Accesibilizarea cladirilor si a transportului are ca nou termen anul 2020Accesibilizarea cladirilor si a transportului in comun, prevazuta in Legea nr. 448/2006 privind protectia persoanelor cu dizabilitati, ramane o problema nerezolvata, fiind inca obiectiv in proiectul de Strategie nationala privind incluziunea acestor persoane, elaborat de Ministerul Muncii pentru 2014-2020.

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice (MMFPSPV) a pus in dezbatere publica propunerea de Strategie Nationala privind incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati 2014-2020, document care prevede opt directii strategice de actiune: accesibilitate, participare, egalitate, ocuparea fortei de munca, educatie si formare, protectie sociala, sanatate si actiune externa.

Obiectivul principal in privinta accesibilitatii consta in asigurarea accesului, pe baza de egalitate cu ceilalti cetateni, la toate resursele comunitatii - bunuri, servicii, inclusiv servicii publice.

Pentru indeplinirea acestuia, este necesara accesibilizarea cladirilor si a mijloacelor de transport in comun, masuri despre care in Romania se vorbeste de cel putin zece ani, de cand a fost elaborata Legea nr. 448/2006 privind protectia drepturilor persoanelor cu handicap (actualizata 2016), insa insuficient puse in practica.

UPDATE: 

Astfel, Strategia nationala pentru perioada 2014 - 2020 reia obligatii vechi, pe care statul, prin institutiile sale, nu a reusit sa le implementeze.

"Dezvoltarea cadrului legislativ privind accesibilizarea cladirilor (locuinte, institutii publice, spatii pentru activitati ocupationale etc.) concepte, principii, standarde standarde ale "adaptarii rezonabile"", "Continuarea procesului de implementare a standardelor referitoare la accesibilizarea cladirilor", "Cresterea nivelului de responsabilizare a autoritatilor publice centrale si locale sau a persoanelor juridice cu capital privat care sunt implicate in activitatile de constructii si urbanism" si "Dezvoltarea cadrului legislativ privind adaptarea transportului public la cerintele persoanelor cu dizabilitati" sunt idei care se regasesc in toate actele normative si strategiile de pana acum, reluate si in ultima propunere de Strategie nationala.

"Participare", cea de-a doua directie de actiune prevazuta in documentul pus in dezbatere publica, are ca obiectiv "exercitarea deplina a drepturilor de catre cetatenii Romaniei si respectiv ai Uniunii Europene", ceea ce presupune continuarea procesului de dezinstitutionalizare/prevenire a institutionalizarii concomitent cu dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viata independenta si integrare in comunitate, asigurarea conditiilor pentru ca persoanele cu dizabilitati sa aiba acces real la toate organizatiile, structurile, bunurile si serviciile obitnuite ale comunitatii, dar si dezvoltarea masurilor de combatere a saraciei in randul persoanelor cu dizabilitati.

Acelasi capitol prevede "dezvoltarea de masuri pentru a permite persoanelor cu dizabilitati accesul la programe privind asigurarea unei locuinte" si "dezvoltarea masurilor pentru ca persoanele cu dizabilitati sa aiba acces la beneficii si programe privind pensionarea, in conditii de echitate sociala".

Pentru cea de-a treia directie, "Egalitate", in documentul pus in dezbatere publica se mentioneaza ca obiective asigurarea si promovarea conditiilor pentru deplina exercitare a drepturilor si libertatilor cetatenesti de catre persoanele cu dizabilitati, in conditii de nediscriminare in raport cu ceilalti membri ai societatii, iar pentru "Ocupare a fortei de munca", tinta este accesul la munca a unui numar cat mai mare de persoane cu dizabilitati, in special pe piata libera a muncii.

In acest sens, sunt stabilite cateva obiective specifice care se refera la dezvoltarea cadrului legislativ privind promovarea si garantarea drepturilor si libertatilor privind incadrarea in munca, asigurarea protectiei contra discriminarii in selectia, angajarea, mentinerea si promovarea in munca, asigurarea masurilor de sprijin pentru angajare, promovare si mentinere in munca a persoanelor cu dizabilitati apte de munca, in conditii de echitate sociala: servicii de recuperare si mentinere a sanatatii, evaluare a capacitatii si aptitudinilor de munca, consiliere si orientare profesionala, sprijin pentru calificare/recalificare, sprijin pentru gasirea si mentinerea locului de munca (angajare asistata), transport adaptat la/de la locul de munca etc. si adaptarea locului de munca.

Stimularea angajarii in munca a persoanelor cu dizabilitati ar urma sa se faca prin dirijarea fondurilor de protectie speciala din sfera pasiva, in sfera facilitatilor si serviciilor sociale de sprijin pentru formare profesionala, angajare si mentinere in munca, dar si prin masuri de "munca asistata".

Pentru "Educatie si formare profesionala", se are in vedere asigurarea accesului persoanelor cu dizabilitati la invatamantul incluziv primar si secundar, gratuit, la invatamant superior, formare profesionala, educatie pentru adulti si formare continua, fara discriminare si in conditii de egalitate cu ceilalti cetateni, asigurarea dreptului de a alege si o alta forma de educatie (scoala speciala, invatamant la distanta, invatamant la domiciliu etc.) si accesibilizarea invatamantului de masa la toate nivelurile, prin adaptarea mediului fizic construit si transport, adaptarea mijloacelor si metodelor didactice si prin asigurarea serviciilor de sprijin individualizat pentru educatia incluziva si viata independenta.

Protectie sociala a acestei categorii de persoane ar urma sa se asigure prin dezinstitutionalizarea serviciilor de asistenta si ingrijire, extinderea si dezvoltarea serviciilor de asistenta personala, prin perfectionarea personalului, revizuirea/elaborarea standardelor de calitate pentru servicii de protectie speciala si prin asigurarea in centrele rezidentiale a unor servicii de dezvoltare/formare a deprinderilor si abilitatilor de viata independenta, in vederea pregatirii tranzitiei acestora din institutiile rezidentiale la un mod de viata independent in comunitate.

De asemenea, proiectul propune si transferarea treptata a persoanelor cu dizabilitati din institutiile rezidentiale de mare capacitate in alte forme de locuire, identificarea alternativelor la institutionalizare pentru evitarea plasamentului in institutii rezidentiale al persoanelor cu dizabilitati ce intra in sistemul de asistenta sociala specializata si sprijinirea familiilor si a persoanelor care ofera ingrijire in mod neoficial (informal) persoanelor cu dizabilitati.

In domeniul "Sanatate" se urmareste asigurarea accesului la servicii si facilitati privind sanatatea, in conditii de echitate sociala si in baza consimtamantului liber exprimat, propunandu-se revizuirea prevederilor legislative privind asigurarea serviciilor de sanatate pentru aceasta categorie sociala, asigurarea accesului la ingrijire medicala si programe de sanatate de masa, inclusiv la servicii de ingrijire a sanatatii si recuperare si consultarea persoanelor cu dizabilitati pentru a decide in cunostinta de cauza in ceea ce priveste masurile de ingrijire medicala ce le sunt destinate, furnizorii de servicii.

Ultima directie de actiune propusa in Strategia nationala se ferera la "Actiune externa", respectiv la "promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati in actiunile din afara Uniunii Europene". Acest lucru ar urma sa se faca prin promovarea masurilor necesare pentru asigurarea protectiei si securitatii persoanelor cu dizabilitati in situatii de risc, urgente umanitare si dezastre naturale, prin actiuni de sprijin informational si cooperare intre state, inclusiv in domeniul cercetarii stiintifice, si prin promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati si a bunelor practici in domeniul asistentei sociale a persoanelor cu dizabilitati, in cadrul actiunilor de cooperare cu state din cadrul si din afara Uniunii Europene, al programe lor de extindere a Uniunii Europene, al programelor de buna vecinatate si dezvoltare zonala.

Potrivit MMFPSPV, in Romania sunt 700.736 de persoane cu dizabilitati, reprezentand 3,71% din totalul populatiei.

UPDATE: HOTARARE pentru aprobarea Strategiei nationale "O societate fara bariere pentru persoanele cu dizabilitati" pentru perioada 2015-2020 si a Planului operational privind implementarea strategiei nationale "O societate fara bariere pentru persoanele cu dizabilitati" 2015-2020

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează