Bilete de tratament balnear pentru pensionariIn unitatile de tratament balnear, proprietate a Casei Nationale de Pensii Publice, pentru anul 2024 vor fi disponibile aproape 135.000 de locuri la tratament balnear, repartizate pe maximum 19 serii de trimitere, potrivit HG nr 51/2024 privind acordarea prestatiilor sub forma biletelor de tratament balnear, prin sistemul organizat si administrat de CNPP. 

Casa Nationala de Pensii Publice distribuie biletele de tratament balnear prin casele teritoriale de pensii si deconteaza costul acestora din fondurile aprobate prin Legea Bugetului Asigurarilor Sociale de Stat pe anul 2024 nr. 422/2023. Durata  sejurului unui bilet de tratament este de 16 zile, iar a tratamentului balnear este de 12 zile.

In anul 2024 vor fi 19 serii de bilete de tratament balnear, cu date de plecare in 19 februarie, 6 martie, 22 martie, 7 aprilie, 23 aprilie, 9 mai, 25 mai, 10 iunie, 26 iunie, 12 iulie, 28 iulie, 13 august, 29 august, 14 septembrie, 29 septembrie, 16 octombrie, 01 noiembrie, 17 noiembrie, si 03 decembrie.

Biletele sunt repartizate in bazele de tratament care fac parte din Societatea Comerciala de tratament balnear si recuperare a capacitatii de munca - T.B.R.C.M. S.A, (al carui unic actionar este Casa Nationala de Pensii Publice). Aceste baze de tratament sunt in statiunile Amara, Bala, Buzias, Covasna, Bizusa, Sarata Monteoru, Geoagiu-Bai, Covasna, Lacul Sarat, Moneasa, Nicolina, Olanesti, Pucioasa si 1 Mai.

Pentru anul 2024, tariful maxim acceptat pentru un bilet de tratament balnear este de: 2.824 lei pentru un bilet la categoria 2 stele si 2.968 lei pentru un bilet la categoria 3 sau 4 stele, conform prevederilor HG nr. 561/30.01.2024 aprobat de Presedintele Casei Nationale de Pensii Publice. Pretul biletului de tratament balnear va include tariful pentru 12 zile de tratament.

Cum se pot cere biletele de tratament balnear

Biletele de tratament se acorda persoanelor indreptatite, la cerere, fiecare dintre acestea putand beneficia, in cursul unui an calendaristic, de un singur bilet de tratament.

Astfel, biletele se acorda la cerere numai anumitor categorii de persoane care dovedesc ca au nevoie de un astfel de tratament pentru afectiunile lor medicale.

 1. pensionar al sistemului public de pensii;
 2. asigurat al sistemului public de pensii;
 3. beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementeaza dreptul la bilet de tratament balnear prin sistemul public de pensii;
 4. beneficiari de bilete de tratament gratuit, aflati in evidenta Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati.

Din acest an, mai exact, din 1 septembrie, sotii vor putea merge impreuna la tratament balnear, chiar daca unul dintre ei nu-i asigurat ori pensionar, cu conditia sa acopere integral valoarea unuia dintre biletele de tratament.

Aceasta categorie noua de beneficiari are, in schimb, responsabilitatea de a achita integral costul biletului, care reprezinta cel mai ridicat tarif pentru un sejur de 16 zile.

Acesta include cazare, masa si tratament. Costul poate ajunge la aproximativ 3.000 lei (mai precis, 2.968 lei).

Asiguratii si pensionarii sistemului public de pensii pot beneficia de tratament balnear, in conditiile Legii nr 263/2010, dupa cum urmeaza:

 1. gratuit - pensionarii de invaliditate, in cadrul programului de reuperare intocmit de medicul expert al asigurarilor sociale;
 2. cu suportarea de catre beneficiar a unei contributii banesti - asiguratii sistemului public de pensii si pensionarii, altii decat cei prevazuti la lit. a).

Contributia individuala a unui bilet de tratament este de 50% din cuantumul brut al pensiei.

In cazul pensionarilor care lucreaza cu contract de munca, acestia vor trebui sa plateasca si 50% din salariul brut pe care il castiga la locul de munca.

Asiguratii ale caror venituri salariale brute sunt mai mici sau egale cu castigul salarial mediu brut pe economie (6.942 lei) vor suporta 50% din pretul biletului de tratament. Cei ale caror venituri salariale brute trec de castigul salarial mediu brut pe tara vor plati integral biletul. Somerii vor contribui cu 50% din indemnizatia de somaj, iar personalul didactic si didactic auxiliar, indiferent de venituri, va suporta 50% din pretul biletului.

Distribuirea biletelor de tratament balnear o face Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), prin casele teritoriale de pensii. Mai exact, cei care doresc sa se inscrie in vederea obtinerii unui bilet de tratament trebuie sa depuna la sediul casei teritoriale de pensii sau online (utilizand site-ul CNPP) o cerere, urmand ca restul documentelor sa fie atasate la momentul eliberarii biletului.

Actele necesare pentru obtinerea biletelor sunt, de principiu, urmatoarele:

 1. document de plata (dupa caz, talonul privind drepturile de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii, in original sau copie, care se va prezenta la momentul eliberarii biletului);
 2. declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza alte venituri din pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii, cu exceptia persoanei care depune talonul privind plata acestor drepturi, care se va prezenta la momentul eliberarii biletului;
 3. biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original la momentul eliberarii biletului).

Cererile de acordare a biletelor de tratament balnear sunt ierarhizate in functie de punctajul obtinut de fiecare cerere in parte. Apoi, daca se intampla ca mai multe cereri sa aiba acelasi punctaj, departajarea se va face in functie de numarul de bilete de tratament de care a beneficiat fiecare persoana in ultimii doi ani. Asadar, au mai multe sanse sa plece la tratament persoanele care au fost doar o data sau nu au fost deloc in statiune in ultimii doi.

Cererile se depun cu cel putin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicita bilet de tratament balnear. 

!!! In vederea eliminarii birocratiei, la depunerea cererii tip pentru acordarea unui bilet de tratament balnear, pensionarul nu va mai fi obligat sa depuna copia actului de identitate si talonul de pensie.

Se completeaza numai pe formularul tipizat aprobat, care se poate procura de la sediul institutiei judetene sau de pe site-ul www.cnpp.ro

Preturi la hotel prin TBRCM

Lista statiunilor balneoclimaterice

1. PROFIL REUMATIC SI NEUROLOGIC

2. PROFIL REUMATIC SI GINECOLOGIC

3. PROFIL REUMATIC SI DIGESTIV

4. PROFIL CARDIOVASCULAR

5. PROFIL NEVROTIC

6. PROFIL RESPIRATOR

7. PROFIL DIGESTIV

Persoane care beneficiaza de tratament balnear gratuit

Persoane adulte ale caror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare

Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:

 1. cererea tip de acordare a biletului de tratament;
 2. certificatul de persoana cu handicap, valabil la data eliberarii biletului de tratament, emis de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap (copie);
 3. programul individual de reabilitare si integrare sociala (copie, cu prezentarea actului original), numai pentru persoanele revizuibile din punct de vedere al incadrarii in grad de handicap;
 4. biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabititare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original care se va prezentata la momentul eliberarii biletului).

Nota: Persoana incadrata in grad de handicap grav, respectiv pensionarul de invaliditate gradul I care primesc indemnizatie, pot beneficia de tratament balnear doar insotite de un asistent personal sau un insotitor. De asemenea, insotitorul trebuie sa indeplineasca conditiile de la art.122, alin. 2 al Legii nr. 263/2010 cu modificarile si completarile ulterioare. In cursul anului 2024 pentru asistentul personal sau insotitor se plateste jumatate din pretul biletului, respectiv 1.464 lei pentru un hotel de 3 astele si 1.412 lei pentru un hotel de 2 stele.

Prin exceptie, persoana incadrata in grad de handicap grav care are dreptul la asistent personal sau a optat pentru indemnizatia lunara pentru insotitor, respectiv pensionarul de invaliditate gradul I care primeste indemnizatie pentru insotitor, in baza unei declaratii pe propia raspundere, din care sa reiasa faptul ca se poate descurca pe perioada sejurului fara insotitor si tinand cont de faptul ca  bazele de tratament   contractate functioneaza in regim hotelier, si nu in regim de spitalizare, poate beneficia de bilet de tratament neinsotita.

Persoane care beneficiaza de tratament balnear cu suportarea unei contributii individuale

Persoana care insoteste pensionarul de invaliditate gradul I si insotitorul persoanei cu handicap grav, daca aceasta persoana indeplineste conditiile prevazute la art. 122 alin.2 al Legii 263/2010

Documentele se depun odata cu cele ale pensionarului de invaliditate gradul I sau ale persoanei incadrate in categoria de handicap grav.

Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:

 1. cererea tip de acordare a biletului de tratament;
 2. adeverinta, eliberata de angajator, de entitatile asimilate angajatorului/ platitorii de venit, prin care se atesta calitatea de asigurat la data eliberarii biletului de tratament balnear (in cazul persoanelor care desfaoara activitate in baza unui contract individual de munca, raport de serviciu, etc.), in original, care se va prezenta la momentul eliberarii acestuia;
 3. documentul de plata (cuponul-mandat postal sau talonul cont curent) in cazul somerilor, in original sau copie;
 4. document de plata prin care se dovedete cuantumul pensiei in cazul persoanelor care beneficiaza de drepturi de pensie acordate de alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii, in original sau copie, care se va prezenta la momentul eliberarii biletului;
 5. declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza alte venituri din pensie din alte sisteme neinteg rate sistemului public de pensii, cu exceptia persoanei care depune talonul privind plata acestor drepturi care se va prezenta la momentul eliberarii biletului;
 6. certificatul de persoana cu handicap grav, emis de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau, dupa caz, decizie de pensie de invaliditate gr.I (copie) care se va prezenta la momentul eliberarii biletului;
 7. declaratia pe proprie raspundere a insotitorului din care sa rezulte ca il va insoti la tratament bal near pe pensionarul de invaliditate gradul I sau, dupa caz, pe persoana cu handicap grav care se va prezenta la momentul eliberarii biletu lui;
 8. biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicate de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original care se va prezenta la momentul eliberarii biletului).

Biletele de tratament balnear se vor distribui prin solicitare directa adresa Compartimentul bilete de tratament balnear, incepand cu data de 19 februarie 2024. Refuzul nejustificat al unui bilet de tratament balnear repartizat potrivit prezentelor criterii, conduce la pierderea dreptului la un alt bilet de tratament balnear in cursul anului calendaristic respectiv.

 

In vederea aplicarii criteriului specific al beneficiului unui bilet de tratament balnear in ultimii 2 ani, in functie de DATA PREZENTARII IN STATIUNE inscrisa in biletul de tratament balnear, anul calendaristic se imparte dupa cum urmeaza:

 1. SEZON - in perioada 15 mai - 31 august a fiecarui an;
 2. EXTRASEZON - in celelalte perioade ale anului.

Criterii de acordare a biletelor de tratament:

Cererile potentialilor beneficiari sunt ierarhizate, in functie de un punctaj obtinut de fiecare in parte, pe baza mai multor criterii bine stabilite

PRECIZARI

 • In cazul cererii depuse de insotitorul pensionarului de invaliditate gradul I sau insotitorul persoanei cu handicap grav care insoteste o persoana aflata in aceasta situatie, punctajul luat in calcul in vederea ierarhizarii cererii este egal cu punctajul acordat pensionarului de invaliditate gradul I sau persoanei cu handicap grav.
 • In cazul cererilor depuse de sot si sotie care doresc sa mearga impreuna la tratament balnear, punctajul luat in calcul in vederea ierarhizarii se stabileste ca medie a punctajelor individuale.
 • In cazul cererilor depuse de parinti si copii beneficiari de pensie de urmas care doresc sa mearga impreuna la tratament balnear, punctajul luat in calcul in vederea ierarhizarii se stabileste ca medie a punctajelor individuale.
 • In cazul cererilor depuse de doua persoane care merg impreuna la tratament balnear, punctajul luat in calcul in vederea ierarhizarii se stabileste ca medie a punctajelor individuale.
 • Acordarea prestatiilor privind tratamentul balnear se face prin atribuirea de bilete de tratament solicitantilor indreptatiti, in limita numarului de locuri asigurate in unitati de tratament din proprietatea CNPP, precum si a numarului de locuri contractate cu alte unitati de profil si a sumelor alocate pentru aceasta prestatie prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
 • In ceea ce priveste numarul biletelor de tratament care se vor acorda gratuit pentru persoanele care beneficiaza de prevederile unor legi speciale, acesta se va stabili prin aplicarea unei cote de maximum 15% din totalul numarului de bilete.

Cum pot fi anulate biletele de tratament?

Biletele eliberate pot fi anulate cu restituirea integrala a contributiei in urmatoarele situatii:

 1. atunci cand titularul nu se poate prezenta in statiunea inscrisa pe bilet la data inceperii seriei, din motive familiale (deces, etc.), juridice, calamitati sau urgente medicale atestate cu documente (ale titularului sau membrilor de familie);
 2. atunci cand din motive personale, se renunta la bilet, cu anuntarea prealabila a casei teritoriale de pensii cu cel putin 7 zile calendaristice inainte de data inceperii seriei inscrisa in biletul de tratament;
 3. in situatia in care, titularul, desi s-a prezentat in statiune la data inscrisa pe bilet, nu a fost cazat, prezentand motivatia scrisa a unitatii prestatoare de servicii balneare. Aceste cazuri se raportaza, in scris, de catre casele teritoriale de pensii, la CNPP.

Solicitarea de restituire a contributiei poate fi depusa in termen de maxim 90 zile calendaristice de la data inceperii seriei inscrisa in biletul de tratament

!!! Mai multe detalii, AICI

Legislatie

COMMENTS 

Postat la
%b %09, %2017
Postat de
ianchis ioan
bilete tratament
Buna ziua cand se pot depune cereri pentru 2017 ? multumesc.
Postat la
%b %22, %2018
Postat de
Nițu Fănica
Bilete la tratament
Eu și soțul meu suntem pensionari și doresc bilet tratament pentru soț care are HTA și diabet zaharat tip 2 insulino-depend ent (4 injectii/zi). Eu, am circulație venoasă deficitară, varice, proteză de șold, osteoporoză. Nu am solicitat și nici nu am beneficiat până acum de bilete de tratament. Am dori să mergem intr-o stațiune care tratează boli cardiovasculare , în perioada cea mai apropiată! Dacă este util, vă transmit și nr.de tel. În speranța unei rezolvări, vă mulțumesc!
Postat la
%b %05, %2020
Postat de
Stan Ioan
Cardul de sanatate
Care sunt Stațiunile de odihna si tratament care folosesc Programul Cardul de sănătate pentru pensionari?
Postat la
%b %06, %2020
Postat de
Mona si Dan
CARDUL DE SANATATE
Domnule Stan Ioan,
Si salariatii si pensionarii din Romania pentru a obtine un Bilet de tratament intr-o statiune balneo depune o Cerere la Casa de pensii in judetul de domiciliu al solicitantului. In aceste conditii CARDUL DE SANATATE devine act necesar pentru a ajunge in statiunea repartizata .

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează