Dreptul la asistenta sociala, conditionatPersoanele cu handicap care nu merg la evaluare cu 30 de zile inainte de expirarea certificatului vor ramane fara ajutorul social, potrivit unui proiect al Ministerului Muncii.

De asemenea, beneficiarii de indemnizatii de handicap vor fi obligati sa se prezinte la control ori de cate ori vor fi chemati de autoritatile competente.

Proiectul se va afla in dezbatere publica pana la data de 9 septembrie 2010.

Puteti intra pe site-ul www.mmuncii.ro si trimite proprile sugestii si propuneri de modificare a Legii 448/2006.

NOTA DE FUNDAMENTARE

Sistemul national de protectie a persoanelor cu handicap din Romania este reglementat de Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum si Hotrarea Guvernului nr. 1175/2005 pentru aprobarea Strategiei nationale pentru protectia, integrarea si incluziunea sociala persoanelor cu handicap in perioada 2006-2013.

In momentul de fata, reglementarea acestui sistem contine o serie de lacune legislative care se impun a fi remediate in regim de urgenta pentru a nu afecta in vreun fel drepturile persoanelor cu handicap.

Totodata, sunt de mentionat inclusiv inadvertentele existente in prezent, la nivel conceptual, intre definitiile privind persoanele cu handicap, reglementate diferit in Legea nr. 448/2006 si HG nr. 1175/2005, ceea ce conduce la confuzii in evaluarea si incadrarea unei persoane in grad de handicap.

De asemenea, in prezent, Legea nr.448/2006 prevede, pe langa drepturi, o serie de obligatii pe care persoanele cu handicap trebuie sa le indeplineasca, fara insa a fi reglementate si sanctiunile aferente incalcarii lor. De altfel, directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, la nivelul carora functioneaza organismele specializate in evaluarea si incadrarea in grade de handicap si care, totodata, acorda masurile de protectie a persoanelor cu handicap, semnaleaza un numar ridicat de persoane din categoria mentionata care nu-si respecta obligatiile ce le revin conform legii.

Prin OUG nr.68/2010 privind unele masuri de reorganizare a MMFPS si a activitatii institutiilor aflate in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea sa, a fost abrogata Ordonanta Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, creandu-se astfel un vid legislativ referitor la reglementarea componentei comisiilor de evaluare judetene a persoanelor cu handicap, precum si a activitatii si componentei Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, comisie cu rol de solutionare a contestatiilor privind certificatele de incadrare in grad de handicap, eliberate de comisiile de evaluare judetene.

De asemenea, legislatia in vigoare nu reglementeaza situatiile de suspendare a acordarii drepturilor sociale si nici sanctiunile aplicabile in conditiile in care certificatele de incadrare in grad de handicap au fost acordate sau obtinute prin eludarea legii. Astfel, in ultima perioada de timp au fost semnalate numeroase nereguli privitoare la modul de dobandire a certificatelor de incadrare in grad de handicap si a conditiilor in care acestea au fost eliberate, ceea ce a impus demararea unor actiuni de verificare a dosarelor aflate in evidenta.

Avand in vedere, pe de o parte, impactul financiar considerabil asupra bugetului de stat , urmare acordarii nelegale a unor drepturi de asistenta sociala, iar pe de alta parte necesitatea asigurarii unui cadru legal coerent si unitar care sa asigure acordarea masurilor de protectie sociala persoanelor aflate in nevoie reala, se impune adoptarea in regim de urgenta a unui act normativ prin care se reglementeaza atat sistemul institutional de evaluare a persoanelor cu handicap, cat si obligatiile benficiarilor masurilor de protectie si sanctiunile acordate in cazul nerespectarii acestora.

Reglementarile mentionate vizeaza interesul public si constituie o situatie extraordinara deoarece, in lipsa acestora, exista riscul afectarii majore a procesului de evaluare si stabilire a drepturilor persoanelor cu handicap.

Schimbari preconizate

Prin modificarile propuse se va realiza unitatea la nivel conceptual a definitiei persoanei cu handicap, potrivit reglementarilor Strategiei nationale pentru protectia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in perioada 2006-2013, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1175/2005 cat si a conventiilor si tratatelor internationale la care Romania este parte. Prin definitia preluata din Hotararea Guvernului nr. 1175/2005, se accentueaza importanta pe care o are mediul in relatia dintre persoana cu deficiente si barierele care ii impiedica accesul cu sanse egale la serviciile comunitare, astfel incat nevoile persoanelor cu handicap sa fie reflectate corespunzator in toate politicile si programele de dezvoltare nationale, mai ales in cele referitoare la: locuinta si transport, acces adecvat la mediul fizic si informational, educatie, orientare, formare si reconversie profesionala, inclusiv a personalului implicat in procesul de proiectare, implementare, monitorizare si evaluare a activitatilor referitoare la persoanele cu handicap, ocupare si angajare in munca, acces la cultura, turism si petrecere a timpului liber etc.

De asemenea, prezentul proiect de act normativ stabileste o serie de obligatii pentru persoana cu handicap, care sa faciliteze remedierea deficientelor functionale si sa contribuie la integrarea sociala si in munca a acesteia. In acest context, pentru atingerea scopurilor mentionte, in caz de neindeplinire a obligatiilor persoanelor cu handicap, trebuie reglementat si un set de sanctiuni.

Totodata, este necesara si stabilirea unor masuri cu caracter administrativ de natura sa asigure functionarea in mod operativ si efectiv a organismelor care realizeaza incadrarea in grad de handicap, in acest sens proiectul de act normativ stabilind, atat componenta comisiilor de evaluare a persoanelor adulte cu handicap judetene sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti, cat si cea a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor cu handicap, alaturi de atributii specifice si absolut necesare derularii unei activitati eficiente. Aceste reglementari creeaza cadrul legal necesar respectarii drepturilor persoanelor cu handicap.

Astfel, prin prezentul proiect de act normativ se instituie :

  • reglementarea procesului de reevaluare a persoanelor cu handicap ca urmare a recomandarilor cuprinse in documentele intocmite in urma actiunilor de control efectuate in baza ordinelor ministrului muncii, familiei si protectiei sociale;

  • extinderea sferei de competenta a Comisiei superioare, prin diversificarea atributiilor, mai ales pe segmentul reevaluarii persoanelor cu handicap, ca urmare a recomandarilor cuprinse in documentele intocmite ca urmare a unor actiuni de control ;

  • introducerea actiunii de suspendare a dreptului la asistenta sociala sub forma de prestatii sociale in bani , pana la incheierea procesului de reevaluare, ca urmare a recomandarilor cuprinse in documentele intocmite in urma unor actiuni de control;

  • anularea incadrarii in grad si tip de handicap pentru persoanele adulte cu handicap, daca in urma reevaluarii nu se mentine incadrarea in grad de handicap;

  • introducerea de sanctiuni in cazurile in care certificatele de incadrare in grad de handicap au fost acordate nejustificat.

Reglementarile mentionate vor contribui la scaderea presiunii asupra sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, la descurajarea unor atitudini bazate pe fals si coruptie, la centrarea bugetului alocat prestatiilor sociale pe persoanele aflate efectiv in nevoie, precum si, implicit, vor determina diminuarea efortului financiar suportat de la bugetul de stat pentru aceasta categorie de persoane.

Sursa: Ministerul Muncii

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează