Asistentul-personal-al-persoanei-cu-handicapPotrivit legislatiei asistentul personal al persoanei cu handicap, denumit in continuare "asistent personal", este persoana care supravegheaza, acorda asistenta si ingrijire copilului sau adultului cu handicap grav, pe baza programului individual de recuperare, readaptare si reintegrare sociala a persoanei cu handicap, elaborat de comisiile de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti si, respectiv, de comisiile de expertiza medicala a copilului cu handicap.

Inscrierea in legislatia noastra a ocupatiei de asistent personal face parte dintre masurile de protectie speciala care sprijina asigurarea calitatii vietii si accesul persoanei cu handicap, cu sanse egale la viata sociala potrivit varstei, sexului, factorilor materiali, sociali si culturali proprii.

Asistentul personal are in raport cu persoana cu handicap careia ii acorda supraveghere asistenta si ingrijire urmatoarele obligatii:

 • sa participe, odata la doi ani la instruirea organizata de angajator;
 • sa semneze un angajament, ca act aditional la contractul individual de munca prin care isi asuma raspunderea de a realiza integral planul de recuperare pentru copilul cuhandicap, respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
 • sa presteze pentru persoana cu handicap toate activitatile si serviciile prevazute in contractul individual de munca, in fisa postului si in planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv in programul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap;
 • sa trateze cu respect, buna-credinta si intelegere persoana cu handicap grav si sa nu abuzeze fizic, psihic sau moral de starea acesteia;
 • sa comunice directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 48 ore de la luarea la cunostinta, orice modificare survenita in starea fizica psihica sau sociala a persoanei cu handicap grav si a oricaror situatii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege;

Persoana cu handicap grav are dreptul la asistent personal, in baza evaluarii sociopsihomedicale. Planul individualizat de servicii este principalul document care orienteaza activitatea asistentului personal in ceea ce priveste ingrijirile acordate, recuperarea, socializarea si integrarea scolara, sociala si profesionala a copilului/adultului cu handicap.

STANDARD OCUPATIONAL

 • Ocupatia: Asistent personal al persoanei cu handicap grav
 • Domeniul: Sanatate, igiena, servicii sociale

UNITATI DE COMPETENTA

 • 1. Planificarea in timp a activitatilor
 • 2. Perfectionarea continua
 • 3. Lucrul in echipa multidisciplinara
 • 4. Acordarea ingrijirilor primare
 • 5. Asigurarea alimentatiei si hranirii beneficiarului
 • 6. Adaptarea mediului la nevoile beneficiarului
 • 7. Supravegherea starii de sanatate a beneficiarului
 • 8. Comunicarea dintre asistentul personal si persoana cu handicap
 • 9. Asistarea activitatii si participarii persoanei cu handicap in familie si comunitate
 • 10. Asistarea integrarii scolare si a educatiei permanente
 • 11. Asistarea integrarii profesionale a persoanei cu handicap
 • 12. Supravegherea respectarii drepturilor persoanei cu handicap

1. PLANIFICAREA ACTIVITATILOR

Unitatea se refera la competenta necesara asistentului personal de a realiza o planificare realista si corecta a activitatilor cotidiene.

Elemente de competenta - Criterii de realizare

1. Stabileste activitatile specifice

 • 1.1. Activitatile specifice sunt stabilite in colaborare cu managerul de caz, specialistii echipei multidisciplinare, persoana cu handicap si familia acestuia, pe baza observarii zilnice a beneficiarului;
 • 1.2. Obiectivele activitatilor specifice sunt astfel stabilite incat sa asigure atat ingrijirea beneficiarului cat si activitatea, participarea si recuperarea acesteia;
 • 1.3. Activitatile cuprinse in Planul Individualizat de Servicii sunt respectate cu strictete.

2. Ierarhizeaza activitatile

 • 2.1. Ierarhizarea se realizeaza cu atentie avand in vedere ce urmeaza a fi derulate reducerea dezavantajelor beneficiarului;
 • 2.2. Activitatile ce urmeaza a fi derulate sunt ierarhizate cu promptitudine, imediat dupa stabilirea nevoilor de sprijin ale beneficiarului;
 • 2.3. Activitatile sunt ierarhizate in functie de trebuintele si varsta beneficiarului;
 • 2.4. Ierarhizarea prioritatilor este flexibila, modificandu-se in situatii de risc pentru beneficiar.

3. Estimeaza perioada de timp necesara derularii activitatilor

 • 3.1. Perioada de timp este estimata in functie de capacitatile persoanei asistate si obiectivele activitatilor stabilite;
 • 3.2. Planificarea este realizata pe termen scurt, mediu si lung;
 • 3.3. Perioada de timp este estimata realist, pe baza unei analize atente a datelor ce compun situatia de rezolvat;
 • 3.4. Elaboreaza un program de activitati flexibil, adaptabil noilor situatii aparute in asistarea beneficiarului.

4. Evaluarea si adaptarea programului activitatilor zilnice

 • 4.1. Programul este evaluat si adaptat continuu, in functie de progresele in recuperare si orice schimbari in situatia beneficiarului;
 • 4.2. Programul activitatilor zilnice este adaptat in functie de situatiile nou aparute, importante pentru calitatea vietii beneficiarului.

2. PERFECTIONAREA CONTINUA

Unitatea se refera la competenta asistentului personal de a-si identifica nevoile de pregatire profesionala si de a se perfectiona continuu.

Elemente de competenta - Criterii de realizare

1. Identificarea nevoilor de pregatire

 • 1.1. Nivelul de pregatire este autoevaluat periodic;
 • 1.2. Ariile profesionale in care are nevoie de imbunatatiri sunt identificate cu obiectivitate;
 • 1.3. Identificarea unor cursuri de formare care sa raspunda nevoilor sale de pregatire profesionala este solicitata angajatorului atunci cand este necesar;
 • 1.4. Programarea termenelor pentru pregatirea continua se face in mod realist.

2. Formarea profesionala

 • 2.1. Formarea continua se face in scopul eliminarii punctelor slabe din cunostintele de specialitate;
 • 2.2. Participa, o data la 2 ani la instruirea organizata de angajator;
 • 2.3. Aplica cunostintele dobandite in timpul instruirii pentru cresterea eficientei si calitatii serviciilor acordate beneficiarului;
 • 2.4. Formarea profesionala se face cu responsabilitate, in scopul recunoasterii capacitatilor profesionale.

3.Studiu individual

 • 3.1. Demersurile pentru imbogatirea si completarea cunostintelor sunt initiate cu realism;
 • 3.2. Elaborarea planului individual de studiu se realizeaza cu responsabilitate;
 • 3.3. Documentarea permanenta privind noile tehnici de ingrijire si recuperare se face permanent.

3. LUCRUL IN ECHIPA MULTIDISCIPLINARA

Unitatea se refera la competenta necesara asistentului personal de a lucra in echipa cu persoanele implicate in recuperarea si integrarea sociala a beneficiarului.

Elemente de competenta - Criterii de realizare

1. Colaboreaza cu membrii echipei

 • 1.1. Colaboreaza cu managerul de caz, cu membrii echipei interdisciplinare de specialisti, cu familia persoanei cu handicap, in functie de particularitatile beneficiarului, necesitatea integrarii sale sociale, scolare / profesionale;
 • 1.2. Apeleaza la membrii echipei in functie de experientele lor anterioare in rezolvarea unor cazuri similare;
 • 1.3. Lucreaza cu membrii echipei, cu persoana cu handicap si familia acestuia, in mod activ dand dovada de obiectivitate si receptivitate, inclusiv la revizuirea periodica a Planului Individualizat de Servicii, la sase luni si oricand este necesar.

2. Participa la stabilirea obiectivelor

 • 2.1. Obiectivele sunt stabilite impreuna cu ceilalti membrii ai echipei pe baza cunoasterii beneficiarului;
 • 2.2. Obiectivele sunt stabilite cu claritate, putand fi identificate rezultatele asteptate si termenele de realizare;
 • 2.3. Obiectivele sunt stabilite cu promptitudine, imediat dupa studierea amanuntita a situatiei beneficiarului.

3. Faciliteaza schimburile de informatii

 • 3.1. Informeaza echipa de specialisti despre orice modificare a starii psiho-fizice a beneficiarului;
 • 3.2. Schimburile de informatii sunt facilitate prin mentinerea unei legaturi permanente intre membrii echipei;
 • 3.3. Schimburile de informatii sunt facilitate prin transmiterea datelor intr-un timp optim;
 • 3.4. Schimburile de informatii sunt facilitate prin comunicarea lor intr-o forma clara, accesibila.

4. Respecta recomandarile specialistilor

 • 4.1. Respectarea recomandarilor specialistilor se realizeaza cu strictete;
 • 4.2. Tehnicile si procedurile recomandate sunt aplicate cu abilitate;
 • 4.3. Recomandarile specialistilor sunt discutate in echipa, sub aspectul importantei ce le prezinta pentru sanatatea, recuperarea si calitatea vietii persoanei asistate.

4. ACORDAREA INGRIJIRILOR PRIMARE

{googleads}Unitatea se refera la competenta necesara asistentului personal de a acorda anumite ingrijiri primare beneficiarului, in vederea satisfacerii trebuintelor sale fundamentale si asigurarii calitatii vietii (igiena corpului si a partilor corpului, igiena defecatiei si urinarii, igiena menstruatiei; igiena camerei, a lenjeriei, a obiectelor proprii, a ustensilelor, asigurarea imbracarii/ dezbracarii, transferului si mobilizarii).

Elemente de competenta - Criterii de realizare

1. Asista beneficiarul in ingrijirile primare

 • 1.1. Asistarea este realizata in functie de capacitatile, performantele si deprinderile beneficiarului;
 • 1.2. Ingrijirile igienice se acorda conform programului si ori de cate ori este nevoie;
 • 1.3. Imbracarea/dezbracarea este realizata la timp cu indemanare si grija;
 • 1.4. Materialele igienico-sanitare utilizate in ingrijirea corporala sunt adaptate particularitatilor beneficiarului si procurate din timp;
 • 1.5. Dezinfectia materialelor utilizate la igiena beneficiarului si indepartarea reziduurilor se realizeaza prompt, dupa utilizare.

2. Asigura conditiile igienice ale spatiului personalizat

 • 2.1. Lenjeria este schimbata periodic/si de cate ori este necesar;
 • 2.2. Pregatirea patului pentru somnul de noapte si de dupa amiaza se realizeaza permanent, cu grija;
 • 2.3. Asigurarea/monitorizarea conditiilor igienico-sanitare din spatiul personalizat se realizeaza in permanenta.

5. ASIGURAREA ALIMENTATIEI SI HRANIRII BENEFICIARULUI

Unitatea se refera la competenta necesara asistentului personal pentru a satisface trebuintele de apa si hrana ale beneficiarului, corespunzator varstei, conditiei de sanatate, recomandarilor medicale si capacitatii acestuia de a se hrani singur.

Elemente de competenta - Criterii de realizare

1. Stabileste meniul

 • 1.1. Meniul este stabilit in timp util cu respectarea stricta a prescriptiilor medicale;
 • 1.2. Felurile de mancare sunt stabilite pe baza consultarii beneficiarului, avand in vedere preferintele acesteia, in limita permisa de varsta si dieta.

2. Monitorizeaza respectarea meniului si calitatea hranei

 • 2.1. Verificarea procurarii alimentelor necesare si pregatirii la timp a mesei se face cu responsabilitate;
 • 2.2. Stabilirea masurii in care hrana corespunde meniului, prescriptiilor medicale si normelor igienico-sanitare, se realizeaza cu promptitudine si cu propunerea de masuri concrete.

3. Asista/sprijina hranirea beneficiarului

 • 3.1. Sprijinul necesar hranirii beneficiarului se acorda pe baza evaluarii autonomiei personale in hranire si a starii de sanatate a acestuia;
 • 3.2. Asistarea beneficiarului este realizata cu deosebita grija pentru hidratarea acestuia si administrarea prompta a apei, la cerere;
 • 3.3. Sprijinul necesar in timpul hranirii, inainte si dupa masa se acorda cu operativitate.

4. Asigura confortul/starea de bine in timpul mesei

 • 4.1. Masa este asezata tinand cont si de criteriile estetice;
 • 4.2. Beneficiarul serveste masa impreuna cu asistentul personal si/sau alti membrii ai familiei.

6. ADAPTAREA MEDIULUI LA NEVOILE BENEFICIARULUI

Unitatea se refera la competenta asistentului personal de a realiza adaptarea mediului si a spatiului personal la nevoile persoanei asistate.

Elemente de competenta - Criterii de realizare

1. Amenajeaza spatiul beneficiarului

 • 1.1. Spatiul beneficiarului este amenajat in functie de trebuintele si particularitatile beneficiarului;
 • 1.2. Camera este aleasa asa incat sa asigure conditii optime pentru persoana asistata;
 • 1.3. Patul este orientat in pozitia corespunzatoare care il fereste de curent si ofera persoanei asistate perspectiva asupra intregii camere;
 • 1.4. Amenajarea camerei faciliteaza ingrijirea si activitatea beneficiarului;
 • 1.5. Amenajarea spatiului tine seama de asigurarea integritatii fizice a persoanei asistate, prin indepartarea obiectelor care ar putea-o afecta.

2. Asigura un spatiu personalizat

 • 2.1. Decorarea camerei se realizeaza dupa dorintele persoanei asistate;
 • 2.2. Aranjamentul camerei se modifica la cererea persoanei asistate sau atunci cand trebuintele de ingrijire si recuperare impun aceasta;
 • 2.3. Documentele personale importante sunt pastrate in siguranta, in locuri permanent accesibile beneficiarului.

7. SUPRAVEGHEREA STARII DE SANATATE A BENEFICIARULUI

Unitatea se refera la competenta asistentului personal de a supraveghea, in permanenta, starea de sanatate a persoanei asistate si de a semnala orice modificare aparuta.

Elemente de competenta - Criterii de realizare

1. Identifica schimbarile starii de sanatate

 • 1.1. Observarea beneficiarului se realizeaza in permanenta, avand in vedere modificari ale fizionomiei, mimicii, palorii faciesului pentru a surprinde orice schimbari/tulburari in starea de sanatate;
 • 1.2. Schimbarile starii de sanatate a beneficiarului se anunta cu operativitate familiei si medicului.

2. Monitorizeaza functiile vitale

 • 2.1. Masurarea parametrilor, temperatura corpului, pulsul, tensiunea arteriala, se efectueaza dupa observarea unor schimbari in starea de sanatate precum si la cererea beneficiarului;
 • 2.2. Interpretarea valorilor masurate se face prin confruntarea cu valorile normale.

3. Aplica masurile care se impun in cazul abaterii de la valorile normale a parametrilor masurati

 • 3.1. Anunta prompt familia, medicul si/sau salvarea in cazul unor abateri de la valorile normale a parametrilor starii  de sanatate;
 • 3.2. Actioneaza cu rapiditate in vederea transportarii beneficiarului intr-un spital de urgenta, daca starea acestuia este foarte grava;
 • 3.3. Administrarea medicamentelor se realizeaza cu respectarea stricta a prescriptiilor medicale.

4. Asistenta in mentinerea sanatatii

 • 4.1. Desfasoara activitati de educatie pentru sanatate, atat in scopul asigurarii unor cunostinte minime si deprinderi igienice, raportat la situatia concreta a beneficiarului cat si in vederea prevenirii/diminuarii/eliminarii unor comportamente nedorite, riscuri privind fumatul, drogurile, viata sexuala neprotejata;
 • 4.2. Sprijinirea accesului beneficiarului la asistenta medicala generala si de specialitate se realizeaza cu promptitudine, la termenele fixate de specialisti si medicul de familie;
 • 4.3. Sprijinirea accesului beneficiarului la asistenta tehnica adecvata, ochelari, lucrari stomatologice, orteze, proteze, se realizeaza in timp util, in toate locatiile necesare, pana la finalizarea sprijinului.

8. COMUNICAREA DINTRE ASISTENTUL PERSONAL SI PERSOANA CU HANDICAP

Unitatea se refera la competenta asistentului personal de a comunica cu persoana cu handicap, indiferent de gravitatea deficientei, gasind cele mai potrivite forme de comunicare si cel mai potrivit stil in vederea identificarii prompte a nevoilor persoanei cu handicap, reducerii izolarii acesteia si prevenirii depresiei.

Elemente de competenta - Criterii de realizare

1. Identifica capacitatile de comunicare a persoanei cu handicap

 • 1.1. Identificarea capacitatilor de receptare si producere de mesaje verbale si nonverbale este realizata cu atentie, in contextul activitatii si comunicarii zilnice;
 • 1.2. Functionalitatea comunicarii este testata in diferite activitati desfasurate cu beneficiarul;
 • 1.3. Detectarea preferintelor privind stilul de comunicare se realizeaza pe baza observatiilor directe.

2. Stabileste modul de comunicare

 • 2.1. Forma de comunicare dominanta si limbajele corespunzatoare sunt stabilite in functie de deficienta;
 • 2.2. Creeaza un cod de comunicare impreuna cu persoana cu handicap;
 • 2.3. Formulele de adresare reciproca sunt stabilite de comun acord intre persoana cu handicap si asistentul personal;
 • 2.4. Stabileste cele mai potrivite gesturi spre a nu reaminti deficienta.

3. Realizeaza comunicarea

 • 3.1. Comunicarea se realizeaza utilizand semnele verbale si nonverbale cunoscute si intelese de persoana cu handicap;
 • 3.2. Limbajul oral insoteste intotdeauna orice alta forma de comunicare;
 • 3.3. Modul de adresare este politicos;
 • 3.4. Comunicarea se realizeaza cu mentinerea contactului vizual cu persoana cu handicap;
 • 3.5. Comunicarea are loc pe un ton si cu o mimica care exprima sentimente pozitive si de incurajare;
 • 3.6. Comunicarea are loc la o distanta stabilita in functie de deficienta si de preferintele persoanei cu handicap;
 • 3.7. Vorbeste direct cu persoana cu handicap si nu prin intermediul altor persoane;
 • 3.8. Transmiterea regulilor si interdictiilor este insotita de explicatii, pe un ton adecvat.

4. Utilizeaza feed-back-ul

 • 4.1. Verifica intelegerea mesajului transmis;
 • 4.2. Utilizeaza feed-back-ul pentru ajustarea/adaptarea comunicarii la particularitatile persoanei asistate;
 • 4.3. Utilizarea feed-back-ului in vederea incurajarii persoanei cu handicap si a membrilor de familie pentru fiecare progres inregistrat;
 • 4.5. Feed-back-ul are loc continuu, dupa fiecare secventa a activitatii.

9. ASISTAREA ACTIVITATII SI PARTICIPARII PERSOANEI CU HANDICAP IN FAMILIE SI COMUNITATE

Unitatea se refera la competenta asistentului personal de a antrena si sprijini persoana cu handicap pentru a desfasura activitati zilnice in familie si comunitate. Activitatea presupune executarea unei sarcini sau actiuni, iar participarea inseamna implicarea in situatii de viata, asemenea celorlalti membrii ai comunitatii.

Elemente de competenta - Criterii de realizare

1. Asista/sprijina activitatile la domiciliu

 • 1.1. Sprijinul se acorda in functie de capacitatile, performantele, si deprinderile deja formate ale persoanei cu handicap;
 • 1.2. Asistarea persoanei cu handicap se realizeaza cu tact si rabdare, urmarindu-se finalizarea activitatii respective de catre insasi persoana cu handicap;
 • 1.3. Pregatirea materialelor, uneltelor, jocurilor, ustensilelor necesare si accesibilizarea spatiului de lucru se realizeaza impreuna cu persoana cu handicap si familia acestuia;
 • 1.4. Asistarea persoanei cu handicap se realizeaza continuu, cu prevenirea si eliminarea factorilor de risc in ceea ce priveste accidentele;
 • 1.5. Antrenarea mobilitatii persoanei cu handicap este realizata cu regularitate;
 • 1.6. Activitatile de recuperare se desfasoara cu regularitate, prin metodele si tehnicile prescrise.

2. Formeaza deprinderile si obisnuintele persoanei cu handicap

 • 2.1. Identificarea deprinderilor si obisnuintelor care vor fi formate se realizeaza in timp util, consultand persoana cu handicap si familia acestuia;
 • 2.2. Prezentarea modelului/produsului final si a etapelor deprinderii este realizata cu rabdare, cu suport intuitiv;
 • 2.3. Exersarea fiecarui element al deprinderii de catre persoana cu handicap este supravegheata cu rabdare si cu asigurarea intervalului de timp necesar;
 • 2.4. Feed-back-ul are loc continuu, dupa fiecare secventa a activitatii;
 • 2.5. Realizarea feed-back-ului are in vedere atat rezultatul partial/final cat si incurajarea persoanei cu handicap pentru fiecare progres inregistrat;

3. Asista activitatea si participarea in comunitate

 • 3.1. Asistarea activitatii si participarii in comunitate se realizeaza cu respectarea activitatilor de integrare familiala si comunitara prevazute in Programul Individualizat de Socializare si a nevoilor individuale ale beneficiarului;
 • 3.2. Sprijinul necesar pentru deplasarea in comunitate este asigurat cu promptitudine;
 • 3.3. Informatiile privind viata comunitatii sunt asigurate in timp util;
 • 3.4. Deciziile persoanei cu handicap in ceea ce priveste petrecerea timpului liber sunt respectate;
 • 3.5. Procurarea biletelor pentru participarea la activitatile de loisir este asigurata din timp, in colaborare cu familia;
 • 3.6. Procurarea echipamentului si mijloacelor necesare desfasurarii unor antrenamente si activitati este asigurata in timp util, impreuna cu familia.

10. ASISTAREA INTEGRARII SCOLARE SI A EDUCATIEI PERMANENTE

Unitatea se refera la activitatea desfasurata de asistentul personal pentru asigurarea educatiei persoanei cu handicap grav in cadrul sistemului national de invatamant si/sau a unor alternative educationale.

Elemente de competenta - Criterii de realizare

1. Asista inscrierea copilului cu handicap intr-o alternativa educationala adecvata

 • 1.1. Solicitarea evaluarii copilului cu handicap in vederea integrarii in sistemul de invatamant este realizata la momentul potrivit, conform prevederilor legii;
 • 1.2. Informatiile privind competentele si performantele copilului sunt prezentate cu claritate si profesionalism, specialistilor implicati in evaluarea complexa;
 • 1.3. Consiliaza parintii in ceea ce priveste respectarea recomandarii de orientare scolara si profesionala si inscrierea in scoala.

2. Asista scolarizarea, pregatirea scolara si educatia permanenta

 • 2.1. Deplasarea prescolarului/ elevului/studentului, adultului la/de la institutia scolara se realizeaza cu punctualitate conform programului acesteia;
 • 2.2. Amenajarea spatiului pentru efectuarea lectiilor este realizata impreuna cu familia, cu respectarea normelor igienice;
 • 2.3. Participarea la supravegherea pregatirii temelor, la sedintele cu parintii si la alte activitati scolare/de educatie permanenta, inclusiv la lectii/training-uri, se realizeaza cu acordul parintilor sau la cererea institutiei scolare.

11. ASISTAREA INTEGRARII PROFESIONALE A PERSOANEI CU HANDICAP

Unitatea se refera la activitatea desfasurata de asistentul personal pentru gasirea unui loc de munca persoanei cu handicap, pregatirea acesteia pentru obtinerea postului si pastrarea locului de munca.

Elemente de competenta - Criterii de realizare

1. Asista cautarea unui loc de munca

 • 1.1. Consilierea persoanei cu handicap privind importanta unei activitati profesionale remunerate este realizata documentat si cu putere de convingere;
 • 1.2. Stabilirea activitatile profesionale, corespunzatoare capacitatii, competentelor persoanei cu handicap si situatiei locale este realizata impreuna cu acesta si specialistii;
 • 1.3. Cautarea unui loc de munca/pregatirea pentru demararea propriei afaceri se realizeaza cu asiduitate, prin obtinerea informatiilor si contactarea institutiilor cu functii in domeniu sau obtinerea autorizatiilor necesare;
 • 1.4. Prezentarea facilitatilor pe care angajatorii le au potrivit legii, este realizata documentat si cu convingere;
 • 1.5. Recomandarea unui anumit loc de munca este realizata in conditiile legii in raport cu pregatirea si posibilitatile fizice si psihice ale persoanei cu handicap si pe baza recomandarilor medicale.

2. Pregateste persoana cu handicap pentru obtinerea locului de munca

 • 2.1. Identifica nevoia de sprijin in ceea ce priveste redactarea curriculum-ului vitae si a scrisorii de intentie si acorda sprijinul corespunzator;
 • 2.2. Consiliaza persoana cu handicap in ceea ce priveste modul de prezentare la interviu/concurs.

3. Asista relatia persoanei cu handicap cu angajatorul si colegii de munca

 • 3.1. Asista la incheierea contractului de munca, cu atentie deosebita pentru respectarea drepturilor persoanei cu handicap si a legislatiei;
 • 3.2. Evaluarea, posibilitatii adaptarii locului de munca la nevoile persoanei cu handicap este realizata impreuna cu aceasta, angajatorul si reprezentantul primariei;
 • 3.3. Consilierea colegilor de munca ai persoanei cu handicap in ceea ce priveste importanta unei atitudini de sprijin si nediscriminatorii este realizata cu tact.

4. Sprijina persoana cu handicap pentru mentinerea locului de munca

 • 4.1. Deplasarea persoanei cu handicap la/de la locul de munca se realizeaza zilnic cu punctualitate conform programului angajatorului;
 • 4.2. Implicarea in rezolvarea problemelor ce apar la locul de munca se realizeaza prompt avand in vedere interesul persoanei cu handicap si respectarea legii;
 • 4.3. Sprijinirea propriei afaceri a persoanei cu handicap se realizeaza permanent, avand in vedere asigurarea materiilor prime si desfacerea produselor realizate.

12. SUPRAVEGHEREA RESPECTARII DREPTURILOR PERSOANEI CU HANDICAP

Unitatea prezinta competentele asistentului personal necesare pentru a sprijini protectia si promovarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei cu handicap in calitate de cetatean si a celor asigurate prin legislatia privind protectia, integrarea si incluziunea sociala a persoanei cu handicap.

Elemente de competenta - Criterii de realizare

1. Informeaza persoana cu handicap cu privire la drepturile si obligatiile sale legale

 • 1.1. Informarea este cuprinzatoare, avand in vedere toate categoriile de drepturi si obligatii, precum si Codul drepturilor beneficiarilor;
 • 1.2. Informatiile cu privire la drepturile si obligatiile asigurate prin sistemul de protectie sociala sunt permanent actualizate.

2. Asista persoana cu handicap in relatiile cu autoritatile

 • 2.1. Asistarea persoanei cu handicap se realizeaza cu perseverenta pana la asigurarea drepturilor prevazute de lege;
 • 2.2. Orice modificare survenita in starea fizica, psihica sau sociala a persoanei cu handicap de natura sa modifice acordarea drepturilor sau accesibilitatilor prevazute de lege este sesizata prompt autoritatilor publice locale;
 • 2.3. In orice situatie de risc major pentru viata si integritatea persoanei sunt anuntate urgent organele competente.

3. Sprijina persoana cu handicap in protectia si exercitarea drepturilor sale

 • 3.1. Insotirea persoanei cu handicap pentru obtinerea si exercitarea drepturilor sale este realizata in timp util;
 • 3.2. Sprijinirea persoanei este realizata cu respectarea confidentialitatii informatiei.

Baza legala

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează