cum-te-poti-poti-trata-in-strainatatePrintre cele mai frecvente afectiuni pentru care romanii au solicitat tratamentul in strainatate se afla tumorile, insuficienta cardiaca clasa II NYHA, insuficienta renala cronica, cardiopatie ischemica cronica dureroasa, malformatie artero-venoasa cerebrala, insuficienta valva aortica si anevrism gigant.

Pe de alta parte, mai trebuie mentionat ca in cazul in care o persoana asigurata in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania merge intr-un stat membru al Uniunii Europene cu scopul de a primi tratament medical, fara aprobarea casei de asigurari de sanatate - deci fara sa obtina Formularul S2 (E112), acesta suporta contravaloarea serviciilor medicale acordate.

Asistenta medicala transfrontaliera

Din 25 octombrie 2013, a intrat in vigoare Directiva 2011/24/UE privind asistenta medicala transfrontaliera, care le permite tuturor cetatenilor europeni sa aleaga locul din UE unde vor sa fie tratati si sa li se ramburseze costurile aferente, la nivelul sumei corespunzatoare tratamentului din tara de origine. Este aplicabila pe intreg teritoriul Uniunii Europene.

 • ORDIN Nr. 50 din 23 ianuarie 2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate - actualizat 2021;
 • Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 814/2018 pentru modificarea Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate;
 • Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 926/2014 pentru modificarea Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate;
 • HOTARARE Nr. 304 din 16 aprilie 2014 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind asistenta medicala transfrontaliera;
 • Ordinul nr. 163/2015 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind rambursarea si recuperarea cheltuielilor reprezentand asistenta medicala acordata in baza documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii la care Romania este parte, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 729/2009

Tratament in strainatate pentru afectiuni care NU sunt incluse in pachetul de baza al CNAS

Obtinerea de fonduri pentru tratament in strainatate in cazul afectiunilor care NU sunt incluse in pachetul de baza al CNAS se face de la Ministerul Sanatatii (Ordinul 50/2004).

Etapele care trebuie urmate de catre pacient, un reprezentant legal al acestuia sau sot/sotie, ruda pana la gradul IV:

1) Se va solicita medicului curant intocmirea unei scrisori medicale (cu parafa medicului curant si stampila unitatii medicale in cadrul careia a fost tratat) din care sa rezulte foarte clar ca:

 • tratamentul (de ex. transplant, interventie chirurgicala, etc.) nu se poate efectua in Romania, impreuna cu argumentatia corespunzatoare fiecarui caz in parte (inexistenta banca de donatori, lipsa tehnica necesara etc.);
 • se recomanda efectuarea tratamentului in cadrul unei unitati medicale din strainatate.

2) Se vor depune urmatoarele documente la Directia Sanitara teritoriala de resedinta in vederea intocmirii dosarului medical pentru solicitarea fondurilor:

 • cerere tip prin care se solicita examinarea pacientului de catre o comisie de specialitate pentru trimiterea la tratament in strainatate (in original, o gasiti la sediul Directiei de Sanatate Publica de care apartineti);
 • scrisoarea sau raportul medical de la medicul curant, de specialitate (in original, vezi la punctul 1);
 • adeverinta de la medicul de familie din care sa reiasa ca bolnavul este inscris pe lista acestuia (in original);
 • copie carte de identitate pacient;
 • copie carte de identitate persoana care depune actele (reprezentant legal sau sot/sotie, ruda pana la gradul IV);
 • pentru pacienti minori copie de pe actul de identitate al parintilor si copie de pe certificatul de nastere;
 • copii ale documentele medicale ale bolnavului:
  • bilet de iesire din spital;
  • analize si rezultate ale investigatiilor medicale;
  • copie foaie de observatie.

IMPORTANT: Dosarul depus va primi un numar de inregistrare de la registratura Directiei Sanitare teritoriale. In baza acestui numar se vor putea solicita ulterior informatii privind stadiul dosarului.
Dosarul va fi trimis in termen de maxim 2 zile lucratoare la Comisia de Specialitate teritoriala.

3) Pacientul va merge la Comisia de Specialitate teritoriala pentru investigatii medicale.

4) Daca dosarul pentru tratament in strainatate este aprobat de Comisie, aceasta va recomanda pacientului o lista de clinici agreate.

5) In baza unui angajament scris cu Directia Sanitara teritoriala pacientul (apartinator/reprezentant legal) are posibilitatea de a coresponda direct cu clinicile recomandate. Corespondenta poate fi efectuata si de catre o persoana responsabila cu organizarea activitatii de trimitere in strainatate de la Directia Sanitara teritoriala. Pentru a coresponda in bune conditii cu aceste clinici este necesar sa contactati un birou specializat intraduceri medicale pentru a traduce toate documentele medicale necesare.

6) In termen de cel mult 7 zile lucratoare de la data aprobarii dosarului de catre Comisia de Specialitate teritoriala, se va prezenta aceasta corespondenta Directiei Sanitare teritoriale. Aceasta va cuprinde documente oficiale cu antetul si semnatura clinicii din strainatate in care se vor specifica cel putin urmatoarele date:

 • Denumirea clinicii;
 • Adresa acesteia;
 • Persoana de contact;
 • Telefon, fax, email;
 • Numar cont bancar;
 • Numele si prenumele pacientului;
 • Diagnostic;
 • Costul evaluarii medicale a pacientului;
 • Costul procedurii terapeutice ce urmeaza a fi aplicata;
 • Costul evaluarii medicale post-tratament a pacientului;
  • Costul per zi de spitalizare;
  • Costul total.
 • Conditiile de plata pentru tratament;
 • Data programarii pentru internarea pacientului in vederea efectuarii tratamentului.
  (Conform Anexa Nr. 10 la Ord. 1011/2011).

7) In cazul afectiunilor cu nivel de prioritate - urgenta medicala sau cu risc vital crescut (major), in baza recomandarii Comisiei de Specialitate teritoriale si a aprobarii comisiei de la Ministerul Sanatatii, pacientul are posibilitatea de a efectua tratamentul in strainatate pe cheltuiala proprie. La intoarcerea in Romania, in termen de 3 zile, poate solicita Directiei Sanitare teritoriale decontarea cheltuielilor, pe baza cheltuielilor justificative, decontarea cheltuielilor tratamentului, spitalizarii si transportului.

IMPORTANT: Aprobarea prealabila este obligatorie pentru a beneficia de decontarea retroactiva a cheltuielilor.

8) In termen de maxim 3 zile de la intoarcerea in tara, pacientul (apartinator/reprezentant legal) va prezenta in mod obligatoriu Directiei Sanitare teritoriale documente justificative pentru sumele acordate pentru efectuarea tratamentului in strainatate.

9) Pacientul trebuie sa se prezinte la medicul curant care i-a recomandat tratamentul in strainatate in termen de maxim 14 zile lucratoare de la intoarcerea in Romania sau la fiecare programare.

{googleads}10) La implinirea termenului de un an de la data efectuarii primului control, prevazut mai sus la punctul (9), medicul curant de specialitate care a recomandat tratamentul in strainatate va intocmi un raport medical, ce va fi trimis directiei de sanatate publica.

11) Daca pacientul nu se prezinta la medicul curant de specialitate, cel care i-a recomandat tratamentul in strainatate, el nu va mai beneficia de aprobarea altor solicitari de trimitere la tratament in strainatate.

12) In cazul in care pacientul decedeaza, familia acestuia va anunta Directia Sanitara teritoriala in maxim 7 zile, in vederea intocmirii decontului de cheltuieli.

CONCEDIUL MEDICAL PENTRU PARINTELE COPILULUI TRATAT IN ALT STAT U.E. SE OBTINE DUPA INTOARCEREA IN TARA 

Parintele sau tutorele care insoteste copilul bolnav aflat la tratament pe teritoriul unui stat membru in UE/SEE ori in Elvetia poate obtine concediu medical si indemnizatia aferenta la revenirea in tara.

Conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, asiguratii, in calitate de insotitori ai pacientilor care primesc servicii medicale pe teritoriul unui stat membru in UE/SEE ori in Elvetia, au dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani.

Certificatul de concediu medical se elibereaza de medicul curant, pe baza actelor doveditoare traduse si autentificate, in conditiile si pana la duratele maxime prevazute de lege, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data revenirii in tara.

Reglementarile mentionate, dezvoltate in Ordinul MS/CNAS nr. 60/32/2006, de aprobare a Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005, au tinut cont tocmai de faptul ca un parinte sau tutore care-si insoteste copilul bolnav la tratament in strainatate nu se poate prezenta la medicul curant, pentru obtinerea concediului medical, cat timp se afla in alta tara.

Informatii utile pentru pacienti

1) Dosarul pacientului trebuie transmis de catre Directia Sanitara teritoriala catre Comisia de Specialitate teritoriala in maxim 2 zile lucratoare de la data cand pacientul a depus toate documentele.

2) Decizia de trimitere a pacientului in strainatate se va lua de catre Comisia de Specialitate teritoriala. Dupa investigarea pacientului Comisia de Specialitate teritoriala va comunica decizia sa catre Directia Sanitara teritoriala in termen de 1 zi lucratoare de la finalizarea examinarii cazului.

Pacientul va fi instiintat de decizia Comisiei de Specialitate teritoriala astfel:

 • daca se aproba, in maxim 7 zile lucratoare, de la inregistrarea deciziei la Directia Sanitara teritoriala;
 • daca se decide respingerea cererii, in maxim 2 zile lucratoare, de la inregistrarea deciziei la Directia Sanitara teritoriala. Decizia de respingere va contine cauzele pentru care afectiunea nu are indicatie de tratament in strainatate, conduita medicala impusa in acest caz si unitatea sanitara din Romania in care se recomanda efectuarea tratamentului.

Comisia de Specialitate va intocmi o lista cu clinicile care trebuie contactate pentru obtinerea ofertelor de pret.

3) Corespondenta cu clinicile din strainatate (cele recomandate de catre Directia Sanitara teritoriala) se va efectua astfel:

 • de catre Directia Sanitara teritoriala sau,
 • de catre pacient (apartinator/reprezentant legal) in baza unui angajament scris.

Obiectivul corespondentei cu clinicile din strainatate este acela de a obtine:

 • programarea pentru tratament sau transplant;
 • costul total al tratamentului;
 • conditiile de plata.

Daca in termen de 7 zile lucratoare nu se obtine nici un raspuns de la clinicile recomandate, sau raspunsul este negativ, Directia Sanitara teritoriala trebuie sa anunte in termen de maxim 2 zile lucratoare Comisia de Specialitate teritoriala iar aceasta va nominaliza alte clinici.

4) Dupa primirea ofertelor de pret de la clinici, in maxim 24 de ore, Directia Sanitara teritoriala trimite dosarul catre Ministerul Sanatatii (Directiei Generale de Asistenta Medicala), in functie de nivelul de urgenta:
Dosarul trebuie sa cuprinda cel putin raspunsul a doua clinici recomandate si dovezile referitoare la initierea corespondentei cu toate celelalte clinici indicate de catre Directia Sanitara teritoriala. In functie de nivelul de urgenta al afectiunii dosarul va fi trimis la Ministerul Sanatatii de catre Directia Sanitara teritoriala astfel:

 • A. Urgentele medicale sau cazurile cu risc vital crescut - in 7 zile lucratoare de la data primirii procesului verbal ce cuprinde clinicile recomandate de catre Directia Sanitara teritoriala (de la Comisia de Specialitate teritoriala).
 • B. Cazurile care nu sunt urgenta medicala sau care nu prezinta risc vital crescut - in 10 zile lucratoare de la data primirii procesului verbal ce cuprinde clinicile recomandate de catre Directia Sanitara teritoriala (de la Comisia de Specialitate teritoriala).

IMPORTANT: Pacientul trebuie sa solicite si sa primeasca un numar de inregistrare la Ministerul Sanatatii pentru acest dosar, cu ajutorul caruia va putea urmari ulterior parcursul dosarului.

5) In situatia in care apar disfunctionalitati care intarzie intocmirea documentatiei medicale pentru trimitere la tratament in strainatate mai mult de 22 de zile lucratoare de la data inregistrarii procesului-verbal medical intocmit de catre Comisia de Specialitate teritoriala, Directia de Sanatate teritoriala trebuie sa informeze Ministerul Sanatatii despre cauzelor acestor intarzieri, urmand ca acesta din urma sa intervina prin reprezentantii sai pentru rezolvarea problemelor aparute, in cel mult doua zile lucratoare de la inregistrarea informarii.

6) Decizia de trimitere la tratament in strainatate se adopta ulterior examinarii dosarului de catre o comisie din cadrul Ministerului Sanatatii in maxim 20 de zile lucratoare de la data inregistrarii la Ministerul Sanatatii.

7) In situatia in care solicitarile de finantare pentru tratament in strainatate depasesc fondurile alocate lunar de catre Ministerul Sanatatii se aplica urmatoarele criterii de prioritate:

 • riscul vital estimat in lipsa tratamentului;
 • beneficiul tratamentului estimat pentru bolnav.

8) Dupa aprobarea dosarului de catre Ministerul Sanatatii, dosarul va fi trimis dupa caz astfel:

 • Ministerului Muncii, daca acesta va suporta o parte din cheltuieli;
 • Guvernului, pentru emiterea Hotararii de Guvern.

9) Hotararea de Guvern va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, iar Ministerul Sanatatii va trimite o dispozitie catre Directia de Sanatate teritoriala, care va achita contravaloarea tratamentului catre clinica din strainatate selectata.

10) Cheltuielile ocazionate de deplasarea in strainatate a insotitorilor bolnavilor pot fi decontate numai pentru insotitorii bolnavilor minori, cu varste intre 0 si 6 ani.

11) In cazul in care clinica din strainatate solicita prezentarea la control a pacientilor care au efectuat tratament in strainatate cu aprobarea Ministerului Sanatatii, se asigura finantare numai pe baza evaluarii tratamentului de catre medicul curant de specialitate care a recomandat tratamentul si a procesului verbal medical intocmit de catre comisia de specialitate teritoriala.

Sursa: cnas.ro

COMMENTS 

Postat la
%b %09, %2013
Postat de
Uricec Emilia
transplant
Buna ziua.Sora mea este diagnosticata cu fibroza pulmonara, are indicatie pentru transplant pulmonar. Clinica din Austria solicita pentru aprobare deplasarea pacientului in vederea evaluarii. Va rog sa-mi spuneti cine suporta pretul acestei consultatii de 600 de euro dupa cum se specifica in cererea trimisa de clinica de chirurgie toracica. Va multumesc!
Postat la
%b %07, %2014
Postat de
Luminita
tratament in strainatate
Buna ziua!Baietelul prietenei mele are urmatorul diagnostic : nistagmus congenital.Hipe rmetropie cu astigmatism direct.Ambliopi e mare. Hipoplazie foveala.Suspect distrofie tapeto-retiniar a. Poate sa imi spuna si mie cineva daca se poate trata sau opera in strainatate? Daca da, unde anume? Va multumesc din suflet!

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează