2% sau 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea unui ONGDirectioneaza 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii pentru sustinerea entitatilor nonprofit care functioneaza in conditiile legii !

Procedura privind stabilirea de catre organul fiscal central a sumei reprezentand 2% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii sau a sumei reprezentand 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, in conditiile legii.

"Cerere privind destinatia sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii" (formularul 230)

Se utilizeaza de catre contribuabilii care au realizat venituri din salarii si/sau din pensii in urmatoarele situatii:

a) dispun asupra destinatiei sumei reprezentand 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si asimilate salariilor si/sau veniturile din pensii, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult;
b) dispun asupra destinatiei sumei reprezentand 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si asimilate salariilor si/sau veniturile din pensii, pentru acordarea de burse private, conform legii;
c) dispun asupra destinatiei sumei reprezentand 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si asimilate salariilor si/sau veniturile din pensii, pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, in conditiile legii.

Optiunea poate fi exercitata pentru una sau mai multe entitati.

{googleads}Formularul se depune si de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si/sau pensii din strainatate, impozabile in Romania, conform legii.

In functie de natura venitului, optiunea se exercita prin completarea si depunerea, la organul fiscal central competent, a urmatoarelor formulare, dupa caz:

 • "Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice";
 • Formularul 230 "Cerere privind destinatia sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii".

In situatia in care, persoana fizica opteaza pentru virarea unei sume reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual datorat*, dupa caz, pentru sustinerea mai multor entitati nonprofit/unitati de cult, si nu a completat in cerere rubrica "Suma", suma de virat se stabileste la nivelul plafonului admis de lege si se distribuie, in mod egal, entitatilor nonprofit/unitatilor de cult beneficiare.

Formularul 230 se depune pana la data de 15 Martie 2019 de catre persoanele fizice care solicita organului fiscal central competent directionarea sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual, conform legii.

Se intocmeste in doua exemplare de contribuabil sau imputernicitul acestuia, dupa caz.

In cazul formularelor 230 "Cerere privind destinatia sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii” depuse in format hartie pe baza de borderou, organul fiscal emite si transmite contribuabililor o notificare.

Anul 2019 vine cu modificari in ceea ce priveste cuantumul sumei pe care contribuabilii il pot redirectiona din impozitul pe venit pentru sustinerea entitatilor nonprofit sau a unitatilor de cult.

Astfel ca, potrivit Legii 30/2019 care aduce modificari Codului Fiscal, incepand cu veniturile aferente lunii aprilie 2019, contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venit, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private.

Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinatiei unei sume din impozit se realizeaza in felul urmator, incepand cu 1 aprilie 2019:

 • Entitatile nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, precum si unitatile de cult beneficiaza de sumele respective daca la momentul platii acestora de catre organul fiscal sau angajatorul/platitorul de venit figureaza in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale.
 • In situatia in care entitatea nonprofit/unitatea de cult nu figureaza in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale angajatorul/platitorul de venit are obligatia sa refuze efectuarea platii sumelor catre aceasta.
  Distribuirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venitul datorat poate fi solicitata prin cerere pentru aceiasi beneficiari pentru o perioada de cel mult 2 ani si va putea fi reinnoita dupa expirarea perioadei respective.
 • Angajatorul/Platitorul de venit are obligatia ca la momentul platii sumelor reprezentand pana la 3,5% din impozitul datorat de persoanele fizice sa verifice daca entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiara figureaza in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale.

Pana la intrarea in vigoare a acestei legi, in Codul Fiscal se mentioneaza faptul ca: contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul pe veniturile de natura salariala, dupa cum urmeaza:

 1. in cota de 2% pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii;
 2. in cota de 3,5% pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, in conditiile legii.

De retinut! Aceasta forma de redirectionare nu il costa absolut nimic pe contribuabil, practic o parte din valoarea totala a impozitului pe venit pe care acesta oricum trebuie sa il plateasca la bugetul de stat (intr-un an), se va redirectiona catre o entitate nonprofit/unitate de cult!

Cum pot contribuabilii sa redirectioneze o parte din impozitul pe venitul?

{googleads}In cazul veniturile de natura salariala si din pensii, pentru redirectionare, contribuabilul trebuie sa completeze si sa depuna la organul fiscal Formularul 230 „Cererea privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si pensii”.

Formularul se poate depune pana la data de 15 martie 2019 pentru veniturile realizate in cursul anului 2018.

Pe de alta parte, tot pentru veniturile de natura salariala, conform OUG nr. 18/2018, contribuabilii (angajati cu contract individual de munca) pot sa opteze pentru retinerea si plata acestor sume direct de catre angajator prin intermediul formularului 112 sectiunea E.4. "Destinatia sumelor pentru acordarea de burse private, precum si pentru sustinerea unei entitati nonprofit/unitati de cult reprezentand 2% sau 3.5% din impozit".

 • Formularul 230 se poate depune:

  • prin posta, in mod individual;
  • prin posta, prin intermediul altei persoane pe baza de borderou;
  • direct la registratura organului fiscal, in mod individual;
  • direct la registratura organului fiscal prin intermediul altei persoane pe baza de borderou;
  • prin intermediul serviciului Spatiul virtual privat.

Organul fiscal competent nu efectueaza transferul catre entitatea nonprofit/unitatea de cult a sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii inainte de expirarea unui termen de 45 de zile de la data comunicarii notificarii, timp in care, contribuabilii care nu si-au exprimat optiunea pentru virarea sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual pe venit, in contul entitatii nonprofit/unitatii de cult mentionate in notificarea primita, pot aduce la cunostinta organului fiscal competent, in scris, acest fapt.

In situatia in care, dupa transferarea sumei in contul entitatii nonprofit/unitatii de cult, contribuabilii aduc la cunostinta organului fiscal competent, in scris, faptul ca nu si-au exercitat respectiva optiune, organele fiscale competente vor efectua demersurile necesare in vederea recuperarii sumei virate in mod necuvenit.

Virarea sumelor reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult se realizeaza in maxim 90 de zile de la data depunerii cererii.

 • Directioneaza 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii pentru sustinerea entitatilor nonprofit care functioneaza in conditiile legii !

Declaratia Unica se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri/pierderi din Romania sau/si din strainatate, care datoreaza impozit pe venit si contributii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Declaratia se completeaza si se depune si de catre persoanele fizice care nu realizeaza venituri si care opteaza pentru plata contributiei de asigurari sociale de sanatate.

In ceea ce priveste veniturile din activitati independente, chirii, dividende sau din alte surse, pentru redirectionare, contribuabilul va completa si sectiunea I.6. "Destinatia sumei reprezentand 2% sau 3.5% din impozitul datorat pe venitul net/castigul net anual impozabil". 

Angajatorul sau platitorul de venit are obligatia ca la momentul platii sumelor reprezentand pana la 3,5% din impozitul datorat de persoanele fizice sa verifice daca entitatea nonprofit / unitatea de cult beneficiara figureaza in Registrul entitatilor / unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale.

In situatia in care entitatea nonprofit / unitatea de cult nu figureaza in Registrul entitatilor / unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale, angajatorul / platitorul de venit are obligatia sa refuze efectuarea platii sumelor catre aceasta.

{googleads}Declaratia se depune pana la data de 15 martie 2019, inclusiv, de catre persoanele fizice.

Persoanele fizice au obligatia:

 • declararii impozitului pe veniturile realizate din Romania sau/si din strainatate in anul 2018;
 • declararii impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din Romania in anul 2019;
 • declararii venitului estimat pentru incadrarea ca platitor de contributii sociale pentru anul 2019 si, dupa caz, a declararii contributiilor sociale datorate in anul fiscal 2018.

Nota: *impozitul anual datorat reprezinta impozitul anual, impozitul datorat pe venitul/castigul net anual impozabil, impozitul datorat pe venitul anual, dupa caz. 

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează

Prin accesarea acestui site, ești de acord cu faptul că folosim cookies .