Definitia Asistentei Sociale!

Definitia Asistentei SocialeAsistenta Sociala - desemneaza un asamblu de institutii, programe, masuri, activitati profesionalizate, servicii specializate de protejare a persoanelor, grupurilor, comunitatilor, cu probleme speciale, aflate temporar in dificultate, care datorita unor motive de natura economica, socio-culturala, biologica sau psihologica nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace si eforturi proprii, un mod normal, decent de viata!

Definitia Serviciilor Sociale!

Serviciile sociale sunt definite ca reprezentand ansamblul de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, in vederea depasirii unor situatii de dificultate, pentru prezervarea autonomiei si protectiei persoanei, pentru prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale si promovarea incluziunii sociale. Serviciile sociale sunt asigurate de catre autoritatile administratiei publice locale, precum si de persoane fizice sau persoane juridice publice ori private, in conditiile actelor normative in vigoare.

Asistenta Sociala este definita prin Legea Asistentei Sociale - Legea nr. 292/2011. Legea defineste profesia, domeniul de interventie, populatiile tinta, precum si principiile de interventie in Asistenta Sociala. Legea Asistentei Aociale, in forma reluata si completata in 2011, este in acord cu principiile si politicile Uniunii Europene cu privire la protectia sociala, si in sens mai larg, cu principiile unei societati democratice, bazate pe respectul fata de fiinta umana si drepturile ei inalienabile.

Sistemul National de Asistenta Sociala!

Reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, prin autoritatile administratiei publice centrale si locale, colectivitatea locala si societatea civila intervin pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluziunea sociala a persoanei, familiei, grupurilor ori comunitatilor.

Asistenta sociala, componenta a sistemului national de protectie sociala, cuprinde serviciile sociale si prestatiile sociale acordate in vederea dezvoltarii capacitatilor individuale sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, cresterea calitatii vietii si promovarea principiilor de coeziune si incluziune sociala.

Obiectivele specifice ale Asistentei Sociale:

Obiectivul interventiei asistentei sociale este de ai sprijini pe cei aflati in dificultate sa obtina conditiile necesare unei vieti decente, ajutandu-i sa-si dezvolte propriile capacitati si competente.

Aceste persoane sau grupuri, pe o perioada mai scurta sau mai lunga, nu pot duce o viata activa autosuficienta fara un ajutor economic sau fara un suport fizic, moral, social, cultural, ajutor venit din exterior. Acest ajutor are in vedere o perioada limitata de timp, care dureaza pana cand persoana cu nevoi speciale isi gaseste resurse sociale, psihologice, economice pentru a putea duce o viata normala.

Urmatoarele categorii de persoane constituie in mod special obiectul interventiei activitatilor de asistenta sociala:

 • familii sarace: familii fara venituri sau cu venituri mici in care unul dintre parinti este somer, familii monoparentale, familii cu multi copii al caror necesar depaseste veniturile parintilor;
 • copii care traiesc in mediu familial si social advers, abandonati si institutionalizati;
 • minori delincventi, tineri neintegrati;
 • persoane dependente de droguri si/sau alcool;
 • persoane abuzate fizic si sexual;
 • persoane cu handicap fizic si/sau psihic;
 • persoane cu boli cronice si degenerative fara sustinatori legali;
 • persoane in varsta aflate in incapacitate de autoservire;
 • persoane care au suferit in urma calamitatilor naturale, sociale;
 • persoane care au suferit discriminari (sociale, fizice, economice, psihologice) - grupari minoritare cu mai putine drepturi fata de populatia majoritara.

Asistenta sociala, ca parte esentiala a protectiei sociale, reprezinta un mod operativ de punere in aplicare a programelor de protectie sociala pentru categoriile sus mentionate. Ea asigura prin serviciile sale specifice atenuarea partiala a inegalitatilor existente.

Sistemul de asistenta sociala se bazeaza pe principiul sprijinirii persoanelor aflate in dificultate la un moment dat in functie de necesitatile lor, sursa financiara fiind reprezentata de fonduri bugetare de stat sau fonduri obtinute de la indivizi sau comunitate; in acest caz, prestatia se face in functie de nevoile existente, conform principiului solidaritatii sociale si nu dependent de contributia personala anterioara.

Sprijinul acordat persoanelor in nevoie prin sistemul de asigurari sociale nu este precizat decat in limite mici prin lege, urmand a fi specificat prin analiza individuala a cazurilor, pentru care este nevoie de anchete sociale efectuate de specialisti:

 • ajuta oamenii sa-si imbunatateasca competentele si capacitatea de a-si rezolva singuri problemele;
 • asistentul social are menirea de a ajuta oamenii sa obtina resursele materiale necesare asigurarii unei calitati a vietii la un nivel decent facilitand accesul spre serviciile sociale adecvate, in cadrul legal oferit de politicile sociale ale tarii;
 • asistentul social stimuleaza organizatiile si institutiile in oferirea unor servicii adecvate nevoilor indivizilor, familiilor, grupurilor care recurg la ajutor;
 • asistentul social va trebui sa urmareasca imbunatatirea relatiilor clientului ce celelalte sisteme si subsisteme de care depinde integrarea sa sociala. Facilitarea interactiunilor dintre indivizi si celelalte persoane care traiesc in mediul lor va contribui la o mai buna adaptare a acestora la cerintele mediului social si le va spori sansele dezvoltarii autonomiei;
 • asistentul social are rolul de a influenta relatiile dintre diferite institutii si organizatii implicate in activitatile de asistare, in sensul unei mai bune colaborari in favoarea clientilor;
 • influentarea politicilor sociale pentru favorizarea aparitiei acelor legi sau masuri care sa conduca la un mai mare grad de echitate sociala a cetatenilor si sa asigure o calitate mai buna a vietii pentru categoriile defavorizate de populatie.

Drepturile si Obligatiile Beneficiarilor:

1. Drepturi:

 • respectarea drepturilor si libertstilor fundamentale, demnitatea si intimitatea;
 • de a fi informati asupra drepturilor sociale si situatiilor de risc;
 • de a participa la luarea deciziilor care ii privesc;
 • asigurarea confidentialitatii datelor personale.

2. Obligatii:

 • sa furnizeze informatii corecte privind identitatea, situatia familiala, medicala si economica;
 • sa participe activ la procesul de interventie;
 • sa contribuie la plata serviciilor, daca este cazul.

Scopuri ale Practicii Asistentei Sociale!

 • sa ajute indivizii si grupurile sa identifice, sa rezolve sau sa reduca la minimum problemele care apar din dezechilibrele dinte ei si mediu.
 • sa identifice arii potentiale de dezechilibru intre indivizi sau grupuri si mediu pentru a preveni aparitia lor.
 • sa caute, sa identifice si sa intareasca potentialul indivizilor, grupurilor si comunitatilor.

Obiectivele Asistentei Sociale!

Este de a-i sprijini pe cei aflati in dificultati sa obtina conditii necesare unei vieti decente, ajutandu-i sa-si dezvolte propriile capacitati si competente pentru o mai pronuntata functionare sociala!

 • Servicii Sociale: Programe specializate, activitati organizate, tehnici de interventie sociala, metode de indentificare a necesitatilor si tipurilor specifice de disfunctionalitati ce apar la nivel social.
 • Securitate Sociala: Este un Sistem care are in vedere protejarea atat a persoanelor apte de munca (sistemul asigurarilor sociale) cat si a celor ce nu pot munci sau sunt dezavantajati social.

Abordarea Problemelor in Asistenta Sociala

 • La nivel individual - asistenta economica, psihologica, morala pentru cei in nevoie, cum ar fi somerii, cei dpendenti de droguri sau alcool, probleme de integrare in munca, victimele abuzului de orice fel.
 • La nivel interpersonal si de grup - terapii de familie, ale cuplului, ale grupului de oameni marginalizati.
 • La nivel comunitar - rezolvarea conflictelor etnice, grupale, mobilizarea energiilor individuale si colective pentru refacerea resurselor necesare integrarii lor normale.

legile_asistentei_sociale

 • Legislatie privind Asistenta Sociala

Legea nr. 292/2011 privind Sistemul National de Asistenta Sociala (actualizata 2016);

Ordonanta Guvernului nr. 27/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 642 din 24 august 2015;

O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice;

OUG 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015;

Ordin 1838/2014 privind aprobarea liniilor de subventionare prioritare in domeniul asistentei sociale pentru anul 2015, respectiv unitatile de asistenta sociala si capitolele de cheltuieli pentru care asociatiile si fundatiile pot solicita subventii de la bugetul de stat, pentru anul 2015, in baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala;

OUG 44/2014 pentru reglementarea unor masuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenta sociala, precum si pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale din 19.02.2014;

HG 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile si unitatile publice si private de asistenta sociala destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilitati si persoanelor varstnice;

Ordonanta Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea si completarea OG nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, respectiv prevederile H.G. nr.778/2013, are ca scop luarea unor masuri de protectie sociala pentru segmentele defavorizate ale populatiei in perioada sezonului rece 2014 - 2015, ca urmare a cresterii de preturi la gaze naturale si energie electrica;

HG 871/2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;

Legea nr. 166/2012 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 699 din 11 octombrie 2012.

Legea 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale;

ORDIN nr. 390 din 01.03.2012 pentru aprobarea procedurii operationale privind elaborarea procedurilor prin care se reglementeaza modul de stabilire si acordare a beneficiilor de asistenta sociala sau alte prestatii de asigurari sociale;

ORDIN nr. 1313 din 8 aprilie 2011 privind aprobarea Planului de actiune pentru implementarea Strategiei privind reforma in domeniul asistentei sociale;

Strategia privind reforma in domeniul asistentei sociale din Romania;

OUG nr. 124/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala;

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice stabileste cadrul general prin care dreptul la asigurari sociale este garantat de stat si se exercita prin sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale;

OUG nr. 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru modificarea art. III din OUG nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale;

Legea nr. 230/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane, publicata in Monitorul Oficial nr. 812/2010;

Hotararea Consiliului National al Colegiului National al Asistentilor Sociali nr. 2/2010 pentru aprobarea Normelor privind accesul in profesia de asistent social a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 586, din 18 august 2010.

Legea nr. 161/2009 din 14/05/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2008 privind modificarea si completarea unor acte normative in vederea eliminarii legaturilor dintre nivelul unor drepturi de asistenta sociala si nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;

OUG nr. 118/2008 din 01/10/2008 privind modificarea si completarea unor acte normative in vederea eliminarii legaturilor dintre nivelul unor drepturi de asistenta sociala si nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

 • Ajutoare sociale

Legea 18/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (VMG) consolidata si actualizata in 2016;

OUG nr. 42/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum si pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei;

Hotararea Guvernului nr. 57/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011, si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 38/2011;

Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1474/2011 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 38/2011, si din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011;

HG 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

Anexe la HG 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

Legea nr. 276/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicata in Monitorul Oficial nr. 888/2010.

 • Protectia persoanelor cu dizabilitati

Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati, republicata (actualizata 2016);

HG nr. 989/2014 - actualizarea cuantumului prestatiilor sociale prevazute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 - protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Ordinul nr. 762 din 31/08/2007 - Criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru adulti si se aplica masurile de protectie speciala a acestora;

ORDIN nr. 707 din 13 mai 2014 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului sanatatii publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap;

OUG 44/2014 pentru reglementarea unor masuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenta sociala, precum si pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Ordin 35/2014 privind masurile de sprijin acordate politistilor incadrati intr-un grad de invaliditate si familiilor acestora, precum si familiilor politistilor decedati;

Legea nr. 67/2014 pentru modificarea si completarea art. 59 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

HG 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile si unitatile publice si private de asistenta sociala destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilitati si persoanelor varstnice;

Ordinul MMFPSPV nr. 2272/2013 - aplicarea prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 - protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 - sistemul unitar de pensii publice;

Ordinul nr. 692/2013 privind modificarea cap. 1 din anexa la Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului sanatatii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap;

Ordinul MMFPS nr. 2.298/2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte in vederea incadrarii in grad si tip de handicap a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 672, din 26 septembrie 2012;

Ordinul nr. 2.260 din 17 august 2012 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei si al secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie nr. 725/12.709/2002 privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru copii si se aplica masurile de protectie speciala a acestora;

Ordinul 2299 din 23 august 2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

Ordinul nr. 1537/2010 pentru aprobarea procedurii de desemnare a specialistilor din domeniul medicinei, al psihologiei si al asistentei sociale care pot participa la reevaluarea persoanelor adulte cu handicap

Ordinul nr. 1418/2010 privind aprobarea Procedurii de incadrare in grade de invaliditate in vederea inscrierii la pensia de invaliditate si a Procedurii de verificare a incadrarii in grad de invaliditate;

OUG nr. 84 din 20/09/2010 pentru modificarea si completarea Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati;

Hotarare nr. 89/2010 din 05/02/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 268/2007;

Legea 360/2009 pentru modificarea lit a) a art. 26 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Legea 359/2009 din 20/11/2009 pentru modificarea art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati;

Legea 207/2009 din 20/06/2009 privind privind aprobarea OUG nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Ordin nr. 517/2009 privind efectuarea platii dobanzii suportate din bugetul de stat de catre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in baza art. 27 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Ordin nr. 277/2009 pentru aprobarea Metodologiei de preluare de catre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti a contractelor privind angajamentul de plata a dobanzii, incheiate de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap si de asigurare a transferurilor financiare;

Ordinul nr. 794 din 07 octombrie 2002 privind aprobarea modalitatii de plata a indemnizatiei cuvenite parintilor copilului cu handicap grav, precum si adultului cu handicap grav.

 • Protectia si promovarea drepturilor copilului

Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului (actualizata 2016). Legea copilului;

Hotararea Guvernului nr. 685/2015 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 649 din 27 august 2015;

OUG nr. 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative;

HG 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevazute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;

Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, precum si pentru stabilirea unor masuri in vederea recuperarii debitelor inregistrate cu titlu de indemnizatie pentru cresterea copilului. Amnistia fiscala pentru mame;

Legea 91/2014 privind acordarea unei zile lucratoare libere pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului;

OUG 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative (Legea nr. 272/2004, Legea nr. 277/2010, Legea politiei locale nr. 155/2010);

Hotararea Guvernului nr. 57/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011, si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 38/2011

Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1474/2011 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 38/2011, si din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011

Legea nr. 132/2011 pentru aprobarea OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor

HG 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor;

Anexele 1 - 3 la HG 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor;

OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor;

Ordin nr. 253 din 28/11/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind trimiterea copiilor care beneficiaza de o masura de protectie speciala la tratament medical in strainatate.

 • Asigurari de sanatate si somaj

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca cu modificarile si completarile ulterioare, actualizata 2016;

HG 119/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin HG 174/2002, si pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale;

Anexe HG 119/2014 modificare norme Lege 76 2002 sistemul asigurari somaj stimularea ocuparii fortei munca prevenirea combaterea marginalizarii sociale;

OG 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata. Ordonanta 129/2000, republicata 2014;

Legea 250/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale;

Legea 233/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial nr. 831/2010;

OUG nr. 108/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial 830/2010;

OUG nr. 107/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, care introduce contributia de 5.5% pentru pensionarii ale caror venituri depasesc 740 de lei, publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 830/2010.

 • Alocatii familiale

Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, actualizata 2014;

Anexele 1-4 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei;

OUG 2/2011 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei;

HG 38/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei;

HG nr. 1662 din 10/12/2008 privind majorarea cuantumului lunar al alocatiei de stat pentru copii;

Lege nr. 236 din 31/10/2008 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala;

HG nr. 8 din 09/01/2008 privind corectarea limitelor de venituri si indexarea cuantumului alocatiei familiale complementare si al alocatiei de sustinere pentru familia monoparental.

 • Servicii sociale

HOTARARE Nr. 118 din 19 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale;

LEGE nr. 197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale;

HG nr. 151 din 13 martie 2012 privind aprobarea Statutului propriu de organizare si functionare al Agentiei Nationale pentru plati si Inspectie Sociala;

OUG nr. 113 din 21 decembrie 2011 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala;

Ordin nr. 280/2006 privind aprobarea Procedurii de lucru in vederea constituirii, actualizarii si accesarii Registrului electronic unic al serviciilor sociale;

HG nr 1217/2006 privind constituirea mecanismului national pentru promovarea incluziunii sociale in Romania.

 • Marginalizare sociala

Legea 250/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale;

OG 8/2011 pentru modificarea si completarea legislatiei cu privire la eliberarea, gestionarea si monitorizarea documentelor de calatorie acordate pensionarilor, veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi;

Legea nr. 270/2008 pentru modificarea Legii 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice.

Comentarii 

Postat la
%b %05, %2011
Postat de
oana
Ajutor
Am o prietena care are nevoie disperata de ajutor. Are 28 de ami si handicap de gradul 2 neurologic dar nu gen autism. Are nevoie sa gaseasca de lucru in regim special si sa i se asigure o locuinta. Mama fetei are si ea probleme grave de sanatate si are nevoie de ajutor sa se poata trata si sunt doar ele pe lume. Cea din urma poate fi de folos sa lucreze ceva nu foarte epuizant. Caut persoane care se pot implica pentru a le ajuta sa se integreze in socoetate. Pentru alte lamuriri poate sa va povesteasca ea la tel:0732703535 MULTUMESC!
Postat la
%b %05, %2011
Postat de
daniel
Info
Unitatea protejata HR SPE[censored]TS , cu sediul in Bucuresti, doreste sa angajeze persoane cu dizabilitati comunicative si flexibile, care sa se integreze rapid, in urmatoarele domenii :

- Traduceri (traducator cu experienta din romana/franceza /engleza/german a/ etc si invers) ;

- Administrare server si web design (persoana cu cunostinte temeinice de IT si pasionata de domeniu),

- Resurse umane (nu este necesara experienta, preferabil persoane cu studii in Psihologie)

Oferta salariala : salariu motivant, decontare transport si alte facilitati.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la adresa de mail: g.gabrian@hr-sp e[censored]ts.e u. Numele persoanei de contact este Georgiana Gabrian.

Data limita de transmitere a CV-urilor este 25.08.2010.
Postat la
%b %05, %2011
Postat de
victoras
Interesant
Daca mai sunt persoane care nu au stiut miercuri 27 octombrie 2010, Executivul a aprobat Ordonanta de Urgenta privind unele masuri in domeniul asigurarii unor vategorii de persoane in sistemul public de pensii, ca sa scurtez e o ordonanta prin care fiecare cetatean isi poate platii contributiile retroactiv pe o perioada de maxim 5 ani si ordonanta e valabila pana pe data de 31 decembrie anul curent.
Postat la
%b %16, %2011
Postat de
Bogman margareta
NE AUDE CINEVA INTARA ASTA
Nu cred ca exista pers. cu handicap care este ajutat dupa nevoiile pe care le necesita .Se fura pina si ajutoarele p care fundatiile ar trebi sa le dea noua ,si se inparte cui vor ei.ce sa mai asteptam si de la cine ,sa fim ajutati.Nici bisericile nu te mai ajuta si acolo se da toate ajutoarele numai famiililor si cunostiintelor preotiilor.AU d-nii preotii magazine de secon-hand deschise din ajutoarele primite din strainatate .DACA SI PREOTII NE INSALA SI NE FURA DREPTURIILE pers.cu handicap ,atunci nu mai avem ce spune despre nimeni nimic .Am asteptat cu drag sa primesc si eu ceva de la o biserica ca orice om nevoias si doamnele care distibuiau ajutoarele nu aveau ptr.fica mea handicapata nimic ,numai ptr.prietene lor care indeseau de zor cutii intregi de ajutoare in portbagajul masiniilor lor. Am plecat plingid pe ascuns deacolo ,ma-m simtit pentru prima data in viata mea de 54 de ani umilita .Asi fi preferat sa fiu biciuita decit sa rabd aceea umilinta ,am ajuns milogi in tara noastra ,si unde..acolo in acel loc sfint unde tot omul ar trebui omnit .Ma dezgusta toata viata asta nu mai pot sa cred in nimeni si nimic D-zeu sa ma ierte
AJUTA-MA DOAMNE NU MA JUDECA CA AM INDRAZNIT SA SPUN ACESTE LUCRURI ,PE CARE TU LE VEZI BINE IARTA-MA DOAMNE.....
Postat la
%b %01, %2011
Postat de
Dan T
Sfat-indrumare
Am 56 ani,sunt din Bucuresti,secto r 1,actualmente fara locuința.La sfarșitul lunii iunie ,inceputul lunii iulie am ramas inzapezit undeva cam la 1800m altitudine catre varful Piatra Arsa fiind salvat de doi turisti.In urma degeraturilor suferite mi-au fost amputate ambele picioare deasupra genunchilor,la S.J.U.Ploiesti, unde ma aflu si in prezent.Aici sunt blocat total intru-cat:-nu am posibilitatea de a pleca,deoarece nu am carucior;-nu am rude(sotie,parinti,frati,surori,copii).
Spitalul ma mai tolereaza,oferi ndu-mi masa, cazare,și nu mă aruncă in stradă.Nu știu in ce parte să apuc,fiind fără un mijloc de deplasare(căruc ior),neavând un venit material(nici salariu,nici pensie) și fără locuință.Vă mulțumesc din tot sufletul că mi-ați ascultat durerea și vă implor să mă sfătuiți cum să procedez mai departe.
Dan T
Postat la
%b %07, %2011
Postat de
Bogman Margareta
tot saraca si a nimanui
Crede cineva ca s-a schimbat ceva in viata ficei mele REBECCA ,ba dinpotriva,sunt em mult mult mai adinc afundata in griji si nevoi ,si mai mult de atit sunt foarte speriata de noua lege care ne ameninta pe noi,as. personali cu somaj ,ma intreb si intreb pe parlamentari cum ar fi ca o zi din viata lor sa nu treaca fara sa minince ,fara sa plinga copii lor de boli si de foame .CE ar face sa tremure cu gindul ca si cei 510 lei amariti pe care-i primesc,e posibil,ca miine sa nu-i mai primeasca Ma rog bunului d-zeu ,ca toate nedreptatiile care ni se intimpla sa suporte si ei in viata lor luxoasa de care se agata cu disperare cu orice [pret.Seara fica mea cu handicap sever ,asa cum este bolnava nu se culca fara sa-si spuna rugaciniile ,asa cum stie ea in felul ei,adoarme plingind si suspinind de foame si de boala care o macina de 32 de ani ,cu speranta de mai bine ,de cle mai multe ori ii soptesc cu sufletul ranit ,culca-te REBECCA ca doamne ,doamne miine ne da de toate si tu o sa mininci cit vrei.Asta soarta le doresc si domniilor lor parlamentariilo r sa se uite in ochii copiilor lor si sa spuna ca nu au ce le da de mincare ,si atunci sa faca legi.
Postat la
%b %08, %2011
Postat de
Bogman Margareta
tot saraca si a nimanui.
D-na BARBU este mama nu ar trebui sa aprobe nici o lege care sa fie nefavorabil cu privire la pers cu handicap ,sper ca cineva sa ia masuri in aceste situatii disperate ca si asa e vai si amar de viata famiilor in care exista pers cu hadicap,toata fam este condamnata la suferinta totala
Postat la
%b %25, %2012
Postat de
stela
nu-mi pasa de Inga
buna ziua! vreau sa va povestesc putin despre o fata pe nume Inga are 26 de ani si este intr-o situatie disperata.Am cunoscut-o nu demult,e o fata crescuta la internat, a trecut prin multe greutati. pina nu demult a lucrat( nu cunosc daca oficial a lucrat)dar a nascut o fata, si e singura fara soti fara o casa si fara sprijin, nu are pe nimeni.E disperata nu are unde sa se duca cu copilul dar ca ori-si-care mama nu vrea sa lase copilul la casa de copii. spuneti-mi va rog copii de la internate crescuti nu au ligoate?,statul nu le da un trai?, o bucatica de casa sau o locuinta?
pentru copil ea ceva trebuie sa primeasca?am in vedere de bani!!
Va rog mult s-o ajutati cu ce se poate de ajutat.
Va multumesc anticipat
Postat la
%b %24, %2012
Postat de
Elisaveta
Batrana batuta de fiu si nora
Buna ziua! Tin sa va aduc la cunostina ca, in com Tatarusi sat petrosu jud Iasi ,este o batrana in varsta de 85 ani bolnava imobilizata la pat ,care este batuta maltratata , tinuta zile intregi fara mancare si apa de fiul si nora care ii i-au pensia insa o bat cu batul o injura zilnic se pot vedea echimozele de pe corpul batranei si loviturile de lemn ... cui trebuie sa ma adresez pt a se face o ancheta la fata locului pt a se constata aceste nelegiuri fata de o batrana batuta zilnic de catre unicul sau fiu si nora care sunt consumatori de alcool, daca se continua in ritmul acesta batrana nu v-a mai supravetui !

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează