Salariatii care au in ingrijire o persoana varstnica dependenta, membru de familie, au posibilitatea legala de a lucra in baza unui program redus. Mai exact, aceste persoane pot munci la angajator cu jumatate de norma, cealalta jumatate de norma fiind platita de autoritatile locale.

Facilitatea de care pot beneficia salariatii este prevazuta de Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice. Conform acestui act normativ, cei care au in familie o persoana varstnica dependenta, de care au grija in mod curent, pot lucra cu jumatate de norma, insa bucurandu-se de salariu pentru norma intreaga.

Concret, jumatate de norma este platita de angajator, iar cealalta jumatate de norma - de autoritatile locale. "Sotul si rudele care au in ingrijire o persoana varstnica dependenta pot beneficia de program lunar redus de lucru, de o jumatate de norma, cu suportarea drepturilor salariale pentru cealalta jumatate de norma din bugetul local, corespunzator salariului brut lunar al ingrijitorului la domiciliu, potrivit Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Timpul cat sotul si rudele au fost incadrate in aceste conditii se considera, la calculul vechimii in munca, timp lucrat cu norma intreaga", este explicat in lege.

Practic, de aceasta facilitate se pot bucura doar persoanele care lucreaza in baza unui contract individual de munca, asa cum a clarificat mai demult, Ministerul Muncii. Astfel, inainte de toate, angajatorul trebuie sa fie de acord cu cererea salariatului de a modifica durata normala de timpului de munca (daca este cazul).

"Prevederile legale mentionate se aplica in situatia in care sotul si rudele care au in ingrijire o persoana varstnica dependenta au incheiat un contract individual de munca, acestuia modificandu-i-se durata in contract de munca cu timp partial, cu acordul partilor. (...) Contractul individual de munca al salariatului poate fi modificat numai cu acordul partilor, insa, fiind vorba de un drept acordat in temeiul legii sotului si rudelor care au in ingrijire o persoana varstnica dependenta, consideram ca angajatorul nu poate refuza solicitarea persoanei in cauza de modificare a contractului individual de munca", ne-au lamurit reprezentantii Serviciului comunicare, mass-media si statistica din cadrul ministerului.

Angajatorul este obligat, potrivit Codului muncii, sa ia in considerare cererile salariatilor pentru transferul pe un loc de munca cu fractiune de norma, in masura in care este posibil. Totodata, pentru a inlesni astfel de transferuri, angajatorul trebuie sa informeze salariatii atunci cand apar locuri de munca cu fractiune de norma.

In cazul salariatilor angajati cu norma intreaga, durata normala a timpului de munca este de opt ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana. Un salariat cu fractiune de norma este considerat cel "al carui numar de ore normale de lucru, calculate saptamanal sau ca medie lunara, este inferior numarului de ore normale de lucru al unui salariat cu norma intreaga comparabil", scrie in Codul muncii.

Atentie! Desi un salariat cu fractiune de norma este platit proportional cu timpul efectiv lucrat, acesta se bucura de aceleasi drepturi pe care le au salariatii cu norma intreaga. De exemplu, asta inseamna ca, indiferent de durata timpului de munca, toti salariatii au dreptul la cel putin 20 de zile de concediu de odihna anual.

Cererile se depun la serviciul de asistenta sociala al localitatii

Cererile pentru acordarea ingrijirii la domiciliu pentru persoanele varstnice dependente trebuie depuse la primaria localitatii, la serviciul public de asistenta sociala. Apoi, pentru ca salariatii sa beneficieze de plata unei jumatati de norma pentru a avea grija de persoana dependenta, anumiti angajati ai primariei si un medic specialist trebuie sa efectueze o ancheta sociala.

"Cererea pentru acordarea serviciilor de ingrijire personala la domiciliu se inregistreaza la serviciul public de asistenta sociala de la nivelul comunei, orasului, municipiului, judetului. Dreptul la asistenţa sociala se stabileste pe baza anchetei sociale, cu respectarea criteriilor prevazute in grila nationala de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice", este explicat de minister, cu precizarea ca gradele de dependenta se stabilesc conform aceleiasi grile.

Cu privire la conditiile ce trebuie indeplinite pentru ca un salariat sa fie platit din bugetul local pentru a avea grija de o persoana varstnica dependenta, reprezentantii ministerului au facut referire mai intai la modificarea contractului de munca. Apoi, solicitantul trebuie sa fie sot sau ruda a persoanei dependente. In fine, autoritatile trebuie sa stabileasca, in baza legislatiei, dependenta varstnicului.

"Conditiile care trebuie indeplinite au in vedere aspectele mentionate anterior cu privire la contractul individual de munca, modificat in conditiile Codului muncii, calitatea de beneficiar prevazuta de art. 13 alin. (2) din Legea nr. 17/2000, precum si evaluarea persoanei dependente potrivit Hotararii Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice", este punctat de minister.

Lista documentelor necesare la solicitarea serviciilor de ingrijire poate sa fie diferita de la o localitate la alta, din moment ce sursa citata a mentionat ca aceasta este stabilita de catre autoritatile locale. Pentru a afla exact ce acte sunt necesare, este indicat ca salariatii sa se intereseze direct la serviciul public de asistenta sociala al primariei.

Cine stabileste ca o persoana varstnica este considerata dependenta

Dreptul la asistenta sociala pentru o persoana varstnica dependenta este stabilit in baza unei anchete sociale, dupa cum dispune Legea nr. 17/2000. In acest sens, de ancheta sociala se ocupa doi asistenti sociali (din cadrul consiliului local sau de la directia de munca, solidaritate sociala si familie judeteana sau a municipiului Bucuresti) si medicul specialist al persoanei in cauza.

Medicul, a carui prezenta la ancheta este obligatorie, trebuie sa fie specialist in geriatrie-gerontologie, potrivit HG nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice. Criteriile de incadrare in grade de dependenta se stabilesc prin evaluarea statusului functional, senzorial si psihoafectiv al persoanei varstnice, asa cum stabileste actul normativ.

In baza Grilei nationale de evaluare a persoanelor varstnice, persoanele dependente sunt incadrate in gradele IA, IB si IC.

Prin ancheta sociala se propune masura de asistenta sociala justificata de situatia constatata, in baza analizei situatiei sociale, economice si medicale a persoanei varstnice in cauza iar aprobarea dreptului la servicii de asistenta social se face de catre primar.

COMMENTS 

Postat la
%b %20, %2022
Postat de
Mona si Dan
Hotararea 548 din 27 iulie 2017
HOTĂRÂRE nr. 548 din 27 iulie 2017
privind aprobarea condițiilor de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului personal profesionist
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
(1) Se aprobă condițiile de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului personal profesionist, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Modelul atestatului de asistent personal profesionist se aprobă prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
Articolul 2
Standardele minime obligatorii pentru asigurarea îngrijirii și protecției adulților cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist se aprobă prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
Articolul 3
Procedura de monitorizare și control a activității asistentului personal profesionist se aprobă prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
Articolul 4
Ordinele ministrului muncii și justiției sociale emise potrivit prezentei hotărâri se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul muncii și justiției sociale, Lia-Olguța Vasilescu
p. Viceprim-minist ru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,

Sirma Caraman, secretar de stat

Ministrul sănătății,
Florian-Dorel Bodog

Ministrul transporturilor , Alexandru-Răzva n Cuc

Ministrul educației naționale, Liviu-Marian Pop

p. Ministrul finanțelor publice, Daniela Pescaru, secretar de stat
București, 27 iulie 2017.
Nr. 548.
ANEXĂ
CONDIȚII ȘI PROCEDURI din 27 iulie 2017

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează