Legea drepturilor pacientului in RomaniaDrepturile si obligatiile pacientilor sunt reglementate de Legea 46/2003, care stabileste ca pacientii au dreptul de a beneficia de asistenta medicala de urgenta, de asistenta stomatologica de urgenta si de servicii farmaceutice, in program continuu.

Conform actui normativ mentionat, pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umana, fara nici o discriminare.

 • Ordinul nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

O noutate legislativa in ceea ce priveste drepturile pacientiilor este Ordinul nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicat recent in Monitorul Oficial nr. 1009/2016.

Potrivit acest act normativ unitatile sanitare, furnizori de servicii medicale, atat din sectorul public, cat si din cel privat, care acorda ingrijiri de sanatate sau ingrijiri terminale si in care sunt efectuate interventii medicale, au obligatia de a furniza pacientilor informatii referitoare la: serviciile medicale disponibile si modul de acces la acestea; identitatea si statutul profesional al salariatilor din cadrul unitatii sanitare, furnizor de servicii medicale; regulile pe care trebuie sa le respecte pe durata internarii in unitati cu paturi; starea de sanatate; alternativele existente la procedurile propuse; diagnosticul stabilit si prognosticul afectiunilor diagnosticate.

Unitatile trebuie sa asigure accesul egal al pacientilor la ingrijiri medicale, fara discriminare pe baza de rasa, sex, varsta, apartenenta etnica, origine nationala, religie, optiune politica sau antipatie personala. Acestea trebuie sa utilizeze toate mijloacele si resursele disponibile pentru asigurarea unui inalt nivel calitativ al ingrijirilor medicale.

UPDATE: Romanii nu mai trebuie sa mearga la medicul de familie daca vor trimiteri!

Schimbarea a fost anuntata pe site-ul CNAS in data de 4 ianuarie, odata cu lista afectiunilor pentru care nu mai este nevoie de bilet de trimitere de la medicul de familie ca sa poti face un consult la medicul de specialitate. 

Asiguratii cu urgente medico-chirurgicale precum si cu 59 de afectiuni nominalizate in anexa la prezentul comunicat (intre care se numara afecţiunile oncologice, diabetul, hepatita cronica, astmul bronsic, dar si afectiunile copilului cu varsta sub un an) se pot prezenta la consultaţie direct la medicul specialist, fara a fi necesar bilet de trimitere.

Din perspectiva informatiilor pe care trebuie sa le primeasca, un pacient are dreptul sa stie:

 • ce servicii de sanatate sunt disponibile si cum pot fi utilizate;
 • cine sunt si ce statut au medicii care ii furnizeaza servicii de sanatate;
 • care sunt regulile si obiceiurile pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii.

De asemenea, pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale.

Totusi, daca informatiile prezentate i-ar cauza suferinta, pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat. Mai mult chiar, orice pacient are posibilitatea de a de a cere in mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta persoana care sa fie informata in locul sau.

"Rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament, cu acordul pacientului", se mai precizeaza in actul normativ.

Trebuie sa mai stiti ca informatiile se aduc la cunostinta pacientului intr-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate. In cazul in care pacientul nu cunoaste limba romana, informatiile i se aduc la cunostinta in limba materna ori in limba pe care o cunoaste sau, dupa caz, se va cauta o alta forma de comunicare.

Poti sa refuzi o operatie

Orice pacient are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-si, in scris, raspunderea pentru decizia sa. Totusi, personalul medical trebuie sa explice pacientului consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale.

Execeptie face situatia in care este nevoie de o operatie de urgenta, iar pacientul nu isi poate exprima vointa. In acest caz, medicii au dreptul sa deduca acordul pacientului dintr-o exprimare anterioara a vointei acestuia.

Pacientul trebuie sa isi dea consimtamantul si pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.

Consimtamantul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale in invatamantul medical clinic si la cercetarea stiintifica. Nu pot fi folosite pentru cercetare stiintifica persoanele care nu sunt capabile sa isi exprime vointa, cu exceptia obtinerii consimtamantului de la reprezentantul legal si daca cercetarea este facuta si in interesul pacientului.

Datele medicale, confidentiale

Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale, chiar si dupa decesul acestuia.

Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate, insa numai daca pacientul isi da consimtamantul explicit sau daca legea o cere in mod expres.

Totusi, in cazul in care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati, implicati in tratamentul pacientului, acordarea consimtamantului nu mai este obligatorie.

Dreptul de a muri in demnitate si de a nu da spaga

Potrivit Legii 46/2003, orice pacient internat poate beneficia de servicii medicale acordate de un medic acreditat din afara unitatii sanitare in care este spitalizat.

De asemenea, prevederile legale stipuleaza si ca personalul medical sau nemedical din unitatile sanitare nu are dreptul sa supuna pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta sa il recompenseze altfel decat prevad reglementarile de plata legale din cadrul unitatii respective.

Legea citata mai precizeaza ca pacientul are dreptul la ingrijiri medicale continue pana la ameliorarea starii sale de sanatate sau pana la vindecare. In faze terminale, pacientul are de asemenea dreptul la ingrijiri medicale pentru "a putea muri in demnitate", mai arata actul normativ.

Telefonul Pacientului: 0 800 800 242

GHIDUL pacientului internat in spital. Ce drepturi are bolnavul?

Documentele care se solicita la internarea in spital sunt:

 • Bilet de internare de la medicul de specialitate din policlinica/ trimitere de la medicul de familie;
 • Buletin de identitate;
 • Actul care doveste calitatea de asigurat sau exceptarea de la plata contributiilor la sistemul de sanatate: adeverinta de salariat, cuponul de pensie, cuponul de somaj , adeverinta de elev/student sau adeverinta de ajutor social.

Este bine sa stiti ca, la internare, trebuie sa aveti la voi:

 • Medicamentele pe care le luati in momentul internarii, inclusiv medicamentele naturiste sau fara prescriptie pe care vi le administrati (astfel incat doctorii sa isi faca o imagine cat mai completa asupra istoricului vostru medical);
 • Obiecte si materiale necesare igienei personale in spital (de la pijamale, halat si papuci de casa pana la prosop, sapun, periuta si pasta de dinti).

Drepturile asiguratilor

 • sa isi aleaga medicul
 • sa se inscrie pe lista unui medic de familie pe care il prefera
 • sa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa cel putin 6 luni de la data inscrierii pe listele acestuia;
 • sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale
 • sa efectueze controale profilactice
 • sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale
 • sa beneficieze de servicii medicale de urgenta;
 • sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica;
 • sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;
 • sa beneficieze de dispozitive medicale;
 • sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu;
 • sa li se garanteze confidentialitatea privind datele, in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul;
 • sa aiba dreptul la informatie in cazul tratamentelor medicale;
 • sa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in conditiile legii.

Obligatiile asiguratilor:

 • sa se inscrie pe lista unui medic de familie;
 • sa anunte medicul de familie ori de câte ori apar modificari in starea lor de sanatate;
 • sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;
 • sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificarilor datelor de identitate sau a modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati;
 • sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;
 • sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;
 • sa prezinte furnizorilor de servicii medicale

NORME de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

ART. 1
Unitatile sanitare de orice fel, denumite in continuare unitati, care acorda ingrijiri de sanatate sau ingrijiri terminale si in care sunt efectuate interventii medicale, au obligatia de a furniza pacientilor informatii referitoare la:

 • a) serviciile medicale disponibile si modul de acces la acestea;
 • b) identitatea si statutul profesional al furnizorilor de servicii de sanatate;
 • c) regulile si obiceiurile pe care trebuie sa le respecte pe durata internarii in unitati cu paturi;
 • d) starea propriei sanatati;
 • e) interventiile medicale propuse;
 • f) riscurile potentiale ale fiecarei proceduri care urmeaza a fi aplicata;
 • g) alternativele existente la procedurile propuse;
 • h) date disponibile rezultate din cercetari stiintifice si activitati de inovare tehnologica;
 • i) consecintele neefectuarii tratamentului si ale nerespectarii recomandarilor medicale;
 • j) diagnosticul stabilit si prognosticul afectiunilor diagnosticate.

ART. 2

 • (1) Unitatile trebuie sa asigure accesul egal al pacientilor la ingrijiri medicale, fara discriminare pe baza de rasa, sex, varsta, apartenenta etnica, origine nationala, religie, optiune politica sau antipatie personala.
 • (2) Fiecare unitate trebuie sa cuprinda in regulamentul propriu de organizare si functionare prevederi referitoare la obligatia personalului angajat privind dreptul pacientilor la respect ca persoane umane.

ART. 3
Unitatile trebuie sa utilizeze toate mijloacele si resursele disponibile pentru asigurarea unui inalt nivel calitativ al ingrijirilor medicale.
ART. 4
In situatia in care interventiile medicale sunt refuzate de catre pacienti care isi asuma in scris raspunderea pentru decizia lor, acestora trebuie sa li se explice consecintele refuzului sau opririi actelor medicale.
ART. 5
In situatia in care este necesara efectuarea unei interventii medicale unui pacient care nu isi poate exprima vointa, personalul medical poate deduce acordul acestuia dintr-o exprimare anterioara a vointei, daca aceasta este cunoscuta.
ART. 6

 • (1) In situatia in care, pentru efectuarea unei interventii medicale, se solicita consimtamantul reprezentantului legal al pacientului, acesta trebuie sa fie implicat in adoptarea deciziei, in limitele capacitatii sale de intelegere.
 • (2) In situatia in care furnizorii de servicii medicale considera ca interventia este in interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuza sa isi dea consimtamantul, unitatile au obligatia efectuarii in cel mai scurt timp posibil a demersurilor pentru constituirea comisiei de arbitraj de specialitate, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

ART. 7

 • (1) Fotografierea sau filmarea pacientilor in unitati, in cazurile in care imaginile sunt necesare pentru stabilirea diagnosticului si a tratamentului sau pentru evitarea suspectarii unei culpe medicale, se efectueaza fara consimtamantul acestora.
 • (2) In toate situatiile care nu sunt prevazute la alin. (1) unitatile sunt obligate sa asigure obtinerea consimtamantului pacientului.

ART. 8
Participarea la activitati de cercetare stiintifica medicala a persoanelor care nu sunt capabile sa-si exprime vointa poate fi realizata numai dupa obtinerea consimtamantului reprezentantilor legali si numai in situatia in care cercetarea respectiva este efectuata si in interesul pacientilor.
ART. 9
Unitatile trebuie sa asigure accesul neingradit al pacientilor la datele medicale personale.
ART. 10

 • (1) In situatiile in care se solicita informatii cu caracter confidential, unitatile au obligatia sa asigure respectarea cadrului legal privind furnizarea acestora.
 • (2) In situatiile in care datele referitoare la viata privata, familiala a pacientului influenteaza pozitiv stabilirea diagnosticului, tratamentul sau ingrijirile acordate, unitatile le pot utiliza, dar numai cu consimtamantul acestora, fiind considerate exceptii cazurile in care pacientii reprezinta pericole pentru ei insisi sau pentru sanatatea publica.

ART. 11
In situatiile in care sarcina reprezinta un factor de risc major si imediat pentru sanatatea femeii gravide, se acorda prioritate salvarii vietii mamei.
ART. 12
In asigurarea serviciilor din domeniul sanatatii reproducerii, unitatile trebuie sa asigure conditiile necesare alegerii de catre pacienti a celor mai sigure metode din punct de vedere al eficientei si lipsei de riscuri.
ART. 13

 • (1) Unitatile au obligatia de a asigura efectuarea de interventii medicale asupra pacientului numai daca dispun de dotarile necesare si de personal acreditat.
 • (2) Interventiile medicale asupra pacientului pot fi efectuate in absenta conditiilor prevazute la alin. (1) numai in cazuri de urgenta aparute in situatii extreme.

ART. 14
Unitatile pot asigura, la cererea pacientului sau a familiei acestuia, cadrul adecvat in care acesta poate beneficia de sprijinul familiei si al prietenilor, de suport spiritual si material pe tot parcursul ingrijirilor medicale.
ART. 15

 • (1) La cererea pacientilor internati, unitatile cu paturi trebuie sa asigure conditiile necesare pentru obtinerea de catre acestia a altor opinii medicale, precum si pentru acordarea de servicii medicale de catre medici acreditati din afara unitatii.
 • (2) Plata serviciilor medicale acordate pacientilor internati de catre medicii prevazuti la alin. (1) se efectueaza in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

ART. 16
In scopul asigurarii continuitatii ingrijirilor acordate pacientilor, precum si a serviciilor comunitare necesare dupa externare, unitatile stabilesc parteneriate cu alte unitati medicale publice si nepublice, spitalicesti si ambulatorii, care dispun de medici, cadre medii sanitare si de alt personal calificat.

"Carta Europeana a Drepturilor Pacientilor" cuprinde 14 drepturi fundamentale ale pacientilor:

 • dreptul la masuri preventive;
 • accesibilitate;
 • informare corecta;
 • consimtamantul informat;
 • alegere libera;
 • respectul intimitatii si confidentialitate;
 • respect pentru timpul pacientului;
 • respectarea standardelor de calitate;
 • siguranta;
 • inovatie;
 • evitarea suferintei si durerii care nu sunt justificate;
 • tratamentul personalizat;
 • dreptul de a manifesta nemultumirea;
 • dreptul de a fi compensat.

Asistenta medicala transfrontaliera: DREPTURILE PACIENTILOR

Libertatea de a primi asistenta medicala in ansamblul Uniunii Europene (UE) trebuie sa fie insotita de garantii ale calitatii si securitatii. Pentru a face o alegere informata, pacientii trebuie sa poata avea acces la orice informatie dorita cu privire la conditiile in care vor primi asistenta medicala intr-un alt stat membru UE si in care le vor fi rambursate cheltuielile odata reintorsi in propria tara.

ACT: Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacientilor in cadrul asistentei medicale transfrontaliere.

SINTEZA: Prezenta directiva prevede instaurarea unui cadru general pentru:

 • clarificarea drepturilor pacientilor cu privire la accesul acestora la asistenta medicala transfrontaliera * si rambursarea cheltuielilor;
 • garantarea calitatii si a sigurantei asistentei primite intr-un alt stat din cadrul UE;
 • promovarea cooperarii in materie de asistenta medicala intre statele membre.

Prezenta directiva nu vizeaza:

Responsabilitatile statelor membre

Fiecare stat membru trebuie sa desemneze unul sau mai multe puncte de contact nationale pentru asistenta medicala transfrontaliera. Aceste puncte de contact sunt relationate cu asociatiile de pacienti, cu furnizorii de asistenta medicala si cu asiguratorii serviciilor de sanatate. Acestia au obligatia de a oferi pacientilor informatii cu privire la drepturile lor in momentul in care acestia decid sa beneficieze de asistenta medicala transfrontaliera, precum si coordonatele altor puncte de contact din celelalte state membre.

Statul membru in care se efectueaza tratamentul organizeaza si furnizeaza asistenta sanitara. Acesta asigura respectarea normelor de calitate si de siguranta cu ocazia prestarii asistentei, in special prin instituirea unor mecanisme de control. Asigura, de asemenea, protectia datelor cu caracter personal si egalitatea de tratament a pacientilor care nu sunt resortisanti de pe teritoriul sau. Punctul de contact national din statul membru in care se efectueaza tratamentul ofera pacientilor informatiile necesare.

In urma acordarii asistentei, statul membru de afiliere este responsabil cu rambursarea persoanei asigurate, cu conditia ca tratamentul primit sa fie prevazut printre serviciile de sanatate rambursabile in legislatia sa nationala.

Modalitati de rambursare a asistentei medicale transfrontaliere

Statul membru de afiliere trebuie sa asigure rambursarea cheltuielilor contractate de o persoana asigurata care primeste asistenta medicala transfrontaliera, cu conditia ca acea persoana sa aiba dreptul la tipul respectiv de asistenta. Suma rambursarilor este echivalenta cu cea care ar fi fost rambursata prin sistemul de asigurari sociale obligatorii, daca asistenta ar fi fost furnizata pe teritoriul propriu. Aceasta suma nu depaseste costul real al asistentei medicale primite.

Statul membru de afiliere are posibilitatea de a rambursa cheltuielile conexe, si anume cheltuielile cu cazarea sau cu deplasarea.

O persoana asigurata poate, de asemenea, sa beneficieze de rambursari in cadrul prestarilor de servicii prin intermediul telemedicinei. Pentru achitarea anumitor servicii de asistenta medicala furnizate transfrontalier, statul de afiliere poate sa prevada un sistem de autorizare prealabila pentru a preintampina un risc de destabilizare a planificarii si/sau a finantarii sistemului sau de sanatate si trebuie sa ofere sistematic aceasta autorizare daca pacientul are dreptul la asistenta medicala respectiva si daca aceasta asistenta nu poate fi oferita pe teritoriul propriu intr-un termen acceptabil din punct de vedere medical. In schimb, poate refuza sa acorde aceasta autorizare pacientului in cazuri foarte clar specificate.

Daca un pacient solicita o autorizare prealabila si conditiile sunt indeplinite, autorizarea trebuie acordata in temeiul regulamentului referitor la coordonarea sistemelor de asigurari sociale, cu exceptia cazului in care pacientul solicita tratarea cererii in cadrul prezentei directive.

Procedurile administrative asociate acordarii de asistenta medicala trebuie sa fie necesare si proportionale. Ele sunt instituite in mod transparent si in termenele stabilite, pe baza unor criterii obiective si nediscriminatorii. In tratarea administrativa a unei cereri de asistenta medicala transfrontaliera, statele membre trebuie sa ia in considerare in principal starea patologica specifica a pacientului, dar si gradul de urgenta si circumstantele particulare.

Cooperarea in materie de sanatate

Statele membre coopereaza pentru a facilita punerea in aplicare a directivei. Acestea sustin, in special, crearea unor retele europene de referinta ale furnizorilor de asistenta medicala, al caror scop este de a contribui la favorizarea mobilitatii expertizei in Europa, adica accesul la o asistenta puternic specializata gratie concentrarii si asocierii resurselor si expertizei disponibile.

Statele membre recunosc valabilitatea prescriptiilor medicale emise in alte state membre, daca acestea cuprind medicamente autorizate pe teritoriul propriu. Trebuie luate masuri pentru facilitarea recunoasterii reciproce si a verificarii autenticitatii prescriptiilor de catre cadre sanitare profesioniste.

Statele membre sunt, de asemenea, incurajate sa colaboreze la tratamentul bolilor rare, gratie dezvoltarii de mijloace de diagnostic si tratament. Baza ORPHANET si retelele europene pot fi utilizate in aceasta optica.

Sistemele sau serviciile de sanatate online permit, de asemenea, acordarea de asistenta sanitara transfrontaliera. Prezenta directiva prevede instituirea unei retele a autoritatilor nationale responsabile cu "sanatatea online" in vederea consolidarii continuitatii asistentei si a garantarii accesului la asistenta medicala de calitate.

In sfarsit, crearea unei retele a autoritatilor sau a organelor responsabile cu evaluarea tehnologiilor in materie de sanatate va facilita cooperarea intre autoritatile nationale competente in acest domeniu.

Comentarii 

Postat la
%b %15, %2011
Postat de
anonim
Nesimtirea medicilor fata de pacienti
Se stie prea bine ca doaman Doctor PLES Dana Iuliana sefa cabinetului de oncologie de la SPIT CLINIC JUD. DE URGENTA CT este de o nesimtire grasa . Asadar pana nu ii dai si iei macar " una albastra " (100 ron) nu sta la discutie nici macar sa iti spun ce tre` sa faci iar daca ai TUPEUL sa vii inbract in spital la ea pe sectie te trimite acasa ca si cum iar fi luat mama spital .
Sa nu mai vb despre faptul ca pacienti ar trebui ajutati macar moral . Da de unde le spune ca sunt incurabil aproape de cate ori ii vede .

In concluzie unde se pot face reclamati pe scara erarhica si cum trebuie procedat ca pacientul sa fie mutat la un alt doctor tinand cont de faptul ca respectiva este SEFA SECTIEI !!
va multumesc sper sa imi raspunda cineva !
Postat la
%b %21, %2012
Postat de
Vasile
HALAL SEF DE SECTIE!!!!
Trebuie sa faceti ceva si foarte URGENT!!! pentru a schimba acesta sefa de sectie care nici macar nu are timp de pacienti. Cu un program de doar 2-3 ore in spital ce poate face un sef de sectie, ca in rest are grija cabinetului particular de la ISIS. Are cumva doctora program de lauze? Scurt pana la ora 14 in spital? Si as putea pune zeci de intrebari dar ma abtin ca s-ar putea sa scriu si chestii pe care administratorul sa le cenzureze si sa nu-mi mai posteze comentariul.
Postat la
%b %15, %2011
Postat de
babos anca
sunt la mana ,,medicului,,
buna ziua
da sant la mana unu imedic generalist care se crede .... ce se crede el.
Nu vrea sa dea bilete de trimitere,cand i se cere de catre pacient, pt. spe[censored]t. Dar mai si schimba medicatia data de spe[censored]t dupa ce ajungi la el cu scrisoarea medicala,
Cat este de corect ceea ce face el?
Postat la
%b %15, %2011
Postat de
alina
reclama-l
schimba-l sau du-te cu o plangere la director , colegiul medicilor
Postat la
%b %20, %2013
Postat de
ghitescu elvira
alarmant
Bine spus nesimtire. Eu am fost preluata pt radioterapie de un institut din Ungaria deoarece in tara e lista prea lunga. Aici as avea nevoie de chimioterapie saptamanal o sedinta dar mi se refuza de trei saptamani cu diferite motive de d-na doctor care nu are frica de D-zeu. Ei dragi mei, ce e de facut?

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează

Prin accesarea acestui site, ești de acord cu faptul că folosim cookies .