fotoliu_rulantReglementarile privind modul de prescriere, eliberare si decontare a dispozitivelor medicale sunt prevazute in Legea nr. 95/2006 privind reforma in sanatate, actualizata. Casa de Asigurari de Sanatate a judetului de domiciliu acorda gratuit un dispozitiv medical in limita pretului de referinta. Aveti acest drept daca, prin intermediul Casei de Asigurari de Sanatate nu ati beneficiat de un produs similar in ultimele 6,12 luni sau ultimii 3 ani (in functie de tipul dispozitivului medical).

Lista dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu este prevazuta in anexa nr. 38 la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023

Obtinerea unui scaun rulant

Casa de Asigurari de Sanatate a judetului de domiciliu deconteaza fiecarei persoane cu dizabilitati achizitionarea unui scaun rulant, o data la 3 ani. Daca in ultimii 3 ani nu ati primit un scaun rulant nou prin intermediul Casei de Asigurari de Sanatate, aveti acest drept.

In cazul fotoliilor rulante, acestea se vor acorda asiguratilor pe o perioada nedeterminata sau determinata - prin inchiriere, pe baza deciziilor de aprobare pentru procurarea/ inchirierea dispozitivelor medicale. Perioada de inchiriere nu poate depasi data la care inceteaza valabilitatea contractelor de furnizare de dispozitive medicale incheiate intre casa de asigurari de sanatate si furnizori. La incheierea contractelor, pentru dispozitivele medicale ce se acorda pentru o perioada determinata, furnizorii prezinta lista cuprinzand tipurile de dispozitive si numarul acestora pe fiecare tip.

 

Fotoliu rulant

perioada nedeterminata

Pret de referinta lei/buc.

Termen de inlocuire

a) cu antrenare manuala

872

3 ani

b) cu antrenare electrica

2.936

5 ani

c) triciclu pentru copii

2.193

3 ani

d) activ

1.650

4 ani

perioadă determinata*)

Suma de inchiriere lei/luna

 

a) cu antrenare manuala

37

 

b) cu antrenare electrica

   
b) triciclu pentru copii    

d) activ

100 

 

*) se acorda prin inchiriere

Decizia de aprobare pentru inchirierea fotoliilor rulante este valabila pentru perioada prevazuta in prescriptia medicala care nu poate fi mai mare de 90/91/92 de zile calendaristice.

Dosarul pe care trebuie sa il depuneti la Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate pentru obtinerea gratuita a scaunului rulant trebuie sa contina urmatoarele documente:

 • Cerere tip, disponibila la sediul CAS sau pe site-ul institutiei;
 • Prescriptia-recomandarea medicala pentru scaun rulant, in original, valabila 30 de zile de la data emiterii;
 • Copia cartii de identitate/ certificatului de nastere (in cazul copiilor);
 • Copie a cartii de identitate a reprezentantului legal (daca este cazul);
 • Copie a certificatului de incadrare in grad de handicap;
 • Ultimul cupon de pensie (in original).

In urma depunerii acestor documente cererea va fi aprobata, conform legii, in termen de 30 de zile. Decizia pe care o primiti de la Casa de Asigurari de Sanatate este valabila 30 de zile.

!!! La dispozitivele medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu, pentru reducerea birocratiei, se elimina taloanele lunare pentru dispozitivele medicale acordate prin inchiriere, utilizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate este necesara numai la acordarea dispozitivului medical, iar durata prescriptiilor medicale pentru dispozitivele necesare pacientilor cu unele afectiuni ireversibile sau cu incadrare in grad de handicap accentuat ori grav definitiv va fi nelimitata.

Voucher pentru tehnologie asistiva a persoanelor cu dizabilitati

Tehnologiile si dispozitivele asistive si tehnologiile de acces sunt produse de asistare inclusiv dispozitive, echipamente, instrumente si software, utilizate de catre sau pentru persoanele cu dizabilitati pentru: participare, protectie, suport, training, masurarea sau inlocuirea functiilor sau structurilor corpului si a unor activitati, prevenirea deficientelor, limitarilor de activitate si restrictiilor de participare.

Detalii despre vouchere gasiti AICI

Astfel, persoanele adulte incadrate in grad de handicap pot beneficia de o subventie sub forma unui voucher in valoare maxima de 23.000 lei in vederea achizitionarii produselor asistive, recomandate de medicul specialist, care se gasesc in Lista tehnologiilor si dispozitivelor asistive si tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare. (click aici pentru a vizualiza/ descarca lista)

 1. Voucherul are o valabilitate de 6 luni, este nominal si netransmisibil si va fi utilizat exclusiv pentru achizitionarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces;
 2. Se elibereaza in intervalul 2020-2023; in situatiile in care valoarea produsului achizitionat este mai mare decat cea a voucherului, diferenta este suportata de benneficiarul produsului; recomandarea medicala are o valabilitate de 12 luni
 3. Voucherul este utilizat doar la operatorii economici-furnizori/ producatori de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces prevazuti in lista disponibila pe site-ul www.anpd.gov.ro
 4. In cazul neutilizarii voucherului in perioada de valabilitate acesta este predat la DGASPC, iar persoana cu dizabilitati poate solicita eliberarea unui nou voucher cu mentinea ca se va relua procedura de acordare..

Persoanele adulte care pot beneficia de tehnologie asistiva:

 1. Persoane care au o dizabilitate atestata prin certificatul de incadrare in grad de handicap;
 2. Persoane in cautarea unui loc de munca si care nu au un loc de munca in prezent;
 3. Persoane in varsta de munca (18-65 ani).

Pentru a beneficia de aceste vouchere, persoana cu dizabilitati se prezinta la AJOFM cu urmatoarele documente: carte de identitate; adeverinta medicala; ultimul document de studii.

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA inregistreaza persoana ca fiind in cautarea unui loc de munca si acorda servicii de informare, consiliere si mediere.

PERSOANA CU DIZABILITATI semneaza Acordul privind participarea la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si participa la minimum doua activitati asigurate de AJOFM (informare, consiliere, mediere).

Apoi, persoana cu dizabilitati se prezinta la DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI unde depune urmatoarele documente:

 • Cerere pentru acordarea voucherului;
 • Certificat de incadrare in grad de handicap si Anexa acestuia (copii);
 • Recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces;
 • Acordul privind participarea la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca asigurate de AJOFM, insotit de Planul individual (copie);
 • Angajamentul ca nu instraineaza produsul asistiv.

DGASPC transmite ANDPDCA centralizatorul cu cererile depuse, iar Autoritatea transmite DGASPC voucherele nominale tiparite;

Persoana cu dizabilitati

 • ridica voucherul de la DGASPC;
 • prezinta voucherul furnizorului de tehnologie asistiva;
 • primeste produsul din Lista cu produse.

Ordinul nr. 103/2021 prevede ca:

 1. In situatia deficientelor bilaterale, voucherul poate fi utilizat pentru achizitionarea a doua produse asistive prevazute in Lista tehnologiilor si dispozitivelor asistive si tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare, cu mentiunea ca produsele asistive sa fie cuprinse in recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces.
 2. Produsele asistive auditive si de mers pot fi insotite, dupa caz, de accesoriile acestora, asa cum sunt prevazute in Lista tehnologiilor si dispozitivelor asistive si tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare, cu conditia ca acestea sa fie cuprinse in recomandarea medicului specialist.

Modalitatea de obtinere a dispozitivelor medicale

Iata pe scurt noile reglementari CNAS aplicabile incepand cu data de 1 iulie 2023:

 • Prescriptia medicala Anexa 39 B se modifica incepand cu 1 iulie si se va elibera in 2 exemplare;
 • Valabilitatea deciziilor se modifica pentru persoanele care sunt incadrate in grad de handicap;
 • Veti putea depune prin email la CAS documentatia necesara deciziilor;
 • Daca veti face solicitare prin cerere catre CAS, veti putea primi decizia pe email;
 • Incepand cu 1 iulie 2023 medicii specialisti de medicina interna vor avea dreptul de a prescrie oxigenoterapie prin CAS;
 • Aparatele de ventilatie noninvaziva se acorda si pentru BPOC incepand cu 1 iulie 2023;
 • Conditiile de complianta se modifica pentru persoanele care doresc reinnoirea deciziei CPAP/BPAP la fiecare 3 luni;
 • Incepand cu 1 iulie 2023 CNAS va deconta chiria lunara pentru concentratoarele de oxigen portabile si dispozitivele de asistare a tusei;
 • Asiguratul isi poate schimba furnizorul de dispozitive medicale pe parcursul unei decizii, cu mentiunea ca noua decizie anuleaza decizia anterioara.

Precizari privind acordarea dispozitivelor medicale

 1. Prescriptiile medicale - recomandarile privind acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale sunt recunoscute la nivelul caselor de asigurari de sanatate daca sunt depuse in termen de 30 de zile de la data emiterii.
 2. Prescriptia medicala pentru protezarea vizuala - implant cu lentile intraoculare - trebuie sa fie insotita de biometria eliberata de un furnizor de servicii medicale autorizat si evaluat, aflat in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate. Biometriile contin numele si prenumele asiguratului, CNP-ul/codul unic de asigurare al acestuia, data si locul efectuarii.
 3. Dispozitive pentru incontinenta urinara - Cateterul urinar se recomanda numai pentru retentie urinara, pentru vezica neurogena si obstructie canal uretral la recomandarea medicului de specialitate neurologie, neurologie pediatrica, medicina fizica si de reabilitare, oncologie si chirurgie pediatrica, urologie, cu precizarea ca pentru vezica neurogena recomandarea se face numai de medicul de specialitate neurologie si neurologie pediatrica.
 4. Echipamente pentru oxigenoterapie si ventilatie noninvaziva - Durata prescriptiei este de maximum 90/91/92 de zile in functie de starea clinica si evolutia afectiunii pentru persoanele care nu sunt incadrate in grad de handicap si de maximum 12 luni pentru persoanele care sunt incadrate in grad de handicap accentuat sau grav, atat pentru aparatele de administrare continua. 
 5. Dispozitive pentru protezare stomii.

 

Valabilitatea deciziilor se modifica pentru persoanele care sunt incadrate in grad de handicap

 • Pentru echipamentele pentru oxigenoterapie pentru persoanele care nu sunt incadrate in grad de handicap accentuat sau grav decizia de aprobare este valabila pentru perioada prevazuta in prescriptia medicala, respectiv maximum 90/91/92 de zile calendaristice consecutive. (3 luni)
 • Decizia de aprobare pentru inchirierea echipamentelor pentru oxigenoterapie pentru persoanele care sunt incadrate in grad de handicap accentuat sau grav (inclusiv persoanele care sunt incadrate in grad de handicap accentuat sau grav definitiv) este valabila pentru o perioada de 12 luni calendaristice.
 • Pentru aparatele de ventilatie noninvaziva pentru persoanele care nu sunt incadrate in grad de handicap accentuat sau grav decizia de aprobare este valabila pentru perioada prevazuta in prescriptia medicala si nu poate fi mai mare de 90/91/92 de zile calendaristice consecutive. (3 luni)
 • Decizia de aprobare pentru inchirierea aparatelor de ventilatie noninvaziva pentru persoanele care sunt incadrate in grad de handicap accentuat sau grav (inclusiv persoanele care sunt incadrate in grad de handicap accentuat sau grav definitiv) este valabila pentru o perioada de 12 luni calendaristice.
 • Pentru suportul de presiune pozitiva continua CPAP/BPAP pentru persoanele care nu sunt incadrate in grad de handicap accentuat sau grav decizia de aprobare este valabila pentru perioada prevazuta in prescriptia medicala si nu poate fi mai mare de 90/91/92 de zile calendaristice consecutive. (3 luni)
 • Decizia de aprobare pentru inchirierea suportului de presiune pozitiva continua CPAP/BPAP pentru persoanele care sunt incadrate in grad de handicap accentuat sau grav (inclusiv persoanele care sunt incadrate in grad de handicap accentuat sau grav definitiv) este valabila pentru o perioada de 12 luni calendaristice.
 • Pentru dispozitivul de asistare a tusei pentru persoanele care nu sunt incadrate in grad de handicap accentuat sau grav decizia de aprobare este valabila pentru perioada prevazuta in prescriptia medicala si nu poate fi mai mare de 90/91/92 de zile calendaristice consecutive. (3 luni)
 • Decizia de aprobare pentru inchirierea dispozitivului de asistare a tusei pentru persoanele care sunt incadrate in grad de handicap accentuat sau grav (inclusiv persoanele care sunt incadrate in grad de handicap accentuat sau grav definitiv) este valabila pentru o perioada de 12 luni calendaristice.

Veti putea depune prin email la CAS documentatia necesara deciziilor

Documentele necesare obtinerii dispozitivului medical se pot transmite casei de asigurari de sanatate si prin:

1. posta, curierat
2. sau prin mijloace de comunicare electronica
3. sau pot fi depuse in numele asiguratului de orice persoana, cu exceptia reprezentantilor furnizorilor de dispozitive medicale (reprezentanti legali, asociati, administratori, angajati ai furnizorilor de dispozitive medicale).

Daca veti face solicitare prin cerere catre CAS, veti putea primi decizia pe email

Decizia se ridica de la casa de asigurari de sanatate de catre:

- beneficiar,
- unul dintre membrii de familie cu grad de rudenie I si II, sot/sotie,
- o persoana imputernicita legal in acest sens de acesta - prin act notarial/act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al asiguratului,
sau se expediaza prin posta, curierat sau prin mijloace de comunicare electronica cu semnatura extinsa/calificata in maximum 2 zile de la emitere in cazul in care asiguratul solicita prin cerere.

Pentru obtinerea dispozitivului medical, asiguratul sau unul din membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), sau o persoana imputernicita legal in acest sens de acesta sau reprezentantul legal al asiguratului depune o cerere la casa de asigurari de sanatate in evidentele careia se afla asiguratul beneficiar al dispozitivului, insotita de:

 • documentul justificativ care atesta calitatea de asigurat;
 • actul de identitate (in copie), codul numeric personal - CNP;
 • prescriptia medicala pentru dispozitivul medical;
 • declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca deficienta organica sau functionala nu a aparut in urma unei boli profesionale, a unui accident de munca sau sportiv.

Pentru copiii in varsta de pana la 14 ani se ataseaza prescriptia medicala pentru dispozitivul medical recomandat, cu specificarea domiciliului copilului, si certificatul de nastere (in copie), cu codul numeric personal - CNP. Copiile se vizeaza de casa de asigurari de sanatate pe baza originalelor.

Criteriile de prioritate precum si cele pentru solutionarea listelor de prioritate tin cont de data inregistrarii cererilor la casa de asigurari de sanatate si de nivelul de urgenta stabilite de serviciul medical al casei de asigurari de sanatate, cu avizul Consiliului de administratie si se aproba prin decizie de catre presedintele-director general.

 • Dispozitivele medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice se acorda pentru o perioada determinata sau nedeterminata in baza prescriptiei medicale eliberate de medicul de specialitate aflat in relatie contractuala cu CAS.
 • Prescriptia se elibereaza in 3 exemplare, dintre care un exemplar ramane la medic, un exemplar se depune la CAS si un exemplar ramane la asigurat, pe care acesta il preda furnizorului de dispozitive medicale impreuna cu decizia de aprobare a dispozitivului medical.
 • Asiguratul va depune la CAS o cerere scrisa, care va fi insotita de actul care atesta calitatea de asigurat, prescriptia medicala pentru dispozitivul medical, copie dupa actul de identitate, copie dupa certificatul de nastere pentru copiii pana la 14 ani, si o declaratie pe propria raspundere ca deficienta nu a aparut in urma unei boli profesionale, a unui accident de munca sau sportiv.
 • Prescriptia medicala pentru protezare auditiva trebuie sa fie insotita de audiograma tonala liminara si audiograma vocala eliberata de clinica de specialitate sau de servicii specializate autorizate si acreditate. Pentru copii, la recomandarea medicului de specialitate, audiograma vocala se poate excepta.
 • Prescriptia medicala pentru protezarea vizuala-implant cu lentile intraoculare trebuie sa fie insotita de biometria eliberata de clinica de specialitate sau de servicii specializate autorizate si acreditate.
 • In cazul primei protezari a membrului inferior, prescriptia medicala trebuie sa specifice modul de protezare si sa prevada tipul protezei definitive.
 • In cazul fotoliilor rulante, acestea se vor acorda asiguratilor pe o perioada determinata sau nedeterminata - prin inchiriere, iar aparatele pentru administrarea continua de oxigen se vor acorda pe o perioada determinata prin inchiriere.
 • Prescriptiile medicale isi pierd valabilitatea daca nu sunt depuse la CAS in termen de 30 de zile de la data emiterii.
 • Nu sunt acceptate prescriptiile medicale in care este nominalizat furnizorul de dispozitive medicale.
 • Casa de asigurari de sanatate este obligata sa ia o hotarare privind acceptarea sau respingerea cererii in maxim 3 zile lucratoare de la data depunerii. Respingerea cererii se face in scris si motivat, cu indicarea temeiului legal.
 • In cazul acceptarii, cererile sunt supuse aprobarii si respectiv emiterii unei decizii pentru procurarea dispozitivului medical in limita fondului aprobat cu aceasta destinatie. Decizia se expediaza prin posta in maximum 2 zile lucratoare de la emiterea ei.
 • Pentru cererile aprobate se emite decizia pentru procurarea dispozitivului medical, in limita fondului aprobat cu aceasta destinatie. In cazul depasirii acestuia, se intocmesc liste de asteptare pe categorii de dispozitive medicale si in functie de numarul de inregistrare al cererii la casa de asigurari de sanatate. In acest caz decizia se emite in momentul in care fondul aprobat cu aceasta destinatie permite decontarea dispozitivului medical. CAS este obligata sa transmita asiguratului prin posta decizia in termen de 2 zile lucratoare de la data emiterii acesteia.
 • Fiecare decizie se emite pentru un singur dispozitiv medical si se elibereaza in doua exemplare, dintre care un exemplar pentru asigurat, transmis prin posta, iar un exemplar ramane la CAS.
 • Decizia pentru procurarea dispozitivelor de protezare stomii si incontinenta urinara este valabila pentru perioada prevazuta in prescriptia medicala care nu poate fi mai mare de 90 de zile calendaristice. La decizia pentru procurarea acestui tip de dispozitive se anexeaza un numar de 3 taloane lunare, corespunzator lunilor aferente perioadei prevazute in prescriptia medicala.
 • In cazul dispozitivelor de protezare stomii si incontinenta urinara, asiguratul preda furnizorului decizia impreuna cu talonul aferent lunii respective, urmand ca lunar sa predea aceluiasi furnizor si celelalte taloane.
 • Pentru procurarea dispozitivului medical, asiguratul se va adresa unuia dintre furnizorii care au incheiat contract cu CAS, prezentand: decizia casei de asigurari de sanatate si al doilea exemplar din prescriptia medicala.
 • In cadrul termenului de inlocuire a dispozitivului medical, casele de asigurari de sanatate pot deconta una sau mai multe reparatii, a caror valoare totala nu trebuie sa depaseasca 50% din pretul de referinta valabil in momentul emiterii deciziei privind aprobarea repararii dispozitivului medical.

Conditiile acordarii pachetului de baza pentru dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu, modalitatea de prescriere, procurare si decontare a dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu, lista criteriilor de prioritate in solutionarea cererilor si modelul de recomandare dispozitive se pot vizualiza si descarca de mai jos:

Obligatiile furnizorilor de dispozitive medicale

 • Sa respecte prevederile legale privind conditiile de introducere pe piata si de utilizare a dispozitivelor medicale.
 • Sa respecte dreptul asiguratului de a alege furnizorul de dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu.
 • Sa verifice la livrare, dupa caz, adaptabilitatea si buna functionare a dispozitivului medical.
 • Sa asigure service pentru dispozitivul medical livrat, conform prevederilor legale in vigoare.
 • Sa livreze dispozitivul medical comandat la termenul specificat in nota de comanda, astfel incat datele avute in vedere de medicul specialist la emiterea prescriptiei medicale sa nu sufere modificari, in conditiile in care asiguratul respecta programarea pentru proba a dispozitivului medical comandat.
 • Sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si demnitatea si intimitatea acestora.
 • Pe perioada de inchiriere, furnizorul, care ramane proprietarul dispozitivului medical, va monitoriza utilizarea acestuia urmand a-l recupera dupa incetarea perioadei de inchiriere.
 • Sa emita facturi insotite de copia certificatului de garantie, declaratia de conformitate pentru dispozitivele la comanda, de audiogramele efectuate dupa protezarea auditiva si de confirmarea primirii dispozitivului.

Obligatiile beneficiarilor de dispozitive medicale

 • Sa ridice dispozitivul medical solicitat in termen de cel mult 30 de zile de la data emiterii deciziei de catre CAS.
 • Sa respecte conditiile de reparare si termenele de inlocuire.
 • Daca pretul de vanzare cu amanuntul al dispozitivului medical este mai mare decat pretul de referinta, diferenta se suporta de asigurat prin contributie personala si se achita direct furnizorului.
 • Pentru persoanele prevazute in legi speciale, care beneficiaza de gratuitate din FNUASS, in situatia in care pentru un dispozitiv medical pretul de vanzare cu amanuntul al tuturor furnizorilor de dispozitive medicale sunt mai mari decat pretul de referinta al acelui dispozitiv, CAS deconteaza integral sau in mai multe etape in cazul inchirierii, contravaloarea dispozitivului la pretul de vanzare cu amanuntul cel mai mic.

Pentru depunerea cererilor si ridicarea aprobarilor pentru solicitarile de dispozitive medicale, asiguratii se vor adresa Biroului Dispozitive Medicale la sediul Casei de Asigurari de Sanatate din Municipiul dvs. sau pe adresa din Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3, parter, camera 18 pentru Bucuresti.

Pentru informatii suplimentare apeleaza serviciul telefonic gratuit de relatii cu publicul:

TELVERDE 0800.800.951

Baza legislativa

COMMENTS 

Postat la
%b %24, %2011
Postat de
diana andrei
dispozitive medicale
Cand mi se va elibera decizia privind dispozitivele medicale cerute? Am depus cererea de acum 2 saptamani. Nu am primit nimic prin posta si nu am fost sunata.
Postat la
%b %14, %2014
Postat de
Popa Ștefan
Decizie procurare canule traheale
Am depus la CJAS Brasov in data de 25 septembrie 2014 documentele pentru obtinerea deciziei de procurare a canulelor traheale,inregi strate cu nr.5732/25.09.2 014, dar mi se spune mereu că acestea sunt pe ”traseu”.Este normal?
Postat la
%b %10, %2015
Postat de
Nastac Alexandru Rad
Proteza auditiva
Am nr.inreg. 18153/24.11.2015
Cand se elibereaza Decizia ptr. proteza auditiva?
Nu aud deloc!
Postat la
%b %15, %2017
Postat de
papadopol
pat medical electric
Buna, doresc sa stiu daca pot beneficia temporar de un pat medical electric si in ce conditii. am fost operata de fractura femur, multumesc

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează