Politici Familiale, Incluziune si Prestatii Sociale

Politici Familiale, Incluziune si Prestatii SocialePrestatiile sociale sunt o forma de sprijin financiar care raspunde unei game largi de nevoi sociale si acopera atat drepturi universale (de exemplu, alocatia de stat pentru copii), cat si prestatii care se adreseaza doar persoanelor sau familiilor aflate intr-o situatie de dificultate, vulnerabilitate ori dependenta.

Sistemul prestatiilor sociale din Romania cuprinde: alocatii familiale, ajutoare sociale, indemnizatii si facilitati.

 • Alocatiile familiale sprijina familia in vederea educatiei si intretinerii copiilor.
 • Ajutoarele sociale se acorda persoanelor sau familiilor aflate in dificultate si ale caror venituri sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime de viata.
 • Indemnizatiile au ca rol favorizarea incluziunii sociale si asigurarea unei vieti autonome, iar indemnizatiile cu caracter reparatoriu se acorda persoanelor si, dupa caz, familiilor acestora, care au suferit daune in urma unor evenimente socio-politice sau legate de catastrofe si calamitati naturale, recunoscute prin lege.

Principalele criterii pe baza carora se acorda prestatiile sociale sunt urmatoarele:

 • a) evaluarea contextului familial;
 • b) veniturile solicitantului sau ale familiei acestuia;
 • c) conditiile de locuire;
 • d) starea de sanatate si gradul de dependenta.

Statul acorda prestatiile sociale prin autoritatile administratiei publice centrale sau locale, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Atentie! Lista prestatiilor poate suferi modificari in urma schimbarii cadrului legislativ.

Ce sunt prestatiile sociale?

Prestatiile sociale sunt masuri noncontributive de redistributie financiara destinate persoanelor sau familiilor care intrunesc conditiile de eligibilitate prevazute de lege. (din Legea nr. 292/2011)

Ce sunt ajutoarele sociale?

Ajutoarele sociale sunt prestatiile sociale care se acorda persoanelor sau familiilor aflate in dificultate si ale caror venituri sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime de viata, evaluate prin ancheta sociala, precum si prin alte instrumente specifice. (din Legea nr. 292/2011 privind sistemul national de asistenta sociala)

Ce sunt alocatiile familiale?

Alocatiile familiale sunt prestatiile sociale care se acorda familiilor si au in vedere nasterea, educatia si intretinerea copiilor. (conform art. 17, alin. (2) din  Legea nr. 292/2011 privind sistemul national de asistenta sociala)

Ce sunt indemnizatiile si facilitatile?

Indemnizatiile si facilitatile sunt prestatiile sociale care se acorda persoanelor pentru favorizarea incluziunii sociale si asigurarii unei vieti autonome. (din Legea nr. 292/2011 privind sistemul national de asistenta sociala)

Ce sunt indemnizatiile cu caracter reparatoriu?

Indemnizatiile cu caracter reparatoriu sunt acele indemnizatii care se acorda persoanelor si, dupa caz, familiilor acestora, care au suferit daune in urma unor evenimente sociopolitice sau legate de catastrofe si calamitati naturale, recunoscute prin lege. (din Legea nr. 292/2011 privind sistemul national de asistenta sociala)

Ce este domiciliul si ce este resedinta?

Domiciliul unei persoane este acolo unde ea isi are locuinta permanenta sau principala, iar resedinta unei persoane este locul de sedere temporara.

Ce intelegem prin "familie"?

Familia este:

 • (1) reprezentata de sotul si sotia sau sotul, sotia si copiii lor necasatoriti, si rudele si/sau afinii pana la gradul IV inclusiv, care au domiciliul ori resedinta comuna prevazuta in actele de identitate si gospodaresc impreuna.
 • (2) Se considera familie si persoana care locuieste impreuna cu copiii aflati in intretinerea sa si se afla in una dintre urmatoarele situatii:
  • a) este necasatorita;
  • b) este vaduva;
  • c) este divortata;
  • d) al carei sot/sotie este declarat/declarata disparut/ disparuta prin hotarare judecatoreasca;
  • e) nu a implinit varsta de 18 ani, dar are capacitate deplina de exercitiu.
 • (3) In sensul pct. 1. se asimileaza termenului familie barbatul si femeia necasatoriti, cu copiii lor si/ sau ai fiecaruia dintre ei, care locuiesc si gospodaresc impreuna.
 • (4) Se considera familie si persoanele fara domiciliu care se afla in una din situatiile mentionate la pct. 1 - 3.

Ce intelegem prin "copil"?

Copilul este persoana care nu a implinit varsta de 18 ani si nu a dobandit capacitatea deplina de exercitiu, in conditiile legii. (conform art. 4 lit. a) din Legea 272 din 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului)

Ce inseamna capacitate deplina de exercitiu?

Capacitatea deplina de exercitiu este capacitatea de a-si exercita drepturile si de a-si asuma obligatii, a persoanei care a implinit varsta de 18 ani sau a persoanei care se casatoreste inainte de aceasta varsta.

Ce inseamna persoana singura?

Persoana singura este persoana cu sau fara domiciliu, care are capacitate de exercitiu deplina, locuieste si se gospodareste singura. (Dupa definitia din reglementarile privind venitul minim garantat)

Ce inseamna persoana cu handicap?

Persoana cu handicap este, acea persoana careia, datorita unor afectiuni fizice, mentale sau senzoriale, ii lipsesc abilitatile de a desfasura in mod normal activitati cotidiene, necesitand masuri de protectie in sprijinul recuperarii, integrarii si incluziunii sociale. (Conform art. 2, alin. (1) din Legea 448 din 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap)

Ce intelegem prin persoane care gospodaresc impreuna?

Persoanele care gospodaresc impreuna reprezinta grupul de persoane intre care nu exista relatii de rudenie, dar care locuiesc impreuna, sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei.

Ce este dosarul unic?

Dosarul unic reprezinta totalitatea informatiilor referitoare la membrii unei familii sau, dupa caz, la persoana singura, in baza carora se stabileste si se gestioneaza dreptul de a beneficia de prestatii sociale, conform legii. Dosarul unic se intocmeste pentru toate prestatiile solicitate sau de care beneficiaza persoana singura sau membrii unei familii sau ai unei gospodarii.

Ce este reprezentantul legal al reprezentantului de dosar, al beneficiarului prestatiei sau al titularului platii?

Reprezentantul legal al reprezentantului de dosar, al beneficiarului prestatiei sau al titularului platii este persoana imputernicita de drept sau prin mandat sa exercite drepturile si sa execute obligatiile persoanei care are calitatea de reprezentant de dosar, beneficiar al prestatiei, respectiv de titular al platii, in legatura cu prestatiile sociale din prezenta lege.

Ce este reprezentantul de dosar?

Reprezentantul de dosar este persoana cu capacitate deplina de exercitiu, desemnata de beneficiar sau de reprezentantul legal al acestuia, care depune cererea insotita de documentele justificative necesare si raspunde de dosarul unic in fata autoritatilor competente

Ce este beneficiarul prestatiei?

Beneficiarul prestatiei este persoana singura ori familia sau gospodaria care indeplineste conditiile legale pentru primirea unei prestatii sociale.

Ce este titularul platii?

Titularul platii este beneficiarul prestatiei sociale sau o alta persoana fizica sau juridica, indreptatita conform legii la plata prestatiei sociale.

Ce inseamna plata lunara unica?

Plata lunara unica reprezinta plata ansamblului sumelor pentru prestatiile sociale cuvenite in baza unui dosar unic, catre unul sau mai multi titulari.

Ce este ancheta sociala?

Ancheta sociala este, o metoda de investigatie intemeiata pe diferite tehnici de culegere si de prelucrare a informatiei, in scopul analizei situatiei sociale si economice a persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor, avand rol de diagnostic social. (din Legea nr. 292/2011 privind sistemul national de asistenta sociala)

Ce insemna venitul net lunar?

Venitul net lunar cuprinde toate veniturile pe care le realizeaza membrii familiei, persoanele care gospodaresc impreuna sau persoana singura, in bani sau in natura, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari de somaj, obligatii legale de intretinere, indemnizatii, alocatii si ajutoare cu caracter permanent si alte creante legale. (Dupa art. 8, alin. 1) din Legea 416 din 2001 privind venitul minim garantat, la care s-au adaugat "in bani sau in natura" si "persoanele care gospodaresc impreuna")

Ce intelegem prin persoana apta de munca?

Persoana apta de munca este persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

 • a) are varsta cuprinsa intre 16 ani si varsta standard de pensionare;
 • b) nu urmeaza o forma de invatamant cursuri de zi prevazuta de lege;
 • c) are starea de sanatate si capacitatea fizica si psihica corespunzatoare, care o fac apta pentru prestarea unei munci.

(Dupa art. 71 din Legea 416 din 2001 privind venitul minim garantat)