Venitul Minim de IncluziuneVenitul Minim de Incluziune reprezinta sprijinul financiar acordat de stat in scopul asigurarii nivelului de trai minimal, pentru familiile si persoanele singure aflate in situatia de dificultate, precum si pentru prevenirea riscului saraciei in randul copiilor si stimularea participarii acestora in sistemul de educatie.

Introducerea Venitului Minim de Incluziune (VMI) reprezinta o prioritate a Strategiei Nationale privind incluziunea sociala, fiind vazuta ca o masura esentiala pentru eficientizarea sistemului de transferuri sociale (bani dati direct beneficiarilor) si cresterea rolului acestuia de activare (adica angajare) a grupurilor vulnerabile. Pe scurt, VMI uneste cele trei programe bazate pe evaluarea mijloacelor de trai (adica pe baza unei anchete sociale): ajutorul social pentru asigurarea venitului minim garantat, alocatia pentru sustinerea familiei si ajutorul de incalzire.

Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune era programata sa intre in vigoare la data de 1 aprilie 2018. Totusi, prin intermediul OUG nr. 82/2017, s-a oficializat amanarea cu un an a acestui termen, pana la 1 aprilie 2019, deoarece sistemul informatic necesar nu este pregatit inca la nivelul autoritatilor. Acelasi motiv va duce curand la o noua amanare, de data aceasta cu doi ani, adica pana la 1 aprilie 2021, conform unui proiect de OUG pregatit de Executiv.

Nota: La momentul introducerii venitului minim de incluziune, drepturile la venitul minim garantat, alocatia pentru sustinerea familiei si ajutorul pentru incalzirea locuintei vor inceta automat. Pentru obtinerea venitului minim de incluziune, cererile vor trebui depuse cu 60 de zile inainte de intrarea in vigoare a noii legi, adica la 1 februarie 2021.

In expunerea de motive ce a insotit Legea nr. 196/2016 in forma sa de proiect, initiatorii au lamurit ca introducerea venitului minim de insertie are la baza mai multe avantaje fata de actualul sistem de ajutorare a familiilor si persoanelor singure cu dificultati.

Beneficiarii care primesc acest ajutor sunt obligati:

(1) sa presteze munca pentru primarie in cuantumul ajutorului, la rata salariului minim pe economie;
(2) sa isi caute un loc de munca prin intermediul agentiilor teritoriale de ocupare a fortei de munca.

Nu pot primi ajutorul daca li se ofera un loc de munca sau un curs de formare si ei refuza, iar dupa ce devin beneficiari, pot refuza de maxim trei ori un loc oferit.

Venitul Minim de Incluziune (VMI) se adreseza catre trei dintre cele mai dificile probleme cu care se confrunta asistenta sociala acum:

 • 1. Va permite combinarea veniturilor din munca cu beneficiile sociale. Adica oamenii vor putea sa isi pastreze ajutoarele daca se angajeaza formal, ba chiar le va creste ajutorul. Conform Strategiei Nationale privind incluziunea sociala, "VMI va avea o formula de calcul a beneficiului care va exclude din evaluarea resurselor disponibile 50% din veniturile de natura salariala si 25% din profitul agricol estimat. Aceasta inseamna ca, pentru familiile care beneficiaza de un venit formal, cu cat vor lucra mai mult, cu atat mai mare va fi pragul de eligibilitate si implicit cuantumul beneficiului." (p.46). Astfel, nu doar ca va permite oamenilor sa munceasca si sa isi primeasca in continuare sprijinul de care au nevoie, ci ii va incuraja sa munceasca mai mult.
 • 2. Va lua pixul primarului, mutand decizia de acordare a beneficiilor de la nivelul primariei la nivelul Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala (AJPIS), reducand semnificativ capacitatea primarului de a mai se folosi politic sau in alt mod de acordarea sau neacordarea ajutoarelor sociale.
 • 3. Va putea raspunde mai eficient nevoilor celor mai saraci cinci milioane de romani, reducand birocratia, costurile administrative si persoane si avand un sistem de identificare a persoanelor vulnerabile mai performant.

Sigur, sunt destule probleme pe care VMI nu le rezolva (e.g. nu este reformata procedura privind programul de activitati pentru orele pe care trebuie sa le faca beneficiarii de ajutor social apti de munca si nici nu este afectata procedura de la agentiile teritoriale pentru ocuparea fortelor de munca, ceea ce inseamna ca integrarea in forta de munca a beneficiarilor si includerea lor in cursuri de formare profesionala vor continua sa aiba de suferit), dar este in mod cert un pas necesar inspre mai bine.

Cum se calculeaza venitul minim de incluziune

Pentru calculul venitului net lunar ajustat se iau in considerare toate veniturile nete pe care membrii familiei sau persoana singura le-a realizat in luna anterioara solicitarii venitului minim de incluziune. Venituri nete reprezinta totalitatea sumelor primite/realizate de persoana singura, respectiv de fiecare membru al familiei. Acestea includ veniturile neimpozabile prevazute la art. 62 din Codul fiscal, sumele reprezentand valoarea obtinuta dupa aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil, obligatii legale de intretinere fata de copii si/sau fata de parinti si alte creante legale.

La stabilirea veniturilor nete lunare ale familiei nu se iau in calcul urmatoarele venituri: sumele primite cu titlu de prestatii sociale in baza Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; alocatia de stat pentru copii (Legea 61/1993); ajutoarele de stat acordate pentru activitatile agricole din fonduri publice, conform legii, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile; sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv pentru sustinerea educatiei prescolarilor, elevilor si studentilor, prin programe ale Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, altor institutii publice si private, inclusiv organizatii neguvernamentale; sumele primite din activitatea desfasurata ca zilier (Legea 52/2011); sumele primite de persoanele apte de munca din familie ca urmare a participarii la programe de formare profesionala organizate in conditiile legii, daca acestea nu au titlu de venituri salariale; sumele primite ocazional din partea unor persoane fizice ori juridice, precum si sumele cu titlu de ajutor de urgenta primite de la bugetul de stat sau local.

In cazul in care cel putin unul dintre membrii familiei are in proprietate, inchiriere, comodat ori alta forma de detinere cel putin unul dintre bunurile cuprinse in Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii venitului minim de incluziune, aceasta nu beneficiaza de acest drept. Lista se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi si se poate actualiza anual, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale.

Limita maxima de venituri pentru acordarea ajutorului va fi de 600 de lei

Familiile si persoanele singure vor putea sa beneficieze de venitul minim de incluziune in masura in care indeplinesc conditiile de eligibilitate si nu castiga bani sau obtin venituri nete lunare ajustate de maximum 1,200 ISR. In prezent, valoarea indicatorului social de referinta este de 500 de lei, astfel ca vorbim de o limita de 600 de lei.

Venitul net lunar ajustat va reprezenta "suma care revine fiecarui membru de familie din venitul net lunar total al acesteia, dupa aplicarea coeficientilor de echivalenta corespunzatori dimensiunii familiei", este punctat in Legea nr. 196/2016. Coeficientii de echivalenta vor fi, mai precis, 1 pentru persoana singura sau pentru un singur membru de familie si 0,5 pentru fiecare persoana in plus (adult sau copil). Venitul minim de incluziune va fi constituit din totalul sumelor aferente ajutorului de incluziune, ajutorului pentru familia cu copii si suplimentului pentru locuire. Acestea vor fi stabilite in functie de incadrarea in veniturile nete lunare ajustate in limitele urmatoare:

 • pentru ajutorul de incluziune, pana la un venit mediu net lunar ajustat de 260 de lei (0,520 ISR), ce se ia in calcul la stabilirea veniturilor cumulate ale familiei (respectiv 300 de lei, adica 0,600 ISR, pentru persoana singura in varsta de cel putin 60 de ani);
 • pentru ajutorul pentru familia cu copii, pana la un venit net lunar ajustat de 600 de lei (1,200 ISR);
 • pentru suplimentul pentru locuire, pana la un venit net lunar ajustat de 600 de lei (1,200 ISR) (respectiv 800 de lei, adica 1,600 ISR, pentru persoana singura in varsta de cel putin 60 de ani).

Nota: Atunci cand se va stabili venitul net lunar ajustat, vor fi luate in considerare toate veniturile nete (adica toate sumele primite sau realizate) pe care membrii familiei sau persoana singura le-au realizat in luna anterioara solicitarii venitului minim de incluziune. Totusi, nu vor fi luate in calcul sume precum alocatiile de stat ale copiilor, bursele, banii castigati din activitati ocazionale necalificate sau ajutoarele de urgenta.

Solicitarea banilor se va face la primarie

Persoanele indreptatite sa beneficieze de venitul minim de incluziune vor putea sa-l solicite in scris sau electronic, iar cererea va trebui sa fie insotita de o declaratie pe propria raspundere, de un angajament de plata, dar si de unele acte doveditoare, dispune legea. Solicitarea pentru acordarea venitului minim de incluziune, impreuna cu actele necesare, va fi depusa la primaria localitatii de domiciliu/resedinta sau va fi transmisa electronic acesteia.

In esenta, cererea va include datele persoanei indreptatite, componenta familiei, veniturile realizate, bunurile detinute, tipul de locuinta, sistemul de incalzire folosit si numarul persoanelor care locuiesc la aceeasi adresa de domiciliu/resedinta. De asemenea, vor fi incluse informatii despre situatia educationala si profesionala a persoanei singure sau a membrilor de familie, precum si despre nevoile speciale si situatiile particulare in care se regasesc acestia.

In ceea ce priveste actele doveditoare, acestea vor demonstra, printre altele, veniturile, componenta familiei si respectarea conditiilor in functie de care se vor acorda ajutoarele componente ale venitului minim de incluziune. Angajamentul de plata va reprezenta documentul prin intermediul caruia beneficiarii ajutorului isi vor asuma returnarea banilor primiti fara drept, daca acest lucru va fi necesar.

"Verificarea datelor si informatiilor cuprinse in cerere si in documentele doveditoare, precum si prelucrarea datelor inscrise in cerere se realizeaza in termen de maximum 15 zile de la data inregistrarii acestora, de catre personalul serviciului public de asistenta sociala din subordinea consiliului local sau, dupa caz, de catre personalul din compartimentul cu atributii in domeniul asistentei sociale din aparatul de specialitate al primarului", este explicat in Legea nr. 196/2016. Astfel, in cazul persoanelor care se incadreaza in limitele maxime de venit amintite anterior si care folosesc energia electrica pentru incalzirea casei, se va face o verificare in teren a datelor si informatiilor declarate de solicitanti. Totusi, vor putea fi facute verificari si la alti solicitanti.

Dupa cel mult cinci zile de la finalizarea verificarii in teren, primarul localitatii va decide aprobarea sau respingerea cererii de acordare a venitului minim de incluziune. In maximum cinci zile de la emitere, dispozitia primarului se va comunica solicitantilor.

Nota: Plata ajutorului de incluziune si/sau a ajutorului pentru familia cu copii se va face lunar de catre agentiile teritoriale pentru plati si inspectie sociala. Suplimentul pentru locuire, reprezentat de ajutorul pentru combustibili solizi si petrolieri, va fi platit o singura data (pana la data de 31 noiembrie a fiecarui an, pentru perioada sezonului rece), in timp ce achitarea ajutorului pentru energie termica, energie electrica si gaze naturale se va face direct la furnizori.

Ce valoare vor avea ajutoarele din cadrul venitului minim de incluziune

Ajutorul de incluziune

Ajutorul de incluziune va fi o suma de bani acordata pentru asigurarea necesitatilor zilnice ale vietii si va avea, conform Legii nr. 196/2016, un cuantum maxim de 260 de lei pe luna (0,520 ISR). In functie de numarul membrilor familiei, ajutorul se va acorda pornind de la valoarea de referinta de 260 de lei pe luna, la care vor fi aplicati coeficientii de echivalenta (1 pentru o persoana, 0,5 pentru fiecare persoana in plus).

"Suma aferenta ajutorului de incluziune se stabileste ca diferenta intre nivelul cuantumului maxim al ajutorului de incluziune, calculat (...) pentru intreaga familie sau persoana singura, si nivelul veniturilor nete lunare realizate de familie sau de persoana singura in luna anterioara solicitarii dreptului (...)", este mentionat in document, subliniindu-se ca persoanele singure in varsta de cel putin 60 de ani vor putea primi un cuantum maxim de 300 de lei pe luna (0,600 ISR).

Nota: In cazul familiilor care vor primi ajutorul de incluziune, unul dintre membrii majori apti de munca va fi obligat sa lucreze lunar, la cererea primarului, pentru activitati sau lucrari de interes local. Acest lucru se va face cu respectarea duratei normale a timpului de munca.

Ajutorul pentru familia cu copii

{googleads}Ajutorul pentru familia cu copii va fi acordat pentru a preveni saracia copiilor si a stimula participarea acestora in sistemul de educatie. Acesta va viza familiile care intretin unul sau mai multi minori si va fi acordat in functie de nivelul venitului net lunar ajustat si numarul de copii.

Astfel, cuantumul lunar pentru familia beneficiara a ajutorului de incluziune sau pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de maximum 260 de lei pe luna (0,520 ISR) va fi:

 • 107 de lei (0,214 ISR) pentru familia cu un copil;
 • 214 de lei (0,428 ISR) pentru familia cu doi copii;
 • 321 de lei (0,642 ISR) pentru familia cu trei copii;
 • 428 de lei (0,856 ISR) pentru familia cu patru sau mai multi copii.

Familia monoparentala beneficiara a ajutorului de incluziune sau cea cu venituri nete lunare ajustate de maximum 260 de lei pe luna (0,520 ISR) va primi un cuantum lunar al ajutorului de:

 • 120 de lei (0,240 ISR) pentru familia cu un copil;
 • 240 de lei (0,480 ISR) pentru familia cu doi copii;
 • 360 de lei (0,720 ISR) pentru familia cu trei copii;
 • 480 de lei (0,960 ISR) pentru familia cu patru sau mai multi copii.

Pentru familia cu un venit net lunar ajustat cuprins intre 261 de lei (0,522 ISR) si 600 de lei (1,200 ISR) pe luna, cuantumul lunar al ajutorului va fi:

 • 85 de lei (0,170 ISR) pentru familia cu un copil;
 • 170 de lei (0,340 ISR) pentru familia cu doi copii;
 • 255 de lei (0,510 ISR) pentru familia cu trei copii;
 • 340 de lei (0,680 ISR) pentru familia cu patru sau mai multi copii.

Cuantumul lunar al ajutorului pentru familiile monoparentale cu un venit net lunar ajustat cuprins intre 261 de lei (0,522 ISR) si 600 de lei (1,200 ISR) pe luna va fi:

 • 100 de lei (0,200 ISR) pentru familia cu un copil;
 • 200 de lei (0,400 ISR) pentru familia cu doi copii;
 • 300 de lei (0,600 ISR) pentru familia cu trei copii;
 • 400 de lei (0,800 ISR) pentru familia cu patru sau mai multi copii.

!!! De retinut este ca, in familiile care au in intretinere copii de varsta scolara, acordarea ajutorului va fi conditionata de frecventarea neintrerupta a cursurilor. Eventualele absente nemotivate, intreruperi sau repetari de an scolar vor duce la scaderea cuantumului ajutorului.

Suplimentul pentru locuire

Suplimentul pentru locuire va reprezenta un ajutor financiar pentru acoperirea integrala sau partiala a cheltuielilor cu incalzirea locuintei de domiciliu/resedinta in timpul sezonului rece (perioada 1 noiembrie - 31 martie). Acesta se va acorda in cuantumuri diferentiate, in functie de incadrarea venitului net lunar ajustat, pentru un singur sistem de incalzire.

Suplimentul va fi reprezentat, practic, de un ajutor pentru energie termica in sistem centralizat, un ajutor pentru gaze naturale, un ajutor pentru energie electrica sau un ajutor pentru combustibili solizi/petrolieri. Suplimentul pentru locuire va fi acordat, in timpul sezonului rece, persoanelor singure si familiilor care au un venit mediu net lunar ajustat de pana la 600 de lei (1,200 ISR). "Cuantumurile suplimentului pentru locuire, indiferent de sistemul de incalzire utilizat, se calculeaza in functie de veniturile nete lunare ajustate pe membru de familie, prin compensarea procentuala a cheltuielilor pentru incalzire (...)", scrie in noua lege, facandu-se referire la:

 • valoarea de referinta a ajutorului lunar pentru energie termica, calculat in limita consumului mediu lunar si pretul gigacaloriei;
 • valoarea de referinta a ajutorului lunar pentru gaze naturale de 260 de lei (0,520 ISR);
 • valoarea maxima a ajutorului lunar pentru energie electrica de 240 de lei (0,480 ISR);
 • valoarea maxima a ajutorului lunar pentru combustibili solizi/petrolieri de 80 de lei (0,160 ISR).

Cei care vor solicita venitul minim de incluziune exclusiv pentru suplimentul de locuire, pentru energie termica, gaze sau energie electrica, vor trebui sa depuna actele necesare pana la data de 15 octombrie a fiecarui an. In cazul ajutorului pentru combustibili solizi/petrolieri, termenul va fi data de 15 septembrie a fiecarui an.

Recuperarea sumelor platite necuvenit se face prin decizie a directorului executiv al agentiei teritoriale pentru plati si inspectie sociala, care se comunica debitorului in termen de 15 zile de la data emiterii acesteia. Decizia de recuperare a sumelor platite necuvenit in termenul de 15 zile constituie titlu de creanta de la data comunicarii. Dupa acest termen, decizia devine titlu executoriu.

Sumele platite necuvenit se recupereaza, dupa cum urmeaza:

 • daca beneficiarul primeste in continuare venit minim de incluziune, se fac retineri esalonat din drepturile aferente lunilor urmatoare, dar nu mai mult de 1/3 din drepturile lunare;
 • daca beneficiarul nu mai primeste drepturi in perioada urmatoare titularul dreptului consimte, prin angajament scris, sa restituie suma incasata necuvenit, acesta achita suma respectiva in contul agentiei teritoriale pentru plati si inspectie sociala deschis la Trezoreria Statului sau la sediul acesteia prin casierie, in termenul prevazut de decizia de recuperare.

In consecinta, Venitul Minim de Incluziune (VMI) este un beneficiu de asistenta sociala acordat familiilor si persoanelor singure aflate in situaţie de dificultate, in scopul prevenirii si combaterii saraciei si riscului de excluziune sociala.

COMMENTS 

Postat la
%b %19, %2018
Postat de
anda
umilinta
ce era umilitor cu reglementarile actuale. ajutorul de insertie cu noile reglementari umileste mai mult. noile reglementari nu sunt facute sa ajute ci sa se renunte la aceste ajutoare. pentru 200 ron, hotii din parlament care primesc ajutoare de mii de euro lunar, umilesc niste amarati subnutriti care se taraie de pe azi pe maine. in tarile care isi respecta cetatenii si-i considera oameni, aceste ajutoare nu sunt conditionate, nu te umilesc. ca daca erau sanatosi, erau demult plecati din Romania si nu mai stateau sa fie umiliti de niste iresponsabili, hoti, snobi etc
Postat la
%b %19, %2018
Postat de
mircea hangau
umilitor
o lege foarte proasta. studenti, oameni cu venituri foarte mici vor renunta la ajutorul de caldura pentru ca nu vor sa fie umiliti. UMILITOR!!

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează

Prin accesarea acestui site, ești de acord cu faptul că folosim cookies .