Strategia europeana 2010-2020 pentru persoanele cu dizabilitatiStrategia europeana 2010-2020 pentru persoanele cu dizabilitati: un angajament reinnoit pentru o Europa fara bariere

1. Introducere

In Uniunea Europeana (UE), o persoana din sase sufera de handicap, de la o forma usoara pana la o forma grava, iar in total, aproximativ 80 de milioane de persoane nu pot, deseori, sa participe din plin la viata sociala si economica din cauza barierelor fizice si comportamentale. Nivelul de saracie a persoanelor cu dizabilitati este cu 70% superior mediei inregistrate, fapt care se datoreaza partial accesului lor limitat la ocuparea fortei de munca.

Mai mult de o treime din persoanele in varsta de peste 75 de ani sufera de anumite handicapuri care le restrang partial posibilitatile, iar peste 20% sufera de o forma de dizabilitati care ii limiteaza in mod considerabil. In plus, se prevede ca aceste cifre vor creste pe masura ce populatia UE imbatraneste.

UE si statele sale membre dispun de un mandat ferm pentru imbunatatirea situatiei sociale si economice a persoanelor cu dizabilitati.

 • Articolul 1 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (Carta) prevede urmatoarele: "Demnitatea umana este inviolabila. Aceasta trebuie respectata si protejata". Articolul 26 prevede ca "Uniunea recunoaste si respecta dreptul persoanelor cu dizabilitati de a beneficia de masuri care sa le asigure autonomia, integrarea sociala si profesionala, precum si participarea la viata comunitatii". In plus, articolul 21 interzice orice discriminare pe motiv de dizabilitati.
 • Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE) solicita Uniunii sa combata orice discriminare pe motiv de dizabilitati in definirea si punerea in aplicare a politicilor si actiunilor sale (articolul 10) si ii confera puterea de a adopta legislatie in vederea combaterii unei astfel de discriminari (articolul 19).
 • Conventia Natiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilitati (Conventia Natiunilor Unite), primul instrument obligatoriu din punct de vedere juridic in domeniul drepturilor omului la care UE si statele membre sunt parte, se va aplica in curand pe teritoriul intregii UE. Conventia Natiunilor Unite solicita statelor care sunt parte la aceasta sa protejeze si sa garanteze faptul ca persoanele cu dizabilitati se pot bucura de toate drepturile omului si de libertatile fundamentale.

Conform Conventiei Natiunilor Unite, persoanele cu dizabilitati sunt acele persoane cu incapacitati fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale pe termen lung, care, in interactiune cu diferite obstacole, pot impiedica participarea lor deplina si efectiva la viata sociala in conditii de egalitate cu ceilalti.

Comisia va colabora cu statele membre pentru a elimina obstacolele din calea unei Europe fara bariere, in baza rezolutiilor recente ale Parlamentului European si ale Consiliului. Prezenta strategie furnizeaza un cadru de actiune la nivel european, care impreuna cu actiunile la nivel national este menit sa abordeze problemele diverse ale barbatilor, femeilor si copiilor cu dizabilitati.

Participarea deplina economica si sociala a persoanelor cu dizabilitati este esentiala pentru succesul Strategiei Europa 2020 a UE in promovarea unei cresteri inteligente, durabile si favorabile incluziunii. Construirea unei societati din care nimeni nu este exclus ofera oportunitati de piata si stimuleaza inovatia. Faptul de a oferi tuturor acces la servicii si produse prezinta un atu economic major avand in vedere cererea din partea unui numar din ce in ce mai mare de consumatori in varsta. De exemplu, piata UE a dispozitivelor de asistare (cu o valoare anuala estimata la peste 30 de miliarde EUR) continua sa fie fragmentata, iar dispozitivele sunt scumpe. Nici cadrele politice si de reglementare, nici elaborarea produselor si serviciilor nu reflecta nevoile persoanelor cu dizabilitati in mod adecvat. Numeroase bunuri si servicii, precum si, in mare masura, cladirile si echipamentele construite nu sunt inca suficient de accesibile.

Declinul economic a avut un impact negativ asupra situatiei persoanelor cu dizabilitati, astfel incat nevoia de a actiona este si mai urgenta. Strategia are scopul de a ameliora viata indivizilor, precum si de a aduce beneficii mai mari societatii si economiei fara a impovara inutil industria si administratiile.

2. Obiective si actiuni

Obiectivul general al prezentei strategii este de a oferi persoanelor cu dizabilitati capacitatea de a se bucura de drepturi depline si de a beneficia complet de participarea la viata sociala si economica europeana, mai ales prin intermediul pietei unice. Este necesar sa se dea dovada de coerenta in vederea realizarii acestui obiectiv si sa se garanteze punerea in aplicare efectiva a Conventiei Natiunilor Unite pe teritoriul UE. Prezenta strategie se sprijina pe actiuni la nivel european destinate sa completeze actiunile nationale si defineste mecanismele necesare pentru punerea in aplicare a Conventiei Natiunilor Unite la nivelul UE, inclusiv in cadrul institutiilor UE. Ea identifica, de asemenea, sprijinul care este necesar pentru finantare, cercetare, sensibilizare si colectarea de date si statistici.

Strategia se axeaza pe eliminarea barierelor. Comisia a identificat opt domenii de actiune principale: accesibilitate, participare, egalitate, ocuparea fortei de munca, educatie si formare, protectie sociala, sanatate si actiune externa. Pentru fiecare domeniu, sunt definite actiuni-cheie impreuna cu obiectivul principal al UE care este evidentiat intr-o caseta. Aceste domenii au fost selectate pe baza potentialului lor de a contribui la realizarea obiectivelor generale ale strategiei si ale Conventiei Natiunilor Unite, a documentelor politice aferente ale institutiilor UE si ale Consiliului Europei, precum si a rezultatelor planului de actiune european 2003-2010 pentru persoanele cu dizabilitati si a consultarii statelor membre, a partilor interesate si a publicului general. Trimiterile la actiunile nationale sunt destinate mai degraba sa completeze actiunea la nivelul UE, decat sa acopere ansamblul de obligatii nationale care decurg din Conventia Natiunilor Unite. Comisia va aborda, de asemenea, situatia persoanelor cu dizabilitati prin intermediul strategiei Europa 2020, al initiativelor sale emblematice si al relansarii pietei unice.

 • 2.1. Domenii de actiune

1. Accesibilitate

"Accesibilitatea" este definita ca fiind posibilitatea oferita persoanelor cu dizabilitati de a avea acces, in conditii de egalitate cu ceilalti, la mediul fizic, la transporturi, la informatii si la sisteme si tehnologii ale informatiei si comunicatiilor (TIC), precum si la alte infrastructuri si servicii. In aceste domenii exista inca bariere importante. De exemplu, in medie in UE-27, numai 5% din site-urile internet publice respecta complet standardele de accesibilitate, chiar daca un numar mai mare de site-uri sunt partial accesibile. Numeroase posturi de televiziune continua sa ofere putine programe insotite de subtitrari si de audiodescriere.

Accesibilitatea este o conditie premergatoare pentru participarea la viata sociala si economica insa UE mai are un drum lung de parcurs pana la indeplinirea acestui obiectiv. Comisia propune utilizarea instrumentelor legislative, dar si a altor instrumente, precum standardizarea, pentru a optimiza accesibilitatea la mediul construit, transporturi si TIC in conformitate cu agenda digitala si cu initiativa emblematica "O Uniune a inovarii". In baza principiilor privind o reglementare mai inteligenta, Comisia va examina avantajele adoptarii de masuri de reglementare care sa asigure accesibilitatea la produse si servicii, inclusiv de masuri in scopul intensificarii utilizarii achizitiilor publice (ceea ce s-a dovedit a fi eficient in SUA). Comisia va incuraja integrarea principiului de accesibilitate si de "proiectare pentru toti" (design for all) in programele scolare si in cursurile de formare pentru profesiile relevante. De asemenea, va favoriza dezvoltarea unei piete europene a tehnologiei de asistare. In urma consultarii statelor membre si a altor parti interesate, Comisia va reflecta la posibilitatea de a propune pana in 2012 un "act european privind accesibilitatea". Acesta ar putea include elaborarea de norme specifice pentru sectoare determinate destinate sa amelioreze in mod considerabil functionarea pietei interne a produselor si serviciilor accesibile.

Actiunea UE va sustine si va completa masurile nationale de punere in aplicare a accesibilitatii si de inlaturare a barierelor existente, precum si masurile de crestere a disponibilitatii si a varietatii tehnologiilor de asistare.

Asigurarea accesibilitatii persoanelor cu dizabilitati la bunuri, servicii, inclusiv servicii publice, si la dispozitive de asistare.

2. Participare

Mai exista numeroase obstacole care impiedica persoanele cu dizabilitati sa isi exercite din plin drepturile fundamentale - inclusiv drepturile care decurg din cetatenia europeana - si care le ingradesc participarea in societate in conditii de egalitate cu ceilalti. Drepturile respective cuprind dreptul la libera circulatie, dreptul de stabilire si de alegere a unui mod de viata si dreptul de a participa din plin la activitati culturale, recreative si sportive. De exemplu, o persoana cu dizabilitati recunoscut care se stabileste in alta tara a UE poate pierde accesul la prestatii nationale precum gratuitatea sau reducerea tarifelor la transporturile publice.

Comisia va face eforturi pentru:

 • a elimina obstacolele din calea exercitarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati, in calitate de indivizi, consumatori, studenti, actori economici si politici; a rezolva problemele legate de mobilitatea intra-UE si a facilita si promova utilizarea modelului european de card de parcare pentru persoanele cu dizabilitati;
 • a promova trecerea de la ingrijirea institutionalizata la ingrijirea la nivelul comunitatii prin urmatoarele mijloace: folosirea fondurilor structurale si a Fondului de dezvoltare rurala pentru sprijinirea dezvoltarii serviciilor la nivelul comunitatii si sensibilizarea cu privire la situatia persoanelor cu dizabilitati, in special a copiilor si a persoanelor in varsta, instalate in institutii rezidentiale.
 • a imbunatati accesibilitatea organizatiilor, activitatilor, structurilor, bunurilor si serviciilor sportive, de recreere si culturale, inclusiv audiovizuale; a promova participarea la evenimente sportive si organizarea unor evenimente specifice pentru persoanele cu dizabilitati; a studia cai de facilitare a utilizarii limbajului semnelor si a alfabetului Braille in relatiile cu institutiile UE; a lua masuri referitoare la accesibilitatea la votare pentru a inlesni exercitarea drepturilor electorale ale cetatenilor UE; a incuraja transferul transfrontalier al lucrarilor protejate prin drepturi de autor in format accesibil; a promova utilizarea exceptiilor prevazute in directiva privind drepturile de autor.

Actiunile UE vor sprijini masurile nationale pentru:

 • a efectua trecerea de la ingrijirea institutionalizata la ingrijirea la nivelul comunitatii, prin utilizarea fondurilor structurale si a Fondului de dezvoltare rurala pentru formarea de personal si adaptarea infrastructurilor sociale, pentru elaborarea unor sisteme de finantare a asistentei personalizate, promovarea unor conditii de munca bune pentru personalul calificat de ingrijire, precum si pentru sprijinirea familiilor si a persoanelor care ofera ingrijire in mod informal;
 • a face accesibile organizatiile si activitatile sportive, de recreere si culturale si a utiliza exceptiile prevazute in directiva privind drepturile de autor.

Asigurarea participarii depline a persoanelor cu dizabilitati in societate:

 • permitandu-le sa se bucure de toate beneficiile cetateniei europene;
 • eliminand barierele de natura administrativa si comportamentala care impiedica participarea lor totala si echitabila;
 • furnizand servicii la nivelul comunitatii, inclusiv acces la asistenta personalizata.

3. Egalitate

Mai mult de jumatate din europeni considera ca discriminarea pe motiv de dizabilitati sau varsta este larg raspandita in UE. Conform articolelor 1, 21 si 26 din Carta UE si potrivit articolelor 10 si 19 din TFUE, Comisia va promova tratamentul egal al persoanelor cu dizabilitati prin intermediul unei strategii cu doua componente. Aceasta va implica utilizarea legislatiei actuale a UE pentru a asigura protectia impotriva discriminarii, precum si punerea in aplicare a unei politici active pentru combaterea discriminarii si promovarea sanselor egale in cadrul politicilor UE. Comisia va acorda, de asemenea, o atentie deosebita impactului cumulat al discriminarii cu care se pot confrunta persoanele cu dizabilitati din motive precum nationalitatea, varsta, rasa sau etnia, sexul, religia sau convingerile, sau orientarea sexuala.

Comisia va asigura, de asemenea, punerea in aplicare deplina a Directivei 2000/78/CE prin care se interzice discriminarea in ceea ce priveste ocuparea fortei de munca; va promova diversitatea si va combate discriminarea cu ajutorul campaniilor de sensibilizare la nivelul UE si la nivel national si va sustine actiunile ONG-urilor active la nivelul UE in acest domeniu.

Actiunea UE va sprijini si va completa politicile si programele nationale de promovare a egalitatii, incurajand, de exemplu, statele membre sa-si puna legislatia privind capacitatea juridica in conformitate cu Conventia Natiunilor Unite.

Eradicarea discriminarii pe motiv de dizabilitati in UE.

4. Ocuparea fortei de munca

Locurile de munca de calitate asigura independenta economica, favorizeaza reusita personala si ofera cea mai buna protectie impotriva saraciei. Cu toate acestea, nivelul de ocupare a fortei de munca de catre persoanele cu dizabilitati se situeaza doar in jurul cifrei de 50%. Pentru a indeplini obiectivele de crestere ale UE, este necesar ca mai multe persoane cu dizabilitati sa ocupe locuri de munca remunerate pe piata deschisa a fortei de munca. Comisia va exploata intregul potential al strategiei Europa 2020 si al programului acesteia privind calificari si locuri de munca noi, furnizand statelor membre analize, orientari politice, schimb de informatii si alte forme de sprijin. Ea isi va imbunatati cunostintele despre situatia femeilor si a barbatilor cu dizabilitati in ceea ce priveste ocuparea fortei de munca, va identifica provocarile si va propune solutii. Comisia va acorda o atentie sporita tinerilor cu dizabilitati in ceea ce priveste trecerea acestora de la o forma de invatamant la piata muncii. Ea va actiona asupra mobilitatii intraprofesionale pe piata deschisa a fortei de munca si in ateliere protejate, prin intermediul schimbului de informatii si al invatarii reciproce. De asemenea, in colaborare cu partenerii sociali, va aborda si chestiuni legate de activitatile independente si locurile de munca de calitate, inclusiv aspecte precum conditiile de munca si avansarea in cariera. Comisia isi va intensifica sprijinul fata de initiativele voluntare care promoveaza gestionarea diversitatii la locul de munca, cum ar fi carte ale diversitatii semnate de catre angajatori si o initiativa de antreprenoriat social.

Actiunile UE vor sprijini si completa eforturile nationale desfasurate pentru a analiza situatia persoanelor cu dizabilitati in ceea ce priveste ocuparea fortei de munca, pentru a lupta impotriva prejudecatilor legate de anumite prestatii de invaliditate care descurajeaza persoanele cu dizabilitati sa intre pe piata fortei de munca, pentru a contribui la integrarea acestora pe piata fortei de munca prin utilizarea Fondului social european (FSE), pentru elaborarea de politici active pe piata fortei de munca, pentru a face locurile de munca mai accesibile, pentru a institui servicii de plasare a fortei de munca, structuri de sprijin si de formare la locul de munca, si pentru a promova utilizarea Regulamentului general de exceptare pe categorii de ajutoare care permite acordarea de ajutoare de stat fara notificarea prealabila a Comisiei.

Posibilitatea pentru mai multe persoane cu dizabilitati de a-si castiga existenta pe piata deschisa a fortei de munca.

5. Educatie si formare profesionala

In categoria de varsta cuprinsa intre 16 si 19 ani, rata neparticiparii la educatie se ridica la 37% pentru persoanele cu dizabilitati severe, la 25% pentru persoanele cu dizabilitati partiale si la 17% pentru persoanele fara dizabilitati. Pentru copiii cu handicap grav accesul la invatamantul general este dificil si uneori segregat. Persoanele cu dizabilitati, in special copiii, trebuie sa fie integrate in mod adecvat in sistemul general de invatamant si sa beneficieze de sprijin individual cu respectarea intereselor copilului. Respectand intru totul responsabilitatea statelor membre in ceea ce priveste continutul planurilor de invatamant si organizarea sistemelor de invatamant, Comisia va sprijini obiectivul unui invatamant si al unei formari profesionale de calitate si favorabile incluziunii in cadrul initiativei "Tineretul in miscare". Ea va permite persoanelor cu dizabilitati sa fie mai bine informate cu privire la nivelurile de educatie si oportunitatile care li se ofera si le va spori mobilitatea facilitandu-le participarea la programul de invatare de-a lungul vietii.

Actiunea UE va sprijini eforturile nationale prin intermediul ET 2020, cadrul strategic pentru cooperarea europeana in domeniul educatiei si formarii profesionale, pentru a elimina barierele de ordin juridic si organizatoric care impiedica persoanele cu dizabilitati sa aiba acces la sistemele de invatamant general si de invatare de-a lungul vietii; pentru a oferi in timp util sprijin pentru o educatie favorabila incluziunii si invatarii personalizate si pentru identificarea timpurie a nevoilor speciale; pentru a oferi o formare profesionala adecvata si sprijin personalului din domeniul educatiei care isi desfasoara activitatea la toate nivelurile si pentru a stabili rapoarte referitoare la ratele de participare si rezultatele obtinute.

Promovarea unui invatamant favorabil incluziunii si a invatarii de-a lungul vietii pentru elevii si studentii cu dizabilitati.

6. Protectie sociala

Participarea mai scazuta la invatamantul general si pe piata fortei de munca a condus la inegalitati in materie de venituri, la saracie, precum si la excludere sociala si izolare pentru persoanele cu dizabilitati. Acestea trebuie sa poata beneficia de sisteme de protectie sociala, de programe de reducere a saraciei, de asistenta corespunzatoare pentru dizabilitati, de programe in materie de locuinte sociale, de alte servicii de sprijin si de programe cu privire la pensie si prestatii sociale. Comisia va aborda cu atentie aceste aspecte prin intermediul Platformei europene de combatere a saraciei. Ea va evalua caracterul adecvat si durabil al sistemelor de protectie sociala si isi va oferi sprijinul prin intermediul FSE. Respectand intru totul competenta statelor membre, UE va sprijini masurile nationale care urmaresc sa garanteze calitatea si caracterul durabil al sistemelor de protectie sociala pentru persoanele cu dizabilitati, in special prin intermediul schimbului de politici si al invatarii reciproce.

Promovarea unor conditii de trai decente pentru persoanele cu dizabilitati.

7. Sanatate

Persoanele cu dizabilitati pot avea acces limitat la servicii de sanatate, inclusiv la tratamente medicale de rutina, ceea ce creeaza inegalitati in materie de sanatate fara legatura cu handicapul. Ele au dreptul de a beneficia, in conditii de egalitate cu ceilalti, de acces la serviciile medicale, inclusiv la asistenta medicala preventiva, si la servicii de sanatate si de reabilitare de calitate la preturi abordabile care tin cont de necesitatile lor, inclusiv de cele diferentiate in functie de sex. Aceasta sarcina le revine in principal statelor membre care sunt responsabile cu organizarea si furnizarea serviciilor de sanatate si a asistentei medicale. Comisia va sprijini initiativele politice in favoarea accesului egal la asistenta medicala, inclusiv la servicii de sanatate si de reabilitare de calitate destinate persoanelor cu dizabilitati. Ea va acorda o atentie speciala persoanelor cu dizabilitati atunci cand va pune in aplicare masurile politice care abordeaza inegalitatile in materie de sanatate, va promova actiunile din domeniul sanatatii si al sigurantei la locul de munca in vederea reducerii riscurilor generarii de handicapuri in cursul vietii profesionale si a ameliorarii reintegrarii lucratorilor cu dizabilitati si va depune eforturi pentru prevenirea acestor riscuri.

Prin actiunile sale, UE va sprijini masurile nationale destinate sa furnizeze servicii si echipamente de sanatate accesibile si nediscriminatorii, sa sensibilizeze la problematica handicapurilor scolile de medicina si institutiile de formare a personalului in domeniul asistentei medicale, sa furnizeze servicii de reabilitare adecvate, sa promoveze serviciile de sanatate mentala si dezvoltarea serviciilor de interventie timpurie si de evaluare a nevoilor.

Promovarea accesului egal al persoanelor cu dizabilitati la serviciile de sanatate si la infrastructurile care furnizeaza aceste servicii.

8. Actiuni externe

UE si statele membre ar trebui sa promoveze drepturile persoanelor cu dizabilitati in cadrul actiunilor lor externe, inclusiv al programelor de extindere a UE, de vecinatate si de dezvoltare. Comisia va actiona, daca este cazul, intr-un cadru mai amplu de nediscriminare pentru ca handicapul sa devina o tema esentiala a drepturilor omului in contextul actiunilor externe ale UE. Ea va lua masuri de sensibilizare cu privire la Conventia Natiunilor Unite si la nevoile persoanelor cu dizabilitati, inclusiv in materie de accesibilitate, in domeniul ajutorului de urgenta si al ajutorului umanitar; va consolida reteaua de corespondenti in materie de dizabilitati, astfel incat sa creasca gradul de sensibilizare cu privire la dizabilitatiuri in cadrul delegatiilor UE; va asigura faptul ca tarile candidate si potential candidate fac progrese in ceea ce priveste promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati si va garanta ca instrumentele financiare privind ajutorul de preaderare sunt utilizate in vederea imbunatatirii situatiei acestora.

Actiunile UE vor sprijini si vor completa initiativele nationale care urmaresc sa abordeze aspecte privind dizabilitatiul in dialogurile cu tarile terte si, daca este cazul, sa includa dizabilitatiul si aplicarea Conventiei Natiunilor Unite luand in considerare angajamentele de la Accra in materie de eficienta a ajutorului. Acestea vor consolida acordurile si angajamentele in materie de dizabilitati din cadrul forurilor internationale (Natiunile Unite, Consiliul Europei, OCDE).

Promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati in cadrul actiunii externe a UE.

 • 2.2. Punerea in aplicare a strategiei

Prezenta strategie necesita angajamentul comun si reinnoit al institutiilor UE si al tuturor statelor membre. Actiunile din principalele domenii de mai sus trebuie sa se sprijine pe urmatoarele instrumente generale:

1. Sensibilizare

Comisia va depune eforturi pentru a se asigura ca persoanele cu dizabilitati isi cunosc drepturile, acordand o atentie speciala accesibilitatii materialelor informative si a canalelor de comunicare. Ea va promova sensibilizarea cu privire la principiul "proiectare pentru toti" (design for all) aplicat produselor, serviciilor si mediului.

Actiunile Uniunii vor sustine si vor completa campaniile nationale de sensibilizare a publicului cu privire la capacitatile si contributiile persoanelor cu dizabilitati si vor promova schimbul de bune practici in cadrul Grupului la nivel inalt pentru persoane cu dizabilitati.

Sensibilizarea societatii cu privire la aspectele legate de dizabilitati si consolidarea cunostintelor persoanelor cu dizabilitati in ceea ce priveste drepturile lor si modul de exercitare a acestora.

2. Sprijin financiar

Comisia va actiona pentru a garanta ca programele UE din domeniile politice relevante pentru persoanele cu dizabilitati, de exemplu programele de cercetare, ofera posibilitati de finantare. Costul masurilor care permit persoanelor cu dizabilitati sa participe la programele UE ar trebui sa poata fi rambursat. Instrumentele UE de finantare, in special fondurile structurale, trebuie sa fie aplicate in mod accesibil si nediscriminatoriu.

Actiunile UE vor sustine si vor completa eforturile nationale destinate sa amelioreze accesibilitatea si sa combata discriminarea prin programe generale de finantare, prin aplicarea corespunzatoare a articolului 16 din Regulamentului general privind fondurile structurale si prin maximizarea cerintelor privind accesibilitatea in cadrul achizitiilor publice. Toate masurile ar trebui puse in aplicare in conformitate cu legea europeana privind concurenta, in special cu normele privind ajutoarele de stat.

Optimizarea utilizarii instrumentelor UE de finantare pentru accesibilitate si nediscriminare si cresterea vizibilitatii posibilitatilor de finantare relevante pentru persoanele cu dizabilitati in cadrul programelor care se vor desfasura dupa anul 2013.

3. Colectare de date si statistici si monitorizare

Comisia va depune eforturi pentru a rationaliza informatiile cu privire la dizabilitati colectate prin intermediul anchetelor sociale ale UE (Statisticile UE referitoare la venit si la conditiile de viata, modulul ad hoc al anchetei asupra fortei de munca, ancheta europeana prin interviu asupra sanatatii), pentru a elabora o ancheta specifica privind barierele in calea integrarii sociale a persoanelor cu dizabilitati si pentru a prezenta o serie de indicatori in scopul monitorizarii situatiei acestora cu privire la obiectivele cheie ale strategiei "Europa 2020" (educatie, ocuparea fortei de munca si reducerea saraciei). Agentia pentru Drepturi Fundamentale a UE este solicitata sa contribuie, in cadrul mandatului sau, la indeplinirea acestei sarcini, prin colectare de date, cercetare si analiza.

Comisia va institui de asemenea un instrument pe internet care va prezenta o sinteza a masurilor concrete si a legislatiei utilizate pentru punerea in aplicare a Conventiei Natiunilor Unite.

Actiunile UE vor sprijini si vor completa eforturile statelor membre de colectare a statisticilor si a datelor care reflecta barierele din calea exercitarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati.

Completarea statisticilor colectate periodic cu privire la dizabilitati in vederea monitorizarii situatiei persoanelor cu dizabilitati.

4. Mecanisme solicitate de Conventia Natiunilor Unite

Cadrul de guvernare impus la articolul 33 din Conventia Natiunilor Unite (puncte de contact, mecanism de coordonare, mecanism independent si implicarea persoanelor cu dizabilitati si a organizatiilor acestora) trebuie abordat la doua niveluri: in statele membre, intr-o gama larga de politici ale UE si in cadrul institutiilor UE. La nivelul UE, mecanismele de coordonare bazate pe instrumentele existente vor fi instituite atat intre serviciile Comisiei si institutiile UE, cat si intre UE si statele membre. Punerea in aplicare a prezentei strategii si a Conventiei Natiunilor Unite va fi discutata cu regularitate in cadrul Grupului la nivel inalt pentru persoane cu dizabilitati cu reprezentanti ai statelor membre si punctele de contact nationale ale acestora, cu Comisia, cu persoane cu dizabilitati si organizatiile acestora si cu alte parti interesate. Se vor elabora in continuare rapoarte intermediare pentru reuniunile ministeriale informale.

De asemenea, va fi stabilit un cadru de monitorizare care va include unul sau mai multe mecanisme independente in vederea promovarii, protejarii si monitorizarii aplicarii Conventiei Natiunilor Unite. Dupa incheierea Conventiei Natiunilor Unite si dupa examinarea eventualului rol al unui numar de organisme si institutii existente ale UE, Comisia va propune un cadru de guvernare care va urmari sa faciliteze punerea in aplicare a Conventiei Natiunilor Unite in Europa, fara a genera constrangeri administrative necorespunzatoare.

Pana la sfarsitul anului 2013, Comisia va elabora un raport cu privire la progresele inregistrate in contextul prezentei strategii, in care va aborda punerea in aplicare a actiunilor, progresele nationale si raportul UE catre Comitetul ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilitati. Comisia va folosi statisticile si datele colectate pentru a ilustra schimbarile survenite in materie de disparitati intre persoanele cu dizabilitati si populatia in ansamblu si pentru a stabili indicatori privind dizabilitatiul legati de obiectivele strategiei "Europa 2020" in materie de educatie, ocuparea fortei de munca si reducerea saraciei. Cu aceasta ocazie se vor putea revizui strategia si actiunile care decurg din aceasta. Un alt raport este programat in 2016.

3. Concluzie

Prezenta strategie are ca scop exploatarea potentialului combinat al Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, al Tratatului privind functionarea Uniunii Europene si al Conventiei Natiunilor Unite, precum si utilizarea completa a strategiei "Europa 2020" si a instrumentelor sale. Ea porneste un proces de consolidare a pozitiei persoanelor cu dizabilitati, astfel incat acestea sa poata participa complet in societate in conditii de egalitate cu ceilalti. Avand in vedere ca populatia Europei imbatraneste, aceste actiuni vor avea un impact vizibil asupra calitatii vietii unei proportii crescande de persoane. Institutiile UE si statele membre sunt invitate sa colaboreze in cadrul acestei strategii pentru a construi pentru toti o Europa fara bariere.

Sursa: Europa

COMMENTS 

Postat la
%b %14, %2011
Postat de
Ovidiu
DAAA
Pe hârtie sună frumos, dar practica...
Postat la
%b %14, %2011
Postat de
DELLA-PUPA NICOLO
Sperante noi pentru persoanele cu Dizabilitati
Aparitia strategiei reprezinta o noua speranta pentru persoanele cu dizabilitati din Romania,insa pana la transpunerea ei in practica mai exista multi pasi pe care tara noastra este obligata sa-i faca cum ar fi ratificarea Conventiei ONU si armonizarea prevederilor din legislatia interna in ansamblul sau cu prevederile Conventiei. Fara acest lucru nu putem utiliza aceste prevederi in rezolvarea problemelor practice din viata cotidiana a persoanelor cu dizabilitati
Cu deosebit respect,
Nicolo Della-Pupa
Postat la
%b %03, %2014
Postat de
mihai73
asigurare
buna seara!ma numesc Mihai sint din Iasi si lucrez in germania din 2010 cu gewerbe si nu am asigurare de nici un fel,acum citeva saptamini m.am impiedicat pe casa scarii si m.am lovit la cap m.au gasit niste vecini si au anuntat salvarea iar dupa 12 zile de spitalizare trebuie sa platesc 32.000 de euro si nu stiu ce sa fac sau de unde sa cer un ajutor suma trebuie platita pina pe 27 luna asta si nu am acesti bani......
Postat la
%b %05, %2014
Postat de
Mona si Dan
Strategia europeana 2010-2020 pentru persoanele cu dizabilitati: un angajament reinnoit pentru o Europa fara bariere
Pe hartie totul este frumos si ideal.

Realitatea ne omoara .

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează