Venitul Minim de IncluziuneVenitul Minim de Incluziune reprezinta sprijinul financiar acordat de stat in scopul asigurarii nivelului de trai minimal, pentru familiile si persoanele singure aflate in situatia de dificultate, precum si pentru prevenirea riscului saraciei in randul copiilor si stimularea participarii acestora in sistemul de educatie.

Toti beneficiarii actuali de ajutor social si/sau alocatie de sustinere a familiei vor fi inregistrati in sistem in perioada 1 noiembrie - 31 decembrie 2023 pentru a primi venitul minim de incluziune (VMI). Lucratorii sociali ai primariei vor contacta toate persoanele in cauza pentru realizarea acestui demers. Aceasta este o masura esentiala pentru a nu pierde dreptul la VMI odata cu aplicarea Legii nr.196/2016, incepand cu data de 1 ianuarie 2024.

!!!  In Monitorul Oficial, Partea I nr. 462 din 26 mai 2023 a fost publicata Hotararea nr. 507/2023 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.154/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune.

Ce este Venitul Minim de Incluziune (VMI)?

VMI reprezinta un program unic de asistenta sociala, creat pentru a ajuta persoanele si familiile vulnerabile sa depaseasca obstacolele financiare pe care le intampina si sa-si imbunatateasca viata. Acesta este un beneficiu prevazut in Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune si are doua componente:

 
SPRIJIN PENTRU INCLUZIUNE SPRIJIN PENTRU FAMILIILE CU COPII
Are ca scop prevenirea si combaterea saraciei si a riscului de excluziune sociala si inlocuieste ajutorul social acordat anterior pentru asigurarea venitului minim garantat (VMG). Se acorda familiilor cu copii aflati in intretinere cu varsta de pana la 18 ani si are ca scop prevenirea saraciei si incurajarea participarii copiilor la educatie, inlocuind alocatia pentru sustinerea familiei (ASF).

 

IMPORTANT!
VMI se acorda incepand cu luna ianuarie 2024 persoanelor/familiilor solicitante. Acesta inlocuieste prestatiile anterioare, respectiv, venitul minim garantat (VMG) si alocatia pentru sustinerea familiei (ASF).

Care sunt avantajele VMI?

 • Beneficiile VMI (ajutor de incluziune si/sau ajutor pentru familia cu copii) se acorda sub forma de plata unica lunara.
 • Solicitantii de VMI sunt asigurati in sistemul de sanatate.
 • Solicitantilor de VMI li se asigura locuinta impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor.
 • Daca sunteti solicitant de VMI aveti acces automat la serviciile sociale disponibile, in functie de nevoile identificate, in vederea depasirii situatiilor de dificultate.
 • Ca solicitant de VMI intrati in categoria consumatorilor vulnerabili si veti primi ajutoare pentru incalzirea locuintei si de alte masuri destinate consumatorului vulnerabil.
 • VMI promoveaza munca - ca solicitant de VMI sunteti sprijiniti prin stimulente financiare inclusiv in situatia in care veti obtine venituri prin munca si veti beneficia de masuri care sa sprijine accesul la locuri de munca.
 • Programul incurajeaza participarea copiilor din familiile vulnerabile la educatie, pentru un viitor mai bun.

Cine poate solicita VMI?

Persoanele singure si familiile aflate in situatie de dificultate, care indeplinesc conditiile de acordare potrivit legii.

Ajutorul social - Venitul minim garantat

Cum se solicita VMI?

A. Daca sunteti solicitant de venit minim garantat (VMG) si/sau de alocatie pentru sustinerea familiei (ASF):

1. Veti obtine informatii despre VMI de la primaria de care apartineti.

2. Incepand cu 1 noiembrie 2023 puteti depune la primarie documentele pentru acordarea VMI.

3. Ce trebuie depus?
a. Cererea de acordare a VMI - modelul cererii se gaseste la primarie.
b. Cererea de acordare a VMI trebuie insotita de documentele doveditoare, inclusiv in cazul cetatenilor straini sau apatrizi, precum si al persoanelor fara adapost.
c. Cererea se depune pe suport hartie sau se transmite electronic si se inregistreaza la serviciul public de asistenta sociala de la nivelul primariei comunei, orasului, municipiului sau a sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala isi are domiciliul ori resedinta sau, dupa caz, traieste titularul dreptului.

B. Daca nu ati beneficiat de VMG sau ASF pana acum, dar va aflati in situatie de dificultate:

1. Veti obtine informatii despre VMI de la primaria de care apartineti.

2. Incepand cu 1 noiembrie 2023 puteti depune la primarie documentele pentru acordarea VMI.

3. Ce trebuie depus?
a. Cererea de acordare a VMI - modelul cererii se gaseste la primarie.
b. Cererea de acordare a VMI trebuie insotita de documentele doveditoare, inclusiv in cazul cetatenilor straini sau apatrizi, precum si al persoanelor fara adapost.
c. Cererea se depune pe suport hartie sau se transmite electronic si se inregistreaza la serviciul public de asistenta sociala de la nivelul primariei comunei, orasului, municipiului sau a sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala isi are domiciliul ori resedinta sau, dupa caz, traieste titularul dreptului.

Care sunt conditiile de acordare VMI?

Pentru a beneficia de venit minim de incluziune trebuie sa indepliniti urmatoarele conditii generale:

 • Sa nu dispuneti de venituri suficiente pentru a va asigura un nivel de trai minim.
 • Sa aveti venituri nete lunare ajustate de pana la 275 lei, respectiv pana la 400 lei pentru persoana singura in varsta de cel putin 65 de ani, pentru acordarea ajutorului de incluziune.
 • Sa aveti venituri nete lunare ajustate de pana la 700 lei, pentru acordarea ajutorului pentru familia cu copii.
 • Sa completati cererea de acordare a venitului minim de incluziune si sa furnizati documentele justificative.
 • Cererea va fi analizata de catre reprezentantii primariei pentru verificarea indeplinirii conditiilor de acordare a VMI. Se va realiza verificarea documentelor depuse si va avea loc o ancheta sociala in teren, la resedinta declarata.
 • Sa vi se aprobe acordarea VMI prin dispozitia primarului.

Inregistrarea solicitantilor

Toti beneficiarii actuali de VMG si ASF trebuie sa se inregistreze in sistem incepand cu data de 1 noiembrie si pana la 31 decembrie 2023. Aceasta este o masura esentiala pentru a nu pierde dreptul la VMI odata cu aplicarea legii de la 1 ianuarie 2024.

Ce documente sunt necesare pentru a solicita VMI?

 • Formular standard de cerere pentru acordare VMI
 • Declaratie pe propria raspundere
 • Actul de identitate al solicitantului si al membrilor familiei
 • Adeverinte de venit pentru toate sursele de venit ale familiei
 • Certificat de nastere pentru fiecare copil
 • Certificatul de deces pentru oricare membru decedat al familiei
 • Dovada scolarizarii pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 3 si 16 ani
 • Angajamentul de plata (pentru situatiile in care se pot constata drepturi acordate necuvenit)
 • Alte documente specifice situatiei beneficiarului.

Care este cuantumul VMI*?

*Exemplificare

Cuantumul ajutorului de incluziune acordat familiei/persoanei singure reprezinta diferenta dintre cuantumul maxim prevazut de lege - 275 lei/luna/membru de familie sau 400 lei/luna in cazul persoanei singure cu varsta de cel putin 65 de ani si cuantumul venitului net ajustat calculat conform legii.

o Cuantumul maxim, pentru beneficiarii care nu obtin niciun venit, este de 275 lei/luna/ membru de familie, iar, in cazul persoanei singure cu varsta de cel putin 65 de ani, cuantumul maxim este de 400 lei/luna.

Cuantumul ajutorului pentru familia cu copii este stabilit in functie de nivelul venitului net lunar ajustat si numarul de copii din familie:

o Pentru familia beneficiara de ajutor de incluziune, precum si pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de pana la 275 de lei/luna, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
» 107 lei, pentru familia cu un copil;
» 214 lei, pentru familia cu 2 copii;
» 321 de lei, pentru familia cu 3 copii;
» 428 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai multi.

o Pentru familia monoparentala beneficiara de ajutor de incluziune, precum si pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de pana la 275 de lei/luna, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
» 120 de lei, pentru familia cu un copil;
» 240 de lei, pentru familia cu 2 copii;
» 360 de lei, pentru familia cu 3 copii;
» 480 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai multi.

o Pentru familiile care au un venit net lunar ajustat cuprins intre 276 de lei/luna si 700 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
» 85 de lei, pentru familia cu un copil;
» 170 de lei, pentru familia cu 2 copii;
» 255 de lei, pentru familia cu 3 copii;
» 340 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai multi.

o Pentru familiile monoparentale care au un venit net lunar ajustat cuprins intre 276 de lei/ luna si 700 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
» 110 lei, pentru familia cu un copil;
» 215 lei, pentru familia cu 2 copii;
» 325 de lei, pentru familia cu 3 copii;
» 430 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai multi.

Obligatiile familiilor/persoanelor singure care beneficiaza de VMI

 • Sa depuneti la primarie, din 6 in 6 luni, declaratia pe propria raspundere, completata conform modelului aprobat prin normele metodologice de aplicare a legii.
 • Sa comunicati primariei in a carei raza teritoriala isi au domiciliul sau resedinta, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri si numarul membrilor familiei, in termen de maximum 10 zile de la data la care a intervenit modificarea.
 • Solicitantii de VMI - componenta ajutor de incluziune, atat titularul dreptului, cat si membrii familiei sale apti de munca si care nu obtin venituri din orice forma legala de angajare si nici din activitati independente sau activitati agricole au obligatia:
  o de a urma masurile active prevazute de planul individualizat de mediere, stabilit de catre AJOFM odata cu inregistrarea acestora ca persoane aflate in cautarea unui loc de munca;
  o de a se prezenta, ori de cate ori sunt solicitate, la sediul AJOFM in a carei evidenta sunt inregistrate ca persoane in cautarea unui loc de munca, in vederea incadrarii in munca sau a participarii la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesional.
 • Solicitantii de VMI care primesc ajutor de incluziune, au obligatia sa presteze lunar, la solicitarea primarului, activitati sau lucrari de interes local, cu respectarea duratei normale a timpului de munca si a normelor de securitate si sanatate in munca. Efectuarea activitatilor si lucrarilor de interes local se realizeaza de o singura persoana apta de munca din familia beneficiara de ajutor de incluziune.
 • Solicitantii de VMI care primesc ajutor de incluziune in cuantum de pana la 50 lei/luna au obligatia de a presta trimestrial activitati sau lucrari de interes local, in oricare din lunile trimestrului, primarul stabilind orele de munca pentru trimestrul respectiv.
 • Solicitantii de VMI care primesc ajutor de incluziune, au obligatia sa efectueze activitati cu caracter ocazional, stabilite conform solicitarilor transmise primariei de catre persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale care au nevoie de forta de munca.
 • Solicitantii de VMI care primesc ajutorde incluziune, au obligatia sa efectueze activitati specifice, prevazute de Legea nr. 111/2022, daca exista solicitari in acest sens.
 • Solicitantii de VMI care primesc ajutor de incluziune si care nu au un nivel de educatie scolara sau cunostintele necesare au obligatia sa parcurga cursurile programului educational "A doua sansa" reglementate prin ordin al ministrului educatiei.
 • Solicitantii de VMI care primesc ajutorul pentru familia cu copii, in situatia in care unul sau mai multi din copiii aflati in intretinere urmeaza cursurile unei unitati de invatamant din strainatate, au obligatia de a prezenta la primarie, din 6 in 6 luni, documentul eliberat de unitatea de invatamant, in conditiile legislatiei statului respectiv, din care sa rezulte frecventarea de catre copii a cursurilor, precum si numarul absentelor inregistrate de acestia, in vederea stabilirii cuantumului ajutorului acordat.
 • Titularul de VMI caruia i s-a suspendat dreptul (plata aferenta VMI integral sau a uneia din componentele sale), are obligatia ca, in termenul maxim de 3 luni prevazut de lege, sa faca dovada indeplinirii obligatiilor a caror nerespectare a constituit motivul deciziei de suspendare. In caz contrar, se va proceda la incetarea acordarii dreptului.

Contact

Pentru mai multe informatii si sprijin pentru intocmirea documentatiei, contactati Serviciul Public de Asistenta Sociala din cadrul primariei.

PLIANT INFORMATIV VMI

COMMENTS 

Postat la
%b %19, %2018
Postat de
anda
umilinta
ce era umilitor cu reglementarile actuale. ajutorul de insertie cu noile reglementari umileste mai mult. noile reglementari nu sunt facute sa ajute ci sa se renunte la aceste ajutoare. pentru 200 ron, hotii din parlament care primesc ajutoare de mii de euro lunar, umilesc niste amarati subnutriti care se taraie de pe azi pe maine. in tarile care isi respecta cetatenii si-i considera oameni, aceste ajutoare nu sunt conditionate, nu te umilesc. ca daca erau sanatosi, erau demult plecati din Romania si nu mai stateau sa fie umiliti de niste iresponsabili, hoti, snobi etc
Postat la
%b %19, %2018
Postat de
mircea hangau
umilitor
o lege foarte proasta. studenti, oameni cu venituri foarte mici vor renunta la ajutorul de caldura pentru ca nu vor sa fie umiliti. UMILITOR!!

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează