2% sau 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea unui ONGDirectioneaza 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii pentru sustinerea entitatilor nonprofit care functioneaza in conditiile legii !

Procedura privind stabilirea de catre organul fiscal central a sumei reprezentand 2% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii sau a sumei reprezentand 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, in conditiile legii.

!!! UPDATE 2021: Redirectioneaza 3,5% din impozitul anual pe venit 

In Monitorul Oficial Partea I nr. 181 din 05.03.2020 s-a publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 614/2020 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii, cat si a modelului si continutului unor formulare.

In esenta este vorba in principal de o noua varianta a formularului 230 prin care cetatenii pot redirectiona 2% sau, dupa caz, 3,5% din impozitul pe venit aferent anului 2019 catre un ONG si instructiunile aferente de completare.

Pana acum exista formularul tip 230 aprobat prin Ordinul ANAF 147/2000, formular care era conceput pentru impozitul pe venit aferent perioadei aprilie - decembrie 2019 si formularul tip 230 aprobat prin Ordinul ANAF 50/2019, formular care era conceput pentru impozitul pe venit aferent perioadei ianuarie - martie 2019, adica ar fi trebuit contribuabilii sa depuna anul acesta doua formulare diferite pentru a directiona catre un ONG acele procente din impozitul pe venit pe care statul l-a luat sau urma sa il ia din veniturile lor din salarii, pensii sau alte venituri pentru care nu exista obligatia declararii lor prin "declaratia unica".

Este vorba de noua forma a Declaratiei tip 230 si procedura aferenta legata de redirectionarea catre ONG-uri a unei parti (pana la 3,5%) din impozitul pe venitul aferent anului trecut datorat statului de catre contribuabilii persoane fizice platitori de impozit pe venit si care nu trebuie sa depuna "declaratia unica" (adica salariatii, administratorii si directorii platiti cu idemnizatii pe baza de contract de mandat, cei care au avut activitati independente impuse pe baza de norma de venit, pensionarii carora li s-a retinut impozit pe venit, etc.)

Cei care trebuie sa depuna "declaratia unica" NU depun cerere tip 230 pentru vor avea in acea declaratie o rubrica adecvata, echivalenta acestui formular. Detalii AICI

Pot beneficia toate ONG, indiferent de domeniul in care activeaza, cu conditia sa fie inscrisi la ANAF in Registrul ONG sponsorizabile ce poate fi consultat online.

Termenul de depunere este 30 IUNIE 2020 iar formularul poate fi depus prin posta sau electronic (prin Spatiul Privat Virtual) ori direct la ghiseul organului fiscal. Depunerea o poate face si ONG-ul beneficiar, prin posta sau la sediul organului fiscal, caz in care trebuie sa depuna un borderou care sa insoteasca formularele 230 semnate olograf de cei care au decis redirectionarea si au incredintat formularul ONG-ului ca sa il depuna el la organul fiscal.

Se prevede ca ANAF va face directarea sumei catre ONG beneficiar in maxim 90 de zile de la depunerea declaratiei, deci inainte de inceputul lunii septembrie.

Noul formular 230 va putea fi descarcat de AICI

"Cerere privind destinatia sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii/Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat" (formularul 230)

Formularul se depune si de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si din pensii, impozabile in Romania, conform legii.

Optiunea poate fi exercitata pentru una sau mai multe entitati.

In situatia in care, persoana fizica opteaza pentru virarea unei sume reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual datorat*, dupa caz, pentru sustinerea mai multor entitati nonprofit/unitati de cult, si nu a completat in cerere rubrica "Suma", suma de virat se stabileste la nivelul plafonului admis de lege si se distribuie, in mod egal, entitatilor nonprofit/unitatilor de cult beneficiare.

Formularul 230 se depune pana la data de 30 Iunie 2020 de catre persoanele fizice care solicita organului fiscal central competent directionarea sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual, conform legii.

Se intocmeste in doua exemplare de contribuabil sau imputernicitul acestuia, dupa caz.

In cazul formularelor 230 depuse in format hartie pe baza de borderou, organul fiscal emite si transmite contribuabililor o notificare.

De retinut! Aceasta forma de redirectionare nu il costa absolut nimic pe contribuabil, practic o parte din valoarea totala a impozitului pe venit pe care acesta oricum trebuie sa il plateasca la bugetul de stat (intr-un an), se va redirectiona catre o entitate nonprofit/unitate de cult!

Cum pot contribuabilii sa redirectioneze o parte din impozitul pe venitul?

Formularul se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care dispun directionarea unei sume din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii si care realizeaza urmatoarele venituri din Romania:

- venituri din salarii si asimilate salariilor;
- venituri din pensii;
- venituri din activitati independente/ activitati agricole, impuse pe baza de norma de venit;
- venituri din activitati independente realizate in baza contractelor de activitate sportiva, pentru care impozitul se retine la sursa;
- venituri din drepturi de proprietate intelectuala, altele decat cele pentru care venitul net se determina in sistem real;
- venituri din cedarea folosintei bunurilor, pentru care venitul net se determina pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

Sectiunea II din formular se completeaza de contribuabilii care, in anul 2019, au realizat venituri din salarii si asimilate salariilor, pensii si/sau din activitati independente realizate in baza contractelor de activitate sportiva pentru care impozitul se retine la sursa si care dispun directionarea unei sume din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, dupa cum urmeaza:

a) pentru perioada 1 ianuarie - 31 martie 2019 inclusiv:

- dispun asupra destinatiei sumei reprezentand 2% din impozitul aferent perioadei pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult; 
- dispun asupra destinatiei sumei reprezentand 2% din impozitul aferent perioadei, pentru acordarea de burse private, conform legii; 
- dispun asupra destinatiei sumei reprezentand 3,5% din impozitul aferent perioadei, pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, in conditiile legii.

b) pentru perioada 1 aprilie - 31 decembrie 2019, dispun directionarea unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul aferent perioadei pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private.

Casuta "Optiune privind distribuirea sumei pentru o perioada de 2 ani" - se bifeaza in cazul in care contribuabilul solicita prin cerere distribuirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru acelasi beneficiar pentru o perioada de 2 ani. Solicitarea poate fi reinnoita dupa expirarea perioadei de 2 ani.

Sectiunea III se completeaza de catre contribuabilii care, in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2019, au realizat venituri din activitati independente/activitati agricole, impuse pe baza de norma de venit, drepturi de proprietate intelectuala, altele decat cele pentru care venitul net se determina in sistem real si/sau din cedarea folosintei bunurilor, pentru care venitul net se determina pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit si care dispun directionarea unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private.

In cazul veniturile de natura salariala si din pensii, pentru redirectionare, contribuabilul trebuie sa completeze si sa depuna la organul fiscal Formularul 230:

  • prin posta, in mod individual;
  • prin posta, prin intermediul altei persoane pe baza de borderou;
  • direct la registratura organului fiscal, in mod individual;
  • direct la registratura organului fiscal prin intermediul altei persoane pe baza de borderou;
  • prin intermediul serviciului Spatiul virtual privat.

Organul fiscal competent nu efectueaza transferul catre entitatea nonprofit/unitatea de cult a sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii inainte de expirarea unui termen de 45 de zile de la data comunicarii notificarii, timp in care, contribuabilii care nu si-au exprimat optiunea pentru virarea sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual pe venit, in contul entitatii nonprofit/unitatii de cult mentionate in notificarea primita, pot aduce la cunostinta organului fiscal competent, in scris, acest fapt.

In situatia in care, dupa transferarea sumei in contul entitatii nonprofit/unitatii de cult, contribuabilii aduc la cunostinta organului fiscal competent, in scris, faptul ca nu si-au exercitat respectiva optiune, organele fiscale competente vor efectua demersurile necesare in vederea recuperarii sumei virate in mod necuvenit.

Virarea sumelor reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult se realizeaza in maxim 90 de zile de la data depunerii cererii.

 • REDIRECTIONEAZA 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii pentru sustinerea entitatilor nonprofit care functioneaza in conditiile legii !

Nota: *impozitul anual datorat reprezinta impozitul anual, impozitul datorat pe venitul/castigul net anual impozabil, impozitul datorat pe venitul anual, dupa caz. 

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează

Prin accesarea acestui site, ești de acord cu faptul că folosim cookies .