sociala este definita prin Legea Asistentei Sociale - Legea nr. 292/2011. Legea defineste profesia, domeniul de interventie, populatiile tinta, precum si principiile de interventie in Asistenta Sociala. Legea Asistentei Aociale, in forma reluata si completata in 2011, este in acord cu principiile si politicile Uniunii Europene cu privire la protectia sociala, si in sens mai larg, cu principiile unei societati democratice, bazate pe respectul fata de fiinta umana si drepturile ei inalienabile.

Sistemul National de Asistenta Sociala!

Reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, prin autoritatile administratiei publice centrale si locale, colectivitatea locala si societatea civila intervin pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluziunea sociala a persoanei, familiei, grupurilor ori comunitatilor.

Asistenta sociala, componenta a sistemului national de protectie sociala, cuprinde serviciile sociale si prestatiile sociale acordate in vederea dezvoltarii capacitatilor individuale sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, cresterea calitatii vietii si promovarea principiilor de coeziune si incluziune sociala.

Obiectivele specifice ale Asistentei Sociale:

Obiectivul interventiei asistentei sociale este de ai sprijini pe cei aflati in dificultate sa obtina conditiile necesare unei vieti decente, ajutandu-i sa-si dezvolte propriile capacitati si competente.

Aceste persoane sau grupuri, pe o perioada mai scurta sau mai lunga, nu pot duce o viata activa autosuficienta fara un ajutor economic sau fara un suport fizic, moral, social, cultural, ajutor venit din exterior. Acest ajutor are in vedere o perioada limitata de timp, care dureaza pana cand persoana cu nevoi speciale isi gaseste resurse sociale, psihologice, economice pentru a putea duce o viata normala.

Urmatoarele categorii de persoane constituie in mod special obiectul interventiei activitatilor de asistenta sociala:

 • familii sarace: familii fara venituri sau cu venituri mici in care unul dintre parinti este somer, familii monoparentale, familii cu multi copii al caror necesar depaseste veniturile parintilor;
 • copii care traiesc in mediu familial si social advers, abandonati si institutionalizati;
 • minori delincventi, tineri neintegrati;
 • persoane dependente de droguri si/sau alcool;
 • persoane abuzate fizic si sexual;
 • persoane cu handicap fizic si/sau psihic;
 • persoane cu boli cronice si degenerative fara sustinatori legali;
 • persoane in varsta aflate in incapacitate de autoservire;
 • persoane care au suferit in urma calamitatilor naturale, sociale;
 • persoane care au suferit discriminari (sociale, fizice, economice, psihologice) - grupari minoritare cu mai putine drepturi fata de populatia majoritara.

Asistenta sociala, ca parte esentiala a protectiei sociale, reprezinta un mod operativ de punere in aplicare a programelor de protectie sociala pentru categoriile sus mentionate. Ea asigura prin serviciile sale specifice atenuarea partiala a inegalitatilor existente.

Sistemul de asistenta sociala se bazeaza pe principiul sprijinirii persoanelor aflate in dificultate la un moment dat in functie de necesitatile lor, sursa financiara fiind reprezentata de fonduri bugetare de stat sau fonduri obtinute de la indivizi sau comunitate; in acest caz, prestatia se face in functie de nevoile existente, conform principiului solidaritatii sociale si nu dependent de contributia personala anterioara.

Sprijinul acordat persoanelor in nevoie prin sistemul de asigurari sociale nu este precizat decat in limite mici prin lege, urmand a fi specificat prin analiza individuala a cazurilor, pentru care este nevoie de anchete sociale efectuate de specialisti:

 • ajuta oamenii sa-si imbunatateasca competentele si capacitatea de a-si rezolva singuri problemele;
 • asistentul social are menirea de a ajuta oamenii sa obtina resursele materiale necesare asigurarii unei calitati a vietii la un nivel decent facilitand accesul spre serviciile sociale adecvate, in cadrul legal oferit de politicile sociale ale tarii;
 • asistentul social stimuleaza organizatiile si institutiile in oferirea unor servicii adecvate nevoilor indivizilor, familiilor, grupurilor care recurg la ajutor;
 • asistentul social va trebui sa urmareasca imbunatatirea relatiilor clientului ce celelalte sisteme si subsisteme de care depinde integrarea sa sociala. Facilitarea interactiunilor dintre indivizi si celelalte persoane care traiesc in mediul lor va contribui la o mai buna adaptare a acestora la cerintele mediului social si le va spori sansele dezvoltarii autonomiei;
 • asistentul social are rolul de a influenta relatiile dintre diferite institutii si organizatii implicate in activitatile de asistare, in sensul unei mai bune colaborari in favoarea clientilor;
 • influentarea politicilor sociale pentru favorizarea aparitiei acelor legi sau masuri care sa conduca la un mai mare grad de echitate sociala a cetatenilor si sa asigure o calitate mai buna a vietii pentru categoriile defavorizate de populatie.

Drepturile si Obligatiile Beneficiarilor:

1. Drepturi:

 • respectarea drepturilor si libertstilor fundamentale, demnitatea si intimitatea;
 • de a fi informati asupra drepturilor sociale si situatiilor de risc;
 • de a participa la luarea deciziilor care ii privesc;
 • asigurarea confidentialitatii datelor personale.

2. Obligatii:

 • sa furnizeze informatii corecte privind identitatea, situatia familiala, medicala si economica;
 • sa participe activ la procesul de interventie;
 • sa contribuie la plata serviciilor, daca este cazul.

Scopuri ale Practicii Asistentei Sociale!

 • sa ajute indivizii si grupurile sa identifice, sa rezolve sau sa reduca la minimum problemele care apar din dezechilibrele dinte ei si mediu.
 • sa identifice arii potentiale de dezechilibru intre indivizi sau grupuri si mediu pentru a preveni aparitia lor.
 • sa caute, sa identifice si sa intareasca potentialul indivizilor, grupurilor si comunitatilor.

Obiectivele Asistentei Sociale!

Este de a-i sprijini pe cei aflati in dificultati sa obtina conditii necesare unei vieti decente, ajutandu-i sa-si dezvolte propriile capacitati si competente pentru o mai pronuntata functionare sociala!

 • Servicii Sociale: Programe specializate, activitati organizate, tehnici de interventie sociala, metode de indentificare a necesitatilor si tipurilor specifice de disfunctionalitati ce apar la nivel social.
 • Securitate Sociala: Este un Sistem care are in vedere protejarea atat a persoanelor apte de munca (sistemul asigurarilor sociale) cat si a celor ce nu pot munci sau sunt dezavantajati social.

Abordarea Problemelor in Asistenta Sociala

 • La nivel individual - asistenta economica, psihologica, morala pentru cei in nevoie, cum ar fi somerii, cei dpendenti de droguri sau alcool, probleme de integrare in munca, victimele abuzului de orice fel.
 • La nivel interpersonal si de grup - terapii de familie, ale cuplului, ale grupului de oameni marginalizati.
 • La nivel comunitar - rezolvarea conflictelor etnice, grupale, mobilizarea energiilor individuale si colective pentru refacerea resurselor necesare integrarii lor normale.

legile_asistentei_sociale

Legislatia beneficiilor de asistenta sociala

Legea nr. 231 din 5 noiembrie 2020 pentru modificarea Legii asistentei sociale nr. 292 din 2011

Legea nr. 292/2011 privind asistenta sociala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ordonanta de urgenta nr. 93/2016 din 8 decembrie 2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificare a acordarii unor beneficii de asistenta sociala, precum si pentru stabilirea unor masuri bugetare pentru acestea in anul 2016 cu modificarile si completarile ulterioare

1. Sprijin acordat familiilor cu venituri reduse

Legea nr. 196/2016 din 31 octombrie 2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificarile si completarile ulterioare

Ajutor social:

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

Ordinul Ministrului nr. 1474/2011 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 38/2011, si din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011

Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor, republicata

Hotararea Guvernul Romaniei nr. 1154/16.09.2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune

Ajutorul de incalzire:

Ordinul nr. 183-112-173-2022 pentru aprobarea procedurii si termenelor de decontare a sumelor aferente schemei de compensare, a documentelor in baza carora se realizeaza decontarea, precum si a altor masuri necesare aplicarii prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei „Delta Dunarii”

 1. Legea nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie
 2. Hotararea nr. 1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie
 3. Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie.Parte integranta din Hotarare 1073/2021
 4. Ordonanta de urgenta nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei „Delta Dunarii”
 5. Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei „Delta Dunarii”

Hotararea Guvernului nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile ulterioare

Alocatia pentru sustinerea familiei:

Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea Guvernului nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, cu modificarile si completarile ulterioare,

Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1474/2011 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 38/2011, si din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011

2. Politici familiale

Alocatia de stat pentru copii:

Ordonanta de urgenta nr 126/2021 pentru modificatea Legii 61 din 1993 pentru modificarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru acordarea unei indemnizatii compensatorii pentru persoanele cu handicap

Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea Guvernului nr. 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru reglementarea modalitatilor de stabilire si plata a alocatiei de stat pentru copii, cu modificarile si completarile ulterioare

Ordonanta de urgenta nr. 123/2020 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii

Alocatia lunara de plasament:

Legea nr. 143/20.05.2022 pentru modificarea si completarea art. 129 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului si pentru stabilirea unor masuri de asistenta social

Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile ulterioare

Ordinul Ministrului nr. 1733/2015 privind aprobarea Procedurii de stabilire si plata a alocatiei lunare de plasament

Indemnizatia pentru cresterea copilului:

HOTARARE Nr. 536/2021 din 13 mai 2021 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011;

ORDONANTA DE URGENTA Nr 26/2021 pentru modificarea OUG nr. 111/2010

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea Guvernului nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare

Ordinul Ministrului nr. 1474/2011 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 38/2011, si din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011

Legea nr. 66/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor.

Acordarea concediului si indemnizatiei de acomodare

Legea nr. 268/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, precum si pentru abrogarea art. 5 alin. (7) lit. s) si cc) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Precizari referitoare la acordarea indemnizatiei lunare aferente concediului de acomodare acordat potrivit prevederilor Legii nr.273/2004 privind procedura adoptiei, republicata

Legea Nr. 273 din 2004 privind procedura adoptiei forma actualizata la 26 martie 2021

Hotararea Guvernului nr. 579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile si activitatile ce pot fi desfasurate de catre organismele private romane in cadrul procedurii adoptiei interne, precum si metodologia de autorizare a acestora si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizatiilor private straine de a desfasura activitati in domeniul adoptiei internationale

Servicii sociale pentru persoanele varstnice

Ordinul nr. 799/2022 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare si selectie a proiectelor in cadrul programelor de interes national pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele varstnice, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 435/2022

3. Sprijin acordat persoanelor cu handicap

Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Ordonanta de urgenta nr. 84/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari prin Legea nr. 136/2012

Hotararea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare

Drepturi acordate persoanelor cu handicap:

Drepturile de la art. 58 alin. (3) si alin. (4 ) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 193/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Criterii de incadrare in grad de handicap:

Ordinul nr. 762 din 31/08/2007 - Criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru adulti si se aplica masurile de protectie speciala a acestora actualizat 30.09.2022

ORDINUL nr. 1.472/20.539/2022 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de incadrare a copiilor cu dizabilitati in grad de handicap si a modalitatilor de aplicare a acestora

Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 din 4 octombrie 2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea si interventia integrata in vederea incadrarii copiilor cu dizabilitati in grad de handicap, a orientarii scolare si profesionale a copiilor cu cerinte educationale speciale, precum si in vederea abilitarii si reabilitarii copiilor cu dizabilitati si/sau cerinte educationale speciale

Indemnizatia lunara de hrana HIV/SIDA:

Legea nr. 584/2002 privind masurile de prevenire a raspandirii maladiei SIDA in Romania si de protectie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, cu modificarile si completarile ulterioare

Ordinul Ministrului nr. 223/2006 pentru aprobarea Metodologiei de acordare a indemnizatiei lunare de hrana cuvenite adultilor si copiilor infectati cu HIV sau bolnavi de SIDA si de control al utilizarii de catre cei in drept a acesteia

Hotararea Guvernului nr. 2108/2004 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 584/2002 privind masurile de prevenire a raspandirii maladiei SIDA in Romania si de protectie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA

Drepturi pentru familia sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav, accentuat ori mediu pe perioada in care il are in ingrijire, supraveghere si intretinere:

Drepturile de la art. 58 alin. (4 ) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Hotararea Guvernului Nr. 1019/2018 din 20 decembrie 2018 privind aprobarea Procedurii de preluare de catre agentiile judetene pentru plati si inspectie sociala, respectiv a municipiului Bucuresti, a personalului cu atributii in efectuarea platilor prestatiilor sociale pentru persoanele cu handicap de la directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, a Procedurii de acordare a platilor, precum si situatiile de suspendare, modificare, incetare a dreptului la prestatiile sociale pentru persoanele cu handicap, precum si pentru modificarea Statutului propriu de organizare si functionare al Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 151/2012

4. Alte tipuri de beneficii de asistenta sociala

Indemnizatia lunara de hrana cuvenita persoanelor diagnosticate cu tuberculoza tratate in ambulatoriu:

Ordinul nr. 2087/1822/2020 pentru aprobarea Metodologiei si a conditiilor de acordare a indemnizatiei lunare de hrana cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoza tratate in ambulatoriu;

Legea nr. 302/2018 din 10 decembrie 2018 privind masurile de control al tuberculozei;

H.G. nr. 470/ 21 aprilie 2021 pentru modificarea anexei la H.G nr. 429/2008 privind nivelul alocatiilor de hrana pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice, precum si pentru aprobarea unor masuri in domeniu;

H.G. nr. 884/2020 privind aprobarea cuantumului indemnizatiei lunare de hrana cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoza tratate in ambulatoriu;

Hotararea nr. 1159/2022 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 884/2020 privind aprobarea cuantumului indemnizatiei lunare de hrana cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoza tratate in ambulatoriu si a art. 3 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 1.177/2003 privind aprobarea cuantumului indemnizatiei lunare de hrana cuvenite persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA

LEGE Nr. 210/ 12 iulie 2022 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri si pentru stabilirea unor masuri necesare aplicarii Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice

OUG 63 DIN 2022 ACORDAREA TICHETELOR SOCIALE privind unele masuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate in situatii de risc de deprivare materiala si/sau risc de saracie extrema, suportate partial din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri de distribuire a acestuia

 • Ajutorul de urgenta (pentru familiile sau persoanele care se afla in situatii de necesitate datorate calamitatilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum si altor situatii deosebite stabilite prin lege);
 • Ajutorul in caz de deces (primarul poate dispune ca o parte din cheltuielile cu inmormantarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social sa fie asigurate din fondurile alocate pentru plata ajutorului social).

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

Ajutorul rambursabil pentru refugiati:

Legea nr. 122/2006 privind azilul in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea Guvernului nr. 1251/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare

 • Solutionarea cererilor privind stabilirea calitatii de persoana persecutata in intelesul prevederilor Decretului - Lege nr. 118/1990, republicat (plata acestor drepturi se realizeaza prin intermediul caselor judetene de pensii sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti):

Decretul - Lege Nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, cu toate modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 09.11.2020

Legea nr. 232/1990 pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr. 118 din 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri.

LEGE Nr. 71 din 30 martie 2022 pentru completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri

5. Alte acte normative pe care le aplica Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare

Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare

Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 283 din 17 octombrie 2022 pentru modificarea Codului muncii

Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare

Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) (Text cu relevanta pentru SEE).

COMMENTS 

Postat la
%b %13, %2011
Postat de
cernautanu ana
buna
nu am primit alocatia copilului de trei luni cu cat ca am facut cerere ca bani sa-mi intre in cont,de ce nu au intrat pana acum
Postat la
%b %13, %2011
Postat de
T. L.
buna
orice tip de alocatie are ca termen de primire a banilor 3 luni de la data inaintarii dosarului la Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale din judetul de unde locuiti.
Postat la
%b %13, %2011
Postat de
MANTA ADELINA
buna
SUNT ASISTENT PERSONAL AL FETITEI MELE BOLNAVA GRAV SI AM FOST DATA IN SOMAJ INCEPAND CU LUNA IULIE. IN PREZENT AM DE PRIMIT SALARIU PE APRILIE MAI IUNIE SI INDEMNIZATIA COPILULUI PE INCA 3LUNI NU MAI ZIC DE BANII DE CONCEDIU PE 2ANI SI6 LUNI . AM FOST LA PRIMARIA LIMANU DE CARE APARTIN SA-I INTREB CAND SE VA INTAMPLA MINUNEA SA NE DEA MACAR O PARTE DIN BANI LA CARE AU RIDICAT CU TOTII DIN UMERI DAU VINA PE CRIZA ,PE GUVERN NIMENI NU SE GANDESTE TOTUSI CA IN ACESTE CAZURI ACESTI BANI NU ACOPERA DECAT UN SFERT DIN MEDICAMENTE SI TRATAMENT.ESTE SI CAZUL FETITEI MELE CARE ARE SI EPILEPSIE PE LANGA ALTELE SI ESTE DEPENDENTA DE MEDICAMENTE. MA INTREB CU MIRARE CUM IN JUDETUL CONSTANTA MAJORITATEA PRIMARIILOR POT SA-SI PLATEASCA ASISTENTII PERSONALI SI LA NOI SE INTAMPLA DE OBICEI SA NU AIBA BANI ACEASTA FIIND SCUZA LOR. BA
CHIAR LA ALTE PRIMARII LI SE DAU SI BONURI SI CHIAR SI AL 13LEA SALARIU VA ROG DIN SUFLET
Postat la
%b %13, %2011
Postat de
daniel
re:buna
Mda, este cumplit si dureros cand se intampla asemenea discrepante sociale, politice, economice... pentru ca legea este aceeasi la toata lumea :sad:

Contactati DGASPC din Constanta si semnalati cazul, luati legatura si cu Prefectura, Consiliul Judetean daca nu primiti raspuns favorabil. Vedeti adresele in linkul de mai jos:

https://www.prostemcell.ro/articole-asistenta-so ciala/d.g.a.s.p .c.html
Postat la
%b %13, %2011
Postat de
Nicu Boengiu
plata intretinator persoana cu handicap
Buna seara
Soacra mea in baza unui certificat de intretinator, este platita pentru ingrijirea sotului care are picioarele amputate si este incadrat cu gradul I de invaliditate.
Vreau sa stiu ce lege reglementeaza acest serviciu pentru ca dansa nu a mai fost remunerata din luna iunie 2010.
Astept cu interes raspunsul dvs.
Toate cele bune
Postat la
%b %13, %2011
Postat de
daniel
re:plata intretinator..
Conform Legii nr.448/2006 republicata privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap se specifica in art. 35 urmatoarele: “persoana cu handicap grav are dreptul, in baza evaluarii sociopsihomedic ale, la un asistent personal”.

Interpretand acest paragraf putem spune ca: orice copil, tanar sau adult cu handicap, ce este incadrat, conform prezentei legi, in categoria “persoana cu handicap grav cu asistent personal” beneficiaza in mod automat de asistent personal angajat de Primaria municipiului unde isi au domiciliul persoanele cu dizabilitati.

Daca asistentul personal nu mai este remunerat de catre Primarie, se pot face urmatoarele demersuri:

1. Anuntati faptul ca nu ati mai primit salariul, la Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din judetul in care locuiti si solicitati consultatnta din partea Directiei, in vederea depunerii dosarului pentru indemnizatia de insotitor. Faceti adresa scrisa in 2 exemplare ( pe exemplarul al doilea, care ramane la Dvs., sa primiti numar de inregistrare ).

Mentiune: salariul de asistent personal difera de indemnizatia de insotitor nu numai datorita cuantumului (este cu 50 Ron mai mic decat salariul de insotitor) ci si datorita faptului ca exista o optiune pentru persoana cu dizabilitati in momentul in care primaria nu poate suporta sa achite salariul de insotitor. De aceea va sugeream in urma discutiei purtate cu Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sa depuneti dosarul pentru indemnizatia de insotitor.

2. Va sugeram de asemenea sa faceti o sesizare ca nu ati fost remunerat si catre:

Web:www.anph.ro

Aceeasi sesizare se va trimite si la :

Web: https://www.mmuncii.ro/ro/
Postat la
%b %13, %2011
Postat de
daniel
re:plata intretinator..
Sesizarile trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:

* numele si prenumele persoanei cu dizabilitati;
* numele si prenumele asistentului personal;
* domiciliul acestora;
* numarul dosarului de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap;
* date de contact : numar de telefon si adresa de [censored] (eventual);
* prezentarea problemei cat mai clar si concis.

Sesizarea se va trimite cu confirmare de primire, iar raspunsul il veti primi in maxim 30 de zile lucratoare de la data in care sesizarea dumneavoastra a fost inregistrata.
Postat la
%b %24, %2011
Postat de
proteasa ionel
o intrebare
cum sau mai bine zis daca pot sa fac ceva pentru a transfera alocatia copilului meu care o primea la resita si eu mam mutat la hunedoara si i oprita de un an si ceva sau cu cine trebe sa iau legatura .daca se poate fara a merge personal la resita
Postat la
%b %24, %2011
Postat de
daniel
raspuns
Vezi aici: https://www.prostemcell.ro/articole-asistenta-sociala/d.g.a.s.p.c.html

Cauti Hunedoara si suni...
Postat la
%b %09, %2011
Postat de
ERIKA
un articol bun, un articol gandit si muncit
In care este scoasa esenta asistentei sociale din romania.
Il recomand!

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează