Bilete de tratament balnear in statiuni

Biletele de tratament balnear se vor repartiza pe baza criteriilor stabilite de C.N.P.P. prin Ordinul Presedintelui. Sotii sau sotiile pensionarilor sau asiguratilor care nu au calitatea de asigurati ai sistemului public de pensii (pensionar sau salariat) nu mai pot beneficia de bilet de tratament in calitate de insotitor al titularului. De asemenea copiii minori ai pensionarului sau asiguratului nu mai beneficiaza de bilet de tratament in calitate de insotitor.

Pentru fiecare serie, dupa scaderea biletelor gratuite si a celor aflate la dispozitia conducerii (3%), biletele ramase vor fi repartizate pensionarilor (cel putin 80%) si pana la 20% pentru asigurati. Biletele pe serii vor fi repartizate prin aplicatia informatica pusa la dispozitie de C.N.P.P. Bucuresti in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut de fiecare solicitant in baza unor criterii specifice de acordare stabilite pentru fiecare tip de asigurat, in functie de optiunea facuta de solicitant si de ordinea mentionata pe cerere.

CENTRE BALNEARE

Biletele de tratament se elibereaza titularului, sotului in baza actelor de identitate ale sotilor si a certificatului de casatorie, persoanelor indreptatite  sa insoteasca pensionarii de invaliditate gradul I, persoanele cu handicap sau copiii minori beneficiari ai pensiei de urmas sau in cazuri exceptionale mandatarilor imputerniciti de titular pe baza unei procuri autentificate.

Biletele de tratament se elibereaza gratuit sau cu suportarea unei contributii individuale.

Biletele gratuite vor fi impartite pe serii si statiuni proportional cu numarul total de bilete repartizate pe fiecare serie si vor fi repartizate dupa aceleasi criterii enumerate mai sus, pensionarilor de invaliditate in baza programului de recuperare stabilit de medicul expert de asigurari sociale, veteranilor de razboi, salariatilor care lucreaza in zona I si II de expunere la radiatii, beneficiarilor de indemnizatii in baza D.L. nr. 118/1990, O.U.G. 214/1999, Legii 189/2000, precum si persoanelor adulte cu handicap care beneficiaza de indemnizatie conform Legii nr. 448/2006, etc.

In situatia in care numarul de locuri repartizate gratuit este epuizat, se pot elibera bilete cu plata contributiei individuale numai cu acceptul scris al solicitantului si doar daca acesta are si calitatea de asigurat (pensionar sau salariat).

In cazul pensionarilor, contributia individuala la plata biletului de tratament este de 50% din cuantumul total brut al drepturilor de pensii, inclusiv din pensia bruta acordata de casele de pensii sectoriale si/sau castigul brut de natura salariala (IN CAZUL IN CARE PENSIONARUL LUCREAZA) din luna anterioara celei in care se face repartitia biletului. In cazul in care contributia individuala depaseste pretul integral al biletului, persoana indreptatita plateste pretul integral al acestuia.In cazul asiguratilor, contributia individuala la plata biletului este de 50% din pretul biletului de tratament daca castigul brut inregistrat in declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului si evidenta nominala a persoanelor asigurate  din luna anterioara celei in care se face repartitia este mai mic sau egal cu castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului de asigurari sociale.

In cazul in care venitul individual este mai mare, se plateste pretul integral. Pretul integral variaza in functie de categoria unitatii de tratament. In cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament aceluiasi beneficiar, indiferent daca este cu plata unei contributii sau gratuit.

Beneficiarii de bilete de tratament balnear, la prezentarea in statiune, trebuie sa aiba asupra lor CARDUL DE SANATATE activat la medicul de familie si sa cunoasca CODUL PIN.
Pacientii asigurati care nu poseda card de sanatate, se vor prezenta cu trimitere de la medicul de familie precum si cu adeverinta eliberata de catre Casa de Sanatate.

CRITERIILE in baza carora se acorda biletele pentru tratament balnear, cu suportarea unei contributii sau in mod gratuit

A. Criterii generale

A.1. Pot beneficia de tratament balnear persoanele care au calitatea de:

 • a) pensionar al sistemului unitar de pensii publice;
 • b) asigurat al sistemului unitar de pensii publice, care a realizat un stagiu de cotizare de cel putin 6 luni in ultimele 12 luni anterioare repartizarii biletului;
 • c) asigurat al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;
 • d) beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementeaza dreptul la bilet de tratament balnear prin sistemul unitar de pensii publice.

A.2. Pot beneficia de tratament balnear persoanele care dovedesc existenta unei afectiuni medicale care sa necesite tratament balnear, in conformitate cu prevederile legale.

A.3. Pot beneficia de tratament balnear persoanele care au domiciliul sau resedinta in Romania.

A.4. Biletele de tratament balnear se pot acorda numai in limita numarului locurilor la tratament balnear finantat din bugetul asigurarilor sociale de stat si aprobat prin hotarare de guvern.

A.5. Biletele de tratament balnear, inclusiv suplimentarile primite de la CNPP prin redistribuire, se acorda in conformitate cu ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicita bilete de tratament balnear, in functie de criteriile specifice, in limita locurilor repartizate, pe serii, statiuni si unitati de cazare.

A.6. Din totalul biletelor de tratament balnear repartizate pentru fiecare luna, 3% raman la dispozitia conducerii casei teritoriale de pensii, pentru solutionarea unor cazuri medicale grave, cazuri sociale deosebite etc., care necesita tratament balnear in regim de urgenta.

A.7. Numarul total al biletelor acordate cu titlu gratuit se imparte pe serii, proportional cu numarul total al persoanelor beneficiare de prevederile unor legi speciale cu caracter reparatoriu, inclusiv cu numarul total de persoane beneficiare ale sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

A.8. Dupa repartizarea biletelor gratuite si a celor aflate la dispozitia conducerii, biletele ramase se repartizeaza pe serii, statiuni si unitati de tratament, dupa cum urmeaza:

 • cel putin 80% pentru pensionari;
 • pana la 20% pentru asigurati.

A.9. In vederea aplicarii criteriului specific al beneficiului unui bilet de tratament balnear in ultimii 2 ani, in functie de DATA PREZENTARII IN STATIUNE inscrisa in biletul de tratament balnear, anul calendaristic se imparte dupa cum urmeaza:

 • a) sezon - in perioada 15 mai - 31 august a fiecarui an;
 • b) extrasezon - in celelalte perioade ale anului.

A.10. Biletele de tratament balnear se acorda individual. In cursul unui an calendaristic, unei persoane i se poate elibera un singur bilet de tratament balnear. Refuzul nejustificat al unui bilet de tratament balnear repartizat potrivit prezentelor criterii, conduce la pierderea dreptului la un alt bilet de tratament balnear in cursul anului calendaristic respectiv.

B. Criterii specifice

B.1. Criterii specifice de acordare a biletelor de tratament balnear pentru PENSIONARI, cu suportarea unei contributii individuale

Criteriile specifice de acordare a biletelor de tratament balnear cu suportarea unei contributii individuale sunt urmatoarele:

 • 1. Daca a beneficiat de bilet de tratament balnear in ultimii 2 ani;
 • 2. Categoria de pensie a beneficiarului;
 • 3. Cuantumul pensiei.

B.1.1. Daca a beneficiat de bilet de tratament balnear in ultimii 2 ani

 
Nr. crt. Situatia beneficiarului in ultimii 2 ani Punctaj acordat
1. Nu a beneficiat de bilet 10
2. A beneficiat de 1 bilet – in extrasezon 5
3. A beneficiat de 1 bilet – in sezon 3
4. A beneficiat de 2 bilete: 2 in extrasezon 2
5. A beneficiat de 2 bilete: 1 in sezon + 1 in extrasezon 1
6. A beneficiat de 2 bilete: 2 in sezon 0

 

B.1.2. Categoria de pensie a beneficiarului

Nr. crt. Categoria de pensie a beneficiarului Punctaj acordat
1. Pensie de invaliditate 8
2. Pensie de limita de varsta – cu stagiu complet 6
3. Pensie de urmas 3
4. Pensie anticipata 2
5. Pensie anticipata partiala 1
6. Pensie de limita de varsta cu stagiu incomplet        0

 

B.1.3. Cuantumul pensiei

Nr. crt. Cuantumul pensiei Punctaj acordat
1. Sub 400 lei 6
2. 401 lei – 800 lei 4
3. 801 lei – 1100 lei 3
4. 1101 lei – 1400 lei 2
5. 1401-2022 lei – castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat 1
6. Peste castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat 0

 

B.2. Criterii specifice de acordare a biletelor de tratament balnear pentru ASIGURATI, cu suportarea unei contributii individuale

Criteriile specifice de acordare a biletelor de tratament balnear pentru asigurati, cu suportarea unei contributii individuale, sunt urmatoarele:

 • 1. Daca a beneficiat de bilet de tratament balnear in ultimii 2 ani;
 • 2. Nivelul castigului salarial brut/soldei brute/venitului brut, realizat lunar conform O.U.G. nr. 82/08.09.2010, cuantumului ajutoarelor lunare, platite din bugetul de stat, venitului lunar /asigurat, care constituie baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale.

B.2.1. Daca a beneficiat de bilet de tratament balnear in ultimii 2 ani

 

Nr. crt.

Situatia beneficiarului in ultimii 2 ani

Punctaj acordat

1.

Nu a beneficiat de bilet

10

2.

A beneficiat de 1 bilet – in extrasezon

5

3.

A beneficiat de 1 bilet – in sezon

3

4.

A beneficiat de 2 bilete: 2 in extrasezon

2

5.

A beneficiat de 2 bilete: 1 in sezon + 1 in extrasezon

1

6.

A beneficiat de 2 bilete: 2 in sezon

0

 

B.2.2. Nivelul castigului salarial brut/soldei brute/venitului brut, realizat lunar conform O.U.G. nr. 82/08.09.2010, cuantumului ajutoarelor lunare, platite din bugetul de stat, venitului lunar/ asigurat, care constituie baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale.

 

Nr. crt.

Nivelul castigului salarial brut/soldei brute/venitului brut, realizat lunar conform O.U.G. nr. 82/08.09.2010, cuantumului ajutoarelor lunare, platite din bugetul de stat, venitului lunar asigurat 

Punctaj acordat

1.

670 lei

6

2.

671 lei – 900 lei

4

3.

901 lei – 1230 lei

3

4.

1231 lei – 1400 lei

2

5.

1401-2022 lei – castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat  si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat

1

6.

Peste castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat  si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat

0

 

B.3. Criterii specifice de acordare a biletelor de tratament balnear, cu titlu gratuit, pentru BENEFICIARII DE DREPTURI IN BAZA UNOR LEGI SPECIALE

Criteriile specifice de acordare a biletelor de tratament balnear, cu titlu gratuit, sunt urmatoarele:

 • 1. Daca a beneficiat de bilet de tratament balnear in ultimii 2 ani;
 • 2. Cuantumul total al drepturilor de pensie + indemnizatie + prestatie de care beneficiaza.

B.3.1. Daca a beneficiat de bilet de tratament balnear in ultimii 2 ani

 

Nr. crt.

Situatia beneficiarului in ultimii 2 ani

Punctaj acordat

1.

Nu a beneficiat de bilet

10

2.

A beneficiat de 1 bilet – in extrasezon

5

3.

A beneficiat de 1 bilet – in sezon

3

4.

A beneficiat de 2 bilete: 2 in extrasezon

2

5.

A beneficiat de 2 bilete: 1 in sezon + 1 in extrasezon

1

6.

A beneficiat de 2 bilete: 2 in sezon

0

 

B.3.2. Cuantumul total al drepturilor de pensie + indemnizatie + prestatie

 

Nr. crt.

Cuantumul total al drepturilor de pensie + indemnizatie + prestatie

Punctaj acordat

1.

Sub 400 lei

6

2.

401 lei – 800 lei

4

3.

801 lei – 1100 lei

3

4.

1101 lei – 1400 lei

2

5.

1401-2022 lei – castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat

1

6.

Peste castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat  si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat

0

 

B.4. Criterii specifice de acordare a biletelor de tratament balnear, cu titlu gratuit, pentru BENEFICIARII DE DREPTURI ACORDATE PERSOANELOR CU HANDICAP IN BAZA LEGII NR. 448/2006

Criteriile specifice de acordare a biletelor de tratament balnear, cu titlu gratuit, pentru beneficiarii de drepturi acordate persoanelor cu handicap in baza Legii nr. 448/2006 sunt urmatoarele:

 • 1. Daca a beneficiat de bilet de tratament balnear in ultimii 2 ani;
 • 2. Gradul de handicap al solicitantului;
 • 3. Cuantumul veniturilor realizate (pensie + indemnizatie + alte prestatii prevazute de legi speciale + venitul realizat/asigurat) de care beneficiaza conform evidentelor casei teritoriale de pensii.

B.4.1. Daca a beneficiat de bilet de tratament balnear in ultimii 2 ani

 

Nr. crt.

Situatia beneficiarului in ultimii 2 ani

Punctaj acordat

1.

Nu a beneficiat de bilet

10

2.

A beneficiat de 1 bilet – in extrasezon

5

3.

A beneficiat de 1 bilet – in sezon

3

4.

A beneficiat de 2 bilete: 2 in extrasezon

2

5.

A beneficiat de 2 bilete: 1 in sezon + 1 in extrasezon

1

6.

A beneficiat de 2 bilete: 2 in sezon

0

 

B.4.2. Gradul de handicap al solicitantului

 

Nr. crt.

Gradul de handicap al solicitantului

Punctaj acordat

1.

Grav

8

2.

Accentuat

4

3.

Mediu

0

 

B.4.3. Cuantumul veniturilor realizate (pensie + indemnizatie + alte prestatii prevazute de legi speciale + venitul realizat/asigurat) de care beneficiaza conform evidentelor casei teritoriale de pensii

 

Nr. crt.

Cuantumul veniturilor realizate

Punctaj acordat

1.

Sub 400 lei

6

2.

401 lei – 800 lei

4

3.

801 lei – 1100 lei

3

4.

1101 lei – 1400 lei

2

5.

1401-2022 lei – castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat

1

6.

Peste castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat

0

 

 

C. Modalitatea de intocmire a ordinii de ierarhizare a cererilor prin care se solicita bilete de tratament balnear, in functie de criteriile specifice, in limita repartitiei, pe serii, statiuni sau unitati de cazare.

C.1. Ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicita bilete de tratament balnear este data de ordinea descrescatoare a punctajelor aferente fiecarei cereri.

C.2. Punctajul aferent fiecarei cereri este obtinut prin insumarea punctajelor acordate pentru fiecare criteriu in parte raportat la numarul de criterii prevazut pentru categoria respectiva.

C.3. In cazul cererilor cu punctaj egal, are prioritate beneficiarul care realizeza un numar mai mare de puncte la criteriul 1. Daca se mentine egalitatea, se aplica criteriul 2. Daca se mentine egalitatea si dupa aplicarea criteriului 2, departajarea se face in favoarea persoanei cu pensia/salariul/ venitul brut mai mici.

C.4. In cazul cererilor depuse de sot si sotie care doresc sa mearga impreuna la tratament balnear, punctajul luat in calcul in vederea ierarhizarii se stabileste ca medie a punctajelor individuale.

C.5. In cazul cererilor depuse de parinti si copii care doresc sa mearga impreuna la tratament balnear, punctajul luat in calcul in vederea ierarhizarii se stabileste ca medie a punctajelor individuale ale parintilor, care se atribuie si copiilor.

C.6. In cazul cererilor depuse de un parinte si copii care doresc sa mearga impreuna la tratament balnear, punctajul luat in calcul in vederea ierarhizarii este punctajul parintelui, care se atribuie si copiilor.

C.7. In cazul cererilor depuse de doua persoane care doresc sa mearga impreuna la tratament balnear, punctajul luat in calcul in vederea ierarhizarii se stabileste ca medie a punctajelor individuale.

C.8. Repartitia biletelor de tratament balnear pe baza ordinii de ierarhizare a cererilor, se intocmeste de catre fiecare casa teritoriala de pensii, cu cel putin 30 de zile inaintea primei zile de incepere a fiecarei serii.

C.9. Repartitia biletelor de tratament balnear in ordinea de ierarhizare a cererilor, se intocmeste pe baza optiunilor facute de solicitant si in ordinea mentionata pe cerere.

 

D. Categoriile de persoane care pot beneficia de tratament balnear, precum si documentele care dovedesc indeplinirea criteriilor de acordare.

D.1. Persoane care beneficiaza de tratament balnear in mod gratuit

D.1.1. Pensionarii de invaliditate, in conformitate cu prevederile programului de recuperare, intocmit de catre medicul expert al asigurarilor sociale.

{googleads}Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:

D.1.2. Persoane beneficiare de drepturi stabilite in baza prevederilor Decretului-lege nr.118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, precum si persoanele care au calitatea de luptator in rezistenta anticomunista, stabilita in temeiul dispozitiilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.214/1999.

Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:

 • cererea de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
 • talonul de plata al indemnizatiei sau, dupa caz, decizie/hotarare;
 • biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

D.1.3. Persoane beneficiare de drepturi stabilite in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945, din motive etnice, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr.189/2000.

Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:

 • cererea de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
 • talonul de plata al indemnizatiei sau, dupa caz, decizie/hotarare;
 • biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

D.1.4. Persoane ale caror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificarile si completarile ulterioare.

Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:

 • cererea de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
 • talonul de plata al indemnizatiei sau, dupa caz, decizie/hotarare;
 • biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

D.1.5. Asiguratii care isi desfasoara activitatea in locurile de munca prevazute la art. 30, alin. (1), lit. b), din Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv locurile de munca in conditii speciale din activitatile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I si II de expunere la radiatii.

Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:

 • cererea de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
 • adeverinta eliberata de angajator din care sa rezulte ca acesta are ca obiect de activitate "cercetarea, explorarea, exploatarea sau prelucrarea materiilor prime nucleare, zonele I si II de expunere la radiatii" si ca solicitantul biletului isi desfasoara activitatea intr-unul din aceste locuri de munca (in original);

In adeverinta se va specifica daca salariatul a beneficiat de bilet de tratament balnear gratuit, suportat din Fondul social, potrivit contractului colectiv de munca. In cazul in care a beneficiat de acest bilet nu i se va aproba bilet de tratament balnear suportat din bugetul asigurarilor sociale de stat:

 • biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

D.1.6. Persoane ale caror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare.

Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:

 • cererea de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
 • certificatul de persoana cu handicap, valabil la data eliberarii biletului de tratament, emis de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap (copie);
 • biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

D.1.7. Persoanele care beneficiaza de cure balneoclimaterice potrivit art. 22 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale republicata, carora li s-a stabilit de catre medicul expert al asigurarilor sociale din cadrul caselor teritoriale de pensii, program individual de recuperare.

Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:

 • cererea de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
 • programul individual de recuperare stabilit de medicul expert al asigurarilor sociale din serviciul de expertiza medicala din cadrul caselor teritoriale de pensii, in functie de tipul bolii (copie, cu prezentarea actului original);
 • dovada care sa ateste faptul ca solicitantul a fost victima unui accident de munca sau a unei boli profesionale (FIAM/BP2 sau alte acte doveditoare potrivit reglementarilor legale in vigoare).

 

D.2. Persoanele care beneficiaza de tratament balnear cu suportarea unei contributii individuale:

D.2.1. Pensionarii sistemului unitar de pensii publice

Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:

 • cererea de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
 • talonul de plata a pensiei;
 • biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

D.2.2. Asiguratii sistemului unitar de pensii publice  prevazuti la art. 6 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru a putea beneficia de bilet de tratament balnear, persoanele prevazute la art. 6 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie sa aiba un stagiu de cotizare de minim 6 luni in ultimele 12 luni anterioare lunii in care incepe sejurul in statiunea de tratament balnear solicitata.

Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:

 • cererea de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
 • adeverinta eliberata de angajator sau de entitatile asimilate angajatorului pentru luna in care a fost depusa in conditiile legii, ultima Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, anterioara celei in care se efectueaza repartitia, care sa contina castigul salarial brut/solda bruta/venitul brut, realizat lunar conform O.U.G. nr. 82/08.09.2010, avut in vedere la stabilirea contributiei individuale de asigurari sociale, si/sau, dupa caz cuantumul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate cuvenite pentru luna respectiva, conform legii, in cazul asiguratilor prevazuti la art.6 alin. (1) pct. I si II din Legea nr. 263/2010 (in original);
 • adeverinta eliberata de angajator sau de entitatile asimilate angajatorului pentru luna in care a fost depusa in conditiile legii, ultima Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, anterioara celei in care se efectueaza repartitia,  care sa contina cuantumul ajutoarelor lunare, platite din bugetul de stat, avut in vedere la stabilirea contributiei individuale de asigurari sociale, si/sau, dupa caz cuantumul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate cuvenite pentru luna respectiva, conform legii, in cazul asiguratilor prevazuti la art.6 alin. (1) pct. V din Legea nr. 263/2010 (in original);
 • cuponul-mandat postal sau talonul cont curent pentru indemnizatia de somaj, din luna anterioara celei in care se efectueaza repartitia, in cazul asiguratilor prevazuti la art.6 alin. (1) pct. III din Legea nr. 263/2010, care beneficiaza de indemnizatia de somaj (in original);
 • adeverinta privind calitatea de asigurat pe baza de declaratie individuala de asigurare sau contract de asigurare sociala, din care sa rezulte venitul lunar asigurat din luna anterioara celei in care se efectueaza repartitia si achitarea la zi a contributiei de asigurari sociale, in cazul asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2) din Legea nr. 263/2010 (in original);
 • biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

Nota:

Asiguratii aflati in incapacitate temporara de munca pe o perioada mai mare de 90 de zile consecutiv beneficiaza de tratament balnear si de recuperare a capacitatii de munca, in conditiile prevazute in Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, conform art. 21, alin. (1) din Ordonanta de urgenta nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare.

D.2.3. Copiii minori ai pensionarilor sau ai asiguratilor sistemului public de pensii.

Copiii minori ai pensionarilor sau ai asiguratilor sistemului public de pensii pot beneficia de bilet de tratament balnear, numai daca:

a) ii insotesc pe parintii titulari de bilet de tratament;

b) fac dovada ca urmeaza cursurile de zi ale unei institutii de invatamant preuniversitar, organizata conform legii;

c) au varsta de pana la 18 ani, la data inceperii sejurului.

Documentele se depun odata cu cele ale parintelui pensionar sau asigurat al sistemului public de pensii.

Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea conditiilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:

sau certificatul de nastere al copilului, in varsta de pana la 14 ani (copie);

 • adeverinta din care sa rezulte frecventarea invatamantului preuniversitar de zi (in original);
 • declaratie pe proprie raspundere a titularului, din care sa rezulte ca acesta va fi insotit de minor la tratament balnear (in original);
 • biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

D.2.4. Copiii minori, carora le-a fost numit tutore, care au fost incredintati sau dati in plasament, unor persoane care au calitatea de asigurat sau pensionar al sistemului public de pensii.

Copiii minori carora le-a fost numit tutore, care au fost incredintati sau dati in plasament, unor persoane care au calitatea de asigurat sau pensionar al sistemului public de pensii pot beneficia de bilet de tratament balnear, numai daca:

a) ii insotesc pe titularii de bilet de tratament;

b) fac dovada ca urmeaza cursurile de zi ale unei institutii de invatamant preuniversitar, organizata conform legii;

c) au varsta de pana la 18 ani, la data inceperii sejurului.

Documentele copilului minor, se depun odata cu cele ale persoanei care l-a adoptat, a fost numit tutore, a fost incredintat sau dat in plasament - pensionar sau asigurat al sistemului public de pensii.

Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea conditiilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:

 • cererea de acordare a biletului de tratament (se completeaza de persoana care l-a adoptat, a fost numit tutore, i-a fost incredintat sau dat in plasament, in numele copilului);
 • actul de identitate al copilului in varsta de peste 14 ani (copie)

sau certificat de nastere al copilului in varsta de pana la 14 ani (copie);

 • adeverinta din care sa rezulte frecventarea invatamantului  preuniversitar de zi (in original);
 • actul doveditor de adoptie, incredintare sau dare in plasament a copilului minor, dupa caz (copie);
 • declaratia pe proprie raspundere a titularului, din care sa rezulte ca acesta va fi insotit de minor la tratament balnear (in original);
 • biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

D.2.5. Copiii minori - beneficiari de pensie de urmas.

Copiii minori beneficiari de pensie de urmas pot beneficia de bilet de tratament balnear, numai daca:

a) sunt insotiti de parinte sau, dupa caz, de persoana care a fost numita tutore, careia i-a fost incredintat sau dat in plasament copilul beneficiar de pensie de urmas;

b) fac dovada ca urmeaza cursurile de zi ale unei institutii de invatamant preuniversitar, organizata conform legii;

c) au varsta de pana la 18 ani, la data inceperii sejurului.

Documentele copilului minor se depun odata cu cele ale parintelui sau, dupa caz, ale persoanei care a fost numit tutore, i-a fost incredintat sau dat in plasament.

Solicitantii biletelor de tratament balnear, copii minori - beneficiari de pensie de urmas, dovedesc indeplinirea conditiilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:

sau certificatul de nastere al copilului in varsta de pana la 14 ani (copie);

 • actul de identitate al insotitorului si documentul care atesta aceasta calitate (copie);
 • adeverinta din care sa rezulte frecventarea invatamantului  preuniversitar de zi (in original);
 • decizia de pensionare care atesta calitatea de pensionar de urmas a copilului minor (copie);
 • biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

D.2.6. Parintele copilului minor beneficiar de pensie de urmas, sau, dupa caz, persoana care a fost numita tutore, careia i-a fost incredintat sau dat in plasament copilul beneficiar de pensie de urmas.

Parintele copilului minor beneficiar de pensie de urmas sau, dupa caz, persoana care a fost numita tutore, careia i-a fost incredintat sau dat in plasament copilul beneficiar de pensie de urmas poate beneficia de bilet de tratament balnear numai daca insoteste copilul beneficiar de pensie de urmas la tratament balnear.

Documentele se depun odata cu cele ale minorului beneficiar de pensie de urmas.

Solicitantii biletelor de tratament balnear, insotitori ai copilului beneficiar de pensie de urmas, dovedesc indeplinirea conditiilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:

 • cererea de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
 • declaratia pe proprie raspundere a persoanei care insoteste copilul beneficiar de pensie de urmas, din care sa rezulte ca acesta il va insoti pe minor la tratament balnear (in original);
 • biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

D.2.7. Sotii sau sotiile asiguratilor sau pensionarilor sistemului public, care nu au dreptul la bilet de tratament in nume propriu.

Sotii sau sotiile asiguratilor sau pensionarilor sistemului public, care nu au dreptul la bilet de tratament in nume propriu pot beneficia de bilet de tratament balnear numai daca insotesc titularii de drept la tratament balnear si daca nu se incadreaza in categoria pensionarilor sau a asiguratilor prevazuti la art. 6 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

Documentele se depun odata cu cele ale sotului/sotiei - pensionari sau asigurati ai sistemului public de pensii.

Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea conditiilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:

 • cererea de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
 • certificatul de casatorie (copie);
 • declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantul nu este pensionar, nu este asigurat si nu obtine venituri pentru care asigurarea in sistemul public de pensii este obligatorie (in original);
 • biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

D.2.8. Persoana care insoteste pensionarul de invaliditate gradul I si insotitorul persoanei cu handicap grav.

Persoana care insoteste pensionarul de invaliditate gradul I si insotitorul persoanei cu handicap grav pot beneficia de bilet de tratament balnear numai daca insotesc persoanele indreptatite la tratament balnear si au varsta peste 18 ani.

Documentele se depun odata cu cele ale pensionarului de invaliditate gradul I sau ale persoanei incadrate in categoria de handicap grav.

Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:

 • cererea de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
 • certificatul de persoana cu handicap grav, emis de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap (copie);
 • declaratia pe proprie raspundere a insotitorului din care sa rezulte ca il va insoti la tratament balnear pe pensionarul de invaliditate gradul I sau, dupa caz, pe persoana cu handicap grav;
 • biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

D.2.9. Personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant.

Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea conditiilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:

 • cererea de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
 • adeverinta din care sa rezulte ca solicitantul se incadreaza in una din functiile didactice sau didactice auxiliare prevazute de Legea nr. 1/2011 educatiei nationale (in original);
 • biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

D.2.10. Personalul aflat in raport de serviciu sau raport de munca cu Casa Nationala de Pensil Publice, casele teritoriale de pensii sau Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca.

Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:

 • cererea de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
 • adeverinta din care sa rezulte ca solicitantul este in raport de serviciu sau raport de munca cu Casa Nationala de Pensii Publice, casa teritoriala de pensii sau Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca (in original);
 • biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

D.2.11 Sotii sau sotiile persoanelor prevazute la pct. D2.10.

Documentele se depun odata cu cele ale persoanelor prevazute la pct. D2.10.

Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea conditiilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:

 • cererea de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
 • cupon de pensie sau adeverinta eliberata de angajator cu venitul brut, realizat lunar, avut in vedere la stabilirea contributiei individuale de asigurari sociale;
 • biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

 

E. Modul de stabilire a contributiei individuale pentru persoanele care beneficiaza de tratament balnear cu suportarea unei contributii

Cuantumul contributiei persoanelor, ale caror cereri au fost aprobate in baza prezentelor criterii, se stabileste dupa cum urmeaza:

E.1. In cazul pensionarilor din cadrul sistemului public de pensii, contributia individuala este de 50% din cuantumul total net cuvenit al drepturilor de pensie, din luna anterioara celei in care se efectueaza repartitia. (pct. D.2.1.)

E.2. In cazul asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. I si II din Legea nr. 263/2010 al caror castig salarial brut/solda bruta/venit brut, realizat lunar conform O.U.G. nr. 82/08.09.2010, pentru care se datoreaza contributia individuala de asigurari sociale, si/sau, dupa caz, cuantumul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate cuvenite pentru luna respectiva, conform legii, este mai mic sau egal cu castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul curent, cuantumul contributiei individuale este de 50% din pretul biletului de tratament balnear.

In cazul asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. V din Legea nr. 263/2010 al caror cuantum al ajutoarelor lunare, platite din bugetul de stat, pentru care se datoreaza contributia individuala de asigurari sociale, si/sau, dupa caz, cuantumul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate cuvenite pentru luna respectiva, conform legii, este mai mic sau egal cu castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul curent, cuantumul contributiei individuale este de 50% din pretul biletului de tratament balnear.

Castigul salarial brut/solda bruta/venitul brut, realizat lunar conform O.U.G. nr. 82/08.09.2010, cuantumul ajutoarelor lunare, platite din bugetul de stat, este cel din luna in care a fost depusa ultima Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate. Aceasta este considerata valabila, in intelesul prezentelor criterii, daca a fost depusa si inregistrata cu cel mult 60 de zile anterioare datei repartitiei. (pct.D.2.2.)

E.3. In cazul asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. I, II si V din Legea nr. 263/2010 al caror castig salarial brut/solda bruta/venit brut, realizat lunar conform O.U.G. nr. 82/08.09.2010, cuantum al ajutoarelor lunare, platite din bugetul de stat, pentru care se datoreaza contributia individuala de asigurari sociale, si/sau, dupa caz, cuantumul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate cuvenite pentru luna respectiva, conform legii, este mai mare decat castigul salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul curent, se achita pretul integral al biletului de tratament balnear.

Castigul salarial brut/solda bruta/venitul brut, realizat lunar conform O.U.G. nr. 82/08.09.2010, cuantumul ajutoarelor lunare, platite din bugetul de stat, este cel din luna in care a fost depusa ultima Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate Aceasta este considerata valabila, in intelesul prezentelor criterii, daca a fost depusa si inregistrata cu cel mult 60 de zile anterioare datei repartitiei. (pct.D.2.2.)

E.4. In cazul asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. III din Legea nr. 263/2010, beneficiari ai indemnizatiei de somaj, cuantumul contributiei este de 50 % din cuantumul indemnizatiei de somaj, stabilita conform legii. (pct.D.2.2.)

E.5. In cazul persoanelor asigurate pe baza de declaratie individuala de asigurare in conditiile art. 6, alin. (1), pct. IV, din Legea nr. 263/2010 si al persoanelor asigurate pe baza de contract de asigurare sociala conform art. 6, alin. (2) din Legea nr. 263/2010, pentru asiguratii care au la data la care se efectueaza repartitia, venitul brut lunar asigurat mai mic sau egal cu castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul curent, cuantumul contributiei este de 50% din pretul biletului de tratament balnear.

Pentru asiguratii care au venitul brut lunar asigurat mai mare decat castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul curent, se achita pretul integral al biletului de tratament balnear. (pct.D.2.2.)

E.6. In cazul copiilor minori ai asiguratilor sau ai pensionarilor sistemului public de pensii si al copiilor minori care au fost adoptati, carora le-a fost numit tutore, care au fost incredintati sau dati in plasament unor persoane care au calitatea de asigurat sau pensionar al sistemului public de pensii, se achita pretul integral al biletului de tratament balnear (pct. D.2.3 si D.2.4.)

E.7. In cazul copiilor beneficiari de pensie de urmas, contributia individuala este de 50% din pensia neta cuvenita urmasului in cauza, din luna anterioara repartitiei. (pct.D.2.5.)

E.8. In cazul persoanei care insoteste copilul minor beneficiar de pensie de urmas, daca aceasta persoana nu este asigurat sau pensionar al sistemului unitar de pensii publice, se achita pretul integral al biletului de tratament balnear. In cazul in care aceasta persoana este asigurat sau pensionar al sistemului unitar de pensii publice, aceasta, dupa caz, va suporta o contributie conform beneficiarilor prevazuti la punctele D.2.1 sau D.2.2. (pct.D.2.6.)

E.9. In cazul sotilor sau sotiilor asiguratilor sau pensionarilor sistemului public, care nu au dreptul la bilet de tratament in nume propriu, se achita pretul integral al biletului de tratament balnear.(pct. D.2.7.)

E.10. In cazul persoanei care insoteste pensionarul de invaliditate gradul I sau persoana cu handicap grav, daca aceasta persoana este asigurat sau pensionar al sistemului unitar de pensii publice, aceasta, dupa caz, va suporta o contributie conform beneficiarilor prevazuti la punctele D.2.1 sau D.2.2. In cazul in care aceasta persoana nu este asigurat sau pensionar al sistemului unitar de pensii publice, se achita pretul integral al biletului de tratament balnear. (pct. D.2.8)

E.11. In cazul personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant, asigurati ai sistemului public de pensii, contributia individuala este de 50% din pretul biletului de tratament balnear art. 278 din Legea nr. 1/2011 educatiei nationale . (pct.D.2.9.)

E.12. In cazul persoanelor aflate in raport de serviciu sau raport de munca cu Casa Nationala de Pensii Publice, casa teritoriala de pensii, sau Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, cuantumul contributiei individuale este de 50% din salariul de baza brut aferent lunii anterioare celei in care care se efectueaza repartitia, dar nu mai mult de 50% din pretul biletului de tratament balnear.

In cazul copilului minor al titularului se achita pretul integral al biletului de tratament balnear. (pct.D.2.10.)

E.13. In cazul sotilor sau sotiilor persoanelor prevazute la pct. D.2.10, daca sunt asigurati sau pensionari ai sistemului unitar de pensii publice, cuantumul contributiei individuale este de 50% din salariul de baza brut aferent lunii anterioare celei in care care se efectueaza repartitia, dar nu mai mult de 50% din pretul biletului de tratament balnear. (pct.D.2.11.)

 

F. Alte reglementari

F.1. Biletele eliberate pot fi anulate cu restituirea integrala a contributiei in urmatoarele situatii:

a) atunci cand titularul nu se poate prezenta in statiunea inscrisa pe bilet la data inceperii seriei, din motive familiale (deces, etc.), juridice, calamitati sau urgente medicale atestate cu documente (ale titularului sau membrilor de familie);

b) atunci cand din motive personale, se renunta la bilet, cu anuntarea prealabila a casei teritoriale de pensii cu cel putin 10 zile calendaristice inainte de data inceperii seriei inscrisa in biletul de tratament;

c) in situatia in care, titularul, desi s-a prezentat in statiune la data inscrisa pe bilet, nu a fost cazat, prezentand motivatia scrisa a unitatii prestatoare de servicii balneare sau in caz de refuz a acesteia, un act eliberat de o autoritate locala prin care dovedeste situatia respectiva. Aceste cazuri se raporteaza, in scris, de catre casele teritoriale de pensii, la CNPP.

Solicitarea de restituire a contributiei poate fi depusa in termen de maxim 90 zile calendaristice de la data inceperii seriei inscrisa in biletul de tratament.

F.2. Contributia se restituie partial beneficiarului, de catre casa teritoriala de pensii, in cazul in care acesta s-a prezentat in statiune la data inscrisa pe bilet si din motive obiective, atestate cu documente (contraindicatie medicala, o problema personala ivita in perioada tratamentului sau altele asemenea), nu a beneficiat de servicii pentru intreaga durata a sejurului.

Restituirea contributiei in acest caz se face proportional cu numarul zilelor de sejur neefectuat, dar nu mai mult de 50% din contributia achitata si numai pe baza adeverintei eliberate de prestatorul de servicii sau, in cazul cand acesta refuza nejustificat eliberarea unui astfel de document, pe baza adeverintei eliberate de autoritatile locale (primarii, politie etc.).

Solicitarea de restituire a contributiei poate fi depusa in termen de maxim 90 zile calendaristice de la data inceperii seriei inscrisa in biletul de tratament.

F.3. In cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament balnear aceluiasi beneficiar, indiferent daca este cu plata unei contributii sau gratuit.

F.4. In situatia in care numarul locurilor repartizate pentru a fi distribuite gratuit este epuizat, se pot elibera bilete cu plata unei contributii individuale si persoanelor prevazute de la pct. D.1.1 la D.1.7, daca se incadreaza in categoria celor prevazute la punctele D.2.1 sau D.2.2 si numai cu acceptul scris al acestora.

F.5. Casa teritoriala de pensii va elibera bilete pentru beneficiarii aflati in evidenta acesteia, inclusiv pentru beneficiarii cu domiciliul in judetul respectiv ai caror angajatori isi au sediul central in alta localitate.

F.6. Biletele de tratament balnear vor fi repartizate cu precadere la complexele administrate de S.C. Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca “T.B.R.C.M.” SA, la care CNPP este actionar unic. In completare, dupa epuizarea acestora, se vor repartiza bilete la celelalte unitati de tratament balnear, cu care CNPP are incheiate contracte.

F.7. In cazul pierderii, deteriorarii, distrugerii sau furtului biletului de tratament balnear, casa teritoriala de pensii va elibera un duplicat, pe care se va mentiona ca inlocuieste biletul initial, in baza unei cereri si a unei declaratii pe propria raspundere a titularului, din care sa rezulte pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea acestuia, dupa caz.

Concomitent cu eliberarea duplicatului, se va proceda la anularea exemplarului 3 al biletului pierdut, furat, deteriorat sau distrus.

Casa teritoriala de pensii va comunica societatii prestatoare de servicii de tratament balnear, precum si Casei Nationale de Pensii Publice seria si numarul biletului pierdut, furat, deteriorat sau distrus.

F.8. Rubrica "avand calitatea de..." din biletul de tratament va fi completata inscriindu-se punctul si subpunctul din prezentele norme in care se incadreaza beneficiarul (pct. D.1.1 - D.1.7, respectiv D.2.1 - D.2.11).

F.9. In situatia in care beneficiarii drepturilor de pensie si/sau a indemnizatiilor prevazute de legi speciale, isi schimba domiciliul sau resedinta, in adresa de transfer a casei teritoriale de pensii se va specifica daca titularul dosarului a beneficiat de bilet de tratament in cursul anului.

F.10. In situatia in care persoana care a solicitat un bilet de tratament balnear (pensionar, asigurat, etc.) si careia i-a fost aprobata cererea, nu s-a prezentat la casa teritoriala de pensii pentru ridicarea biletului de tratament si nu a anuntat, in prealabil, despre acest fapt, compartimentul gestiune bilete tratament, biletul repartizat poate fi eliberat urmatorului solicitant, fiind considerat disponibil, cu 10 zile inainte de inceperea seriei.

F.11. In cazul pensionarilor pentru limita de varsta care sunt angajati cu contract individual de munca, isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative sau judecatoresti ori beneficiaza de drepturi de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii, se va lua in considerare numai calitatea de pensionar al sistemului public, in vederea stabilirii contributiei. Aceleasi prevederi se aplica si pensionarilor beneficiari de pensie de invaliditate gradul III.

F.12. In intelesul prezentelor criterii, in cuantumul total net al drepturilor de pensie in functie de care se stabileste contributia individuala nu sunt incluse: indemnizatia acordata in baza unor legi speciale, sumele acordate cu titlu de drepturi restante, indemnizatia de insotitor in cazul pensionarilor incadrati in gradul I de invaliditate, contributia de asigurari sociale de sanatate si impozitul pe pensie.

F.13. In cazul in care contributia individuala calculata depaseste pretul integral al biletului de tratament balnear, persoana indreptatita plateste pretul integral al acestuia.

F.14. Biletul de tratament se elibereaza dupa cum urmeaza:

 • personal titularului;
 • persoanei indreptatite sa insoteasca copilul minor;
 • insotitorului pensionarului de invaliditate gradul I;
 • asistentului personal al persoanei cu handicap;
 • persoanei care insoteste persoana cu handicap, daca aceasta din urma nu are asistent personal, in situatia in care titularul nu se poate prezenta pentru ridicarea biletului.

Biletul de tratament se poate elibera, in cazuri exceptionale, unei alte persoane, desemnate de catre titular pe baza de procura autentificata, din care sa rezulte ca mandatarul este imputernicit sa ridice biletul de tratament balnear.

Biletul de tratament se poate elibera si sotului persoanei beneficiare, in baza actelor de identitate ale sotilor si a certificatului de casatorie.

F.15. In cazul persoanelor care nu sunt asigurati sau pensionari ai sistemului unitar de pensii publice, dar insotesc titularul in calitate de sot/sotie sau copil, se achita pretul integral al biletului de tratament balnear.

PRECIZARI:

 • Biletele de tratament balnear se acorda individual. In cursul unui an calendaristic, unei persoane i se poate elibera un singur bilet de tratament balnear. Refuzul nejustificat al unui bilet de tratament balnear repartizat potrivit prezentelor criterii, conduce la pierderea dreptului la un alt bilet de tratament balnear in cursul anului calendaristic respectiv.
 • Ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicita bilete de tratament balnear este data de ordinea descrescatoare a punctajelor aferente fiecarei cereri.
 • Punctajul aferent fiecarei cereri este obtinut prin insumarea punctajelor acordate pentru fiecare criteriu in parte raportat la numarul de criterii prevazut pentru categoria respectiva.
 • In cazul cererilor cu punctaj egal, are prioritate beneficiarul care realizeza un numar mai mare de puncte la criteriul 1. Daca se mentine egalitatea, se aplica criteriul 2. Daca se mentine egalitatea si dupa aplicarea criteriului 2, departajarea se face in favoarea persoanei cu pensia/salariul/ venitul brut mai mici.
 • In cazul cererilor depuse de sot si sotie care doresc sa mearga impreuna la tratament balnear, punctajul luat in calcul in vederea ierarhizarii se stabileste ca medie a punctajelor individuale.
 • In cazul cererilor depuse de parinti si copii care doresc sa mearga impreuna la tratament balnear, punctajul luat in calcul in vederea ierarhizarii se stabileste ca medie a punctajelor individuale ale parintilor, care se atribuie si copiilor.
 • In cazul cererilor depuse de un parinte si copii care doresc sa mearga impreuna la tratament balnear, punctajul luat in calcul in vederea ierarhizarii este punctajul parintelui, care se atribuie si copiilor.
 • In cazul cererilor depuse de doua persoane care doresc sa mearga impreuna la tratament balnear, punctajul luat in calcul in vederea ierarhizarii se stabileste ca medie a punctajelor individuale.
 • Repartitia biletelor de tratament balnear in ordinea de ierarhizare a cererilor, se intocmeste pe baza optiunilor facute de solicitant si in ordinea mentionata pe cerere.
 • Raspunderea privind modul de completare si corectitudinea datelor din cerere revine in totalitate solicitantului.

Mai multe informatii in articolul Bilete de tratament balnear pentru pensionari si in forum, topicul Bilete de tratament gratuite

COMMENTS 

Postat la
%b %22, %2013
Postat de
NEGOITA CONSTANTIN
bilet tratament balnear
Buna ziua,in luna februarie 2013 am facut cerere la casa locala de pensii CAMPINA si eu si sotia ,am solicitat pentru luna august SANATORIUL MANGALIA sau AMARA,dar nu s-a aprobat decit pe 02 septembrie eu a-m primit la SANATORIU,iar sotia pentru 04 septembrie la AMARA,oare credeti ca este normal?
Postat la
%b %06, %2015
Postat de
Mirela C
minor cu autism ,handicap grav
Buna ziua. Unde si ce acte trebuie sa depun pentru fiul meu cu autism incadrat in handicap grav ? Mulțumesc
Postat la
%b %07, %2015
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Cererile pentru belete de tratament se depun la Casa Judf de Pensii imperuna cu trmiterea de la medicul de familie, actul de identitate si o copie a certificatului de handicap.
Pentru insotitor de depune cererea, biletul de trimitere, actul de identitate si cuponul de pensie sau adeverinta de salariu.
Postat la
%b %09, %2015
Postat de
Mona si Dan
MINOR CU AUTISM, HANDICAP GRAV
Intrebarea dumneavoastra nu este clara.
Din enunt rezulta ca fiul dumneavoastra are deja Certificat de incadrare in grad de handicap.
Cu acest Certificat va prezentati la Inspectoratul judetean pentru persoane cu dizabilitati. Inspectoratul va ia in evidenta si fiul dumneavoastra va beneficia de drepturile ce decurg din legislatia romana. Mai concret de Legea 448 din 2006.
Postat la
%b %18, %2015
Postat de
matei
cuantumul contributiei
buna ziua,
In cazul unei familii, domiciliata in sector 3 Bucuresti, in care sotia are certificat permanant de handicap accentuat si este salariata, iar minorul are certificat valabil 1 an (pana in aprilie 2016) de handicap grav cu asistent personal si tatal (salariat) este cel care primeste bugetul personal complementar pentru copil, unde si ce acte trebuie depuse pentru ca intreaga familie sa poata merge la tratament in aceeasi loc si in aceeasi perioada. Ce contributie baneasca trebuie sa fie suportata de mama (handicap accentuat, dar salariata ) si de tata (salariat) in calitate de insotitor al copilului?
Multumesc pentru raspuns
Postat la
%b %23, %2015
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Depuneti la Casa de pensii cereri cu aceeasi destinatie si aceeasi perioada. Se mentioneaza pe cerere persoana impreuna cu care doriti sa mergeti.
Pentru copil ar trebui sa primiti gratuit. Pentru mama sunt sanse sa primeasca tot gratuit dar daca nu sunt locuri va trebui plaita o contributie de 50%.
Pentru tata platiti tot 50%.

Actele necesare sunt :
-trimitere de la medicul de familie la tratament balnear pentru toti membrii familiei.
- certificatele de handicap
- adeverinta de salariat.
- actul care dovedeste calitatea de asistent personal
- cereri tip - le gasiti la ghiseu.

Pentru cuantumul contributiei cereti informatii la ghiseul Casei de pensii a sectorului dvs.
Postat la
%b %05, %2018
Postat de
Copil cu handicap
Copil minor cu handicap gr.2
Buna ziua,
Am un copil de 3ani cu handicap accentuat gr.2 .Are probleme cu pancreas si alergii. Am dori sa beneficiem de tratament balnear, putem primi bilete de tratament,si cat ar fi contributia insotitorului?
Postat la
%b %16, %2018
Postat de
Mona si Dan
COPIL MINOR CU HANDICAP GR.2
Buna ziua,
Dumneavoastra mergeti impreuna cu copilul la medicul de familie ! Dumnealui consulta copilul si va va indruma unde si cum sa procedati. In momentul in care emite trimiterea catre statiunea hotarata de catre dansul primiti toate informatiile de care aveti nevoie.

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează