Ingrijirea de lunga durata la domiciliu si in centre de ziIngrijirea de lunga durata vizeaza servicii de ingrijire personala la domiciliu sau in cadrul comunitatii atunci cand nu se pot efectua activitati din viata de zi cu zi din cauza unui accident, boala, imbatranire normala sau daca este nevoie de supraveghere din cauza unor deficiente cognitive.

Ingrijirea pe termen lung este cea oferita unei persoane cu dizabilitati sau unei persoane in varsta pentru ca aceasta sa-si poata satisface cerintele firesti ale vietii cotidiene, pentru o perioada mai mare de 60 zile.

SERVICII SOCIALE ADRESATE PERSOANELOR CU DIZABILITATI

Serviciile sociale descrise sunt:

 • Ingrijirea la domiciliu;
 • Ingrijirea in centre de zi;
 • Ingrijirea in centre rezidentiale.

Serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati sunt proiectate si adaptate conform nevoilor individuale ale persoanei si se afla in coordonarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitati.

Beneficiile sociale descrise sunt:

 • Indemnizatia pentru persoanele cu handicap;
 • Indemnizatia de insotitor.

In ce situatii pot sa cer beneficii?

Beneficiile de ingrijire pe termen lung se acorda persoanelor cu dizabilitati. Persoanele cu dizabilitati sunt acele persoane carora mediul social, neadaptat deficientelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale si/sau asociate, le impiedica total sau le limiteaza accesul cu sanse egale la viata sociala, necesitand masuri de protectie in sprijinul integrarii si incluziunii sociale.

In functie de gradul si tipul de handicap, o persoana poate beneficia de ingrijire la domiciliu din partea unui asistent personal (sau de o indemnizatie acordata ca alternativa la asistentul personal), ingrijire in centre de zi, ingrijire in centre rezidentiale sau de o indemnizatie de insotitor.

Ingrijirea de lunga durata se asigura la domiciliu, in centre rezidentiale, in centre de zi, la domiciliul persoanei care acorda serviciul si in comunitate.

Principii generale si consideratii-cheie

Ingrijirea centrata pe persoana presupune ca serviciile sociale sa fie acordate in baza unui plan individualizat de asistenta si ingrijire, cu respectarea demnitatii, autonomiei si a dreptului la alegere informata.

Nevoile de ingrijire personala sunt similare pentru o persoana cu dizabilitati si pentru o persoana in varsta care se afla intr-un grad similar de dependenta. Implicit, serviciile de ingrijire personala de care ar avea nevoie, sunt similare pentru ambele categorii de beneficiari. Cu toate acestea, finantarea acestor servicii de la bugetul de stat este diferita. Daca pentru serviciile rezidentiale pentru persoanele cu dizabilitati finantarea este sustinuta pana la 90% din bugetul de stat, pentru centrele rezidentiale pentru varstnici reperul de stabilire a sumelor alocate din bugetul de stat este minim 10% din standardul de cost. De asemenea, in cazul in care o persoana cu handicap grav poate beneficia de un asistent personal, angajat de primarie sau, in schimb, de o indemnizatie lunara, persoana in varsta de gradul I de dependenta trebuie sa plateasca o contributie pentru serviciile de ingrijire la domiciliu, stabilite de autoritatile locale care presteaza aceste servicii.

Persoanele in varsta fara venituri si pensionarii care primesc indemnizatie sociala reprezinta categoriile unice de persoane in varsta scutite de la aceasta plata. In schimb, serviciile de recuperare/reabilitare sunt diferite: serviciile de recuperare/reabilitare pentru persoanele in varsta se refera, in special, la mentinerea sau recuperarea autonomiei functionale pentru a limita situatia de dependenta de realizarea ABVZ si AIVZ, in timp ce recuperarea/reabilitarea persoanei cu handicap are, pe langa limitarea situatiei de dependenta, asigurarea autonomiei functionale necesare pentru o viata activa, inclusiv integrarea pe piata muncii.

Persoanele varstnice (persoanele care au atins varsta standard de pensionare) au dreptul la asistenta sociala in conformitate cu situatia sociomedicala si resursele economice ale acestora. Acestea au dreptul la ingrijire la domiciliu, ingrijire in centre de zi si ingrijire in centre rezidentiale Nevoile persoanelor varstnice aflate in situatia de a-si fi pierdut total sau partial autonomia sunt stabilite pe baza grilei nationale care prevede criteriile gradelor de dependenta.

Detaliile grilei sunt disponibile  AICI.

Prin dependenta se intelege situatia unei persoane care, ca rezultat al pierderii autonomiei din cauze fizice, psihice sau mentale, necesita ajutor semnificativ si/sau ingrijire pentru a realiza activitatile de baza ale vietii de zi cu zi.

Pentru bolnavii cu afectiuni cronice si probleme sociale, ingrijirea de lunga durata, dupa ce au fost externati din spitalele pentru bolnavi cu afectiuni cronice, se acorda in unitati medico-sociale sau in centre de servicii sociale.

Totodata, conform Legii drepturilor pacientului nr.46/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, acestia au dreptul la ingrijiri terminale pentru a putea muri in demnitate, respectiv la ingrijiri atunci cand nu mai este posibila imbunatatirea prognozei fatale a starii de boala, precum si ingrijirile acordate in apropierea decesului.

Ce conditii trebuie sa indeplinesc?

Au dreptul la ingrijire pe termen lung copiii si adultii cu handicap care indeplinesc urmatoarele conditii:

 1. Sunt fie cetateni romani, fie cetateni ai unor alte state sau apatrizi, cu domiciliul sau resedinta in Romania.
 2. Sunt incadrati intr-un grad si tip de handicap. Gradele de handicap sunt: usor, mediu, accentuat si grav. Tipurile de handicap sunt: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare.

Pentru a putea beneficia de serviciile unui asistent personal profesionist la domiciliul acestuia, adultul cu handicap grav sau accentuat nu trebuie sa dispuna de spatiu de locuit si nu trebuie sa realizeze venituri mai mari decat salariul mediu pe economie.

Salariu mediu pe economie in anul 2023 este de 7.290 RON, valoare lunara bruta, respectiv 4.554 RON valoare lunara neta. Salariul mediu pe economie este calculat de Institutul National de Statistica si are mai multi indicatori.

Asistentul personal profesionist pentru persoane cu handicap

Au dreptul la ingrijire temporara sau permanenta, dupa caz, persoanele cu varsta peste varsta standard de pensionare si care se afla intr-una dintre urmatoarele situatii:

 • Nu au familie sau nu se afla in intretinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta.
 • Nu au locuinta si nici posibilitatea de a-si asigura conditiile de locuit pe baza resurselor proprii.
 • Nu realizeaza venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea ingrijirii necesare.
 • Nu se pot gospodari singure sau necesita ingrijire specializata.
 • Se afla in imposibilitatea de a-si asigura nevoile sociomedicale, datorita unei boli ori starii fizice sau psihice.

La ce beneficii am dreptul si cum le pot obtine?

Ingrijirea la domiciliu

Persoana cu dizabilitati beneficiaza de servicii de ingrijire personala la domiciliu, acordate de catre ingrijitori formali sau informali (conform Legii nr. 448/2006, art. 86).

Ingrijitorul formal este persoana calificata, certificata profesional, care asigura ingrijirea personala, respectiv ajutorul pentru efectuarea activitatilor de baza si instrumentale ale vietii zilnice de catre persoana care si-a pierdut autonomia functionala (conform Legii asistentei sociale nr. 292/2011).

Ingrijitorii informali (adica cei necalificati) si formali beneficiaza de facilitati si servicii de suport, reglementate prin legislatia speciala.

Persoana cu dizabilitate grava, in functie de natura deficientei si de specificul nevoilor de ingrijire, poate fi asistata si ingrijita la domiciliu de un membru de familie angajat in calitate de ingrijitor formal, in conditiile prevazute de lege.

Persoana cu dizabilitati opteaza intre indemnizatia de ingrijire si serviciile acordate de ingrijitori formali.

Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a asigura, cu prioritate, servicii de ingrijire la domiciliu destinate persoanelor cu dizabilitati, precum si in centre de zi adaptate nevoilor acestora, cum ar fi: centre de recuperare/readaptare, centre de insertie/reinsertie sociala, centre de socializare, centre de terapie ocupationala si alte terapii speciale, centre de asistare si ingrijire pe timpul zilei, ateliere protejate/unitati protejate, si altele asemenea, potrivit atributiilor stabilite prin legile speciale.

Admiterea persoanelor cu dizabilitati in centre rezidentiale se realizeaza numai in cazul in care asistarea, ingrijirea, recuperarea sau protectia acestora nu se pot realiza la domiciliu ori in cadrul centrelor de zi organizate in comunitate.

Principalele categorii de centre rezidentiale pentru persoane cu dizabilitati care asigura gazduire pe perioada nedeterminata sau determinata sunt:

a) centre de ingrijire si asistenta;
b) centre de recuperare si reabilitare;
c) centre de integrare prin terapie ocupationala;
d) centre respiro/centre de criza;
e) locuinte protejate.

Persoanele adulte cu dizabilitati asistate in centre rezidentiale sau sustinatorii legali ai acestora, in functie de veniturile personale ale persoanelor cu dizabilitati, au obligatia de a plati o contributie lunara de intretinere, stabilita in conditiile legii.

Persoanele cu dizabilitati care nu au venituri si nici sustinatori legali care sa datoreze intretinerea acestora sau ale caror venituri nu permit asigurarea contributiei lunare sunt asistate gratuit, costurile aferente fiind sustinute din bugetele locale sau judetene.

Adultul cu handicap vizual grav poate alege intre a avea un asistent personal sau a primi o indemnizatie de insotitor (descrisa mai jos).

Ce este asistentul personal?

Ingrijirea in centre de zi

Persoanele cu dizabilitati pot beneficia de servicii de ingrijire si protectie oferite in centre de zi. Acestea ofera servicii sociale, medicale, educationale etc.

Persoanele varstnice aflate in nevoie au dreptul la servicii sociomedicale si la alte servicii specializate oferite in centre de zi.

Ingrijirea in centre rezidentiale

Persoanele cu dizabilitati au dreptul de asemenea la servicii de ingrijire in cadrul centrelor rezidentiale. Acestea sunt cele in care persoanele cu dizabilitati sunt gazduite cel putin 24 ore. Cu exceptia centrelor rezidentiale de criza si a locuintelor protejate, admiterea persoanei cu handicap intr-un centru rezidential se face doar in cazul in care acesteia nu i se pot asigura protectia si ingrijirea la domiciliu.

CONTRIBUTIA DE INTRETINERE DATORATA DE PERSOANELE ADULTE CU DIZABILITATI IN CENTRELE REZIDENTIALE PUBLICE

 • Conform articolului 90 alin. 1 din Legea asistentei sociale nr. 292/2011 - persoanele adulte cu dizabilitati asistate in centre rezidentiale sau sustinatorii legali ai acestora, in functie de veniturile personale ale persoanelor cu dizabilitati, au obligatia de a plati o contributie lunara, de intretinere, stabilita in conditiile legii.
 • Conform articolului 90 alin. 2 din Legea asistentei sociale nr. 292/2011 - persoanele adulte cu dizabilitati, care nu au venituri si nici sustinatori legali care sa le datoreze intretinerea acestora, sunt asistate gratuit, costurile aferente fiind sustinute din bugetele locale.
 • Conform prevederilor Codului Civil, persoanele pentru care exista obligatia de intretinere, sunt urmatoarele: rudele in linie dreapta, fratii si surorile, precum si celelalte persoane anume prevazute de lege.
 • Nivelul contributiei de intretinere datorate de adultii cu handicap, asistati in centre sau de sustinatorii acestora se stabileste conform Ordinului nr. 1887/2016 privind stabilirea contributiei lunare de intretinere datorate de adultii cu handicap asistati in centrele rezidentiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de sustinatorii acestora si aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contributiei lunare de intretinere datorate de adultii cu handicap asistati in centrele rezidentiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de sustinatorii acestora.
 • Pentru persoanele adulte cu handicap care sunt posesoarele unui contract de intretinere sau ale oricarui alt act juridic incheiat intre parti, din care rezulta fara echivoc intentia de a se obliga la intretinere, accesul in centrul rezidential se realizeaza numai in conditiile suportarii integrale de catre apartinatori sau de catre cei obligati la intretinere a costului mediu lunar al cheltuielilor.

Persoanele cu dizabilitati care primesc ingrijiri in centrele rezidentiale trebuie sa plateasca o contributie lunara care in anul 2022 a fost stabilita la valoarea de 900 RON.

Indemnizatia pentru persoanele cu dizabilitati

Indiferent de venituri, persoanele cu dizabilitati beneficiaza de indemnizatie lunara si de buget personal complementar lunar.

Indemnizatia lunara este de:

 • 419 RON pentru adultul cu handicap grav;
 • 317 RON pentru adultul cu handicap accentuat.

Bugetul personal complementar lunar este de:

 • 180 RON pentru adultul cu handicap grav;
 • 132 RON pentru adultul cu handicap accentuat;
 • 72 RON pentru adultul cu handicap mediu.

Familia sau reprezentatul legal al copilului cu handicap grav, accentuat or mediu beneficiaza de asemenea de bugetul personal complementar lunar pe perioada in care il are in ingrijire, supraveghere si intretinere, egal cu:

 • 359 RON pentru copilul cu handicap grav;
 • 209 RON pentru copilul cu handicap accentuat;
 • 72 RON pentru copilul cu handicap mediu.

Indemnizatia de insotitor

Adultul cu handicap vizual grav poate alege intre a avea un asistent personal sau a primi indemnizatie de insotitor. Insotitorul personal poate primi un salariu net platit din fonduri publice incepand de la suma de 2.079 RON pe luna pe baza unui contract individual de munca. Valoarea indemnizatiei se ridica la 2.079 RON in 2023.

Adultul cu handicap grav care are si calitatea de pensionar de invaliditate gradul I poate opta intre a avea un asistent personal sau a primi indemnizatia pentru insotitor acordata de sistemul public de pensii, indemnizatie reprezentand 80 % din valoarea unui punct de pensie, respectiv 80 %*1.785 RON = 1.427 RON din ianuarie 2023. Dreptul la aceasta indemnizatie se mentine si dupa trecerea la pensia pentru limita de varsta.

Cererile pentru obtinerea prestatiilor de ingrijire pe termen lung se depun la serviciile specializate din cadrul primariilor localitatilor, a administratiilor judetelor in care solicitantul isi are domiciliul sau la agentiile teritoriale pentru plati si inspectie sociala, dupa caz.

Ingrijitor informal vs. Asistent personal

Explicatii ale termenilor folositi

 • Asistent personal profesionist: persoana fizica atestata care asigura la domiciliul sau ingrijirea si protectia adultului cu handicap grav sau accentuat care nu are un spatiu de locuit, nu obtine niciun venit sau obtine un venit de pana la salariul mediu pe economie.
 • Asistent personal al persoanei cu handicap grav este persoana care supravegheaza, acorda asistenta si ingrijire copilului sau adultului cu handicap grav, pe baza planului de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv a planului individual de servicii al persoanei adulte cu handicap.
 • Insotitor: persoana care acompaniaza persoana cu handicap si care beneficiaza de drepturi in conditiile prevazute de lege.
 • Bugetul personal complementar: stabileste limitele cheltuielilor personale din cursul unei luni, in functie de gradul de handicap, pentru plata taxei de abonament radio/TV, a abonamentului telefonic cu impulsuri incluse si a taxei pentru abonamentul la curentul electric.

Ce institutii trebuie sa contactez?

Directiile de asistenta sociala din cadrul primariei localitatii sau autoritatile judetului in care locuiti sau agentiile teritoriale pentru plati si inspectie sociala, dupa caz.

 1. STANDARDUL DE COST pentru serviciile sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati (Anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 426/2020)

SERVICII SOCIALE ADRESATE PERSOANELOR VARSTNICE

Persoana varstnica este persoana care a implinit varsta de pensionare stabilita de lege (conform Legii nr. 17/2000 *** Republicata privind asistenta sociala a persoanelor varstnice).

Persoanele varstnice sunt persoanele care au implinit varsta de 65 de ani (conform Legii asistentei sociale nr. 292/2011).

Persoanele varstnice aflate in nevoie au dreptul la ingrijirea temporara sau permanenta intr-un camin pentru persoane varstnice, in cluburi pentru varstnici, case de ingrijire temporara, apartamente si locuinte sociale, precum si altele asemenea.

Au dreptul la ingrijire temporara sau permanenta, dupa caz, persoanele cu varsta peste varsta standard de pensionare si care se afla intr-una dintre urmatoarele situatii:

 • Nu au familie sau nu se afla in intretinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta.
 • Nu au locuinta si nici posibilitatea de a-si asigura conditiile de locuit pe baza resurselor proprii.
 • Nu realizeaza venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea ingrijirii necesare.
 • Nu se pot gospodari singure sau necesita ingrijire specializata.
 • Se afla in imposibilitatea de a-si asigura nevoile sociomedicale, datorita unei boli ori starii fizice sau psihice.

Ingrijitorul formal este persoana calificata, certificata profesional, care asigura ingrijirea personala, respectiv ajutorul pentru efectuarea activitatilor de baza si instrumentale ale vietii zilnice de catre persoana care si-a pierdut autonomia functionala (conform Legii asistentei sociale nr. 292/2011).

 1. Activitatile de baza ale vietii zilnice constau in asigurarea igienei corporale, imbracare si dezbracare, hranire si hidratare, asigurarea igienei eliminarilor, transfer si mobilizare, deplasare in interior, comunicare (conform Legii asistentei sociale nr. 292/2011).
 2. Activitatile instrumentale ale vietii zilnice constau in prepararea hranei, efectuarea de cumparaturi, activitati de menaj si spalatorie, facilitarea deplasarii in exterior si insotire, activitati de administrare si gestionare a bunurilor, acompaniere si socializare (conform Legii asistentei sociale nr. 292/2011).

Principalele tipuri de servicii sociale adresate persoanelor varstnice acordate atat de furnizorii de serviciu sociale publici cat si de cei privati (asociatii, fundatii, cultele recunoscute de lege) sunt urmatoarele:

 • ingrijirea temporara sau permanenta la domiciliu;
 • ingrijirea temporara sau permanenta intr-un camin pentru persoane varstnice;
 • ingrijirea in centre de zi, cluburi pentru varstnici, case de ingrijire temporara, apartamente si locuinte sociale, precum si altele asemenea.

Pentru oferirea de ingrijire la domiciliu persoanelor varstnice dependente, consiliile locale pot angaja personal pe baza unei plati pe ora, cu fractiune de norma sau cu norma intreaga, in functie de perioada de ingrijire necesara.

Sotul si rudele care au in ingrijire o persoana varstnica dependenta pot beneficia de program de munca lunar redus la o jumatate de norma. Bugetul local plateste drepturile salariale pentru cealalta jumatate de norma.

Persoanele varstnice care dispun de venituri proprii au obligatia sa plateasca lunar o contributie de intretinere daca primesc ingrijiri la domiciliu. Sumele sunt stabilite de catre autoritatile locale, in functie de tipul de servicii furnizate si de veniturile persoanei.

Ingrijirea temporara sau permanenta la domiciliu consta in:

Serviciile comunitare oferire persoanelor varstnice la domiciliu sunt:

 1. ajutor acordat pentru indeplinirea activitatilor uzuale ale vietii zilnice;
 2. activitati de baza ale vietii zilnice, in principal: asigurarea igienei corporale, imbracare si dezbracare, hranire si hidratare, asigurarea igienei eliminarilor, transfer si mobilizare, deplasare in interior, comunicare;
 3. activitati instrumentale ale vietii zilnice, in principal: prepararea hranei, efectuarea de cumparaturi, activitati de menaj si spalatorie, facilitarea deplasarii in exterior si insotire, activitati de administrare si gestionare a bunurilor, acompaniere si socializare;
 4. servicii de reabilitare si adaptare a ambientului: mici amenajari, reparatii si altele asemenea;
 5. alte servicii de recuperare/reabilitare: kinetoterapie, fizioterapie, gimnastica medicala, terapie ocupationala, psihoterapie, psihopedagogie, logopedie podologie si altele asemenea;
 6. servicii medicale, sub forma consultatiilor si ingrijirilor medicale la domiciliu sau in institutii de sanatate, consultatii si ingrijiri stomatologice, administrarea de medicamente, acordarea de materiale sanitare si de dispozitive medicale.

Avantajele ingrijirii la domiciliu:

 • Ingrijirea la domiciliu permite familiilor sa ramana unite prevenind ruptura si permitand persoanei in varsta, dependente sa ramana la domiciliu si sa primeasca ingrijirea necesara;
 • Varstnicii prefera sa primeasca ingrijire intr-un mediu familial, confortabil si nu intr-o institutie de protectie;
 • Ingrijitorul la domiciliu ofera varstnicului avantajele unei "vieti de calitate" opuse celei din institutii, ceea ce duce la rezultate pozitive incetinind ritmul de degradare psiho-somatica a persoanei in varsta;
 • Reducerea numarului de zile de spitalizare a persoanelor varstnice dependente;
 • Evitarea institutionalizarii in centrele de ingrijire si asistenta a persoanelor varstnice dependente, ceea ce duce la micsorarea costurilor platite de comunitatea locala pentru intretinerea lor in aceste institutii;
 • Implicarea autoritatilor locale pentru cresterea calitatii vietii varstnicilor;
 • Constientizare din partea populatiei din comunitatea locala cu privire la importanta evitarii institutionalizarii persoanelor in varsta dependente prin ingrijirea la domiciliu;
 • Activitati pentru persoana aflata in ingrijire, care constau in acordarea de ajutor, in special in gospodarie si stilul de viata.

Ingrijirea temporara sau permanenta intr-un camin pentru persoane varstnice

Ce este un camin pentru persoane varstnice

Caminul pentru persoane varstnice este centrul rezidential cu sau fara personalitate juridica, finantat integral din bugetul local, infiintat si organizat potrivit dispozitiilor potrivit dispozitiilor Legii nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care acorda, pe perioada nedeterminata, ingrijire persoanelor varstnice.

Ce servicii se pot acorda intr-un camin pentru persoane varstnice:

 • supraveghere;
 • ingrijiri medicale curente asigurate de asistente medicale;
 • cazare pe perioada nedeterminata;
 • masa, inclusive preparare hrana calda dupa caz;
 • curatenie;
 • socializare si activitati cultural;
 • alte activitati dupa caz: asistenta medical asigurata de medic geriatru, internist sau medic de familie, terapii de recuperare fizica/psihica/mintala, terapie ocupationala, menaj, paza, alte activitati administrative etc.

Beneficiarii serviciilor sociale furnizate in caminele pentru persoane varstnice

Accesul unei persoane varstnice in camin se face avandu-se in vedere urmatoarele criterii de prioritate:

 1. necesita ingrijire medicala permanenta deosebita, care nu poate fi asigurata la domiciliu;
 2. nu se poate gospodari singura;
 3. este lipsita de sustinatori legali sau acestia nu pot sa isi indeplineasca obligatiile datorita starii de sanatate sau situatiei economice si a sarcinilor familiale;
 4. nu are locuinta si nu realizeaza venituri proprii.

Ingrijirea intr-un camin pentru persoane varstnice a persoanelor varstnice dependente poate fi dispusa numai in cazul in care ingrijirea la domiciliu a acestora nu este posibila.

Unde trebuie sa se adreseze o persoana varstnica pentru a beneficia de servicii sociale

Pentru a beneficia de serviciile sociale, persoana varstnica in cauza ori reprezentantul legal al acesteia trebuie sa se adreseze cu o cerere primariei localitatii in a carei raza teritoriala aceasta are domiciliul, respectiv serviciului public de asistenta sociala.
Solicitarea pentru acordarea de servicii sociale poate fi adresata si direct unui furnizor privat de servicii sociale.

Aprobarea dreptului la serviciile sociale pentru persoanele varstnice se realizeaza de catre serviciul public de asistenta sociala in urma analizei situatiei sociale, economice si medicale a persoanei varstnice, prin ancheta sociala, cu respectarea criteriilor prevazute in grila nationala de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice.

Stabilirea contributiei lunare de intretinere a persoanelor varstnice

A. In cazul SERVICIILOR COMUNITARE DE CONSILIERE
Serviciile comunitare de consiliere, in vederea prevenirii marginalizarii sociale si pentru reintegrare sociala, se asigura fara plata unei contributii, ca un drept fundamental al persoanelor varstnice, de catre asistenti sociali.

B. In cazul INGRIJIRII LA DOMICILIU, cu exceptia serviciilor medicale furnizate in cadrul acestora:
Se asigura fara plata contributiei persoanelor varstnice care, evaluate potrivit grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice, se incadreaza in una dintre urmatoarele situatii:

 1. nu au venituri si nici sustinatori legali;
 2. sunt beneficiari ai ajutorului social acordat in baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, sau realizeaza venituri al caror cuantum se situeaza sub nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobata prin Legea nr. 196/2009, cu modificarile ulterioare;
 3. sustinatorii legali ai persoanelor varstnice prevazute la lit. b) realizeaza venituri al caror cuantum se situeaza sub cuantumurile veniturilor prevazute la lit. b).

Persoanele varstnice care se incadreaza in grila nationala de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice care realizeaza venituri peste cele anterior mentionate beneficiaza de servicii cu plata unei contributii, stabilite in urma procesului de evaluare complexa, in functie de tipul de servicii acordate si de venitul persoanei/sustinatorilor legali, fara a se depasi costul acestora calculat pentru perioada respectiva. Tipurile de servicii si costul acestora se stabilesc de autoritatile administratiei publice locale, respectiv de furnizorul de servicii sociale, cu respectarea prevederilor legale.

C. In cazul ingrijirii intr-un CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE
Persoanele varstnice care nu au venituri si nici sustinatori legali nu datoreaza contributia de intretinere, aceasta fiind asigurata din bugetele locale sau judetene, dupa caz, in limita hotarata de acestea.

Persoana varstnica ingrijita in caminul pentru persoane varstnice, precum si sustinatorii legali ai acesteia, care dispun de venituri proprii, au obligatia sa plateasca lunar o contributie de intretinere, stabilita individualizat, in urma evaluarii complexe, pe baza costului mediu lunar de intretinere, precum si a veniturilor persoanei varstnice si, dupa caz, a sustinatorilor legali ai acesteia.

Costul mediu lunar de intretinere se stabileste in functie de gradul de dependenta al persoanei varstnice ingrijite si are in vedere totalitatea cheltuielilor curente anuale ale caminului pentru persoane varstnice, diminuate cu sumele primite din Fondul national unic de asigurari de sanatate, pentru finantarea drepturilor de personal ale personalului medical si a medicamentelor.

Costul mediu lunar de intretinere trebuie sa asigure indeplinirea nivelului standardelor minime de calitate si nu poate fi mai mic decat standardul minim de cost aprobat prin hotarare a Guvernului, in conditiile legii.

La aceasta data este in vigoare standardul minim de cost pentru serviciile sociale rezidentiale destinate persoanelor varstnice.

 1. STANDARDUL DE COST pentru serviciile sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor persoanelor varstnice (Anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 426/2020)

Persoanele varstnice care au venituri si sunt ingrijite in camin datoreaza contributia lunara de intretinere in cuantum de pana la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fara a se depasi costul mediu lunar de intretinere aprobat.

Diferenta pana la concurenta valorii integrale a contributiei lunare de intretinere se va plati de catre sustinatorii legali ai persoanelor varstnice ingrijite in camine, daca realizeaza venit lunar, pe membru de familie, in cuantum mai mare decat valoarea neta a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, stabilit potrivit legii.

Sustinatorii legali pot acoperi din veniturile proprii contributia lunara integrala printr-un angajament de plata.

La stabilirea venitului lunar al persoanei varstnice ori a venitului lunar pe membru de familie al sustinatorilor legali se procedeaza dupa cum urmeaza:

 1. din veniturile nete lunare ale sustinatorilor legali se scad eventualele obligatii legale de intretinere, aflate in executare;
 2. suma ramasa se imparte la numarul membrilor de familie pe care sustinatorii legali ii au efectiv in intretinere.

Categoriile de venituri luate in calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie se stabilesc prin hotarare a consiliului local/judetean, cu respectarea prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare.

Obligatia de plata a contributiei lunare de intretinere in sarcina persoanei varstnice si/sau a sustinatorilor legali se stabileste printr-un angajament de plata, semnat de persoana varstnica, de reprezentantul sau legal, dupa caz, si/sau de sustinatorul legal. Angajamentul de plata constituie titlu executoriu.

Obligatia de plata a contributiei lunare in sarcina sustinatorilor legali se poate stabili si prin hotarare judecatoreasca.

Finantarea serviciilor sociale pentru persoane varstnice

Finantarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice se asigura pe principiul impartirii responsabilitatii intre administratia publica centrala si cea locala.

De la bugetul de stat se aloca fonduri pentru:

a. finantarea activitatilor de asistenta sociala desfasurate de asociatii si fundatii romane cu personalitate juridica, precum si de unitatile de cult recunoscute in Romania;
b. cheltuieli de investitii si reparatii capitale pentru unitati de asistenta sociala din zone defavorizate;
c. finantarea cheltuielilor curente ale caminelor pentru persoane varstnice;
d. finantarea programelor de interes national destinate dezvoltarii si sustenabilitatii serviciilor sociale pentru persoanele varstnice;
e. alte cheltuieli stabilite prin legile bugetare anuale.

De la bugetul local se aloca fonduri pentru:

a. sume alocate in completarea veniturilor proprii ale caminelor prevazute la art. 18 alin. (5) lit. a) din Legea nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b. finantarea cheltuielilor caminelor din subordine/administrare;
c. finantarea activitatii de asistenta sociala a unor asociatii si fundatii romane cu personalitate juridica, precum si a unitatilor de cult recunoscute in Romania;
d. finantarea cheltuielilor pentru organizarea si functionarea serviciilor comunitare de asistenta sociala, precum si pentru ingrijirea la domiciliu in conditiile art. 13 din Legea nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (1.angajare personal de ingrijire prin plata cu ora, fractiuni de norma sau norma intreaga, in functie de perioada de ingrijire necesara. 2. acoperirea drepturilor salariale pentru o jumatate de norma corespunzator salariului brut lunar al ingrijitorului la domiciliu in cazul sotului si rudelor care au in ingrijire o persoana varstnica dependenta si beneficiaza de program lunar redus de lucru, de o jumatate de norma);
e. cheltuieli pentru inmormantarea asistatilor lipsiti de sustinatori legali sau care nu isi pot indeplini obligatiile familiale datorita starii de sanatate sau situatiei economice precare.

Cheltuielile de functionare a caminului pentru persoane varstnice se asigura cu respectarea principiului subsidiaritatii, in urmatoarea ordine:

a) din venituri proprii;
b) din sume alocate din bugete locale ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;
c) din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata - in proportie de cel putin 10% din standardul minim de cost aprobat prin hotarare a Guvernului, in conditiile legii, in completarea sumelor prevazute la lit. a) si b), pe baza necesarului stabilit anual de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, la elaborarea bugetului de stat. Sumele repartizate pe judete la propunerea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale se aproba distinct prin anexa la legea bugetului de stat si se repartizeaza pe unitati administrativ-teritoriale prin decizie a directorului directiei generale regionale a finantelor publice/sefului administratiei judetene a finantelor publice, la propunerea agentiei judetene pentru plati si inspectie sociala, respectiv a municipiului Bucuresti fundamentata pe baza solicitarilor autoritatilor administratiei publice locale.

Cheltuielile pentru servicii medicale, materiale sanitare, dispozitive medicale si medicamente se suporta din fondurile si in conditiile prevazute de reglementarile privind asigurarile sociale de sanatate.

Cheltuielile care nu se suporta din fondurile asigurarilor sociale de sanatate, in conditiile legii, sunt asigurate de caminul pentru persoane varstnice, prin care se realizeaza asistenta persoanei in cauza.

Lista cu azilurile de batrani licentiate de stat

Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale are afisat pe site o lista cu azilurile de batrani licentiate din Romania. 

Cum decurge procesul de internare:

 • Intocmire dosar;
 • Ancheta sociala;
 • Lista de asteptare;
 • Internare in functie de disponibilizarea unui loc.

Costurile si facilitatile azilurilor de batrani de stat

Pentru plata, se calculeaza 60% din pensia batranului, iar diferenta ar trebui sa o plateasca copiii. Cei 40% din banii pe care trebuie sa-i plateasca copiii pot sa fie subventionati daca copilul batranului face dovada imposibilitatii platii. Diferenta din pensie se da inapoi batranului, adica cei 40%.

Acte necesare

 • Cerere care sa contina solicitarea de servicii sociale;
 • Declaratie notariala a solicitantului din care sa reiasa ca nu are copii sau intretinatori legali. In cazul in care acestia exista trebuie sa prezinte o declaratie notariala cu motivele pentru care nu pot ingrijii persoana varstnica si sa prezinte eventualele acte doveditoare;
 • Certificat medical din care sa rezulte ca s-au efectuat analizele medicale pentru bolile infecto-contagioase.
 • Adeverinta de venit impozabil;
 • Documente doveditoare ale situatiei locative;
 • Copii ale actelor de identitate ale persoanei ce doreste internarea si ale persoanelor obligate la plata contributiei.
 • Adeverinta de venit a apartinatorilor si a membrilor familiei acestuia (necesare pentru stabilirea contributiei de intretinere ce revine acestora potrivit legii);
 • Ultimul talon de pensie;
 • O declarati ca apartinatorii isi asuma serviciile de inmormantare in cazul decesului.

Ancheta sociala

Dupa ce completezi tot dosarul, urmeaza ca cei de la DGASPC sa faca o ancheta sociala din care sa vada daca batranul isi doreste sa mearga la un azil de batrani.
Daca batranul nu doreste sa se interneze, nimeni nu-l poate obliga sa faca acest lucru iar dosarul se suspenda.

Azilul privat

Pentru azilurile private, gama este mult mai variata, iar fiecare camin se intrece in serviciile oferite batranilor. Aici preturile variaza in functie de autonomia persoanei si conditiile din camera.

Pretul de start pentru internarea intr-un centru privat de ingrijire a batranilor este undeva la 2.500 de lei lunar si poate sa depaseasca 6.500 de lei pe luna.

Pentru internare ai nevoie in general de:

 • copia de buletin a rezidentului;
 • copia de buletin a apartinatorilor;
 • aviz epidemiologic de intrare in colectivitate;
 • talon pensie.

Legislatie

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează