Ce este asistentul maternal profesionistAsistentul maternal profesionist este persoana fizica, atestata in conditiile legii de catre Comisia pentru Protectia Copilului, care asigura prin activitatea pe care o desfasoara la domiciliul sau cresterea, ingrijirea si educarea, necesare dezvoltarii armonioase a copiilor pe care ii primeste in plasament sau in incredintare.

Persoana care presteaza o astfel de activitate trebuie sa probeze existența unor calitati referitoare la comportamentul in societate, starea sanatatii si profilul psihologic, astfel incat sa existe garantia privind indeplinirea corecta a obligatiilor pe care si le asuma ca parinte.

Salarizarea Asistentului Maternal Profesionist

Incepand cu data de 1 octombrie 2023, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata (...) se stabileste in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 3.300 lei lunar, iar in valoare neta salariul este de 2.079 lei, conform unui comunicat al Ministerului Muncii..

In anul 2023, incepand cu data de 1 ianuarie, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor de functie/salariilor de functie/indemnizatiilor de incadrare lunara de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se majoreaza cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna decembrie 2022, fara a se depasi valoarea nominala pentru anul 2022 stabilita potrivit anexelor la Legea-cadru nr. 153/2017.

Salariile de baza si transele de vechime in munca

La art. 10 alin.(4) din Legea-cadru 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare sunt prevazute transele de vechime in munca in functie de care se acorda cele 5 gradatii, fiind stabilite si cotele procentuale corespunzatoare fiecarei gradatii, calculate la salariul de baza avut la data indeplinirii conditiilor de trecere in gradatie si incluse in acesta.

Potrivit articolul sus-mentionat, transele de vechime in munca in functie de care se acorda cele 5 gradatii, precum si cotele procentuale corespunzatoare acestora, calculate la salariul de baza avut la data indeplinirii conditiilor de trecere in gradatie si incluse in acesta, sunt urmatoarele:

 1. gradatia 1 - de la 3 ani la 5 ani - si se determina prin majorarea salariului de baza prevazut in anexele la prezenta lege cu cota procentuala de 7,5%, rezultand noul salariu de baza;
 2. gradatia 2 - de la 5 ani la 10 ani - si se determina prin majorarea salariului de baza avut cu cota procentuala de 5%, rezultand noul salariu de baza;
 3. gradatia 3 - de la 10 ani la 15 ani - si se determina prin majorarea salariului de baza avut cu cota procentuala de 5%, rezultand noul salariu de baza;
 4. gradatia 4 - de la 15 ani la 20 de ani - si se determina prin majorarea salariului de baza avut cu cota procentuala de 2,5%, rezultand noul salariu de baza;
 5. gradatia 5 - peste 20 de ani - si se determina prin majorarea salariului de baza avut cu cota procentuala de 2,5%, rezultand noul salariu de baza.

Fata de aceste aspecte, apreciem ca stabilirea salariului de baza pentru personalul care avanseaza intr-o noua gradatie de vechime se face prin aplicarea majorarii aferente transei de vechime la salariul de baza detinut, conform prevederilor art. 10, astfel rezultand noul salariu de baza.

Nota: Gradatia obtinuta se acorda cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-au implinit conditiile de acordare.

VENITUL SALARIAL AL ASISTENTULUI MATERNAL PROFESIONIST LA DATA DE 01.02.2023

Salariul de baza al asistentului maternal profesionist se stabileste prin similitudine, confrom gradatiei salariatului, in baza art. 39, alin (1) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. In cazul in care salariul de baza al asistentului maternal profesionist s-a modificat ca urmare a schimbarii gradatiei, aplicand preverile art. 10 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice au rezultat salarii de baza diferite pentru aceeasi gradatie, iar sporul ramane in cuantumul de la nivelul acordat pentru luna decembrie 2018.

GRADATIA 0 - 3.300 lei brut - salariul de baza s-a stabilit la nivelul salariului minim brut pe tara cf. H.G.R. nr. 900/2023.

GRADATIA 1 - 3.300 lei brut - salariul de baza s-a stabilit la nivelul salariului minim brut pe tara cf. H.G.R. nr. 900/2023.

GRADATIA 2 - 3.300 lei brut - salariul de baza s-a stabilit la nivelul salariului minim brut pe tara cf. H.G.R. nr. 900/2023.

GRADATIA 3 - 3.300 lei brut - salariul de baza s-a stabilit la nivelul salariului minim brut pe tara cf. H.G.R. nr. 900/2023.

GRADATIA 4 - 3.300 lei brut - salariul de baza s-a stabilit la nivelul salariului minim brut pe tara cf. H.G.R. nr. 900/2023.

GRADATIA 5 - 3.300 lei brut - salariul de baza s-a stabilit la nivelul salariului minim brut pe tara cf. H.G.R. nr. 900/2023.

In anul 2023, asistentul maternal profesionist beneficiaza si de:

 • INDEMNIZATIE DE HRANA in valoare de 347 lei brut/luna (OUG nr. 114/2018 care completeaza Legea nr. 153/2017, Art. 18 alin. 1).
 • INDEMNIZATIE DE VACANTA in valoare de 1.450 lei net -"Institutiile si autoritatile publice (...) anual, in perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2026, vouchere de vacanta in cuantum de 1.450 lei pentru un salariat" (OUG nr. 114/2018 care completeaza Lege nr. 153/2017, Art. 26 alin. 4, 5).

Nota: Ca tratament fiscal, indemnizatia de hrana reprezinta venit din salarii si se impoziteaza prin cumulare cu veniturile salariale realizate in luna in care se acorda angajatului de catre angajator in conformitate cu prevederile art 78 alin (1) din Legea 227/2015. Indemnizatia de hrana nu poate fi considerata spor in sensul OUG 6/2007 si al Legii nr. 153/2017 si nu este inclusa in baza de calcul a indemnizatiei aferenta concediului de odihna.

Sporuri bugetari

Toate sporurile se calculeaza prin aplicarea procentului fiecarui spor in parte asupra valorii salariului brut de incadrare, in functie de tipul sporului, fara a fi depasite plafoanele impuse de lege, in cazul persoanelor care sunt remunerate din fonduri publice. Valorile acestor sporuri sunt stabilite prin lege, completate de prevederi mentionate in contractele colective de munca.

 1. Sporul pentru conditii de munca se acorda cf. Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice si H.G.R. nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporului pentru conditii de munca prevazut in anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a conditiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupationala de functii bugetare "Sanatate si asistenta sociala" - Anexa 9, Cap. IV, lit. A, pct. 2;
 2. In situatia in care salariul de baza pentru personalul nou-incadrat este stabilit potrivit art. 39 alin.(2) din Legea-cadru nr. 153/2017 prin utilizarea coeficientilor de ierarhizare si a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, cuantumul sporurilor este determinat prin aplicarea procentelor prevazute de Legea-cadru asupra salariului de baza.

Cand vine vorba despre calcul spor vechime bugetari, acesta depinde de anumite transe de vechime, in functie de care se acorda gradatiile in munca (de la I la V) si de alte prevederi legale, specifice fiecarui domeniu de activitate.

In anul 2023, incepand cu data de 1 ianuarie, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor, primelor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunara de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se mentine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2022, in masura in care personalul ocupa aceeasi functie si isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.

Facilitati financiare asistenti maternal profesionisti:

 • spor de incordare psihica 15%;
 • spor de 25% din salariul de baza acordat asistentului maternal, pe perioada plasamentului, pentru fiecare copil cu handicap avut in plasament;
 • pentru al II-lea copil dat in plasament, asistentii maternali profesionisti beneficiaza de un spor de 15% din salariul de baza, pentru fiecare copil, incepand cu al-2-lea copil dat in plasament;
 • spor de pana la 7,5% din salariul de baza pentru asigurarea continuitatii in munca acordat asistentilor maternali profesionisti;
 • alocatia lunara de plasament in cuantum de 631 lei/copil, iar daca copilul este incadrat in grad de handicap, beneficiaza de alocatie lunara de plasament majorata cu 50%, respectiv 915 lei;
 • alocatia de stat pentru copil: pana in 2 ani - 600 lei/luna;
 • pentru copilul peste 2 ani - 255 lei/luna;
 • pentru copilul cu dizabilitati - 631 lei/luna.

SPORURI ASISTENTI MATERNALI PROFESIONISTI IN 2023

GRADATIA 0
Spor pentru conditii deosebite (stres sau risc) - 355 lei
Modalitate de stabilire spor - sporul se calculeaza in procent de 15% din salariul de baza din decembrie 2021
Mod de calcul spor - 2364*15%=355

Spor pentru asigurarea continuitatii in munca - 177 lei
Modalitate de stabilire spor - sporul se calculeaza in procent de 7,5% din salariul de baza din decembrie 2021
Mod de calcul salariu de baza - 2364*7,5%=177

Total salariu brut - lei suma salariului de baza si a sporurilor acordate - 3300+355+177=3832 lei brut

GRADATIA 1
Spor pentru conditii deosebite (stres sau risc) - 355 lei
Modalitate de stabilire spor - sporul se calculeaza in procent de 15% din salariul de baza din decembrie 2021
Mod de calcul spor - 2364*15%=355

Spor pentru asigurarea continuitatii in munca - 177 lei
Modalitate de stabilire spor - sporul se calculeaza in procent de 7,5% din salariul de baza din decembrie 2021
Mod de calcul salariu de baza - 2364*7,5%=177

Total salariu brut - lei suma salariului de baza si a sporurilor acordate - 3300+355+177=3832 lei brut

GRADATIA 2
Spor pentru conditii deosebite (stres sau risc) - 458 lei
Modalitate de stabilire spor - sporul se calculeaza in procent de 15% din salariul de baza din decembrie 2021
Mod de calcul spor - 3052*15%=458

Spor pentru asigurarea continuitatii in munca - 229 lei
Modalitate de stabilire spor - sporul se calculeaza in procent de 7,5% din salariul de baza din decembrie 2021
Mod de calcul salariu de baza - 3052*7,5%=229

Total salariu brut - lei suma salariului de baza si a sporurilor acordate -  3300+458+229=3987 lei brut

GRADATIA 3
Spor pentru conditii deosebite (stres sau risc) - 401 lei
Modalitate de stabilire spor - sporul se calculeaza in procent de 15% din salariul de baza din decembrie 2021
Mod de calcul spor - 2670*15%=401

Spor pentru asigurarea continuitatii in munca - 200 lei
Modalitate de stabilire spor - sporul se calculeaza in procent de 7,5% din salariul de baza din decembrie 2021
Mod de calcul salariu de baza - 2670*7,5%=200

Total salariu brut - lei suma salariului de baza si a sporurilor acordate - 3300+401+200=3901 lei brut

GRADATIA 4
Spor pentru conditii deosebite (stres sau risc) - 431 lei
Modalitate de stabilire spor - sporul se calculeaza in procent de 15% din salariul de baza din decembrie 2021
Mod de calcul spor - 2875*15%=431

Spor pentru asigurarea continuitatii in munca - 216 lei
Modalitate de stabilire spor - sporul se calculeaza in procent de 7,5% din salariul de baza din decembrie 2021
Mod de calcul salariu de baza - 2875*7,5%=216

Total salariu brut - lei suma salariului de baza si a sporurilor acordate - 3300+431+216=4155 lei brut

GRADATIA 5
Spor pentru conditii deosebite (stres sau risc) - 338 lei
Modalitate de stabilire spor - sporul se calculeaza in procent de 15% din salariul de baza din decembrie 2018
Mod de calcul spor - 2252*15%=338

Spor pentru asigurarea continuitatii in munca - 169 lei
Modalitate de stabilire spor - sporul se calculeaza in procent de 7,5% din salariul de baza din decembrie 2018
Mod de calcul salariu de baza - 2252*7,5%=169

Total salariu brut - lei suma salariului de baza si a sporurilor acordate - 3300+338+169=3807 lei brut

HG 1.253/2022 vizeaza actualizarea standardelor de cost utilizate in prezent in domeniul protectiei copiilor aflati in sistemul de protectie speciala, pentru a include si sumele actualizate si marite recent ale unor componente.

Cine poate deveni asistent maternal?

Pot fi atestate ca asistent maternal profesionist numai persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:

 • au capacitate deplina de exercitiu;
 • prin comportamentul lor in societate, starea sanatatii si profilul lor psihologic, prezinta garantii pentru indeplinirea corecta a obligatiilor care revin unui parinte, referitoare la cresterea, ingrijirea si educarea copiilor sai;
 • au in folosinta o locuinta care acopera necesitatile de preparare a hranei, igiena, educatie si odihna ale utilizatorilor sai, inclusiv cele ale copiilor care urmeaza a fi primiti in plasament sau in incredintare;
 • au urmat cursurile de formare profesionala organizate de serviciul public specializat pentru protectia copilului sau organismul privat autorizat care efectueaza evaluarea pentru acordarea atestatului de asistent maternal profesionist.

Nu poate fi asistent maternal profesionist:

 • persoana care a suferit o condamnare prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni;
 • parintele decazut din drepturile parintesti sau cel al carui copil a fost declarat abandonat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva;
 • persoana care sufera de boli cronice transmisibile.

Cum poate deveni o persoana asistent maternal?

Persoanele care solicita sa devina asistent maternal profesionist vor adresa o cerere de evaluare a capacitatii lor serviciului public specializat pentru protectia copilului din judetul, respectiv sectorul municipiului Bucuresti, pe teritoriul caruia isi au domiciliul sau unui organism privat autorizat sa desfasoare activitati de protectie a copilului. Cererea va mentiona in mod obligatoriu numarul de copii pentru care solicitantul considera ca poate asigura simultan conditii optime de ingrijire, grupa de varsta si sexul acestora, disponibilitatea de a ingriji copii cu handicap/dizabilitati, infectati HIV sau bolnavi SIDA.

Care sunt actele necesare?

 • cererea; aceasta va cuprinde curriculum vitae al solicitantului, precum si motivele pentru care doreste sa devina asistent maternal profesionist;
 • copii legalizate de pe actele de stare civila si de pe actele de studii ale solicitantului;
 • o scurta prezentare a persoanelor cu care locuieste solicitantul, in care sa se mentioneze numele, prenumele si data nasterii acestora, precum si, dupa caz, gradul lor de rudenie cu solicitantul;
 • certificate medicale eliberate de policlinica de care apartin, care sa prezinte o evaluare completa a starii de sanatate a solicitantului si a persoanelor mentionate la punctul anterior;
 • certificate de cazier judiciar ale solicitantului si ale persoanelor cu care acesta locuieste;
 • un document care sa ateste dreptul de folosinta al solicitantului asupra locuintei, respectiv copie legalizata de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de inchiriere, declaratie autentificata a titularului dreptului de proprietate sau al contractului de inchiriere prin care acesta recunoaste solicitantului un drept de folosinta asupra locuintei, cunoscand specificul activitatii pe care solicitantul urmeaza sa o desfasoare ca asistent maternal profesionist, sau, dupa caz, copie legalizata de pe contractul de subinchiriere, incheiat in conditiile legii;
 • declaratie pe propria raspundere cu privire la faptul ca nu se afla in una dintre situatiile care nu-i permit sa fie asistent maternal.

Evaluarea cererii

Cererea va fi evaluata de serviciul public specializat pentru protectia copilului sau de organismul privat autorizat, in termen de 90 de zile de la data inregistrarii. Evaluarea cuprinde elementele sociale, psihologice si medicale ale capacitatii solicitantului, care vor fi determinate prin:

 • interviuri luate solicitantului si persoanelor cu care acesta locuieste de catre un asistent social si de catre un psiholog, prin care se determina profilul psihologic al solicitantului, motivatia acestuia de a deveni asistent maternal profesionist si pozitia persoanelor cu care acesta locuieste fata de implicatiile desfasurarii acestei activitati;
 • vizite la domiciliul solicitantului;
 • recomandari ale vecinilor, cunoscutilor, rudelor solicitantului, precum si ale reprezentantilor autoritatii publice locale de la domiciliul acestuia cu privire la comportamentul social al solicitantului;
 • orice investigatii suplimentare care sunt considerate utile de evaluator.

Pe perioada evaluarii solicitantului, serviciul public specializat pentru protectia copilului sau organismul privat autorizat este obligat sa organizeze pentru acesta cursuri de formare profesionala ca asistent maternal profesionist.

Atestatul de asistent maternal profesionist

Dupa efectuarea evaluarii, solicitantul adreseaza comisiei pentru protectia copilului de la domiciliul sau o cerere de eliberare a atestatului de asistent maternal profesionist.

In termen de 15 zile de la inregistrarea cererii, serviciul public specializat pentru protectia copilului sau organismul privat autorizat inainteaza comisiei pentru protectia copilului dosarul solicitantului, insotit de un raport de evaluare a capacitatii solicitantului de a deveni asistent maternal profesionist, care va mentiona cunostintele dobandite de acesta in urma cursurilor de formare profesionala, precum si propunerea motivata a celui care a efectuat evaluarea, referitoare la eliberarea sau, dupa caz, neacordarea atestatului de asistent maternal profesionist. In urma analizarii documentatiei inaintate si a audierii solicitantului, comisia pentru protectia copilului decide cu privire la acordarea atestatului.

Conditiile de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului maternal se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice prin Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie.

Pentru fiecare copil fata de care s-a luat masura plasamentului la o familie, persoana, asistent maternal, intr-un serviciu de tip rezidential al unui organism privat acreditat sau s-a instituit tutela, in conditiile legii, se acorda o alocatie lunara de plasament, raportata la indicatorul social de referinta, in cuantum de 1,20 ISR.

Copiii si tinerii pentru care s-a stabilit o masura de protectie speciala, precum si mamele protejate in centre maternale au dreptul, la iesirea din sistemul de protectie speciala, la o indemnizatie care se acorda o singura data, egala cu valoarea salariului de baza minim brut pe tara, garantat in plata, stabilit potrivit legii. Indemnizatia se acorda, la iesirea din sistemul de protectie speciala, si copiilor pentru care s-a pronuntat o hotarare definitiva de incuviintare a adoptiei.

Asistentul maternal care are in plasament un copil cu handicap grav sau accentuat poate opta sa devina asistent personal profesionist pentru copilul devenit tanar. Optiunea se poate exprima cu cel putin 30 de zile inainte de incetarea masurii de protectie speciala, stabilita in conditiile Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu conditia ca in termen de cel mult 6 luni de la exprimarea optiunii sa urmeze cursurile de calificare sau etapele procesului de evaluare si certificare a competentelor profesionale ca asistent personal profesionist, finalizate cu certificat de calificare sau, dupa caz, cu certificat de competente profesionale.

Ce cuprinde atestatul?

Atestatul va mentiona:

 • datele de identitate ale titularului;
 • durata de valabilitate a atestatului;
 • numarul maxim de copii care pot fi primiti simultan in plasament sau in incredintare, grupa de varsta si sexul acestora;
 • capacitatea titularului de a ingriji copii cu handicap/dizabilitati, infectati HIV sau bolnavi SIDA.

Care este durata de valabilitate a atestatului?

Atestatul de asistent maternal profesionist se elibereaza pentru o perioada de 3 ani.

Suspendarea, retragerea sau reinnoirea atestatului

Atestatul poate fi reinnoit, suspendat sau retras de comisia pentru protectia copilului, la propunerea temeinic motivata a serviciului public specializat pentru protectia copilului sau a organismului privat autorizat care supravegheaza activitatea asistentului maternal profesionist.

Comisia pentru protectia copilului poate decide suspendarea sau retragerea atestatului de asistent maternal profesionist daca nu mai sunt indeplinite conditiile care au stat la baza eliberarii acestuia sau daca asistentul maternal profesionist nu respecta vreuna dintre obligatiile sale.

In cazul schimbarii domiciliului asistentului maternal profesionist, atestatul eliberat va fi reinnoit de serviciul public specializat pentru protectia copilului de la noul domiciliu, cu respectarea acelorasi conditii care au stat la baza emiterii lui. In aceasta situatie, evaluarea capacitatii solicitantului nu va include cursurile de formare profesionala.

Natura juridica a contractului individual de munca la domiciliu al asistentului maternal profesionist

Contractului individual de munca la domiciliu al asistentului maternal profesionist este reglementat de Hotararea Guvernului nr. 679/2003 privind conditiile de detinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului maternal profesionist, care, in art. 8 alin. 1, stipuleaza: "Activitatea persoanelor atestate ca asistent maternal profesionist se desfasoara in baza unui contract individual de munca, care are un caracter special, specific protectiei copilului, incheiat cu un serviciu public specializat pentru protectia copilului sau cu un organism privat autorizat care are obligatia supravegherii si sprijinirii activitatii desfasurate de asistentii maternali profesionisti".

Din caracterizarea contractului individual de munca la domiciliu al asistentului maternal profesionist, redata mai sus, precum si din definitia asistentul maternal profesionist, cuprinsa in art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 679/2003 - “persoana fizica, atestata in conditiile prezentei hotarari, care asigura prin activitatea pe care o desfasoara la domiciliul sau cresterea, ingrijirea si educarea, necesare dezvoltarii armonioase a copiilor pe care ii primeste in plasament sau in incredintare”, reiese ca, in ceea ce priveste natura sa juridica, acest contract este, indiscutabil, un contract individual de munca, numit, “cu caracter special, specific protectiei copilului”, grefat pe contractul individual de munca la domiciliu reglementat de Codul muncii - intrucat particularitatea sa consta in faptul ca munca se desfasoara la domiciliul asistentul maternal profesionist.

Care este baza desfasurarii activitatii asistentilor maternali?

Activitatea persoanelor atestate ca asistent maternal profesionist se desfasoara in baza unui contract individual de munca, care are un caracter special, specific protectiei copilului, incheiat cu un serviciu public specializat pentru protectia copilului sau cu un organism privat autorizat care are obligatia supravegherii si sprijinirii activitatii desfasurate de asistentii maternali profesionisti. Contractul individual de munca se incheie pe perioada de valabilitate a atestatului.

Pentru fiecare copil primit in plasament sau in incredintare, asistentul maternal profesionist incheie o conventie, care constituie anexa la contractul individual de munca incheiat cu angajatorul. Conventia se incheie cu acordul scris al sotului sau, dupa caz, al sotiei asistentului maternal profesionist si se notifica comisiei pentru protectia copilului care a hotarat plasamentul sau incredintarea copilului.

Drepturile asistentului maternal profesionist

 • salariu de baza stabilit intre limita minima si limita maxima pentru asistentul social cu pregatire medie, in functie de vechimea in munca;
 • un spor de 15 % calculat la salariu de baza, pentru incordare psihica foarte ridicata si conditii de munca deosebite in care isi desfasoara activitatea;
 • decontarea cheltuielilor de transport si cazare, in cazul in care deplasarea se face in interesul copilului, in conditiile stabilite pentru personalul din sectorul bugetar;
 • dreptul la consiliere si la sprijin din partea specialistilor DGASPC (directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului) in vederea indeplinirii obligatiilor care le revin cu privire la copiii primiti in plasament ;
 • decontarea sumelor necesare asigurarii cheltuielilor lunare de hrana, echipament, cazarmament, jucarii, materiale igienico-sanitare, rechizite scolare, precum si sumele aferente acoperirii cheltuielilor de locuit;
 • alte drepturi prevazute de lege.

Care sunt obligatiile asistentului maternal?

Asistentul maternal profesionist are urmatoarele obligatii privind copiii primiti in plasament sau incredintati:

 • sa asigure cresterea, ingrijirea si educarea copiilor, in vederea asigurarii unei dezvoltari armonioase fizice, psihice, intelectuale si afective a acestora;
 • sa asigure integrarea copiilor in familia sa, aplicandu-le un tratament egal cu al celorlalti membri ai familiei;
 • sa asigure integrarea copiilor in viata sociala;
 • sa contribuie la pregatirea reintegrarii copiilor in familia lor naturala sau la integrarea acestora in familia adoptiva, dupa caz;
 • sa permita specialistilor serviciului public specializat pentru protectia copilului sau organismului privat autorizat supravegherea activitatii sale profesionale si evaluarea evolutiei copiilor;
 • sa asigure continuitatea activitatii desfasurate si in perioada efectuarii concediului legal de odihna, cu exceptia cazului in care separarea de copiii plasati sau incredintati pentru aceasta perioada este autorizata de catre angajator;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiilor pe care le primeste cu privire la copii;
 • sa informeze de indata serviciul public specializat pentru protectia copilului sau organismul privat autorizat care le supravegheaza activitatea cu privire la orice schimbare survenita in situatia lor personala, familiala sau sociala care ar putea sa influenteze activitatea lor profesionala;
 • sa participe la cursurile de perfectionare organizate de angajatori;
 • sa prezinte, impreuna cu persoanele cu care locuieste, anual comisiei pentru protectia copilului un certificat medical din care sa rezulte ca starea sanatatii lor permite continuarea desfasurarii activitatii.

Cine monitorizeaza activitatea asistentilor maternali?

Serviciul public specializat pentru protectia copilului sau organismul privat autorizat care supravegheaza activitatea asistentilor maternali profesionisti este obligat sa prezinte comisiei pentru protectia copilului rapoarte trimestriale referitoare la evolutia copiilor incredintati sau dati in plasament asistentilor maternali profesionisti.

In exercitarea atributiilor de supraveghere si sprijin al activitatii asistentilor maternali profesionisti ce revin serviciului public specializat pentru protectia copilului sau organismului privat autorizat, acestia sunt obligati sa efectueze vizite si intalniri periodice, precum si o evaluare anuala a activitatii desfasurate de fiecare asistent maternal profesionist.

Reprezentantii comisiei pentru protectia copilului au drept de control asupra activitatii asistentilor maternali profesionisti.

Legislatie

 • Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Hotararea de Guvern nr. 679/2003 privind conditiile de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului maternal profesionist
 • LEGE-CADRU nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri bugetare

COMMENTS 

Postat la
%b %07, %2017
Postat de
Brasoveanu Geanina
Pot fi asistent maternal?
Buna ziua! Am 35 ani, casnică, soțul este sudor off-shore, avem o casa de 200 m pătrați și teren de 271 m, Valu lui Traian. Avem o fetiță de 4 ani și 7 luni.Anul trecut in nov am pierdut o sarcină la 5 luni și am fost diagnosticata cu trombofilie. Mi s-a recomandat să nu mai fac copii. Vreau ca fetiță mea să nu crească singură( fără un frate sau soră, noi, părinții având fiecare încă 3 frați) si am dori să infiem un copil sănătos 0-3 ani. Credeți că avem vreo șansă dacă apelăm la asistent maternal înainte de înfiat? Mulțumesc frumos! Aștept un răspuns!
Postat la
%b %07, %2017
Postat de
Matei Mioara
Asistent maternal
Buna ziua. Suntem o familie din Bucuresti, sotul lucreaza ca sofer distributie, am un copil de 14 ani iar eu doresc sa devin asistent maternal.
Am 45 de ani, detinem un apart cu 4 camere plus o casa la tara la 25 km de Bucuresti.
Va rog respectuos sa imi puteti raspunde daca pot merge sa depun actele pt a deveni asistent maternal.
Va multumesc anticipat o zi placuta in continuare.
Postat la
%b %23, %2018
Postat de
Oana Stamate
Asistent Maternal
Buna ziua . Am 40 de ani si locuiesc cu sotul si fiica in varsta de 14 ani intr-un apartament de 2 camere. Ne-am dorit al doi- lea copil dar nu intotdeauna se intampla ce ne dorim noi. Sunt multi copii in centre care au nevoie de iubire si noi o putem oferi. Vreau sa devin asistent maternal dar am auzit ca se asteapta 2-3 ani pana iti dau un copil. Asa este ?
Postat la
%b %05, %2018
Postat de
georgeta moraru
informatii
Buna ziua! As dori o informatie,daca se poate: in conditiile in care un cadru didactic- tanar pensionar - doreste sa devina asistent maternal, mai este nevoie de cursurile acelea pentru asistenti ? Pentru ca , dupa o vechime importanta in domeniul educatiei copiilor si dupa atatea perfectionari si psihologie aplicata efectiv, ar trebui sa nu mai fie obligatorie parcurgerea acestui curs..
Postat la
%b %10, %2023
Postat de
Simona g.
SPORURI
SPORURI
Buna ziua! Sporurile pentru incordare psihica, al doile copil si continuitate nu mai sunt cele prezentate. Au fost plafonate la nivelul salariului minim din 2018. Deci mult mai mici.

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează