cardul_national_sanatateCardul national de asigurari sociale de sanatate, denumit in continuare card national, este documentul prin care se realizeaza verificarea eligibilitatii calitatii de asigurat a titularului in sistemul informatic unic integrat si care deschide dreptul acestuia la servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale in conditiile in care se confirma calitatea de asigurat a titularului.

Cardul national se emite individual pentru fiecare asigurat cu varsta peste 18 ani impliniti. Cardul de sanatate va fi unicul intrument de validare si decontare a serviciilor medicale.

Cardul de sanatate este principala modalitate de a demonstra calitatea de asigurat. Aceasta in conditiile in care cardul national de sanatate a inceput sa fie folosit, in paralel cu adeverinta de asigurat eliberata de casele de sanatate, potrivit noutatilor aduse de HG nr. 49/2015.

Pentru situatiile in care persoanelor asigurate in varsta de peste 18 ani nu li s-a emis cardul national, acestia fac dovada calitatii de asigurat pe baza documentelor in vigoare, respectiv verificarea in sistemul asigurarilor, pe site-ul casei de care apartine, pana la data la care asiguratul intra in posesia cardului, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data emiterii acestuia.

 • HG Norme Metodologice - Card National de Sanatate;
 • NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX "Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate informeza ca de la 1 mai toate persoanele asigurate cu varsta de peste 18 ani vor primi asistenta medicala doar pe baza cardului de sanatate, pentru validarea si decontarea serviciilor medicale prevazute in pachetul de baza.

Persoanele care n-au primit cardul de sanatate pana astazi nu trebuie sa-si faca griji. Conform CNAS, acestea beneficiaza de servicii medicale dupa o simpla verificare in sistem a calitatii de asigurat.

Cardul se activeaza la prima folosire

Cardul national de sanatate poate fi activat odata cu prima vizita la un furnizor de servicii medicale, indiferent ca este vorba de un cabinet de medicina primara, spital, ambulatoriu sau laborator, potrivit CNAS.

Prin urmare, asiguratii nu trebuie sa faca un drum special la medic pentru activare. Cardul poate fi pastrat fara sa fie activat chiar si ani intregi, daca folosirea acestuia nu este necesara.

"Activarea cardului de sanatate se va face odata cu primul serviciu medical, nefiind necesar ca o persoana sa mearga special la medic pentru initializarea cardului, care poate sa ramana neactivat si un an sau doi. Nimeni nu trebuie sa mearga la medic special pentru a-si activa cardul. Initializarea cardului se face odata cu acordarea primului serviciu medical. Altfel spus, asiguratii pot pastra cardul neactivat si un an, si doi, daca nu au nevoie sa mearga la medic", a declarat recent presedintele CNAS, Vasile Ciurchea.

Activarea se face oricand

Activarea cardului se face de catre orice furnizor de servicii medicale care are contract cu Casa de Asigurari. Conform noilor reguli, in cabinetul medicului, pacientul trebuie sa stie de la bun inceput toate retetele si medicamentele de care nevoie, pentru ca odata ce medicul a scos cardul din cititorul de carduri, acesta odata scos, nu va mai putea fi introdus. Cardul nu poate fi accesat de doua ori in aceeasi zi. Dupa data de 1 mai, pacientii nu trebuie sa dea navala pentru validare, activarea cardurilor va putea fi facuta la medicul de familie sau la orice alt furnizor de servicii medicale la care merge asiguratul dupa primirea cardului, la prima consultatie, indiferent de zi.

Emiterea unui duplicat se face pe banii asiguratului

Asiguratii pot cere emiterea unui duplicat al cardului in caz de pierdere, furt, deteriorare sau modificarea datelor personale, conform prevederilor Ordinului CNAS nr. 98/2015.

In aceste situatii, cheltuielile necesare sunt suportate de persoana asigurata. Totusi, daca instrumentul are defectiuni, informatii gresite sau nu poate fi folosit din motive tehnice, costurile sunt suportate de Imprimeria Nationala.

Pentru obtinerea noului card, solicitantul trebuie sa depuna o cerere la casa de asigurari de sanatate in a carei evidenta se afla, impreuna cu anumite documente, dupa cum urmeaza:

 • pentru pierdere, furt sau deteriorare: copia actului de identitate, dovada platii contravalorii duplicatului si a distribuirii acestuia;
 • pentru modificarea datelor personale ale titularului: copia actului de identitate sau alte acte doveditoare privind modificarea datelor personale, cardul de sanatate emis initial, dovada platii contravalorii duplicatului si a distribuirii acestuia;
 • pentru alte situatii justificate: copia actului de identitate, dovada platii contravalorii duplicatului si a distribuirii acestuia;
 • pentru defectiuni tehnice, erori in informatiile inscrise sau imposibilitatea de a fi folosit din motive tehnice de functionare: copia actului de identitate, cardul de sanatate (inainte de depunerea solicitarii, casa de asigurari de sanatate trebuie sa verifice cardul si sa confirme problema).

Atunci cand costurile de emitere si expediere cad in sarcina asiguratului, plata contravalorii duplicatului (2 Euro) se face la casa teritoriala de sanatate sau in contul bancar al acesteia. Duplicatul se emite in cel mult 30 de zile de la momentul solicitarii, iar pana la primirea noului card asiguratul se poate folosi de o adeverinta eliberata de casa teritoriala de sanatate.

Asiguratii isi pot schimba medicul de familie in baza cardului

Introducerea cardului de sanatate a adus, totodata, modificari la procedura de schimbare a medicului de familie, dupa cum reiese din prevederile Hotararii Guvernului nr. 205/2015.

Concret, schimbarea medicului poate fi facuta, dupa cel putin sase luni de la momentul inscrierii pe lista acestuia, in baza cardului de sanatate si a unei cereri de inscriere prin transfer. In cazul persoanelor care, din diverse motive justificate, n-au card de sanatate, cererea de inscriere prin transfer este de ajuns.

Nota: Schimbarea medicului de familie in mai putin de sase luni de la inscrierea pe lista acestuia se poate face daca acesta moare, nu se mai afla sub contract cu casa de sanatate sau praxisul sau este preluat.

IMPORTANT! Informatiile referitoare la emiterea cardului national de sanatate pot fi verificate online prin intermediul unei aplicatii a CNAS, care este disponibila AICI.

Cardul national de asigurari sociale de sanatate este folosit doar pe teritoriul Romaniei si este diferit de cardul european de asigurari sociale de sanatate, care este utilizat doar pe durata sederii temporare intr-un stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau in Elvetia.

Cardul de sanatate poate fi refuzat

Autoritatile au luat in considerare si dorinta anumitor persoane de a nu folosi cardul national de sanatate. Astfel, instrumentul poate fi refuzat de catre asigurati din motive religioase sau de constiinta.

In cazul acestor persoane, calitatea de asigurat poate fi facuta, de la 1 mai, cu ajutorul unui simplu document. Mai exact, conform Ordinului CNAS nr. 98/2015, cei care refuza folosirea cardului din motive religioase sau de constiinta pot solicita eliberarea unei adeverinte de asigurat, care este valabila timp de trei luni.

Ce se va intampla in asistenta medicala primara si in asistenta medicala ambulatorie

La medicii de familie si in asistenta medicala ambulatorie de specialitate de medicina dentara utilizarea cardului national de sanatate se face la momentul acordarii serviciilor medicale. In cazul specialitatilor clinice, cardul va fi utliziat in conditiile numite mai sus, cu exceptia serviciilor de sanatate conexe actului medical pentru care nu este necesara prezentarea cardului.

In asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatea reabilitare medicala si acupunctura utilizarea cardului de sanatate se face la momentul acordarii serviciilor medicale, astfel:

 • pentru consultatii si proceduri in cabinet, la momentul acordarii;
 • pentru procedurile acordate in baza de tratament prezentarea cardului se face in fiecare zi de tratament / fiecare zi in care se acorda servicii de acupunctura in cadrul curei de tratament.

In asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice utilizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate se face, astfel:

 • pentru analize de laborator, prezentarea cardului de sanatate se face la momentul recoltarii probelor in punctele de recoltare propii ale furnizoriilor de investigatii paraclinice. Pentru serviciile paraclinice de microbiologie - examene de urina si examene de materii fecale, daca sunt singurele investigatii recomandate, cardul se utilizeaza la momentul depunerii probelor la laborator; daca aceste analize sunt recomadate impreuna cu alte analize de laborator, cardul se utilizeaza la momentul recoltarii analizelor de laborator. Pentru examinarile de histopatologie si citologie care nu se recolteaza la furnizorii de investigatii paraclinice, probele sunt transmise la laborator insotite de biletele de trimitere, fara a fi necesara prezentarea cardului de sanatate;
 • pentru serviciile medicale paraclinice - investigatii de radiologie, imagistica medicala, explorari functionale si medicina nucleara - utilizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate se face la momentul efectuarii investigatiilor.

Ce se va intampla in spital

In asistenta medicala spitaliceasca utilizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate se face, astfel:

 • pentru spitalizarea continua utilizarea cardului de sanatate se face la internarea si externarea din spital, cu exceptia urmatoarelor situatii: la internare in spital, daca criteriul la internare este urgenta medico-chirurgicala; la externare din spital pentru cazurile transferate la un alt spital si la internare, ca si caz transferat; la externare, pentru situatiile in care s-a inregistrat decesul asiguratului;
 • pentru spitalizarea de zi prezentarea cardului national de asigurari sociale de sanatate se face la fiecare vizita, cu exceptia situatiilor in care criteriul de internare este urgenta medico-chirurgicala pentru serviciile acordate in structurile de urgenta (camera de garda/UPU/CPU).

Pentru furnizorii de ingrijiri medicale la domiciliu, respectiv ingrijiri paliative la domiciliu utilizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate se face in fiecare zi in care se acorda ingrijiri.

In asistenta medicala de reabilitare medicala si recuperare, in sanatorii si preventorii cardul se utilizeaza la internare si externare.

Ce se intampla in cazul dispozitivelor medicale

Pentru dispozitive medicale, este necesara utilizarea cardului de sanatate daca dispozitivul medical se ridica de catre beneficiar de la sediul lucrativ/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale. In situatia in care ridicarea dispozitivului medical de la sediul lucrativ/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale se face de catre apartinatorul beneficiarului - membru al familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), imputernicit legal-se utilizeaza cardul national de asigurari sociale de sanatate sau cartea de identitate/buletinul de identitate/pasaportul acestuia.

In situatia in care dispozitivul medical se elibereaza prin posta, curierat, transport propriu ori inchiriat prezentarea cardului nu este necesara.

Cardul national de asigurari sociale de sanatate este un card electronic, distinct de cardul european de asigurari sociale de sanatate. Cardul national de sanatate arata exact ca un card bancar, cu un cip incorporat.

Cardul de sanatate va fi inmanat titularului in baza unui act de identitate si a semnaturii de primire. In situatia in care, dupa minim doua prezentari la domiciliul asiguratului, dovedite pe baza avizului de transmitere, cardul nu a putut fi predat asiguratului, acesta va fi predat casei de asigurari teritoriale in evidenta careia se afla asiguratul.

Avizul pe care operatorul postal il lasa la domiciliul asiguratului in cazul in care nu va fi gasit, va contine numarul de telefon al factorului postal, astfel incat asiguratul sa il poata contacta pentru a stabili intervalul orar in care factorul postal poate reveni in zilele urmatoare pentru a-i preda cardul de sanatate. Daca, in intervalul celor 20 de zile, cardul nu a putut fi predat, asiguratul poate sa isi ridice personal cardul de sanatate de la casa de asigurari in a carei evidenta se afla, dupa un termen de 10 zile lucratoare, pe care CN Posta Romana il are la dispozitie pentru a preda cardul casei de asigurari.

Potrivit institutiei, dupa distribuirea cardului national, va urma o perioada in care vor rula in paralel cele doua sisteme, pentru ca atat asiguratii, cat si furnizorii de servicii medicale sa se acomodeze cu aceasta solutie informatica si pentru a depista si a remedia eventualele probleme depistate in functionarea acestei solutii informatice.

Ce fac persoanele care refuza cardul

Persoanele care refuza in mod expres, din motive religioase sau de constiinta primirea cardului national, vor depune o declaratie pe proprie raspundere in acest sens la casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta, insotita de cardul national in situatia in care acesta a fost distribuit, si vor face dovada calitatii de asigurat pe baza adeverintei, avand o valabilitate de trei luni.

Totodata, se impune pastrarea si arhivarea de catre casele de asigurari de sanatate a cardurilor nationale refuzate, precum si eliberarea ulterioara a acestora la solicitarea scrisa a asiguratilor care au refuzat initial dovedirea calitatii de asigurat pe baza acestora.

Cardurile nationale nedistribuite si predate de catre operatorul de servicii postale la casele de asigurari de sanatate urmeaza a fi distribuite asiguratilor de catre casele de asigurari de sanatate, fie prin prezentarea acestora la sediul casei de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta asiguratul, fie prin medicii de familie cu ocazia primei prezentari in vederea acordarii unui serviciu medical.

Cardul va fi inactiv. Cum trebuie activat?

Cardul de sanatate primit acasa de asigurat este inactiv. Intrat in posesia cardului de sanatate, asiguratul il va prezenta pentru activare la prima vizita la un furnizor de servicii medicale. Mai exact, pin-ul de transport al cardului national (0000) va fi schimbat cu un pin personalizat format dintr-o combinatie de patru cifre. Pin-ul personalizat va fi introdus si confirmat personal de catre pacient.

!!! Personalizarea pin-ului este obligatorie, altfel cardul ramane in stare inactiva si nu poate confirma servicii medicale in sistem. Acest pin va fi introdus de catre asigurat ori de cate ori va beneficia de un serviciu medical pentru validarea si, mai apoi, decontarea acestuia din fondul asigurarilor sociale de sanatate.

Potrivit CNAS, se pot chiar introduce alte date suplimentare pe cardul de sanatate, insa aceasta masura este optionala si se realizeaza doar la medicul de familie. De asemenea, aceasta etapa nu trebuie sa se realizeze concomitent cu activarea cardului, ci asiguratul poate decide ulterior introducerea de noi informatii.

Cardul national va face dovada calitatii de asigurat si va confirma prezenta asiguratului la furnizorul de servicii medicale.

Cum arata cardul de sanatate?

Modelul cardului national de asigurari sociale de sanatate, precum si informatiile inscrise pe cipul documentului au fost stabilite, inca din 2012, prin Ordinul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 633/2012, prevederile nefiind schimbate de-atunci.

Conform actului normativ mentionat, cardul national de sanatate va trebui sa respecte urmatorul model:

card-national-sanatate

Pe fata cardului se vor trece urmatoarele date:

 • Numele si prenumele asiguratului;
 • Codul de asigurat;
 • Numarul cardului;
 • Data expirarii cardului.

Pe verso sunt inscrise date generale, pe care asiguratii trebuie sa le respecte:

 • Persoanele asigurate au obligatia prezentarii documentului national de asigurari sociale de sanatate in vederea acordarii serviciilor medicale;
 • Documentul nu este transmisibil;
 • Documentul poate fi folosit numai impreuna cu un document de identitate;
 • Incercarea de falsificare a documentului national de asigurari sociale de sanatate este pedepsita conform legii.

Ce informatii vor fi stocate pe cipul electronic al cardului national de sanatate

Cardurile nu vor contine date medicale, asa cum era prevazut initial, ci numai informatii legate de identitatea posesorului. Cardul va avea un CIP electronic, unde vor fi stocate doar CNP-ul posesorului, un cod de identificare in sistem si nicio informatie legata de grupa de sange, RH-ul, alergii sau boli cronice. Introducerea altor date suplimentare pe cardul de sanatate este optionala si se realizeaza doar la medicul de familie. Aceasta etapa nu este obligatoriu sa se realizeze concomitent cu activarea cardului. Numai ca incriptionarea acestora nu se va face gratuit. Casa de Asigurari nu deconteaza analizele pentru aflarea gupei de sange si a RH-ului, care costa in jur de 50 de lei, iar pentru declararea statutului de donator este nevoie de o un act notarial, care si el costa la fel de mult.

In situatia in care medicii de familie constata ca unele carduri nationale din cele primite de la casele de asigurari de sanatate sunt corepunzatoare unor persoane asigurate care nu se mai regasesc pe lista acestora, cardurile nationale respective se returneaza caselor de asigurari de sanatate de catre reprezentantul legal al medicilor de familie sau imputernicitul legal al acestuia, insotite de un borderou centralizator, cu mentionarea numarului de identificare al cardului si a cauzei pentru care acestea sunt returnate. Casa de asigurari de sanatate va redistribui cardurile nationale medicilor de familie pe lista carora se regasesc asiguratii daca acestia sunt inscrisi pe lista unui alt medic de familie aflat in relatie contractuala cu respectiva casa de asigurari de sanatate. Pentru situatiile in care asiguratii sunt inscrisi pe lista unui medic de familie aflat in relatie contractuala cu o alta casa de asigurari de sanatate, casa de asigurari de sanatate careia i s-au returnat cardurile nationale de catre medicii de familie asigura distribuirea in conditii de siguranta a cardurilor nationale insotite de un borderou centralizator, cu mentionarea numarului de identificare al cardului catre casele de asigurari de sanatate in evidenta carora se afla asiguratii respectivi.

In cazul in care asiguratul sau imputernicitul acestuia, acolo unde este cazul se afla in imposibilitatea de a intra in posesia cardului, acesta se va pastra la medicul de familie pe listele caruia se afla inscris, pana la ridicarea sa, dar nu mai mult de 3 luni, dupa care se predau casei de asigurari de sanatate de la care le-a primit.

Termenul de valabilitate a cardului national este de 5 ani de la data emiterii. Pentru cardurile emise pana la data de 31 decembrie 2014, data emiterii se considera data de 1 ianuarie 2015.

Asiguratul suporta contravaloarea cardului national in situatia solicitarii eliberarii unui duplicat ca urmare a pierderii, furtului sau deteriorarii acestuia, precum si in situatia modificarii datelor personale de identificare. In termen de 15 zile calendaristice de la producerea uneia dintre situatiile prevazute anterior, titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat sa solicite prin intermediul casei de asigurari de sanatate eliberarea unui nou card national, pe baza unei cereri insotita de dovada platii in contul Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A. a contravalorii cardului.

Eliberarea unui nou card national se face in termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea unei cereri la casa de asigurari in a carei evidenta se afla persoana respectiva prin medicul de familie. Pana la eliberarea noului card national, acordarea serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale se realizeaza pe baza unei adeverinte eliberata de casele de asigurari de sanatate cu o perioada de valabilitate de maxim 30 de zile calendaristice.

Obligatiile reprezentantului legal al furnizorului de servicii medicale in asistenta medicala primara si ale medicilor de familie pe care ii reprezinta sunt urmatoarele:

 • a) sa ridice de la casele de asigurari de sanatate in vederea distributiei si inscriptionarii acestora, cardurile nationale pentru asiguratii aflati pe listele medicilor de familie pe care ii reprezinta;
 • b) sa valideze prin intermediul medicilor de familie pe care ii reprezinta, cardurile nationale, din punct de vedere al consistentei datelor, in vederea inregistrarii in sistemul national al cardului de asigurari sociale de sanatate a persoanelor inscrise pe listele acestora;
 • c) sa informeze asiguratii cu privire la informatiile cu caracter medical ce se pot edita pe cardul national;
 • d) sa editeze, pe baza exprimarii de catre titularul cardului national a optiunii in favoarea donarii printr-un act notarial de consimtamant pentru prelevare si inscrierea in Registrul national al donatorilor de organe, tesuturi si celule, in vederea stocarii pe cardul national, informatiile cu caracter medical mentionate la art. 331 alin.(1) - (3) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru informatiile prevazute la art. 331 alin.(2) lit.c) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare este necesar acceptul asiguratului exprimat in timpul vietii.
 • e) sa actualizeze, dupa caz datele medicale inscrise pe cipul acestuia.

Entitatile care au acces la informatiile inscrise pe cardul national sunt:

 • a) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si casele de asigurari sociale de sanatate;
 • b) medicul de familie la care este inscris asiguratul, are acces la editarea datelor medicale inscrise pe cipul cardului national precum si la citirea datelor inscrise atat pe cardul national cat si pe cipul acestuia;
 • c) medicii specialisti altii decat medicii de familie mentionati la lit.b) au acces numai la citirea datelor inscrise pe cardul national, respectiv cipul acestuia;
 • d) medicii care isi desfasoara activitatea la furnizorii de servicii medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile paraclinice, de dispozitive medicale si furnizorii de medicamente, prin intermediul cardului national vor realiza doar identificarea si autentificarea titularului cardului national in vederea efectuarii investigatiilor medicale paraclinice, eliberarii prescriptiei medicale sau dispozitivelor medicale.

Orice asigurat are dreptul de a obtine de la furnizorul de servicii medicale, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta in conditiile articolului 13 din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

!!!  Dovada calitatii de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania, se face in conditiile art. 212, alin (1) din Legea nr. 95/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

COMMENTS 

Postat la
%b %16, %2016
Postat de
MihaelaM
Schimbare nume
Buna ziua!

M-am casatorit si mi-am schimbat numele de familie. Am nevoie de un nou card de sanatate cu noul nume? Sunt si insarcinata si o sa am nevoie de controale, medicale si internari si nu as vrea sa intampin vreo problema. Care este procedura? Se poate ca medicul de familie sau spe[censored]t sa elibereze medical pe noul nume, chiar daca cardul este cel vechi? Sau nu se pot face modificari in sistem decat de catre Casa de Asigurari?
Postat la
%b %02, %2016
Postat de
Cherescu
card sanatate
Cum pot intra in posesia unui nou card de sanatate daca cardul initial a fost defect si l-am predat CJAS Caras-Severin primind in schimb doua adeverinte de asigurat valabile fiecare 60 zile? Sunt asiurat si am medic de familie.Am depus petitie on line la CNASS si nimic. Apare tot card neemis si faptul ca sunt asigurat si am medic de familie..
Postat la
%b %28, %2016
Postat de
Marcela
Card de sanatate
Buna ziua,
2 ani de zile nu am fost asigurata si nu am primit cardul de sanatate.
Dupa ce m-a angajez si o s-a fiu asigurata,ce proceduri trebuie s-a urmez pentru a putea intra in posesia cardului de sanatate?
Va multumesc.
Postat la
%b %14, %2016
Postat de
Daniela Parvulescu
Nu am card
Nu am card de sanatate deoarece l-am pierdut si am facut cerere pentru card in data de 21-04-2016,am primit o adeverinta de inlocuire a cardului national de asigurari valabil doua luni.Deci,nici azi 14-06-2016 nu am primit duplicatul cardului.Mai sunt cateva zile si imi expira aceasta adeverinta,Am inteles ca termenul de parvenire al cardului este de o luna de zile.Cand mi se va trimite duplicatul cardului?.Am mare nevoie de acest card.
Postat la
%b %11, %2017
Postat de
Mihalea
card de sanatate elev
Buna ziua, fiul meu a implinit varsta de 18 ani in cursul lunei decembrie 2016, este elev in clasa aXII-a si nu a primit cardul de sanatate. Cum trebuie sa procedam?

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează