Concediul de ingrijitor este concediul acordat salariatilor in vederea oferirii de ingrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuieste in aceeasi gospodarie cu salariatul si care are nevoie de ingrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave. Conform prevederilor din Codul muncii, prin ruda se intelege fiul, fiica, mama, tatal sau sotul/sotia unui salariat.

Ingrijitor este salariatul care ofera ingrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuieste in aceeasi gospodarie cu salariatul si care are nevoie de ingrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave.

Regulile dupa care va fi acordat concediul de ingrijitor, introdus recent in Codul muncii, au fost aprobate prin Ordinul nr. 2.172/3.829/2022 privind acordarea concediului de ingrijitor, publicat, in Monitorul Oficial nr. 1241 din 22 decembrie 2022.

Potrivit art. 3 din Ordinul nr. 2172/3829/2022, documentele prin care face dovada faptului ca persoana careia i-a oferit ingrijire sau sprijin este ruda sunt, dupa caz:

 • actul de identitate;
 • certificatul de nastere;
 • certificatul de casatorie.

In cazul in care este vorba de o persoana care nu ii este ruda sau sot/sotie, documentele prin care face dovada faptului ca persoana careia i-a oferit ingrijire sau sprijin locuieste in aceeasi gospodarie cu angajatul sunt, dupa caz:

 1. actul de identitate al persoanei care necesita ingrijire din care rezulta acelasi domiciliu sau resedinta cu salariatul;
 2. actul prin care persoana a fost luata in spatiu;
 3. adeverinta de la asociatia de proprietari/locatari sau declaratia pe propria raspundere a salariatului din care sa rezulte faptul ca persoana careia salariatul i-a oferit ingrijire sau sprijin locuieste in aceeasi gospodarie cu acesta cel putin pe perioada concediului de ingrijire.

Angajatorul are obligatia acordarii concediului de ingrijitor salariatului, la solicitarea scrisa a acestuia. In termen de cel mult 30 de zile lucratoare de la momentul inaintarii solicitarii, salariatul are obligatia depunerii la angajator a documentelor prin care face dovada faptului ca persoana careia i-a oferit ingrijire sau sprijin este ruda sau o persoana care locuieste in aceeasi gospodarie cu acesta, precum si a existentei problemei medicale grave care a determinat solicitarea concediului de ingrijitor de catre salariat.

Documentul medical prin care se face dovada existentei problemei medicale grave va fi reprezentat de biletul de externare din spital sau, dupa caz, de adeverinta medicala emisa de medicul curant ori de medicul de familie al persoanei cu probleme medicale grave.

Angajatorul are obligatia acordarii concediului de ingrijitor salariatului in vederea oferirii de catre acesta de ingrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuieste in aceeasi gospodarie cu salariatul si care are nevoie de ingrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave, cu o durata de 5 zile lucratoare intr-un an calendaristic, la solicitarea scrisa a salariatului.

Prin legi speciale sau prin contractul colectiv de munca aplicabil se poate stabili pentru concediul de ingrijitor o durata mai mare de 5 zile. Mentionam si ca perioada de 5 zile nu se include in durata concediului de odihna anual si constituie vechime in munca si in specialitate.

Prin derogare de la prevederile art. 224 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, salariatii care beneficiaza de concediul de ingrijitor sunt asigurati, pe aceasta perioada, in sistemul asigurarilor sociale de sanatate fara plata contributiei. Perioada concediului de ingrijitor constituie stagiu de cotizare pentru stabilirea dreptului la indemnizatie de somaj si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca acordate in conformitate cu legislatia in vigoare.

Daca angajatorul refuza acordarea acestui concediu, firmele risca amenzi cuprinse intre 4.000 si 8.000 lei. Spre deosebire de concediile medicale, pentru acest tip de concediu nu este prevazuta nicio perioada minima de vechime in firma sau munca, iar timpul petrecut in concediul de ingrijitor nu afecteaza durata concediului anual de odihna.

Angajatorul poate stabili programe individualizate de munca pentru toti salariatii, inclusiv pentru cei care beneficiaza de concediul de ingrijitor, cu acordul sau la solicitarea acestora, care pot avea o durata limitata in timp.

Raporturile de serviciu ale functionarilor publici se pot exercita si in regim de telemunca, in conditiile prevazute de prezentul cod, precum si in regim de munca la domiciliu, potrivit prevederilor din Codul muncii. Durata activitatii desfasurata in regim de telemunca nu poate depasi 5 zile pe luna.

CONCEDIUL MEDICAL

Concediul medical si indemnizatia specifica sunt drepturi pe care angajatii le au atunci cand o problema de sanatate le afecteaza activitatea si au nevoie de o intrerupere a prestarii muncii. In functie de tipul problemei care determina incapacitatea de a lucra, angajatorul poate dispune si de alte masuri care sa ajute angajatul sa isi recapete sanatatea si sa isi continue apoi programul de lucru la fel ca inainte de incident.

Indiferent de tipul acestora, concediile medicale sunt reglementate de OUG 158/2005, actualizata si modificata prin OUG nr. 10/2023, cu Legea nr. 24/2022 si prin Ordinul MS/CNAS nr. 1166/217/2022 pentru modificarea Normelor de aplicare a OUG nr. 158/2005.

Concediile medicale si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate la care au dreptul asiguratii sunt:

 1. Concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii - cod indemnizatie 01, 05, 06, 12, 13, 14;
 2. Concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale - cod indemnizatie 10 si 07;
 3. Concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate - cod indemnizatie 08;
 4. Concedii medicale si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav - cod indemnizatie 09;
 5. Concedii medicale si indemnizatii de risc maternal - cod indemnizatie 15;
 6. Concedii medicale pentru ingrijire bolnav oncologic cod 17.

Coduri concedii medicale platite

In timpul concediului medical, salariul este inlocuit de o indemnizatie care se calculeaza tinandu-se cont de urmatoarele coduri de diagnostic:

 • Cod 01 - Boala obisnuita: 75% din venitul brut obtinut - (in cazul unei afectiuni ce are codul 01, valoarea indemnizatiei se determina prin urmatorul calcul: suma salariilor brute din ultimele 6 luni/suma zilelor de stagiu din ultimele 6 luni) x 75% x numar zile de concediu medical);
 • Cod 02 - Accident in timpul deplasarii catre si de la locul de munca: 80-100% din venitul brut obtinut;
 • Cod 03 - Accident de munca: 80-100% din venitul brut obtinut;
 • Cod 04 - Boala profesionala: 80-100% din venitul brut obtinut;
 • Cod 05 - Boala infecto-contagioasa din grupa A: 100% din venitul brut obtinut;
 • Cod 06 - Urgenta medico-chirurgicala: 100% din venitul brut obtinut;
 • Cod 07 - Carantina: 75% din venitul brut obtinut;
 • Cod 08 - Sarcina si lauzie: 85% din venitul brut obtinut;
 • Cod 09 - Ingrijire copil bolnav in varsta de pana la sapte ani sau copil cu handicap, pentru afectiuni diferite fata de cele care au cauzat handicapul, pana la implinirea varstei de 18 ani - 85% din venitul brut obtinut;
 • Cod 10 - Reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru < 25% din venitul brut obtinut;
 • Cod 11 - Trecerea temporara in alta munca < 25% din venitul brut obtinut;
 • Cod 12 - Tuberculoza - 100% din venitul brut obtinut;
 • Cod 13 - Boala cardiovasculara - 75% din venitul brut obtinut;
 • Cod 14 - Neoplazii, SIDA - 100% din venitul brut obtinut;
 • Cod 15 - Risc maternal - 75% din venitul brut obtinut;
 • Cod 17 - Oncologie - pentru ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice in varsta de peste 18 ani - 85% din media veniturilor brute lunare din ultimele sase luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare.

CONCEDII MEDICALE PENTRU INCAPACITATE TEMPORARA DE MUNCA

 • Durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, pentru fiecare tip de afectiune, este de cel mult 183 de zile in interval de un an, socotit din prima zi de imbolnavire. Incepand cu a 91-a zi concediul se poate prelungi, de catre medicul specialist, pana la 183 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurarilor sociale.
 • Asiguratii a caror incapacitate temporara de munca a survenit in timpul concediului de odihna sau al concediului fara plata beneficiaza de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, concediul de odihna sau fara plata fiind intrerupt, urmand ca zilele neefectuate sa fie reprogramate.

CONCEDII MEDICALE PENTRU INGRIJIREA COPILULUI BOLNAV

Concediul medical pentru ingrijirea copilului bolnav este stabilit si reglementat de OUG 158/2005 (reglementarea concediilor medicale) si, chiar daca putem spune ca se suprapune cu cel de ingrijitor, in realitate, este o alternativa mai avantajoasa a celui din urma, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de ordonanta. Pentru concediul de ingrijire a copilului bolnav, parintele beneficiaza de o indemnizatie medicala in valoare de 85% din veniturile ultimelor sase luni. Aici avem o certitudine ca aceasta indemnizatie se acorda - avem cuantumul ei stabilit prin OUG 158.

Este evident ca, fiind o alternativa si existand clar prevazuta si o indemnizatie care trebuie acordata si care nu implica financiar exclusiv angajatorul, in cazul in care sunt indeplinite conditiile prevazute de ordonanta, cel mai probabil, va fi ales de parinte concediul pentru ingrijirea copilului bolnav.

Acest concediu medical se acorda pana la implinirea varstei de 12 ani sau pana la varsta de 18 ani pentru copilul cu afectiuni grave sau a celui cu handicap cu afectiuni intercurente. Cele 45 de zile se acorda pe codul numeric personal al copilului, indiferent ca certificatul este solicitat de mama sau de tatal copilului.

Aceasta limita de zile poate fi majorata, in cazul aparitiei anumitor afectiuni. Daca copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat in aparat gipsat sau este supus unor interventii chirurgicale, aceasta limita poate fi depasita, pana la atingerea termenului de 90 de zile pe an, potrivit OUG 158/2005.

Eliberarea unui nou concediu medical dupa atingerea celor 90 de zile totale se face de catre medicul specialist, doar cu aprobarea medicului expert in asigurari sociale.

Normele de aplicare ale OUG 158/2005 prevad ca medicul de familie poate acorda concediu medical doar pentru 14 zile calendaristice pe luna, in una sau mai multe etape. Cel care poate oferi un concediu medical mai lung, respectiv de maximum 30/31 de zile calendaristice, este medicul de specialitate, din ambulatoriu sau spital.

Totusi, certificatul medical pentru ingrijirea copilului primeste un cod de indemnizatie 09, prin care nu se face diferenta intre tipurile de afectiuni pe care le are copilul. Astfel, indiferent ca parintele sta acasa pentru ca micutul face varicela sau este diagnosticat cu COVID-19, concediul medical va avea acelasi cod, respectiv 09.

Reprezentantii CNAS au explicat faptul ca, pe langa codul de indemnizatie 09 pentru concediul medical pentru ingrijirea copilului bolnav si codul numeric personal al copilului bolnav, certificatul trebuie sa contina si codul bolii care a determinat acordarea concediului medical, conform clasificatiei internationale a maladiilor. Aceste mentiuni se regasesc in Instructiunile privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical, cuprinse in anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1092/745/2020.

CONCEDII MEDICALE PENTRU INGRIJIRE BOLNAVI ONCOLOGICI

Incepand cu data de 16 aprilie 2022 au intrat in vigoare prevederile Legii nr. 24/2022 pentru modificarea si completarea OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate. Astfel, beneficiaza de concediu si indemnizatie pentru ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice in varsta de peste 18 ani asiguratul care, cu acordul pacientului, il insoteste pe acesta la interventii chirurgicale si tratamente prescrise de medicul specialist.

Pacientul cu afectiuni oncologice isi poate exprima acordul numai pentru o singura persoana la fiecare interventie chirurgicala, respectiv tratament (model acord pacient - anexa 15 la norme).

Durata de acordare a concediului si a indemnizatiei este de cel mult 45 de zile calendaristice la interval de un an pentru un pacient.

Cuantumul brut lunar al indemnizatei acordate in acest caz este de 85% din baza de calcul pentru indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, fiind suportata integral din FNUASS. Codul de indemnizatie este "17" si se va inscrie pe certificatul de concediu medical la rubrica Observatii.

Atat asiguratul care ingrijeste pacientul cu afectiuni oncologice, cat si pacientul, au dreptul la minim o sedinta de evaluare psihologica clinica si minimum cinci sedinte de consiliere psihologica clinica. Costurile serviciilor furnizate de psiholog se vor suporta din bugetul FNUASS.

Indemnizatia pentru ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice, sedintele de evaluare psihologica clinica, respectiv de consiliere psihologica clinica se acorda pe baza de concediu medical eliberat de medicul specialist.

Asiguratii beneficiaza de concediu medical si indemnizatie daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) indeplinesc stagiul minim de asigurare de minim 6 luni;
b) prezinta adeverinta eliberata de casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta pacientul oncologic, din care sa reiasa numarul de zile de concediu pentru ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice care s-au acordat in ultimele 12 luni, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta insotitorul (model adeverinta - anexa 7^2 la norme).

Numarul de zile de concediu medical pentru ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice se gestioneaza de catre casele de asigurari de sanatate care au in evidenta acesti pacienti.

CONCEDIUL DE INGRIJITOR

Absentarea de la locul de munca in situatii de urgenta familiala

Salariatul are dreptul de a absenta de la locul de munca in situatii neprevazute, determinate de o situatie de urgenta familiala cauzata de boala sau de accident, care fac indispensabila prezenta imediata a salariatului, in conditiile informarii prealabile a angajatorului si cu recuperarea perioadei absentate pana la acoperirea integrala a duratei normale a programului de lucru a salariatului.

Absentarea de la locul de munca nu poate avea o durata mai mare de 10 zile lucratoare intr-un an calendaristic.

Angajatorul si salariatul stabilesc de comun acord modalitatea de recuperare a perioadei de absenta, in limita numarului de 10 zile.

Problemele medicale grave sunt afectiuni sau complicatii ale acestora care afecteaza statusul functional al pacientului pentru anumite perioade sau permanent, respectiv limiteaza semnificativ posibilitatea efectuarii activitatilor de baza si activitatilor instrumentale cotidiene, ajungand pana la imposibilitatea efectuarii acestora, necesitand sprijinul altei persoane.

Lista problemelor medicale grave in baza carora salariatul poate solicita concediu de ingrijitor este prevazuta mai jos:

LISTA problemelor medicale grave pentru acordarea concediului de ingrijitor

I. Afectiuni de oftalmologie:
1. Retinoblastomul cu invadare de orbita/operat (la copii) si care necesita tratament radioterapic si chimioterapic;
2. Tumori intraoculare cu invadare orbitara si necesitate de tratament chimioterapic;
3. Tumori ale anexelor globului ocular (pleoape, conjunctiva, aparat lacrimal, orbita) cu invadare orbitara sau metastaze la distanta, cu necesitate de tratament;
4. afectiuni oftalmologice cu afectare severa a acuitatii vizuale si/sau a campului vizual.

II. Afectiuni de psihiatrie:
1. Schizofrenie si tulburarea schizoafectiva (perioada postspitalizare dupa un episod acut de boala);
2. Demente (formele care nu necesita spitalizare sau internare intr-un centru de ingrijiri permanente);
3. Tulburari depresive severe cu risc suicidar (pana la internare);
4. Psihoza si depresia post-partum;
5. Tulburarea afectiva bipolara (perioada postspitalizare dupa un episod acut de boala sau refractare la tratament);
6. Intarziere mintala cu decompensari psihotice si tulburari semnificative de comportament;
7. Tulburari psihice semnificative asociate dependentei de substante psihoactive.

III. Afectiuni de nefrologie:
1. Infectii de tract urinar inalte, complicate: la pacienti cu anomalii anatomice, functionale (de exemplu Reflux vezicoureteral) sau obstructive ale tractului urinar, la pacienti cu multiple instrumentari urologice sau la pacienti din categoria extremelor de varsta (nou-nascuti, varstnici), precum si la pacientii imunosupresati, in contextul bolii (sarcina, diabetul zaharat, boala cronica renala in stadii avansate, transplant, neutropenie) sau al tratamentului imunosupresor;
2. Nefropatia tubulointerstitiala acuta sau cronica in puseu acut asociata sau nu litiazei urinare obstructive;
3. Sindromul nefritic acut si sindromul nefrotic, in tratament imunosupresor, cu complicatii infectioase sau tromboembolice;
4. Injuria renala acuta stadiile KDIGO 2 - 3;
5. Boala cronica de rinichi stadiile G4 - G5, in predializa sau dializa cronica*), cu complicatii acute;
6. Transplantul renal complicat; aceste afectiuni pot beneficia de reglementarile legate de persoanele cu handicap.
Situatiile in care se poate acorda concediul de ingrijitor, ca insotitor, pentru aceste categorii de pacienti sunt urmatoarele:
a) ca insotitor al pacientului internat, cu acordul medicului curant;
b) la externarea pacientului care necesita ingrijiri suplimentare la domiciliu, acest fapt fiind mentionat de catre medicul curant in biletul de externare;
c) cand pacientul necesita tratament ambulator sub supravegherea stricta a unui insotitor.

IV. Afectiuni de endocrinologie:
Afectiuni endocrinologice forme clinice severe in tratament cronic de substitutie si echilibrare metabolica cu complicatii cardiovasculare severe, tulburari neuropsihice severe care necesita spitalizare pentru echilibrare hormonala, orice boala endocrina cu complicatii, decompensata sau cu comorbiditati care ii afecteaza capacitatea de munca.

V. Afectiuni de diabet zaharat, nutritie si boli metabolice:
1. Primele trei luni (90 de zile) de la debutul diabetului zaharat tip 1 la copil;
2. Perioada cuprinsa intre 0 - 12 luni de viata a copilului diagnosticat cu diabet zaharat tip 1;
3. Diabet zaharat tip I/II asociat cu complicatii grave: boala coronariana aterosclerotica, cardiomiopatie diabetica cu insuficienta cardiaca si disfunctie sistolica severa (FE < 30%), boala arterial periferica stadiul IV Fontaine, insuficienta renala cronica RFG < 15 ml/min, BRC G5, eventual dializa, sechele grave ale bolii vasculare cerebrale, dezlipire de retina cu pierderea completa si definitiva a vederii, alte entitati clinice oftalmologice grave in primele 30 de zile de la internare;
4. Diabetul zaharat indiferent de tip, in perioada complicatiilor acute care necesita spitalizare si tratament de urgenta, in intervalul de maxim 30 de zile de la externare.

VI. Afectiuni ORL:
1. Pacienti purtatori de canula traheala, gastrostoma, hranire parentala;
2. Afectiuni vestibulare care impieteaza posibilitatea de deplasare si prezinta risc de cadere.

VII. Afectiuni de terapii celulare:
1. Pacientii cu transplant de celule stem hematopoietice;
2. Pacientii cu terapii celulare CAR - T.

VIII. Afectiuni constatate de medicina muncii:
1. Agranulocitoza de cauza profesionala;
2. Sindromul posttraumatic;
3. Sindromul de stres posttraumatic;
4. Neuropatiile profesionale;
5. Parkinsonismul secundar;
6. Cataracta profesionala;
7. Nevrita optica profesionala;
8. Ambliopia, diplopia sau amauroza.

IX. Afectiuni de alergologie si imunologie clinica:
1. Astmul sever necontrolat;
2. Exacerbarea de astm tratata cu corticosteroizi sistemici;
3. Exacerbarea de astma;
4. Angioedemul ereditar in puseu de activitate;
5. Reactiile severe induse de medicamente;
6. Imunodeficiente pe perioada episodului infectios;
7. Anafilaxia - perioada de 48 de ore dupa un episod ce a necesitat administrare de adrenalina;
8. Urticaria acuta generalizata;
9. Dermatita atopica in puseu sever ce necesita corticosteroizi sistemici;
10. Mastocitoza.

X. Afectiuni de urologie:
1. Purtatori cronici sonde uretro-vezicale, ureterostomii, nefrostomii, cistostomii - in conditiile unor posibilitati neuromotorii reduse (partial/complet imobilizati la pat);
2. Carcinoame cu origine la nivelul aparatului urinar cu metastaze prezente la nivelul sistemului osos, care implica un risc de fractura pe os patologic; neoplaziile urinare aflate in stadiu terminal;
3. Afectiuni renale stadiu avansat cu afectare renala severa cu scaderea RFG < 29 ml/min/1.73 m2;
4. Transplantul renal cu evolutie nefavorabila cu restabilirea inadecvata a functiei renale si/sau prezenta complicatiilor si a comorbiditatilor.

XI. Afectiuni reumatismale:
1. Artrita reumatoida, cu deficit functional sever, afectarea semnificativa a capacitatii de autoingrijire, gesticii uzuale, ortostatismului si deplasarii;
2. Artrita psoriazica cu deficit functional sever, afectarea semnificativa a capacitatii de autoingrijire, gesticii uzuale, ortostatismului si deplasarii;
3. Spondiloartrite cu deficit functional sever, afectarea semnificativa a capacitatii de autoingrijire, gesticii uzuale, ortostatismului si deplasarii sau cu uveita severa si afectarea capacitatii vizuale;
4. Boli sistemice imuno-inflamatoare (lupus eritematos sistemic, sclerodermia, dermato/polimiozita, boala mixta de tesut conjunctiv, boala Still a adultului, vasculite sistemice) cu complicatii severe:
a) deficit functional sever, afectarea semnificativa a capacitatii de autoingrijire, gesticii uzuale, ortostatismului si deplasarii;
b) afectarea esofagiana severa cu imposibilitatea alimentatiei orale;
c) leziuni vasculitice necrozante cu afectarea autoingrijirii;
d) afectarea neurologica severa cu afectarea oftalmologica severa, cu reducerea semnificativa a acuitatii vizuale;
e) pneumopatii severe cu necesar de oxigenoterapie continua;
f) insuficienta renala cronica in stadiu de dializa;
5. Boli degenerative articulate in stadiu avansat (coxartroza si gonartroza) cu imposibilitatea ortostatismului si mersului;
6. Afectiuni reumatismale cu afectare severa a locomotiei si/sau gestualitatii*).

XII. Afectiuni pneumologice:
A. Lista afectiunilor respiratorii ce pot fi clasificate ca probleme medicale grave si care necesita ingrijire la domiciliu permanenta sau frecventa, in cazul in care se asociaza cu una din:
- handicap accentuat sau grav (conform legislatiei in vigoare)
- insuficienta respiratorie cronica cu necesar de oxigenoterapie continua (minimum 15 ore pe zi) si/sau indicatie de ventilatie non-invaziva la domiciliu
1. Bronhoneumopatie obstructiva cronica stadiul GOLD III - IV;
2. Sindrom de obezitate hipoventilatie;
3. Boala neuromusculara avansata cu insuficienta respiratorie;
4. Deformari severe de cutie toracica;
5. Astm sever refractar;
6. Cancer pulmonar;
7. Pneumopatii interstitiale difuze fibrozante (inclusiv post COVID-19);
8. Fibroza chistica;
9. Fibroza pleurala extensiva;
10. Hipertensiune arteriala pulmonara sau hipertensiune pulmonara secundara (gradul 4 - 5) clasa NYHA 3 - 4;
11. Bronsiectazii difuze;
12. Anomalii congenitale ale sistemului respirator;
13. Sechele pulmonare posttuberculoase;
14. Afectiuni ale sistemului respirator insotite de insuficienta respiratorie cronica cu necesar de oxigenoterapie continua dupa externare;
15. Transplantul pulmonar cu evolutie postoperatorie nefavorabila cu restabilirea inadecvata a parametrilor hemodinamici si respiratori si/sau prezenta complicatiilor.
B. Lista problemelor medicale grave care necesita ingrijire la domiciliu pe o perioada determinata, de catre o ruda sau o alta persoana din anturaj, pentru un episod acut fara spitalizare sau pentru ingrijire postexternare din spital:
1. Exacerbare/Acutizare severa a uneia dintre bolile/conditiile enumerate mai sus;
2. Pneumonie infectioasa acuta;
3. Status post episod de insuficienta respiratorie acuta cu spitalizare in terapie intensiva/terapie intermediara respiratorie.

XIII. Afectiuni constatate de medicina dentara:
1. Sindroamele cranio-faciale plurimalformative: sindrom Francesketti, Cruzon, Down etc.;
2. Despicarile labio-maxilo-palatine;
3. Afectiunile maligne ale cavitatii orale cu sechelele acestora.

XIV. Afectiunile pediatrice:
Afectiunile cronice grave specificate in anexa nr. 8 la Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificarile ulterioare, precum si afectiunile care pot cauza deficiente functionale severe prevazute in Ordinul ministrului sanatatii si al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de incadrare a copiilor cu dizabilitati in grad de handicap si a modalitatilor de aplicare a acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.

XV. Afectiunile sistemului cardiovascular:
1. Insuficienta cardiaca NYHA III - IV de orice etiologie;
2. Interventii chirurgicale cardiovasculare la adult de orice etiologie;
3. Transplantul cardiac, cardio-pulmonar cu evolutie postoperatorie nefavorabila;
4. Arteriopatii cu amputatii de gamba, de coapsa;
5. Insuficienta venoasa cronica CEAP-C6 cu limfedem;
6. Anevrismele si disectia de aorta operate;
7. Accident vascular cerebral (AVC);
8. Interventii chirurgicale cardiovasculare pediatrice de orice etiologie, inclusiv de reparare totala sau paliativa a unor malformatii;
9. Interventie chirurgicala cardiaca, cu externare in insuficienta cardiaca NYHA III - IV sau cu complicatii neurologice.

XVI. Afectiunile sistemului hematologic:
1. Afectiuni hematologice maligne (leucemiile acute, leucemia mieloida cronica, policitemia vera, trombocitemia esentiala, mielofibroza idiopatica cronica, sindroamele mielodisplazice, leucemia limfocitara cronica, boala Hodgkin, limfoamele maligne non Hodgkiniene, mielom multiplu, macro globulinemia Waldenstrom, sindroamele hemoragice de cauza trombocitara) stadiul sever, refractare la tratament, cu recaderi frecvente grevate de complicatii severe;
2. Afectiuni hematologice congenital stadiul sever, refractare la tratament, cu recaderi frecvente, grevate de complicatii severe.

XVII. Afectiunile sistemului imunitar:
Infectia HIV-SIDA stadiul C3 cu manifestari grave ale bolii, cu complicatii postinfectioase sau noninfectioase cu stare generala grava, casexie.

XVIII. Afectiunile sistemului digestiv:
1. Afectiuni ale sistemului digestiv cu deficit ponderal sever (IMC < 15 kg/m2) si anemie severa (Hb < 6 g/dl);
2. Hepatite cu evolutie severa;
3. Ciroze hepatice decompensate cu factor de prognostic nefavorabil (ficat mic, varsta inaintata, icterul, HTA, hemoragia digestiva superioara, albuminemia sub 2,5 g/l, echimoze spontane, timp de protombina prelungit, ascita greu/deloc controlabila, encefalopatie cu evolutie spre coma);
4. Interventii chirurgicale digestive cu complicatii postoperatorii in primele 30 de zile de la externare;
5. Transplantul hepatic cu evolutie postoperatorie nefavorabila.

XIX. Afectiunile ortopedice:
Afectiuni musculo-scheletale cu limitari severe ale locomotiei si/sau gestualitatii*).

XX. Afectiuni neurologice:
1. Afectiuni neurologice cu afectare severa a locomotiei si/sau a manipulatiei*);
2. Afectiuni neurologice insotite de afazie globala;
3. Afectiuni neurologice insotite de tulburari severe de echilibru (ortostatiunea posibila cu dificultate si/sau imobilizat la pat);
4. Afectiuni neurologice insotite de tulburari severe vizuale (cecitate/reduceri severe de camp vizual) cu afectarea semnificativa a activitatilor de baza si activitatilor instrumentale cotidiene;
5. Afectiuni neurologice insotite de tulburari sfincteriene permanente de tip incontinenta;
6. Afectiuni neurologice insotite de tulburari severe de deglutitie si/sau respiratie;
7. Afectiuni neurologice insotite de tulburari de miscare severe (dischinezii si/sau distonii severe);
8. Afectiuni neurologice insotite de afectarea severa (status epilepsticus recurent, stari postcritice prelungite, come) a starii de constienta, de control si coordonare a miscarilor involuntare;
9. Paraplegie;
10. Tetraplegie;
11. Scleroza multipla in stadii avansate.

XXI. Afectiuni dermatologice:
1. Afectiuni dermatologice in perioada de activitate, insotite de alterarea starii generale cu complicatii aparute ca urmare a tratamentului imunosupresor;
2. Sechele majore postcombustionale cu afectare severa de gestualitate si/sau locomotie si/sau tulburari functionale severe respiratorii, vizuale, de deglutitie, care afecteaza semnificativ activitatile de baza si activitatile instrumentale cotidiene.

XXII. Afectiuni oncologice:
1. Afectiuni oncologice stadiul avansat (stadiul III si IV) in cursul tratamentului oncologic grevat de reactii adverse sau complicatii;
2. Sechele importante ale bolii neoplazice sau ale tratamentului greu de controlat terapeutic, care afecteaza semnificativ activitatile de baza si activitatile instrumentale cotidiene.
------------
*) Deplasarea se realizeaza cu ajutorul unor dispozitive ajutatoare de mers sau imobilizat la pat si/sau deficit motor total al unui membru superior sau deficit motor bilateral.

Legislatie

 1. Ordin nr. 2172/3829/2022 din 25 noiembrie 2022 privind acordarea concediului de ingrijitor;
 2. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata si actualizata;
 3. Anexa 8 la Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate din 05.01.2018;
 4. Ordinul nr. 1.472/20.539/2022 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de incadrare a copiilor cu dizabilitati in grad de handicap si a modalitatilor de aplicare a acestora.
 5. Legea nr. 24/2022 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate;
 6. Ordinul MS/CNAS nr. 1166/217/2022 pentru modificarea Normelor de aplicare a OUG nr. 158/2005;
 7. Ordinul MS/CNAS nr. 1165/218/2022 privind modificarea Ordinului MS/CNAS nr. 1192/745/2020 pentru aprobarea modelului de certificate medical si a instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical.

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează